Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2003

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Comparison of integral-type nonlocal plasticity models for strain-softening materials
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S
  International Journal of Engineering Science. 2003, 41(13-14), 1553-1602. ISSN 0020-7225.
  2003

 • Time instability of passive lateral pressure of non-cohesive materials
 • Koudelka, Petr - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Twelfth Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Vol 1 and 2. Singapore: World Scientific, 2003. pp. 801-804. ISBN 981-238-559-2.
  2003

 • Adaptive Technique in Nonlinear Problems
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 185-186. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • CTU REPORTS: Příspěvky k výpočtovému a experimentálnímu sledování vlastností inženýrských materiálů a konstrukcí
 • Máca, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Analysis of Layered Plates by Domain Decomposition Method with Sparse Direct Solver
 • Kruis, J. - Vondráček, R.
  In: Proceedings of XV.SANM. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. pp. 59-72. ISBN 80-7043-312-4.
  2003

 • DP-FETI Method
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  Inženýrská mechanika. 2003, 10(6), 467-480. ISSN 1210-2717.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Gypsum: Reference Measurements
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003, pp. 52-57. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • A 2-D Critical Experiment for The Assessment of Thermal and Hygric Performance of an Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003. pp. 46-51. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Specific Heat Capacity of Cementitious Composites in High-Temperature Range
 • Němečková, J. - Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003. pp. 18-23. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Computational Analysis of Melting, Solidification and Evaporation of Pulsed Laser Irradiated CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003, pp. 6-11. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Krejčiříková, H. - Tyc, P. - Lidmila, M. - Horníček, L. - Pleva, M. - Máca, J., - Pohl, K.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2003. Report no. GAČR 103/03/0172.
  2003

 • Experimentální a teoretická studie zatížení uhelné sloje před a po otřesu
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2003. Report no. 103/00/0530.
  2003

 • Vliv změny teploty na vlastnosti betonu
 • Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 474-477. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Počítačový model pro analýzu napětí a přetvoření Karlova mostu
 • Šejnoha, J. - Blažek, V. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky, 2003. Report no. 1.
  2003

 • Testing of Higher Temperature Loaded Concrete in Compression and Observing Its Structure
 • Padevět, P.
  In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003. pp. 42-43. ISBN 963-9058-20-3.
  2003

 • Beton a jeho změny materiálových vlastností za zvýšených teplot
 • Padevět, P.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 301-304. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Teplotně vlhkostní analýza stavební konstrukce v rámci "semi-scale" experimentu a počítačových simulací
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(10), 296-299. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Heat Influence on Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: TERMANAL 2003. Bratislava: House of Slovak University of Technology, 2003. pp. 71-72. ISBN 80-227-1955-2.
  2003

 • Modeling of Normal and High Strength Concrete Structures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 19-25. ISBN 80-86604-08-X.
  2003

 • Modeling of High Strength Concrete Structures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 147-148. ISBN 0-948749-87-3.
  2003

 • Výzkum mikromechanických vlastností cementové pasty
 • Němeček, J.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 58-63. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Hydratace cementové pasty a model CEMHYD3D
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2003, 3(6), 32-35. ISSN 1213-3116.
  2003

 • Modeling Laser-Induced Phase Change Processes: Theory and Computation
 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Laser Crystallization of Silicon. Amsterdam: Elsevier, 2003. p. 43-78. ISBN 0-12-752184-4.
  2003

 • Matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003. p. 301-312. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
  2003

 • Numerický model - katedrála S. Víta. Vstupní data, vybrané výsledky. Porovnání s výsledky měření in situ
 • Máca, J. - Záleský, J., - Beran, P.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra geotechniky, 2003. Report no. 02/2003.
  2003

 • A BEM Formulation for Homogenization of Composites with Randomly Distributed Fibers
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  Engineering Analysis with Boundary Elements. 2003, 71(1), 137-144. ISSN 0955-7997.
  2003

 • Experimentální a numerické modelování podmáčených svahů
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Zakládání staveb. Brno: Čermák, 2003, pp. 33-35.
  2003

 • Shape Optimization of Fibers in Diaphysal Implants
 • Procházka, P.
  In: ICCE-10. New Orleans: University of New Orleans, 2003, pp. 591-592.
  2003

 • Moving Boundary of Fibers in FRC
 • Procházka, P.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 327-336. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Overall Material Properties of Glass-Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Material Charakterization. Southampton: WIT Press, 2003, pp. 175-184. ISBN 1-85312-988-7.
  2003

 • Time-Dependent Changes in Fiber Reinforced Concrete During the Curing Process
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials. Ljubljana: SEM, 2003,
  2003

 • Creep Effect in Front of Tunnel Face Using Free Hexagons
 • Procházka, P.
  In: International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials. Ljubljana: SEM, 2003,
  2003

 • Constitutive Relations in Geomechanics Using Optimization
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Optimal Design of Materials and Structures. Palaiseau: Ecole Polytechnique, 2003,
  2003

 • Analytical Model of Multiple Cracking in Fiber Reinforced Cementitious Composites Under Uniaxial Tension
 • Kabele, P.
  In: Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. pp. 791-798. ISBN 90-5809-647-5.
  2003

 • Numerical Analysis of Engineered Cementitious Composites' Performance in Civil Engineering Applications
 • Kabele, P.
  In: Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 242-249. ISBN 80-86604-08-X.
  2003

 • On Uniaxial Stress-Strain Relationship of Fiber Reinforced Cementitious Composites in Multiple Cracking State
 • Kabele, P.
  In: CTU REPORTS Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 173-185. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Combined Continuous/Discontinuous Failure of Cementitious Composites
 • Simone, A. - Sluys, L.J., - Kabele, P.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 133-137. ISBN 90-5809-536-3.
  2003

 • Finite Element Analysis of Building Collapse during Demolition
 • Kabele, P. - Pokorný, T., - Koska, R.
  In: Proceedings of 16th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2003. ISSN 1611-4086.
  2003

 • On Multiscale Approach to Modeling of Materials and Structures in Civil Engineering
 • Kabele, P.
  In: Proceeding of the Ninth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction - Embracing the Challenges of the 21st century. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2003. pp. 52-57.
  2003

 • Information on Current Issues of Infrastructure Maintenance in the Czech Republic
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Tokyo: Society for Infrastructure Maintenance Engineering. 2003-11-12.
  2003

 • Multiscale Modeling of Fracture in Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ann Arbor: University of Michigan. 2003-11-25.
  2003

 • Challenging Issues of Civil Engineering Education in the Czech Republic at the Turn of the 20th and 21st Centuries
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bali: Fumio Nishino Symposium. 2003-12-15.
  2003

 • Phenomenological and Multiscale Modeling of Fracture in Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Nishi-Chofu: Kajima Technical Research Institute. 2003-11-18.
  2003

 • New Developments in Analytical Modeling of Mechanical Behavior of ECC
 • Kabele, P.
  Journal of Advanced Concrete Technology. 2003, 1(3), 253-264. ISSN 1346-8014.
  2003

 • Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P.
  SOLOS E ROCHAS, SUELOS Y ROCAS, SOILS & ROCKS. 2003, 26(2), 167-182. ISSN 0103-7021.
  2003

 • Využití polyvinilalkoholových vláken v cementových kompozitech
 • Kolísko, J. - Klečka, T. - Kolář, K., - Kabele, P.
  In: Sanácia betonových konstrukcií. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2003. pp. 22-26. ISBN 80-227-1896-3.
  2003

 • Vlastnosti cementového kompozitu s polyvinilalkoholovými (PVA) vlákny
 • Kolísko, J. - Kabele, P., - Sutner, O.
  In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 18-21. ISBN 80-239-0352-7.
  2003

 • Numerical Evaluation of Deep Foundation in a Tropical Soil of Brazil
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P., - Laurin, J.
  In: Geotechnical Problem with Man-Made and Man Influenced Grounds. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2003. pp. 99-104. ISBN 80-86769-04-6.
  2003

 • Applications of Environmentally Save Waste Materials as Soil Structure Reinforcement
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M. - Kos, J. - Janda, T., - Cunha, R.P.
  In: Geotechnical Problem with Man-Made and Man Influenced Grounds. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2003. pp. 771-776. ISBN 80-86769-04-6.
  2003

 • Příspěvek k řešení hloubky deformační zóny
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Sehnoutek, L.
  In: 31. konference Zakládání staveb Brno 2003 - sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. pp. 15-20. ISBN 80-7204-304-8.
  2003

 • Several Remarks on Fiber Reinforced Soils
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M. - Kuklíková, J., - Masopust, J.
  In: Embracing the Challenges in the 21st Century. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2003. pp. 48-53.
  2003

 • Composite Stems of Hip Replacements with Gradient of Elastic Properties (GEP)
 • Petrtýl, M. - Jíra, A., - Danešová, J.
  In: The 7th Conference of the ESEM. Belfast: European Society for Engineering and Medicine, 2003, pp. 154. ISBN 3-598-11629-2.
  2003

 • New Principles of Bone Reconstruction
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: The 7th Conference of the ESEM. Belfast: European Society for Engineering and Medicine, 2003, pp. 99. ISBN 3-598-11629-2.
  2003

 • External and Internal Governing of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: International Anthropological Congress "Antropology and Society". Prague: Charles University, Fakulty of Science, Department of Anthropology, 2003, pp. 131-132.
  2003

 • 3-D Interaction Model of Bridge and Truck with Bridge-Friendly Suspension
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003. pp. 301-306. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspensions
 • Máca, J.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 128-131. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Friction and Wear Characteristics of TiCN Coating at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Nováková, D.
  In: Vrstvy a povlaky 2003 - Zborník prednášok. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2003, pp. 111-115. ISBN 80-968337-1-5.
  2003

 • Comparison of Tribological Behaviour of TiN, TiCN and CrN at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Široký, P.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, pp. 323.
  2003

 • The Tribological Characteristics of CrN Coating at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Široky, P.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, pp. 241.
  2003

 • Temperature Dependence of Tribological Properties of MoS2 and MoSe2 Coatings
 • Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Nováková, D.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003. pp. 81.
  2003

 • Vývoj pevnosti u mladých betonů
 • Padevět, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003, pp. 193-197. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Education in Structural Mechanics at the CTU in Prague
 • Máca, J.
  In: Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. ISBN 84-600-9901-6.
  2003

 • Effective Modal Mass in Response Spectrum Method
 • Máca, J. - Surovec, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. pp. 257-260. ISBN 80-227-1958-7.
  2003

 • Parallel Adaptive Simulation of Quasi-Brittle Failure
 • Rypl, D. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  In: Adaptive Modelling and Simulation. Barcelona: Center for Numerical Methods in Engineering, 2003, ISBN 84-95999-30-7.
  2003

 • Modální analýza mostů pozemních komunikací
 • Rotter, T. - Ryjáček, P. - Král, J., - Polák, M.
  In: Sborník konference Mosty 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 191-196. ISBN 80-86604-05-5.
  2003

 • Lávka pro chodce v Mladé Boleslavi
 • Lenner, R. - Jachan, J. - Ehrenberger, J. - Polák, M. - Rotter, T., - Studnička, J.
  In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 41-46. ISBN 80-01-02747-3.
  2003

 • Experiments with Component Plate in Bending and Bolt in Tension Subject to Repeated Load
 • Gregor, D. - Wald, F. - Jirovský, I., - Drdácký, M.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 83-91. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Využití modální analýzy pro hodnocení mostů
 • Rotter, T. - Ryjáček, P. - Polák, M., - Král, J.
  In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 617-622. ISBN 80-01-02747-3.
  2003

 • Lávka v Mladé Boleslavi
 • Lenner, R. - Jachan, J. - Ehrenberger, J. - Polák, M. - Rotter, T., - Studnička, J.
  Stavební obzor. 2003, 12(4), 105-111. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Experimental and Numerical Modeling of the Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: 10th Congress of ISRM. Johannesburg: Institute of mining and metallurgy, 2003, pp. 1247-1250.
  2003

 • Application of Discrete Hexagonal Elements to Rock Bumps Problems
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 313-322. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Experimental and Numerical Modelling of the Tunnel Face Stability
 • Trčková, J. - Procházka, P.
  In: ISRM - Technology Roadmap for Rock Mechanics. Johannesburg: The South Africa Inst. of Mining and Metalurgy, 2003, pp. 1247-1250. ISBN 1-919783-52-0.
  2003

 • Adaptive Analysis of Materials with Strain Softening
 • Bittnar, Z. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Advances in Computational and Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: TeX Science Press, 2003,
  2003

 • Identification of Mechanical Parameters in Underground Structures
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Material Charakterization. Southampton: WIT Press, 2003, pp. 101-110. ISBN 1-85312-988-7.
  2003

 • Back Analysis of One Road Tunnel in Prague
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Kameníček, I.
  In: 2nd Specialty Conference on the Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2003, pp. 747-754. ISBN 981-04-8561-1.
  2003

 • Stability in Geotechnics Using the Free Hexagons
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: 2nd Specialty Conference on the Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2003, pp. 755-762. ISBN 981-04-8561-1.
  2003

 • Pull-Out Problem of a Steel FRC Beam
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 179-186. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Macromechanical Properties of Poroelastic Fibre Reinforced Cencrete
 • Procházka, P.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 195-202. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Mechanical Behavior of FRC Beams with One Sided Moistened Surface
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 187-194. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Deterministic and Stochastic Optimization of Composite Cylindrical Laminates
 • Procházka, P.
  International Journal of Solids and Structures. 2003, 40(1), 7109-7127. ISSN 0020-7683.
  2003

 • Application of Discrete Element Methods to the Problem of Rock Bumps
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 42(4), 57-67. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Certain Discrete Element Methods in Problems of Fracture Mechanics
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 42(4), 42-50. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Bridge - Friendly Truck Suspension
 • Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V.
  In: 18th International Symposium of IAVSD. Tokyo: Institute of Technology, 2003. pp. 124-129.
  2003

 • Maltovinové směsy vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • Drdácký, M. - Michoinová, D., - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. Report no. PK00-P04-OPP15.
  2003

 • Numerické metody řešení bočního zemního tlaku
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • General Lateral Pressure Theory and Numerical Methods of Solution
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 17. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Termochemoplastický model hydratace a reologie betonu
 • Hora, Z. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 507-512. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Počítačový model hydratace a reologie betonu
 • Hora, Z.
  Praha: Defense date 2003-06-25. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2003

 • Adaptive Simulation of Materials with Quasi-Brittle Failure
 • Rypl, D. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Adaptivní technika v nelineárních problémech
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Adaptivity in Nonlinear Problems of Elasto-plasticity
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 30. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Dynamic Interaction of Bridge and Truck with Semi-Active Suspension
 • Šmilauer, V. - Máca, J.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003, ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Modelování hydratace cementu programem CEMHYD3D
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 477-482. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Statistically Optimized Periodic Unit Cells as Representatives of Random Microstructures
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003. pp. 1-6. ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Compact Bone
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Danešová, J., - Wohlmuthová, A.
  In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003, pp. 236-240. ISBN 0-88986-359-8.
  2003

 • Process Zone Resolution by Extended Finite Elements
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2003, 70(7-8), 957-977. ISSN 0013-7944.
  2003

 • Adaptive Simulation of Quasibrittle Failure
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003, pp. 109-118. ISBN 90-5809-536-3.
  2003

 • Multi-Objective Optimization Approach to Design and Detailing of RC Frames
 • Lepš, M. - Vondráček, R. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 311-312. ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Automated Design of Reinforced Concrete Frames
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 184-185. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Automated RC Beam Design Using Parallel Genetic Algorithm
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of NAFEMS World congress 2003. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2003,
  2003

 • Discrete Optimization Approach to Design of Reinforced Concrete Frames
 • Lepš, M.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier Science, 2003. pp. 2320-2323. ISBN 0-08-044046-0.
  2003

 • Paralelní optimalizace železobetonových rámů
 • Lepš, M.
  In: 5. Odborná konference doktorského studia díl 10 - Ekonomika a řízení stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003, pp. 63-64. ISBN 80-7204-265-3.
  2003

 • Estimation of Microplane Model Parameters Using Parallel Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Němeček, J.
  In: Proceedings of The Seventh International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 87-88. ISBN 0-948749-90-3.
  2003

 • Applying Genetic Algorithms to Several Problems of Engineering Practice
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control: Applications to Industrial and Societal Problems. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2003, pp. 126-127. ISBN 84-95999-33-1.
  2003

 • Optimization of RC Structures
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 980-981. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2003-03-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2003-03-01. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.
  2003

 • Parameter Identification for Rock Long Term Behaviour Simulation
 • Kučerová, A. - Muhlbauer, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of NAFEMS World congress 2003. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2003,
  2003

 • Optimization of Reinforced Concrete Structures
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 978-979. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Automated RC Beam Design Using Genetic Algorithm
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of 16th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2003, ISSN 1611-4086.
  2003

 • Search for Microplane Model Parameters
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 21. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Parallel Genetic Algorithm Applied in Optimization of RC Beams
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
  2003

 • Optimizing of Neural Networks Using a Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Drchal, J. - Němeček, J., - Lepš, M.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 316-317. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  2003

 • Microplane Material Model Parameters Identification by Genetic Algorithm-Based Method
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003, ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • New Approach to Optimization of Reinforced Concrete Beams
 • Lepš, M. - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2003, 81(18-19), 1957-1966. ISSN 0045-7949.
  2003

 • A Competitive Comparison of Different Types of Evolutionary Algorithms
 • Hrstka, O. - Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  Computers and Structures. 2003, 81(18-19), 1979-1990. ISSN 0045-7949.
  2003

 • Damage Localization of Structures Based on Modal Characteristics Changes
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 694-695. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Analýza stavu nosné konstrukce mostu na základě experimentálně určených modálních charakteristik
 • Polák, M.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 120-123. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Lokalizace poškození pomocí změny křivosti tvarů vlastního kmitání a křivosti změny matice modální poddajnosti
 • Plachý, T.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 321-324. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Porovnání dynamického chování poškozeného mostu před a po jeho rekonstrukci
 • Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 77-78. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Lokalizace poškození železobetonových trámů a jejich modelů na základě změny vlastních tvarů
 • Plachý, T.
  In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 73-74. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Lokalizace poškození železobetonových trámů a jejich modelů na základě změny vlastních tvarů
 • Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Porovnání dynamického chování poškozeného mostu před a po jeho rekonstrukci
 • Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného trhlinami
 • Plachý, T.
  Praha: Defense date 2003-05-05. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2003

 • Výpočet frekvencí a tvarů vlastního kmitání estakády SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová na traťovém úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 38030.
  2003

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - I. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 132002/2003.
  2003

 • Approaches to Discretisation of 3D Surfaces
 • Rypl, D.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02755-4.
  2003

 • Modeling of Hydration in Cement-Based Materials: Performance of CEMHYD3D Model
 • Šmilauer, V.
  Praha: Defense date 2003-06-24. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Constant Strain Triangle Element with Embedded Discontinutity Based on Partition of Unity
 • Audy, M. - Krček, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  Building Research Journal. 2003, 51(3), 172-185. ISSN 1335-8863.
  2003

 • Modeling of Mechanical Response of Woven Composite Tubes
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the 9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials. Delft: Delft University Press, 2003. pp. 1-8. ISBN 90-407-1126-7.
  2003

 • Finite Element Method Modelling in Geotechnical Enginerring
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] EPFL: École Polytechnique Féredale de Laussanne. 2003-12-13.
  2003

 • Dynamická zatěžovací zkouška železničního mostu -SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová, estakáda
 • Polák, M. - Sýkora, J., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 132001/2003.
  2003

 • Kyčelní implantáty 2. generace
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  Pohybové ústrojí. 2003, 10(1), 3-7. ISSN 1210-7182.
  2003

 • Hip Replacements of the 2nd Generation
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 163-166. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Sanace staveb a jejich rekonstrukce z pohledu statiky stavebních konstrukcí
 • Kuklík, P. ed.
  Praha, 2003-10-08. Praha: WTA CZ, 2003.
  2003

 • Experimental Investigation of Building Materials and Technologies
 • Konvalinka, P. ed. - Luxemburk, F. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P.
  In: CTU REPORTS Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 187-196. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Properties of Concrete After the Freeze-Thaw Exposure
 • Konvalinka, P.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 92-98. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil
 • Konvalinka, P.
  In: Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. p. 1-6. ISBN 84-600-9901-6.
  2003

 • Hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí pomocí simulace
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M.
  In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2003. p. 201-215. ISBN 80-01-02826-7.
  2003

 • Equipment for Investigation of Electrical Properties of Polymeric Composits
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 44. ISBN 80-89088-16-3.
  2003

 • Study of Structural Changes of Polymeric Nano - Composites
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  Materiálové inžinierstvo. 2003, 10(4), 9-14. ISSN 1335-0803.
  2003

 • Biomechanical and Genetical Regulation of Bone Reconstruction-What is dominant?
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Olomouc: Universita Palackého. 2003-11-22.
  2003

 • Genetical and Biomechanical Regulation of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Lékařský dům: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2003-10-10.
  2003

 • Numerical Solution of Coupled Problems
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003. ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Aplikace sparse direct řešiče v metodách doménové dekompozice
 • Kruis, J. - Vondráček, R., - Bittnar, Z.
  In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. pp. 59-71. ISBN 80-214-2489-3.
  2003

 • DP-FETI on Heterogeneous Cluster
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational and Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: TeX Science Press, 2003.
  2003

 • Lima Plasters with Pozzolanic Admixtures for Historical Buildings: Determination of Basic Thermal and Hygric Properties
 • Kunca, A.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 19. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Multiscale Modeling of Woven Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 35. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Computational Methods for Evaluation of Overall Response of Composite Materials
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 396-397. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Multiscale Modelling of Woven Composites Including Interfaces
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 585-592. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • Localization of Inelastic Deformation in Problems Free of Initial Stress Concentrators
 • Audy, M. - Krček, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 61-68. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • Návrh s optimalizací železobetonových rámových konstrukcí
 • Fajman, P. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 81-86. ISBN 80-227-1958-7.
  2003

 • Simplified Model of Subsoil-Structure Interaction
 • Fajman, P.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 70-71. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02847-X.
  2003

 • Pulsed Laser-Induced Phase Changes in CdZnTe: A-Computational Analysis
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. p. 291-300. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Computational Solution of a Two-Phase Moving Boundary Problem with Two Moving Interfaces in Pulsed Laser Processing of Semiconductors
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. p. 33-42. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Hygrothermal Testing of Building Envelopes in Semi-Scale Conditions
 • Pavlík, Z. - Maděra, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 389-396. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • High Temperature Behavior of Cement Based Composites
 • Toman, J. - Drchalová, J. - Poděbradská, J. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 101-107. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Lime Plasters with Pozzolonic Admixtures for Historical Buildings
 • Černý, R. - Drchalová, J. - Kunca, A. - Tydlitát, V., - Rovnaníková, P.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 27-33. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composites in High Temperature Range
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: TERMANAL 2003. Bratislava: House of Slovak University of Technology, 2003. pp. 27-30. ISBN 80-227-1955-2.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Portland Cement Mortar after High-Temperature Exposure Combined with Compressive Stress
 • Černý, R. - Totová, M. - Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2003, 33(9), 1347-1355. ISSN 0008-8846.
  2003

 • Application of Stochastic Global Optimization in Engineering
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] EPFL: École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 2003-11-13.
  2003

 • Properties of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites after High-Temperature Exposure
 • Toman, J. - Drchalová, J. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 5-14. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Experimental Investigation of Building Materials and Technologies
 • Konvalinka, P. ed. - Luxemburk, F. ed.
  Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Thermal Conductivity and Specific Heat Capacity of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal and Mechanical Load
 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Kolísko, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 33-38. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Test House for Validation of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 29-32. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Effect of High Temperatures on Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Toman, J. - Vejmelka, R. - Mňahončáková, E. - Sutner, O., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 23-28. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Rozbor faktorů a podmínek vývoje parametrů produktivity studia na ČVUT v Praze pro období 2004-2008
 • Bíla, J. - Havlíček, V. - Lábus, L., - Máca, J.
  [Research Report] Praha: AS ČVUT, 2003. Report no. !!!.
  2003

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Moisture Diffusivity of Two Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 91-96. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Závislost součinitele teplotní vodivosti cementových kompozitů vyztužených skleněnými vlákny na teplotě
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(7), 206-209. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Two scale modeling of plain weave composites with imperfections
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Albuquerque Convention Center: USACM and Sandia National Laboratories. 2003-07-29.
  2003

 • Multiscale analysis of composites with imperfect microstructure
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lausanne: École Polytechnique Féredale de Laussanne. 2003-07-16.
  2003

 • Introduction to Finite Method in Geomechanics
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Indian Institute of Technology: IIT, Department of Civil Engineering, Geotechnical Division. 2003-05-14.
  2003

 • Stability analysis of soft soils with the help of finite element method
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] ECC Division, Chennai: LARSEN & TOUBRO LIMITED. 2003-05-14.
  2003

 • Finite element analysis of heterogeneous materials - theory of homogenization
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Widener University: Windener University, Department of Civil Engineering. 2003-08-04.
  2003

 • Measurement of Moisture Storage Parameters of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(2), 39-43. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Příčiny poruch chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  Stavitel. 2003, 11(4), 30-32. ISSN 1210-4825.
  2003

 • Numerical Implementation of Isotropic Consolidation of Clayey Soils
 • Janda, T. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 8-14. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Transport Processes: Numerical Solution
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 174-175. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Transport Processes: Governing Equations
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Šejnoha, J.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 172-173. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Penalty Formulation of the Method of Free Hexagons
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 282-283. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Variational Formulation of the Solution of Composites Using BEM
 • Procházka, P.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 280-281. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Dynamic Analysis of Bridge-Truck System with Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Máca, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 345-352. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Long-Term Deformation of Shear Wall Systems
 • Šejnoha, J. - Fajman, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 285-296. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Explicit Solver for Non-Linear Problems
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 273-284. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Adaptive Simulation of Behaviour of Materials with Strain Softening
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 251-272. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Structural Damage Assesment Using Dynamic System Identification
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 237-250. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • DP-FETI in Structural Mechanics
 • Kruis, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 219-235. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Identification of Material Models with Modern Methods
 • Kučerová, A. - Muhlbauer, M.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 197-218. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Changes of Material Characteristics of Concrete under the Freeze-Thaw Loading
 • Konvalinka, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 187-196. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • On Uniaxial Stess-Strain Relationship of Fiber Reinforced Cementitious Composites in Multiple Cracking State
 • Kabele, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 173-185. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Using a Genetic Algorithm for Optimizing Synaptic Weights of Neural Networks
 • Drchal, J. - Kučerová, A., - Němeček, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 161-172. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Localization of Inelastic Deformation and Partition of Unity Method - One Dimensional Case
 • Audy, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 139-160. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Theoretical and Experimental Analysis of Coupled Water and Salt Transport in Concrete
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 121-138. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Some Experiences with Bored Piles in Brazil in Relation to Numerically Back-Analyzed Design Parameters
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 83-102. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • The Sixtieth Birthday of Professor Zdeněk Bittnar
 • Šejnoha, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 7-9. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P. ed. - Máca, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Mechanické vlastnosti betonu za vyšších teplot
 • Padevět, P.
  Stavební obzor. 2003, 12(5), 145-148. ISSN 1210-4027.
  2003

 • An Algorithm for Investigating the Structure of Material Surfaces
 • Toman, M. - Procházka, P.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 54-61. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Compliance matrices of bone tissue phases by optimization
 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design of Structures VIII. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 309-318. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-972-0.
  2003

 • Optimization of Slopes Using the DEM & BEM
 • Procházka, P.
  In: Boundary Element Technology XV. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 147-156. ISSN 1462-6047. ISBN 1-85312-971-2.
  2003

 • Návrh kritického experimentu pro posouzení tepelně-vlhkostních vlastností betonové konstrukce
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 145-148. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Testování tepelně-vlhkostních parametrů stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 141-144. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Kalorimetrické měření měrné tepelné kapacity vápenných omítek s pucolánovými přísadami pro rekonstrukci historických budov
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 173-176. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Porovnání kapacitní a TDR metody pro určení vlhkostních profilů ve stavebních materiálech
 • Tesárek, P. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 165-168. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Měření vlhkostních akumulačních parametrů stavebních materiálů
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 137-140. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Tepelné vlastnosti cementových kompozitů s uhlíkovými vlákny za vysokých teplot
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 149-152. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Počítačová analýza teplotně-vlhkostních poměrů v obvodových pláštích s vnitřní tepelnou izolací
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 133-136. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Testovací objekt pro ověření vlhkostních a tepelných vlastností vnitřního tepelně-izolačního systému na bázi minerální vlny
 • Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 181-184. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 169-172. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Numerical Simulation of Melting and Crystallization of CdZnTe Induced by Pulsed Lasers
 • Černý, R. - Toman, J. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003, pp. 6-11. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Inverse Modeling of Thermal and Hygric Properties of Building Materials Based on a Semi-Scale Experiment
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 59-64. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Properties of Glass- and Carbon Fiber Reinforced Cement Composites for Their Technical Applications
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 53-58. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Thermal Properties of Carbon- and Glass Fiber Reinforced Cement Composites in High Temperature Range in a Comparsion with Mortar and Concrete
 • Pavlík, J. - Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 47-52. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakaolinu
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Drchalová, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(4), 122-125. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Vliv statistické závislosti náhodných veličin na spolehlivost konstrukce
 • Šejnoha, J. - Jarušková, D. - Kalousková, M., - Menšík, A.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Posudek, poruchy, havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003, pp. 125-130. ISBN 80-02-01551-7.
  2003

 • Problematika spolehlivosti základových desek pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Krejčí, T.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Posudek, poruchy, havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. pp. 71-74. ISBN 80-02-01551-7.
  2003

 • Duktilita železobetonových konstrukcí
 • Němeček, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2003, 3(2), 51-53. ISSN 1213-3116.
  2003

 • Příprava geometrického modelu pro mikromechanickou analýzu
 • Gajdošík, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2003, 12(3), 80-82. ISSN 1210-4027.
  2003

 • DP-FETI Method and Its Applicatios
 • Kruis, J.
  In: Numerical Analysis, Proceedings of the Seminar Dedicated to the Jubilee of Ivo Marek. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. pp. 33-34. ISBN 80-248-0255-4.
  2003

 • Test House for Validation of Hygrothrmal Performance of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, Z. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 938-939. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Semi-Scale Testing of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 934-935. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Inverse Modeling of Heat and Moisture Transport Processes in a Building Envelope with Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 932-933. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Effect of Gravity on Moisture Transport in Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 528-529. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Thermal Diffusivity of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composites in High-Temperature Range
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 526-527. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • The Role of Exact Konwledge of Properties of Fiber Reinforced Cement Composites for Their Technical Applications
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 524-525. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Measurement of Water Retention Curves of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 522-523. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Moisture Transport and Storage Properties of AAC, Ceramic Brick and Calcium Silicate in the Hygroscopic Range
 • Jiřičková, M. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 520-521. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Polycrystalline Silicon Thin Film Solar Cells Produced by Pulsed Laser Processing: Computational Optimization of the Production Process
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 518-519. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Computational Simulations of Pulsed Laser Induced Phase-Change Processes in CdTe and CdZnTe
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 516-517. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • A Simple Gravimetric Method for Determining the Moisture Diffusivity of Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2003, 17(3), 223-228. ISSN 0950-0618.
  2003

 • Vlhkostní parametry cementového kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny
 • Drchalová, J. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(2), 42-44. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Computer Modeling of Pulsed Laser Processing of CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 85-89. ISBN 80-7015-912-X.
  2003

 • Application of a Microwave Impulse Technique to the Measurement of Free Water Content in Early Hydration Stages of Cement Paste
 • Pavlík, J. - Tydlitát, V. - Černý, R. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2003, 33 93-102. ISSN 0008-8846.
  2003

 • Ověření funkčnosti nového vnitřního tepelně izolačního systému na bázi kapilárně aktivní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(1), 6-9. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian