Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2016

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza konstrukcí tribun
 • 2015-2017 | Polák, M.

 • Biomechanická analýza interakce nitrokostních částí dentálních náhrad s živými tkáněmi - návrh, vývoj a optimalizace tvaru implantátů a jejich bioaktivních povrchů.
 • 2013-2016 | Jíra, A.

 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu
 • 2016-2020 | Novák, J.

 • Identifikace aleatorické nejistoty v parametrech heterogenních materiálů
 • 2016-2018 | Kučerová, A.

 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group
 • 2013-2016 | Patzák, B.

 • Integrovaný nástroj pro praktickou aplikaci pokročilých výpočetních modelů pro geomateriály vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb dopravní infrastruktury
 • 2014-2017 | Šejnoha, M.

 • Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj
 • 2014-2019 | Bittnar, Z.

 • Kvazikontuální metody pro diskrétní disipativní soustavy
 • 2014-2016 | Zeman, J.

 • Mikromechanická analýza směsných cemetových kompozitů
 • 2012-2016 | Šmilauer, V.

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • 2014-2017 | Polák, M.

 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví
 • 2015-2017 | Kopecký, L.

 • Multiscale Modelling Platform: Smart design of nano-enabled products in green technologies
 • 2014-2016 | Patzák, B.

 • NMM 2016 Nano makro mechanika
 • 2016-2016 | Padevět, P.

 • Numerické nástroje pro návrh robustních a optimalizovaných experimentů
 • 2015-2017 | Sýkora, J.

 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic
 • 2016-2018 | Němeček, J.

 • Paralelní výpočty pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů a konstrukcí
 • 2015-2017 | Krejčí, T.

 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů
 • 2016-2016 | Rypl, D.

 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí
 • 2015-2017 | Vorel, J.

 • Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci
 • 2016-2018 | Padevět, P.

 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem
 • 2016-2018 | Šejnoha, M.

 • Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů
 • 2013-2016 | Kabele, P.

 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem
 • 2016-2018 | Kabele, P.

 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí
 • 2015-2017 | Šmilauer, V.

 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace
 • 2016-2017 | Zeman, J.

 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin
 • 2015-2018 | Němeček, J.

 • Víceúrovňový popis chování raného betonu
 • 2016-2018 | Patzák, B.

 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů
 • 2015-2017 | Kruis, J.

 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů
 • 2016-2017 | Němeček, J.

 • Zahrnutí nejistot a nehomogenit do algoritmů a postupů pro numerickou analýzu a modelování
 • 2016-2016 | Myšáková, E.

 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby
 • 2016-2018 | Konvalinka, P.

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • 2016-2020 | Kuklík, P.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian