Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2000

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Large-strain generalization of microplane model for concrete and application
 • Bazant, ZP - Adley, MD - Carol, X., - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2000, 126(9), 971-980. ISSN 0733-9399.
  2000

 • Comparative study on finite elements with embedded discontinuities
 • Jirásek, M.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2000, 188(1-3), 307-330. ISSN 0045-7825.
  2000

 • Repair and retrofit with engineered cementitious composites
 • Li, V.C. - Horii, H. - Kabele, P. - Kanda, T., - Lim, Y.M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2000, 65(2-3), 317-334. ISSN 0013-7944.
  2000

 • Analysis of Mechanical Properties of Fiber-reinforced Composites with Random Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M. - Šejnoha, J. opon., - Černý, M.
  Praha: Defense date 2000-01-22. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Atena Pollutant Transport Module Input File Format
 • Jendele, L.
  Praha: PIT, o.p.s, 2000. ISBN 80-902722-4-X.
  2000

 • Atena Pollutant Transport Module Theory
 • Jendele, L.
  Praha: PIT, o.p.s, 2000. ISBN 80-902722-3-1.
  2000

 • Search for optimization method on multidimensional real domains
 • Hrstka, O. - Kučerová, A.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 87-104. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Applying genetic algorithms to selected topics commonly encountered in engineering practice
 • Matouš, K. - Lepš, M. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2000, 190(13-14), 1629-1650. ISSN 0045-7825.
  2000

 • Modeling of Compressive Softening of Concrete
 • Němeček, J.
  Praha: Defense date 2000-11-06. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Experimentální zjišťování parametrů a metodika testování betonu v tlaku
 • Padevět, P.
  Praha: Defense date 2000-06-29. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Kontaktní problémy kompozitních materiálu
 • Válek, M.
  Praha: Defense date 2001-04-26. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Modální analýza v diagnostice mostních konstrukcí
 • Plachý, T.
  Praha: Defense date 2000-09-07. Doctoral Minimum. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Dynamické chování betonových předpjatých mostů s vnějšími volnými kabely
 • Karásek, P.
  Praha: Defense date 2000-09-07. Doctoral Minimum. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Static and Dynamic Limit Loads of Reinforced Concrete Structures
 • Řeřicha, P.
  Praha: Defense date 2000-01-24. Doctoral Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Micromechanical Analysis of Random Composites
 • Šejnoha, M.
  Praha: Defense date 2001-02-08. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Multi-scale Modeling of Heterogeneus Materials
 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J.
  Slovak Journal of Civil Engineering. 2000, 8(3), 33-44. ISSN 1210-3896.
  2000

 • Evaluation of Effective Thermoelastic Properties of Random Fibrous Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  International Journal for Engineering Modelling. 2000, 13(3-4), 61-68. ISSN 1330-1365.
  2000

 • Assessment of Structural Performance of Engineered Cementitious Composites by Computer Simulation
 • Kabele, P.
  Praha: Defense date 2001-02-08. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Quad-Dominant Meshes Using a Triangular Mesh Generator
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 23-38. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Triangulation of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 29. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Discretization of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Numerical Grid Generation in Computational Field Simulations. Mississippi: ISGG, 2000. pp. 679-688. ISBN 0-9651627-3-7.
  2000

 • Fuzzy Model of Heat Transfer
 • Štemberk, P. - Bittnar, Z.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 119-124. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone"
 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Crack Detection in Building Materials Using Electromagnetic and Acoustic Emission
 • Šikula, J. - Koktavý, B. - Pavelka, J. - Lokajíček, T. - Toman, J., - Černý, R.
  Building Research Journal. 2000, 48(4), 245-254.
  2000

 • Shear Skin Transfer of Concrete Drilled Piles Testing and Modelling
 • Kuklík, P. - Masopust, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000. pp. 373-380. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Myšlenková východiska při tvorbě výpočtových modelů pro zemní tělesa
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2000, 3(2), 27-28. ISSN 1211-913X.
  2000

 • Tables of Physical Properties of Concretes for Nuclear-Safety Structures
 • Vodák, F. - Vydra, V. - Vodička, J. - Trtík, K. - Toman, J. - Semerák, P. - Michalko, O. - Kratochvíl, J. - Klokočníková, H. - Kapičková, O. - Hošková, Š. - Dydovičová, O. - Drchalová, J., - Černý, R.
  In: CTU Reports 5. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-66. ISBN 80-01-02297-8.
  2000

 • Modeling of Compressive Softening of Concrete
 • Němeček, J.
  In: CTU Reports (Ph.D.Thesis). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-145. ISBN 80-01-02298-6.
  2000

 • Experimentální údaje jako podklad pro počítačové simulace betonových konstrukcí
 • Bittnar, Z. - Němeček, J., - Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo, 2000, pp. 187-192.
  2000

 • Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
 • Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 105-118. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Viscoelastic Analysis of Polymer Matrix Composites
 • Šejnoha, M.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 187-193. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Reliability - Based Approach to Residual Safety of Shear Wall Systems
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 175-186. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • A Test for Concrete Cracking and Model Parameter Identification
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 163-174. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Rock Bumps Occurrence in Brittle Rock
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 143-161. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Measuring of the Strength at High Temperatures
 • Padevět, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 135-141. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Testing of Concrete at Low Temperatures
 • Padevět, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 127-133. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Analysis of Multilayered Shell Composite Structures
 • Kruis, J. - Matouš, K., - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 119-126. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • A Simplified Approach to Structure - Subsoil Interaction
 • Fajman, P. - Bittnarová, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 77-85. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Monitoring Early Hydration Stages of Cement Paste Using the Capacitance Method for Moisture Measurements
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 67-76. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Moisture Diffusivity of Two High-Performance Concretes for Nuclear Safety Related Structures Exposed to High Temperatures and Freeze/Thaw Cycles
 • Černý, R. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 49-65. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Behavior of Horizontal Joints of Shear Wall Systems under Compression
 • Blažek, V. - Šejnoha, J. - Tencar, J., - Vejmelka, R.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 39-48. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Generation of Quad-Dominant Meshes Using a Triangular Mesh Generator
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 23-38. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • 3D Model of Reinforced Concrete Column
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 15-22. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures
 • Bittnar, Z. ed. - Šejnoha, J. ed.
  Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Nonlinear Formulation of Heat and Moisture Model for Creep and Shrinkage Analysis of Concrete Structures
 • Kulhavý, M. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 7-13. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Hygric and Thermal Properties of Cementitious Composites after Thermal and Mechanical Load
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2000. Nitra: CPU Nitra, 2000. pp. 19-24. ISBN 80-8050-361-3.
  2000

 • The Effect of Compressive Stress on Thermal and Hygric Properties of Portland Cement Mortar in Wide Temperature and Moisture Ranges
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J. - Klečka, T. - Jurek, K., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2000, 30(8), 1267-1276. ISSN 0008-8846.
  2000

 • Static and Dynamic Limit Loads of Reinforced Concrete Structures
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports (Thesis for Doctor of Science Degree). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-107. ISBN 80-01-02247-1.
  2000

 • Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
 • Witzany, J. - Šejnoha, J. - Bouška, P. - Materna, A. - Blažek, V. - Fajman, P. - Gattermayerová, H., - Salajka, V.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 616-617. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Analysis of a Deteriorated Hyperbolic Cooling Tower
 • Bittnar, Z. - Řeřicha, P.
  In: IASS-IACM 2000 - Abstracts. Athens: National Technical University, 2000. pp. 334-335.
  2000

 • Metodics Development of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Sutner, O. - Konvalinka, P., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 251. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Konvalinka, P. - Sutner, O., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 250. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Explicit Solver Applied to Nonlocal Material Problems
 • Řeřicha, P.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 21-35. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope Parts
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Tools for Design and Engineering of Buildings. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T. - Rovnaníková, P., - Jurek, K.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-11-9.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Tools for Design and Engineering of Buildings. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-11-9.
  2000

 • The Influence of Compressive Stress on the Thermal and Hygric Expansion of Concrete
 • Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 147-152. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Thermal and Hygric Properties of Building Materials under Special Conditions
 • Toman, J. - Černý, R. - Klečka, T., - Šesták, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 618. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Tepelněfyzikální vlastnosti cementové malty po tepelném a tlakovém namáhání
 • Totová, M. - Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 148-150. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Rock Bumps Occurance During Tunneling
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Geotech - Year 2000. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 469-479.
  2000

 • Objemové změny tvrdnutí cementového pojiva v počátečním stadiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Objemové změny cementového pojiva v počátečním stádiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Dynamický výpočet základu Turbosoustrojí Velké Kapušany
 • Lamboj, L. - Plachý, V.
  Stavební obzor. 2000, 9(6), 165-167. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Spalling of Historic Mortars: A Numerical Model
 • Drdácký, M.F. - Válek, M., - Procházka, P.
  In: Historic Mortars: Characteristics and Tests - Proceedings of the International RILEM Workshop. Cachan: RILEM Publications, 2000. pp. 261-270. ISBN 2-912143-15-2.
  2000

 • Vliv umělého stárnutí betonů na přenos vlhkosti
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2000, 9(10), 307-308. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Remodelace orthotropie podle stavu napětí
 • Čulík, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Olomouc: Univerzita Palackého. 2000-11-25.
  2000

 • Mechanika ruky
 • Čulík, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2000, 7(1), 42-58. ISSN 1212-4575.
  2000

 • Simulation of System Building and Environment
 • Čulík, J.
  In: Proceedings of the 1st International Seminar on ECS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 53-56. ISBN 80-01-02312-5.
  2000

 • The Kinetics of Bone Osteoporosis in Environment with Radon
 • Petrtýl, M.
  In: Proceedings of the 1st International Seminar on ECS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 51-52. ISBN 80-01-02312-5.
  2000

 • Simulation of Concrete Softening in Compression under Combination of Compressive and Bending Load
 • Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 264. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Advantages of Parallel Algorithms in Structural Mechanics
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000, pp. 219-227. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Domain Decomposition of Composite Laminated Plates
 • Kruis, J. - Matouš, K.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 183-189. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Domain Decomposition Methods in Structural Mechanics
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 105-110. ISBN 80-86246-04-3.
  2000

 • Stavební mechanika 30
 • Bittnarová, J. - Konvalinka, P.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02208-0.
  2000

 • Testing and Modeling of Soil Reinforced by Waste Materials
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M., - Kos, J.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 585-590.
  2000

 • Tunnel Face Stability Using DSC & TFA Constitutive Model
 • Procházka, P. - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 501-511.
  2000

 • Rock Bumps Occurrence during Tunneling
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 469-479.
  2000

 • Optimal Material Properties of Slopes Using Coupled Modeling
 • Trčková, J. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 439-448.
  2000

 • Support of Teaching Structural Machanics and Geotechnics in the Process of Site Characterisation, Structural Design and Its Verification with Support of SP2
 • Lamboj, L. - Chamra, S. - Jettmar, J. - Kos, J. - Pruška, J. - Salák, J. - Záleský, J. - Konvalinka, P. - Patzák, B. - Bureš, P. - Jakoubek, V., - Navrátil, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 610. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Teaching of Structural Mechanics in the Process of Structural Design and Its Verification
 • Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 595. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics Development of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Sutner, O. - Konvalinka, P., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 251. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Konvalinka, P. - Sutner, O., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 250. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
 • Witzany, J. - Šejnoha, J. - Bouška, P. - Materna, A. - Blažek, V. - Fajman, P. - Gattermayerová, H., - Salajka, V.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 616-617. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Functional Qualification and Optimization of Building Structures
 • Witzany, J. - Holický, M. - Lehovec, F. - Studnička, J. - Šejnoha, J. - Křístek, V. - Tyc, P. - Jettmar, J. - Jarušková, D., - Procházka, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 575-576. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Using Heterogeneous Clusters of PCs for Parallel Computing
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: CD-ROM Informační technologie ve stavebnictví 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2000. pp. 1-19. ISBN 80-85-82548-1.
  2000

 • New Triangular Element with Vertex Rotations for Plane Analysis
 • Fajman, P.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000. pp. 195-200. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Vliv podzemní vody na stav farního kostela sv. Vavřince v Teplicích nad Metují
 • Fajman, P. - Kuklík, P., - Švorc, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2000. Praha: Česká stavební společnost, 2000. pp. 307-314. ISBN 80-02-01383-2.
  2000

 • Bifurcation Points in the Fields of Weakly Stationary States at Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings from the 33rd Solid Mechanics Conference. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2000. pp. 309-310. ISBN 83-7085-433-9.
  2000

 • Weakly Stationary States during the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin: Royal Academy of Medicine, 2000. pp. 342. ISBN 0-9538809-0-7.
  2000

 • Limitní cykly vzniku, funkční stability a zániku kostní tkáně v jejím objemovém elementu
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Osteologický bulletin. 2000, 5(4), 37-42. ISSN 1211-3778.
  2000

 • Bone Remodeling in Mandibula after Application of Dental Implants
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 255-257. ISBN 80-01-02234-X.
  2000

 • Regeneration of Long Bones at Skeletal Dysplazias Respecting the Viscoelastic Properties
 • Mařík, I. - Petrtýl, M., - Černý, P.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 92-95. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Biological Fixation of Polyethylen Composites Covered by Collagen Proteoglycan Copolymer
 • Petrtýl, M. - Pešáková, V. - Adam, M. - Balík, K. - Danešová, J. - Hruška, J., - Klézl, Z.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 115-117. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Limit Cycles of Bone Remodeling - Stability and Unstability of Stationary States within the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 110-114. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Regeneration of Long Bones at Skeletal Dyplasias Respecting the Viscoelastic Properties
 • Mařík, I. - Petrtýl, M.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 9. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • The Effect of Implanted C-C Composite and Polyethylene Covered by Collagen and Proteoglycans on the Connective Tissue Formation
 • Petrtýl, M. - Pešáková, V. - Balík, K. - Smetana, K., - Adam, M.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 27. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • Biological Fixation of Carbon-Carbon Pyrolitic Composites Covered with Collagen-Proteoglycan Copolymers
 • Petrtýl, M. - Adam, M. - Pešáková, V. - Balík, K. - Danešová, J., - Hruška, J.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 7. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • Stability of Dental Implants
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 105-110. ISBN 80-86246-06-X.
  2000

 • Numerical Analyses of the Rigid Hip Replacements
 • Petrtýl, M. - Sechovská, J.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 99-104. ISBN 80-86246-06-X.
  2000

 • Biomechanika nohy
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2000-02-19.
  2000

 • Vazkopružná remodelace a regenerace pojivové tkáně u kostních dysplazií
 • Mařík, I. - Petrtýl, M., - Černý, P.
  In: Sekundární osteoporoza. Plzeň: Lékařská fakulta KU, 2000. pp. 63. ISBN 80-900692-7-4.
  2000

 • Computational Aspects of Microplane Models and a Proposed Parallel Algorithm
 • Patzák, B. - Němeček, J. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 1-8. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Using Heterogeneous Clusters of PCs for Parallel Computing
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 207-218. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Discretization of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Numerical Grid Generation in Computational Field Simulations. Mississippi: ISGG, 2000. pp. 679-688. ISBN 0-9651627-3-7.
  2000

 • Probabilistic Modelling of Real Materials
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 259. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Introduction of Dump Effect and Mohr-Coulomb Interfacial Conditions into the PFC
 • Válek, M. - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 247. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Elastoplastic Analysis and Optimization of Composite Plates
 • Matouš, K. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 241. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Analysis of Composites with a Random Microstructure
 • Krejčí, T. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 229. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Prognosis of Prestress Losses in the Cylindrical Part of Containment JETE
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 599. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Rheological Properties of Compact Bone
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Sobotka, Z., - Mařík, I.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 552. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Remodeling at Bone Dysplasias
 • Petrtýl, M. - Mařík, I., - Sobotka, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 551. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Genetic Control and Biomechanic Control of the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 549. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Force Effects between Teeth in Occlusion
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 548. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Výpočet odezvy mostu na dopravní proud
 • Karásek, P.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 115-118. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Thermal and Hygric Properties of Building Materials under Special Conditions
 • Toman, J. - Černý, R. - Klečka, T., - Šesták, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 618. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Measuring the Thermal Properties of Concrete After Its High Temperature Exposure
 • Totová, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 588. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Electromagnetic Emission and Its Application in Civil Engineering and Geophysics
 • Černý, R. - Šikula, J., - Lokajíček, T.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 571. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Application of Calcium Carbide Method in Monitoring the Course of Hydration Processes in Concrete
 • Maděra, J. - Poděbradská, J. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 561. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • A Comparsion of Hygric Properties of Two High Performance Concretes under Various External Conditions
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 557. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Modeling the Turbulent Flows in the Crystallization of II-VI Semiconductor Melts
 • Jelínek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 254. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Laser Modification of Compound Semiconductors and Semiconducting Alloys
 • Černý, R. - Cháb, V., - Přikryl, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 248. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Numerical Analysis of Nonlinear Boundry Value Problems
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Segeth, K.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 33. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Reliability-Based Design of Precast Buildings
 • Kalousková, M. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 605. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Optimization of Fibers on Non-Linear Composite Structures
 • Procházka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 256. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Biomechanics of the Hand's Power Grip
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 520. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Identifikace modelu železobetonového prvku namahaného cyklickým dynamickým zatížením
 • Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 269-272. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Sledování změn modálních parametrů silničních mostů
 • Polák, M. - Sýkora, J.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 103-106. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Vliv dlouhodobého dynamického zatížení betonového mostu na parametry odezvy
 • Sýkora, J. - Polák, M.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 99-102. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Výpočet únavového namahání mostů pomocí přímého použití experimentálních modálních dat
 • Polák, M.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 273-280. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Ověření vhodnosti modálního modelu stavební konstrukce pro výpočet její únavové životnosti
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 263-271. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Vliv cyklického dynamického zatěžování na změnu modálních charakteristik železobetonového prvku
 • Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 237-244. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Properties of Coating Materials on External Linings
 • Toman, J. - Černý, R. - Drchalová, J. - Poděbradská, J., - Maděra, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 600. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Modelování betonového mostu pro určení jeho únavové životnosti
 • Karásek, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 147-152. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Chances of Appreciation of the Lifetime of Bridges Using the Modal Analysis
 • Polák, M. - Sýkora, J.
  In: Enginnering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 191-194. ISBN 80-86246-05-1.
  2000

 • Modeling of Structure-Soil Interaction
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Stavební geologie - geotechnika. 2000-05-15.
  2000

 • Behaviour of Brittle Rock in Extreme Depth
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI-Premier, 2000. pp. 653-660. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Multi-scale Modeling of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: Slovenská společnost pre mechaniku SAV. 2000-10-03.
  2000

 • Ortotropie ve směru dominantního hlavního napětí
 • Čulík, J.
  In: Nelineárná mechanika. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 31-34.
  2000

 • Simulation of Crack Growth
 • Čulík, J.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 83-86. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Normal Stresses in Osteons and Their Elastic Properties
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: Numerical Methods in Continuum Mechanics. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 141-142. ISBN 80-968368-1-1.
  2000

 • Multi-Scale Modeling in Engineering
 • Šejnoha, M.
  In: CD-ROM Informační technologie ve stavebnictví 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2000. pp. 1-11. ISBN 80-85-82548-1.
  2000

 • New Approach to Optimization of Reinforced Concrete Beams
 • Lepš, M. - Šejnoha, M.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 143-151. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Improved Prognosis of Prestress Losses in the Cylindrical Part of Containment of the Nuclear Power-Plant
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000, pp. 607-614. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Evaluation of Effective Thermal Properties of Random Composites Via Periodic Fields
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000. pp. 427-434. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Effective Properties of Statistically Homogeneous Random Composites
 • Zeman, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Advances in Composite Materials and Structures VII. Southampton: WIT Press, 2000. p. 143-152. ISBN 1-85312-825-2.
  2000

 • Computational Concrete Structures Technology
 • Bittnar, Z. ed. - Topping, B.H.V. ed.
  Leuven, 2000-09-06/2000-09-08. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Modeling of Time Dependent Properties of Heterogeneous Materials
 • Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 175-180. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • The BEM Formulation of Distinct Element Method
 • Válek, M. - Procházka, P.
  In: BETECH XXII. Cambridge: WIT Press, 2000, pp. 395-404. ISBN 1-85312-824-4.
  2000

 • The BEM Formulation of Statistically Distributed Fibers in Composites
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  In: BETECH XXII. Cambridge: WIT Press, 2000. pp. 339-350. ISBN 1-85312-824-4.
  2000

 • Extended Hashin-Shtrikman Variational Principles
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  In: PMC 2000 [Probabilistic Mechanics and Structural Reliability]. Notre Dame: University of Notre Dame, 2000. pp. 135-136.
  2000

 • Tunnel Face Stability of Major Tunnel Constructions in Prague
 • Kameníček, I. - Procházka, P.
  In: Major Tunnel and Infrastructure Projects. Taipei: ITC Kempston, 2000, pp. 229-238. ISBN 1-901808-15-7.
  2000

 • Fracture Mechanics in Composite Microstructures
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 43-48. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Behavior of Mortars Reinforced by Fibres
 • Válek, M. - Procházka, P., - Drdácký, M.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 181-186. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Solution of Certain Problems in Geotechnics Using Static PFC
 • Válek, M. - Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 35-40. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Optimal Coating of Fibres in Composites
 • Procházka, P.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000. pp. 171-180. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Stability of Tunnel Face Using Coupled DSC & TFA Models
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000, pp. 471-480. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Coupled Modeling Using Unified Function
 • Procházka, P. - Vítek, J.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000. pp. 531-540. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Optimization of a Prestressed Steel-Concrete Composite Beam
 • Vítek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 661-668. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Behaviour of Brittle Rock in Extreme Depth
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 653-660. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Coupled Modeling of Concrete Tunnel Lining
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 515-522. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope Parts
 • Toman, J. - Černý, R. - Poděbradská, J. - Maděra, J. - Jurek, K. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: International Building Physics Conference. Eindhoven: TU Eindhoven, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T. - Jurek, K., - Rovnaníková, P.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-09-7.
  2000

 • Measuring the Linear Thermal and Hygric Expansion of Two Selected Concretes
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 49-52. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Measuring the Specific Heat of High Performance Concrete in Wide Temperature and Moisture Ranges
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 45-48. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Measuring the Thermal Conductivity of High Performance Concrete
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 41-44. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • The Effect of Paint Materials on Water Penetration into Glass Concrete Linings
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 37-40. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • The Effect of Temperature and Compressive Stress on the Moisture Transport
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 35-36. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Computational Simulations of Pulsed Laser Induced Helting and Solidification of Monocrystalline GaSb
 • Černý, R. - Přikryl, P. - Ivlev, G. - Gatskevich, E. - Černík, M., - Cháb, V.
  Computational Materials Science. 2000, 17(1), 384-388. ISSN 0927-0256.
  2000

 • Influence of Turbulent Natural Convection in Simulating Crystallization of II-VI Semiconductors
 • Jelínek, P. - Černý, R., - Přikryl, P.
  In: Advanced Computational Methods in Heat Transfer VI. Southampton: WIT Press, 2000. p. 237-246. ISBN 1-85312-818-X.
  2000

 • Určení součinitele délkové teplotní roztažnosti materiálu sikacarbodur lamela S512
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 13-16. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Vliv vnějších podmínek na změny termofyzikálních vlastností materiálů
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 17-20. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Dielektrické vlastnosti porézních materiálů
 • Tydlitát, V. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 93-97. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Determination of Moisture Content in Hydrating Cement Paste Using the Calcium Carbide Method
 • Poděbradská, J. - Maděra, J. - Tydlitát, V. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Ceramics - Silikáty. 2000, 44(1), 35-38. ISSN 0862-5468.
  2000

 • Materiálová problematika při požárech ocelových a železobetonových staveb
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 68. ISBN 80-85988-48-8.
  2000

 • The Effect of Anisotropy of Building Materials on the Moisture Transfer
 • Drchalová, J. - Černý, R., - Havrda, J.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 32-35. ISSN 1210-2709.
  2000

 • The Effect of Mechanical Load on the Thermal Conductivity of Building Materials
 • Toman, J. - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 22-26. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Optimization of the Vertical Bridgman Method and the Vertical Gradient Method for CdZnTe Single Crystal Production
 • Kalbáč, A. - Černý, R., - Přikryl, P.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 6-9. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Mathematical Modeling of Binary Alloy Solidification
 • Černý, R. - Kalbáč, A., - Přikryl, P.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 10-15. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Modeling the Crystallization of Amorphous Silicon Thin Films Using a High Repetition Rate Scanning Laser
 • Černý, R. - Kalbáč, A.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 16-21. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Konvergenční testy vybraných programů pro statické výpočty
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 129-131. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Tepelně fyzikální vlastnosti cementové malty po tepelném a tlakovém namahání
 • Totová, M. - Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 148-150. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Použití kapacitní metody ke sledování vlhkosti v raném stadiu hydratace cementové malty
 • Tydlitát, V. - Semerák, P. - Maděra, J. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 151-153. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Monitorování hydratačních procesů v cementové maltě karbidovou metodou
 • Maděra, J. - Poděbradská, J. - Tydlitát, V. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2000, 9(4), 121-122. ISSN 1210-4027.
  2000

 • The Influence of Frost Cycles on the Moisture Transfer in Concrete
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: "Kontra 2000" - Durability of Buildings and Protection against Corrosion. Warszawa: PZITB, 2000. pp. 59-64. ISBN 83-911326-0-9.
  2000

 • Recrystallization of InSb Surface Induced by Pulsed Lasers
 • Černý, R. - Přikryl, P. - Ivlev, G. - Gatskevich, E., - Chába, V.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 27-31. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Computational Modeling of CdZnTe Crystal Growth from the Melt
 • Černý, R. - Kalbáč, A., - Přikryl, P.
  Computational Materials Science. 2000, 17(1), 34-60. ISSN 0927-0256.
  2000

 • Degradace betonu při teplotním, vlhkostním a tlakovém namáhání
 • Toman, J. - Maděra, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Mosty 2000. Brno: CERM, 2000. pp. 225-230. ISBN 80-7204-157-X.
  2000

 • Využití karbidové metody k monitorování hydratačních procesů v tuhnoucím betonu
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Poděbradská, J., - Toman, J.
  In: Mosty 2000. Brno: CERM, 2000. pp. 221-224. ISBN 80-7204-157-X.
  2000

 • Influence of Crack on Heat and Moisture Transfer in Concrete Wall
 • Kishimoto, Y. - Hokoi, S. - Takada, S. - Matsumoto, M. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 87-92. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • The Influence of Compressive Stress on the Thermal and Hygric Expansion of Concrete
 • Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 147-152. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Anisotropy of Liquid Moisture Transfer in Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R., - Havrda, J.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000, pp. 111-116. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Heat and Moisture Transfer in Building
 • Samuelson, I. ed. - Černý, R. ed.
  Praha, 1999-08-30/1999-09-02. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Objemové změny cementového pojiva v počátečním stadiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Spolehlivostní přístup k navrhování panelových budov
 • Kalousková, M. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2000. pp. 65-68. ISBN 80-02-01344-1.
  2000

 • Reologické vlastnosti kostní tkáně dlouhých kostí
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Sobotka, Z., - Mařík, I.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 43-44. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Silové účinky mezi zuby při skusu
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 42. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Genetické a biomechanické řízení remodelace kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 40-41. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Remodelace kostní tkáně za fyziologických a patologických podmínek
 • Mařík, I. - Petrtýl, M.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 31-32. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Silové účinky na metakarpfalangeální kloubní implantáty
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 6-7. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Prognóza ztrát předpětí v kabelech válcové části ochranné obálky JETE - část 1. Dvojrozměrná analýza napjatosti a přetvoření obálky
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, I.
  Stavební obzor. 2000, 9(1), 13-17. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Prognóza ztrát předpětí v kabelech válcové části ochranné obálky JETE - část 2. Numerické řešení ztrát předpětí
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, I.
  Stavební obzor. 2000, 9(2), 43-45. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Odhad tuhosti a únosnosti styků panelových budov
 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2000, 9(2), 33-36. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Simulation of Seismicity on Computer
 • Čulík, J.
  In: Dynamics of Machines 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 43-50. ISBN 80-85918-54-4.
  2000

 • Východiska nelineární analýzy konstrukcí panelových budov
 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  Beton a zdivo. 2000, 7(2), 13-15. ISSN 1211-5444.
  2000

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell