České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2020

<< zpět

 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení

 • Vorel, J.
  2020-2022
 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení

 • Němeček, J.
  2020-2021
 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí

 • Jíra, A.
  2020-2020
 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů

 • Němeček, J.
  2020-2020
 • Pokročilá analýza konstrukcí: výpočet rozvoje trhlin a optimalizační návrh rámových konstrukcí

 • Schmidt, J.
  2020-2020
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro pokročilé modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2020-2020
 • NMM 2020 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2020-2022
 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek

 • Šmilauer, V.
  2020-2022
 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách

 • Zobal, O.
  2020-2023
 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření

 • Bittnar, Z.
  2020-2023
 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění

 • Němeček, J.
  2020-2022
 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries

 • Patzák, B.
  2020-2022
 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií

 • Patzák, B.
  2019-2021
 • Nástroje pro návrh modulárních konstrukcí: akcelerovaná optimalizace a stochastická analýza

 • Tyburec, M.
  2019-2020
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2019-2022
 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci

 • Prošek, Z.
  2019-2023
 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

 • Polák, M.
  2019-2020
 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Modelování heterogenních materiálů a identifikace parametrů makroskopických materiálových modelů

 • Doškář, M.
  2019-2021
 • NMM 2018 Nano & Macro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2021
 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu

 • Šejnoha, M.
  2019-2021
 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů

 • Bittnar, Z.
  2019-2021
 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace

 • Havlásek, P.
  2018-2022
 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

 • Vorel, J.
  2018-2024
 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

 • Konvalinka, P.
  2018-2020
 • CeSTaR - Počítačová simulace a experimentální ověření - komplexní servis pro flexibilní a efektivní navrhování prefabrikovaných betonových sloupů s inovativním multispirálovým vyztužením

 • Bittnar, Z.
  2018-2020
 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů

 • Jíra, A.
  2018-2020
 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.

 • Polák, M.
  2018-2020
 • Optimalizace 3D tištěných trabekulárních struktur pro potřeby implantologie a jejich mechanické analýzy

 • Řehounek, L.
  2018-2020
 • Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely

 • Somr, M.
  2018-2020
 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech

 • Krejčí, T.
  2018-2020
 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních

 • Sýkora, J.
  2018-2020
 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií

 • Bittnar, Z.
  2017-2022
 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2020
 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

 • Kabele, P.
  2017-2020
 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework

 • Patzák, B.
  2017-2020
 • Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách

 • Procházka, P.
  2016-2020
 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu

 • Novák, J.
  2017-2020
 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2016-2020

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell