Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2020

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Application of Advanced DIC Algorithms in Experimental Mechanics
 • 2020-2020 | Hlůžek, R.

 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
 • 2019-2021 | Vorel, J.

 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu
 • 2016-2020 | Novák, J.

 • Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách
 • 2019-2021 | Koudelka, T.

 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics
 • 2019-2020 | Zeman, J.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework
 • 2017-2020 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu
 • 2019-2021 | Šejnoha, M.

 • Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce
 • 2018-2020 | Padevět, P.

 • NMM 2020 Nano & Makro Mechanika
 • 2020-2020 | Padevět, P.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá analýza konstrukcí: výpočet rozvoje trhlin a optimalizační návrh rámových konstrukcí
 • 2020-2020 | Schmidt, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot
 • 2018-2020 | Janda, T.

 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních
 • 2018-2020 | Sýkora, J.

 • Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů
 • 2018-2020 | Šmilauer, V.

 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou
 • 2018-2020 | Tesárek, P.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci
 • 2019-2020 | Prošek, Z.

 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace
 • 2019-2021 | Havlásek, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb
 • 2019-2021 | Konvalinka, P.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů
 • 2019-2021 | Bittnar, Z.

 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů
 • 2018-2020 | Jíra, A.

 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech
 • 2018-2020 | Krejčí, T.

 • Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.
 • 2019-2021 | Padevět, P.

 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.
 • 2018-2020 | Polák, M.

 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro pokročilé modelování v mechanice konstrukcí a materiálů
 • 2020-2020 | Rypl, D.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů
 • 2020-2021 | Němeček, J.

 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb
 • 2017-2020 | Konvalinka, P.

 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně
 • 2017-2020 | Denk, F.

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • 2016-2020 | Kuklík, P.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian