České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2006

<< zpět

 • Katedrála svatého Víta - vliv slunečního záření na deformace konstrukce

 • Beran, P.
  2006-2007
 • Počítačové modelování konstrukcí - klenby a skořepiny

 • Beran, P.
  2006-2007
 • Elektrická a tepelná vodivost vlhkých materiálů

 • Pavlík, Z.
  2006-2007
 • Analýza chování silikátů při působení vysokých teplot

 • Černý, R.
  2006-2007
 • Analýza progresivních silikátových materiálů pomocí kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2006-2007
 • Teoretická a experimentální analýza porušení stavebních materiálů a jeho vztahu k tepelným a vlkostním vlastnostem

 • Černý, R.
  2006-2008
 • Použití progresivních homogenizačních metod při měření vlhkosti stavebních materiálů metodou TDR

 • Pavlík, Z.
  2006-2009
 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi

 • Černý, R.
  2006-2006
 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce

 • Jirásek, M.
  2006-2008
 • Aktivní účast na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

 • Kott, J.
  2006-2008
 • Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách

 • Procházka, P.
  2006-2008
 • Hybridní biokompozit nové generace

 • Petrtýl, M.
  2006-2008
 • Algoritmy pro popis materiálových rozhraní

 • Patzák, B.
  2006-2008
 • Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci

 • Maděra, J.
  2006-2008
 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží

 • Konvalinka, P.
  2006-2008
 • Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti

 • Černý, R.
  2006-2006
 • Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace

 • Bittnar, Z.
  2006-2006
 • Evoluční numerická optimalizace

 • Lepš, M.
  2006-2006
 • Vliv nadbetonování klenby na její statickou účinnost

 • Kott, J.
  2006-2006
 • Různé postupy identifikace parametrů modelu microplane využívající metody umělé inteligence

 • Kučerová, A.
  2006-2006
 • Modelování mikrostruktury cementové pasty pomocí obrazové analýzy

 • Forstová, K.
  2006-2006
 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru

 • Surovec, J.
  2005-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2007
 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  2005-2007
 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)

 • Kuklík, P.
  2005-2007
 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2005-2007
 • Nástroje pro geometrický popis kameniva

 • Rypl, D.
  2005-2007
 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností

 • Plachý, T.
  2005-2008
 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury

 • Kabele, P.
  2005-2007
 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň

 • Bittnar, Z.
  2005-2007
 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků

 • Bittnar, Z.
  2005-2008
 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty

 • Bittnar, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Experimentální zjišťování průběhu teploty ve stavebních materiálech v závislosti na vlhkosti vzorků a porovnání výsledků s numerickým výpočtem

 • Doležel, T.
  2004-2006
 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  2004-2006
 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů

 • Zeman, J.
  2004-2006
 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech

 • Pavlík, Z.
  2004-2006
 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2004-2006
 • Konstitutivní modely pro zdivo

 • Šejnoha, J.
  2004-2006
 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození

 • Procházka, P.
  2004-2006
 • Simulace proudění betonové směsi

 • Patzák, B.
  2004-2006
 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky

 • Máca, J.
  2003-2007
 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2003-2006

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell