České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2002

** probiha hledani a vyber.. dokonceno za 23.5 s **

<< zpět

 • Report on ONR Workshop on Fracture Scaling

 • Bazant, ZP - Rajapakse, Y. - Allen, DH - Ballarini, R, - Jirásek, M.
  International Journal of Fracture. 2002, 113(4), 345-366. ISSN 0376-9429.
  2002
 • Nonlocal integral formulations of plasticity and damage: Survey of progress

 • Bazant, ZP - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2002, 128(11), 1119-1149. ISSN 0733-9399.
  2002
 • Comparative Study of Tunnel Face Stability

 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2002, pp. 163-172. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2002
 • Application of Discrete Hexagonal Elements to Rock Bumps Problems

 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2002, pp. 313-322. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2002
 • Comparative Study of Tunnel Face Stability

 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2002, pp. 163-172. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2002
 • Approaches to Discretization of 3D Surfaces

 • Rypl, D.
  Praha: Defense date 2002-11-28. Associate Professor Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2002
 • Comparative Study of Tunnel Face Stability

 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2002. pp. 163-172. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2002
 • Failure Probability of Shear Wall Buildings Loaded by Temperature Impact

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2002,(2), 161-168. ISSN 1505-8425.
  2002
 • Application of Discrete Element Methods to the Problem of Rock Bumps

 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2002, 42(4), 57-67. ISSN 1210-2709.
  2002
 • Certain Discrete Element Methods in Problems of Fracture Mechanics

 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2002, 42(4), 42-50. ISSN 1210-2709.
  2002
 • Solving Laminated Plates by Domain Decomposition

 • Kruis, J. - Matouš, K., - Dostál, Z.
  Advances in Engineering Software. 2002, 33(33), 445-452. ISSN 0965-9978.
  2002
 • Design of the NONSTAT Measuring System for Hygrothermal Analysis of Multi-Layered Building Envelopes

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  Building Research Journal. 2002, 50(3-4), 209-224. ISSN 1335-8863.
  2002
 • Hygrothermal Properties of Materials for Building Envelopes with Interior Thermal Insulation Systems

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Building Research Journal. 2002, 50(3-4), 241-256. ISSN 1335-8863.
  2002
 • Computational Optimization of the Composition of Building Envelopes with Interior Thermal Insulation on the Mineral Wool Basis

 • Maděra, J. - Černý, R.
  Building Research Journal. 2002, 50(3-4), 225-240. ISSN 1335-8863.
  2002
 • Engineered Cementitious Composites - Mechanical Behavior and Its Computational Analysis

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] 2002-10-06.
  2002
 • On Computational Strategy for Analysis of Progressive Collapse in Precast Concrete Bildings

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Kyushu Institute of Technology. 2002-10-28.
  2002
 • On Computational Strategy for Analysis of Progressive Collapse in Precast Concrete Bildings

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Kagawa University. 2002-10-24.
  2002
 • New Developments in Analytical Modeling of ECC's Structural Behavior

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Kagawa University. 2002-10-24.
  2002
 • New Developments in Analytical Modeling of ECC's Structural Behavior

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] University of Tokyo, Applied/Rock Mechanics Laboratory. 2002-10-17.
  2002
 • New Developments in Constitutive Modeling of Engineered Cementitious Composites

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] University of Michigan. 2002-09-26.
  2002
 • New Developments in Analytical Modeling of ECC's Structural Behavior

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] M.I.T., Engineering and Environmental Mechanics Group. 2002-09-24.
  2002
 • Studentská odborná soutěž o cenu akademika Bažanta

 • Máca, J.
  Pražská technika. 2002, 4(5), 16-18. ISSN 1213-5348.
  2002
 • Biological Fixation of Some Implants by Bone Surface

 • Klezl, Z. - Adam, M. - Pešáková, V. - Petrtýl, M., - Balík, K.
  In: Abstract Book SICOT/SIROT 2002. San Diego: SICOT, 2002. pp. 22. ISBN 0-9538810-0-9.
  2002
 • Computational Modeling of Turbulent Melt Flow in CdZnTe Crystal Growth

 • Černý, R. - Jelínek, P., - Přikryl, P.
  Computational Materials Science. 2002, 25(25), 316-328. ISSN 0927-0256.
  2002
 • New Developments in Analytical Modeling of ECC's Structural Behavior

 • Kabele, P.
  In: Proceedings of the JCI International Workshop on Ductile Fiber Reinforced Cementitious omposites (DFRCC) - Aplication and Evaluation (DFRCC-2002). Tokyo: Japan Concrete Institute, 2002. pp. 239-248. ISBN 4-931451-45-4.
  2002
 • Numerická studie použití vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi (ECC) pro opravy betonových konstrukcí

 • Kabele, P.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 122-125. ISBN 80-01-02508-X.
  2002
 • Experimentální výzkum dotvarování beonu

 • Padevět, P. - Němeček, J., - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2002. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2002. pp. 288-291. ISBN 80-238-9644-X.
  2002
 • Microplane Model for Concrete: Numerical Simulation and Verification

 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational Engineering & Sciences. Encino, CA: Tech Science Press, 2002, ISBN 1-901808-20-3.
  2002
 • New Triangular Plane Element with Drilling Degrees of Freedom

 • Fajman, P.
  Journal of Engineering Mechanics. 2002, 128(4), 413-418. ISSN 0733-9399.
  2002
 • Functional Qualification and Optimization of Building Structures

 • Witzany, J. - Šejnoha, J. - Procházka, J., - Studnička, J.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 950-951. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Měření současného přenosu vody a chloridů jako podklad pro predikci koroze výztuže v betonu

 • Rovnaníková, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2002, 2(6), 46-49. ISSN 1213-3116.
  2002
 • Experimental and Theoretical Study of Coal Seam Loading before and after bump

 • Vacek, J. - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002. Report no. 1300008.
  2002
 • Optimalizace železobetonového nosníku v paralelním prostředí

 • Lepš, M.
  In: 4. odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2002. ISBN 80-214-2067-7.
  2002
 • Pressure Distribution, Digital and RP Model of the Footprint in 3D

 • Jelen, K. - Doležal, A. - Halounová, L. - Pavelka, K. - Muhlbauer, M. - Koudelka, T., - Růžička, P.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. pp. 251-254. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • CTU Reports 4/2002: Effects of Loading Conditions of Concrete under Uniaxial Compression on Its Behavior

 • Konvalinka, P.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02668-X.
  2002
 • Optimization of RC Beams Using Parallel Genetic Algorithm

 • Lepš, M.
  In: 4th Ph.D. Symposium in Civil Engineering. Düsseldorf: Springer VDI Verlag, 2002. pp. 445-450. ISBN 3-935065-09-4.
  2002
 • Comparative Study of Tunnel Face Stability

 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2002. pp. 163-172. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2002
 • Localization of Microproperties of Bone Tissue Using Eigenstrain Fields

 • Procházka, P.
  In: MC/1 International Symposium on Mechanics of Composites. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002. pp. 121-128. ISBN 80-01-02621-3.
  2002
 • Využití metody konečných prvků při paralelní optimalizaci návrhu železobetonových rámů

 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 59-67. ISBN 80-85918-78-1.
  2002
 • Micromechanical Analysis of Random Composites

 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2002. ISBN 80-01-02523-3.
  2002
 • Microplane Models: Computational Aspects and Proposed Parallel Algorithm

 • Němeček, J. - Patzák, B. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2002, 80(27-30), 2099-2108. ISSN 0045-7949.
  2002
 • Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation Systems

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: 4th Ph.D. Symposium in Civil Engineering. Düsseldorf: Springer VDI Verlag, 2002. pp. 8-13. ISBN 3-935065-09-4.
  2002
 • Vliv změny základových podmínek na přerozdělení napětí v nosných prvcích konstrukce

 • Kuklík, P. - Stavarčík, R.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA CZ, 2002. pp. 274-278. ISBN 80-02-01502-9.
  2002
 • Zamyšlení nad statickými problémy objektů zasažených povodní

 • Kuklík, P.
  České stavebnictví. 2002, 1(9), 20-21. ISSN 1213-6468.
  2002
 • Měření součinitele teplotní vodivosti sklocementů v širokém rozsahu teplot

 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. pp. 63-66.
  2002
 • Fyzikální vlastnosti vláknových kompozitů jako podklad pro jejich aplikace ve stavebnictví

 • Toman, J. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  In: Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. pp. 59-62.
  2002
 • Structural mechanics 30, statically determinate structures

 • Řeřicha, P.
  Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02554-3.
  2002
 • Praskání betonu - praxe a věda

 • Řeřicha, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2002, 2(3), 44-46. ISSN 1213-3116.
  2002
 • Laminar and Turbulent Melt Flow in Computational Modeling of Crystal Growth

 • Přikryl, P. - Jelínek, P., - Černý, R.
  In: HERCMA 2001. Athens: LEA, 2002, pp. 517-523. ISBN 960-85176-7-2.
  2002
 • New Materials Suitable for Implants II

 • Petrtýl, M. - Adam, M.
  [Unpublished Lecture] Czech Society of Biomechanics. 2002-11-14.
  2002
 • New Materials Suitable for Implants I

 • Petrtýl, M. - Adam, M.
  [Unpublished Lecture] Czech Society of Biomechanics. 2002-11-13.
  2002
 • Biological Fixation of Some New Implants

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Czech Society of Biomechanics. 2002-11-12.
  2002
 • Force Effects by the Musculi Masticatores

 • Máca, I. - Petrtýl, M.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 133. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Influence of Material Anizotropy on Stress/Strain Distributions in Femoral Diaphyses

 • Hruška, J. - Petrtýl, M.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. pp. 200-203. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Computer Data Transformation from CT into the FEA-Model-Application for a Mandibula

 • Máca, I. - Petrtýl, M.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 262-263. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Experimental Verification of Viscoelastiv Properties of Compact Bone

 • Petrtýl, M. - Melzerová, L., - Danešová, J.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 45-47. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Simulation - Based Reliability Assessment of Structural Systems

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Euro - SiBRAM'2002. Praha: ITAM CAS, 2002. ISBN 80-86246-17-5.
  2002
 • Funkční adaptace kostní tkáně v mediálně-proximální části diafýz po implantaci dříků umělých náhrad - modelace a remodelace kompakty

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Skelet 2002. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2002, pp. 63-67. ISBN 80-86317-19-6.
  2002
 • Fyzikální a biochemické rozhraní mezi povrchem umělých náhrad lidského skeletu a kostní tkání

 • Petrtýl, M. - Adam, M., - Hruška, J.
  In: Skelet 2002. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2002, pp. 60-62. ISBN 80-86317-19-6.
  2002
 • Stavební mechanika v nových studijních programech na ČVUT v Praze

 • Máca, J.
  Bulletin. Česká společnost pro mechaniku. 2002, 32(2), 7-13. ISSN 1211-2046.
  2002
 • Biomechanochemical Processes during the Bone Remodeling Limite Cycle

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 48-50. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Computer Modelling of Scoliosis Treatment with Help Corrective Braces

 • Čulík, J. - Mařík, I.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 181-185. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Dynamic Leg Orthoses with Bending Pre-Stressing

 • Mařík, I. - Čulík, J. - Černý, P., - Zubina, P.
  In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 114-117. ISBN 80-86317-23-4.
  2002
 • Řešení nestacionárních sdružených transportních problémů na paralelních počítačích

 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 37-45. ISBN 80-85918-78-1.
  2002
 • Sledování změn modálních charakteristik tří železobetonových trámů v závislosti na velikosti jejich poškození

 • Plachý, T.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 238-241. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • Analýza stavu stavební konstrukce na základě jejích experimentálně určených modálních charakteristik

 • Polák, M.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 242-245. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • Influence of Temperature on Concrete and Its Material Properties

 • Padevět, P.
  In: TESE'02 - Traffic Effects on Structures and Environment. Žilina: University of Žilina, 2002. pp. 129-134. ISBN 80-7100-992-X.
  2002
 • Sledování změn dynamického chování tří silničních mostů z předpjatého betonu

 • Polák, M.
  In: TESE'02 - Traffic Effects on Structures and Environment. Žilina: University of Žilina, 2002. pp. 141-146. ISBN 80-7100-992-X.
  2002
 • Dynamické chování betonových mostů předpjatýchvnějšími kabely

 • Karásek, P.
  Praha: 2002. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2002
 • Vliv hydrofobizačních přísad na vlhkostní vlastnosti cementováprnných malt

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2002, 11(9), 264-267. ISSN 1210-4027.
  2002
 • Control of Truck Suspension as Bridge-Friendly

 • Valášek, M. - Kejval, J., - Máca, J.
  In: Structural Dynamics - EURODYN2002. Volume 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2002. pp. 1015-1020. ISBN 90-5809-512-6.
  2002
 • Dynamic Analysis of Plates on Elastic Foundation

 • Máca, J.
  In: Structural Dynamics - EURODYN2002. Volume 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2002. pp. 887-892. ISBN 90-5809-512-6.
  2002
 • III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult České a Slovenské republiky

 • Máca, J.
  Pražská technika. 2002, 4(3), 8. ISSN 1213-5348.
  2002
 • Optimization of a Vibrating Block Foundation

 • Šmilauer, V. - Máca, J.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Generalized Hashin-Shtrikman Variational Principles

 • Procházka, P.
  In: Contemporary Research in Theoretical and Applied Mechanics. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002. pp. 217. ISBN 0-9721257-0-1.
  2002
 • Application of the Free Hexagonal Method to Stability of Tunnel Face

 • Procházka, P.
  In: Contemporary Research in Theoretical and Applied Mechanics. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002. pp. 394. ISBN 0-9721257-0-1.
  2002
 • Material Properties of Tailings of Open Pit Mines Using Coupled Modeling

 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Environmental Studies IX. Southampton: WIT Press, 2002. pp. 361-370. ISSN 1462-6098. ISBN 1-85312-909-7.
  2002
 • The BEM Formulation of the Distinct Element Method

 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements XXIV. Southampton: WIT Press, 2002. pp. 288-297. ISSN 1460-1419. ISBN 1-85312-914-3.
  2002
 • Localization of Macroproperties of Compact Bone Tissue by the BEM

 • Procházka, P. - Petrtýl, M.
  In: Boundary Elements XXIV. Southampton: WIT Press, 2002. pp. 649-658. ISSN 1460-1419. ISBN 1-85312-914-3.
  2002
 • Assessment and Control of Tunnel Structures Based on Coupled Modeling

 • Procházka, P.
  In: Long Road and Rail Tunnels. Bedford: Tunnel Management, 2002. pp. 11-20. ISBN 1-901808-20-3.
  2002
 • Effect of Lateral Reinforcement in Columns

 • Němeček, J. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 181-184. ISBN 80-01-02547-0.
  2002
 • Chování železobetonových sloupů zatížených exentrickým tlakem s ohledem na duktilitu

 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: VII.Vedecká konferencia, sekce 3. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 101-104. ISBN 80-7099-809-1.
  2002
 • Zmeny vlhkostných a tepelných vlastností cementových kompozitov vystužených skleneným vláknom v závislosti od teplotného zaťaženia

 • Černý, R. - Totová, M. - Toman, J. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Communications. 2002, 4(3), 41-44. ISSN 1335-4205.
  2002
 • Vnitřní tepelné izolace historických budov

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA CZ, 2002. pp. 55-63. ISBN 80-02-01502-9.
  2002
 • Nelineární a časově závislá analýza stěnových systémů budov

 • Fajman, P.
  Praha: Defense date 2002-04-16. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2002
 • Remodelace kostní tkáně a její slabě stacionární stavy

 • Petrtýl, M.
  In: Compendium diagnostiky a léčby nádorových kostních chorob. Praha: Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání, 2002, pp. 43-54.
  2002
 • General Theory of Bone Remodeling

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Unpublished Lecture] Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2002-10-07.
  2002
 • Water and Water Vapor Penetration Through Coatings

 • Černý, R. - Poděbradská, J., - Drchalová, J.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2002, 26(2), 165-177. ISSN 1097-1963.
  2002
 • Nonlinear Analysis of Woven Composites with Reinforcement Imperfections

 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: EM 2002 - Proceedings of the 15th ASCE Engineering Mechanics Conference. New York: Columbia University, 2002. ISBN 0-7844-0210-8.
  2002
 • Consistent Tangent Stiffness for Nonlocal Damage Models

 • Jirásek, M. - Patzák, B.
  Computers and Structures. 2002, 80(14-15), 1279-1293. ISSN 0045-7949.
  2002
 • Influence of Damage of a Reinforced Concrete Beam on Change of Its Behaviour

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Structural Dynamics - EURODYN2002. Volume 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2002. pp. 1451-1456. ISBN 90-5809-512-6.
  2002
 • Dynamic Behaviour of Concrete Bridges Prestressed by External Cables

 • Karásek, P. - Polák, M.
  In: Structural Dynamics - EURODYN2002. Volume 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2002. pp. 1089-1094. ISBN 90-5809-512-6.
  2002
 • Capillary Active Materials on the Mineral Wool Basis in Interior Thermal Insulation Systems: Computational Simulation of Hygrothermal Performance

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Tagungsbeiträge Proceedings. Dresden: Technische Universität Dresden, 2002. pp. 585-594. ISBN 3-86005-322-1.
  2002
 • Thermal and Hygric Properties of a Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite Material after Thermal Load

 • Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Tagungsbeiträge Proceedings. Dresden: Technische Universität Dresden, 2002. pp. 351-359. ISBN 3-86005-322-1.
  2002
 • Thermal and Hygric Properties of Mortars and Water Vapor Retarders for the Interior Thermal Insulation Systems

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Tagungsbeiträge Proceedings. Dresden: Technische Universität Dresden, 2002. pp. 319-328. ISBN 3-86005-322-1.
  2002
 • Experimental Analysis of an Interior Thermal Insulation System on the Mineral Wool Basis

 • Pavlík, Z. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Tagungsbeiträge Proceedings. Dresden: Technische Universität Dresden, 2002. pp. 634-642. ISBN 3-86005-322-1.
  2002
 • Overall Viscoelastic Response of Random Fibrous Composites with Statistically Quasi Uniform Distribution of Reinforcements

 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2002, 191(44), 5027-5044. ISSN 0045-7825.
  2002
 • Inelastic Response of Random Fibrous Composites

 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Contemporary Research in Theoretical and Applied Mechanics. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002. pp. 214. ISBN 0-9721257-0-1.
  2002
 • On Determination of Periodic Unit Cell for Plain Weave Fabric Composite

 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 65-74. ISSN 1210-2717.
  2002
 • PC simulace ortotického léčení deformit dolních končetin

 • Čulík, J. - Mařík, I. - Černý, P., - Zemková, D.
  [Unpublished Lecture] Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Odborná společnost ortopedicko-protetická. 2002-10-07.
  2002
 • Vrozené a vývojové vady deformit dolních končetin, biomechanické aspekty ortotického léčení

 • Čulík, J. - Mařík, I. - Zubina, P. - Černý, P. - Zemková, D., - Hyánková, E.
  In: Skelet 2002. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2002, pp. 53-55. ISBN 80-86317-19-6.
  2002
 • Počítačový model léčení skoliózy ortézou

 • Čulík, J. - Mařík, I.
  In: Skelet 2002. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2002, pp. 5-6. ISBN 80-86317-19-6.
  2002
 • Computational Aspects in Thermo-Hydro-Mechanical Analysis of Porous Media, Part II: Practical Implementation of Creep and Shrinkage Analysis into Finite Element Software

 • Jendele, L. - Bittnar, Z.
  In: Computational Structures Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2002. pp. 183-196. ISBN 1-874672-16-4.
  2002
 • Computational Aspects in Thermo - Hydro - Mechanical Analysis of Porous Media, Part I: Transport Processes

 • Šejnoha, J. - Bittnar, Z. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Computational Structures Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2002. p. 153-182. ISBN 1-874672-16-4.
  2002
 • Nonlocal Formulations for Softening Materials

 • Jirásek, M. - Patzák, B.
  In: Computational Structures Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2002. pp. 123-152. ISBN 1-874672-16-4.
  2002
 • Optimizing Synaptic Weights of Neural Networks

 • Drchal, J. - Kučerová, A., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 211-212. ISBN 0-948749-84-9.
  2002
 • Hybrid Optimization Approach to Design of Reinforced Concrete Frames

 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 177-178. ISBN 0-948749-84-9.
  2002
 • Domain Decomposition Methods on Heterogeneous Cluster

 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 109-110. ISBN 0-948749-84-9.
  2002
 • Triangulation of 3D Surfaces: From Parametric to Discrete Surfaces

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 33-34. ISBN 0-948749-84-9.
  2002
 • Verification of Microplane Model by Means of Various Numerical Simulations

 • Němeček, J. - Ventulka, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 259-260. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • Non-Linear Coupled Heat and Moisture Analysis of Concrete

 • Kulhavý, M. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. p. 257-258. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • Modelling of Time-Dependent Behaviour of Polycrystalline Rocks

 • Muhlbauer, M. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 167-168. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • Adaptive Analysis of Quasibrittle Faliure

 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 165-166. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • Area Integral of a Stress Function over a Beam Cross-Section

 • Vondráček, R. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. pp. 11-12. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • Computational Structures Technology

 • Topping, B.H.V. ed. - Bittnar, Z. ed.
  Praha, 2002-09-04/2002-09-06. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2002. ISBN 1-874672-16-4.
  2002
 • Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology

 • Topping, B.H.V. ed. - Bittnar, Z. ed.
  Praha, 2002-09-04/2002-09-06. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. ISBN 0-948749-84-9.
  2002
 • Proceedings of the 6th International Conference on Computational Structures Technology

 • Topping, B.H.V. ed. - Bittnar, Z. ed.
  Praha, 2002-09-04/2002-09-06. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2002. ISBN 0-948749-81-4.
  2002
 • FETI in Layered Plate Analysis

 • Kruis, J. - Matouš, K., - Dostál, Z.
  In: Software and Algorithms of Numerical Mathematics. Proceedings of the 14th Summer School. Pilsen: University of West Bohemia, 2002. pp. 159-171. ISBN 80-7082-898-6.
  2002
 • Computational Analysis of Precast Concrete Building Deconstruction

 • Kabele, P. - Pokorný, T.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume II. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 393. ISBN 3-9501554-2-2.
  2002
 • Experiences with Domain Decomposition Methods on Different Parallel Computers

 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume II. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 348. ISBN 3-9501554-2-2.
  2002
 • Effect of Fiber Prestress on the Behaviour of Woven Composite Tubes

 • Wierer, M. - Zeman, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume II. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 214. ISBN 3-9501554-2-2.
  2002
 • On Adaptive Techniques for Quasibrittle Damage Localization

 • Jirásek, M. - Patzák, B.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume II. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 100. ISBN 3-9501554-2-2.
  2002
 • Extended Finite Elements for Regularized Failure Models

 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume I. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 794. ISBN 3-9501554-1-4.
  2002
 • Reinforced Concrete Beam Design Optimization by Parallel Genetic Algorithm Based Strategy

 • Lepš, M. - Bittnar, Z.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume I. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. pp. 680. ISBN 3-9501554-1-4.
  2002
 • Computer Simulation of Spine Deformities Treatment with Orthoses

 • Čulík, J.
  In: WCCM V - Book of Abstracts Volume I. Vienna: Vienna University of Technology, 2002, pp. 303. ISBN 3-9501554-1-4.
  2002
 • Evaluation of Effective Properties of Woven Composite Tubes

 • Wierer, M. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 325-326. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Adaptivní technika v MKP

 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 267-268. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Visco-plastic Model for Polycristalline Rocks

 • Muhlbauer, M. - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 189-190. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Parallel Solution in Optimization of Reinforced Concrete Beam Design

 • Lepš, M. - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 161-162. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Doménové dekompozice na heterogenních svazcích počítačů

 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 143-144. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Comparative Numerical Experiments with Lateral Pressure of the Noncohesive Sand

 • Koudelka, P. - Koudelka, T.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 135-136. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Biomechanika páteře od účinku korekční ortézy

 • Čulík, J.
  In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 27-28. ISBN 80-214-2109-6.
  2002
 • Korzetoterapie s použitím Cheneau korzetu a dynamické trupové ortézy

 • Mařík, I. - Zubina, P. - Černý, P., - Čulík, J.
  In: Onemocnění páteře. Praha: Galén, 2002, pp. 114. ISBN 80-7262-171-8.
  2002
 • Výpočetní simulace léčení deformit páteře trupovou ortézou

 • Čulík, J. - Mařík, I., - Černý, P.
  In: Onemocnění páteře. Praha: Galén, 2002, pp. 108-111. ISBN 80-7262-171-8.
  2002
 • Technické možnosti korzetoterapie

 • Černý, P. - Mařík, I. - Zubina, P., - Čulík, J.
  In: Onemocnění páteře. Praha: Galén, 2002, pp. 107. ISBN 80-7262-171-8.
  2002
 • Engineering Computational Technology

 • Topping, B.H.V. ed. - Bittnar, Z. ed.
  Praha, 2002-09-04/2002-09-06. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2002. ISBN 1-874672-17-2.
  2002
 • Hygric and Thermal Properties of HPC for Concrete Containments of Nuclear Power Plants

 • Drchalová, J. - Toman, J. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Concrete for Extreme Conditions. London: Thomas Telford Publishing, 2002. pp. 765-774. ISBN 0-7277-3178-5.
  2002
 • The Effect of Thermal Load on Hygrothermal Properties of Glass Fibre Reinforced Cement Composites

 • Toman, J. - Drchalová, J. - Totová, M. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  In: Composite Materials in Concrete Construction. London: Thomas Telford Publishing, 2002. pp. 157-164. ISBN 0-7277-3174-2.
  2002
 • Thermal Conductivity of SEDRA Materials

 • Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 116-118. ISBN 80-01-02579-9.
  2002
 • Thermal Stability of SEDRA Materials

 • Toman, J. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 113-115. ISBN 80-01-02579-9.
  2002
 • Moisture Diffusivity of a Carbon Fiber Reinforced Cement Composite Material Exposed to Thermal and Mechanical Load

 • Drchalová, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 23-28. ISBN 80-01-02579-9.
  2002
 • Moisture Transport in Calsium Silicate Thermal Insulation Boards

 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 19-22. ISBN 80-01-02579-9.
  2002
 • Diagnostika stavebních konstrukcí při průzkumu a hodnocení životních cyklů staveb

 • Petrtýl, M.
  In: Ekonomika provozu staveb a jejich životní cyklus. Sborník z konference konané v rámci 13.mezinárodního veletrhu FOR ARCH. Praha: ÚRS PRAHA, 2002. pp. 55-58. ISBN 80-238-9270-3.
  2002
 • Localization of Microproperties of Bone Tissue

 • Procházka, P. - Petrtýl, M.
  In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002, pp. 380-381. ISBN 83-7085-639-X.
  2002
 • Metodika sledování stavu hydratace cementu

 • Tydlitát, V. - Pavlík, J., - Černý, R.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2002, 2(3), 38-39. ISSN 1213-3116.
  2002
 • Technologické postupy ovlivňování stability tunelové čelby

 • Procházka, P. - Weiglová, K., - Kameníček, I.
  Brno: CERM, 2002. ISBN 80-7204-226-2.
  2002
 • A Semi-Scale Device for Testing Hygrothermal Performance of Building Envelopes

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Norwegian University of Science and Technology, 2002. pp. 791-798. ISBN 82-91412-02-2.
  2002
 • Hygric and Thermal Properties of Glass - Fiber Reinforced Cement Composites

 • Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Norwegian University of Science and Technology, 2002. pp. 477-484. ISBN 82-91412-02-2.
  2002
 • Hygric and Thermal Properties of Capillary Active Rock Wool Thermal Insulation

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Norwegian University of Science and Technology, 2002, pp. 461-468. ISBN 82-91412-02-2.
  2002
 • A Comparsion of Various Techniques for Determination of Moisture Diffusivity from Moisture Profiles

 • Drchalová, J. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Norwegian University of Science and Technology, 2002, pp. 135-142. ISBN 82-91412-02-2.
  2002
 • Computational Simulation of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation Systems on the Mineral Wool Basis

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of the 6th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Norwegian University of Science and Technology, 2002. pp. 1-8. ISBN 82-91412-02-2.
  2002
 • Měření vlhkosti v cementové pastě mikrovlnnou metodou

 • Pavlík, J. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. pp. 105-108. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Měření součinitele vlhkostní vodivosti sklocementu po teplotním a tahovém namáhání

 • Toman, J. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. pp. 101-104. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Měření délkových změn dřevocementu v různě vlhkém prostředí

 • Toman, J. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, pp. 97-100. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Stanovení tepelné stálosti a součinitele tepelné vodivosti bokovnic

 • Toman, J. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, pp. 93-96. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Měření tepelně-vlhkostních parametrů v cihelné stěně s vnitřní tepelnou izolací v podmínkách diferenčního klimatu

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. pp. 85-88. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Měření součinitele teplotní vodivosti sklocementů za vysokých teplot

 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. pp. 89-92. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Optimalizace materiálových parametrů přenosu vlhkosti v systémech s vnitřní tepelnou izolací

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. pp. 81-84. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • Měření tepelných a vlhkostních parametrů omítek a retardérů vodní páry pro systémy s vnitřní tepelnou izolací

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, pp. 77-80. ISBN 80-7042-824-4.
  2002
 • New Limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing

 • Čulík, J.
  [Unpublished Lecture] 2002-05-09.
  2002
 • Evaluation of Effectivess of the Cheneau-Brace and Dynamic Corrective Spinal Brace According to Cerny

 • Čulík, J.
  [Unpublished Lecture] 2002-05-08.
  2002
 • Computer Control of Bone Deformities Treatment by Limb Orthoses

 • Čulík, J. - Mařík, I. - Zubina, P. - Zemková, D., - Černý, P.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2002, 2(4), 389. ISSN 1108-7161.
  2002
 • PC - Simulation of Scoliosis Treatment by Bracing

 • Čulík, J. - Mařík, I. - Černý, P., - Zubina, P.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2002, 2(4), 388-389. ISSN 1108-7161.
  2002
 • Biomechanical Processes in the Cortical Bone During the Stress/Strain Changes

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2002, 2(4), 393-394. ISSN 1108-7161.
  2002
 • Spine Stress State in the Course of Child Scoliosis Treatment by Brace

 • Čulík, J.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002, pp. 28-31. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • Time Dependent Reliability of Precast Structures

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 280-283. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • Nonlinear Analysis of Composites on Meso-Scale

 • Šejnoha, M.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 284-287. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • Vliv smykové kotliny na interakci deskového základu s podložím

 • Kuklík, P.
  In: Zborník prednášok, 9.sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. pp. 162-165. ISBN 80-7099-815-6.
  2002
 • The Variations of Hygrothermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composites Due to Thermal Load

 • Černý, R. - Totová, M. - Toman, J. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  In: Concrete and Concrete Structures. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2002. pp. 1-6. ISBN 80-7100-954-7.
  2002
 • Regeneration/Remodeling of Compact Bone - Biomechanochemical Processes during the Limit Cycle

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: S.T.E.G.A. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2002, pp. 3-4. ISBN 0-9538809-0-7.
  2002
 • System for Testing the Hygrothermal Performance of Multi-Layered Building Envelopes

 • Pavlík, Z. - Pavlík, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2002, 25(1), 239-249. ISSN 1097-1963.
  2002
 • Computational Modeling of Pulsed Laser-Induced Phase Change Processes in II-VI Semiconductors

 • Přikryl, P. - Segeth, K., - Černý, R.
  In: Heat Transfer VII. Southampton: WIT Press, 2002. p. 205-214. ISBN 1-85312-906-2.
  2002
 • Experiences with Non-local Material Models in Parallel Explicit Dynamics

 • Patzák, B. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2002, 9(1/2), 99-114. ISSN 1802-1484.
  2002
 • Equivalent Continuum Model of Multiple Cracking

 • Kabele, P.
  Engineering Mechanics. 2002, 9(1/2), 75-90. ISSN 1802-1484.
  2002
 • Hybrid Method for Generation of Quadrilateral Meshes

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2002, 9(1/2), 49-64. ISSN 1802-1484.
  2002
 • High-Temperature Measurements of Linear Thermal Expansion of Various Types of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites

 • Poděbradská, J. - Černý, R., - Toman, J.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 43-48. ISSN 1210-2717.
  2002
 • A Microwave Technique for Measuring Moisture Content in Building Materials and Its Application to Determination of Moisture Diffusivity

 • Pavlík, Z. - Černý, R. - Leschnik, W., - Schlemm, U.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 31-41. ISSN 1210-2717.
  2002
 • The Induced Anisotropy in Strain Softening Plasticity Models of Concrete

 • Řeřicha, P.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 15-29. ISSN 1210-2717.
  2002
 • Biotolerant Composites with a Polyethylene Matrix

 • Petrtýl, M. - Hruška, J. - Adam, M. - Pešáková, V., - Kruliš, Z.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 5-14. ISSN 1210-2717.
  2002
 • Experimental and Numerical Analyses of Bored Pile Foundations in a Tropical Soil

 • Cunha, R.P. - Kuklík, P.
  Inženýrská mechanika. 2002, 9(1/2), 91-98. ISSN 1210-2717.
  2002
 • Prognóza životnosti panelových konstrukcí

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky, 2002. pp. 15-18. ISBN 80-02-01489-8.
  2002
 • Transport Processes in Concrete

 • Černý, R. - Rovnaníková, P.
  London: Spon Press, 2002. ISBN 0-415-24264-9.
  2002
 • Nelineární vazkopružný model pro epoxidovou matrici kompozitů s tkanou a navíjenou výztuží

 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J., - Valenta, R.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 95-99. ISBN 80-01-02508-X.
  2002
 • Zjednodušený model časově závislé interakce konstrukce s podložím

 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 79-83. ISBN 80-01-02508-X.
  2002
 • Poškozování panelových budov pod účinky teplotních polí

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 84-87. ISBN 80-01-02508-X.
  2002
 • Únavová odolnost styků panelových budov

 • Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Novotná, E.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 89-94. ISBN 80-01-02508-X.
  2002
 • Experimental Investigation of Degradation of Concrete in Agressive Environment

 • Padevět, P.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 1016. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Reliability-Based Analysis of Shear Wall Structures Loaded by Temperature Impact

 • Novotná, E.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 982-983. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Evaluation of Hygrothermal Performance of Building Envelopes with Interior Thermal Insulation

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 964-965. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Capillary Active Materials on the Rock Wool Basis

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 960-961. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • A Complex System for Testing Hygrothermal Properties of Building Envelopes

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 958-959. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Moisture Transport and Storage Properties of AAC

 • Totová, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 586-587. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Hygric Properties of AAC, Ceramic Brick and Calcium Silicate Plate

 • Totová, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 564-565. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Determination of Free Water Content in Hydrating Cement Paste by a Microwave Impulse Technique

 • Pavlík, J. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 548-549. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Modeling Phase-Change Processes in Binary Semiconducting Systems Induced by Pulsed Lasers

 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 546-547. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • A Comparison of Effects of Laminar and Turbulent Flow in the Melt on the CdZnTe Crystallization

 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 544-545. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Transport of Impurities in Multi-Layered a-Si/pc-Si Thin Films after Pulsed Laser Irradiation

 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 542-543. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Numerical Solution of Turbulent Heat and Mass Transport in a Binary System Undergoing Solidification

 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 24-25. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Determination of Moisture Diffusivity of Face Bricks and AAC by Four Different Methods

 • Drchalová, J. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002, pp. 67-76. ISBN 80-01-02526-8.
  2002
 • A Microwave Method for Determination of Moisture Content in Hydrating Concrete

 • Pavlík, J. - Tydlitát, V. - Černý, R. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. pp. 45-58. ISBN 80-01-02526-8.
  2002
 • Effect of Moisture Content of Concrete Specimen on Its Stress-Strain Diagram in Compression

 • Konvalinka, P.
  In: CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. pp. 59-66. ISBN 80-01-02526-8.
  2002
 • CTU Reports 2/2002: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies

 • Konvalinka, P. ed. - Luxemburk, F. ed.
  Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02526-8.
  2002
 • Optimalizace blokového základu

 • Šmilauer, V. - Máca, J.
  Stavební obzor. 2002, 11(3), 75-78. ISSN 1210-4027.
  2002
 • Vlhkostní parametry materiálů pro obvodové pláště s vnitřní tepelnou izolací

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Stavební obzor. 2002, 11(2), 49-52. ISSN 1210-4027.
  2002
 • Stavební mechanika 40

 • Kuklík, P. - Blažek, V., - Kufner, V.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02450-4.
  2002
 • Comparison of High-Temperature Thermal Expansion of Several Types of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites

 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 552-553. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Teoretické přístupy k hodnocení reziduální statické bezpečnosti panelových domů

 • Šejnoha, J. - Blažek, V. - Fajman, P. - Kalousková, M. - Bittnarová, J., - Novotná, E.
  In: Sborník odborného semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 34-41. ISBN 80-01-02509-8.
  2002
 • Poznatky z nelineární analýzy panelových domů

 • Fajman, P. - Šejnoha, J., - Blažek, V.
  In: Sborník odborného semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 11-18. ISBN 80-01-02509-8.
  2002
 • Nelineární analýza modelu panelového domu v měřítku 1:3

 • Blažek, V. - Fajman, P., - Šejnoha, J.
  In: Sborník odborného semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. pp. 1-6. ISBN 80-01-02509-8.
  2002
 • Thermal Diffusivity of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites in High-Temperature Range

 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 550-551. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Moisture Diffusivity of Face Bricks Determined by Four Different Methods Based on an Analysisof Moisture Profiles

 • Drchalová, J. - Toman, J. - Semerák, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 554-555. ISBN 80-01-02511-X.
  2002
 • Monitorování obsahu volné vody v raném stadiu hydratace cementové pasty pomocí mikrovlnné impulsní metody

 • Pavlík, J. - Tydlitát, V. - Černý, R. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2002, 11(1), 11-15. ISSN 1210-4027.
  2002

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell