Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2007

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Aktivní účast na konferenci Dombaumeistertagung 2007
 • 2007-2007 | Kott, J.

 • Algoritmy pro popis materiálových rozhraní
 • 2006-2008 | Patzák, B.

 • Analýza chování silikátů při působení vysokých teplot
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách
 • 2007-2009 | Kabele, P.

 • Analýza progresivních silikátových materiálů pomocí kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
 • 2005-2011 | Šejnoha, J.

 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností
 • 2005-2007 | Plachý, T.

 • Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti
 • 2006-2008 | Černý, R.

 • Elektrická a tepelná vodivost vlhkých materiálů
 • 2006-2007 | Pavlík, Z.

 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů
 • 2007-2009 | Šejnoha, M.

 • Hybridní biokompozit nové generace
 • 2006-2008 | Petrtýl, M.

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • 2007-2007 | Brouček, M.

 • Katedrála svatého Víta - vliv slunečního záření na deformace konstrukce
 • 2007-2007 | Beran, P.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků
 • 2005-2007 | Bittnar, Z.

 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží
 • 2006-2008 | Konvalinka, P.

 • Modelování spolupůsobení výztuže a matrice
 • 2007-2009 | Kruis, J.

 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi
 • 2006-2009 | Černý, R.

 • Nástroje pro geometrický popis kameniva
 • 2005-2007 | Rypl, D.

 • Návrh plasticitního modelu s poškozením pro kvazikřehké materiály
 • 2007-2007 | Sýkora, J.

 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností
 • 2005-2007 | Černý, R.

 • Numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • 2007-2007 | Vorel, J.

 • Optimalizace jako nástroj udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti českého stavebnictví
 • 2007-2010 | Bittnar, Z.

 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň
 • 2005-2008 | Bittnar, Z.

 • Počítačové modelování konstrukcí - klenby a skořepiny
 • 2007-2007 | Beran, P.

 • Porovnání přímé a zpětné identifikace materiálových parametrů modelu nanoindentace
 • 2007-2007 | Vitingerová, Z.

 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury
 • 2005-2007 | Kabele, P.

 • Použití progresivních homogenizačních metod při měření vlhkosti stavebních materiálů metodou TDR
 • 2006-2007 | Pavlík, Z.

 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)
 • 2005-2007 | Kuklík, P.

 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů
 • 2007-2007 | Forstová, K.

 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
 • 2005-2011 | Bittnar, Z.

 • Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci
 • 2006-2008 | Maděra, J.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Spolehlivost a zatížitelnost zděných klenbových mostů
 • 2005-2007 | Řeřicha, P.

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
 • 2005-2011 | Blažek, V.

 • Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách
 • 2006-2008 | Procházka, P.

 • Stanovení fyzikálních vlastností cementové pasty pomocí nanoindentace
 • 2006-2008 | Bittnar, Z.

 • Stanovení mezní únosnosti zděných klenbových mostů
 • 2007-2007 | Posch, M.

 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
 • 2004-2007 | Procházka, P.

 • Teoretická a experimentální analýza porušení stavebních materiálů a jeho vztahu k tepelným a vlkostním vlastnostem
 • 2006-2007 | Černý, R.

 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov
 • 2006-2008 | Černý, R.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • 2005-2011 | Petrtýl, M.

 • Udržitelná výstavba
 • 2005-2011 | Pohl, K.

 • Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů
 • 2007-2009 | Procházka, P.

 • Vícekriteriální optimalizace návrhu složení betonové směsi na základě počítačové simulace
 • 2007-2009 | Lepš, M.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží
 • 2004-2007 | Černý, R.

 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce
 • 2006-2011 | Jirásek, M.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian