Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2013

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Alumosilikátové polymerné pěny
 • 2012-2014 | Šmilauer, V.

 • Analýza lanoplachtových konstrukcí
 • 2011-2013 | Máca, J.

 • Aplikace diagnostických metod u materiálů a konstrukcí a jejich verifikace.
 • 2012-2013 | Padevět, P.

 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.
 • 2013-2016 | Jíra, A.

 • Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí
 • 2011-2013 | Kruis, J.

 • Efektivní řešiče transportních procesů v saturovaném a nesaturovaném porézním prostředí
 • 2012-2014 | Novák, J.

 • Hybridní víceúrovňové nástroje modelování heterogenních pevných látek
 • 2013-2015 | Novák, J.

 • Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku
 • 2011-2013 | Padevět, P.

 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group
 • 2013-2016 | Patzák, B.

 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury
 • 2009-2013 | Zeman, J.

 • Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů
 • 2012-2014 | Kabele, P.

 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
 • 2007-2013 | Konvalinka, P.

 • Komprese reálných materiálových systémů pomocí Wangova dláždění
 • 2013-2015 | Bittnar, Z.

 • Mechanické, teplotní a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí
 • 2013-2013 | Konvalinka, P.

 • Metody paralelizace inženýrských úloh využívající cenově dostupné technologie
 • 2012-2014 | Sýkora, J.

 • Mikromechanická analýza směsných cemetových kompozitů
 • 2012-2016 | Šmilauer, V.

 • Mikrostrukturní a mikromechanické vlastnosti kompozitů na bázi hliníku a aluminosilikátů
 • 2012-2013 | Němeček, J.

 • Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie
 • 2011-2013 | Jirásek, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.
 • 2011-2014 | Šejnoha, M.

 • Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí
 • 2012-2015 | Fajman, P.

 • NMM 2013 Nano a makro mechanika
 • 2013-2013 | Padevět, P.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí
 • 2009-2014 | Bittnar, Z.

 • Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech
 • 2013-2015 | Kruis, J.

 • Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi
 • 2012-2014 | Vorel, J.

 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování ve stavebním inženýrství
 • 2013-2013 | Patzák, B.

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva
 • 2012-2015 | Melzerová, L.

 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Rozšíření předmětů "Numerická analýza konstrukcí 1 a 2"
 • 2013-2013 | Kolařík, F.

 • Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech
 • 2011-2013 | Koudelka, T.

 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů
 • 2013-2015 | Pešková, Š.

 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů
 • 2007-2013 | Jirásek, M.

 • Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek
 • 2012-2014 | Němeček, J.

 • Statika v architektuře
 • 2013-2013 | Jíra, A.

 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice
 • 2011-2013 | Šejnoha, M.

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
 • 2011-2014 | Bittnar, Z.

 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi
 • 2013-2015 | Patzák, B.

 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu
 • 2010-2013 | Bittnar, Z.

 • Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry
 • 2011-2013 | Zeman, J.

 • Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví
 • 2011-2015 | Kabele, P.

 • Využití metod adaptivní a nelineární analýzy v návrhu železobetonových konstrukcí
 • 2012-2015 | Bittnar, Z.

 • Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech
 • 2011-2014 | Kučerová, A.

 • Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup
 • 2011-2013 | Kabele, P.

 • Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů
 • 2011-2013 | Bittnar, Z.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian