České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2017

<< zpět

 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou

 • Tesárek, P.
  2017-2019
 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot

 • Janda, T.
  2017-2019
 • Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce

 • Padevět, P.
  2017-2017
 • Struktury biologických materiálů a jejich využití v inženýrských aplikacích

 • Jíra, A.
  2017-2017
 • Vývoj a aplikace pokročilých algoritmů pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2017-2017
 • Numerické metody pro modelování nejistot ve stavebním inženýrství

 • Havelka, J.
  2017-2019
 • NMM 2017 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2017-2019
 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií

 • Bittnar, Z.
  2017-2022
 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2020
 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

 • Kabele, P.
  2017-2020
 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework

 • Patzák, B.
  2017-2020
 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně

 • Denk, F.
  2017-2019
 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb

 • Konvalinka, P.
  2017-2019
 • Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojivovými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2019
 • Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika

 • Zeman, J.
  2017-2019
 • Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a FIB v malém měřítku

 • Němeček, J.
  2016-2017
 • Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách

 • Procházka, P.
  2016-2020
 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace

 • Zeman, J.
  2016-2018
 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu

 • Novák, J.
  2017-2020
 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby

 • Konvalinka, P.
  2015-2018
 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2016-2020
 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin

 • Němeček, J.
  2016-2018
 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví

 • Kuklík, P.
  2016-2018
 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem

 • Kabele, P.
  2016-2018
 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem

 • Šejnoha, M.
  2016-2018
 • Víceúrovňový popis chování raného betonu

 • Patzák, B.
  2016-2018
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost

 • Šejnoha, M.
  2016-2018
 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2016-2017
 • Zahrnutí nejistot a nehomogenit do algoritmů a postupů pro numerickou analýzu a modelování

 • Myšáková, E.
  2015-2017
 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů

 • Němeček, J.
  2015-2017
 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví

 • Kopecký, L.
  2014-2019
 • Pokročilé numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2015-2017
 • Efektivní metody pro stochastické modelování heterogenních materiálů

 • Kočková, E.
  2015-2017
 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů

 • Kruis, J.
  2015-2017
 • Analýza konstrukcí tribun

 • Polák, M.
  2015-2017
 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí

 • Vorel, J.
  2015-2017
 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí

 • Šmilauer, V.
  2014-2017
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

 • Bittnar, Z.
  2014-2017

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell