Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2013

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Alumosilikátové polymerné pěny
 • 2012-2014 | Šmilauer, V.

 • Analýza lanoplachtových konstrukcí
 • 2011-2013 | Máca, J.

 • Aplikace diagnostických metod u materiálů a konstrukcí a jejich verifikace.
 • 2012-2013 | Padevět, P.

 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.
 • 2013-2016 | Jíra, A.

 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí
 • 2011-2013 | Kruis, J.

 • Efektivní řešiče transportních procesů v saturovaném a nesaturovaném porézním prostředí
 • 2012-2014 | Novák, J.

 • Hybridní víceúrovňové nástroje modelování heterogenních pevných látek
 • 2013-2015 | Novák, J.

 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku
 • 2011-2013 | Padevět, P.

 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group
 • 2013-2016 | Patzák, B.

 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury
 • 2009-2013 | Zeman, J.

 • Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů
 • 2012-2014 | Kabele, P.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Komprese reálných materiálových systémů pomocí Wangova dláždění
 • 2013-2015 | Bittnar, Z.

 • Mechanické, teplotní a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí
 • 2013-2013 | Konvalinka, P.

 • Metody paralelizace inženýrských úloh využívající cenově dostupné technologie
 • 2012-2014 | Sýkora, J.

 • Mikromechanická analýza směsných cemetových kompozitů
 • 2012-2016 | Šmilauer, V.

 • Mikrostrukturní a mikromechanické vlastnosti kompozitů na bázi hliníku a aluminosilikátů
 • 2012-2013 | Němeček, J.

 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie
 • 2011-2013 | Jirásek, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí
 • 2012-2015 | Fajman, P.

 • NMM 2013 Nano a makro mechanika
 • 2013-2013 | Padevět, P.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2009-2014 | Bittnar, Z.

 • Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech
 • 2013-2015 | Kruis, J.

 • Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi
 • 2012-2014 | Vorel, J.

 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování ve stavebním inženýrství
 • 2013-2013 | Patzák, B.

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva
 • 2012-2015 | Melzerová, L.

 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Rozšíření předmětů "Numerická analýza konstrukcí 1 a 2"
 • 2013-2013 | Kolařík, F.

 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech
 • 2011-2013 | Koudelka, T.

 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů
 • 2013-2015 | Pešková, Š.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek
 • 2012-2014 | Němeček, J.

 • Statika v architektuře
 • 2013-2013 | Jíra, A.

 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice
 • 2011-2013 | Šejnoha, M.

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
 • 2011-2014 | Bittnar, Z.

 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi
 • 2013-2015 | Patzák, B.

 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry
 • 2011-2013 | Zeman, J.

 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • 2011-2015 | Kabele, P.

 • Využití metod adaptivní a nelineární analýzy v návrhu železobetonových konstrukcí
 • 2012-2015 | Bittnar, Z.

 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech
 • 2011-2014 | Kučerová, A.

 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup
 • 2011-2013 | Kabele, P.

 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů
 • 2011-2013 | Bittnar, Z.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell