České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2006

** probiha hledani a vyber.. dokonceno za 19.1 s **

<< zpět

 • Verifying an advanced non-linear numerical model for retaining structures - Numerical experiment EN3/2

 • Koudelka, P. - Koudelka, T.
  In: Physical Modelling in Geotechnics, Two Volume Set: Proceedings of the Sixth International Conference on Physical Modelling in Geotechnics, 6th ICPMG '06, Hong Kong, 4 - 6 August 2006. London: Taylor & Francis, 2006. p. 1461-1467. ISBN 0-415-41586-1.
  2006
 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer

 • Škvára, F. ed. - Doležal, J. ed. - Svoboda, P. ed., - Kopecký, L. ed.
  Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006.
  2006
 • Nanoindentation of cement pastes

 • Němeček, J.
  [Unpublished Lecture] Micromaterials, Ltd., UK. 2006-11-16.
  2006
 • Přetváření a porušování materiálů

 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03555-7.
  2006
 • Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept.

 • Procházka, P. - Trčková, J. - Weiglová, J., - Augusta, J.
  Acta Research Reports. 2006, 2006(15), 31-38. ISSN 1214-9691.
  2006
 • Microstructure and Mechanical Characteristic of Lumbar Annulus Fibrosus

 • Lukeš, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S.
  In: Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering. Vienna: International Federation for Medical & Biological Engineering, 2006, pp. 30-32.
  2006
 • Microstructure and Mechanical Characteristic of Intervertebral Disc and Annulus Fibrosus

 • Lukeš, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 144-145. ISBN 80-214-3232-2.
  2006
 • Modelling of reinforced concrete structures subjected to fire

 • Červenka, J. - Surovec, J., - Kabele, P.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 515-522. ISBN 0-415-39749-9.
  2006
 • Microstructure of Geopolymer Materials Based on Fly Ash

 • Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  Ceramics - Silikáty. 2006, 50(4), 208-215. ISSN 0862-5468.
  2006
 • Three-dimensional Analysis of RC Beams

 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 340-341. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Material models for time dependent analysis of conrete structures

 • Bacarreza, O. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 91-116. ISBN 80-01-03574-3.
  2006
 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads

 • Máca, J. - Valášek, M.
  Slovak Journal of Civil Engineering. 2006, 2006(3), 10-13. ISSN 1210-3896.
  2006
 • Automatizovaný systém pro kontinuální sledování vodorovných deformací podpor v průběhu vysouvání nosné konstrukce mostu s automatickým přerušením vysouvání při dosažení limitní deformace podpory

 • Polák, M. - Plachý, T., - Bittnar, P.
  [Verified Technology] 2006.
  2006
 • OOFEM, ver. 1.7

 • Patzák, B.
  [Software] 2006.
  2006
 • Temperature Effects on the Nave of the Saint Vitus Catthedral

 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Safeguarded Cultural Heritage. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 929-931. ISBN 978-80-86246-32-1.
  2006
 • Důsledky změn hladiny podzemní vody v podloží a následné dopady na vrchní stavbu

 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: CPRESS, 2006. ISBN 80-8073-678-2.
  2006
 • The effect of biological sediment on durability of paint systems,

 • Wasserbauer, R. - Kalousková, M., - Kreislová, K.
  In: Advances in coatings technology. Warsaw: Institut zamiejscowy farb i tworzyv v Gliwicach, 2006. pp. 15-19.
  2006
 • Micromechanics Based Inelastic and Damaye Modeling of Composites

 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 89-94. ISBN 80-01-03440-2.
  2006
 • Expertní posudek úpravy krovu rodinného domu č.p.32 ve Velkých Svatoňovicích

 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2006. Report no. 61018.
  2006
 • Odborný posudek vlivu tryskové injektáže přístavku objektu v Náchodě č.p. 83 na okolní objekty

 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2006. Report no. 61019.
  2006
 • Is there a Relationship between Magmatic Fabrics and Brittle Fiactures in Plutons? A View Based on Structural Analysis, Anisotropy of Magnetic Susceptibility and Thermo-mechanical Modelling of the Tanvald Pluton (Bohemian Massif)

 • Žák, J. - Vyhnálek, B., - Kabele, P.
  Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2006, 157(3-4), 286-310. ISSN 0031-9201.
  2006
 • Microstructure changes and volume changes and modeling autogenous shrinkage in hydrating cement paste

 • Litoš, J. ed. - Šmilauer, V. ed.
  Bangkok, 2006-08-03/2006-08-05. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006. ISBN 974-8257-18-5.
  2006
 • Effects of Chemical Exposure on Bond between Synthetic Fiber and Cementitious Matrix

 • Kabele, P. - Novák, L. - Němeček, J., - Kopecký, L.
  In: Textile Reinforced Concrete - Proc. of the 1st Interantional RILEM Conference. Cachan: RILEM Publications, 2006. pp. 91-99. ISBN 2-912143-97-7.
  2006
 • ECC - výroba a ověřování vlastností

 • Novák, L. - Kabele, P., - Kopecký, L.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Determination of Micromechanical Properties of Cement Paste by Integration of Numerical Analysis and Experimental Nanoindentation

 • Kabele, P. - Jůn, P., - Němeček, J.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006
 • Effects of Calcium Leaching on Interfacial Properties of PVA Fibers in Cementitious Matrix

 • Kabele, P. - Němeček, J. - Novák, L., - Kopecký, L.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 285-296. ISSN 1210-2717.
  2006
 • Strategy for Computational Analysis of Demolitions of Precast Concrete Buildings

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] DFG Forschergruppe 500, Prof. Berndt Möller, Prof. Wolfgang Graf. 2006-11-16.
  2006
 • Micromechanics-based Study of Durability of Fiber Reinforced Cementitious Composites

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Gifu University, Prof. K. Rokugo. 2006-10-20.
  2006
 • Micromechanics-based Study of Durability of Fiber Reinforced Cementitious Composites

 • Kabele, P.
  [Unpublished Lecture] Japan Society of Civil Engineers, Dr. T. Kanda, Prof. K. Rokugo. 2006-10-23.
  2006
 • Sledování vodorovných deformací podpor při vysouvání nosné konstrukce SO 6 203-I dálničního mostu u Rzavé na dálnici D3 km 69,292 až 69,520

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132004/2006.
  2006
 • Preliminaries to Modelling of Functionally Graded Materials

 • Sharif Khodaei, Z.
  Praha: Defense date 2006-01-25. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2006
 • 3rd PhD Workshop Brno-Prague-Weimar

 • Vořechovský, M. org. - Hoang, A.P. org. - Matesová, D. org. - Luther, T. org. - Unger, J.F. org. - Brehm, M. org. - Bucher, Ch. org. - Surovec, J. org. - Eckardt, S. org. - Carsten, K. org. - Sýkora, J. org. - Vorel, J. org. - Kučerová, A. org. - Most, T. org. - Veselý, V. org. - Valenta, R. org. - Šejnoha, M. org. - Frantík, P. org. - Hafner, S. org., - Novák, L. org.
  [Workshop Hosting] 2006.
  2006
 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer

 • Škvára, F. - Doležal, J. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - Pawlasová, S. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L., - Šulc, R.
  In: 16th IBAUSIL - International Conference on Building Materials. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006.
  2006
 • Formulation of Generalized CAM Clay Model

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(5), 367-384. ISSN 1210-2717.
  2006
 • Stability Of Seam Face In Longwall Mining Due To A Gas Blasting

 • Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazards. Vicenza: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2006. pp. 195-202. ISBN 981-05-5561-X.
  2006
 • Rock Bumps Due to Creation of Dislocation During Deep Mining

 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazards. Vicenza: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2006. pp. 121-128. ISBN 981-05-5561-X.
  2006
 • Rock Bursts Maitenance Solved by Free Hexagons

 • Doležel, V. - Šmejda, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2006. pp. 161-168. ISBN 981-05-5562-8.
  2006
 • Software pro rozhraní ko-simulace mezi Matlab-Simulinkem a C kódem

 • Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2006.
  2006
 • Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kostí

 • Bezouška, V. - Volf, J., - Petrtýl, M.
  Czech Republic. Patent CZ 296844. 2006-05-22.
  2006
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti

 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M.
  Czech Republic. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
  2006
 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer

 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Pawlasová, S. - Myšková, L. - Dvořáček, K. - Beksa, M., - Šulc, R.
  In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006. pp. 1-2. ISBN 974-8257-18-5.
  2006
 • Simulation of Fresh Concrete Flow

 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006
 • Beton bez cementu s názvem POPbeton

 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Myšková, L. - Pawlasová, S. - Beksa, M., - Šulc, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 121-125. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • POPbeton jako tenkovrstvá překrytí

 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L. - Šulc, R., - Pawlasová, S.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 126-130. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • Mechanické vlastnosti vysokopevnostního betonu

 • Padevět, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: CPRESS, 2006. pp. 99-100. ISBN 80-8073-677-4.
  2006
 • Brazilský test betonu a jeho simulace pomocí FEM

 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 55-56. ISBN 80-227-2479-3.
  2006
 • Použití lineárních optoelektronických měřících sond pro dlouhodobé měření deformací

 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 45-46. ISBN 80-227-2479-3.
  2006
 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti

 • Kuklík, P. - Vídenský, J., - Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. Report no. 2.1.3.
  2006
 • GEO 5 Piloty

 • Kuklík, P. - Laurin, J.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
  2006
 • Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou

 • Rotter, T. - Král, J. - Polák, M. - Hrdoušek, V. - Plachý, T. - Sýkora, J. - Dolejš, J., - Kukaň, V.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2006. Report no. PEZ 2005 1F45D/077/120.
  2006
 • Teplotní vlivy na deformace sloupů hlavní lodi katedrály sv. Víta

 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Sborník 5. mezinárodní konference Nové trendy v statice a dynamice stavebních konstrukcí. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 61-65.
  2006
 • Stanovení povrchových charakteristik a mikromechanických vlastností cementových materiálů

 • Němeček, J. - Forstová, K.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2006, 6(6), 64-67. ISSN 1213-3116.
  2006
 • Fuzzy-Set-Based Methodology for Assessment of Seismic Response of Structures

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modeling and Simulation 2006. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2006. pp. 577-581. ISBN 983-41728-3-4.
  2006
 • Parallelization of Fuzzy Problems

 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 188-189. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Parallelization of Fuzzy Problems

 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 1-12. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Seismically Loaded Frame Structure

 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 1-9. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Seismically Loaded Frame Structure

 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 364-365. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Uplatňovanie oceľových, oceľobetónových a drevených konštrukcií a mostov vo výstavbe. Košice: Technická Univerzita, 2006. pp. 109-116. ISBN 80-8073-624-3.
  2006
 • Design Model for FRP Reinforced Glulaminated Beams

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 59-60. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Návrhový model pro nosníky z lepeného lamelového dřeva vyztuženého FRP

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 61-62. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Analysis of Current State and Design of Feasible Production Forms of WP Composites

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 81-82. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Analýza současného stavu a návrh možných způsobů výroby dřevo-polymerních kompozitů

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 81-82. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems

 • Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O.
  Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 213-222. ISSN 1210-2717.
  2006
 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Heat and Moisture Transfer

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 184-185. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Heat and Moisture Transfer

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Fuzzy Approach to Solution of Civil Engineering Problems

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation. Konya: Selcuk University Press, 2006. pp. 481-486.
  2006
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems

 • Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 93-98. ISBN 80-87012-02-X.
  2006
 • Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov

 • Kreislová, K. - Knotková, D. - Kreibichová, B. - Kudláček, I., - Kopecký, L.
  In: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Praha: VŠCHT, 2006. pp. 34-36. ISBN 80-7080-621-4.
  2006
 • Measurement and Calculation of Temperature Changes in Building Materials during Freeze-Thaw Cycle

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Vliv vlhkosti na simulaci šíření teploty v programu Delphin

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 29-34. ISBN 80-214-3112-1.
  2006
 • Bio-Physical Suspensions of Knee Replacements in the Tibial Cavity

 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Horák, Z. - Hulejová, H. - Danešová, J., - Starý, Z.
  In: The Interaction of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration. Berlin: Research Center for Musculoskeletal Surgery, 2006, pp. 45-46.
  2006
 • The Exact Determination of Biomechanochemical Processes at Indirect Healing in Callus

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006
 • Shear Stresses Regulate the Reconstruction Processes in Bone

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006
 • The Stress Changes Regulate the Rate of Bone Thinning/Thickening

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006
 • Design and Construction Aspects of the Largest "Pile Curtain" Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area

 • Cunha, R.P. - Medeiros, A.G.B. - Silva, C.M., - Kuklík, P.
  In: Underground Construction and Ground Movement, proceedings of the GeoShanghai Conference 2006. Reston, Virginia: ASCE, 2006. pp. 415-422. ISBN 0-7844-0867-X.
  2006
 • Several Comments on Influence Zone Depth Progress in Deep Hole Foundations

 • Kuklík, P.
  In: Underground Construction and Ground Movement, proceedings of the GeoShanghai Conference 2006. Reston, Virginia: ASCE, 2006. pp. 355-362. ISBN 0-7844-0867-X.
  2006
 • Assessment of Slopes Endangered by Groundwater

 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Ravage of Planet. Southampton: WIT Press, 2006.
  2006
 • Separation of Salt and Sweet Waters in an Area of Former Mines

 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Ravage of Planet. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 543-552.
  2006
 • Flood Load as a Random Process

 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 153-154. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Review of Publications and Regulations on Structures in Flood Areas

 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 151-152. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Optimal Shape Design of Fibres with Constant Contact Tractions

 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Ryčl, V.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 115-116. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Suggestions and Verification of Properties of Higher Strength Concrete 50MPa

 • Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 77-78. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Recommendation of Casting Procedures for Thick Slabs in Order to Reduce Cracks

 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 73-74. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Deriving Numerical Procedures of Heat and Moisture Transport Modelling - Computer Implementation

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 71-72. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Control of Hydratation Heat Development by Casting Procedure

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 69-70. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Tests of Shotcrete and Fibre Reinforced Concrete in Compression, Bending, Tension and Push-through

 • Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 67-68. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Nanochemomechanical Study of Stress Changes in Fibre Reinforcement of Concrete Structures

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 65-66. ISBN 80-01-03631-6.
  2006
 • Application of Reliability Theory Methods to Flood Loads and their Implementation in the Design Practice

 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 169-170. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Analysis of Regulations, Directives and Methods for Design of Structures Affected by Floods

 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 165-166. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Optimized Design of Composite Materials

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 139-140. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Recommendation of Casting Procedures for Thick Slabs in Order to Reduce Cracks and Evaluation of Production, Transport and Casting Influence on Foundation Slabs Quality

 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 99-100. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Deriving of Numerical Procedures of Heat and Moisture Transport Modelling

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 97-98. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 95-96. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Shotcrete - Steel and Disperse Reinforcement (Fire Resistance, Strength)

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 93-94. ISBN 80-01-03630-8.
  2006
 • Localization Properties of Gradient Plasticity Models for Strain-softening Materials

 • Jirásek, M.
  [Unpublished Lecture] Universitaet Kaiserslautern. 2006-02-23.
  2006
 • Models for Localized Damage in Quasibrittle Materials

 • Jirásek, M.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S416. ISSN 0021-9290.
  2006
 • Elastic Properties of Cement Paste, Mortar and Concrete as Predicted from Micromechanical Models

 • Šmilauer, V.
  [Unpublished Lecture] ZDENEK P. BAZANT. 2006-05-12.
  2006
 • Měření tepelných a vlhkostních vlastností retardérů vodní páry

 • Tesárek, P. - Pavlíková, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2006 -Nedestruktivní testování v inženýrské praxi. Brno: VUT v Brně, 2006. pp. 212-215. ISBN 80-7204-487-7.
  2006
 • Počítačový návrh obvodového pláště s vnitřní tepelnou izolací

 • Maděra, J. - Jerman, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2006 -Nedestruktivní testování v inženýrské praxi. Brno: VUT v Brně, 2006. pp. 109-114. ISBN 80-7204-487-7.
  2006
 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Vliv cyklického únavového namáhání na změnu modálních charakteristik prvku z předpjatého betonu

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Analýza vyztužených dřevěných prvků

 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Experimentální měření průběhu teploty ve stavebních materiálech porovnané s numerickým výpočtem

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Experimentální výzkum dotvarování cementové pasty na mikroúrovni

 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Simulace pracovního diagramu betonu v brazilském testu

 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Porovnání měření deformací pomocí tenzometrických snímačů a lineární optoelektronické měřící sondy

 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006
 • Vliv pohlcovače kmitů na dynamickou odezvu lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze

 • Polák, M. - Plachý, T., - Ryjáček, P.
  In: Sborník 5. mezinárodní konference Nové trendy v statice a dynamice stavebních konstrukcí. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006.
  2006
 • Přetváření a porušování materiálů. Dotvarování, plasticita, lom a poškození

 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03555-7.
  2006
 • Application of the Mori-Tanaka Method to Analysis of Woven Composites with Imperfections

 • Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: III-rd European Conference on Computational Mechanics. Dordrecht: Springer, 2006. pp. 516. ISBN 1-4020-4994-3.
  2006
 • Měření kmitání výložníků laserových scannerů portálu elektronického mýta - dálnice D11, km 9,85

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132003/2006.
  2006
 • Vliv pohlcovače kmitů na dynamickou odezvu lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze

 • Polák, M. - Plachý, T., - Ryjáček, P.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 165-168. ISBN 80-227-2479-3.
  2006
 • Reinforcement-matrix Interaction Modelled by FETI Method

 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: 17th International Conference on Domain Decomposition Methods, Book of Abstracts. Linz: Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM), 2006. pp. 66.
  2006
 • Rock Burst Maintenance Solved by Free Hexagons

 • Doležel, V. - Šmejda, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: Inspection, Appraisal, Repeir and Maintenance of Structures. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006
 • Nonlinear Hashin-Shtrikman Bounds

 • Procházka, P. - Toman, M., - Pešková, Š.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006
 • Optimal Prestress of Laminated Arches

 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006
 • Nanomechanical Study of Stress Changes in Fiber Reinforcement of Underground Structures

 • Procházka, P. - Machovič, V.
  In: Proceedings of Advances in Geomaterials and Structures. Hamammet: CUD, 2006. pp. 743-748.
  2006
 • Rock Bumps Due to Creation of Dislocation during Deep Mining

 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Protection of Structures Against Hazard. Singapore: CI-Premier, 2006. pp. 195-202. ISBN 981-05-5561-X.
  2006
 • Stability of Seam Face in Longwall Mining Due to a Gas Blasting

 • Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazard. Singapore: CI-Premier, 2006. pp. 121-128. ISBN 981-05-5561-X.
  2006
 • Stanovení materiálových charakteristik lepeného lamelového dřeva vyztuženého vlákny

 • Hluší, L.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 41-46. ISBN 80-214-3112-1.
  2006
 • Teplotní zatížení opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

 • Fajman, P. - Kott, J.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 5-9. ISBN 80-227-2479-3.
  2006
 • Homogenization of Real-world Balanced Woven Composites with Imperfect Microstructure

 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. pp. 1. ISSN 0965-0393.
  2006
 • Návrhy a ověření vlastností betonů s vyšší pevností 50MPa

 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 79-80. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Reconstruction Processes in the Inter-Fragmental Space of Diaphyses During the Distraction Osteotomy

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering. Vienna: International Federation for Medical & Biological Engineering, 2006, pp. 1-4.
  2006
 • Experimentální měření průběhu teploty ve stavebních materiálech porovnané s numerickým výpočtem

 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 73-78. ISSN 1335-2393.
  2006
 • Numerical Study of Elastic Properties of ITZ in Hydrating Cement Paste

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Concrete through Science and Engineering, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2006. pp. 1-11. ISBN 2-35158-003-6.
  2006
 • Material Features of Reinforced Glued Laminated Timber

 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: WORKSHOP 2006. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 330-331. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Analysis of Reinforced Timber Beams

 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 51-56. ISBN 80-01-03509-3.
  2006
 • High-Temperature Properties of Fiber Reinforced Cement Composites

 • Pavlík, Z. - Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Dni betonu. Krakow: Polski Cement, 2006. pp. 385-393. ISBN 83-89478-11-0.
  2006
 • Mechanical, Hydric and Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicates

 • Černý, R. - Zuda, L. - Rovnaníková, P., - Rovnaník, P.
  In: Dni betonu. Krakow: Polski Cement, 2006. pp. 497-506. ISBN 83-89478-11-0.
  2006
 • Změny hladiny podzemní vody a jejich dopady na vrchní stavbu

 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: WTA CZ, 2006. pp. 329-336. ISBN 80-02-01866-4.
  2006
 • Reposition of Bone Masses in the Lateral Direction at Diaphyses as the Biochemical Response to Excessive Stress/Strain States

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Unpublished Lecture] International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 2006-10-01.
  2006
 • Quality of Bone Density-Acceleration of Bone Thickening

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Unpublished Lecture] International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 2006-09-28.
  2006
 • Dopady extrémních povodní na podloží a možné preventivní přístupy

 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Zpravodaj WTAcz. 2006, 6(1-2), 19-22. ISSN 1213-7308.
  2006
 • Prediction of the Effective Fracture Energy in Quarry Masonry

 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J. - Novotná, E. - Vorel, J., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • An Improved Material Model for Quarry Masonry

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Sýkora, J., - Vorel, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • Study of Dynamic Behaviour of the Slab Bridge and its Numerical Model

 • Polák, M. - Plachý, T. - Rotter, T., - Ryjáček, P.
  In: Advances in Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Research and Practise. Wuppertal: Institute Static and Dynamics of Structure, Bergische Universitat Wuppertal, 2006. pp. 23-24.
  2006
 • The Change of Dynamic Characteristics of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. ISBN 80-969228-0-7.
  2006
 • The Change of Dynamic Characteristics of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th Youth Symposyum on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. pp. 6. ISBN 80-969228-2-3.
  2006
 • Experimentální výzkum dotvarování cementové pasty na mikroúrovni

 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 357-362. ISSN 1335-2393.
  2006
 • Simulace pracovního diagramu betonu v brazilském testu

 • Padevět, P. - Patzák, B.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 381-386. ISSN 1335-2393.
  2006
 • Porovnání měření deformací pomocí tenzometrických snímačů a lineární optoelektronické měřící sondy

 • Padevět, P. - Bittnar, Z.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 377-380. ISSN 1335-2393.
  2006
 • Solution of Large Hydro-Thermo-Mechanical Problems

 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006
 • Soil Additionally Affected by Non Force Loading and Its Influence on Upper Structure

 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Proceedings EPMESC X. Beijing: Tsinghua University Press/Springer, 2006. p. 999-1006. ISBN 7-89486-077-8.
  2006
 • Numerical Evaluation of Bored Piles in Tropical Soils by Means of the Geotechnical Engineering "GEO4" Fine Software

 • Anjos, G.J.M. - Cunha, R.P. - Kuklík, P., - Brouček, M.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006. ISBN 1-4020-4994-3.
  2006
 • Numerical Modelling and Analysis of Extreme Flood Events on the Lužnice River

 • Valenta, P. - Valentová, J., - Brouček, M.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Bumps Modelling Using the Principal Shear Stresses

 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXVIII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 41-50. ISBN 1-84564-164-7.
  2006
 • Penalty Formulation of Damage in Classical Composites

 • Procházka, P. - Matyáš, J.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXVIII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 329-338. ISBN 1-84564-164-7.
  2006
 • Problematika základových desek v hlubokých jámách, modely, technická řešení

 • Šejnoha, J. org. - Kuklík, P. org., - Krejčí, T. org.
  [Conference Hosting] 2006.
  2006
 • Use of Shotcrete in Tunnel Lining Design in Difficult Conditions

 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Conference on Composites/Nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2006.
  2006
 • Application of FRC in Tunnel Reinforcement

 • Procházka, P.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 245-254. ISBN 1-84564-162-0.
  2006
 • Numerical Modeling of Bumps using the Stress Stages

 • Procházka, P.
  In: Structures under Shock and Impact IX. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 155-164. ISBN 1-84564-175-2.
  2006
 • Behavior of FRC Structures with One-sided Moistened Surface

 • Procházka, P.
  In: Central European Congress on Concrete Engineering. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. pp. 383-388. ISBN 80-903502-8-3.
  2006
 • Safety of Deep Slopes Excavated during Construction of Underground Structures

 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Urban Transport and the Environment in the 21 Century XII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 409-418. ISBN 1-84564-179-5.
  2006
 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures

 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: Ninth Engineering Mechanics Symposium. Eindhoven: Graduate school Engineering Mechanics, 2006. pp. 31.
  2006
 • Optimization of Composite Materials

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 183-185. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Coupled Moisture and Salt Transport in Building Materials: Theoretical and Experimental Treatments

 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  In: European Research on Cultural Heritage - State-of-the-Art Studies, Volume 5. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. p. 197-212. ISBN 80-86246-28-0.
  2006
 • Influence of Rigidity of Hip Replacements upon the Stress State in the Walls of Femoral Diaphysis with Regard of Bending Stiffness between Replacement and Bone Tissue

 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Bone Formation by Metamorphosis from Fibrosis Tissue to Lamellar Bone on Distraction Osteotomy

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Wohlmuthová, A., - Jandeková, D.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Discretization of Three-Dimensional Aggregate Particles

 • Rypl, D.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006, pp. 1-15. ISBN 1-4020-4994-3.
  2006
 • Microplane Model Parameters Estimation Using Neural Networks

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006, ISBN 1-4020-4994-3.
  2006
 • Kloubní náhrady - nové trendy

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Jednota českých matematiků a fyziků-Komise pro vyučování matematiky VŠTEZ. 2006-06-06.
  2006
 • How the Bone Tissue Substantially Reduce Enormous Stresses and Strains in Diaphyses

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2006-10-11.
  2006
 • Vazební pole na rozhraní polymerních implantátů a kompaktní kosti

 • Petrtýl, M.
  [Unpublished Lecture] Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2006-04-01.
  2006
 • Properties of Glass Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal Load

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2006, 11(4), 217-225. ISSN 1425-8129.
  2006
 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Dynamically Loaded Structure

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 241-248. ISSN 1210-2717.
  2006
 • Modeling Autogenous Shrinkage in Hydrating Cement Paste

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 271-283. ISSN 1210-2717.
  2006
 • Boundary Conforming Discretization of Three-Dimensional Domains

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 307-318. ISSN 1802-1484.
  2006
 • Microstructure-based Micromechanical Prediction of Elastic Properties in Hydrating Cement Paste

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Cement and Concrete Research. 2006, 36(9), 1708-1718. ISSN 0008-8846.
  2006
 • Analýza vyztužených dřevěných prvků

 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 163-168. ISSN 1335-2393.
  2006
 • The Saint Vitus Cathedral - Temperature Influence on the Deformations of the Columns of the Nave

 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. ISBN 0-947644-59-8.
  2006
 • Static Deflects of Cathedral st. Barbora in Kutná Hora

 • Fajman, P.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. pp. 193-194. ISBN 0-947644-58-X.
  2006
 • Vliv nadbetonování klenby na její statickou účinnost

 • Fajman, P. - Kott, J. - Beran, P., - Horová, I.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: WTA CZ, 2006. pp. 337-340. ISBN 80-02-01866-4.
  2006
 • Qualitative Analysis of Fiber Composite Microstructure: Influence Of Boundary Conditions

 • Gajdošík, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Probabilistic Engineering Mechanics. 2006, 21(4), 317-329. ISSN 0266-8920.
  2006
 • Remodelling Processes in Callus after the Distraction Osteotomy

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J., - Mařík, I.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 162-163. ISBN 80-214-3232-2.
  2006
 • Suspensory Ligament System of Composite Replacements

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Jíra, A. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Adam, M. - Starý, Z., - Hulejová, H.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 164-165. ISBN 80-214-3232-2.
  2006
 • Polyolefinic Composites - Bioactive Material for Skeletal Replacement

 • Kruliš, Z. - Starý, Z. - Synková, H. - Petrtýl, M., - Hulejová, H.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 134-135. ISBN 80-214-3232-2.
  2006
 • Bioregulation of Stress/Strain Fields in Diaphyses during the Lateral Drift

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Mařík, I., - Lísal, J.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 76-77. ISBN 80-214-3232-2.
  2006
 • Micromechanical Modeling of Random or Imperfect Composites

 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 83-91. ISBN 1-84564-162-0.
  2006
 • Zobecněná formulace materiálového modelu Cam clay

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. pp. 97-102. ISBN 80-214-3114-8.
  2006
 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of CP Composites with Voids: Numerical Implementation of the Matrix Model

 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006. pp. 31-32. ISSN 1610-7381.
  2006
 • Management of Hydratation Heat Evolution

 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Management of Hydratation Heat Evolution

 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 402-403. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability of Concrete Slabs

 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability of Concrete Slabs

 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 121-122. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Stříkaný beton - vyztužení betonu a disperzní vyztužení (ochrana proti ohni, odolnost materiálu)

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 93-94. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Optimální návrh kompozitních materiálů

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 139-140. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • The Contribution to the Exact Determination of Biomechanochemical Processes at Indirect Healing in Callus after the Distration Femoral Osteotomy

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(1), 467-468. ISSN 0021-9290.
  2006
 • How the stress changes regulate the rate of bone thinning/thickening in the bone with high/low density

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(1), 469-470. ISSN 0021-9290.
  2006
 • Quality of Bone Density

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2006, 6(3), 299. ISSN 1108-7161.
  2006
 • Generation of Semi-Structured Meshes over Generalized Extruded Volume

 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. p. 1-16. ISBN 1-905088-10-8.
  2006
 • Simulation of Fresh Concrete Flow

 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-11-6.
  2006
 • Creep Effects in Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 1-12. ISBN 1-905088-10-8.
  2006
 • Creep Effects in Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 433-434. ISBN 1-905088-09-4.
  2006
 • Numerical Analysis of Foundation Slabs

 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, pp. 139-140. ISBN 1-905088-06-X.
  2006
 • Micromechanical Multiscale Simulation of Elastic Properties of Hydrating Concrete

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 153-154. ISBN 1-905088-06-X.
  2006
 • Seismic Response of Structures with Uncertain Parameters

 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 597-598. ISBN 1-905088-06-X.
  2006
 • Modelling of Interaction between Reinforcement and Matrix Using the FETI Method

 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 291-292. ISBN 1-905088-06-X.
  2006
 • Numerical Analysis of Foundation Slabs

 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • Material Parameter Identification for Damage Models with Cracks

 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • Different Ways of Identifying Microplane Model Parameters Using Soft Computing Methods

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • Triangulation of Three-Dimensional Aggregate Particles

 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, pp. 1-13. ISBN 1-905088-07-8.
  2006
 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Mechanical Behavior

 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Mechanical Behavior

 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 172-173. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Řízení vývoje hydratačního tepla postupem betonáže

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 71-72. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Dosažení vodotěsnosti a objemové stálosti

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 95-96. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Návrh postupů betonáže pro tlusté desky s cílem eliminace trhlin a stanovení vlivů výroby, dopravy a ukládání betonu na kvalitu základové desky

 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 99-100. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Návrh postupů betonáže pro tlusté desky s cílem eliminace trhlin

 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 75-76. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Odvození numerických postupů pro modelování transferu vlhkosti a tepla- počítačová implementace

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 73-74. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Odvození numerických postupů pro modelování transferu vlhkosti a tepla

 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 97-98. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Influence of Biophysical Interface on Stability of Implant Stem

 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Influence of Biophysical Interface on Stability of Implant Stem

 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 146-147. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Inverse Analysis Using Soft-Computing Methods: A Review

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Inverse Analysis Using Soft-Computing Methods: A Review

 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 204-205. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Determination of Effective Thermomechanical Properties of Masonry Based on Numerical Homogenization

 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Determination of Effective Thermomechanical Properties of Masonry Based on Numerical Homogenization

 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 432-433. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Simulation of Freezing of Rock During Tunneling

 • Procházka, P. - Válek, M., - Yiakoumi, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Simulation of Freezing of Rock During Tunneling

 • Procházka, P. - Válek, M., - Yiakoumi, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 306-307. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Develpment of Stresses in Fiber Reinforced Structures

 • Procházka, P. - Válek, M., - Pešková, Š.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Develpment of Stresses in Fiber Reinforced Structures

 • Procházka, P. - Válek, M., - Pešková, Š.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 308-309. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Numerical Modeling of Quarry-masonry with Application to the Charles Bridge

 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Numerical Modeling of Quarry-masonry with Application to the Charles Bridge

 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 344-345. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • On Determination of Periodic Unit Cell for Plain Weave Fabric Composites: Geometrical Modeling of Real World Materials

 • Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 249-260. ISSN 1802-1484.
  2006
 • Impact of the Shape of the Yield Function on the Behavior of Clayey Soils

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Impact of the Shape of the Yield Function on the Behavior of Clayey Soils

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 134-135. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Effect of Creep in Evaluation of Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kabele, P., - Jůn, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Effect of Creep in Evaluation of Nanoindentation of Cement Pastes

 • Němeček, J. - Kabele, P., - Jůn, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 262-263. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Evaluation of Geometrical Properties of Aggregate Particles

 • Rypl, D.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 1-12. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Časově závislá spolehlivost zemních svahů

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Blažek, V.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 95-100. ISBN 80-01-03440-2.
  2006
 • A Computer Simulation Tool for Modeling Heat and Moisture Transport in Building Materials

 • Bíca, L. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 75-84. ISBN 80-01-03574-3.
  2006
 • Application of Homogenization Techniques in TDR Measurement of Moisture Content in Building Materials

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 61-74. ISBN 80-01-03574-3.
  2006
 • Alkali Activated Slags in High-Temperature Applications

 • Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 5-22. ISBN 80-01-03574-3.
  2006
 • Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III

 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03574-3.
  2006
 • Dynamická zatěžovací zkouška lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze 5

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132001/2006.
  2006
 • Dynamická zatěžovací zkouška mostu na dálnici D8 v Trmicích (objekt 204 - levý most)

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132002/2006.
  2006
 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures

 • Zeman, J. - Peerlings, R., - Geers, M.
  [Unpublished Lecture] Eindhoven University of Technology. 2006-10-24.
  2006
 • Damage-plastic Model for Concrete Failure

 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2006, 43(22-23), 7166-7196. ISSN 0020-7683.
  2006
 • Aplikace semianalytické metody a metody konečných prvků při analýze vrtaných pilot

 • Šejnoha, M. - Kuklík, P.
  Geotechnika. 2006, 9(3), 3-9. ISSN 1211-913X.
  2006
 • Influence of Yield Function on Modelling of Mechanical Response of Soil Materials

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Prediction of Homogenized Material Properties of Quarry Masonry from Micromechanics

 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006, ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Homogenization of Solids Weakened by Cracks - Averaging Techniques or Periodic Unit Cells

 • Gajdošík, J. - Skoček, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague

 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials: One Dimensional Case

 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Multi-scale Modeling of Masonry Structures - Synthesis of Constitutive Models and Scale Transition

 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Stochastic Modeling of Time Dependent Behavior of Earth Structures

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Kalousková, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Stochastic Approach to the Stability Analysis of Earth Slopes

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Experimental Identification of Nonlinear Material Parameters of Regular Brick Masonry

 • Novák, J. - Vokáč, M., - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Monitoring of Modal Characteristic Change of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006
 • Experimental Identification of Nonlinear Material Parameters of Regular Brick Masonry

 • Novák, J. - Vokáč, M., - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 117-118. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Stochastic Modeling of Time Dependent Behavior of Earth Structures

 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Kalousková, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 39-40. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Prediction of Homogenized Material Properties of Quarry Masonry from Micromechanics

 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006, pp. 45-46. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Influence of Yield Function on Modelling of Mechanical Response of Soil Materials

 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 95-96. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Monitoring of Modal Characteristic Change of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 107-108. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Homogenization of Solids Weakened by Cracks - Averaging Techniques or Periodic Unit Cells

 • Gajdošík, J. - Skoček, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 37-38. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Stochastic Approach to the Stability Analysis of Earth Slopes

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 41-42. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Multi-scale Modeling of Masonry Structures - Synthesis of Constitutive Models and Scale Transition

 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 43-44. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials: One Dimensional Case

 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 71-72. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague

 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 73-74. ISBN 953-96243-8-X.
  2006
 • Micro-macro Behavior of Material in Soil Mechanics

 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-09-4.
  2006
 • Application of the Circumferential Notch Metod to Fiber Reinforced Concrete

 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-09-4.
  2006
 • Generation of Computational Surface Meshes of STL Models

 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2006, 19(1), 148-151. ISSN 0377-0427.
  2006
 • Tvorba výpočtových modelů v zeminách ovlivněných povodní s využitím projektu FLAMIS

 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 83-88. ISBN 80-01-03440-2.
  2006
 • Návrh optimálního tvaru vláken s konstantním kontaktním zatížením

 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Ryčl, V.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 177-178. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Nanomechanická studie napěťových změn ve vláknech vyztužených betonových konstrukcí

 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 67-68. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Vliv cyklického únavového namáhání na změnu modálních charakteristik prvku z předpjatého betonu

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 395-400. ISSN 1335-2393.
  2006
 • How the Bone Tissue Substantially Reduce Enormous Stresses and Strains in Diaphyses

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Mařík, I., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. 2006, 13(1-2), 139-142. ISSN 1210-7182.
  2006
 • Bone - Dominant Role of Stress Changes

 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(1-2), 104-105. ISSN 1210-7182.
  2006
 • The Interation of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration

 • Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(3-4), 222-244. ISSN 1210-7182.
  2006
 • B-P Suspensions of Knee Replacements in the Tibial Cavity

 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Horák, Z. - Adam, M. - Hulejová, H. - Danešová, J. - Jíra, A., - Starý, Z.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(3-4), 240-242. ISSN 1210-7182.
  2006
 • Remodelace fibrózní tkáně a modelace lamelární kosti v interfragmentálním prostoru: kauzální vztahy mezi jejich komponentami

 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Wohlmuthová, A., - Jandeková, D.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(1-2), 77-91. ISSN 1210-7182.
  2006
 • Mezní únosnost zděných klenbových pasů

 • Čmejla, M. - Řeřicha, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(2), 33-36. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Elastické vlastnosti betonu z víceúrovňové homogenizace

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2006, 6(4), 42-46. ISSN 1213-3116.
  2006
 • Podklady pro recyklaci panelových objektů metodou řízeného odstřelu. Vzhledem ke složitosti úlohy je vhodné konstrukci zjednodušit a verifikovat, tak aby výsledky mohly být použity i pro jiné úlohy

 • Fajman, P. - Knoll, D.
  Beton. 2006, 6(3), 49-51. ISSN 1212-0154.
  2006
 • Numerical Modelling of Quarry-masonry

 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 27-28. ISSN 1610-7381.
  2006
 • Evaluating of Homogenized Material Properties

 • Vorel, J. - Gajdošík, J. - Janda, T., - Wittingerová, Z.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 39-40. ISSN 1610-7381.
  2006
 • Effective Mechanical Properties of Masonry

 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 39-40. ISSN 1610-7381.
  2006
 • Inverse Modeling of Salt Diffusion and Advection in Building Materials

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 155-160. ISBN 0-415-41675-2.
  2006
 • Hydrophilic Mineral Wool Materials: The Effect of Fiber Orientation

 • Michálek, P. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. p. 91-95. ISBN 0-415-41675-2.
  2006
 • Hygric and Thermal Properties of an Alkali Activated Aluminosilicate Material

 • Černý, R. - Zuda, L. - Drchalová, J. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. p. 35-42. ISBN 0-415-41675-2.
  2006
 • Coupled Heat and Moisture Transport in a Building Envelope on Cast Gypsum Basis

 • Maděra, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Advanced Computational Methods in Heat Transfer IX. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 153-162. ISBN 1-84564-176-0.
  2006
 • Použití bayesovské analýzy dat a nejistoty při výpočtu spolehlivosti

 • Řeřicha, P.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. pp. 159-166. ISBN 80-214-3251-9.
  2006
 • Thermal Properties of Glass Fiber Reinforced Cement Composite in High-Temperature Range

 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 159-164. ISBN 80-227-2467-X.
  2006
 • Hydration Heat of Gypsum: An Effect of Admixtures

 • Mňahončáková, E. - Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, pp. 155-158. ISBN 80-227-2467-X.
  2006
 • Effect of Secondary Raw Materials on Hygric and Mechanical Properties of FGD

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Toman, J.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, pp. 149-154. ISBN 80-227-2467-X.
  2006
 • Hygric Parameters of Selected Sandstones

 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 25-28. ISBN 80-227-2467-X.
  2006
 • Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Material after Thermal Load

 • Zuda, L. - Pavlík, Z. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006
 • Thermal Properties of Mineral Wool Materials Partially Saturated by Water

 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006
 • Effect of Moisture on Thermal Conductivity of a Cementitious Composite

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006
 • Applicability of Hydrophilic Mineral Wool in Technical Practice

 • Michálek, P. - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 69-80. ISBN 80-01-03509-3.
  2006
 • Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II

 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03509-3.
  2006
 • Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot

 • Zuda, L. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Rovnaník, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 207-210. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Vlastnosti cementových kompozitů vyztužených skleněnými vlákny po tepelném namáhání

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 203-206. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Možnosti použití hydrofilních minerálních vln při vysušování a odsolování zdiva

 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 220-223. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Parameter Identification Procedures for Constitutive Models of Heterogeneous Materials from Structural Testing

 • Kučerová, A. - Zeman, J., - Ibrahimbegović, A.
  In: Extreme Man-Made and Natural Hazards in Dynamics of Structures. Rijeka: Faculty of Civil Engineering Rijeka, 2006, pp. 387-391. ISBN 953-6953-12-9.
  2006
 • Material Parameters Identification for Damage Model with Cracks

 • Kučerová, A.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 13-14. ISSN 1610-7381.
  2006
 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Tensile Test and Three Point Bending Test

 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Zkoušky stříkaného betonu a drátkobetonu v tlaku, v tahu za ohybu a v protlačení

 • Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 69-70. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Effect of Pozzolanic Admixtures on Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Lime Plasters

 • Černý, R. - Kunca, A. - Tydlitát, V. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  Construction and Building Materials. 2006, 20(10), 849-857. ISSN 0950-0618.
  2006
 • Determination of Moisture Diffusivity Using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  Journal of Building Physics. 2006, 30(1), 59-70. ISSN 1744-2591.
  2006
 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti hydrofilních minerálních vln

 • Michálek, P. - Pavlík, Z. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 183-186. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací

 • Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 174-177. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Stanovení difúzních a vodivostních parametrů transportu solného roztoku ve stavebních materiálech

 • Pavlík, Z. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 178-182. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Odezva mostů na zatížení těžkou dopravou

 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M., - Sýkora, J.
  In: Mosty 2006. Brno: Sekurkon, 2006. pp. 101-105. ISBN 80-86604-26-8.
  2006
 • Monitoring the Course of Hydration Heat Development of Gypsum

 • Tesárek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 111-114.
  2006
 • Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate

 • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Sobczuk, H. - Suchorab, Z., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 107-110.
  2006
 • Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006, pp. 103-106.
  2006
 • High-Temperature Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials with Electrical Porcelain Filler

 • Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 99-102.
  2006
 • Water and Salt Solution Transport Properties of High-Density Hydrophilic Mineral Wool

 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 15-18.
  2006
 • Experimental Assesment of Hygrothermal Performance of a Building Envelope with Hydrophilic Mineral Wool Thermal Insulation in Semi-Scale Conditions

 • Pavlík, Z. - Michálek, P., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 11-14.
  2006
 • Computational Simulation of a Non-Traditional Method for Drying-Out of Building Envelopes Affected by Flood

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 7-10.
  2006
 • Odhad časově závislé spolehlivosti a intenzity poruch zemního svahu

 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 169-173. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Zatížení záplavou jako náhodný proces

 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 155-156. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Přehled publikací a předpisů o stavbách v zátopových oblastech

 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 153-154. ISBN 80-01-03487-9.
  2006
 • Aplikace metod teorie spolehlivosti na specifické zatížení záplavami a uvedení těchto metod do návrhové praxe

 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 169-170. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Analýza předpisů, směrnic a metod pro návrh staveb ohrožených povodní

 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 165-166. ISBN 80-01-03486-0.
  2006
 • Nonlocal Damage Models: Displacement-Based Formulations

 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 381-390. ISBN 0-415-39749-9.
  2006
 • Assessment of Inelastic Deformations of Cement Paste Using Nanoindentation and Atomic Force Microscope

 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 336-337. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Využití mikroskopu atomových sil při studiu cementových kompozitů

 • Forstová, K. - Němeček, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(4), 118-122. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Simulation of Autogenous Shrinkage of Young Cement Pastes

 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 354-355. ISBN 80-86246-27-2.
  2006
 • Silicate Protecting Layers of Concrete Structures against Water and Aggressive Substances

 • Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. ISBN 0-947644-59-8.
  2006
 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti

 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 289-294. ISSN 1335-2393.
  2006
 • Metoda Schurových doplňků

 • Kruis, J.
  Praha: Defense date 2006-02-16. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2006
 • Domain Decomposition Methods for Distributed Computing

 • Kruis, J.
  Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2006. ISBN 1-874672-23-7.
  2006
 • Metody doménové dekompozice

 • Kruis, J.
  [Unpublished Lecture] Ústav informatiky AV ČR. 2006-04-13.
  2006
 • Metody doménové dekompozice

 • Kruis, J.
  [Unpublished Lecture] Matematický ústav AV ČR. 2006-04-28.
  2006
 • Measuring Moisture Content in Cellular Concrete Using The Time Domain Reflectometry Method

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006
 • Moisture Transport Properties of Coating-Substrate Systems

 • Jiřičková, M. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006
 • Application of a Capacitance Method for Determination of Moisture Profiles in Aluminosilicate Materials

 • Zuda, L. - Drchalová, J. - Mňahončáková, E. - Toman, J., - Černý, R.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006
 • Properties of High Performance Concrete: The Effect of Cracks

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. p. 409-417. ISBN 1-84564-162-0.
  2006
 • Basic Mechanical, Hygric and Thermal Properties of High-Density Glass Fiber Reinforced Cement Composite

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Hydric and Chloride Solution Transport Properties of Silicate Protecting Layers of Concrete Structures

 • Jiřičková, M. - Tesárek, P. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Moisture and Heat Transport Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Microfillers

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Grzeszczyk, S. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Effect of Aggregates on Properties of FGD Gypsum

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Mechanical, Hydric and Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Material with Electrical Porcelain Filler

 • Zuda, L. - Rovnaníková, P. - Rovnaník, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Determination of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Gypsum Using Moisture and Chloride Concentration Profiles

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool Materials

 • Michálek, P. - Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006
 • Vlhkostní a tepelné vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem a elektroporcelánem

 • Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 183-186. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Vliv hustoty a orientace vláken na vlhkostní vlastnosti hydrofilní minerální vlny

 • Tydlitát, V. - Michálek, P., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 179-182. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Kinetika hydratace anhydritu III CaSO4 vyrobeného z energosádrovce

 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 175-178. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Vliv plniv na tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry

 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 171-174. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Testování teplotně-vlhkostních poměrů v obvodových pláštích s hydrofilní tepelnou izolací na bázi minerální vlny v podmínkách blízkých realitě

 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 167-170. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Vláknové kompozity na bázi cementu: nástroje pro posouzení úspěšnosti technologického řešení

 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Němeček, J., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 163-166. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Vliv koncentrace solí na přenos vlhkosti v hydrofilních minerálních vlnách

 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 159-162. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech vyvolaného vnějším elektrickým polem

 • Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 155-158. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Určení součinitele vlhkostní vodivosti a součinitele difúze chloridů v pískovci na základě řešení inverzní úlohy

 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 151-154. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Počítačové simulace současného přenosu vlhkosti a solí v charakteristických experimentálních situacích

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 147-150. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Počítačové simulace přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 143-146. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Modelování současného přenosu vlhkosti a solí v obvodových pláštích historických budov

 • Maděra, J. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 139-142. ISBN 80-7194-859-4.
  2006
 • Tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti cementových kompozit vyztužených skleněnými vlákny po zatížení vysokými teplotami

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 357-361. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • Porovnání tepelných a vlhkostních vlastností hutného a lehčeného cementového kompozitního materiálu s vláknovou výztuží

 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 352-356. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • Vlastnosti hydrofilních minerálních vln s vysokou objemovou hmotností

 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 188-192. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • Vliv plniv na bázi druhotných surovin na vlastnosti energosádry

 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 140-143. ISBN 80-239-7146-8.
  2006
 • Basic Water and Water Vapour Transport Parameters of Fine Grained Concrete with Silicate Protecting Layer

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2006, 11/73(2), 86-93. ISSN 1425-8129.
  2006
 • Tepelná vodivost materiálů na bázi minerální vlny částečně nasycených vodou

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 144-148. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované hydrofobizátory

 • Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 141-143. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Vlhkostní a tepelné parametry alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem

 • Zuda, L. - Černý, R., - Drchalová, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 134-137. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované plastifikátory

 • Tesárek, P. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(4), 114-117. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Vliv postupu betonáže na vodotěsnost desky

 • Šejnoha, J. - Krejčí, T. - Koudelka, T. - Valenta, R., - Novák, J.
  In: Beton v podzemních a základových konstrukcích. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. pp. 17-26. ISBN 80-903502-3-2.
  2006
 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague

 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Unpublished Lecture] Technische Universiteit Eindhoven. 2006-03-13.
  2006
 • Model nárazu soulodí do Karlova mostu při povodni

 • Šejnoha, J. - Zeman, J. - Novák, J., - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2006, 15(3), 65-69. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Effect of Hydrophilic Admixtures on Moisture and Heat Transport and Storage Parameters of Mineral Wool

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2006, 20(6), 425-434. ISSN 0950-0618.
  2006
 • Preparation Techniques of Various Conductive Elements from Polymeric Composite LDPE + CB

 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Radio-Electronics, Electrical and Power Engineering. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2006. pp. 32-33. ISBN 5-87789-022-0.
  2006
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - II. Část

 • Zuda, L. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(2), 44-49. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Determination of Water and Salt Transport Parameters of Porous Building Materials Using Measured Water and Salt Concentration Profiles

 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 404-405. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Experimental Study of Salt Transport and Storage Parameters of Concrete

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 388-389. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Experimental Setup for Monitoring Salt Transport Induced by External Electric Field

 • Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 376-377. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Properties of FGD Gypsum with Different Fillers

 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 372-373. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Properties of High-Density Glass Fiber Reinforced Cement Composite Produced by Unicret-Mix Technology

 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Němeček, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 370-371. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Salt Solution Transport in Hydrophilic Mineral Wool

 • Michálek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 368-369. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Effect of High Temperatures on Hygric and Thermal Properties of Alkali Activated Slag

 • Toman, J. - Drchalová, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 366-367. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Characterization of Water and Salt Transport Properties of Mšené Sandstone

 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Michálek, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 364-365. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Transmat-S: A Computer Simulation Tool for Modeling Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials

 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 362-363. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Properties of a High Performance Concrete

 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 326-327. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Monitoring of Dynamic Behavior Changes of the Prestressed Concrete Slab

 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 600-601. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Microplane Model Parameters Identification from Different Types of Loading Experiments

 • Kučerová, A.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 344-345. ISBN 80-01-03439-9.
  2006
 • Reinforcement-Matrix Interaction Modelled by FETI Method

 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2006. pp. 51-54.
  2006
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - I. Část

 • Zuda, L. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(1), 17-20. ISSN 1210-4027.
  2006
 • Chloride Binding in Building Materials

 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Journal of Building Physics. 2006, 29(3), 189-200. ISSN 1744-2591.
  2006
 • Plastic Model with Non-Local Damage Applied to Concrete

 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2006, 30(1), 71-90. ISSN 0363-9061.
  2006

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell