Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2021

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
 • 2019-2021 | Vorel, J.

 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení
 • 2021-2023 | Vorel, J.

 • Development of efficient FFT-based DIC algorithms and their application in experimental mechanics
 • 2021-2021 | Hlůžek, R.

 • Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách
 • 2019-2021 | Koudelka, T.

 • Global optimality in minimum-compliance topology optimization of frames and shells: Undamped harmonic vibrations
 • 2021-2021 | Tyburec, M.

 • Integrace monitorovacího systému do ochranných bariér BALBAR a zvýšení jejich odolnosti
 • 2021-2022 | Tesárek, P.

 • Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu
 • 2019-2021 | Šejnoha, M.

 • NMM 2021 Nano & Makro Mechanika
 • 2021-2021 | Padevět, P.

 • Numerická analýza vzniku a rozvoje trhlin v lepeném skle
 • 2021-2021 | Schmidt, J.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace
 • 2019-2021 | Havlásek, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb
 • 2019-2021 | Konvalinka, P.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek
 • 2021-2023 | Šmilauer, V.

 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů
 • 2019-2021 | Bittnar, Z.

 • Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.
 • 2019-2021 | Padevět, P.

 • Vývoj a aplikace algoritmů pro numerickou analýzu konstrukcí a materiálů
 • 2021-2021 | Rypl, D.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů
 • 2020-2021 | Němeček, J.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell