Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2011

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza lanoplachtových konstrukcí
 • 2011-2013 | Máca, J.

 • Automatizovaná diagnostika extréme zatížených stavebních konstrukcí
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
 • 2005-2011 | Šejnoha, J.

 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí
 • 2011-2013 | Kruis, J.

 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů
 • 2010-2011 | Němeček, J.

 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku
 • 2011-2013 | Padevět, P.

 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury
 • 2009-2013 | Zeman, J.

 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí
 • 2009-2011 | Rypl, D.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie
 • 2011-2013 | Jirásek, M.

 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu
 • 2010-2012 | Kopecký, L.

 • MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace
 • 2010-2012 | Patzák, B.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • NMM 2011 Nano a makro mechanika 2011
 • 2011-2011 | Padevět, P.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2009-2014 | Bittnar, Z.

 • Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy
 • 2010-2012 | Procházka, P.

 • Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování
 • 2011-2011 | Patzák, B.

 • Pokročilé experimentální metody
 • 2010-2011 | Padevět, P.

 • Programování inženýrských výpočtů v C++
 • 2011-2011 | Kučerová, A.

 • Propojení experimentální nanoindentace s výpočetními nástroji pro homogenizaci nanomechanických vlastností heterogenních materiálů
 • 2009-2011 | Němeček, J.

 • Rozvoj a inovace laboratoře experimentální mechaniky v oblasti dynamiky a akustiky
 • 2011-2011 | Polák, M.

 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
 • 2005-2011 | Bittnar, Z.

 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech
 • 2011-2013 | Koudelka, T.

 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP
 • 2010-2012 | Kruis, J.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
 • 2005-2011 | Blažek, V.

 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice
 • 2011-2013 | Šejnoha, M.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • 2005-2011 | Petrtýl, M.

 • Udržitelná výstavba
 • 2005-2011 | Pohl, K.

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
 • 2011-2014 | Bittnar, Z.

 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry
 • 2011-2013 | Zeman, J.

 • Výpočetní program pro simulaci procesů v průběhu tvrdnutí betonu s využitím mikroúrovňových modelů hydratace
 • 2009-2012 | Bittnar, Z.

 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • 2011-2015 | Kabele, P.

 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech
 • 2011-2014 | Kučerová, A.

 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup
 • 2011-2013 | Kabele, P.

 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce
 • 2006-2011 | Jirásek, M.

 • Zhodnocení a aktualizace nejistot v popisu přenosu tepla a vlhkosti v heterogenních materiálech
 • 2011-2012 | Kučerová, A.

 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů
 • 2011-2013 | Bittnar, Z.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian