České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2021

<< zpět

 • NMM 2021 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2021-2021
 • Global optimality in minimum-compliance topology optimization of frames and shells: Undamped harmonic vibrations

 • Tyburec, M.
  2021-2021
 • Numerická analýza vzniku a rozvoje trhlin v lepeném skle

 • Schmidt, J.
  2021-2021
 • Vývoj a aplikace algoritmů pro numerickou analýzu konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2021-2021
 • Development of efficient FFT-based DIC algorithms and their application in experimental mechanics

 • Hlůžek, R.
  2021-2021
 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry

 • Patzák, B.
  2021-2023
 • Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití

 • Tesárek, P.
  2021-2023
 • Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození

 • Tesárek, P.
  2021-2023
 • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou

 • Tesárek, P.
  2021-2023
 • Deep-Learning-Enabled On-Demand Design of Composite Microstructure: Application to Mechanical Metamaterials

 • Patzák, B.
  2021-2023
 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení

 • Vorel, J.
  2020-2022
 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení

 • Němeček, J.
  2020-2021
 • Application of Advanced DIC Algorithms in Experimental Mechanics

 • Hlůžek, R.
  2021-2023
 • NMM 2020 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2020-2022
 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek

 • Šmilauer, V.
  2020-2022
 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách

 • Zobal, O.
  2020-2023
 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření

 • Bittnar, Z.
  2020-2023
 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění

 • Němeček, J.
  2020-2022
 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries

 • Patzák, B.
  2020-2022
 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií

 • Patzák, B.
  2019-2021
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2019-2022
 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci

 • Prošek, Z.
  2019-2023
 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Modelování heterogenních materiálů a identifikace parametrů makroskopických materiálových modelů

 • Doškář, M.
  2019-2021
 • NMM 2018 Nano & Macro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2021
 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu

 • Šejnoha, M.
  2019-2021
 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů

 • Bittnar, Z.
  2019-2021
 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace

 • Havlásek, P.
  2018-2022
 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

 • Vorel, J.
  2018-2024
 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií

 • Bittnar, Z.
  2017-2022

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell