Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2022

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Algoritmy pro pokročilou analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů
 • 2022-2022 | Rypl, D.

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Aplikace elekromigračních technik pro zvýšení trvanlivosti železobetonových konstrukcí
 • 2022-2023 | Němeček, J.

 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení
 • 2021-2023 | Vorel, J.

 • Daty řízená kalibrace a validace geotechnických konstitutivních modelů kritického stavu a související nejistoty
 • 2022-2024 | Janda, T.

 • Experimentální studie a pokročilé modelování vícevrstvých skleněných panelů zatížených výbuchem a balistickým rázem
 • 2022-2024 | Šejnoha, M.

 • Implementace reologických modelů založených na zlomkových derivacích
 • 2022-2022 | Schmidt, J.

 • Integrace monitorovacího systému do ochranných bariér BALBAR a zvýšení jejich odolnosti
 • 2021-2022 | Tesárek, P.

 • Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • NMM 2022 Nano & Makro Mechanika
 • 2022-2022 | Padevět, P.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Polynomial optimization in the design of globally optimal frame structures under dynamic loads
 • 2022-2024 | Zeman, J.

 • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Rozšíření systému HiStruct o možnosti optimalizace na globální stabilitu a možnosti analýzy kombinací návrhů
 • 2022-2023 | Lepš, M.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Stavební materiály a konstrukce očima experimentu
 • 2022-2023 | Padevět, P.

 • SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci.
 • 2022-2024 | Patzák, B.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek
 • 2021-2023 | Šmilauer, V.

 • Use of lightweight FFT-based DIC algorithms for PIV and remote measurements
 • 2022-2022 | Hlůžek, R.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell