Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Mikrostrukturní a mikromechanické vlastnosti kompozitů na bázi hliníku a aluminosilikátů

 • Němeček, J.
  2010-2010
 • Rozvoj a inovace laboratoře experimentální mechaniky v oblasti dynamiky a akustiky

 • Polák, M.
  2010-2013
 • Programování inženýrských výpočtů v C++

 • Kučerová, A.
  2010-2012
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2010-2012
 • Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy

 • Procházka, P.
  2010-2012
 • MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace

 • Patzák, B.
  2010-2012
 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP

 • Kruis, J.
  2010-2013
 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu

 • Kopecký, L.
  2010-2011
 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu

 • Bittnar, Z.
  2010-2010
 • Pokročilé experimentální metody

 • Padevět, P.
  2010-2010
 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování

 • Patzák, B.
  2010-2011
 • Nárazové vlny jako hlavní destrukční faktor dynamického zatížení konstrukcí

 • Kravcov, A.
  2009-2014
 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2013
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2012
 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury

 • Zeman, J.
  2009-2012
 • Numerické modelování interakce kapaliny s konstrukcí

 • Krybus, D.
  2009-2011
 • Víceúrovňové vyšetřování cementových kompozitů vystavených vlivu agresivního prostředí

 • Pekař, J.
  2009-2011
 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí

 • Rypl, D.
  2009-2012
 • Příčiny poruch staveb - Analýza konstrukcí

 • Kuklík, P.
  2008-2010
 • Experimentální metody měření

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Regularizovaný model pro lokalizované tlakové porušení spongiózní kosti

 • Jirásek, M.
  2008-2010
 • Konference EASEC-11 2008: Mezní zatížitelnost zděných klenbových mostů

 • Posch, M.
  2008-2010
 • Konference SFR 2008: Vliv slunečního záření na napjatost opěrného systému Katedrály sv. Víta

 • Beran, P.
  2008-2010
 • Numerické modelování a analýza víceúrovňového porušení rozhraní v kompozitních materiálech

 • Zeman, J.
  2008-2010
 • Virtuální testy dotvarování betonu

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Škálovatelnost metod doménové dekompozice

 • Brož, J.
  2007-2013
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2010
 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů

 • Forstová, K.
  2007-2013
 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru

 • Surovec, J.
  2005-2011
 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty

 • Bittnar, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian