Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2004

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Modeling of Localized Inelastic Deformation
 • Jirásek, M.
  Prague: Czech Technical University, 2004.
  2004

 • Coupled modelling of underground structures using internal parameters.
 • Procházka, P. - Trčková, J. - Kuklík, P., - Kalousková, M.
  Acta Research Reports. 2004, 2004(13), 23-33. ISSN 1214-9691.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
 • Král, J. - Makovička, D. - Studničková, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2004.
  2004

 • OOFEM, ver. 1.5
 • Patzák, B.
  [Software] 2004.
  2004

 • Passive Earth Pressure in Non-Cohesive Soils, Calculation and Measurement
 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Kuklík, P.
  In: Computational Methods. Dordrecht: Springer, 2004. pp. 293-297. ISBN 1-4020-3953-0.
  2004

 • Passive Earth Pressure in Non-Cohesive Soils, Calculation and Measurement
 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Kuklík, P.
  In: Computational Methods. Dordrecht: Springer, 2004. pp. 293-297. ISBN 1-4020-3952-2.
  2004

 • Material Characteristics of Concrete Loaded by Freeze-Thaw Loading
 • Doležel, T.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. p. 15-18. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování-rozmrazování na materiálové charakteristiky betonu
 • Doležel, T. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 143-147. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování a rozmrazování na materiálové vlastnosti betonu
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. p. 43-46. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Investigation of Conductive Nano-Composite Based on Low Density Polyethylene and Carbon Black
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Radioelektronika, elektrotěchnika i eněrgetika. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2004. pp. 39-40. ISBN 5-87789-019-0.
  2004

 • Development of a Semi-scale Technique for the Assessment of Hygro-thermal Performance of Multi-layered Systems of Building Materials
 • Pavlík, Z.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02953-0.
  2004

 • Application of TDR Microprobes, Minitensiometry and Minihygrometry to the Determination of Moisture Transport and Moisture Storage Parameters of Building Materials
 • Jiřičková, M.
  Prague: Czech Technical University, 2004. ISBN 80-01-02954-9.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Recovered from STL Grids
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 61-67. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Mohr-Coulomb Failure Condition and the Direct Shear Test Revisited
 • Řeřicha, P.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 93-96. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Experimentální ověřování chování zděných klenbových pásů
 • Dvorský, T. - Kukaň, V., - Řeřicha, P.
  [Annual Report] 2004. Report no. 1. ISBN 80-01-03211-6.
  2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck
 • Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 152-157. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Effect of Stirrups on Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns
 • Němeček, J. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 1-10. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Nondestructive Damane Detection Based on Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  Acta Polytechnica. Řada 1. Stavební. 2004, 44(5-6), 140-151. ISSN 0322-7510.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209
 • Král, J. - Makovička, D. - Studničková, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  Praha: ČSNI, 2004.
  2004

 • On Adequacy of Two-point Averaging Schemes for Composites with Nonlinear Viscoelastic Phases
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 200-209. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of Statistically Homogeneous Random Composites
 • Šejnoha, M. - Valenta, R., - Zeman, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2004, 4(2), 644-672. ISSN 1543-1649.
  2004

 • Nonlocal Theories in Continuum Mechanics
 • Jirásek, M.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 16-34. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Computational Model of Pulsed Laser-Induced Melting, Evaporation and Solidification of CdZnTe
 • Přikryl, P. - Gatskevich, E., - Černý, R.
  Computational Materials Science. 2004, 31(1), 389-404. ISSN 0927-0256.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
 • Studničková, M. - Makovička, D. - Král, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 01/11/2004.
  2004

 • Fuzzy Dynamic Analysis of a 2D Frame
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Acta Polytechnica. 2004, 4(5-6), 117-121. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Vývoj parametrů efektivity studia na ČVUT v období 2004 - 2008
 • Lábus, L. - Bíla, J. - Havlíček, V., - Máca, J.
  Pražská technika. 2004,(2003specia), 33-35. ISSN 1213-5348.
  2004

 • Experimental Investigation of Properties of the Young Concrete with Cement Type CEM II and CEM III
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004, pp. 322-327. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Materiálové vlastnosti betonu pevnosti 50MPa v tlaku a příčném tahu
 • Padevět, P.
  In: Zborník zo VI. konferencie so zahraničnou účasťou - Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 271-275. ISBN 80-232-0230-8.
  2004

 • Závěrečná zpráva řešení úkolu 73/1903/04
 • Král, J. - Makovička, D. - Polák, M. - Plachý, T., - Studničková, M.
  [Annual Report] 2004. Report no. HS 04 046.
  2004

 • Modeling Polymeric Fiber Concrete Exposed to High Temperatures
 • Surovec, J. - Kabele, P.
  In: Developments in Mechanics of Structures and Materials - Proc. of ACMSM18. London: Taylor & Francis, 2004. pp. 589-594. ISBN 90-5809-659-9.
  2004

 • Numerické modelování v geotechnice
 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Barták, J. - Kos, J., - Parák, T.
  Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-01-03121-7.
  2004

 • Dominant Factors of Bone Modelling
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům: Společnost pro výzkum pojivových tkání, Odborná společnost ortopedicko-protetická České lékařské společnosti J.E. Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2004-10-13.
  2004

 • Efect of the "Shield Effect" on the Stress States in the Femur Wall
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům v Praze: Společnost pro výzkum pojivových tkání, Odborná společnost ortopedicko-protetická České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2004-10-13.
  2004

 • Cycloolefine Copolymers with Collagen Mediators
 • Petrtýl, M. - Jíra, A. - Danešová, J. - Kruliš, Z., - Horák, Z.
  In: Polymeric Materials. Halle: Druck-Zuck GmbH, 2004, pp. 11. ISBN 3-928466-68-2.
  2004

 • Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Krejčiříková, H. - Tyc, P. - Lidmila, M. - Horníček, L. - Máca, J. - Pohl, K. - Štulíková, L., - Bednář, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2004. Report no. GAČR 103/03/0172.
  2004

 • Heat Influence on Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004, pp. 499-505. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • Bio-Molecular Dynamics of Bone Tissue
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Complex Systems, Intelligence and Modern Technology Applications. Cherbourg: LUSAC@SEE@LTME/ECE, 2004, pp. 481-487.
  2004

 • Biotoleration of Cycloolefin Copolymer and Its Blends "in vitro"
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004. pp. 62-63.
  2004

 • Cycloolefin Copolymer - New Material for Skeleton Implants
 • Petrtýl, M. - Řihošová, V. - Adam, M. - Kruliš, Z., - Horák, Z.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004, pp. 143.
  2004

 • Biomechanical and Biochemical Regulators of Bone Density
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004, pp. 142-143.
  2004

 • Polycycloolefine - New Polymer for Biological Applications
 • Kruliš, Z. - Horák, Z. - Starý, Z. - Petrtýl, M., - Adam, M.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 65. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Regulators of Connective Properties at Collagen Fibres
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Jíra, A.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 81. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Hip Replacements with the Gradient of Elastic Properties - How to Eliminate a Shield Effect of Rigid Replacements
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 79. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • The Permanent Density of Bone - When is ensured?
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Influence of PVA Fibers on Deformation Behaviour of Cementitious Composites (ECC) under Compression and Tensile Load
 • Kolísko, J. - Kabele, P. - Klečka, T., - Kolář, K.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 205-209. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Improvements of Real Coded Genetic Algorithms Based on Differential Operators Preventing the Premature Convergence
 • Hrstka, O. - Kučerová, A.
  Advances in Engineering Software. 2004, 35(3-4), 237-246. ISSN 0965-9978.
  2004

 • Composite Biotolerant Implants with a Collagen-Proteoglycan Copolymer
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Wohlmuthová, A.
  Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 2004,(12), 59-63. ISSN 1211-1929.
  2004

 • Dynamika řídnutí kortikalis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(3-4), 52-59. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Dynamika houstnutí kortikalis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1-2), 49-60. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Biochemical Processes in the Cortical Bone During the Stress/Strain Changes
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 9(3-4), 104-105. ISSN 1212-4575.
  2004

 • External and Internal Governing of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1-2), 99-101. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Kyčelní implantáty 2. generace
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 9(1-2), 70-79. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Dominantní osteoinduktivní faktory novotvorby kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1), 12-14. ISSN 1212-4575.
  2004

 • The Basic Regulators of Bone Reconstruction
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2004, 4(2), 216-217. ISSN 1108-7161.
  2004

 • Matematická analýza pražcového podloží
 • Pohl, K.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 1-6. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Application of Projective Error Estimation in Adaptive Solution of Nonlinear Problems
 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 884-885. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Adaptive Analysis of RC Frames with Microplane Joints
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 1-9. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Zrání betonů s různými druhy užitých cementů
 • Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 559-564. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Testing of Parameters of Young Concrete in Compression
 • Padevět, P.
  In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 178-179. ISBN 953-96243-6-3.
  2004

 • Bezpečnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderných elektráren
 • Řeřicha, P. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2004, 4(2), 30-34. ISSN 1213-3116.
  2004

 • Epoxy Resin as a Bonding Agent in Polymer Matrix Composites: Materiál Properties and Numerical Implementation
 • Šejnoha, M. - Valenta, R.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004. p. 2141-2146. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Numerická implementace Leonovova modelu
 • Valenta, R.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. p. 303-304. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Numerical Analysis of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] UNB - Brasilia: University of Brasilia. 2004-12-08.
  2004

 • On Adequacy of Two Point Averaging Scheme for Nonlinear Viscoelastic Composites
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] VUB Brusel: VUB Brusel. 2004-11-18.
  2004

 • Optimal Design and Optimal Control of Structures Undergoing Finite Rotations and Elastic Deformations
 • Ibrahimbegović, A. - Knopf-Lenoir, C. - Kučerová, A., - Villon, P.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2004, 61(14), 2428-2460. ISSN 0029-5981.
  2004

 • Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  Vehicle System Dynamics. 2004, 37(41), 13-22. ISSN 0042-3114.
  2004

 • Statická analýza mostní konstrukce - parametrická studie
 • Šejnoha, J. - Křístek, V., - Blažek, V.
  In: Oprava Karlova mostu. Praha: ČSSI, 2004. pp. 43-49. ISBN 80-86426-16-5.
  2004

 • Evaluation of Overall Response of Woven Composites - Influence of Mesh
 • Wierer, M.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 295. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Formulation of Contact Element for the Modeling of Nonlinear Response of Woven Composites on Meso Scale
 • Wierer, M. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 527-528. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Buckling and Wrinkling of Compressed Sandwich Beams
 • Wierer, M.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 333-334. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Influence of Interfaces in Multi-scale Modelling
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 1145-1152. ISBN 90-5809-676-9.
  2004

 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z.
  In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-11.
  2004

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension
 • Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M.
  In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
  2004

 • Experimental Analysis of Coupled Water and Chloride Transport in Cement Mortar
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Composites. 2004, 26(6), 705-715. ISSN 0958-9465.
  2004

 • Bio-Mechanochemical Interactions on Interfaces of Hip Replacements and Corticalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Laboratoire Mécanique Physique: Université Paris - Crétaiu, Faculty of Science, Laboratoire Mécanique Physique. 2004-09-25.
  2004

 • Stabilita kyčelních implantátů II. generace biomechanochemickým řízením vazebných polí na rozhraní s kortikalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Kladno: Ústav biomedicínckého inženýrství ČVUT. 2004-11-10.
  2004

 • Dominance změn mechanických napětí na houstnutí kortikalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Muzeum policie ČR, Praha: Společnosti pro výzkum a využití pojivových tkání, Revmatologický ústav v Praze. 2004-05-12.
  2004

 • Vnitřní tepelně-izolační systém na bázi hydrofilní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Tepelná ochrana budov. 2004, 7(1), 17-22. ISSN 1213-0907.
  2004

 • Determination of Moisture Content in Building Materials Using Time-Domain Reflektometry.
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 162-167. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Computational Modeling of Coupled Moisture and Heat Transport in a Complex Experiment
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 156-161. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Determination of Ion Binding Isotherms: A Principal Task in The Description of Salt Transport In Building Materials
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 67-72. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Studium vlhkostních vlastností vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004, pp. 112-117. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Numerická simulace vývoje modulu pružnosti v hydratující cementové pastě
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 185-191. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Eurokód 8
 • Máca, J. - Fischer, O.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 203-212. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Zpráva o měření a vyhodnocení dynamického chování objektu "třídírna druhů" v závodě Úpravna uhlí Ledvice
 • Sýkora, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 140060.
  2004

 • Dynamická zatěžovací zkouška lávky přes dálnici D5 - 0510/IA, k.ú. Černice, obj. 232
 • Polák, M. - Studničková, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132006/2004.
  2004

 • Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
 • Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Modelování betonových konstrukcí s vlivem nejistot
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Sborník abstraktů příspěvků semináře MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI S APLIKACEMI V INŽENÝRSTVÍ. Ostrava: VŠB, 2004. pp. 15.
  2004

 • Methods of Inverse Analysis of Water- and Salt Concentration Profiles in Porous Materials
 • Pavlík, Z. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, pp. 139-144. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
 • Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
  In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2004, pp. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Statické modely opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004. pp. 434-441. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Basic Properties and Chloride Binding Isotherms of Porous Building Materials
 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  In: Basic Properties and Chloride Binding Isotherms of Porous Building Materials. Hofheim: Porotec, 2004, pp. 18.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone
 • Melzerová, L.
  [Invited unpublished scientific lecture] 1 Carlton House Terezce London: Institute of Materials, Minerals and Mining. 2004-06-22.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone Tissue
 • Melzerová, L.
  In: 10th General Meeting Program and Abstracts. Davos: AO Research Institute, 2004. pp. 61-62.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone Tissue
 • Melzerová, L.
  European Cells and Materials. 2004,(7), 45-46. ISSN 1473-2262.
  2004

 • Hygrothermal Properties of Glass Fiber Reinforced Cements Subjected to Elevated Temperature
 • Černý, R. - Němečková, J. - Totová, M. - Drchalová, J. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Materials and Structures. 2004, 37(273), 597-607. ISSN 1359-5997.
  2004

 • Hydrofobizované pucolánové omítky
 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Kunca, A. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004, pp. 58-63. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Zpětná analýza statických zkoušek základové půdy tuhou deskou v hlubokých jamách
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Sehnoutek, L.
  In: Zakládání staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. pp. 165-170. ISBN 80-7204-356-0.
  2004

 • Problematika základových desek v hlubokých jamách pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Kuklík, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004. pp. 390-396. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Dodatečné hydroizolace zdiva z pohledu statiky
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  In: Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace. Praha: WTA CZ, 2004. pp. 9-14.
  2004

 • Statické zatěžovací zkoušky základové půdy tuhou deskou v hlubokých jamách
 • Kuklík, P. - Sehnoutek, L. - Masopust, J., - Mühl, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(9), 257-260. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Dynamic Bridge Response for a Truck with Controlled Suspensions
 • Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 281-282. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Effects of Representative Cube Size on the Simulation of Portland Cement Hydration in CEMHYD3D Model
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 581-587. ISBN 90-5809-676-9.
  2004

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-friendly Suspensions
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
  2004

 • Semi-active Bridge-friendly Truck Suspension
 • Máca, J. - Šmilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z.
  In: The European Mechanics Society EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Acive Vibration Suppression. Prague: Czech Technical University, 2004, pp. 1-10.
  2004

 • Optimal Control of Bridge-friendly Trucks
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, pp. 109-112. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Microstructure-based Prediction of Elastic Properties in Hydrating Cement Paste
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nanocem. 2004-11-08.
  2004

 • Použití celulárních automatů při modelování hydratace portlandského cementu
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: VUT - Fakulta stavební. 2004-03-17.
  2004

 • Coupled Scale and Numerical Modeling of Soil and Water Pollution
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Environmental Studies X. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 115-124. ISSN 1462-6098.
  2004

 • Disconnections in Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements XXVI. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 315-324. ISBN 1-85312-708-6.
  2004

 • 3D BEM Formulation of Stability of Tunnel Face
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  In: Boundary Elements XXVI. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 261-270. ISBN 1-85312-708-6.
  2004

 • Dvouúrovňové modelování zdiva
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 213-214. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Size Effect on Fracture Energy Induced by Non-locality
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S., - Grassl, P.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2004, 28(7-8), 653-670. ISSN 0363-9061.
  2004

 • Riziková analýza výškových budov
 • Kolisch, M. - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 141-142. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Domain Decomposition Method with Sparse Direct Solver
 • Kruis, J. - Vondráček, R., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 1-9. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Domain Decomposition Methods on Parallel Computers
 • Kruis, J.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. p. 299-322. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - VI. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132007/2004.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces: From Parametric to STL Surfaces
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Computational and Mathematical Methods on Science and Engineering. Uppsala: Uppsala University, 2004, pp. 78-81. ISBN 84-609-1154-3.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Described by Stereolithography Files
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2004, 82(10), 2093-2103. ISSN 0045-7949.
  2004

 • Linking Scales in Modeling of Fracture in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004. pp. 71-80. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • Multiscale Stochastic Simulation of Building Demolition
 • Kabele, P. - Kalousková, M.
  In: Computational Mechanics. Beijing: Tsinghua University, 2004. ISBN 7-302-09343-1.
  2004

 • Multiscale Approach to Modeling of Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: 16th ALERT - Geomaterials Workshop (Prof. Jirásek). 2004-10-13.
  2004

 • On the Use of Multiscale Methodology in Advanced Modeling of Materials and Structures in Civil Engineering
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Milano: Politecnico di Milano (Prof. Marco di Prisco). 2004-10-22.
  2004

 • OOFEM: An Object Oriented Framework for Finite Element Analysis
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Adaptive Resolution of Localized Damage in Quasibrittle Materials
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2004, 130(6), 720-732. ISSN 0733-9399.
  2004

 • Optimal Design and Optimal Control of Non-linear Structures using Genetic Algorithms
 • Kučerová, A. - Ibrahimbegović, A. - Knopf-Lenoir, C., - Villon, P.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004, pp. 531-535. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Genetic Algoritms in Optimal Design and Optimal Control of Non-linear Structures
 • Kučerová, A.
  In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 958-959. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Identifikace materiálových parametrů pomocí neuronových sítí a genetických algoritmů
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Veveří 331/95, 602 00 Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2004-09-01.
  2004

 • Evolutionary Optimization of Reinforced Concrete Structures: A Review
 • Lepš, M.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, pp. 219-220. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Material Parameters Identification for Microplane Model by Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: ECCOMAS 2004 - Volume I. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004, pp. 1-11. ISBN 951-39-1866-1.
  2004

 • Metody umělé inteligence aplikované na identifikaci parametrů mikroploškového modelu betonu
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, pp. 63-76. ISBN 80-214-2718-3.
  2004

 • Multiobjective Optimization of Structures
 • Lepš, M.
  In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 952-953. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Single and Multi-objective Stochastic Global Optimization in Engineering
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] STM FCE BUT, Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2004-09-01.
  2004

 • On Mesh Bias of Local Damage Models for Concrete
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004, pp. 255-262. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • The Effect of Porosity on the Thermal Conductivity of Cementitious Composites
 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 178-183. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Thermal and Hygric Properties of HPC
 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, pp. 120-125. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Non-local Damage Mechanics with Application to Concrete
 • Jirásek, M.
  Revue française de génie civil. 2004, 8(5-6), 683-707. ISSN 1279-5119.
  2004

 • On Homogenization of Woven Composites with Irregular Geometry
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: ALERT workshop. 2004-10-12.
  2004

 • Linear and Non-linear Homogenization of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Shanghai: Tongji University. 2004-09-16.
  2004

 • Homogenizace prizmatické konzoly
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(9), 282-287. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Železobetonové konstrukce při seizmickém zatížení
 • Fischer, O. - Máca, J.
  In: Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 123-130. ISBN 80-903501-0-0.
  2004

 • Nonlocal Damage Model with Transition to Discrete Crack
 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: ALERT Geomaterials. 2004-10-13.
  2004

 • Nonlocal Damage Model with Displacement Averaging
 • Jirásek, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Chalmers University: Chalmers University of Technology. 2004-11-04.
  2004

 • Nonlocal Plastic Models for Cohesive-Frictional Materials
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Stuttgart: CDM 2004. 2004-10-28.
  2004

 • A Framework for Microplane Models at Large Strain, with Application to Hyperelasticity
 • Carol, I. - Jirásek, M., - Bažant, Z.P.
  International Journal of Solids and Structures. 2004, 41(2), 511-557. ISSN 0020-7683.
  2004

 • Nonlocal Plastic Models for Cohesive-Frictional Materials
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  In: Modelling of Cohesive-Frictional Materials. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 323-337.
  2004

 • Determination of Moisture Profiles in Concrete Using The TDR Method
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 328-333. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Free and Bound Chloride Concentration in Concrete: Analysis of Applied Techniques
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 160-165. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Effect of Aggregates on Moisture Transport Parameters of High Performance Concrete
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 154-159. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Stability of Underground Works by Improved Desai´s Theory
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 803-807. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Pull-out Problem of Special Fibers in Concrete
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 1575-1579. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Micromechanics Based Inelastic and Damane Modeling of Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: ASEM04. Yusong: Techno-Press, 2004.
  2004

 • Damage Modeling of Composites Using Discrete Element Method and Eigenparameters
 • Procházka, P.
  In: ASEM04. Yusong: Techno-Press, 2004. pp. 231-240.
  2004

 • Coupled Modelling of Shear Damage in Subsoil Using the FEM and Finite Differencies
 • Procházka, P. - Starikov, N., - Trčková, J.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Stochastic Homogenization of Steel Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2004. pp. 405-412. ISBN 981-05-0611-2.
  2004

 • Nanomechanics of Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2004. pp. 413-420. ISBN 981-05-0611-2.
  2004

 • Inelastic and Damage Modeling of Composites
 • Procházka, P.
  In: 11th Annual IC on Composites Engineering - ICCE. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004.
  2004

 • Visco-elastic Behavior of Free Hexagons Applied to FRC
 • Procházka, P.
  In: Structures Under Shock and Impact VIII. Southampton: WIT Press, 2004. p. 141-150. Structures and Materials. vol. 15. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-706-X.
  2004

 • Damage in Fiber Reinforced Concrete Beams
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Structures Under Shock and Impact VIII. Southampton: WIT Press, 2004. p. 153-162. Structures and Materials. vol. 15. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-706-X.
  2004

 • Extended Hashin Strickman Variational Principles
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  Applications of Mathematics. 2004, 49(4), 357-372. ISSN 0862-7940.
  2004

 • Characterization of Thermal Damage of Cementitious Composites Using the Measurement of Moisture Diffusivity
 • Drchalová, J. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. pp. 42-47. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Material Model of Hardening Concrete with Uncertainties
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 1-10. ISBN 0-948749-94-6.
  2004

 • Material Model of Hardening Concrete with Uncertainties
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 461-462. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Response of Hardening Concrete to Short-Time and Sustained Loading
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 366-371. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Composite Stems of Hip Replacements with the Gradient of Elastic Properties (GAP)
 • Petrtýl, M. - Jíra, A., - Danešová, J.
  International Journal of Health Care Engineering. 2004, 2(12), 160-162. ISSN 0928-7329.
  2004

 • Vliv změny aktivní hloubky na průběh konsolidace podloží pod základovými deskami
 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(6), 176-180. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Statické pojednání o Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 141-146. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Negativní účinek "štítového efektu" rigidních kyčelních implantátů na napětí ve stěně femuru
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10 21-23. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Řízení elastických vlastností implantátů
 • Jíra, A.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Porovnání dynamického chování reálné mostní konstrukce s jejím dynamickým modelem
 • Plachý, T. - Polák, M. - Rotter, T., - Ryjáček, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 179-182. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Lokalizace poškození železobetonových desek
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, pp. 205-208. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Vyjádření ke znaleckému posudku Ing. Miroslava Najdekra, CSc.: "Poruchy na konstrukcích rodinného domu Na Vlnách č.p.11. ve ŠTERNBERKU"
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 31025.
  2004

 • Basic Properties of Calcined Gypsum
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 294. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Porovnání fyzikálních a tepelných vlastností různých typů tepelně izolačních materiálů
 • Gazdo, M. - Tesárek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2004, 13(8), 231-234. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 2. Část
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Kolísko, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(8), 242-245. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Porovnání vývoje mechanických vlastností zkoušených na různých typech zkušebních těles u mladých betonů
 • Padevět, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 39-42. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Aplikace metody konečných prvků při analýze pažících konstrukcí : Část I - Základní principy modelování
 • Vilhan, M. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2004, 7(3), 9-14. ISSN 1211-913X.
  2004

 • Non-linear Homogenization of Historical Masonry Structures
 • Zeman, J. - Novák, J., - Šejnoha, M.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004. pp. 653-656. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Mixed Experimental and Numerical Approach to Evaluation of Material Parameters of Clayey soils
 • Janda, T. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  International Journal of Geomechanics. 2004, 4(3), 199-206. ISSN 1532-3641.
  2004

 • Analytical and Numerical Canculation of the Influence Zone Inside the Subsoil
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Šejnoha, M.
  In: Computational Mechanics. Beijing: Tsinghua University, 2004. pp. 1-10. ISBN 7-302-09343-1.
  2004

 • Polyethylene Therephtalate Strips as a Soil Reinforcement
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M., - Vacek, J.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004. pp. 1638-1643. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Changes of Material Characteristics of Concrete under Freeze-thaw Loading
 • Konvalinka, P.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 224-228. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Výuka mechaniky s využitím internetu
 • Konvalinka, P. - Jandeková, D.
  In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. p. 1-3. ISBN 80-85645-49-1.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování-rozmrazování na materiálové charakteristiky betonu
 • Doležel, T. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 143-145. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Nanoindentation Based Assessment of Micromechanical Properties of Fiber Reinforced Cementitious Composite
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Fiber Reinforced Concretes. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2004, pp. 401-410. ISBN 2-912143-49-7.
  2004

 • Micromechanical Properties of Cement Pastes at Elevated Temperatures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z., - Kopecký, L.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Experimental and Numerical Study of Eccentrically Loaded Normal and High Strength RC Columns
 • Němeček, J. - Bittnar, Z., - Padevět, P.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns: Experiments and Simulation
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation (CDROM). Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 333. ISBN 90-5809-698-X.
  2004

 • Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns: Experiments and Simulation
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 1-5. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Vibration Based Damage Detection of Structures
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 912-913. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Identifikace poškození železobetonové desky s využitím modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004.
  2004

 • Vliv složení na tepelné vlastnosti vláknových cementových kompozitů
 • Němečková, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 221-224. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Influence of Interfaces in Multi-scale Modeling of Woven Composites
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 293. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Damage Localization of Structures Based on Modal Characteristic Changes
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 83-86. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Homogenization of Balanced Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: ECCOMAS 2004 - Volume I. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004. pp. 1-17. ISBN 951-39-1866-1.
  2004

 • Homogenization of Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: ICTAM '04. Swietokrzyska: Publishing House IPPT PAN Swietokrzyska, 2004. pp. 349. ISBN 83-89687-01-1.
  2004

 • Soft Computing Methods for Estimation of Microplane Model Parameters
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 69. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Alternativní popis deformace konstrukce zatížené neurčitým zatížením
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. pp. 125-132. ISBN 80-214-2718-3.
  2004

 • On Engineering Interpretation of 2nd-Order Fuzzy Differential Equations of Free and Excited Vibration
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2004 11th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM, 2004. pp. 201-206. ISBN 3-9808089-5-5.
  2004

 • Dynamic Structural Analysis of 2D Frame with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of The Third international Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics. Yusong: Techno-Press, 2004. ISBN 89-89693-10-1.
  2004

 • Dynamic Structural Analysis of 2D Frame with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of The Third international Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics. Yusong: Techno-Press, 2004. pp. 124. ISBN 89-89693-09-8.
  2004

 • Heat Transfer with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Enginering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Heat Transfer with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 285-286. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Homogenization of Real-World Balanced Woven Composites with Imperfect Microstructure
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 293. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Non-Linear Homogenization of Quarry Masonry
 • Šejnoha, M. - Blažek, V. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 437-438. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Multiscale-Based Constitutive Modeling of Regular Natural Stone Masonry
 • Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 439-440. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Homogenization of Stone Masonry with Irregular Geometry
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 445-446. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Aplication of Inverse Modeling Techniques in Moisture and Salt Transport in Building Materials
 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004, pp. 4.1-4.10.
  2004

 • Chloride Binding Isotherms of Different Types of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004. pp. 8.1-8.10.
  2004

 • Hygric, Thermal and Mechanical Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures
 • Černý, R. - Kunca, A. - Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004, pp. 5.1-5.10.
  2004

 • Load and Memory Balanced Mesh Partitioning for a Parallel Envelope Method
 • Medek, O. - Tvrdík, P., - Kruis, J.
  In: Euro-Par 2004 Parallel Processing. Berlin: Springer, 2004. pp. 734-741. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-22924-8.
  2004

 • System of PC Simulation for Destruction Blasting
 • Pokorný, T. - Kabele, P.
  In: Mezinárodní seminář Trhací technika a pyrotechnika. Praha: Společnost pro trhací techniku a pyrotechiku, 2004. pp. 29-34.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - II. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132002/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - III. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132003/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - IV. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132004/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - V. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132005/2004.
  2004

 • Dynamická zatěžovací zkouška železničního mostu -SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová, estakáda - II. etapa
 • Polák, M. - Sýkora, J., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132001/2004.
  2004

 • Identifikace poškození železobetonové desky s využitím modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 213-216. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného trhlinami
 • Plachý, T.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2004, 4(3), 41-42. ISSN 1213-3116.
  2004

 • Homogenization of Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure: Part I - Theoretical Formulation
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2004, 41(22-23), 6549-6571. ISSN 0020-7683.
  2004

 • Semi-Scale Testing of Multi-Layered Building Envelope on The Basis of HPC in Difference Climate Conditions
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 17-24. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Modified Gypsum: The Effect of Plasticizers
 • Tesárek, P. - Friedlová, L. - Kolísko, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 25-30. ISSN 1505-8425.
  2004

 • High-Temperature Properties of Composite Building Materials
 • Toman, J. - Němečková, J., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 31-36. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Threshold Level Materials on The Basis of Hydrophilic Mineral Wool
 • Jiřičková, M. - Michálek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 37-44. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Effect of Hydrophobization on The Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures
 • Tesárek, P. - Tydlitát, V. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 45-52. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Analysis of Glass Fiber Reinforced Cement Composites and Their Thermal and Hygric Material Parameters
 • Němečková, J. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Šesták, J.
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004, 77(1), 85-97. ISSN 0368-4466.
  2004

 • Application of TDR Measurement Technology for Construction Materials in Semi-Scale Experiments
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  International Agrophysics. 2004, 18(3), 249-252. ISSN 0236-8722.
  2004

 • Porovnání řešení pružné vrstvy s Boussinesqovým řešením pružného poloprostoru
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M.
  Stavební obzor. 2004,(6), 171-175. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Hydric and Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites Subjected to Thermal Load
 • Drchalová, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Kolísko, J. - Bayer, P., - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2004, 18(8), 567-578. ISSN 0950-0618.
  2004

 • Microplane Model Parameters Estimation Using Soft Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004. pp. 536-539. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Homogenization of Random Masonry Structures - Comparison of Numerical Methods
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: EM 2004 - 17th ASCE Engineering Mechanics Division Conference. Newark: University of Delaware, 2004. pp. 1-8.
  2004

 • Experimental Investigation of Properties the Young Concrete with Cement Type CEM II and Cem III
 • Padevět, P.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 57-60. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Experimental Investigation of Confinement Effect in RFC Columns
 • Němeček, J. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 189-192. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 185-188. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Vybrané vlastnosti hydrofobizovaných vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Tydlitát, V. - Rovnaníková, P. - Černý, R. - Tesárek, P., - Kunca, A.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, pp. 75-78. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Fyzikální parametry kompozitních stavebních materiálů při vysokých teplotách
 • Toman, J. - Poděbradská, J. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 69-74. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry
 • Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, pp. 65-68. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti hydrofilních materiálů na bázi minerální vlny: materiály prahové úrovně
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 61-64. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Počítačová analýza přenosu tepla a vlhkosti ve vícevrstvém obvodovém plášti s použitím modelů transmat a delphin 4
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 57-60. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Analýza životnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami na základě počítačové simulace přenosu tepla a vlhkosti v kamenném zdivu
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 53-56. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní parametry vysokopevnostního betonu
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 45-48. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Experimentální a numerická analýza nelineárně vazkopružného chování polymerů
 • Valenta, R. - Šejnoha, M. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 285-288. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Měření mechanických vlastností betonů obsahující různé cementy
 • Padevět, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 197-200. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Prostorové působení konstrukce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  Stavitel. 2004, 12(4), 50-52. ISSN 1210-4825.
  2004

 • Computer Supported Simulation of Destruction Blasting
 • Pokorný, T. - Kabele, P.
  In: Sborník mezinárodní konference Blasting Techniques. Bratislava: Slovenská společnosť pre trhacie a vrtacie práce, 2004. pp. 128-136. ISBN 80-968748-2-9.
  2004

 • Pucolánové směsi pro obnovu vápenných omítek historických staveb - stanovení jejich vlastností
 • Kunca, A.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004, pp. 285. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Thermal Properties of Building Materials in High Temperature Range
 • Černý, R. - Toman, J. - Poděbradská, J., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of CIB World Building Congress 2004. Ottawa: IRC NRC, 2004. pp. 216-1-216-10. ISBN 0-662-36716-2.
  2004

 • Semi-Scale Testing and Computer Simulations of Hygrothermal Performance in Moisture Management of Building Envelopes
 • Pavlík, Z. - Felix, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB World Building Congress 2004. Ottawa: IRC NRC, 2004. pp. 79-1-79-11. ISBN 0-662-36716-2.
  2004

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - Část 1
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Kolísko, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 138-142. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Statická analýza mostní konstrukce - parametrická studie
 • Šejnoha, J. - Křístek, V., - Blažek, V.
  In: Oprava Karlova mostu. Praha: ČSSI, 2004. pp. 43-49. ISBN 80-86426-16-5.
  2004

 • Experimental Investigation and Numerical Simulation of Post-Peak Behavior and Size Effect of Reinforced Concrete Columns
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  Materials and Structures. 2004, 37(267), 161-169. ISSN 1359-5997.
  2004

 • Průběžná výzkumná zpráva MSM 210000004 - Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • Luxemburk, F. - Vodák, F. - Wasserbauer, R. - Konvalinka, P. - Trtík, K. - Záleský, J. - Kolář, K. - Studnička, J. - Pacovský, J., - Bouška, P.
  [Annual Report] 2004. Report no. 2003.
  2004

 • INROCK - vnitřní tepelně izolační systém na bázi hydrofilní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Tepelná ochrana budov 2004. Praha: Contour s.r.o., 2004. pp. 123-129.
  2004

 • Interlaboratory Comparison of Hygric Properties of Porous Building Materials
 • Roels, S. - Carmeliet, J. - Hens, H. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Hall, C. - Kumaran, K. - Pel, L., - Plagge, R.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 307-325. ISSN 1097-1963.
  2004

 • Determination of the Liquid Water Diffusivity from Transient Moisture Transfer Experiments
 • Carmeliet, J. - Hens, H. - Roels, S. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Hall, C. - Kumaran, K., - Pel, L.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 277-305. ISSN 1097-1963.
  2004

 • A Comparison of Different Techniques to Quantify Moisture Content Profiles in Porous Building Materials
 • Roels, S. - Carmeliet, J. - Hens, H. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Ellis, A.T. - Hall, C. - Kumaran, K. - Pel, L., - Plagge, R.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 261-276. ISSN 1097-1963.
  2004

 • Simulace destrukce stavebních konstrukcí s podporou výpočetní techniky
 • Kabele, P. - Pokorný, T.
  In: Techsta 2004. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2004. pp. 59-62. ISBN 80-01-02916-6.
  2004

 • Computational Analysis of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulational Systems Based on Four Different Materials
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 902-903. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • 2-D Semi-Scale Testing of the Critical Detail of Building Envelope Provided by the Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 848-849. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Application of Microwave Impulse Method for Measuring Moisture Profiles in Building Materials
 • Pavlík, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 560-561. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Calcined Gypsum Produced from the Waste FGD Gypsum
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 548-549. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Mixture Development for Renewal Plasters of Historical Buildings and Determination of Basic Properties
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Drchalová, J. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 534-535. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Material Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Toman, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 530-531. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Basic Hygric and Thermal Properties of a High Performance Concrete
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 522-523. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Application of TDR Method for Determining Moisture Content in Building Materials
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 520-521. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Effect of Composition on Hygric and Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composites
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 518-519. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Measurement of Chloride Binding Isotherms in Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 490-491. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Effect of Evaporation in Pulsed Laser Irradiation of CdZnTe
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 488-489. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Application of Semi-Scale Experimental Analysis in the Development of Building Materials on the Basis of Gypsum
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 486-487. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Coupled Transport of Water and Salts in Building Materials
 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 484-485. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Numerical Solution of the Two-Phase Two Moving Boundary Problem Arising in Pulsed Laser Irradiation of CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 22-23. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Predikce životnosti ochranné obálky jaderného reaktoru s uvážením nehodových situací
 • Řeřicha, P. - Šejnoha, J.
  In: Spolehlivost konstrukcí (téma: Metodika - aplikace - poruchy - havárie). Ostrava: Dům techniky, 2004. pp. 7-10. ISBN 80-248-0573-1.
  2004

 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Drchalová, J. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2004, 13(2), 38-44. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Application of Discrete Element Methods to Fracture Mechanics of Rock Bursts
 • Procházka, P.
  Engineering Fracture Mechanics. 2004, 71(1), 601-618. ISSN 0013-7944.
  2004

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell