Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2017

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza konstrukcí tribun
 • 2015-2017 | Polák, M.

 • Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách
 • 2017-2019 | Procházka, P.

 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu
 • 2016-2020 | Novák, J.

 • Identifikace aleatorické nejistoty v parametrech heterogenních materiálů
 • 2016-2018 | Kučerová, A.

 • Integrovaný nástroj pro praktickou aplikaci pokročilých výpočetních modelů pro geomateriály vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb dopravní infrastruktury
 • 2014-2017 | Šejnoha, M.

 • Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj
 • 2014-2019 | Bittnar, Z.

 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi
 • 2017-2019 | Tesárek, P.

 • Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a FIB v malém měřítku
 • 2017-2019 | Němeček, J.

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • 2014-2017 | Polák, M.

 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví
 • 2015-2017 | Kopecký, L.

 • Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojivovými vlastnostmi
 • 2017-2019 | Tesárek, P.

 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework
 • 2017-2020 | Patzák, B.

 • NMM 2017 Nano makro mechanika
 • 2017-2017 | Padevět, P.

 • Numerické metody pro modelování nejistot ve stavebním inženýrství
 • 2017-2017 | Havelka, J.

 • Numerické nástroje pro návrh robustních a optimalizovaných experimentů
 • 2015-2017 | Sýkora, J.

 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic
 • 2016-2018 | Němeček, J.

 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií
 • 2017-2019 | Bittnar, Z.

 • Optimalizace 3D tištěných trabekulárních struktur pro potřeby implantologie a jejich mechanické analýzy
 • 2017-2019 | Řehounek, L.

 • Paralelní výpočty pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů a konstrukcí
 • 2015-2017 | Krejčí, T.

 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí
 • 2015-2017 | Vorel, J.

 • Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci
 • 2016-2018 | Padevět, P.

 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem
 • 2016-2018 | Šejnoha, M.

 • Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika
 • 2017-2019 | Zeman, J.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem
 • 2016-2018 | Kabele, P.

 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí
 • 2015-2017 | Šmilauer, V.

 • Struktury biologických materiálů a jejich využití v inženýrských aplikacích
 • 2017-2019 | Jíra, A.

 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace
 • 2016-2017 | Zeman, J.

 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin
 • 2015-2018 | Němeček, J.

 • Víceúrovňový popis chování raného betonu
 • 2016-2018 | Patzák, B.

 • Vývoj a aplikace pokročilých algoritmů pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů
 • 2017-2017 | Rypl, D.

 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů
 • 2015-2017 | Kruis, J.

 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů
 • 2016-2017 | Němeček, J.

 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby
 • 2016-2018 | Konvalinka, P.

 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně
 • 2017-2020 | Denk, F.

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • 2016-2020 | Kuklík, P.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian