Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2021

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
 • 2019-2021 | Vorel, J.

 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení
 • 2021-2023 | Vorel, J.

 • Development of efficient FFT-based DIC algorithms and their application in experimental mechanics
 • 2021-2021 | Hlůžek, R.

 • Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách
 • 2019-2021 | Koudelka, T.

 • Global optimality in minimum-compliance topology optimization of frames and shells: Undamped harmonic vibrations
 • 2021-2021 | Tyburec, M.

 • Integrace monitorovacího systému do ochranných bariér BALBAR a zvýšení jejich odolnosti
 • 2021-2022 | Tesárek, P.

 • Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu
 • 2019-2021 | Šejnoha, M.

 • NMM 2021 Nano & Makro Mechanika
 • 2021-2021 | Padevět, P.

 • Numerická analýza vzniku a rozvoje trhlin v lepeném skle
 • 2021-2021 | Schmidt, J.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace
 • 2019-2021 | Havlásek, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb
 • 2019-2021 | Konvalinka, P.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek
 • 2021-2023 | Šmilauer, V.

 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů
 • 2019-2021 | Bittnar, Z.

 • Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.
 • 2019-2021 | Padevět, P.

 • Vývoj a aplikace algoritmů pro numerickou analýzu konstrukcí a materiálů
 • 2021-2021 | Rypl, D.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů
 • 2020-2021 | Němeček, J.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian