Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2022

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Algoritmy pro pokročilou analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů
 • 2022-2022 | Rypl, D.

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Aplikace elekromigračních technik pro zvýšení trvanlivosti železobetonových konstrukcí
 • 2022-2023 | Němeček, J.

 • Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení
 • 2021-2023 | Vorel, J.

 • Daty řízená kalibrace a validace geotechnických konstitutivních modelů kritického stavu a související nejistoty
 • 2022-2024 | Janda, T.

 • Experimentální studie a pokročilé modelování vícevrstvých skleněných panelů zatížených výbuchem a balistickým rázem
 • 2022-2024 | Šejnoha, M.

 • Implementace reologických modelů založených na zlomkových derivacích
 • 2022-2022 | Schmidt, J.

 • Integrace monitorovacího systému do ochranných bariér BALBAR a zvýšení jejich odolnosti
 • 2021-2022 | Tesárek, P.

 • Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění
 • 2020-2023 | Němeček, J.

 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách
 • 2020-2022 | Zobal, O.

 • Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií
 • 2020-2022 | Patzák, B.

 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries
 • 2020-2023 | Patzák, B.

 • NÁSTROJE PRO ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ HODNOTY A FUNKCE OBLOUKOVÝCH A KLENBOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
 • 2020-2022 | Fajman, P.

 • NMM 2022 Nano & Makro Mechanika
 • 2022-2022 | Padevět, P.

 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
 • 2018-2022 | Kruis, J.

 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication
 • 2019-2023 | Zeman, J.

 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice
 • 2019-2022 | Polák, M.

 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí
 • 2020-2022 | Jíra, A.

 • Polynomial optimization in the design of globally optimal frame structures under dynamic loads
 • 2022-2024 | Zeman, J.

 • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Rozšíření systému HiStruct o možnosti optimalizace na globální stabilitu a možnosti analýzy kombinací návrhů
 • 2022-2023 | Lepš, M.

 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)
 • 2017-2022 | Kabele, P.

 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření
 • 2020-2022 | Bittnar, Z.

 • Stavební materiály a konstrukce očima experimentu
 • 2022-2023 | Padevět, P.

 • SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci.
 • 2022-2024 | Patzák, B.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek
 • 2021-2023 | Šmilauer, V.

 • Use of lightweight FFT-based DIC algorithms for PIV and remote measurements
 • 2022-2022 | Hlůžek, R.

 • Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
 • 2020-2023 | Pavlíková, M.

 • Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití
 • 2021-2023 | Tesárek, P.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian