České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2008

<< zpět

 • Příčiny poruch staveb - Analýza konstrukcí

 • Kuklík, P.
  2008-2010
 • Experimentální metody měření

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu

 • Kuklík, P.
  2008-2009
 • Regularizovaný model pro lokalizované tlakové porušení spongiózní kosti

 • Jirásek, M.
  2008-2010
 • Prognóza zatížitelnosti a životnost zděných klenbových mostů

 • Řeřicha, P.
  2008-2008
 • Přechod od mikro- a nano-indentačních dat získaných instrumentovaným měřením k mechanickým charakteristikám vazkopružných materiálů

 • Němeček, J.
  2008-2008
 • Konference EASEC-11 2008: Mezní zatížitelnost zděných klenbových mostů

 • Posch, M.
  2008-2010
 • Konference SFR 2008: Vliv slunečního záření na napjatost opěrného systému Katedrály sv. Víta

 • Beran, P.
  2008-2010
 • Numerické modelování a analýza víceúrovňového porušení rozhraní v kompozitních materiálech

 • Zeman, J.
  2008-2010
 • Virtuální testy dotvarování betonu

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Analýza kmitání vyvolaného osobami

 • Máca, J.
  2008-2008
 • Mikrostruktura anorganických alumosilikátových polymerů

 • Bittnar, Z.
  2008-2008
 • Konference ASEM08: Určení homogenizované tepelné vodivosti pomocí metody Mori-Tanaka

 • Vorel, J.
  2008-2008
 • Konference WCCM8: Optimalizace vstupních materiálových parametrů modelu nanoindentace

 • Vitingerová, Z.
  2008-2008
 • Konference ASEM08: Výpočet efektivních tepelných vodivostí zdiva s uvažováním vlivu přechodových zón

 • Sýkora, J.
  2008-2008
 • Škálovatelnost metod doménové dekompozice

 • Brož, J.
  2007-2013
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2010
 • Aktivní účast na konferenci Dombaumeistertagung 2007

 • Kott, J.
  2007-2009
 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů

 • Forstová, K.
  2007-2013
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2009
 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů

 • Konvalinka, P.
  2007-2009
 • Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů

 • Šejnoha, M.
  2007-2009
 • Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů

 • Procházka, P.
  2007-2009
 • Teoretická a experimentální analýza porušení stavebních materiálů a jeho vztahu k tepelným a vlkostním vlastnostem

 • Černý, R.
  2006-2008
 • Použití progresivních homogenizačních metod při měření vlhkosti stavebních materiálů metodou TDR

 • Pavlík, Z.
  2006-2009
 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce

 • Jirásek, M.
  2006-2008
 • Aktivní účast na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

 • Kott, J.
  2006-2008
 • Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách

 • Procházka, P.
  2006-2008
 • Hybridní biokompozit nové generace

 • Petrtýl, M.
  2006-2008
 • Algoritmy pro popis materiálových rozhraní

 • Patzák, B.
  2006-2008
 • Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci

 • Maděra, J.
  2006-2008
 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží

 • Konvalinka, P.
  2006-2008
 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru

 • Surovec, J.
  2005-2011
 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností

 • Plachý, T.
  2005-2008
 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků

 • Bittnar, Z.
  2005-2008
 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty

 • Bittnar, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell