Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2001

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Embedded crack model: II. Combination with smear cracks
 • Jirásek, M. - Zimmermann, T
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2001, 50(6), 1291-1305. ISSN 0029-5981.
  2001

 • Embedded crack model: I. basic formulation
 • Jirásek, M. - Zimmermann, T
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2001, 50(6), 1269-1290. ISSN 0029-5981.
  2001

 • A thermodynamically consistent approach to microplane theory. Part I. Free energy and consistent microplane stresses
 • Carol, X. - Jirásek, M., - Bazant, Z
  International Journal of Solids and Structures. 2001, 38(17), 2921-2931. ISSN 0020-7683.
  2001

 • Reinterpretation of Karihaloo's size effect analysis for notched quasibrittle structures
 • Planas, J - Bazant, ZP, - Jirásek, M.
  International Journal of Fracture. 2001, 111(1), 17-28. ISSN 0376-9429.
  2001

 • Advanced numerical model based on the theory of General Lateral Pressure
 • Koudelka, Petr - Koudelka, T.
  In: PROCEEDINGS OF THE FIFTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING VOLS 1-3. Leiden: A. A. Balkema Publishers, 2001. p. 1175-1178. ISBN 90-2651-853-6.
  2001

 • Parallel explicit finite element solid dynamics with domain decomposition and message passing: dual partitioning scalability
 • Krysl, P. - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2001, 79(3), 345-360. ISSN 0045-7949.
  2001

 • Optimalizace návrhu ŽB nosníku s ohledem na šířku trhlin
 • Lepš, M. - Smutek, M., - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2001. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2001, pp. 309-313. ISBN 80-238-7595-7.
  2001

 • Optimalizace železobetonových konstrukcí
 • Lepš, M.
  Odborný seminář doktorského studia. 2001, 1(1), 69-72. ISSN 1212-9275.
  2001

 • Coupled Modeling Using DSC & TFA Models
 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: ICTACEM 2001. Kharagpur: Indien Institute of Technology, 2001. pp. 40.
  2001

 • Funkční adaptace a patobomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • Čulík, J. - Mařík, I. - Černý, P. - Zubina, P., - Sobotka, Z.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2001, 8(1), 7-14. ISSN 1212-4575.
  2001

 • Viskoelastické vlastnosti kortikální kosti - nástroj verifikace věku neidentifikovaného jedince v kriminalistické praxi
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Strejc, P., - Boubelík, O.
  In: Sborník ze semináře. Praha: Policejní akademie, 2001, pp. 101-109. ISBN 80-238-7525-6.
  2001

 • Multi-Scale Modeling of Composites with Randomly Distributed Phases
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M.
  In: Theoretical and Applied Mechanics. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences - Demetera Ltd, 2001. pp. 141-152. ISBN 954-9526-10-0.
  2001

 • Numerical Simulation of Heat and Moisture Transport in Building Envelopes with Inside Thermal Insulation Systems on the Mineral Wool Basic
 • Černý, R. - Maděra, J., - Grunewald, J.
  In: International Conference on Building Envelope Systems and Technologies (ICBEST - 2001). Ottawa: NRC-CNRC, 2001. pp. 251-255.
  2001

 • Models for Quasibrittle Failure: Theoretical and Computational Aspects
 • Jirásek, M. - Patzák, B.
  In: Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Krakow: Vesalius Publisher, 2001. ISBN 83-85688-68-4.
  2001

 • Consistent Tangent Stiffness for Nonlocal Material Models
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  In: Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Krakow: Vesalius Publisher, 2001. ISBN 83-85688-68-4.
  2001

 • Process Zone Resolution by Extended Finite Elements
 • Jirásek, M. - Patzák, B.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2001. pp. 805-808. ISBN 90-2651-825-0.
  2001

 • Experimentální a teoretická studie zatížení uhelné sloje před a po otřesu
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2001. Report no. 1300008.
  2001

 • Design of Object Oriented Finite Element Code
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  Advances in Engineering Software. 2001, 32(10-11), 759-767. ISSN 0965-9978.
  2001

 • A Measuring Method for the Determination of Linear Thermal Expansion of Porous Materials at High Temperatures
 • Toman, J. - Koudelová, P., - Černý, R.
  In: 15th European Conference on Thermophysical Properties. London: Pion, 2001. pp. 13-18. ISBN 085-086-173-X.
  2001

 • Computational Modeling of Turbulent Flows during CdZnTe Crystallization from the Melt
 • Černý, R. - Toman, J., - Přikryl, P.
  In: Thermophysics 2001. Nitra: CPU Nitra, 2001, pp. 7-12. ISBN 80-8050-491-1.
  2001

 • Parallel Explicit Finite Element Dynamics with Nonlocal Constitutive Models
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2001, 79(26-28), 2287-2297. ISSN 0045-7949.
  2001

 • Contribution to Experimental Investigation of Stress - Strain Diagram of Concrete in Compression
 • Konvalinka, P.
  Praha: Defense date 2002-02-14. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2001

 • Assessment of Structural Performance of Engineered Cementitious Composites by Computer Simulation
 • Kabele, P.
  In: CTU Reports 4/2001. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. p. 1-100. ISBN 80-01-02500-4.
  2001

 • Nomograms for Tibia-Femur Angles Determinig
 • Čulík, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-11-13.
  2001

 • Computer Simulation of Spine Deformities Treatment with Orthoses
 • Čulík, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-11-13.
  2001

 • Výpočet tibio-femorálního úhlu na základě klinickoantropologického měření
 • Čulík, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-03-10.
  2001

 • Napěťová a deformační analýza stehenní kosti po aplikaci ortézy
 • Čulík, J. - Máca, I.
  In: SKELET 2001. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. p. 4. ISBN 80-86317-14-5.
  2001

 • Působení ortézy na femur a tibii
 • Čulík, J.
  In: SKELET 2001. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. p. 2-3. ISBN 80-86317-14-5.
  2001

 • Ortose Load Effect on Bone Stress
 • Čulík, J.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 758-759. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • Modelování fázových změn v polovodičích vyvolaných ozářením pulsním laserem
 • Černý, R.
  Československý časopis pro fyziku. 2001, 51(4), 244-251. ISSN 0009-0700.
  2001

 • Numerical Evaluation of Effective Elastic Properties of Graphite Fiber Tow Impregnated by Polymer Matrix
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2001, 49(1), 69-90. ISSN 0022-5096.
  2001

 • Biological Fixation of some Implants by Bone Surface
 • Adam, M. - Pešáková, V. - Petrtýl, M., - Balík, K.
  In: 7th International Conference on the Chemistry and Biology of Mineralized Tissue. Florida: Carolyn Gibson and Marta Somerman, 2001, pp. 16. ISBN 0-7862-0360-6.
  2001

 • The Algorithm of Biomechanical Processes in an Unsatisfactory Environment
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Environmentally Compactible Structures and Structural Materials. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 127-130. ISBN 80-01-02473-3.
  2001

 • Bifurcation Points within the Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Mechanics of Human Movement and Biomaterials - ISMHMB 2001. Ottawa: ICANOV, 2001, pp. 18-24. ISBN 0-7844-0210-8.
  2001

 • Bone Modeling and Bone Remodeling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2001, pp. 409-414. ISBN 83-7085-566-0.
  2001

 • Spolehlivost a životnost panelových budov
 • Novotná, E.
  Praha: Defense date 2001-12-13. Doctoral Minimum. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2001

 • Comparsion of Theoretical Models for Creep and Shrinkage Prediction
 • Bittnar, Z. - Kulhavý, M.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001.
  2001

 • Using Interpolating Subdivision in the Triangulation of Discrete 3D Surfaces
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001,
  2001

 • Simulation Based Design of Experimental Setup for 3D Model Verification
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001.
  2001

 • Experience with Parallel Object Oriented Implementation of Non-local Concrete Model
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001,
  2001

 • Optimization of RC Beams Using Genetic Algorithm
 • Lepš, M. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001,
  2001

 • Fracture Simulation by a Plasticity Model
 • Bittnar, Z. - Řeřicha, P.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences - ICES'01. Balboa, CA: Tech Science Press - www.techscience.com, 2001,
  2001

 • Effect of Volume Changes Upon Composite Steel- Concrete Beam
 • Vítek, J. - Procházka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. p. 427-436. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • Effect of Volume Changes Upon Composite Steel - Concrete Beam
 • Procházka, P. - Vítek, J.
  In: Inspection, Appraisal, Repair and Maintenance of Buildings and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2001. pp. 521-528. ISBN 981-04-2514-7.
  2001

 • CTU Reports
 • Konvalinka, P. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • High Performance Computing at CTU
 • Navrátil, J. - Bittnar, Z. - Votrubová, J. - Vacek, V. - Kozel, K., - Macháč, J.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 232-233. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • Využití experimentálně určených modálních charakteristik při analýze mostů
 • Polák, M.
  Praha: Defense date 2002-01-17. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2001

 • Řešení páteře jako nosníku na pružném podloží
 • Čulík, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings - Seminar Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2001, pp. 5-10. ISBN 80-227-1636-7.
  2001

 • Únavové poškození styků panelových budov
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings - Seminar Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2001. pp. 85-90. ISBN 80-227-1636-7.
  2001

 • Materiálové parametry Leonova modelu pro epoxidovou pryskyřici
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings - Seminar Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2001. pp. 59-64. ISBN 80-227-1636-7.
  2001

 • Časově závislá interakce konstrukce s podložím
 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings - Seminar Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2001. pp. 37-42. ISBN 80-227-1636-7.
  2001

 • CTU Reports - Contribution to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P. ed.
  Praha, 2001-02-05/2001-02-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone"
 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • A Competitive Comparison of Different Types of Evolutionary Algorithms
 • Hrstka, O. - Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceeding of the Sixth International Conference on the Applications of Artificial Intelligence to Civil & Structural Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2001, pp. 87-88. ISBN 0-948749-80-6.
  2001

 • Limitní remodelační cykly v kostní tkáni
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání. 2001-04-20.
  2001

 • Viskoelastické vlastnosti kompakty jako nástroj identifikace jedince v soudně-inženýrské praxi
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Policejní akademie - katedra kriminalistiky. 2001-11-29.
  2001

 • Teorie remodelace kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání. 2001-11-02.
  2001

 • Reologické vlastnosti kompakty
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-11-13.
  2001

 • Biokompozity
 • Petrtýl, M. - Hruška, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-11-13.
  2001

 • Modelování skeletárních prvků integrací CT a MKP
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2001-11-13.
  2001

 • Soil-Structure Interaction Using the Winklar-Pasternak Model of Subsoil
 • Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bauru: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia. 2001-11-28.
  2001

 • Shear Transfer of Pile Shafts in Collapsible Soils
 • Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Sao Carlos: Universidade de Sao Paulo, Escola de Engenharia de Sao Carlos, Departemento de Geotecnica. 2001-11-27.
  2001

 • Mixed Experimental and Numerical Approach to Evaluate the Parameters of Clayey Soil
 • Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engeharia Civil - Geotecnia. 2001-11-23.
  2001

 • Determination of Influence Zones in Subsoils by their Structural Strengh
 • Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Goiania: Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. 2001-11-20.
  2001

 • Theoretical Analysis of Rezidual Reliability, Static Safety of Large Panel Buildings
 • Witzany, J. - Materna, A. - Klečka, T. - Šejnoha, J. - Gattermayerová, H. - Hruška, A. - Karas, J. - Šilarová, Š., - Čechura, J.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 896-897. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • Failure Probability of Shear Wall Buildings Loaded by Temperature Impact
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: TRWAĹOŚĆ BUDOWLI. Katowice: Komisja Inźynierii Budowlanej o/PAN, 2001. pp. 22-23.
  2001

 • Poznatky z prevděpodobnostní analýzy panelových budov
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Regenerace nosných systémů panelových budov. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. pp. 118-131. ISBN 80-238-7594-9.
  2001

 • Influence of Pulsed Laser Irradiation on the Stability of Semiconductors and Semiconducting Alloys
 • Černý, R.
  In: Seminar on Thermodynamics of Materials. Brno: Masarykova univerzita, 2001, pp. 31-36. ISBN 80-210-2702-9.
  2001

 • Změny termofyzikálních parametrů sklocementu po teplotním a tlakovém namáhání
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: 5. Konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSH, 2001. pp. 61-64.
  2001

 • A Simplified Model for Structure - Subsoil Interaction
 • Fajman, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Opole: Politechnika Opolska. 2001-11-20.
  2001

 • Interaction of Creeping Concrete Structure with Consolidating Subsoil
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Opole: Politechnika Opolska. 2001-11-20.
  2001

 • Multi-Scale Modeling of Composites with Randomly Distributed Phases
 • Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Varna: Bulgarian Academy of Sciences Institute of Mechanics. 2001-09-20.
  2001

 • Rizika modelování měřená TFA postupy
 • Procházka, P.
  In: Zakládání staveb - Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. pp. 130-134. ISBN 80-7204-217-3.
  2001

 • Nelineární analýza konstrukcí panelových budov s jednovrstvým nosným obvodovým pláštěm na účinky teploty
 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  Beton-technologie, konstrukce, sanace. 2001, 1(6), 44-48.
  2001

 • A Test for Concrete Fracture Material Model Parameters
 • Řeřicha, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 747-756. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • Stability Analysis of Perforated Webs
 • Drdácký, M. - Máca, J.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-9. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Acoustic Emission in Concrete Cracking Research
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-10. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Verification of Results Utilisation of an Experimental Modal Analysis on Simple Structural Elements
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-15. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Comparison of Two Procedures of Experimental Determination of Modal Characteristics of Building Constructions
 • Polák, M. - Karásek, P.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-12. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Hybrid Composite Replacements with Biotolerant Surfaces
 • Petrtýl, M. - Hruška, J. - Adam, M. - Pešáková, V., - Kruliš, Z.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-9. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Temperature Loading of Concrete Specimen and Its Effect on Stress-Strein Diagram
 • Padevět, P. - Konvalinka, P.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-10. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Effect of the Testing Arrangement on Compressive Softening of Concrete
 • Konvalinka, P.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-10. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Hygrothermal Properties of Various Types of Mineral Wool Based Thermal Insulation Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-11. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • A Device for Building Materials in the Conditions of Diference Climate
 • Pavlík, Z. - Pavlík, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1-13. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • CTU Reports 2-3/2001: Contributions to Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P. ed.
  Praha, 2001-02-05/2001-02-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02446-6.
  2001

 • Změna tuhosti výškových budov při rekonstrukcích - diskrétní model
 • Šejnoha, J. - Kopáčková, M., - Novotná, E.
  Stavební obzor. 2001, 10(9), 260-262. ISSN 1210-4027.
  2001

 • ECC Structural Analysis II: Constitutive Models of ECC
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyngby: Technical University of Denmark BYG.DTU. 2001-08-20.
  2001

 • ECC Structural Analysis I: Mechanical Behavior of ECC
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyngby: Technical University of Denmark BYG.DTU. 2001-08-20.
  2001

 • ECC Structural Analysis III: Structural Behavior of ECC
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyngby: Technical University of Denmark BYG.DTU. 2001-08-21.
  2001

 • Homogenization of Linear and of Debonding Composites Using the BEM
 • Procházka, P.
  Engineering Analysis with Boundary Elements. 2001, 25(9), 753-769. ISSN 0955-7997.
  2001

 • Základy mechaniky složených materiálů
 • Procházka, P.
  Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0913-2.
  2001

 • Influence of Domain Decomposition on Solution of Equation Systems
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Civil & Structural Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2001. pp. 1-10. ISBN 0-948749-75-X.
  2001

 • Využití spolupůsobení stěny a posuzovaného železobetonového nosníku
 • Fajman, P.
  In: Seminář STATIKA 2001. Brno: SCIA CZ, 2001. pp. 7-10.
  2001

 • Prezentace práce sekce statika a dynamika WTA CZ a možnosti teoretické a softwareové podpory v oblasti statika
 • Kuklík, P. - Kufner, V.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha: Česká stavební společnost, 2001. pp. 348-353. ISBN 80-02-01433-2.
  2001

 • Vliv stavebních zásahů na stabilitu stavební konstrukce
 • Fajman, P. - Švorc, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha: Česká stavební společnost, 2001. pp. 324-347. ISBN 80-02-01433-2.
  2001

 • Problémy při modelování a výpočtech lanových a plachtových konstrukcí
 • Fajman, P.
  In: Seminář STATIKA 2001. Brno: SCIA CZ, 2001. pp. 11-18.
  2001

 • Řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic z MKP na paralelních počítačích
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Výpočty 2001. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. pp. 73-84.
  2001

 • Pružnoplastická analýza prutů v návaznosti na normu EC2
 • Fajman, P.
  Beton-technologie, konstrukce, sanace. 2001, 1(3), 33-37.
  2001

 • Generation of All-Quadrilateral Meshes Using a Triangular Mesh Generator
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Civil & Structural Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2001. p. 1-5. ISBN 0-948749-75-X.
  2001

 • Paralelní algoritmy pro analýzu konstrukcí a materiálů
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Krysl, P. - Matouš, K. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 13-15. ISBN 80-01-02334-6.
  2001

 • Using SP2 Machine for Parallel Explicit Finite Element Dynamics
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 79-88. ISBN 80-01-02334-6.
  2001

 • Parallel Generation of 3D Meshes on IBM SP2
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 69-78. ISBN 80-01-02334-6.
  2001

 • Domain Decomposition of Composite Laminated Plates
 • Kruis, J. - Matouš, K.
  In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 57-68. ISBN 80-01-02334-6.
  2001

 • Substructuring Methods on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 43-55. ISBN 80-01-02334-6.
  2001

 • Parallel 3D Mesh Generator: Performance Comparsion
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier Science, 2001. pp. 1644-1646. ISBN 0-08-043944-6.
  2001

 • Parallel Algorithm for Explicit Dynamics with Support for Nonlocal Constitutive Models
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier Science, 2001. pp. 396-398. ISBN 0-08-043944-6.
  2001

 • Parallel and Distributed Computations for Structural Mechanics: A Review
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Civil and Structural Engineering Computing: 2001. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2001. pp. 211-233. ISBN 1-874672-15-6.
  2001

 • Modelování a výpočty lanových a plachtových konstrukcí
 • Fajman, P.
  Ocelové konstrukce. 2001, 3(5), 25-28. ISSN 1212-7388.
  2001

 • Micromechanical Analysis of Random Composites
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Troy, NY: Rensselaer Polytechnic Institute Department of Mechanical Engig. 2001-01-17.
  2001

 • Micromechanical Analysis of Woven Composites
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Tampa: University of South Florida Department of Mechanical Engin. 2001-01-24.
  2001

 • Multiscale Modeling of Random Composites - Part II
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Weimar: Bauhaus-Universität Weimar. 2001-05-31.
  2001

 • Multiscale Modeling of Random Composites - Part I
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Weimar: Bauhaus-Universität Weimar. 2001-05-30.
  2001

 • Mikromechanické modelování náhodných kompozitů
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Košice: TU Košice Stavební fakulta. 2001-10-01.
  2001

 • Multiscale Modeling of Composite Structures - General Lecture
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brussels: Vrije Universiteit Brussel. 2001-06-13.
  2001

 • Three Level Modeling of Woven Composites
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brussels: Vrije Universiteit Brussel. 2001-06-15.
  2001

 • Homogenization of Random Composites Using Finite Element Method
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brussels: Vrije Universiteit Brussel. 2001-06-18.
  2001

 • Homogenization of Random Composites Using Hashin-Shtrikman Variational Principles
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brussels: Vrije Universiteit Brussel. 2001-06-19.
  2001

 • Micromechanical Modeling of Composite Structures
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Schenectady: 2001-01-16.
  2001

 • Overall Viscoelastic Response of Random Unidirectional Composite Materials
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: CMSE/1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 159-162. ISBN 80-01-02378-8.
  2001

 • Evaluation of Effective Properties of Woven Composite Tubes
 • Wierer, M. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Kontinuální výpočtové modely pro zemní tělesa
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2001, 10(8), 233-237. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Příspěvek k metodice uspořádání zkoušky pracovního diagramu betonu v tlaku
 • Konvalinka, P. - Padevět, P.
  Stavební obzor. 2001, 10(8), 229-232. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Změna tuhosti výškových budov při rekonstrukcích - kontinuální model
 • Šejnoha, J. - Kopáčková, M., - Novotná, E.
  Stavební obzor. 2001, 10(8), 225-228. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Apriori Integration Method. Analysis, Similarity and Optimization of Slopes ( + disketa 3,5": MINSLOPE 1.5 )
 • Koudelka, P. - Procházka, P.
  Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0844-6.
  2001

 • Sdružené modelování geotechnických konstrukcí užitím DSC & TFA modelu
 • Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Application of Coupled Modeling to Slope Stability Assessment
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 447-456. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • Rock Bumps Occurrence during Mining
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 437-446. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • A New Appraisal Technique for Stability of Tunnel Face
 • Procházka, P.
  In: Moving Boundaries VI. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 223-232. ISSN 1466-7266. ISBN 1-85612-864-3.
  2001

 • Coupled Modeling of an Impact in Tunnel Face Burst
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements XXIII. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 93-102. ISSN 1460-1419. ISBN 1-85312-863-5.
  2001

 • Application of Discrete Hexagonal Element Method to Fracture Mechanics Problems
 • Procházka, P.
  In: Advances in Fracture and Damage Mechanics II. Genéve: Hoggar, 2001. pp. 155-160. ISBN 2-940130-14-0.
  2001

 • Náhlá ztráta stability během dolování
 • Kugblenu, M. - Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Lokální boulení vláken v kompozitním agregátu
 • Válek, M. - Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Prestress Optimization of Laminated Plates
 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design of Structures VII. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 410-418. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-868-6.
  2001

 • Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
 • Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 59-73. ISSN 1509-409X.
  2001

 • Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
 • Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 59-73. ISSN 1509-409X.
  2001

 • Principles of Bone Remodelling - the Limit Cycles of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 75-91. ISSN 1509-409X.
  2001

 • Parametric Study of Geotechnical Problems by the Coupled Modelling Method
 • Trčková, J. - Procházka, P.
  In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001. pp. 161-162. ISSN 0140-0118.
  2001

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Compact Bone
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L., - Danešová, J.
  In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 109-110. ISSN 0140-0118.
  2001

 • Laminar and Turbulent Melt Flow in Computational Modeling of Crystal Growth
 • Přikryl, P. - Jelínek, P., - Černý, R.
  In: HERCMA 2001. Athens: LEA, 2001, pp. 53-55.
  2001

 • Parallel Simulation of Reinforced Concrete Column on a PC Cluster
 • Němeček, J. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier Science, 2001. pp. 369-371. ISBN 0-08-043944-6.
  2001

 • Numerical Approach to One Problem of Structure - Subsoil Interaction
 • Šejnoha, J. - Procházka, P.
  In: Computational Methods in Contact Mechanics V. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 187-196. ISSN 1466-7266. ISBN 1-85312-872-4.
  2001

 • On a Contact Problem in Composite Materials
 • Válek, M. - Procházka, P., - Šejnoha, J.
  In: Computational Methods in Contact Mechanics V. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 165-174. ISSN 1466-7266. ISBN 1-85312-872-4.
  2001

 • Rehabilitation Technique in Tunnel Engineering during Construction of Tunnels
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Inspection, Appraisal, Repaires and Maintenance of Buildings and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2001. pp. 529-536. ISBN 981-04-2514-7.
  2001

 • Effect of Volume Changes and Prestress upon Composite Steel - Concrete Beams
 • Procházka, P. - Vítek, J.
  In: Inspection, Appraisal, Repaires and Maintenance of Buildings and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2001. pp. 521-528. ISBN 981-04-2514-7.
  2001

 • Studie únavového namáhání betonových mostů určeného pomocí přímého použití experimentálních modálních dat
 • Polák, M.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 271-276. ISBN 80-86246-09-4.
  2001

 • Měření parametrů betonu v tlaku za vysokých teplot
 • Padevět, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 243-246. ISBN 80-86246-09-4.
  2001

 • Computational Model of Reinforced Concrete Columns and its Relationship with Experimental Database
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 237-242. ISBN 80-86246-09-4.
  2001

 • Experimental Verification of Forces Between Tooth During Biting and Chewing of Men
 • Petrtýl, M. - Máca, I.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 253-256. ISBN 80-86246-09-4.
  2001

 • Bio - Mecanochemical Interactions at Cellular Level in Cortical Bone During the Bone Remodeling Cycle
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CELLULAR ENGINEERING. Aachen: University of Applied Sciences Aachen, 2001, pp. 89.
  2001

 • Vnější silové a momentové účinky determinující tvar rostoucího skeletu za fyziologického a patologického stavu
 • Petrtýl, M. - Mařík, I., - Danešová, J.
  In: SKELET 2001. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. p. 38-41. ISBN 80-86317-14-5.
  2001

 • Klinickoradiologická symptomatologie kostních dysplazií jako důsledek geneticky předurčené systémové patologické funkční adaptace skeletu: biomechanické aspekty léčení
 • Mařík, I. - Petrtýl, M. - Kuklík, M., - Černý, P.
  In: SKELET 2001. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. p. 31-34. ISBN 80-86317-14-5.
  2001

 • Měřící systém NONSTAT
 • Pavlík, Z. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2001, 10(7), 220-222. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Tepelné a vlhkostní parametry kapilárně aktivních materiálů na bázi kalcium silikátu a minerální vlny
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2001, 10(7), 216-219. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Computational Design of Interior Thermal Insulation Systems
 • Černý, R. - Maděra, J., - Jiřičková, M.
  In: International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 425-430. ISBN 0-85261-731-3.
  2001

 • Vyjádření relativní permitivity vlhké cementové pasty na základě permitivit jednotlivých složek
 • Tydlitát, V. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 99-102. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Měření tepelně - vlhkostních charakteristik v podmínkách diferenčního klimatu
 • Pavlík, Z. - Černý, R. - Toman, J., - Pavlík, J.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 95-98. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Měření tepelně - technických materiálových parametrů desek z recyklovaného odpadového vrstveného kartonu
 • Toman, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 91-94. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Tepelné a vlhkostní parametry kapilárně aktivních materiálů na bázi CS a minerální vlny
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 87-90. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Vysokoteplotní měření teplotní délkové roztažnosti sklocementů
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 83-86. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Měření měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti sklocementu po teplotním a tahovém namáhání
 • Toman, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. pp. 79-82. ISBN 80-7042-803-1.
  2001

 • Interior Thermal Insulation Systems in the Renovation of Historical Buildings: a Computational Analysis
 • Černý, R. - Maděra, J.
  In: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings VII. Southampton: WIT Press, 2001. p. 405-414. ISBN 1-85312-869-4.
  2001

 • Computational Versus Experimental Methods on Laser Processing of Binary Semiconducting Systems
 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. p. 637-646. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • Reliability - Based Design of Precast Buildings
 • Kalousková, M. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  Acta Polytechnica. 2001, 41(2), 20-25. ISSN 1210-2709.
  2001

 • The Effects of Thermal Load and Frost Cycles on the Water Transport in Two High-Performance Concretes
 • Černý, R. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2001, 31(8), 1129-1140. ISSN 0008-8846.
  2001

 • Rock Bumps Occurrence During Mining
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements X. Southampton: WIT Press, 2001. p. 437-446. ISBN 1-85312-870-8.
  2001

 • Application of Microwave Impulse Technique to the Determination of Free Water Content in Hydrating Cement Paste
 • Toman, J. - Tydlitát, V. - Pavlík, J. - Černý, R. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of International Workshop Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Technical University, 2001, pp. 59-62. ISBN 80-7204-201-7.
  2001

 • A Laboratory System for Testing the Hygrothermal Performance of Building Materials and Building Envelopes
 • Toman, J. - Pavlík, Z. - Pavlík, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Technical University, 2001. pp. 55-58. ISBN 80-7204-201-7.
  2001

 • The Effect of High Temperature Exposure on Thermal and Hygric Properties of Glass-Fiber Reiforced Cement Composites
 • Drchalová, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Technical University, 2001. pp. 23-24. ISBN 80-7204-201-7.
  2001

 • Stress State at Femur and Tibiu under Orthose Effect
 • Čulík, J.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001, pp. 50-51.
  2001

 • Silový účinek trupové ortézy na skelet
 • Čulík, J.
  In: Kniha abstrakt 5. Národního kongresu ČSOT. Ústí nad Labem: Ortopedické centrum, 2001, pp. 157-162. ISBN 80-7262-103-3.
  2001

 • Simulation of Treatment of Bone Deformities by Limb Orthoses
 • Čulík, J.
  In: ESM'2001 - Modelling and Simulation 2001. Delft: Society for Computer Simulation International, 2001, pp. 985-987. ISBN 1-56555-255-3.
  2001

 • Monitoring Free Water Content in Hydrating Cement Paste by a Microwave Impulse Technique
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Pavlík, J. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances. Weimar: MFPA, 2001. pp. 251-258.
  2001

 • Určení součinitele vlhkostní vodivosti mikrovlnnou metodou
 • Pavlík, Z. - Černý, R. - Leschnik, W., - Schlemm, U.
  Stavební obzor. 2001, 10(5), 136-140. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Sledování vlhkostních profilů v pórobetonu Ytong při vodorovném nasákání
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2001, 10(6), 179-181. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Měření součinitele teplotní délkové roztažnosti sklocementových kompozitů
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2001, 10(6), 176-178. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Tuhost a napjatost nosníku zesíleného příložkami
 • Kopáčková, M. - Šejnoha, J., - Novotná, E.
  Stavební obzor. 2001, 10(5), 132-135. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Parallel Computing in Computational Mechanics
 • Bittnar, Z. - Kruis, J. - Němeček, J. - Rypl, D., - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Influence of Subdomain Shapes on Solution of Equation Systems
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, ISBN 80-85918-64-1.
  2001

 • Application of Capacitance Method for Determination of Moisture Profiles in AAC at Horizontal Suction Experiment
 • Drchalová, J. - Semerák, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 414-415. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • Thermal and Hygric Properties of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal Load
 • Drchalová, J. - Toman, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 412-413. ISBN 80-01-02335-4.
  2001

 • Evaluation of Water Resistance and Diffusion Properties of Paint Materials
 • Drchalová, J. - Poděbradská, J. - Maděra, J., - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2001, 41(1), 34-37. ISSN 1210-2709.
  2001

 • Thermal Conductivity of High Performance Concrete in Wide Temperature and Moisture Ranges
 • Toman, J. - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2001, 41(1), 8-10. ISSN 1210-2709.
  2001

 • Temperature and Moisture Dependence of Specific Heat of High Performance Concrete
 • Toman, J. - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2001, 41(1), 5-7. ISSN 1210-2709.
  2001

 • Thermal and Hygric Expansion of High Performance Concrete
 • Toman, J. - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2001, 41(1), 2-4. ISSN 1210-2709.
  2001

 • Influence of Moisture on Material Characteristics of Concrete in Compression
 • Padevět, P. - Konvalinka, P.
  In: Advances of Measurement Techniques Experimental Methods in Engineering Sciences. Bonn - Bad Honnef: Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2001, pp. 10-11.
  2001

 • Experimental Investigation of Post-Peak Behavior of Reinforced Concrete Columns
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Advances of Measurement Techniques Experimental Methods in Engineering Sciences. Bonn - Bad Honnef: Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2001. pp. 8-9.
  2001

 • High-Temperature Measurements of Linear Thermal Expansion of Various Types of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites
 • Poděbradská, J. - Černý, R., - Toman, J.
  In: Advances of Measurement Techniques Experimental Methods in Engineering Sciences. Bonn - Bad Honnef: Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2001. pp. 12-13.
  2001

 • Determination of Moisture Content in Hydrating Cement Paste
 • Černý, R. - Tydlitát, V. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: CIB W40 Heat and Moisture Transfer in Buildings. Wellington: CIB, 2001. pp. 29-36.
  2001

 • Measuring Moisture Profiles in AAC During Water Suction Experiment by Capacitance Technique and Determination of Moisture Diffusivity
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: CIB W40 Heat and Moisture Transfer in Buildings. Wellington: CIB, 2001. pp. 51-57.
  2001

 • The Effect of High-Temperature Exposure on the Thermal Properties of Cement Mortar
 • Toman, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: CIB W40 Heat and Moisture Transfer in Buildings. Wellington: CIB, 2001. pp. 44-50.
  2001

 • Measuring Water Absorption and Water Vapor Permeance of AAC
 • Totová, M. - Černý, R.
  In: CIB W40 Heat and Moisture Transfer in Buildings. Wellington: CIB, 2001. pp. 58-61.
  2001

 • Determination of Changes in Thermal Properties of Building Materials in the Conditions of a Fire
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: CIB World Building Congress 2001. Wellington: CIB, 2001, pp. 103-113.
  2001

 • Vliv tepelného a mechanického namáhání na difúzi vodní páry v cementové maltě
 • Totová, M. - Černý, R., - Klečka, T.
  Stavební obzor. 2001, 10(4), 110-112. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Homogenization of Composites Using Eigenstrains
 • Procházka, P.
  In: BETECH XIV. Southampton: WIT Press, 2001. pp. 301-310. ISBN 1-85312-861-9.
  2001

 • Coupled Modeling Using DSC and TFA Theoretical Process
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Computer Methods and Advances in Geomechanics VOLUME 1. Rotterdam: A. A. Balkema, 2001. pp. 389-394. ISBN 90-5809-184-8.
  2001

 • Řešení reziduální bezpečnosti panelových budov metodou plochy odezvy
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Spolehlivost konstrukcí - 2. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Dům techniky, 2001. pp. 43-46. ISBN 80-02-01410-3.
  2001

 • Application of Polyethylen Strip Reinforced Soils in Geotechnical Engineering
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  In: Computer Methods and Advances in Geomechanics VOLUME 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2001. pp. 1241-1244. ISBN 90-5809-185-6.
  2001

 • Structural - Subsoil Interaction in view of Transport Processes in Porous Media
 • Krejčí, T. - Nový, T. - Sehnoutek, L., - Šejnoha, J.
  In: CTU Reports 1/2001. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. p. 3-81. ISBN 80-01-02343-5.
  2001

 • Normálové ztuhnutí při pružně plastické analýze prutů
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2001, 10(1), 5-9. ISSN 1210-4027.
  2001

 • Numerical Evaluation of Effective Elastic Properties of Graphite Fibre Tow Impregnated by Polymer Matrix
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2001, 49(1), 69-90. ISSN 0022-5096.
  2001

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell