Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2000

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Large-strain generalization of microplane model for concrete and application
 • Bazant, ZP - Adley, MD - Carol, X., - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2000, 126(9), 971-980. ISSN 0733-9399.
  2000

 • Comparative study on finite elements with embedded discontinuities
 • Jirásek, M.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2000, 188(1-3), 307-330. ISSN 0045-7825.
  2000

 • Repair and retrofit with engineered cementitious composites
 • Li, V.C. - Horii, H. - Kabele, P. - Kanda, T., - Lim, Y.M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2000, 65(2-3), 317-334. ISSN 0013-7944.
  2000

 • Analysis of Mechanical Properties of Fiber-reinforced Composites with Random Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M. - Šejnoha, J. opon., - Černý, M.
  Praha: Defense date 2000-01-22. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Atena Pollutant Transport Module Input File Format
 • Jendele, L.
  Praha: PIT, o.p.s, 2000. ISBN 80-902722-4-X.
  2000

 • Atena Pollutant Transport Module Theory
 • Jendele, L.
  Praha: PIT, o.p.s, 2000. ISBN 80-902722-3-1.
  2000

 • Search for optimization method on multidimensional real domains
 • Hrstka, O. - Kučerová, A.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 87-104. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Applying genetic algorithms to selected topics commonly encountered in engineering practice
 • Matouš, K. - Lepš, M. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2000, 190(13-14), 1629-1650. ISSN 0045-7825.
  2000

 • Modeling of Compressive Softening of Concrete
 • Němeček, J.
  Praha: Defense date 2000-11-06. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Experimentální zjišťování parametrů a metodika testování betonu v tlaku
 • Padevět, P.
  Praha: Defense date 2000-06-29. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Kontaktní problémy kompozitních materiálu
 • Válek, M.
  Praha: Defense date 2001-04-26. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Modální analýza v diagnostice mostních konstrukcí
 • Plachý, T.
  Praha: Defense date 2000-09-07. Doctoral Minimum. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Dynamické chování betonových předpjatých mostů s vnějšími volnými kabely
 • Karásek, P.
  Praha: Defense date 2000-09-07. Doctoral Minimum. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2000

 • Static and Dynamic Limit Loads of Reinforced Concrete Structures
 • Řeřicha, P.
  Praha: Defense date 2000-01-24. Doctoral Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Micromechanical Analysis of Random Composites
 • Šejnoha, M.
  Praha: Defense date 2001-02-08. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Multi-scale Modeling of Heterogeneus Materials
 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J.
  Slovak Journal of Civil Engineering. 2000, 8(3), 33-44. ISSN 1210-3896.
  2000

 • Evaluation of Effective Thermoelastic Properties of Random Fibrous Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  International Journal for Engineering Modelling. 2000, 13(3-4), 61-68. ISSN 1330-1365.
  2000

 • Assessment of Structural Performance of Engineered Cementitious Composites by Computer Simulation
 • Kabele, P.
  Praha: Defense date 2001-02-08. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2000

 • Quad-Dominant Meshes Using a Triangular Mesh Generator
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 23-38. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Triangulation of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 29. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Discretization of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Numerical Grid Generation in Computational Field Simulations. Mississippi: ISGG, 2000. pp. 679-688. ISBN 0-9651627-3-7.
  2000

 • Fuzzy Model of Heat Transfer
 • Štemberk, P. - Bittnar, Z.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 119-124. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone"
 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Crack Detection in Building Materials Using Electromagnetic and Acoustic Emission
 • Šikula, J. - Koktavý, B. - Pavelka, J. - Lokajíček, T. - Toman, J., - Černý, R.
  Building Research Journal. 2000, 48(4), 245-254.
  2000

 • Shear Skin Transfer of Concrete Drilled Piles Testing and Modelling
 • Kuklík, P. - Masopust, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000. pp. 373-380. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Myšlenková východiska při tvorbě výpočtových modelů pro zemní tělesa
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2000, 3(2), 27-28. ISSN 1211-913X.
  2000

 • Tables of Physical Properties of Concretes for Nuclear-Safety Structures
 • Vodák, F. - Vydra, V. - Vodička, J. - Trtík, K. - Toman, J. - Semerák, P. - Michalko, O. - Kratochvíl, J. - Klokočníková, H. - Kapičková, O. - Hošková, Š. - Dydovičová, O. - Drchalová, J., - Černý, R.
  In: CTU Reports 5. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-66. ISBN 80-01-02297-8.
  2000

 • Modeling of Compressive Softening of Concrete
 • Němeček, J.
  In: CTU Reports (Ph.D.Thesis). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-145. ISBN 80-01-02298-6.
  2000

 • Experimentální údaje jako podklad pro počítačové simulace betonových konstrukcí
 • Bittnar, Z. - Němeček, J., - Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo, 2000, pp. 187-192.
  2000

 • Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
 • Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 105-118. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Viscoelastic Analysis of Polymer Matrix Composites
 • Šejnoha, M.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 187-193. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Reliability - Based Approach to Residual Safety of Shear Wall Systems
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 175-186. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • A Test for Concrete Cracking and Model Parameter Identification
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 163-174. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Rock Bumps Occurrence in Brittle Rock
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 143-161. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Measuring of the Strength at High Temperatures
 • Padevět, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 135-141. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Testing of Concrete at Low Temperatures
 • Padevět, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 127-133. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Analysis of Multilayered Shell Composite Structures
 • Kruis, J. - Matouš, K., - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 119-126. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • A Simplified Approach to Structure - Subsoil Interaction
 • Fajman, P. - Bittnarová, J.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 77-85. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Monitoring Early Hydration Stages of Cement Paste Using the Capacitance Method for Moisture Measurements
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 67-76. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Moisture Diffusivity of Two High-Performance Concretes for Nuclear Safety Related Structures Exposed to High Temperatures and Freeze/Thaw Cycles
 • Černý, R. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 49-65. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Behavior of Horizontal Joints of Shear Wall Systems under Compression
 • Blažek, V. - Šejnoha, J. - Tencar, J., - Vejmelka, R.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 39-48. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Generation of Quad-Dominant Meshes Using a Triangular Mesh Generator
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 23-38. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • 3D Model of Reinforced Concrete Column
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 15-22. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures
 • Bittnar, Z. ed. - Šejnoha, J. ed.
  Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Nonlinear Formulation of Heat and Moisture Model for Creep and Shrinkage Analysis of Concrete Structures
 • Kulhavý, M. - Bittnar, Z.
  In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 7-13. ISBN 80-01-02320-6.
  2000

 • Hygric and Thermal Properties of Cementitious Composites after Thermal and Mechanical Load
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2000. Nitra: CPU Nitra, 2000. pp. 19-24. ISBN 80-8050-361-3.
  2000

 • The Effect of Compressive Stress on Thermal and Hygric Properties of Portland Cement Mortar in Wide Temperature and Moisture Ranges
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J. - Klečka, T. - Jurek, K., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2000, 30(8), 1267-1276. ISSN 0008-8846.
  2000

 • Static and Dynamic Limit Loads of Reinforced Concrete Structures
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports (Thesis for Doctor of Science Degree). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 3-107. ISBN 80-01-02247-1.
  2000

 • Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
 • Witzany, J. - Šejnoha, J. - Bouška, P. - Materna, A. - Blažek, V. - Fajman, P. - Gattermayerová, H., - Salajka, V.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 616-617. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Analysis of a Deteriorated Hyperbolic Cooling Tower
 • Bittnar, Z. - Řeřicha, P.
  In: IASS-IACM 2000 - Abstracts. Athens: National Technical University, 2000. pp. 334-335.
  2000

 • Metodics Development of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Sutner, O. - Konvalinka, P., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 251. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Konvalinka, P. - Sutner, O., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 250. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Explicit Solver Applied to Nonlocal Material Problems
 • Řeřicha, P.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 21-35. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope Parts
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Tools for Design and Engineering of Buildings. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T. - Rovnaníková, P., - Jurek, K.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-11-9.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Tools for Design and Engineering of Buildings. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-11-9.
  2000

 • The Influence of Compressive Stress on the Thermal and Hygric Expansion of Concrete
 • Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 147-152. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Thermal and Hygric Properties of Building Materials under Special Conditions
 • Toman, J. - Černý, R. - Klečka, T., - Šesták, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 618. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Tepelněfyzikální vlastnosti cementové malty po tepelném a tlakovém namáhání
 • Totová, M. - Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 148-150. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Rock Bumps Occurance During Tunneling
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Geotech - Year 2000. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 469-479.
  2000

 • Objemové změny tvrdnutí cementového pojiva v počátečním stadiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Objemové změny cementového pojiva v počátečním stádiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Litoš, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Dynamický výpočet základu Turbosoustrojí Velké Kapušany
 • Lamboj, L. - Plachý, V.
  Stavební obzor. 2000, 9(6), 165-167. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Spalling of Historic Mortars: A Numerical Model
 • Drdácký, M.F. - Válek, M., - Procházka, P.
  In: Historic Mortars: Characteristics and Tests - Proceedings of the International RILEM Workshop. Cachan: RILEM Publications, 2000. pp. 261-270. ISBN 2-912143-15-2.
  2000

 • Vliv umělého stárnutí betonů na přenos vlhkosti
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2000, 9(10), 307-308. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Remodelace orthotropie podle stavu napětí
 • Čulík, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Olomouc: Univerzita Palackého. 2000-11-25.
  2000

 • Mechanika ruky
 • Čulík, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2000, 7(1), 42-58. ISSN 1212-4575.
  2000

 • Simulation of System Building and Environment
 • Čulík, J.
  In: Proceedings of the 1st International Seminar on ECS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 53-56. ISBN 80-01-02312-5.
  2000

 • The Kinetics of Bone Osteoporosis in Environment with Radon
 • Petrtýl, M.
  In: Proceedings of the 1st International Seminar on ECS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 51-52. ISBN 80-01-02312-5.
  2000

 • Simulation of Concrete Softening in Compression under Combination of Compressive and Bending Load
 • Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 264. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Advantages of Parallel Algorithms in Structural Mechanics
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000, pp. 219-227. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Domain Decomposition of Composite Laminated Plates
 • Kruis, J. - Matouš, K.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 183-189. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Domain Decomposition Methods in Structural Mechanics
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 105-110. ISBN 80-86246-04-3.
  2000

 • Stavební mechanika 30
 • Bittnarová, J. - Konvalinka, P.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02208-0.
  2000

 • Testing and Modeling of Soil Reinforced by Waste Materials
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M., - Kos, J.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 585-590.
  2000

 • Tunnel Face Stability Using DSC & TFA Constitutive Model
 • Procházka, P. - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 501-511.
  2000

 • Rock Bumps Occurrence during Tunneling
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 469-479.
  2000

 • Optimal Material Properties of Slopes Using Coupled Modeling
 • Trčková, J. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the GEOTECH - YEAR 2000: Developments in Geotechnical Engineering. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2000. pp. 439-448.
  2000

 • Support of Teaching Structural Machanics and Geotechnics in the Process of Site Characterisation, Structural Design and Its Verification with Support of SP2
 • Lamboj, L. - Chamra, S. - Jettmar, J. - Kos, J. - Pruška, J. - Salák, J. - Záleský, J. - Konvalinka, P. - Patzák, B. - Bureš, P. - Jakoubek, V., - Navrátil, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 610. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Teaching of Structural Mechanics in the Process of Structural Design and Its Verification
 • Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 595. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics Development of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Sutner, O. - Konvalinka, P., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 251. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Methodics of Determination of Mechanical Characteristics of Concrete in Compression
 • Konvalinka, P. - Sutner, O., - Bouška, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 250. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
 • Witzany, J. - Šejnoha, J. - Bouška, P. - Materna, A. - Blažek, V. - Fajman, P. - Gattermayerová, H., - Salajka, V.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 616-617. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Functional Qualification and Optimization of Building Structures
 • Witzany, J. - Holický, M. - Lehovec, F. - Studnička, J. - Šejnoha, J. - Křístek, V. - Tyc, P. - Jettmar, J. - Jarušková, D., - Procházka, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 575-576. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Using Heterogeneous Clusters of PCs for Parallel Computing
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: CD-ROM Informační technologie ve stavebnictví 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2000. pp. 1-19. ISBN 80-85-82548-1.
  2000

 • New Triangular Element with Vertex Rotations for Plane Analysis
 • Fajman, P.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000. pp. 195-200. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Vliv podzemní vody na stav farního kostela sv. Vavřince v Teplicích nad Metují
 • Fajman, P. - Kuklík, P., - Švorc, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2000. Praha: Česká stavební společnost, 2000. pp. 307-314. ISBN 80-02-01383-2.
  2000

 • Bifurcation Points in the Fields of Weakly Stationary States at Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings from the 33rd Solid Mechanics Conference. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2000. pp. 309-310. ISBN 83-7085-433-9.
  2000

 • Weakly Stationary States during the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin: Royal Academy of Medicine, 2000. pp. 342. ISBN 0-9538809-0-7.
  2000

 • Limitní cykly vzniku, funkční stability a zániku kostní tkáně v jejím objemovém elementu
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Osteologický bulletin. 2000, 5(4), 37-42. ISSN 1211-3778.
  2000

 • Bone Remodeling in Mandibula after Application of Dental Implants
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 255-257. ISBN 80-01-02234-X.
  2000

 • Regeneration of Long Bones at Skeletal Dysplazias Respecting the Viscoelastic Properties
 • Mařík, I. - Petrtýl, M., - Černý, P.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 92-95. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Biological Fixation of Polyethylen Composites Covered by Collagen Proteoglycan Copolymer
 • Petrtýl, M. - Pešáková, V. - Adam, M. - Balík, K. - Danešová, J. - Hruška, J., - Klézl, Z.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 115-117. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Limit Cycles of Bone Remodeling - Stability and Unstability of Stationary States within the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the Conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc: Palacký University, Faculty of Physical Culture, 2000. pp. 110-114. ISBN 80-244-0193-2.
  2000

 • Regeneration of Long Bones at Skeletal Dyplasias Respecting the Viscoelastic Properties
 • Mařík, I. - Petrtýl, M.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 9. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • The Effect of Implanted C-C Composite and Polyethylene Covered by Collagen and Proteoglycans on the Connective Tissue Formation
 • Petrtýl, M. - Pešáková, V. - Balík, K. - Smetana, K., - Adam, M.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 27. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • Biological Fixation of Carbon-Carbon Pyrolitic Composites Covered with Collagen-Proteoglycan Copolymers
 • Petrtýl, M. - Adam, M. - Pešáková, V. - Balík, K. - Danešová, J., - Hruška, J.
  In: Abstracts XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Patras: University Conference and Cultural Centre, 2000. pp. 7. ISBN 10-953809-0-7.
  2000

 • Stability of Dental Implants
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 105-110. ISBN 80-86246-06-X.
  2000

 • Numerical Analyses of the Rigid Hip Replacements
 • Petrtýl, M. - Sechovská, J.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 99-104. ISBN 80-86246-06-X.
  2000

 • Biomechanika nohy
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2000-02-19.
  2000

 • Vazkopružná remodelace a regenerace pojivové tkáně u kostních dysplazií
 • Mařík, I. - Petrtýl, M., - Černý, P.
  In: Sekundární osteoporoza. Plzeň: Lékařská fakulta KU, 2000. pp. 63. ISBN 80-900692-7-4.
  2000

 • Computational Aspects of Microplane Models and a Proposed Parallel Algorithm
 • Patzák, B. - Němeček, J. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 1-8. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Using Heterogeneous Clusters of PCs for Parallel Computing
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Developments in Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 207-218. ISBN 0-948749-70-9.
  2000

 • Discretization of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Numerical Grid Generation in Computational Field Simulations. Mississippi: ISGG, 2000. pp. 679-688. ISBN 0-9651627-3-7.
  2000

 • Probabilistic Modelling of Real Materials
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 259. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Introduction of Dump Effect and Mohr-Coulomb Interfacial Conditions into the PFC
 • Válek, M. - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 247. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Elastoplastic Analysis and Optimization of Composite Plates
 • Matouš, K. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 241. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Analysis of Composites with a Random Microstructure
 • Krejčí, T. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 229. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Prognosis of Prestress Losses in the Cylindrical Part of Containment JETE
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 599. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Rheological Properties of Compact Bone
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Sobotka, Z., - Mařík, I.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 552. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Remodeling at Bone Dysplasias
 • Petrtýl, M. - Mařík, I., - Sobotka, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 551. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Genetic Control and Biomechanic Control of the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 549. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Force Effects between Teeth in Occlusion
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 548. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Výpočet odezvy mostu na dopravní proud
 • Karásek, P.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 115-118. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Thermal and Hygric Properties of Building Materials under Special Conditions
 • Toman, J. - Černý, R. - Klečka, T., - Šesták, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 618. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Measuring the Thermal Properties of Concrete After Its High Temperature Exposure
 • Totová, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 588. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Electromagnetic Emission and Its Application in Civil Engineering and Geophysics
 • Černý, R. - Šikula, J., - Lokajíček, T.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 571. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Application of Calcium Carbide Method in Monitoring the Course of Hydration Processes in Concrete
 • Maděra, J. - Poděbradská, J. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 561. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • A Comparsion of Hygric Properties of Two High Performance Concretes under Various External Conditions
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 557. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Modeling the Turbulent Flows in the Crystallization of II-VI Semiconductor Melts
 • Jelínek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 254. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Laser Modification of Compound Semiconductors and Semiconducting Alloys
 • Černý, R. - Cháb, V., - Přikryl, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 248. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Numerical Analysis of Nonlinear Boundry Value Problems
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Segeth, K.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 33. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Reliability-Based Design of Precast Buildings
 • Kalousková, M. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 605. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Optimization of Fibers on Non-Linear Composite Structures
 • Procházka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 256. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Biomechanics of the Hand's Power Grip
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 520. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Identifikace modelu železobetonového prvku namahaného cyklickým dynamickým zatížením
 • Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 269-272. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Sledování změn modálních parametrů silničních mostů
 • Polák, M. - Sýkora, J.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 103-106. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Vliv dlouhodobého dynamického zatížení betonového mostu na parametry odezvy
 • Sýkora, J. - Polák, M.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 99-102. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Výpočet únavového namahání mostů pomocí přímého použití experimentálních modálních dat
 • Polák, M.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 273-280. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Ověření vhodnosti modálního modelu stavební konstrukce pro výpočet její únavové životnosti
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 263-271. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Vliv cyklického dynamického zatěžování na změnu modálních charakteristik železobetonového prvku
 • Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 237-244. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Properties of Coating Materials on External Linings
 • Toman, J. - Černý, R. - Drchalová, J. - Poděbradská, J., - Maděra, J.
  In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 600. ISBN 80-01-02229-3.
  2000

 • Modelování betonového mostu pro určení jeho únavové životnosti
 • Karásek, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 147-152. ISBN 80-214-1569-X.
  2000

 • Chances of Appreciation of the Lifetime of Bridges Using the Modal Analysis
 • Polák, M. - Sýkora, J.
  In: Enginnering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 191-194. ISBN 80-86246-05-1.
  2000

 • Modeling of Structure-Soil Interaction
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Stavební geologie - geotechnika. 2000-05-15.
  2000

 • Behaviour of Brittle Rock in Extreme Depth
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI-Premier, 2000. pp. 653-660. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Multi-scale Modeling of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: Slovenská společnost pre mechaniku SAV. 2000-10-03.
  2000

 • Ortotropie ve směru dominantního hlavního napětí
 • Čulík, J.
  In: Nelineárná mechanika. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 31-34.
  2000

 • Simulation of Crack Growth
 • Čulík, J.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 83-86. ISBN 80-7100-734-X.
  2000

 • Normal Stresses in Osteons and Their Elastic Properties
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: Numerical Methods in Continuum Mechanics. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 141-142. ISBN 80-968368-1-1.
  2000

 • Multi-Scale Modeling in Engineering
 • Šejnoha, M.
  In: CD-ROM Informační technologie ve stavebnictví 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2000. pp. 1-11. ISBN 80-85-82548-1.
  2000

 • New Approach to Optimization of Reinforced Concrete Beams
 • Lepš, M. - Šejnoha, M.
  In: Computational Concrete Structures Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. pp. 143-151. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Improved Prognosis of Prestress Losses in the Cylindrical Part of Containment of the Nuclear Power-Plant
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000, pp. 607-614. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Evaluation of Effective Thermal Properties of Random Composites Via Periodic Fields
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2000. pp. 427-434. ISBN 953-96243-3-9.
  2000

 • Effective Properties of Statistically Homogeneous Random Composites
 • Zeman, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Advances in Composite Materials and Structures VII. Southampton: WIT Press, 2000. p. 143-152. ISBN 1-85312-825-2.
  2000

 • Computational Concrete Structures Technology
 • Bittnar, Z. ed. - Topping, B.H.V. ed.
  Leuven, 2000-09-06/2000-09-08. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2000. ISBN 0-948749-71-7.
  2000

 • Modeling of Time Dependent Properties of Heterogeneous Materials
 • Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 175-180. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • The BEM Formulation of Distinct Element Method
 • Válek, M. - Procházka, P.
  In: BETECH XXII. Cambridge: WIT Press, 2000, pp. 395-404. ISBN 1-85312-824-4.
  2000

 • The BEM Formulation of Statistically Distributed Fibers in Composites
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  In: BETECH XXII. Cambridge: WIT Press, 2000. pp. 339-350. ISBN 1-85312-824-4.
  2000

 • Extended Hashin-Shtrikman Variational Principles
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  In: PMC 2000 [Probabilistic Mechanics and Structural Reliability]. Notre Dame: University of Notre Dame, 2000. pp. 135-136.
  2000

 • Tunnel Face Stability of Major Tunnel Constructions in Prague
 • Kameníček, I. - Procházka, P.
  In: Major Tunnel and Infrastructure Projects. Taipei: ITC Kempston, 2000, pp. 229-238. ISBN 1-901808-15-7.
  2000

 • Fracture Mechanics in Composite Microstructures
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 43-48. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Behavior of Mortars Reinforced by Fibres
 • Válek, M. - Procházka, P., - Drdácký, M.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 181-186. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Solution of Certain Problems in Geotechnics Using Static PFC
 • Válek, M. - Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 35-40. ISBN 80-86246-07-8.
  2000

 • Optimal Coating of Fibres in Composites
 • Procházka, P.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000. pp. 171-180. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Stability of Tunnel Face Using Coupled DSC & TFA Models
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000, pp. 471-480. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Coupled Modeling Using Unified Function
 • Procházka, P. - Vítek, J.
  In: Damage and Fracture Mechanics VI. Southampton: WIT Press, 2000. pp. 531-540. ISBN 1-85312-812-0.
  2000

 • Optimization of a Prestressed Steel-Concrete Composite Beam
 • Vítek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 661-668. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Behaviour of Brittle Rock in Extreme Depth
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 653-660. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • Coupled Modeling of Concrete Tunnel Lining
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-Premier, 2000, pp. 515-522. ISBN 981-04-2510-4.
  2000

 • The Effect of Mechanical and Thermal Load on the Thermal Conductivity of Cement Mortar in Building Envelope Parts
 • Toman, J. - Černý, R. - Poděbradská, J. - Maděra, J. - Jurek, K. - Klečka, T., - Rovnaníková, P.
  In: International Building Physics Conference. Eindhoven: TU Eindhoven, 2000. pp. 661-668. ISBN 90-6814-112-0.
  2000

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Hygric Properties of Concrete
 • Černý, R. - Maděra, J. - Poděbradská, J. - Drchalová, J. - Toman, J. - Klečka, T. - Jurek, K., - Rovnaníková, P.
  In: Cement and Concrete Technology in the 2000 S. Ankara: TCMA, 2000. pp. 341-350. ISBN 975-8136-09-7.
  2000

 • Measuring the Linear Thermal and Hygric Expansion of Two Selected Concretes
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 49-52. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Measuring the Specific Heat of High Performance Concrete in Wide Temperature and Moisture Ranges
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 45-48. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Measuring the Thermal Conductivity of High Performance Concrete
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 41-44. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • The Effect of Paint Materials on Water Penetration into Glass Concrete Linings
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 37-40. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • The Effect of Temperature and Compressive Stress on the Moisture Transport
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Physical Properties of Materials. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 35-36. ISBN 80-227-1364-3.
  2000

 • Computational Simulations of Pulsed Laser Induced Helting and Solidification of Monocrystalline GaSb
 • Černý, R. - Přikryl, P. - Ivlev, G. - Gatskevich, E. - Černík, M., - Cháb, V.
  Computational Materials Science. 2000, 17(1), 384-388. ISSN 0927-0256.
  2000

 • Influence of Turbulent Natural Convection in Simulating Crystallization of II-VI Semiconductors
 • Jelínek, P. - Černý, R., - Přikryl, P.
  In: Advanced Computational Methods in Heat Transfer VI. Southampton: WIT Press, 2000. p. 237-246. ISBN 1-85312-818-X.
  2000

 • Určení součinitele délkové teplotní roztažnosti materiálu sikacarbodur lamela S512
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 13-16. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Vliv vnějších podmínek na změny termofyzikálních vlastností materiálů
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 17-20. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Dielektrické vlastnosti porézních materiálů
 • Tydlitát, V. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2000. Ostrava: VŠB-TUO, 2000, pp. 93-97. ISBN 80-7042-792-2.
  2000

 • Determination of Moisture Content in Hydrating Cement Paste Using the Calcium Carbide Method
 • Poděbradská, J. - Maděra, J. - Tydlitát, V. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Ceramics - Silikáty. 2000, 44(1), 35-38. ISSN 0862-5468.
  2000

 • Materiálová problematika při požárech ocelových a železobetonových staveb
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000, pp. 68. ISBN 80-85988-48-8.
  2000

 • The Effect of Anisotropy of Building Materials on the Moisture Transfer
 • Drchalová, J. - Černý, R., - Havrda, J.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 32-35. ISSN 1210-2709.
  2000

 • The Effect of Mechanical Load on the Thermal Conductivity of Building Materials
 • Toman, J. - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 22-26. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Optimization of the Vertical Bridgman Method and the Vertical Gradient Method for CdZnTe Single Crystal Production
 • Kalbáč, A. - Černý, R., - Přikryl, P.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 6-9. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Mathematical Modeling of Binary Alloy Solidification
 • Černý, R. - Kalbáč, A., - Přikryl, P.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 10-15. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Modeling the Crystallization of Amorphous Silicon Thin Films Using a High Repetition Rate Scanning Laser
 • Černý, R. - Kalbáč, A.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 16-21. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Konvergenční testy vybraných programů pro statické výpočty
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 129-131. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Tepelně fyzikální vlastnosti cementové malty po tepelném a tlakovém namahání
 • Totová, M. - Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 148-150. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Použití kapacitní metody ke sledování vlhkosti v raném stadiu hydratace cementové malty
 • Tydlitát, V. - Semerák, P. - Maděra, J. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2000, 9(5), 151-153. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Monitorování hydratačních procesů v cementové maltě karbidovou metodou
 • Maděra, J. - Poděbradská, J. - Tydlitát, V. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2000, 9(4), 121-122. ISSN 1210-4027.
  2000

 • The Influence of Frost Cycles on the Moisture Transfer in Concrete
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: "Kontra 2000" - Durability of Buildings and Protection against Corrosion. Warszawa: PZITB, 2000. pp. 59-64. ISBN 83-911326-0-9.
  2000

 • Recrystallization of InSb Surface Induced by Pulsed Lasers
 • Černý, R. - Přikryl, P. - Ivlev, G. - Gatskevich, E., - Chába, V.
  Acta Polytechnica. 2000, 40(2), 27-31. ISSN 1210-2709.
  2000

 • Computational Modeling of CdZnTe Crystal Growth from the Melt
 • Černý, R. - Kalbáč, A., - Přikryl, P.
  Computational Materials Science. 2000, 17(1), 34-60. ISSN 0927-0256.
  2000

 • Degradace betonu při teplotním, vlhkostním a tlakovém namáhání
 • Toman, J. - Maděra, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Mosty 2000. Brno: CERM, 2000. pp. 225-230. ISBN 80-7204-157-X.
  2000

 • Využití karbidové metody k monitorování hydratačních procesů v tuhnoucím betonu
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Poděbradská, J., - Toman, J.
  In: Mosty 2000. Brno: CERM, 2000. pp. 221-224. ISBN 80-7204-157-X.
  2000

 • Influence of Crack on Heat and Moisture Transfer in Concrete Wall
 • Kishimoto, Y. - Hokoi, S. - Takada, S. - Matsumoto, M. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 87-92. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • The Influence of Compressive Stress on the Thermal and Hygric Expansion of Concrete
 • Toman, J. - Černý, R., - Klečka, T.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. pp. 147-152. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Anisotropy of Liquid Moisture Transfer in Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R., - Havrda, J.
  In: Heat and Moisture Transfer in Building. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000, pp. 111-116. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Heat and Moisture Transfer in Building
 • Samuelson, I. ed. - Černý, R. ed.
  Praha, 1999-08-30/1999-09-02. Rotterdam: CIB Proceedings, 2000. ISBN 90-6363-017-4.
  2000

 • Objemové změny cementového pojiva v počátečním stadiu tvrdnutí betonu
 • Hošek, J. - Kuklík, P., - Krejčiřík, A.
  Stavební obzor. 2000, 9(3), 91-95. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Spolehlivostní přístup k navrhování panelových budov
 • Kalousková, M. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2000. pp. 65-68. ISBN 80-02-01344-1.
  2000

 • Reologické vlastnosti kostní tkáně dlouhých kostí
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Sobotka, Z., - Mařík, I.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 43-44. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Silové účinky mezi zuby při skusu
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 42. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Genetické a biomechanické řízení remodelace kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 40-41. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Remodelace kostní tkáně za fyziologických a patologických podmínek
 • Mařík, I. - Petrtýl, M.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 31-32. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Silové účinky na metakarpfalangeální kloubní implantáty
 • Čulík, J. - Petrtýl, M.
  In: SKELET 2000. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. p. 6-7. ISBN 80-86317-05-6.
  2000

 • Prognóza ztrát předpětí v kabelech válcové části ochranné obálky JETE - část 1. Dvojrozměrná analýza napjatosti a přetvoření obálky
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, I.
  Stavební obzor. 2000, 9(1), 13-17. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Prognóza ztrát předpětí v kabelech válcové části ochranné obálky JETE - část 2. Numerické řešení ztrát předpětí
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Válek, I.
  Stavební obzor. 2000, 9(2), 43-45. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Odhad tuhosti a únosnosti styků panelových budov
 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2000, 9(2), 33-36. ISSN 1210-4027.
  2000

 • Simulation of Seismicity on Computer
 • Čulík, J.
  In: Dynamics of Machines 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 43-50. ISBN 80-85918-54-4.
  2000

 • Východiska nelineární analýzy konstrukcí panelových budov
 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  Beton a zdivo. 2000, 7(2), 13-15. ISSN 1211-5444.
  2000

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian