Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2007

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Aktivní účast na konferenci Dombaumeistertagung 2007
 • 2007-2007 | Kott, J.

 • Algoritmy pro popis materiálových rozhraní
 • 2006-2008 | Patzák, B.

 • Analýza chování silikátů při působení vysokých teplot
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách
 • 2007-2009 | Kabele, P.

 • Analýza progresivních silikátových materiálů pomocí kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
 • 2005-2011 | Šejnoha, J.

 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností
 • 2005-2007 | Plachý, T.

 • Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti
 • 2006-2008 | Černý, R.

 • Elektrická a tepelná vodivost vlhkých materiálů
 • 2006-2007 | Pavlík, Z.

 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů
 • 2007-2009 | Šejnoha, M.

 • Hybridní biokompozit nové generace
 • 2006-2008 | Petrtýl, M.

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • 2007-2007 | Brouček, M.

 • Katedrála svatého Víta - vliv slunečního záření na deformace konstrukce
 • 2007-2007 | Beran, P.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků
 • 2005-2007 | Bittnar, Z.

 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží
 • 2006-2008 | Konvalinka, P.

 • Modelování spolupůsobení výztuže a matrice
 • 2007-2009 | Kruis, J.

 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi
 • 2006-2009 | Černý, R.

 • Nástroje pro geometrický popis kameniva
 • 2005-2007 | Rypl, D.

 • Návrh plasticitního modelu s poškozením pro kvazikřehké materiály
 • 2007-2007 | Sýkora, J.

 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností
 • 2005-2007 | Černý, R.

 • Numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • 2007-2007 | Vorel, J.

 • Optimalizace jako nástroj udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti českého stavebnictví
 • 2007-2010 | Bittnar, Z.

 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Počítačové modelování konstrukcí - klenby a skořepiny
 • 2007-2007 | Beran, P.

 • Porovnání přímé a zpětné identifikace materiálových parametrů modelu nanoindentace
 • 2007-2007 | Vitingerová, Z.

 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury
 • 2005-2007 | Kabele, P.

 • Použití progresivních homogenizačních metod při měření vlhkosti stavebních materiálů metodou TDR
 • 2006-2007 | Pavlík, Z.

 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)
 • 2005-2007 | Kuklík, P.

 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů
 • 2007-2007 | Forstová, K.

 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
 • 2005-2011 | Bittnar, Z.

 • Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci
 • 2006-2008 | Maděra, J.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Spolehlivost a zatížitelnost zděných klenbových mostů
 • 2005-2007 | Řeřicha, P.

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
 • 2005-2011 | Blažek, V.

 • Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách
 • 2006-2008 | Procházka, P.

 • Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace
 • 2006-2008 | Bittnar, Z.

 • Stanovení mezní únosnosti zděných klenbových mostů
 • 2007-2007 | Posch, M.

 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
 • 2004-2007 | Procházka, P.

 • Teoretická a experimentální analýza porušení stavebních materiálů a jeho vztahu k tepelným a vlkostním vlastnostem
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov
 • 2006-2008 | Černý, R.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • 2005-2011 | Petrtýl, M.

 • Udržitelná výstavba
 • 2005-2011 | Pohl, K.

 • Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů
 • 2007-2009 | Procházka, P.

 • Vícekriteriální optimalizace návrhu složení betonové směsi na základě počítačové simulace
 • 2007-2009 | Lepš, M.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží
 • 2004-2007 | Černý, R.

 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce
 • 2006-2011 | Jirásek, M.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell