Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2004

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Modeling of Localized Inelastic Deformation
 • Jirásek, M.
  Prague: Czech Technical University, 2004.
  2004

 • Coupled modelling of underground structures using internal parameters.
 • Procházka, P. - Trčková, J. - Kuklík, P., - Kalousková, M.
  Acta Research Reports. 2004, 2004(13), 23-33. ISSN 1214-9691.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
 • Král, J. - Makovička, D. - Studničková, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2004.
  2004

 • OOFEM, ver. 1.5
 • Patzák, B.
  [Software] 2004.
  2004

 • Passive Earth Pressure in Non-Cohesive Soils, Calculation and Measurement
 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Kuklík, P.
  In: Computational Methods. Dordrecht: Springer, 2004. pp. 293-297. ISBN 1-4020-3953-0.
  2004

 • Passive Earth Pressure in Non-Cohesive Soils, Calculation and Measurement
 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Kuklík, P.
  In: Computational Methods. Dordrecht: Springer, 2004. pp. 293-297. ISBN 1-4020-3952-2.
  2004

 • Material Characteristics of Concrete Loaded by Freeze-Thaw Loading
 • Doležel, T.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. p. 15-18. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování-rozmrazování na materiálové charakteristiky betonu
 • Doležel, T. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 143-147. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování a rozmrazování na materiálové vlastnosti betonu
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. p. 43-46. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Investigation of Conductive Nano-Composite Based on Low Density Polyethylene and Carbon Black
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Radioelektronika, elektrotěchnika i eněrgetika. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2004. pp. 39-40. ISBN 5-87789-019-0.
  2004

 • Development of a Semi-scale Technique for the Assessment of Hygro-thermal Performance of Multi-layered Systems of Building Materials
 • Pavlík, Z.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02953-0.
  2004

 • Application of TDR Microprobes, Minitensiometry and Minihygrometry to the Determination of Moisture Transport and Moisture Storage Parameters of Building Materials
 • Jiřičková, M.
  Prague: Czech Technical University, 2004. ISBN 80-01-02954-9.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Recovered from STL Grids
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 61-67. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Mohr-Coulomb Failure Condition and the Direct Shear Test Revisited
 • Řeřicha, P.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 93-96. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Experimentální ověřování chování zděných klenbových pásů
 • Dvorský, T. - Kukaň, V., - Řeřicha, P.
  [Annual Report] 2004. Report no. 1. ISBN 80-01-03211-6.
  2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck
 • Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 152-157. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Effect of Stirrups on Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns
 • Němeček, J. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 1-10. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Nondestructive Damane Detection Based on Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  Acta Polytechnica. Řada 1. Stavební. 2004, 44(5-6), 140-151. ISSN 0322-7510.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209
 • Král, J. - Makovička, D. - Studničková, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  Praha: ČSNI, 2004.
  2004

 • On Adequacy of Two-point Averaging Schemes for Composites with Nonlinear Viscoelastic Phases
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 200-209. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of Statistically Homogeneous Random Composites
 • Šejnoha, M. - Valenta, R., - Zeman, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2004, 4(2), 644-672. ISSN 1543-1649.
  2004

 • Nonlocal Theories in Continuum Mechanics
 • Jirásek, M.
  Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 16-34. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Computational Model of Pulsed Laser-Induced Melting, Evaporation and Solidification of CdZnTe
 • Přikryl, P. - Gatskevich, E., - Černý, R.
  Computational Materials Science. 2004, 31(1), 389-404. ISSN 0927-0256.
  2004

 • Změna Z1 k ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
 • Studničková, M. - Makovička, D. - Král, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 01/11/2004.
  2004

 • Fuzzy Dynamic Analysis of a 2D Frame
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Acta Polytechnica. 2004, 4(5-6), 117-121. ISSN 1210-2709.
  2004

 • Vývoj parametrů efektivity studia na ČVUT v období 2004 - 2008
 • Lábus, L. - Bíla, J. - Havlíček, V., - Máca, J.
  Pražská technika. 2004,(2003specia), 33-35. ISSN 1213-5348.
  2004

 • Experimental Investigation of Properties of the Young Concrete with Cement Type CEM II and CEM III
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004, pp. 322-327. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Materiálové vlastnosti betonu pevnosti 50MPa v tlaku a příčném tahu
 • Padevět, P.
  In: Zborník zo VI. konferencie so zahraničnou účasťou - Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 271-275. ISBN 80-232-0230-8.
  2004

 • Závěrečná zpráva řešení úkolu 73/1903/04
 • Král, J. - Makovička, D. - Polák, M. - Plachý, T., - Studničková, M.
  [Annual Report] 2004. Report no. HS 04 046.
  2004

 • Modeling Polymeric Fiber Concrete Exposed to High Temperatures
 • Surovec, J. - Kabele, P.
  In: Developments in Mechanics of Structures and Materials - Proc. of ACMSM18. London: Taylor & Francis, 2004. pp. 589-594. ISBN 90-5809-659-9.
  2004

 • Numerické modelování v geotechnice
 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Barták, J. - Kos, J., - Parák, T.
  Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-01-03121-7.
  2004

 • Dominant Factors of Bone Modelling
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům: Společnost pro výzkum pojivových tkání, Odborná společnost ortopedicko-protetická České lékařské společnosti J.E. Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2004-10-13.
  2004

 • Efect of the "Shield Effect" on the Stress States in the Femur Wall
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům v Praze: Společnost pro výzkum pojivových tkání, Odborná společnost ortopedicko-protetická České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2004-10-13.
  2004

 • Cycloolefine Copolymers with Collagen Mediators
 • Petrtýl, M. - Jíra, A. - Danešová, J. - Kruliš, Z., - Horák, Z.
  In: Polymeric Materials. Halle: Druck-Zuck GmbH, 2004, pp. 11. ISBN 3-928466-68-2.
  2004

 • Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Krejčiříková, H. - Tyc, P. - Lidmila, M. - Horníček, L. - Máca, J. - Pohl, K. - Štulíková, L., - Bednář, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2004. Report no. GAČR 103/03/0172.
  2004

 • Heat Influence on Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004, pp. 499-505. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • Bio-Molecular Dynamics of Bone Tissue
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Complex Systems, Intelligence and Modern Technology Applications. Cherbourg: LUSAC@SEE@LTME/ECE, 2004, pp. 481-487.
  2004

 • Biotoleration of Cycloolefin Copolymer and Its Blends "in vitro"
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004. pp. 62-63.
  2004

 • Cycloolefin Copolymer - New Material for Skeleton Implants
 • Petrtýl, M. - Řihošová, V. - Adam, M. - Kruliš, Z., - Horák, Z.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004, pp. 143.
  2004

 • Biomechanical and Biochemical Regulators of Bone Density
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. Messina: Federation of the European Connective Tissue Societies, Lisciotto Viaggy s.n.c., 2004, pp. 142-143.
  2004

 • Polycycloolefine - New Polymer for Biological Applications
 • Kruliš, Z. - Horák, Z. - Starý, Z. - Petrtýl, M., - Adam, M.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 65. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Regulators of Connective Properties at Collagen Fibres
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Jíra, A.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 81. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Hip Replacements with the Gradient of Elastic Properties - How to Eliminate a Shield Effect of Rigid Replacements
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, pp. 79. ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • The Permanent Density of Bone - When is ensured?
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004, ISBN 80-7043-315-9.
  2004

 • Influence of PVA Fibers on Deformation Behaviour of Cementitious Composites (ECC) under Compression and Tensile Load
 • Kolísko, J. - Kabele, P. - Klečka, T., - Kolář, K.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 205-209. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Improvements of Real Coded Genetic Algorithms Based on Differential Operators Preventing the Premature Convergence
 • Hrstka, O. - Kučerová, A.
  Advances in Engineering Software. 2004, 35(3-4), 237-246. ISSN 0965-9978.
  2004

 • Composite Biotolerant Implants with a Collagen-Proteoglycan Copolymer
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Wohlmuthová, A.
  Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 2004,(12), 59-63. ISSN 1211-1929.
  2004

 • Dynamika řídnutí kortikalis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(3-4), 52-59. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Dynamika houstnutí kortikalis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1-2), 49-60. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Biochemical Processes in the Cortical Bone During the Stress/Strain Changes
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 9(3-4), 104-105. ISSN 1212-4575.
  2004

 • External and Internal Governing of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1-2), 99-101. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Kyčelní implantáty 2. generace
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 9(1-2), 70-79. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Dominantní osteoinduktivní faktory novotvorby kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10(1), 12-14. ISSN 1212-4575.
  2004

 • The Basic Regulators of Bone Reconstruction
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2004, 4(2), 216-217. ISSN 1108-7161.
  2004

 • Matematická analýza pražcového podloží
 • Pohl, K.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 1-6. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Application of Projective Error Estimation in Adaptive Solution of Nonlinear Problems
 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 884-885. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Adaptive Analysis of RC Frames with Microplane Joints
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 1-9. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Zrání betonů s různými druhy užitých cementů
 • Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 559-564. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Testing of Parameters of Young Concrete in Compression
 • Padevět, P.
  In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 178-179. ISBN 953-96243-6-3.
  2004

 • Bezpečnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderných elektráren
 • Řeřicha, P. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2004, 4(2), 30-34. ISSN 1213-3116.
  2004

 • Epoxy Resin as a Bonding Agent in Polymer Matrix Composites: Materiál Properties and Numerical Implementation
 • Šejnoha, M. - Valenta, R.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004. p. 2141-2146. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Numerická implementace Leonovova modelu
 • Valenta, R.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. p. 303-304. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Numerical Analysis of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] UNB - Brasilia: University of Brasilia. 2004-12-08.
  2004

 • On Adequacy of Two Point Averaging Scheme for Nonlinear Viscoelastic Composites
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] VUB Brusel: VUB Brusel. 2004-11-18.
  2004

 • Optimal Design and Optimal Control of Structures Undergoing Finite Rotations and Elastic Deformations
 • Ibrahimbegović, A. - Knopf-Lenoir, C. - Kučerová, A., - Villon, P.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2004, 61(14), 2428-2460. ISSN 0029-5981.
  2004

 • Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  Vehicle System Dynamics. 2004, 37(41), 13-22. ISSN 0042-3114.
  2004

 • Statická analýza mostní konstrukce - parametrická studie
 • Šejnoha, J. - Křístek, V., - Blažek, V.
  In: Oprava Karlova mostu. Praha: ČSSI, 2004. pp. 43-49. ISBN 80-86426-16-5.
  2004

 • Evaluation of Overall Response of Woven Composites - Influence of Mesh
 • Wierer, M.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 295. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Formulation of Contact Element for the Modeling of Nonlinear Response of Woven Composites on Meso Scale
 • Wierer, M. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 527-528. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Buckling and Wrinkling of Compressed Sandwich Beams
 • Wierer, M.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 333-334. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Influence of Interfaces in Multi-scale Modelling
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 1145-1152. ISBN 90-5809-676-9.
  2004

 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z.
  In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-11.
  2004

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension
 • Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M.
  In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
  2004

 • Experimental Analysis of Coupled Water and Chloride Transport in Cement Mortar
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Composites. 2004, 26(6), 705-715. ISSN 0958-9465.
  2004

 • Bio-Mechanochemical Interactions on Interfaces of Hip Replacements and Corticalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Laboratoire Mécanique Physique: Université Paris - Crétaiu, Faculty of Science, Laboratoire Mécanique Physique. 2004-09-25.
  2004

 • Stabilita kyčelních implantátů II. generace biomechanochemickým řízením vazebných polí na rozhraní s kortikalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Kladno: Ústav biomedicínckého inženýrství ČVUT. 2004-11-10.
  2004

 • Dominance změn mechanických napětí na houstnutí kortikalis
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Muzeum policie ČR, Praha: Společnosti pro výzkum a využití pojivových tkání, Revmatologický ústav v Praze. 2004-05-12.
  2004

 • Vnitřní tepelně-izolační systém na bázi hydrofilní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Tepelná ochrana budov. 2004, 7(1), 17-22. ISSN 1213-0907.
  2004

 • Determination of Moisture Content in Building Materials Using Time-Domain Reflektometry.
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 162-167. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Computational Modeling of Coupled Moisture and Heat Transport in a Complex Experiment
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 156-161. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Determination of Ion Binding Isotherms: A Principal Task in The Description of Salt Transport In Building Materials
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2004 - Non-Destructive Testing. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 67-72. ISBN 80-7204-371-4.
  2004

 • Studium vlhkostních vlastností vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004, pp. 112-117. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Numerická simulace vývoje modulu pružnosti v hydratující cementové pastě
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 185-191. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Eurokód 8
 • Máca, J. - Fischer, O.
  In: Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 203-212. ISBN 80-903501-3-5.
  2004

 • Zpráva o měření a vyhodnocení dynamického chování objektu "třídírna druhů" v závodě Úpravna uhlí Ledvice
 • Sýkora, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 140060.
  2004

 • Dynamická zatěžovací zkouška lávky přes dálnici D5 - 0510/IA, k.ú. Černice, obj. 232
 • Polák, M. - Studničková, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132006/2004.
  2004

 • Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
 • Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Modelování betonových konstrukcí s vlivem nejistot
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Sborník abstraktů příspěvků semináře MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI S APLIKACEMI V INŽENÝRSTVÍ. Ostrava: VŠB, 2004. pp. 15.
  2004

 • Methods of Inverse Analysis of Water- and Salt Concentration Profiles in Porous Materials
 • Pavlík, Z. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, pp. 139-144. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
 • Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
  In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2004, pp. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Statické modely opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004. pp. 434-441. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Basic Properties and Chloride Binding Isotherms of Porous Building Materials
 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  In: Basic Properties and Chloride Binding Isotherms of Porous Building Materials. Hofheim: Porotec, 2004, pp. 18.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone
 • Melzerová, L.
  [Invited unpublished scientific lecture] 1 Carlton House Terezce London: Institute of Materials, Minerals and Mining. 2004-06-22.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone Tissue
 • Melzerová, L.
  In: 10th General Meeting Program and Abstracts. Davos: AO Research Institute, 2004. pp. 61-62.
  2004

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Spongy Bone Tissue
 • Melzerová, L.
  European Cells and Materials. 2004,(7), 45-46. ISSN 1473-2262.
  2004

 • Hygrothermal Properties of Glass Fiber Reinforced Cements Subjected to Elevated Temperature
 • Černý, R. - Němečková, J. - Totová, M. - Drchalová, J. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Materials and Structures. 2004, 37(273), 597-607. ISSN 1359-5997.
  2004

 • Hydrofobizované pucolánové omítky
 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Kunca, A. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004, pp. 58-63. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Zpětná analýza statických zkoušek základové půdy tuhou deskou v hlubokých jamách
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Sehnoutek, L.
  In: Zakládání staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. pp. 165-170. ISBN 80-7204-356-0.
  2004

 • Problematika základových desek v hlubokých jamách pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Kuklík, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004. pp. 390-396. ISBN 80-02-01683-1.
  2004

 • Dodatečné hydroizolace zdiva z pohledu statiky
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  In: Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace. Praha: WTA CZ, 2004. pp. 9-14.
  2004

 • Statické zatěžovací zkoušky základové půdy tuhou deskou v hlubokých jamách
 • Kuklík, P. - Sehnoutek, L. - Masopust, J., - Mühl, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(9), 257-260. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Dynamic Bridge Response for a Truck with Controlled Suspensions
 • Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 281-282. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Effects of Representative Cube Size on the Simulation of Portland Cement Hydration in CEMHYD3D Model
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 581-587. ISBN 90-5809-676-9.
  2004

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-friendly Suspensions
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
  2004

 • Semi-active Bridge-friendly Truck Suspension
 • Máca, J. - Šmilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z.
  In: The European Mechanics Society EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Acive Vibration Suppression. Prague: Czech Technical University, 2004, pp. 1-10.
  2004

 • Optimal Control of Bridge-friendly Trucks
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, pp. 109-112. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Microstructure-based Prediction of Elastic Properties in Hydrating Cement Paste
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nanocem. 2004-11-08.
  2004

 • Použití celulárních automatů při modelování hydratace portlandského cementu
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: VUT - Fakulta stavební. 2004-03-17.
  2004

 • Coupled Scale and Numerical Modeling of Soil and Water Pollution
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Environmental Studies X. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 115-124. ISSN 1462-6098.
  2004

 • Disconnections in Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements XXVI. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 315-324. ISBN 1-85312-708-6.
  2004

 • 3D BEM Formulation of Stability of Tunnel Face
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  In: Boundary Elements XXVI. Southampton: WIT Press, 2004. pp. 261-270. ISBN 1-85312-708-6.
  2004

 • Dvouúrovňové modelování zdiva
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 213-214. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Size Effect on Fracture Energy Induced by Non-locality
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S., - Grassl, P.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2004, 28(7-8), 653-670. ISSN 0363-9061.
  2004

 • Riziková analýza výškových budov
 • Kolisch, M. - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 141-142. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Domain Decomposition Method with Sparse Direct Solver
 • Kruis, J. - Vondráček, R., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 1-9. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Domain Decomposition Methods on Parallel Computers
 • Kruis, J.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. p. 299-322. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - VI. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132007/2004.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces: From Parametric to STL Surfaces
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Computational and Mathematical Methods on Science and Engineering. Uppsala: Uppsala University, 2004, pp. 78-81. ISBN 84-609-1154-3.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Described by Stereolithography Files
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Triangulation of 3D Surfaces Reconstructed by Interpolating Subdivision
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2004, 82(10), 2093-2103. ISSN 0045-7949.
  2004

 • Linking Scales in Modeling of Fracture in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004. pp. 71-80. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • Multiscale Stochastic Simulation of Building Demolition
 • Kabele, P. - Kalousková, M.
  In: Computational Mechanics. Beijing: Tsinghua University, 2004. ISBN 7-302-09343-1.
  2004

 • Multiscale Approach to Modeling of Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: 16th ALERT - Geomaterials Workshop (Prof. Jirásek). 2004-10-13.
  2004

 • On the Use of Multiscale Methodology in Advanced Modeling of Materials and Structures in Civil Engineering
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Milano: Politecnico di Milano (Prof. Marco di Prisco). 2004-10-22.
  2004

 • OOFEM: An Object Oriented Framework for Finite Element Analysis
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Adaptive Resolution of Localized Damage in Quasibrittle Materials
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2004, 130(6), 720-732. ISSN 0733-9399.
  2004

 • Optimal Design and Optimal Control of Non-linear Structures using Genetic Algorithms
 • Kučerová, A. - Ibrahimbegović, A. - Knopf-Lenoir, C., - Villon, P.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004, pp. 531-535. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Genetic Algoritms in Optimal Design and Optimal Control of Non-linear Structures
 • Kučerová, A.
  In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 958-959. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Identifikace materiálových parametrů pomocí neuronových sítí a genetických algoritmů
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Veveří 331/95, 602 00 Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2004-09-01.
  2004

 • Evolutionary Optimization of Reinforced Concrete Structures: A Review
 • Lepš, M.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, pp. 219-220. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Material Parameters Identification for Microplane Model by Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: ECCOMAS 2004 - Volume I. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004, pp. 1-11. ISBN 951-39-1866-1.
  2004

 • Metody umělé inteligence aplikované na identifikaci parametrů mikroploškového modelu betonu
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, pp. 63-76. ISBN 80-214-2718-3.
  2004

 • Multiobjective Optimization of Structures
 • Lepš, M.
  In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 952-953. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Single and Multi-objective Stochastic Global Optimization in Engineering
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] STM FCE BUT, Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2004-09-01.
  2004

 • On Mesh Bias of Local Damage Models for Concrete
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: Fracture Mechanics of Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2004, pp. 255-262. ISBN 0-87031-135-2.
  2004

 • The Effect of Porosity on the Thermal Conductivity of Cementitious Composites
 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 178-183. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Thermal and Hygric Properties of HPC
 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, pp. 120-125. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Non-local Damage Mechanics with Application to Concrete
 • Jirásek, M.
  Revue française de génie civil. 2004, 8(5-6), 683-707. ISSN 1279-5119.
  2004

 • On Homogenization of Woven Composites with Irregular Geometry
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: ALERT workshop. 2004-10-12.
  2004

 • Linear and Non-linear Homogenization of Heterogeneous Materials
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Shanghai: Tongji University. 2004-09-16.
  2004

 • Homogenizace prizmatické konzoly
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(9), 282-287. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Železobetonové konstrukce při seizmickém zatížení
 • Fischer, O. - Máca, J.
  In: Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. pp. 123-130. ISBN 80-903501-0-0.
  2004

 • Nonlocal Damage Model with Transition to Discrete Crack
 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  [Invited unpublished scientific lecture] Aussois: ALERT Geomaterials. 2004-10-13.
  2004

 • Nonlocal Damage Model with Displacement Averaging
 • Jirásek, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Chalmers University: Chalmers University of Technology. 2004-11-04.
  2004

 • Nonlocal Plastic Models for Cohesive-Frictional Materials
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Stuttgart: CDM 2004. 2004-10-28.
  2004

 • A Framework for Microplane Models at Large Strain, with Application to Hyperelasticity
 • Carol, I. - Jirásek, M., - Bažant, Z.P.
  International Journal of Solids and Structures. 2004, 41(2), 511-557. ISSN 0020-7683.
  2004

 • Nonlocal Plastic Models for Cohesive-Frictional Materials
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  In: Modelling of Cohesive-Frictional Materials. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 323-337.
  2004

 • Determination of Moisture Profiles in Concrete Using The TDR Method
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 328-333. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Free and Bound Chloride Concentration in Concrete: Analysis of Applied Techniques
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 160-165. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Effect of Aggregates on Moisture Transport Parameters of High Performance Concrete
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 154-159. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Stability of Underground Works by Improved Desai´s Theory
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 803-807. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Pull-out Problem of Special Fibers in Concrete
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 1575-1579. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Micromechanics Based Inelastic and Damane Modeling of Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: ASEM04. Yusong: Techno-Press, 2004.
  2004

 • Damage Modeling of Composites Using Discrete Element Method and Eigenparameters
 • Procházka, P.
  In: ASEM04. Yusong: Techno-Press, 2004. pp. 231-240.
  2004

 • Coupled Modelling of Shear Damage in Subsoil Using the FEM and Finite Differencies
 • Procházka, P. - Starikov, N., - Trčková, J.
  In: 4th IC on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. ISBN 0-948749-97-0.
  2004

 • Stochastic Homogenization of Steel Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2004. pp. 405-412. ISBN 981-05-0611-2.
  2004

 • Nanomechanics of Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2004. pp. 413-420. ISBN 981-05-0611-2.
  2004

 • Inelastic and Damage Modeling of Composites
 • Procházka, P.
  In: 11th Annual IC on Composites Engineering - ICCE. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004.
  2004

 • Visco-elastic Behavior of Free Hexagons Applied to FRC
 • Procházka, P.
  In: Structures Under Shock and Impact VIII. Southampton: WIT Press, 2004. p. 141-150. Structures and Materials. vol. 15. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-706-X.
  2004

 • Damage in Fiber Reinforced Concrete Beams
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Structures Under Shock and Impact VIII. Southampton: WIT Press, 2004. p. 153-162. Structures and Materials. vol. 15. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-706-X.
  2004

 • Extended Hashin Strickman Variational Principles
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  Applications of Mathematics. 2004, 49(4), 357-372. ISSN 0862-7940.
  2004

 • Characterization of Thermal Damage of Cementitious Composites Using the Measurement of Moisture Diffusivity
 • Drchalová, J. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. pp. 42-47. ISBN 80-7204-353-6.
  2004

 • Material Model of Hardening Concrete with Uncertainties
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 1-10. ISBN 0-948749-94-6.
  2004

 • Material Model of Hardening Concrete with Uncertainties
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 461-462. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Response of Hardening Concrete to Short-Time and Sustained Loading
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 366-371. ISBN 80-214-2370-6.
  2004

 • Composite Stems of Hip Replacements with the Gradient of Elastic Properties (GAP)
 • Petrtýl, M. - Jíra, A., - Danešová, J.
  International Journal of Health Care Engineering. 2004, 2(12), 160-162. ISSN 0928-7329.
  2004

 • Vliv změny aktivní hloubky na průběh konsolidace podloží pod základovými deskami
 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(6), 176-180. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Statické pojednání o Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 141-146. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Negativní účinek "štítového efektu" rigidních kyčelních implantátů na napětí ve stěně femuru
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2004, 10 21-23. ISSN 1212-4575.
  2004

 • Řízení elastických vlastností implantátů
 • Jíra, A.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Porovnání dynamického chování reálné mostní konstrukce s jejím dynamickým modelem
 • Plachý, T. - Polák, M. - Rotter, T., - Ryjáček, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 179-182. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Lokalizace poškození železobetonových desek
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, pp. 205-208. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Vyjádření ke znaleckému posudku Ing. Miroslava Najdekra, CSc.: "Poruchy na konstrukcích rodinného domu Na Vlnách č.p.11. ve ŠTERNBERKU"
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 31025.
  2004

 • Basic Properties of Calcined Gypsum
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. pp. 294. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Porovnání fyzikálních a tepelných vlastností různých typů tepelně izolačních materiálů
 • Gazdo, M. - Tesárek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2004, 13(8), 231-234. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 2. Část
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Kolísko, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(8), 242-245. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Porovnání vývoje mechanických vlastností zkoušených na různých typech zkušebních těles u mladých betonů
 • Padevět, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. pp. 39-42. ISBN 80-227-2116-6.
  2004

 • Aplikace metody konečných prvků při analýze pažících konstrukcí : Část I - Základní principy modelování
 • Vilhan, M. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2004, 7(3), 9-14. ISSN 1211-913X.
  2004

 • Non-linear Homogenization of Historical Masonry Structures
 • Zeman, J. - Novák, J., - Šejnoha, M.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004. pp. 653-656. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Mixed Experimental and Numerical Approach to Evaluation of Material Parameters of Clayey soils
 • Janda, T. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  International Journal of Geomechanics. 2004, 4(3), 199-206. ISSN 1532-3641.
  2004

 • Analytical and Numerical Canculation of the Influence Zone Inside the Subsoil
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Šejnoha, M.
  In: Computational Mechanics. Beijing: Tsinghua University, 2004. pp. 1-10. ISBN 7-302-09343-1.
  2004

 • Polyethylene Therephtalate Strips as a Soil Reinforcement
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M., - Vacek, J.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004. pp. 1638-1643. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Changes of Material Characteristics of Concrete under Freeze-thaw Loading
 • Konvalinka, P.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004. pp. 224-228. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Výuka mechaniky s využitím internetu
 • Konvalinka, P. - Jandeková, D.
  In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. p. 1-3. ISBN 80-85645-49-1.
  2004

 • Vliv cyklů zmrazování-rozmrazování na materiálové charakteristiky betonu
 • Doležel, T. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 143-145. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Nanoindentation Based Assessment of Micromechanical Properties of Fiber Reinforced Cementitious Composite
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Fiber Reinforced Concretes. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2004, pp. 401-410. ISBN 2-912143-49-7.
  2004

 • Micromechanical Properties of Cement Pastes at Elevated Temperatures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z., - Kopecký, L.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Experimental and Numerical Study of Eccentrically Loaded Normal and High Strength RC Columns
 • Němeček, J. - Bittnar, Z., - Padevět, P.
  In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-6-X.
  2004

 • Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns: Experiments and Simulation
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation (CDROM). Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 333. ISBN 90-5809-698-X.
  2004

 • Behavior of Normal and High Strength Concrete Columns: Experiments and Simulation
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2004, pp. 1-5. ISBN 90-5809-568-1.
  2004

 • Vibration Based Damage Detection of Structures
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 912-913. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Identifikace poškození železobetonové desky s využitím modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004.
  2004

 • Vliv složení na tepelné vlastnosti vláknových cementových kompozitů
 • Němečková, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 221-224. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Influence of Interfaces in Multi-scale Modeling of Woven Composites
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 293. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Damage Localization of Structures Based on Modal Characteristic Changes
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 83-86. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Homogenization of Balanced Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: ECCOMAS 2004 - Volume I. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004. pp. 1-17. ISBN 951-39-1866-1.
  2004

 • Homogenization of Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: ICTAM '04. Swietokrzyska: Publishing House IPPT PAN Swietokrzyska, 2004. pp. 349. ISBN 83-89687-01-1.
  2004

 • Soft Computing Methods for Estimation of Microplane Model Parameters
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 69. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Alternativní popis deformace konstrukce zatížené neurčitým zatížením
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. pp. 125-132. ISBN 80-214-2718-3.
  2004

 • On Engineering Interpretation of 2nd-Order Fuzzy Differential Equations of Free and Excited Vibration
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2004 11th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM, 2004. pp. 201-206. ISBN 3-9808089-5-5.
  2004

 • Dynamic Structural Analysis of 2D Frame with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of The Third international Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics. Yusong: Techno-Press, 2004. ISBN 89-89693-10-1.
  2004

 • Dynamic Structural Analysis of 2D Frame with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of The Third international Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics. Yusong: Techno-Press, 2004. pp. 124. ISBN 89-89693-09-8.
  2004

 • Heat Transfer with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Enginering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Heat Transfer with Fuzzy Coefficients
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 285-286. ISBN 80-85918-88-9.
  2004

 • Homogenization of Real-World Balanced Woven Composites with Imperfect Microstructure
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 293. ISBN 7-302-09342-3.
  2004

 • Non-Linear Homogenization of Quarry Masonry
 • Šejnoha, M. - Blažek, V. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 437-438. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Multiscale-Based Constitutive Modeling of Regular Natural Stone Masonry
 • Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 439-440. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Homogenization of Stone Masonry with Irregular Geometry
 • Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004. pp. 445-446. ISBN 0-948749-93-8.
  2004

 • Aplication of Inverse Modeling Techniques in Moisture and Salt Transport in Building Materials
 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004, pp. 4.1-4.10.
  2004

 • Chloride Binding Isotherms of Different Types of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004. pp. 8.1-8.10.
  2004

 • Hygric, Thermal and Mechanical Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures
 • Černý, R. - Kunca, A. - Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of CIB W40 Meeting 2004. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2004, pp. 5.1-5.10.
  2004

 • Load and Memory Balanced Mesh Partitioning for a Parallel Envelope Method
 • Medek, O. - Tvrdík, P., - Kruis, J.
  In: Euro-Par 2004 Parallel Processing. Berlin: Springer, 2004. pp. 734-741. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-22924-8.
  2004

 • System of PC Simulation for Destruction Blasting
 • Pokorný, T. - Kabele, P.
  In: Mezinárodní seminář Trhací technika a pyrotechnika. Praha: Společnost pro trhací techniku a pyrotechiku, 2004. pp. 29-34.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - II. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132002/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - III. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132003/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - IV. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132004/2004.
  2004

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - V. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132005/2004.
  2004

 • Dynamická zatěžovací zkouška železničního mostu -SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová, estakáda - II. etapa
 • Polák, M. - Sýkora, J., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2004. Report no. 132001/2004.
  2004

 • Identifikace poškození železobetonové desky s využitím modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 213-216. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného trhlinami
 • Plachý, T.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2004, 4(3), 41-42. ISSN 1213-3116.
  2004

 • Homogenization of Plain Weave Composites with Imperfect Microstructure: Part I - Theoretical Formulation
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2004, 41(22-23), 6549-6571. ISSN 0020-7683.
  2004

 • Semi-Scale Testing of Multi-Layered Building Envelope on The Basis of HPC in Difference Climate Conditions
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 17-24. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Modified Gypsum: The Effect of Plasticizers
 • Tesárek, P. - Friedlová, L. - Kolísko, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 25-30. ISSN 1505-8425.
  2004

 • High-Temperature Properties of Composite Building Materials
 • Toman, J. - Němečková, J., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 31-36. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Threshold Level Materials on The Basis of Hydrophilic Mineral Wool
 • Jiřičková, M. - Michálek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 37-44. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Effect of Hydrophobization on The Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures
 • Tesárek, P. - Tydlitát, V. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2004, 10(4), 45-52. ISSN 1505-8425.
  2004

 • Analysis of Glass Fiber Reinforced Cement Composites and Their Thermal and Hygric Material Parameters
 • Němečková, J. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Šesták, J.
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004, 77(1), 85-97. ISSN 0368-4466.
  2004

 • Application of TDR Measurement Technology for Construction Materials in Semi-Scale Experiments
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  International Agrophysics. 2004, 18(3), 249-252. ISSN 0236-8722.
  2004

 • Porovnání řešení pružné vrstvy s Boussinesqovým řešením pružného poloprostoru
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M.
  Stavební obzor. 2004,(6), 171-175. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Hydric and Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites Subjected to Thermal Load
 • Drchalová, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Kolísko, J. - Bayer, P., - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2004, 18(8), 567-578. ISSN 0950-0618.
  2004

 • Microplane Model Parameters Estimation Using Soft Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions: Proceedings of NATO Advanced Research Worshop. University of Ljubljana, 2004. pp. 536-539. ISBN 961-6167-60-X.
  2004

 • Homogenization of Random Masonry Structures - Comparison of Numerical Methods
 • Šejnoha, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: EM 2004 - 17th ASCE Engineering Mechanics Division Conference. Newark: University of Delaware, 2004. pp. 1-8.
  2004

 • Experimental Investigation of Properties the Young Concrete with Cement Type CEM II and Cem III
 • Padevět, P.
  In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 57-60. ISBN 80-86246-20-5.
  2004

 • Experimental Investigation of Confinement Effect in RFC Columns
 • Němeček, J. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 189-192. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 185-188. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Vybrané vlastnosti hydrofobizovaných vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Tydlitát, V. - Rovnaníková, P. - Černý, R. - Tesárek, P., - Kunca, A.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, pp. 75-78. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Fyzikální parametry kompozitních stavebních materiálů při vysokých teplotách
 • Toman, J. - Poděbradská, J. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 69-74. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry
 • Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004, pp. 65-68. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti hydrofilních materiálů na bázi minerální vlny: materiály prahové úrovně
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 61-64. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Počítačová analýza přenosu tepla a vlhkosti ve vícevrstvém obvodovém plášti s použitím modelů transmat a delphin 4
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 57-60. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Analýza životnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami na základě počítačové simulace přenosu tepla a vlhkosti v kamenném zdivu
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 53-56. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Tepelné a vlhkostní parametry vysokopevnostního betonu
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. pp. 45-48. ISBN 80-7042-990-9.
  2004

 • Experimentální a numerická analýza nelineárně vazkopružného chování polymerů
 • Valenta, R. - Šejnoha, M. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 285-288. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Měření mechanických vlastností betonů obsahující různé cementy
 • Padevět, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004. pp. 197-200. ISBN 80-239-2964-X.
  2004

 • Prostorové působení konstrukce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  Stavitel. 2004, 12(4), 50-52. ISSN 1210-4825.
  2004

 • Computer Supported Simulation of Destruction Blasting
 • Pokorný, T. - Kabele, P.
  In: Sborník mezinárodní konference Blasting Techniques. Bratislava: Slovenská společnosť pre trhacie a vrtacie práce, 2004. pp. 128-136. ISBN 80-968748-2-9.
  2004

 • Pucolánové směsi pro obnovu vápenných omítek historických staveb - stanovení jejich vlastností
 • Kunca, A.
  In: Juniorstav 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004, pp. 285. ISBN 80-214-2560-1.
  2004

 • Thermal Properties of Building Materials in High Temperature Range
 • Černý, R. - Toman, J. - Poděbradská, J., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of CIB World Building Congress 2004. Ottawa: IRC NRC, 2004. pp. 216-1-216-10. ISBN 0-662-36716-2.
  2004

 • Semi-Scale Testing and Computer Simulations of Hygrothermal Performance in Moisture Management of Building Envelopes
 • Pavlík, Z. - Felix, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of CIB World Building Congress 2004. Ottawa: IRC NRC, 2004. pp. 79-1-79-11. ISBN 0-662-36716-2.
  2004

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - Část 1
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Kolísko, J.
  Stavební obzor. 2004, 13(5), 138-142. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Statická analýza mostní konstrukce - parametrická studie
 • Šejnoha, J. - Křístek, V., - Blažek, V.
  In: Oprava Karlova mostu. Praha: ČSSI, 2004. pp. 43-49. ISBN 80-86426-16-5.
  2004

 • Experimental Investigation and Numerical Simulation of Post-Peak Behavior and Size Effect of Reinforced Concrete Columns
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  Materials and Structures. 2004, 37(267), 161-169. ISSN 1359-5997.
  2004

 • Průběžná výzkumná zpráva MSM 210000004 - Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • Luxemburk, F. - Vodák, F. - Wasserbauer, R. - Konvalinka, P. - Trtík, K. - Záleský, J. - Kolář, K. - Studnička, J. - Pacovský, J., - Bouška, P.
  [Annual Report] 2004. Report no. 2003.
  2004

 • INROCK - vnitřní tepelně izolační systém na bázi hydrofilní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Tepelná ochrana budov 2004. Praha: Contour s.r.o., 2004. pp. 123-129.
  2004

 • Interlaboratory Comparison of Hygric Properties of Porous Building Materials
 • Roels, S. - Carmeliet, J. - Hens, H. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Hall, C. - Kumaran, K. - Pel, L., - Plagge, R.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 307-325. ISSN 1097-1963.
  2004

 • Determination of the Liquid Water Diffusivity from Transient Moisture Transfer Experiments
 • Carmeliet, J. - Hens, H. - Roels, S. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Hall, C. - Kumaran, K., - Pel, L.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 277-305. ISSN 1097-1963.
  2004

 • A Comparison of Different Techniques to Quantify Moisture Content Profiles in Porous Building Materials
 • Roels, S. - Carmeliet, J. - Hens, H. - Adan, O. - Brocken, H. - Černý, R. - Pavlík, Z. - Ellis, A.T. - Hall, C. - Kumaran, K. - Pel, L., - Plagge, R.
  Journal of Thermal Envelope & Building Science. 2004, 27(4), 261-276. ISSN 1097-1963.
  2004

 • Simulace destrukce stavebních konstrukcí s podporou výpočetní techniky
 • Kabele, P. - Pokorný, T.
  In: Techsta 2004. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2004. pp. 59-62. ISBN 80-01-02916-6.
  2004

 • Computational Analysis of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulational Systems Based on Four Different Materials
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 902-903. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • 2-D Semi-Scale Testing of the Critical Detail of Building Envelope Provided by the Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 848-849. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Application of Microwave Impulse Method for Measuring Moisture Profiles in Building Materials
 • Pavlík, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 560-561. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Calcined Gypsum Produced from the Waste FGD Gypsum
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 548-549. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Mixture Development for Renewal Plasters of Historical Buildings and Determination of Basic Properties
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Drchalová, J. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 534-535. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Material Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Toman, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 530-531. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Basic Hygric and Thermal Properties of a High Performance Concrete
 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 522-523. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Application of TDR Method for Determining Moisture Content in Building Materials
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 520-521. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Effect of Composition on Hygric and Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composites
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 518-519. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Measurement of Chloride Binding Isotherms in Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 490-491. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Effect of Evaporation in Pulsed Laser Irradiation of CdZnTe
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 488-489. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • The Application of Semi-Scale Experimental Analysis in the Development of Building Materials on the Basis of Gypsum
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 486-487. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Coupled Transport of Water and Salts in Building Materials
 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 484-485. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Numerical Solution of the Two-Phase Two Moving Boundary Problem Arising in Pulsed Laser Irradiation of CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 22-23. ISBN 80-01-02945-X.
  2004

 • Predikce životnosti ochranné obálky jaderného reaktoru s uvážením nehodových situací
 • Řeřicha, P. - Šejnoha, J.
  In: Spolehlivost konstrukcí (téma: Metodika - aplikace - poruchy - havárie). Ostrava: Dům techniky, 2004. pp. 7-10. ISBN 80-248-0573-1.
  2004

 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Drchalová, J. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2004, 13(2), 38-44. ISSN 1210-4027.
  2004

 • Application of Discrete Element Methods to Fracture Mechanics of Rock Bursts
 • Procházka, P.
  Engineering Fracture Mechanics. 2004, 71(1), 601-618. ISSN 0013-7944.
  2004

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian