České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2005

** probiha hledani a vyber.. dokonceno za 23.6 s **

<< zpět

 • Hip Replacements of the Second Generation

 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  Engineering Mechanics. 2005, 11(6), 429-440. ISSN 1802-1484.
  2005
 • Implementation of Microplane Model in Analysis of RC Frames

 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 289-290. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Analýza železobetonových rámů s 3D styčníky

 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  In: 7. Obdborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. pp. 133-139. ISBN 80-214-2829-5.
  2005
 • Predikce dlouhodobého chování ochranné obálky JETE

 • Bittnar, Z. - Patzák, B.
  [Verified Technology] 2005.
  2005
 • Temperature dependence of tribological properties of MoS2 and MoSe2 coatings

 • Kubart, T. - Polcar, T. - Kopecký, L. - Novák, R., - Nováková, D.
  Surface and Coatings Technology. 2005, 193(1-3), 230-233. ISSN 0257-8972.
  2005
 • Comparison of Tribological Behaviour of TiN, TiCN and CrN at Elevated Temperature

 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Široký, P.
  Surface and Coatings Technology. 2005, 193(1-3), 192-199. ISSN 0257-8972.
  2005
 • OOFEM, ver. 1.6

 • Patzák, B.
  [Software] 2005.
  2005
 • Loading Time Effects in Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  [Unpublished Lecture] ICCES 2005. 2005-12-05.
  2005
 • Nanomechanika kompozitů

 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2005. pp. 113-118. ISBN 80-01-03211-6.
  2005
 • Odborné posouzení stavu konstrukce střešního pláště sportovní haly TJ Spartak Nové Město nad Metují

 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2005. Report no. 61015.
  2005
 • POPbeton

 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L. - Pawlasová, S., - Šulc, R.
  In: Současný stav výzkumu v oblasti geopolymerů. Praha: Česká rozvojová agentura, o.p.s., 2005. p. 49-54.
  2005
 • Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kosti

 • Bezouška, V. - Volf, J., - Petrtýl, M.
  Czech Republic. Utility Model CZ 15133.
  2005
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti

 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M.
  Czech Republic. Utility Model CZ 15132.
  2005
 • Návrhový model pro nosníky z lepeného lamelového dřeva vyztuženého FRP

 • Kuklík, P. - Vídenský, J., - Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2005. Report no. 2.1.3.1-1.
  2005
 • Changes of Material Characteristics of Concrete under the Freeze-Thaw Loading

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Experimental and Analytical Analysis of Heat Transport Simulation Using the Delphin Computer Code

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 83-88. ISBN 80-01-03348-1.
  2005
 • Some Experimental Properties of Sandstone and Travertine

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 49-57. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Experimental Analysis of Concrete under the Freeze-Thaw Loading

 • Doležel, T. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 53-58. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • The Effect of Moisture Content on Heat Transport Simulation Using the Delphin Computer Code

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 59-64. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Zastosowanie metody TDR po pomiaru wilgotnosci materialow budowlanych

 • Suchorab, Z. - Sobczuk, H. - Lagod, G. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: II. Kongres Inzynierii Srodowiska. Warszawa: Komitet Inzynierii Srodowiska PAN, 2005. p. 1063-1070. ISBN 83-89293-16-1.
  2005
 • Application of Sprase Direct Solver in Domain Decompositions

 • Kruis, J. - Vondráček, R.
  In: Lecture Notes of IMAMM 03. Proceedings of the Industrial Mathematics and Mathematical Modelling. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2005. pp. 65-75. ISBN 80-248-0825-0.
  2005
 • Vliv vlhkosti na simulaci šíření teploty v programu DELPHIN

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005. p. 13-14. ISBN 80-214-2941-0.
  2005
 • Hydrophilic Mineral Wool Materials with Perpendicular Fiber Orientation

 • Pavlík, Z. - Michálek, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 147-150. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 125-128. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Moisture Transport in Two-Layer Systems

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 65-68. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Computational Simulation of Hygrothermal Behavior of Building Envelopes on Cast Gypsum Basis

 • Maděra, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 105-108. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials at High Temperatures

 • Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 169-172. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Experimental Study of Water and Nitrate Transport in FGD Gypsum

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2005, 5(1), 33-36. ISSN 1505-8425.
  2005
 • Coupled Water and Chloride Transport in Calcium Silicate: Parameter Identification

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2005. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 50-56. ISBN 80-969434-2-1.
  2005
 • Heat and Moisture Transport in a Cast Gypsum Wall With Exterior Thermal Insulation

 • Maděra, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2005. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 14-21. ISBN 80-969434-2-1.
  2005
 • Hygric and Thermal Properties of a Glass Fiber Reinforced Cement Composite Material after Thermal Load

 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2005. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 30-37. ISBN 80-969434-2-1.
  2005
 • Experimental Analysis of Water and Water Vapor Transport in Coating-Substrate Systems

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2005. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 6-13. ISBN 80-969434-2-1.
  2005
 • Evaluation of the Influence Zone bellow the Pile Bottom

 • Kuklík, P.
  In: Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2005. p. 1856-1861. ISBN 0-9717880-0-6.
  2005
 • Change of Polymeric Composite Structure in Electrical

 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Proceedings of Euromat 2005. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2005. pp. 35-36.
  2005
 • Polyethylene Terephtalate Strips as a Soil Reinforcement

 • Kuklík, P. - Kopecký, L., - Němeček, J.
  [Unpublished Lecture] UnB - University of Brasília. 2005-11-01.
  2005
 • Regularized Damage Model Based on Nonlocal Displacement Field

 • Marfia, S. - Jirásek, M.
  In: 11th International Conference on Fracture - Abstract Book. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005. pp. 353. ISSN 0376-9429.
  2005
 • Materiálový model pro lomové zdivo

 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Integrovaný přístup k projektování stavebních konstrukcí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2005. pp. 1-6. ISBN 80-248-0997-4.
  2005
 • Multiscale Analysis of Woven Composites - Scale Transition via Macroelement

 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  Building Research Journal. 2005, 53(2-3), 93-109. ISSN 1335-8863.
  2005
 • Cycloolefin Copolymers

 • Hulejová, H. - Adam, M., - Petrtýl, M.
  Bone. 2005, 36(Supl.2), 172-173. ISSN 8756-3282.
  2005
 • Bone Formation - Dominant Role of Stress Changes

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Bone. 2005, 36(Supl.2), S170-S171. ISSN 8756-3282.
  2005
 • Numerická analýza vícevrstvého systému konstrukce železniční trati

 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2005. ISBN 80-8073-404-6.
  2005
 • Mrozoodpornosc i właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Grzeszczyk, S.
  In: Ekologiczne a energooszczedne budownictwo. Warszawa: BEL studio, 2005. pp. 249-255. ISBN 83-89968-35-5.
  2005
 • Large Black-box Functions Optimization Using Radial Basis Function Networks

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Skoček, J.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005, ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • Numerická homogenizace perforovaných desek

 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 287-288. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Health Monitoring of Building Structures Using a Modal Analysis

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 43-52. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Seizmická odolnost stavebních konstrukcí

 • Máca, J. - Pohl, K.
  In: Udržitelná výstavba 1. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. p. 1-6. ISBN 80-01-03395-3.
  2005
 • Fracture Behavior of Shear-Critical Reinforced HPFRCC Members

 • Kabele, P.
  In: Proceedings of International Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites in Structural Applications. Hawaii: University of Hawaii, 2005.
  2005
 • Quazi-random Numbers Generation Using Simulated Annealing

 • Lepš, M. - Vitingerová, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 952-953. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Microplane Model Parameters Identification Using Soft Computing Methods

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2005, pp. 980-985. ISBN 0-9717880-0-6.
  2005
 • Vyhodnocování průběhu hydratace energosádry

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Maltoviny 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 181-184. ISBN 80-214-3081-8.
  2005
 • Determination of Moisture Diffusivity and Salt Diffusion Coefficient of Building Materials

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Maděra, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Acta Agrophysica. 2005, 6(3), 773-783. ISSN 1234-4125.
  2005
 • Nanoindetation Size Effect of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: 2nd International Symposium on Nanotechnology in Construction. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2005. pp. 1-7.
  2005
 • Assessment of Inelastic Deformations of Cement Paste Using Nanoindentation and Atomic Force Microscope

 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. pp. 179-182. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Assessment of Inelastic Deformations of Cement Paste Using Nanoindentation and Atomic Force Microscope

 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. pp. 88-89. ISBN 978-1-60423-573-9.
  2005
 • Image Analysis of Cement Paste

 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 496-497. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Multi-Scale Analysis of Historical Masonry Structures with Application to Charles Bridge

 • Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2005. pp. 2421-2426. ISBN 0-9717880-0-6.
  2005
 • Loading Time Effects in Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kopecký, L. - Bittnar, Z., - Forstová, K.
  In: Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2005. pp. 579-584. ISBN 0-9717880-0-6.
  2005
 • ECC Structural Analysis I

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] DTU-RILEM Doctoral Course Mechanics of Fiber Reinforced Cement Based Composites, Prof. Henrik Stang. 2005-06-10.
  2005
 • ECC Structural Analysis II

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] DTU-RILEM Doctoral Course Mechanics of Fiber Reinforced Cement Based Composites, Prof. Henrik Stang. 2005-06-11.
  2005
 • ECC Structural Analysis III

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] DTU-RILEM Doctoral Course Mechanics of Fiber Reinforced Cement Based Composites, Prof. Henrik Stang. 2005-06-11.
  2005
 • From Localized Damage to Discrete Cracks

 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  In: Numerical Modelling of Concrete Cracking. Innsbruck: University of Innsbruck, 2005, pp. 38-39. ISSN 0363-9061.
  2005
 • Stochastic Model of Multiple Cracking Process in Fiber Reinforced Cementitious Composites

 • Kabele, P. - Štemberk, M.
  In: Proceedings of the 11th International Conference on Fracture. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005. ISSN 0376-9429.
  2005
 • Nonlocal Damage-Plasticity Model for Failure of Plain Concrete

 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: 11th International Conference on Fracture - Abstract Book. Turin: CCI Centro Congressi Internazionale s.r.l., 2005. pp. 350. ISSN 0376-9429.
  2005
 • Moderní diskretizační techniky pro problémy se silnými nespojitostmi

 • Jirásek, M.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2005, pp. 32-41. ISBN 80-7043-419-8.
  2005
 • Plasticity with Nonlocal Damage, with Application to Concrete Cracking

 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics 2005. Oxford: Elsevier, 2005. pp. 243-247. ISBN 0-08-044476-8.
  2005
 • Micromechanics-based Analysis of Fracture in Fiber Reinforced Cementitious Composites

 • Kabele, P. - Novák, L., - Štemberk, M.
  [Unpublished Lecture] Highlight lecture, organizátor akce Deutsche Gesellschaft für Materialkunde. 2005-09-08.
  2005
 • Modeling of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites: from Micro to Macro

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Working group Microstructural Mechanics of the German Society of Materials (DGM) - Prof. S. Schmauder. 2005-07-07.
  2005
 • Multiscale Modeling and Micromechanical Testing of Engineered Cementitious Composites

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Project SFB 532, RWTH Aachen - Prof. J. Hegger. 2005-11-29.
  2005
 • Structural Performance of Engineered Cementitious Composites

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Project SFB 532, RWTH Aachen - Prof. J. Hegger. 2005-11-28.
  2005
 • Numerický model katedrály sv. Víta pro zatížení teplotou

 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 25-40.
  2005
 • Numerický model katedrály sv. Víta pro zatížení teplotou

 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 25-28. ISBN 80-227-2277-4.
  2005
 • Navrhování seizmicky odolných inženýrských konstrukcí

 • Máca, J.
  In: 12. betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. pp. 197-202. ISBN 80-903502-2-4.
  2005
 • Numerická analýza stability vrstevnatého srázu

 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Numerická analýza stability vrstevnatého srázu

 • Koudelka, T. - Koudelka, P., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. p. 163-164. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II

 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha, 2005-06-01/2005-06-02. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Pravděpodobnostní analýza svahových pohybů výsypek metodou LHS

 • Záleský, J. - Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Bohadlová, M. - Bubeníček, M., - Záleský, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 93-98.
  2005
 • Pravděpodobnostní analýza svahových pohybů výsypek metodou LHS

 • Záleský, J. - Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Bohadlová, M. - Bubeníček, M., - Záleský, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 93-98.
  2005
 • Optimal Thickness Design of Laminated Cylinders with Linearly Distributed Prestress

 • Procházka, P.
  In: Fluid Structure Interaction and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 643-652. ISBN 1-84564-027-6.
  2005
 • Vliv překonsolidace na chování pilot pod deskami v hlubinných jamách

 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 235-240.
  2005
 • Vliv překonsolidace na chování pilot pod deskami v hlubinných jamách

 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 235-240.
  2005
 • Interaction of Subsoil and Upper Structure

 • Kuklík, P. - Fajman, P.
  [Unpublished Lecture] UnB - University of Brasília. 2005-11-01.
  2005
 • Use of Computational Tools for the Solution of Geotechnical Problems Via GeoFine Software (Tunnels, Retaining Walls and Foundations)

 • Kuklík, P. - Fajman, P.
  [Unpublished Lecture] UnB - University of Brasília. 2005-11-01.
  2005
 • A Comparison of Capacitance and TDR Techniques for Determination of Moisture Profiles in Building Materials

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Acta Agrophysica. 2005, 6(2), 465-472. ISSN 1234-4125.
  2005
 • Application of Time Domain Reflectometry and Capacitance Methods for Moisture Measurement in Building Materials

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 13-18. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Computational and Experimental Assessment of Hygrothermal Performance of a Cast Gypsum Based Building Envelope

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 5-12. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Hygrothermal Testing of an Interior Thermal Insulation System

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 57-73. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • A Simple Technique for Determination of Moisture Diffusivity and Salt Diffusion Coefficient of Building Materials

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Maděra, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 19-26. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites

 • Černý, R. - Němečková, J. - Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 27-36. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Non-Linear Three-Dimensional Analysis of the Charles Bridge Exposed to Temperature Impact

 • Šejnoha, J. - Zeman, J. - Novák, J., - Janda, Z.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati. Dílčí zpráva za rok 2005

 • Krejčiříková, H. - Tyc, P. - Lidmila, M. - Horníček, L. - Voříšek, P. - Štulíková, L. - Pohl, K., - Máca, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2005. Report no. GAČR 103/03/0172.
  2005
 • Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings

 • Klečka, T. ed. - Konvalinka, P. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Optimal Shape of Curvilinear Fibers in FRC

 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: Computer Aided Optimum Design in Engineering IX. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 85-94. ISBN 1-84564-016-0.
  2005
 • Optimization of Linearly Distributed Pre-Stress in Laminated Cylinders

 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design in Engineering IX. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 197-206. ISBN 1-84564-016-0.
  2005
 • Optimal Topology of Eigenstrains in the Assessment of Tunnel Structures

 • Procházka, P. - Doležel, V., - Pešková, Š.
  In: Computational Methods and Experimentals in Materials Characterisation II. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 321-330. ISBN 1-84564-031-4.
  2005
 • Characterization of Dislocation in Underground Mass Using Coupled Modeling

 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Computational Methods and Experimentals in Materials Characterisation II. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 323-332. ISBN 1-84564-031-4.
  2005
 • Bumps in Deep Mines using Free Hexagons

 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  In: Computational Methods and Experimentals in Materials Characterisation II. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 343-352. ISBN 1-84564-031-4.
  2005
 • Raman Microspectroscopy of Cement - Steel Interfaces during Hydration

 • Procházka, P. - Machovič, V., - Kolář, F.
  In: ICCE-12. New Orleans: University of New Orleans, 2005.
  2005
 • Linearly Distributed Prestress in Submersibles; Generalized Plain Strain

 • Procházka, P.
  In: ICCE-12. New Orleans: University of New Orleans, 2005.
  2005
 • Large Displacement Pull-Out Problem in FRC

 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: The Conceptual Aproach to Structural Design. Singapore: CI-Premier, 2005. pp. 377-384. ISBN 981-05-3547-3.
  2005
 • Optimal Shape Design of Fibers with Constant Tractions

 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: The Conceptual Aproach to Structural Design. Singapore: CI-Premier, 2005. pp. 153-160. ISBN 981-05-3547-3.
  2005
 • Chemomechanical Properties of FRC Based on Non-Traditional Fibers

 • Procházka, P. - Machovič, V. - Kolář, F., - Kuklík, P.
  In: Int. Symposium on Innovation and Sustainability of Structures in Civil Engineering. Nanjing: Southeast University, 2005. pp. 2090-2100. ISBN 7-5641-0188-1.
  2005
 • Improvement of Tunneling according to Coupled Simulation

 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures. Singapore: CI-Premier, 2005. pp. 353-360. ISBN 981-05-3548-1.
  2005
 • Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings

 • Klečka, T. ed. - Konvalinka, P. ed.
  Praha, 2005-06-01/2005-06-02. Prague: Czech Technical University, 2005. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Rock Bursts Solved by Time-Dependent Free Hexagons

 • Procházka, P.
  In: 6th Asia-Pacific Conference on Shock and Impact Loads on Structures. Singapore: CI-Premier, 2005. pp. 465-472. ISBN 981-05-3550-3.
  2005
 • Pravděpodobnostní přístup k formulaci materiálových vztahů pro železobetonové průřezy

 • Kalousková, M. - Jarušková, D., - Kabele, P.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2005. pp. 103-108. ISBN 80-01-03211-6.
  2005
 • Homogenizace zdiva s využitím periodických polí

 • Blažek, V. - Šejnoha, J.
  In: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2005. pp. 91-96. ISBN 80-01-03211-6.
  2005
 • Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings II

 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03384-8.
  2005
 • Efektivní přístup k modelování trojrozměrného efektu během ražby tunelu

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 195-200.
  2005
 • Efektivní přístup k modelování trojrozměrného efektu během ražby tunelu

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Zakládání staveb Brno 2005, sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, pp. 195-200.
  2005
 • Raman Microspectroscopy of Cement - Steel Interfaces during Hydration

 • Procházka, P. - Machovič, V., - Kolář, F.
  In: 19th Mining Congress and Fair. Izmir: University of Izmir, 2005. pp. 91-100. ISBN 975-395-881-1.
  2005
 • Eigenstrain Zone Solution of the Debonding Process in Composites

 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Surface Effects and Contact Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 91-100. ISBN 1-84564-022-5.
  2005
 • Aging of Reinforced Mortars and Concretes

 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Archtecture IX. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 385-395. ISBN 1-84564-021-7.
  2005
 • Debonding Process in Composites Using BEM

 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Boundary Elements XXVII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 331-340. ISBN 1-84564-005-5.
  2005
 • Coupled Modeling of Structural Strength

 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Boundary Elements XXVII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 155-164. ISBN 1-84564-005-5.
  2005
 • Výpočet stavů napětí a porušení Karlova mostu v Praze

 • Šejnoha, J. - Bittnar, Z. - Šejnoha, M. - Zeman, J. - Novák, J., - Janda, Z.
  [Technical Report] 2005. Report no. 01/2005.
  2005
 • Effective Material Parameters for Transport Processes in Historical Masonry Structures

 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. ISBN 1-905088-04-3.
  2005
 • Effective Material Parameters for Transport Processes in Historical Masonry Structures

 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. p. 459-460. ISBN 1-905088-00-0.
  2005
 • Dynamical Problems in the Free Hexagon Method

 • Procházka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 387-396. ISBN 1-84564-020-9.
  2005
 • Coupled Modeling of Tunnel Face Stability

 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 387-396. ISBN 1-84564-020-9.
  2005
 • Optimal Slope of Dramix type Fibers in Reinforced Concrete

 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Rio de Janeiro: International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005. ISBN 85-285-0070-5.
  2005
 • On Representative Volume Element Size for the Analysis of Masonry Structures

 • Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. pp. 375-376. ISBN 1-905088-02-7.
  2005
 • Non-Linear Three-Dimensional Analysis of the Charles Bridge Exposed to Temperature Impact

 • Šejnoha, J. - Zeman, J. - Novák, J., - Janda, Z.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. pp. 373-374. ISBN 1-905088-02-7.
  2005
 • Similation of Fresh Concrete Flow

 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • Hydro-Thermo-Mechanical Analysis of a Nuclear Power Plant Prestressed Concrete Reactor Vessel

 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Bittnar, Z., - Petkovski, M.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • A Hybrid Method for Triangulation of Three-Dimensional Domains

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005, pp. 1-19. ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • Multi-Objective Optimization of RC Frames Design and Detailing

 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: EUROGEN 2005 - Sixth Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Munich: FLM, 2005, ISBN 3-00-017534-2.
  2005
 • Microstructure-Based Prediction of Elastic Properties in Cement Pastes Using Cellular Automata Approach

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: NAFEMS World Congress 2005. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2005. pp. 6. ISBN 1-874376-03-4.
  2005
 • Using Recursive Subdivision for Triangulation of 3D Surfaces

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: NAFEMS World Congress 2005. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2005, pp. 1-12. ISBN 1-874376-03-4.
  2005
 • Optimization and Inverse Problems in Quantitative Analysis of Microstructure

 • Gajdošík, J. - Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Rio de Janeiro: International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005. pp. 77. ISBN 85-285-0070-5.
  2005
 • Stochastic Approach to the Stability Analysis of Earth Slopes

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M.
  [Unpublished Lecture] VUB. 2005-11-29.
  2005
 • Multiscale Nonlinear Modeling of the Charles Bridge in Prague

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M.
  [Unpublished Lecture] VUB. 2005-11-30.
  2005
 • Estimating Parameters of Microplane Material Model Using Soft Computing Methods

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Rio de Janeiro: International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005, ISBN 85-285-0070-5.
  2005
 • Multi-objective Optimization of Reinforced Concrete Frames

 • Lepš, M.
  In: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Rio de Janeiro: International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005, ISBN 85-285-0070-5.
  2005
 • Dominantní vlivy akcelerující nebo retardující řídnutí a houstnutí kortikalis

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Osteologický bulletin. 2005, 9(4), 130-135. ISSN 1211-3778.
  2005
 • Cycloolefin Copolymer - New Material for Skeletal Implants

 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Starý, Z. - Hulejová, H., - Navrátilová, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 218-219. ISSN 1212-4575.
  2005
 • Některé základní principy a teorémy rekonstrukce kosti

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Society of Connective Tissues. 2005-10-12.
  2005
 • How to Ensure the Stability of Hip Replacements

 • Petrtýl, M. - Adam, M. - Bastl, Z. - Barešová, V., - Kruliš, Z.
  In: EORS-15th Annual Meeting. Lisboa: Soc. Portuguesa se Ortopedia, 2005, pp. 129-130.
  2005
 • Predetermined Bio-Physical Interactions between Corticalis and Surface Layer of Replacement

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Bastl, Z. - Adam, M., - Kruliš, Z.
  In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, ISSN 1727-1983.
  2005
 • Bone Formation

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: 2nd Point Meeting of the European Calcified Tissue Society and the International Bone and Minerál Society. New Haven: International Bone and Mineral Society, 2005,
  2005
 • Bone Regeneration - the Role of Biomechanical Effects

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Mechanobiology of Cells and Tissue Regeneration. Barcelona: European Society for Biomaterials, 2005, pp. 96-98.
  2005
 • Predetermined Regulation of Bioadhesion of Connective Tissue to the Polymer Composite Replacements

 • Petrtýl, M. - Adam, M. - Bastl, Z. - Barešová, V., - Kruliš, Z.
  In: Mechanobiology of Cells and Tissue Regeneration. Barcelona: European Society for Biomaterials, 2005, pp. 57-58.
  2005
 • Biotoleration of Cycloolefin Copolymer and its Blends in Vitro

 • Petrtýl, M. - Řihošková, V. - Hulejová, H. - Bastl, Z., - Kruliš, Z.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 216-217. ISSN 1212-4575.
  2005
 • The Basic Regulators of Bone Reconstruction

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 199-200. ISSN 1212-4575.
  2005
 • Biomechanical and Biochemical Regulators of Bone Density

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 217-218. ISSN 1212-4575.
  2005
 • Některé základní principy a teorémy rekonstrukce kosti

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 260-266. ISSN 1212-4575.
  2005
 • Některé základní aspekty zabezpečující účinnou a dlouhodobou stabilitu kompozitních kyčelních implantátů

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Adam, M. - Bastl, Z. - Jíra, A., - Hulejová, H.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2005, 11(3-4), 153-162. ISSN 1212-4575.
  2005
 • Jak zajistit stabilitu umělých náhrad v dutinách dlouhých kostí

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Society of Connective Tissues. 2005-04-02.
  2005
 • Single and Multi-Objective Optimization in Civil Engineering

 • Lepš, M.
  In: Evolutionary Algorithms and Intelligent Tools in Engineering Optimization. Southampton: WIT Press, 2005. p. 320-341. ISBN 1-84564-038-1.
  2005
 • Multi-objective Optimization Approach to Design of RC Frames

 • Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Implementation of the Leonov Model into FEM

 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  [Unpublished Lecture] VUB. 2005-11-30.
  2005
 • Implementace Leonovova modelu do MKP kódu

 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 151-152. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Implementace Leonovova modelu do MKP kódu

 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Single and Multi-objective Optimization in Civil Engineering with Applications

 • Lepš, M.
  Praha: Defense date 2005-02-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2005
 • Single and Multi-objective Optimization in Civil Engineering with Applications

 • Lepš, M.
  Praha: Defense date 2005-02-16. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2005
 • On Adequacy of the Hashin-Shtrikman Variational Principles Applied to Polymer Matrix Based Random Fibrous Composites

 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: Computational Plasticity VIII - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2005. pp. 814-817. ISBN 84-95999-80-3.
  2005
 • Fast Iterative Algorithm for Numerical Homogenization of Complex Heterogeneous Materials

 • Wierer, M. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Modelling 2005 - Third IMACS Conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2005. pp. 80.
  2005
 • Geometrický popis kameniva pomocí sférických harmonických funkcí

 • Rypl, D.
  In: 12. betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005, pp. 340-345. ISBN 80-903502-2-4.
  2005
 • Oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

 • Fajman, P. - Kott, J., - Vinař, J.
  Zpravodaj WTAcz. 2005, 5(1-2), 14-15. ISSN 1213-7308.
  2005
 • Static Repair of Buttress of the St. Barbora Church in Kutna Hora

 • Kott, J. - Fajman, P.
  [Unpublished Lecture] VUB. 2005-11-30.
  2005
 • Identification des parametres du modele Microplan a partir d'expériences en compression uniaxiale et en utilisant un réseau neuronal

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Microstructure et Propriétés des Matériaux. Paris: Presses de l'école national des ponts et chaussées, 2005, pp. 247-252. ISBN 2-85978-412-8.
  2005
 • Observation of Influence of Temperature on Dynamic Behavior of Motorway Bridge

 • Herel, J. - Polák, M.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 98-105. ISBN 80-01-03348-1.
  2005
 • Micromechanics-hydration Model for the Elastic Properties of a Cement Paste

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 295-296. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Analýza stavebních konstrukcí na základě experimentálně určených charakteristik dynamické odezvy

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku. 2005-12-02.
  2005
 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu Malá Chuchle - nadjezd nad Strakonickou ulicí

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132007/2005.
  2005
 • Sledování vlivu teploty na dynamické chování dálničního komůrkového mostu

 • Herel, J. - Polák, M.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 73-76. ISBN 80-227-2277-4.
  2005
 • Sledování vlivu teploty na dynamické chování dálničního komůrkového mostu

 • Herel, J. - Polák, M.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005.
  2005
 • Sledování vlivu teploty na dynamické chování dálničního komůrkového mostu

 • Herel, J. - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005. ISBN 80-214-2941-0.
  2005
 • Sledování vlivu teploty na dynamické chování dálničního komůrkového mostu

 • Herel, J. - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005. pp. 81-82. ISBN 80-214-2941-0.
  2005
 • Rock Bursts Solved by Time Dependent Free Hexagons

 • Procházka, P. - Vacek, J., - Doležel, V.
  In: Tunel Design and System Engineering. Bedford: Indipendent Technical Conferences LTD, 2005. pp. 67-76.
  2005
 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of 2D Frames

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. pp. 535-536. ISBN 1-905088-00-0.
  2005
 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of 2D Frames

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2005. p. 1-13. ISBN 1-905088-01-9.
  2005
 • Model of Hardening Concrete with Evolving Parameters

 • Frantová, M. - Kruis, J., - Štemberk, P.
  In: Computational Plasticity VIII - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2005. p. 759-762. ISBN 84-95999-80-3.
  2005
 • Fuzzyfication of Chen Model of Plasticity of Concrete

 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Computational Plasticity VIII - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2005. p. 747-750. ISBN 84-95999-80-3.
  2005
 • Modelování plastického chování betonu

 • Frantová, M. - Štemberk, P., - Kruis, J.
  In: 12. betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. pp. 335-339. ISBN 80-903502-2-4.
  2005
 • Consideration of Uncertainty in Structural Design of RC Frame Subjected to Seismic Loading

 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Kohoutková, A.
  In: Asia-Pacific Conference on Risk Management and Safety 2005. Hong Kong: Hong Kong Association of Risk Management and Safety, 2005. pp. 506-511. ISBN 962-442-279-6.
  2005
 • Masonry Arch Bridges

 • Dvorský, T. - Kukaň, V., - Řeřicha, P.
  In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Mikromechanická předpověď elastických vlastností cementové pasty ze simulace hydratace

 • Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 77-81. ISBN 80-214-2831-7.
  2005
 • Back Analysis of Microplane Model Parameters Using Soft Computing Methods

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: NNSC-2005 (International Symposium on Neural Network and Soft Computing in Structural Engineering). Krakov: Institute of Computer Methods in Civil Engineering, 2005,
  2005
 • Partial Service Life Assessment of a Reactor Containment

 • Řeřicha, P. - Šejnoha, J.
  Nuclear Engineering and Design. 2005, 235(23), 2451-2462. ISSN 0029-5493.
  2005
 • Lepené lamelové dřevo vyztužené vlákny

 • Hluší, L. - Konvalinka, P., - Hořejší, K.
  In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, ISBN 80-214-2941-0.
  2005
 • Lepené lamelové dřevo vyztužené vlákny

 • Hluší, L. - Konvalinka, P., - Hořejší, K.
  In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 29-30. ISBN 80-214-2941-0.
  2005
 • Defects of Cathedral St. Barbory in Kutna Hora

 • Fajman, P. - Kuklík, P.
  [Unpublished Lecture] UnB - University of Brasília. 2005-11-01.
  2005
 • Pilot Experimental Tests of Behavior of Reinforced Glued Laminated Timbers

 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 43-48. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Multiscale Damage Modeling of Solid Propellants: Theory and Computational Framework

 • Matouš, K. - Inglis, H.M. - Gu, X. - Rypl, D. - Jackson, T.L., - Geubelle, P.H.
  In: Proceedings of the 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005, pp. 1-15.
  2005
 • Statické zajištění opěrného systému chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře

 • Fajman, P. - Kott, J., - Vinař, J.
  In: Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. pp. 127-134. ISBN 80-903501-6-X.
  2005
 • Zajištění opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

 • Fajman, P. - Kott, J., - Vinař, J.
  Stavitel. 2005, 13(7), 39-41. ISSN 1210-4825.
  2005
 • Mechanická analýza reaktorové nádoby v jaderných elektrárnách

 • Fajman, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 217-219. ISBN 80-227-2277-4.
  2005
 • Vibration Control of Bridge-Friendly Vehicles

 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 318-323. ISBN 80-8070-382-5.
  2005
 • Dynamic Bridge Response for Bridge-friendly Truck

 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Structural Dynamics. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2005. pp. 1051-1056. ISBN 90-5966-034-X.
  2005
 • Education in Civil Engineering at the Czech technical University

 • Máca, J.
  In: Proceedings of 5th AECEF Symposium on Civil Engineering in the Next Decade (AECEND) Strategies for Education, Research, Innovation and Practice. Praha: AECEF, 2005. pp. 99-106. ISBN 80-01-03266-3.
  2005
 • Statická zatěžovací zkouška silniční estakády Krejcárek - Palmovka SO 858

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132006/2005.
  2005
 • Kalorimetrická měření hydratace energosádry

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005, pp. 69-74. ISBN 80-214-3041-9.
  2005
 • Vliv jednostranného ohřevu na vlhkostní pole v energosádře

 • Toman, J. - Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005, pp. 63-68. ISBN 80-214-3041-9.
  2005
 • Vliv plniva na vlastnosti energosádry

 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005, pp. 57-62. ISBN 80-214-3041-9.
  2005
 • Obvodový plášť na bázi lité sádry

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005, pp. 51-56. ISBN 80-214-3041-9.
  2005
 • Application of Hydrophobizers in FGD Gypsum

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 5-14. ISBN 80-01-03348-1.
  2005
 • Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel

 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03348-1.
  2005
 • An Analysis of Dynamic Behavior of Damaged Reinforced Concrete Slabs

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 88-95. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • The Influence of the Cyclic Loading on the Change of the Modal Characteristics of the Prestressed Concrete Element

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 35-38. ISBN 80-227-2277-4.
  2005
 • The Influence of the Cyclic Loading on the Change of the Modal Characteristics of the Prestressed Concrete Element

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005.
  2005
 • Damage Detection and Localization on Reinforced Concrete Slabs Based on Modal Analysis

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. pp. 262-263. ISBN 978-1-60423-573-9.
  2005
 • Numerická analýza nádoby reaktoru: Transportní procesy

 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 175-176. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Numerická analýza nádoby reaktoru: Paralelní implementace

 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 181-182. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Micromechanical Properties of Calcium Leached Engineered Cementitious Composites

 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of International Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites in Structural Applications. Hawaii: University of Hawaii, 2005. pp. 1-7.
  2005
 • Nové experimentální metody v mikromechanice cementových kompozitů

 • Němeček, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2005, 5(5), 46-50. ISSN 1213-3116.
  2005
 • Wpływ izoterm adsorpcji soli na jej wytrącanie się podczas wysychania materiałów budowlanych

 • Koniorczyk, M. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Černý, R., - Gawin, D.
  In: Fizyka budowli w teorii i praktyce. Lodz: Politechnika Lodzka, 2005. pp. 215-222. ISSN 1734-4891.
  2005
 • Vliv mletého cihelného střepu jako pucolánové příměsi na vlastnosti vápenné omítky

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Kunca, A. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(8), 244-248. ISSN 1210-4027.
  2005
 • The Effect of Hydrophobization on the Properties of FGD Gypsum

 • Tesárek, P. - Rovnaníková, P. - Kolísko, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2004. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005, pp. 46-51. ISBN 80-969371-8-9.
  2005
 • The Effect of High Temperatures on Porosity and Thermal Conductivity of Composite Materials

 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2004. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 25-30. ISBN 80-969371-8-9.
  2005
 • Identification of Transport Parameters in Coupled Water and Nitrate Transport in Cement Mortar

 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2004. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 12-17. ISBN 80-969371-8-9.
  2005
 • Modifications of Lime Plasters for the Application in Historical Buildings

 • Tesárek, P. - Tydlitát, V. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2004. Bratislava: Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2005. pp. 6-11. ISBN 80-969371-8-9.
  2005
 • Nelineární modelování segmentu Karlova mostu

 • Janda, Z. - Novák, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Nelineární modelování segmentu Karlova mostu

 • Janda, Z. - Novák, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 141-142. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Nelineární analýza železobetonových rámových konstrukcí

 • Máca, J. - Pohl, K.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 296-297. ISBN 80-8070-382-5.
  2005
 • Thermal and Hygric Parameters of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal and Mechanical Loading

 • Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Journal of Building Physics. 2005, 29(2), 121-143. ISSN 1744-2591.
  2005
 • Properties of Hydrophobized FGD Gypsum

 • Tesárek, P. - Rovnaníková, P. - Kolísko, J., - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2005, 10/72(5), 255-264. ISSN 1425-8129.
  2005
 • Effect of Salt Concentration on Moisture Transport Properties of Hydrophilic Mineral Wool

 • Michálek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 243-246. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Flue Gas Desulphurization Gypsum: A Material for Building Envelopes

 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 239-242. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Effect of Aggregates on Moisture Transport Parameters of High Performance Concrete

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. pp. 235-238. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Pozzolanic Properties of Recycled Brick Ceramic in Lime Plasters

 • Kunca, A. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. p. 215-218. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Nanoporosimetric Measurements of Different Types of Building Materials

 • Stoklasová, D. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. p. 175-178. ISBN 80-214-2984-4.
  2005
 • Zobecněná formulace modelu CAM clay

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Zobecněná formulace modelu CAM clay

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 139-140. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Classifation of FGD Gypsum Using ČSN 72 23 01

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Toman, J.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2005. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005, pp. 123-124. ISBN 80-01-03290-6.
  2005
 • Effect of Aggregates on Moisture Transport Parameters of High Performance Concrete

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2005. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 125-129. ISBN 80-01-03290-6.
  2005
 • Determination of Moisture Diffusivity and Thermal Conductivity of Alkali Activated Slag

 • Drchalová, J. - Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2005. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 19-24. ISBN 80-01-03290-6.
  2005
 • Effect of Transversal Reinforcement in Normal and High Strength Concrete Columns

 • Němeček, J. - Padevět, P. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  Materials and Structures. 2005, 38(281), 665-671. ISSN 1359-5997.
  2005
 • Size Effect in Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Applications of Nanotechnology in Concrete Design. London: Thomas Telford Publications, 2005. pp. 47-53. ISBN 0-7277-3408-3.
  2005
 • Study of Dynamic Behavior of Two Road Bridges and their Numerical Models

 • Polák, M. - Plachý, T. - Rotter, T., - Ryjáček, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Structural Dynamics. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2005. pp. 1669-1674. ISBN 90-5966-033-1.
  2005
 • Dynamic Behaviour of a Steel Cable-stayed Footbridge Damped by TMD

 • Karásek, P. - Polák, M. - Plachý, T. - Němec, P. - Kalný, M., - Studničková, M.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on Structural Dynamics. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2005. pp. 521-526. ISBN 90-5966-033-1.
  2005
 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 210 přes železniční trať v km 10,818 na přeložce silnice I/7 Křimov - Hora Svatého Šebestiána

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132005/2005.
  2005
 • Determination of Moisture Diffusivity of Gypsum Using Moisture Profiles Obtained by a Microwave Technique

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 35-42. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Application of the Bear-Bachmat Model in Parameter Identification at Coupled Water and Salt Transport

 • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 27-34. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Chloride Binding in Cement Based Materials

 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 18-26. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Thermal, Hygric and Chloride Binding Characteristics of High Performance Concrete

 • Stoklasová, D. - Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 5-17. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Development of Experimental Methods for Evaluation of Functional Properties of Buildings

 • Klečka, T. ed. - Konvalinka, P. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03283-3.
  2005
 • Pulsed Laser-Induced Phase Transformations in CdTe Single Crystals

 • Gatskevich, E. - Ivlev, G. - Přikryl, P. - Černý, R. - Cháb, V., - Cibulka, O.
  Applied Surface Science. 2005, 248(1), 259-263. ISSN 0169-4332.
  2005
 • Interior Thermal Insulation System Based on Hydrophilic Mineral Wool

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Journal of Building Physics. 2005, 29(1), 21-35. ISSN 1744-2591.
  2005
 • Chloride Binding Isotherms in Concrete: The Effect of Aggregates and Admixtures

 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Young Researchers' Forum. London: Thomas Telford Publications, 2005. pp. 29-36. ISBN 0-7277-3387-7.
  2005
 • High Temperature Properties of Fiber Reinforced Cement Composites

 • Černý, R. - Němečková, J. - Toman, J. - Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  In: Application of Codes, Design and Regulations. London: Thomas Telford Publications, 2005. pp. 403-412. ISBN 0-7277-3403-2.
  2005
 • TDR Calibration Functions of Hygroscopic Materials

 • Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Review of Current Problems in Agrophysics. Lublin: Institute of Agrophysics in Lublin, Polish Academy of Sciences, 2005, pp. 303-308. ISBN 83-89969-15-7.
  2005
 • Boltzmann-Transformation Solution of the Inverse Problem of Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Review of Current Problems in Agrophysics. Lublin: Institute of Agrophysics in Lublin, Polish Academy of Sciences, 2005. p. 256. ISBN 83-89969-15-7.
  2005
 • Properties of Lime Plasters with Metakaolin Addition

 • Tesárek, P. - Tydlitát, V. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2005, 10/72(4), 175-182. ISSN 1425-8129.
  2005
 • Semi-Scale Experiments for Model Calibration and Verification in Water and Heat Transport in Porous Media

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XII. Southampton: WIT Press, 2005. pp. 145-154. ISBN 1-84564-020-9.
  2005
 • Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2005. pp. 112-115.
  2005
 • Moisture Transport in Two-Layer Systems

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2005. pp. 104-107.
  2005
 • Experimental Study of Water and Nitrate Transport in FGD Gypsum

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2005, pp. 14-17.
  2005
 • Determination of Chloride Diffusion Coefficient in Cement Mortar Using Methods of Inverse Modeling

 • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. pp. 405-414. ISBN 80-214-2853-8.
  2005
 • Measurement of Heat, Moisture and Salt Transport and Storage Properties of High Performance Concrete

 • Stoklasová, D. - Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. pp. 390-404. ISBN 80-214-2853-8.
  2005
 • Moisture Transport and Storage Properties of Cracked High Performance Concrete

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. pp. 381-389. ISBN 80-214-2853-8.
  2005
 • Effect of Moisture on Thermal Conductivity of a Cementitious Composite

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Collection of Manuscripts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. pp. 12-1-12-10.
  2005
 • Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Material after Thermal Load

 • Zuda, L. - Pavlík, Z. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Collection of Manuscripts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. pp. 11-1-11-11.
  2005
 • High Temperature Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Materials

 • Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Collection of Manuscripts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. pp. 10-1-10-11.
  2005
 • Thermal Properties of Mineral Wool Materials Partially Saturated by Water

 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Collection of Manuscripts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005, pp. 13-1-13-13.
  2005
 • Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Cementitious Composites

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Book of Abstracts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. p. 165. ISBN 80-8050-874-7.
  2005
 • Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Materials after Thermal Load

 • Zuda, L. - Pavlík, Z. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Book of Abstracts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. p. 164. ISBN 80-8050-874-7.
  2005
 • High Temperature Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Materials

 • Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  In: Book of Abstracts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005. p. 163. ISBN 80-8050-874-7.
  2005
 • Thermal Properties of Mineral Wool Materials Partially Saturated by Water

 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Michálek, P. - Pavlík, J., - Černý, R.
  In: Book of Abstracts of the 17th European Conference on Thermophysical Properties. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2005, pp. 79. ISBN 80-8050-874-7.
  2005
 • Computational Analysis of the Parameters of Coupled Water and Chloride Transport in Cement Mortar on the Basis of Experimental Water and Chloride Profiles

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Cement Combinations for Durable Concrete. London: Thomas Telford Publications, 2005. pp. 611-620. ISBN 0-7277-3401-6.
  2005
 • Hygric and Thermal Properties of High Performance Concrete

 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Cement Combinations for Durable Concrete. London: Thomas Telford Publications, 2005. pp. 555-562. ISBN 0-7277-3401-6.
  2005
 • Periodic Unit Cell-based Simulation of Materials with Random Microstructure

 • Zeman, J.
  In: Third M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier, 2005. pp. 553-556. ISBN 0-08-044480-6.
  2005
 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - IX. etapa

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132003/2005.
  2005
 • Modal Analysis of the Footbridge across the Highway D5 near Černice

 • Plachý, T. - Polák, M. - Karásek, P., - Němec, P.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 310-313. ISBN 80-8070-382-5.
  2005
 • An Analysis of the Damage-dependent Changes in Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Slabs

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 292-295. ISBN 80-8070-382-5.
  2005
 • Vliv hydrofilních přísad na vlhkostní vlastnosti minerální vlny

 • Pavlík, Z. - Michálek, P. - Jiřičková, M. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 177-180. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vlhkostní a tepelné vlastnosti materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky po zatížení vysokými teplotami

 • Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 173-176. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Materiálové parametry přenosu vlhkosti a solí mšenského pískovce

 • Pavlík, Z. - Michálek, P. - Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 169-172. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vazebné izotermy chloridů a dusičnanů vybraných stavebních materiálů

 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 165-168. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Inverzní modelování současného přenosu vlhkosti a solí

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 161-164. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vliv přísad na vývoj tepla při hydrataci sádry

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 157-160. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vliv tepelného namáhání na vlhkostní a tepelné vlastnosti vysokopevnostního betonu

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 153-156. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Nanoporozimetrická měření na vysokopevnostním betonu

 • Stoklasová, D. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 149-152. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vliv vysokých teplot na tepelné parametry aluminosilikátového kompozitního materiálu

 • Zuda, L. - Toman, J., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 133-136. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Vliv hydrofobizace na teplotně -vlhkostní poměry v obvodových pláštích na bázi lité sádry

 • Maděra, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 129-132. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Přenos vlhkosti a solí v lité sádře

 • Pavlík, Z. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 125-128. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů

 • Černý, R.
  In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Universita Pardubice, 2005, pp. 117-124. ISBN 80-7194-764-4.
  2005
 • Energosádra - perspektivní materiál pro výrobu prvků obvodového pláště

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005, pp. 329-333. ISBN 80-239-4905-5.
  2005
 • Tepelné a vlhkostní parametry vysokohodnotného betonu

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. pp. 300-304. ISBN 80-239-4905-5.
  2005
 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti cementových kompozit vyztužených skleněnými vlákny: referenční měření za normální teploty

 • Zuda, L. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. pp. 296-299. ISBN 80-239-4905-5.
  2005
 • Measuring Moisture Profiles in FGD Gypsum Using the TDR Method

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of 6th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances. Weimar: MFPA, 2005, pp. 308-315.
  2005
 • Application of Microwave Impulse Method for Measuring Moisture Profiles in Building Materials

 • Pavlík, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of 6th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances. Weimar: MFPA, 2005, pp. 278-285.
  2005
 • Stanovení tepelně-vlhkostní funkce obvodové konstrukce na bázi vysokohodnotného betonu

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2005, 14(6), 187-190. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Sledování průběhu nasákavosti porézních stavebních materiálů metodou TDR

 • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  Stavební obzor. 2005, 14(6), 167-171. ISSN 1210-4027.
  2005
 • FGD Gypsum: a Building Material with Perspectives

 • Tesárek, P. - Maděra, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Research and Teaching of Physics in the Context of University Education. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2005, pp. 39-42. ISBN 80-8069-528-8.
  2005
 • Effect of Fiber Orientation on Hydric Properties of Mineral Wool with Hydrophilic Admixtures

 • Michálek, P. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Research and Teaching of Physics in the Context of University Education. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2005, pp. 43-46. ISBN 80-8069-528-8.
  2005
 • Základy inženýrského pojetí spolehlivosti a jejího hodnocení

 • Šejnoha, J. - Blažek, V.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 2005, pp. 3-14. ISBN 80-02-01708-0.
  2005
 • Vazebné izotermy solí ve stavebních materiálech

 • Jiřičková, M. - Stoklasová, D., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2005, 14(6), 164-166. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Influence of the Tuned Mass Absorber on the Dynamic Response of the Footbridge across the Highway D5 near Černice

 • Polák, M. - Plachý, T. - Studničková, M. - Karásek, P., - Němec, P.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 314-317. ISBN 80-8070-382-5.
  2005
 • Non-local Damage Model Based on Displacement Averaging

 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2005, 63(1), 77-102. ISSN 0029-5981.
  2005
 • Numerical Homogenization of Perforated Plates

 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 584-585. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Semi-Scale Testing of Hygric Performance of Multi-Layered Systems of Porous Materials Using the TDR Measuring Technology

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium. Lublin: Institute of Agrophysics in Lublin, Polish Academy of Sciences, 2005. p. 109-126. ISBN 83-87385-95-6.
  2005
 • Identification of Microplane Model Parameters from Experiments in Uniaxial Compression

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Global Optimization of "Black-Box" Functions Using Stochastic Optimization Methods

 • Skoček, J. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 586-587. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - VIII. etapa

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132002/2005.
  2005
 • Monitoring of Dynamic Behavior Changes of Two Types of Structures

 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 934-935. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Application of Chen Model of Plastiticy to Hardening Concrete

 • Šípalová, M. - Kruis, J., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 1-6. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Application of Chen Model of Plasticity to Hardening Concrete

 • Šípalová, M. - Kruis, J., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 291-292. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of Two-Dimensional Frame with Fuzzy Coefficients

 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 1-8. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of Two-Dimensional Frame with Fuzzy Coefficients

 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 299-300. ISBN 80-85918-93-5.
  2005
 • Pozzolanic Admixtures in Lime Plasters - Mechanical Stress Caused by Temperature and Moisture Changes

 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 522-523. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Hygric and Thermal Properties of a Cracked High Performance Concrete

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 518-519. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Measurement of Basic Material Parameters of High Performance Concrete Using SORPTOMATIC 1990

 • Stoklasová, D. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 488-489. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Computational Simulation of Hygrothermal Performance of Building Envelopes on Modified FGD Gypsum Basis

 • Tesárek, P. - Maděra, J. - Pánek, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 486-487. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Experimental Setup for Measuring Moisture Profiles in Building Materials Using Time-Domain Reflectometry

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 482-483. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Inverse Modeling of Water and Salt Transport in Building Materials: The Choice of a Proper Model

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 480-481. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Thermal and Hygric Properties of Ceramic Brick: Reference Data Measurements for Application in Modeling Coupled Moisture and Heat Transport

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Tesárek, P. - Rybár, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 478-479. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Experimental Assessment of Thermal Properties of Thermal Insulation Materials as a Basis for Their Proper Technical Utilization

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Tesárek, P. - Gazdo, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 476-477. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • A Comparison of Hygric Properties of Three Different Insulation Materials

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Tesárek, P. - Gazdo, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 474-475. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Water and Water Vapor Transport Properties of Hydrophilic Mineral Wool

 • Michálek, P. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 472-473. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • TRANSMAT - a Computer Simulation Tool for Modeling Coupled Heat and Moisture Transport in Building Materials

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 470-471. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Solution of Heat and Moisture Transport in a System with Interior Thermal Insulation Using the Computer Code TRANSMAT

 • Maděra, J. - Pánek, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 468-469. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Basic Methodology for the Assessment of Production Technology of Cement Composites with Non-Metallic Fiber Reinforcement

 • Němečková, J. - Černý, R. - Padevět, P. - Kopecký, L., - Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 460-461. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • The Variations of Thermal Conductivity and Porosity of Cementitious Composites Due to the Thermal Load

 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 444-445. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures: a Perspective Material for Building Renovation

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 432-433. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Effect of Admixtures on the Properties of FGD Gypsum

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 430-431. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Thermal and Hygric Characteristics of Composite Materials on the Basis of Alkali-Activated Slag

 • Friedlová, L. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 428-429. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Basic System of Experimental Methods for Testing and Quality Evaluation of New Building Materials

 • Černý, R. - Pavlík, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 426-427. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Experimental Setup for Monitoring Coupled Water and Salt Transport in Building Materials

 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 424-425. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Basic Hygric and Thermal Properties of Two Self-Compacting Concrete Mixtures

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 422-423. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Inverse Analysis of Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials Using a Diffusion-Advection Model

 • Černý, R. - Pavlík, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 420-421. ISBN 80-01-03201-9.
  2005
 • Comparison of the Capacitance Method and the Microwave Impulse Method for Determination of Moisture Profiles in Building Materials.

 • Tesárek, P. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Acta Polytechnica. 2005, 45(1), 42-47. ISSN 1210-2709.
  2005
 • Porovnání kapacitní metody a mikrovlnné impulsní metody při určení součinitele vlhkostní vodivosti

 • Tesárek, P. - Pavlík, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2005, 14(3), 88-92. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenné omítky s metakaolinem

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Kunca, A. - Zuda, L. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(5), 150-153. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Základní mechanické, tepelné a vlhkostní parametry vysokohodnotného betonu

 • Jiřičková, M. - Mňahončáková, E. - Padevět, P., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2005, 14(5), 144-149. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Research of Conductivity of Polymeric Composites

 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Radio-Electronics, Electrical and Power Engineering. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2005. pp. 58. ISBN 5-87789-019-0.
  2005
 • A Comparison of Capacitance and TDR Techniques for Determination of Moisture Profiles in Building Materials

 • Pavlík, Z. - Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium: the Role of Soil Use. Lublin: Institute of Agrophysics in Lublin, Polish Academy of Sciences, 2005, pp. 23-25.
  2005
 • Determination of Moisture Diffusivity and Salt Diffusion Coefficient of Building Materials Using Transient Methods

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium: the Role of Soil Use. Lublin: Institute of Agrophysics in Lublin, Polish Academy of Sciences, 2005. pp. 21-23.
  2005
 • Experimentální a počítačová analýza kombinovaného transportu vlhkosti a chloridů v cementové maltě

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(2), 50-53. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Mechanické namáhání vápenných omítek s pucolánovými přísadami vyvolané změnami teploty a vlhkosti

 • Kunca, A. - Černý, R. - Tydlitát, V., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(2), 45-49. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Application of TDR Measurement Technology for Construction Materials in Semi-Scale Experiments: A Practical Example

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  International Agrophysics. 2005, 19(1), 57-60. ISSN 0236-8722.
  2005
 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky

 • Friedlová, L. - Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(2), 40-44. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Application of Domain Decomposition Methods in Time Dependent Mechanical Problems

 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Bittnar, Z.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. p. 49-52. ISBN 80-86407-04-7.
  2005
 • Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems

 • Medek, O. - Kruis, J. - Bittnar, Z., - Tvrdík, P.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. pp. 61-64. ISBN 80-86407-04-7.
  2005
 • Využití radial basis function network při optimalizaci výpočtově náročných funkcí

 • Skoček, J. - Kučerová, A.
  In: Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. pp. 127-132. ISBN 80-214-2827-9.
  2005
 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - VII. etapa

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2005. Report no. 132001/2005.
  2005
 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakaolinů - 2. část

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P. - Kunca, A. - Friedlová, L. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2005, 14(1), 16-20. ISSN 1210-4027.
  2005
 • Equivalent Localization Element for Crack Band Approach to Mesh-sensitivity in Microplane Model

 • Bažant, Z. - Červenka, J., - Wierer, M.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2005, 62(5), 700-726. ISSN 0029-5981.
  2005

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell