Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2020

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Application of Advanced DIC Algorithms in Experimental Mechanics
 • 2020-2020 | Hlůžek, R.

 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
 • 2019-2021 | Vorel, J.

 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu
 • 2016-2020 | Novák, J.

 • Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách
 • 2019-2021 | Koudelka, T.

 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics
 • 2019-2020 | Zeman, J.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework
 • 2017-2020 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu
 • 2019-2021 | Šejnoha, M.

 • Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce
 • 2018-2020 | Padevět, P.

 • NMM 2020 Nano & Makro Mechanika
 • 2020-2020 | Padevět, P.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá analýza konstrukcí: výpočet rozvoje trhlin a optimalizační návrh rámových konstrukcí
 • 2020-2020 | Schmidt, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot
 • 2018-2020 | Janda, T.

 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních
 • 2018-2020 | Sýkora, J.

 • Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů
 • 2018-2020 | Šmilauer, V.

 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou
 • 2018-2020 | Tesárek, P.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci
 • 2019-2020 | Prošek, Z.

 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace
 • 2019-2021 | Havlásek, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb
 • 2019-2021 | Konvalinka, P.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů
 • 2019-2021 | Bittnar, Z.

 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů
 • 2018-2020 | Jíra, A.

 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech
 • 2018-2020 | Krejčí, T.

 • Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.
 • 2019-2021 | Padevět, P.

 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.
 • 2018-2020 | Polák, M.

 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro pokročilé modelování v mechanice konstrukcí a materiálů
 • 2020-2020 | Rypl, D.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů
 • 2020-2021 | Němeček, J.

 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně
 • 2017-2020 | Denk, F.

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • 2016-2020 | Kuklík, P.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell