Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2016

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Analýza konstrukcí tribun
 • 2015-2017 | Polák, M.

 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.
 • 2013-2016 | Jíra, A.

 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu
 • 2016-2020 | Novák, J.

 • Identifikace aleatorické nejistoty v parametrech heterogenních materiálů
 • 2016-2018 | Kučerová, A.

 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group
 • 2013-2016 | Patzák, B.

 • Integrovaný nástroj pro praktickou aplikaci pokročilých výpočetních modelů pro geomateriály vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb dopravní infrastruktury
 • 2014-2017 | Šejnoha, M.

 • Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj
 • 2014-2019 | Bittnar, Z.

 • Kvazikontuální metody pro diskrétní disipativní soustavy
 • 2014-2016 | Zeman, J.

 • Mikromechanická analýza směsných cemetových kompozitů
 • 2012-2016 | Šmilauer, V.

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • 2014-2017 | Polák, M.

 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví
 • 2015-2017 | Kopecký, L.

 • Multiscale Modelling Platform: Smart design of nano-enabled products in green technologies
 • 2014-2016 | Patzák, B.

 • NMM 2016 Nano makro mechanika
 • 2016-2016 | Padevět, P.

 • Numerické nástroje pro návrh robustních a optimalizovaných experimentů
 • 2015-2017 | Sýkora, J.

 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic
 • 2016-2018 | Němeček, J.

 • Paralelní výpočty pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů a konstrukcí
 • 2015-2017 | Krejčí, T.

 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů
 • 2016-2016 | Rypl, D.

 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí
 • 2015-2017 | Vorel, J.

 • Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci
 • 2016-2018 | Padevět, P.

 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem
 • 2016-2018 | Šejnoha, M.

 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem
 • 2016-2018 | Kabele, P.

 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí
 • 2015-2017 | Šmilauer, V.

 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace
 • 2016-2017 | Zeman, J.

 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin
 • 2015-2018 | Němeček, J.

 • Víceúrovňový popis chování raného betonu
 • 2016-2018 | Patzák, B.

 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů
 • 2015-2017 | Kruis, J.

 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů
 • 2016-2017 | Němeček, J.

 • Zahrnutí nejistot a nehomogenit do algoritmů a postupů pro numerickou analýzu a modelování
 • 2016-2016 | Myšáková, E.

 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby
 • 2016-2018 | Konvalinka, P.

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • 2016-2020 | Kuklík, P.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell