Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ

 • Fajman, P.
  2019-2019
 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií

 • Patzák, B.
  2019-2021
 • NMM 2019 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2019
 • Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.

 • Padevět, P.
  2019-2019
 • Nástroje pro návrh modulárních konstrukcí: akcelerovaná optimalizace a stochastická analýza

 • Tyburec, M.
  2019-2020
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2019-2022
 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci

 • Prošek, Z.
  2019-2023
 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

 • Polák, M.
  2019-2020
 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb

 • Konvalinka, P.
  2018-2019
 • Modelování heterogenních materiálů a identifikace parametrů makroskopických materiálových modelů

 • Doškář, M.
  2019-2021
 • NMM 2018 Nano & Macro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2021
 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu

 • Šejnoha, M.
  2019-2021
 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů

 • Bittnar, Z.
  2019-2021
 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace

 • Havlásek, P.
  2018-2022
 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

 • Vorel, J.
  2018-2024
 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR

 • Kruis, J.
  2018-2019
 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

 • Konvalinka, P.
  2018-2020
 • CeSTaR - Počítačová simulace a experimentální ověření - komplexní servis pro flexibilní a efektivní navrhování prefabrikovaných betonových sloupů s inovativním multispirálovým vyztužením

 • Bittnar, Z.
  2018-2020
 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů

 • Jíra, A.
  2018-2020
 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.

 • Polák, M.
  2018-2020
 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou

 • Tesárek, P.
  2017-2019
 • Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů

 • Šmilauer, V.
  2018-2019
 • Optimalizace 3D tištěných trabekulárních struktur pro potřeby implantologie a jejich mechanické analýzy

 • Řehounek, L.
  2018-2020
 • Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely

 • Somr, M.
  2018-2020
 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech

 • Krejčí, T.
  2018-2020
 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních

 • Sýkora, J.
  2018-2020
 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot

 • Janda, T.
  2017-2019
 • Numerické metody pro modelování nejistot ve stavebním inženýrství

 • Havelka, J.
  2017-2019
 • NMM 2017 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2017-2019
 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií

 • Bittnar, Z.
  2017-2022
 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2020
 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

 • Kabele, P.
  2017-2020
 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework

 • Patzák, B.
  2017-2020
 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně

 • Denk, F.
  2017-2019
 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb

 • Konvalinka, P.
  2017-2019
 • Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojivovými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2019
 • Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika

 • Zeman, J.
  2017-2019
 • Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách

 • Procházka, P.
  2016-2020
 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu

 • Novák, J.
  2017-2020
 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2016-2020
 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví

 • Kopecký, L.
  2014-2019

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian