Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2006

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Verifying an advanced non-linear numerical model for retaining structures - Numerical experiment EN3/2
 • Koudelka, P. - Koudelka, T.
  In: Physical Modelling in Geotechnics, Two Volume Set: Proceedings of the Sixth International Conference on Physical Modelling in Geotechnics, 6th ICPMG '06, Hong Kong, 4 - 6 August 2006. London: Taylor & Francis, 2006. p. 1461-1467. ISBN 0-415-41586-1.
  2006

 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer
 • Škvára, F. ed. - Doležal, J. ed. - Svoboda, P. ed., - Kopecký, L. ed.
  Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006.
  2006

 • Nanoindentation of cement pastes
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Darmstadt: Micromaterials, Ltd., UK. 2006-11-16.
  2006

 • Přetváření a porušování materiálů
 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03555-7.
  2006

 • Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept.
 • Procházka, P. - Trčková, J. - Weiglová, J., - Augusta, J.
  Acta Research Reports. 2006, 2006(15), 31-38. ISSN 1214-9691.
  2006

 • Microstructure and Mechanical Characteristic of Lumbar Annulus Fibrosus
 • Lukeš, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S.
  In: Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering. Vienna: International Federation for Medical & Biological Engineering, 2006, pp. 30-32.
  2006

 • Microstructure and Mechanical Characteristic of Intervertebral Disc and Annulus Fibrosus
 • Lukeš, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 144-145. ISBN 80-214-3232-2.
  2006

 • Modelling of reinforced concrete structures subjected to fire
 • Červenka, J. - Surovec, J., - Kabele, P.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 515-522. ISBN 0-415-39749-9.
  2006

 • Microstructure of Geopolymer Materials Based on Fly Ash
 • Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  Ceramics - Silikáty. 2006, 50(4), 208-215. ISSN 0862-5468.
  2006

 • Three-dimensional Analysis of RC Beams
 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 340-341. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Material models for time dependent analysis of conrete structures
 • Bacarreza, O. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 91-116. ISBN 80-01-03574-3.
  2006

 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads
 • Máca, J. - Valášek, M.
  Slovak Journal of Civil Engineering. 2006, 2006(3), 10-13. ISSN 1210-3896.
  2006

 • Automatizovaný systém pro kontinuální sledování vodorovných deformací podpor v průběhu vysouvání nosné konstrukce mostu s automatickým přerušením vysouvání při dosažení limitní deformace podpory
 • Polák, M. - Plachý, T., - Bittnar, P.
  [Verified Technology] 2006.
  2006

 • OOFEM, ver. 1.7
 • Patzák, B.
  [Software] 2006.
  2006

 • Temperature Effects on the Nave of the Saint Vitus Catthedral
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Safeguarded Cultural Heritage. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 929-931. ISBN 978-80-86246-32-1.
  2006

 • Důsledky změn hladiny podzemní vody v podloží a následné dopady na vrchní stavbu
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: CPRESS, 2006. ISBN 80-8073-678-2.
  2006

 • The effect of biological sediment on durability of paint systems,
 • Wasserbauer, R. - Kalousková, M., - Kreislová, K.
  In: Advances in coatings technology. Warsaw: Institut zamiejscowy farb i tworzyv v Gliwicach, 2006. pp. 15-19.
  2006

 • Micromechanics Based Inelastic and Damaye Modeling of Composites
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 89-94. ISBN 80-01-03440-2.
  2006

 • Expertní posudek úpravy krovu rodinného domu č.p.32 ve Velkých Svatoňovicích
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2006. Report no. 61018.
  2006

 • Odborný posudek vlivu tryskové injektáže přístavku objektu v Náchodě č.p. 83 na okolní objekty
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2006. Report no. 61019.
  2006

 • Is there a Relationship between Magmatic Fabrics and Brittle Fiactures in Plutons? A View Based on Structural Analysis, Anisotropy of Magnetic Susceptibility and Thermo-mechanical Modelling of the Tanvald Pluton (Bohemian Massif)
 • Žák, J. - Vyhnálek, B., - Kabele, P.
  Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2006, 157(3-4), 286-310. ISSN 0031-9201.
  2006

 • Microstructure changes and volume changes and modeling autogenous shrinkage in hydrating cement paste
 • Litoš, J. ed. - Šmilauer, V. ed.
  Bangkok, 2006-08-03/2006-08-05. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006. ISBN 974-8257-18-5.
  2006

 • Effects of Chemical Exposure on Bond between Synthetic Fiber and Cementitious Matrix
 • Kabele, P. - Novák, L. - Němeček, J., - Kopecký, L.
  In: Textile Reinforced Concrete - Proc. of the 1st Interantional RILEM Conference. Cachan: RILEM Publications, 2006. pp. 91-99. ISBN 2-912143-97-7.
  2006

 • ECC - výroba a ověřování vlastností
 • Novák, L. - Kabele, P., - Kopecký, L.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Determination of Micromechanical Properties of Cement Paste by Integration of Numerical Analysis and Experimental Nanoindentation
 • Kabele, P. - Jůn, P., - Němeček, J.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006

 • Effects of Calcium Leaching on Interfacial Properties of PVA Fibers in Cementitious Matrix
 • Kabele, P. - Němeček, J. - Novák, L., - Kopecký, L.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 285-296. ISSN 1210-2717.
  2006

 • Strategy for Computational Analysis of Demolitions of Precast Concrete Buildings
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Workshop Abbruch-Sprengung, Dresden: DFG Forschergruppe 500, Prof. Berndt Möller, Prof. Wolfgang Graf. 2006-11-16.
  2006

 • Micromechanics-based Study of Durability of Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Gifu University: Gifu University, Prof. K. Rokugo. 2006-10-20.
  2006

 • Micromechanics-based Study of Durability of Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] JSCE Headquarters, Tokyo: Japan Society of Civil Engineers, Dr. T. Kanda, Prof. K. Rokugo. 2006-10-23.
  2006

 • Sledování vodorovných deformací podpor při vysouvání nosné konstrukce SO 6 203-I dálničního mostu u Rzavé na dálnici D3 km 69,292 až 69,520
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132004/2006.
  2006

 • Preliminaries to Modelling of Functionally Graded Materials
 • Sharif Khodaei, Z.
  Praha: Defense date 2006-01-25. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2006

 • 3rd PhD Workshop Brno-Prague-Weimar
 • Vořechovský, M. org. - Hoang, A.P. org. - Matesová, D. org. - Luther, T. org. - Unger, J.F. org. - Brehm, M. org. - Bucher, Ch. org. - Surovec, J. org. - Eckardt, S. org. - Carsten, K. org. - Sýkora, J. org. - Vorel, J. org. - Kučerová, A. org. - Most, T. org. - Veselý, V. org. - Valenta, R. org. - Šejnoha, M. org. - Frantík, P. org. - Hafner, S. org., - Novák, L. org.
  [Workshop Hosting] 2006.
  2006

 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer
 • Škvára, F. - Doležal, J. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - Pawlasová, S. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L., - Šulc, R.
  In: 16th IBAUSIL - International Conference on Building Materials. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006.
  2006

 • Formulation of Generalized CAM Clay Model
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(5), 367-384. ISSN 1210-2717.
  2006

 • Stability Of Seam Face In Longwall Mining Due To A Gas Blasting
 • Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazards. Vicenza: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2006. pp. 195-202. ISBN 981-05-5561-X.
  2006

 • Rock Bumps Due to Creation of Dislocation During Deep Mining
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazards. Vicenza: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2006. pp. 121-128. ISBN 981-05-5561-X.
  2006

 • Rock Bursts Maitenance Solved by Free Hexagons
 • Doležel, V. - Šmejda, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2006. pp. 161-168. ISBN 981-05-5562-8.
  2006

 • Software pro rozhraní ko-simulace mezi Matlab-Simulinkem a C kódem
 • Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2006.
  2006

 • Zařízení pro sledování stavu a změn materiálu, zejména kostí
 • Bezouška, V. - Volf, J., - Petrtýl, M.
  Czechia. Patent CZ 296844. 2006-05-22.
  2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti
 • Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M.
  Czechia. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
  2006

 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymer
 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Pawlasová, S. - Myšková, L. - Dvořáček, K. - Beksa, M., - Šulc, R.
  In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006. pp. 1-2. ISBN 974-8257-18-5.
  2006

 • Simulation of Fresh Concrete Flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006

 • Beton bez cementu s názvem POPbeton
 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Myšková, L. - Pawlasová, S. - Beksa, M., - Šulc, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 121-125. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • POPbeton jako tenkovrstvá překrytí
 • Svoboda, P. - Doležal, J. - Škvára, F. - Kopecký, L. - Lucuk, M. - Dvořáček, K. - Beksa, M. - Myšková, L. - Šulc, R., - Pawlasová, S.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 126-130. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • Mechanické vlastnosti vysokopevnostního betonu
 • Padevět, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: CPRESS, 2006. pp. 99-100. ISBN 80-8073-677-4.
  2006

 • Brazilský test betonu a jeho simulace pomocí FEM
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 55-56. ISBN 80-227-2479-3.
  2006

 • Použití lineárních optoelektronických měřících sond pro dlouhodobé měření deformací
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 45-46. ISBN 80-227-2479-3.
  2006

 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Vídenský, J., - Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. Report no. 2.1.3.
  2006

 • GEO 5 Piloty
 • Kuklík, P. - Laurin, J.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
  2006

 • Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Král, J. - Polák, M. - Hrdoušek, V. - Plachý, T. - Sýkora, J. - Dolejš, J., - Kukaň, V.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2006. Report no. PEZ 2005 1F45D/077/120.
  2006

 • Teplotní vlivy na deformace sloupů hlavní lodi katedrály sv. Víta
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Sborník 5. mezinárodní konference Nové trendy v statice a dynamice stavebních konstrukcí. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 61-65.
  2006

 • Stanovení povrchových charakteristik a mikromechanických vlastností cementových materiálů
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2006, 6(6), 64-67. ISSN 1213-3116.
  2006

 • Fuzzy-Set-Based Methodology for Assessment of Seismic Response of Structures
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modeling and Simulation 2006. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2006. pp. 577-581. ISBN 983-41728-3-4.
  2006

 • Parallelization of Fuzzy Problems
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 188-189. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Parallelization of Fuzzy Problems
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 1-12. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Seismically Loaded Frame Structure
 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 1-9. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Seismically Loaded Frame Structure
 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 364-365. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Uplatňovanie oceľových, oceľobetónových a drevených konštrukcií a mostov vo výstavbe. Košice: Technická Univerzita, 2006. pp. 109-116. ISBN 80-8073-624-3.
  2006

 • Design Model for FRP Reinforced Glulaminated Beams
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 59-60. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Návrhový model pro nosníky z lepeného lamelového dřeva vyztuženého FRP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 61-62. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Analysis of Current State and Design of Feasible Production Forms of WP Composites
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 81-82. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Analýza současného stavu a návrh možných způsobů výroby dřevo-polymerních kompozitů
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 81-82. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems
 • Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O.
  Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 213-222. ISSN 1210-2717.
  2006

 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Heat and Moisture Transfer
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 184-185. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Heat and Moisture Transfer
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Fuzzy Approach to Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation. Konya: Selcuk University Press, 2006. pp. 481-486.
  2006

 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems
 • Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 93-98. ISBN 80-87012-02-X.
  2006

 • Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov
 • Kreislová, K. - Knotková, D. - Kreibichová, B. - Kudláček, I., - Kopecký, L.
  In: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Praha: VŠCHT, 2006. pp. 34-36. ISBN 80-7080-621-4.
  2006

 • Measurement and Calculation of Temperature Changes in Building Materials during Freeze-Thaw Cycle
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Vliv vlhkosti na simulaci šíření teploty v programu Delphin
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 29-34. ISBN 80-214-3112-1.
  2006

 • Bio-Physical Suspensions of Knee Replacements in the Tibial Cavity
 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Horák, Z. - Hulejová, H. - Danešová, J., - Starý, Z.
  In: The Interaction of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration. Berlin: Research Center for Musculoskeletal Surgery, 2006, pp. 45-46.
  2006

 • The Exact Determination of Biomechanochemical Processes at Indirect Healing in Callus
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006

 • Shear Stresses Regulate the Reconstruction Processes in Bone
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006

 • The Stress Changes Regulate the Rate of Bone Thinning/Thickening
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics. Amsterdam: Elsevier, 2006,
  2006

 • Design and Construction Aspects of the Largest "Pile Curtain" Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area
 • Cunha, R.P. - Medeiros, A.G.B. - Silva, C.M., - Kuklík, P.
  In: Underground Construction and Ground Movement, proceedings of the GeoShanghai Conference 2006. Reston, Virginia: ASCE, 2006. pp. 415-422. ISBN 0-7844-0867-X.
  2006

 • Several Comments on Influence Zone Depth Progress in Deep Hole Foundations
 • Kuklík, P.
  In: Underground Construction and Ground Movement, proceedings of the GeoShanghai Conference 2006. Reston, Virginia: ASCE, 2006. pp. 355-362. ISBN 0-7844-0867-X.
  2006

 • Assessment of Slopes Endangered by Groundwater
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Ravage of Planet. Southampton: WIT Press, 2006.
  2006

 • Separation of Salt and Sweet Waters in an Area of Former Mines
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Ravage of Planet. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 543-552.
  2006

 • Flood Load as a Random Process
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 153-154. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Review of Publications and Regulations on Structures in Flood Areas
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 151-152. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Optimal Shape Design of Fibres with Constant Contact Tractions
 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Ryčl, V.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 115-116. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Suggestions and Verification of Properties of Higher Strength Concrete 50MPa
 • Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 77-78. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Recommendation of Casting Procedures for Thick Slabs in Order to Reduce Cracks
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 73-74. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Deriving Numerical Procedures of Heat and Moisture Transport Modelling - Computer Implementation
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 71-72. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Control of Hydratation Heat Development by Casting Procedure
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 69-70. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Tests of Shotcrete and Fibre Reinforced Concrete in Compression, Bending, Tension and Push-through
 • Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 67-68. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Nanochemomechanical Study of Stress Changes in Fibre Reinforcement of Concrete Structures
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 2: Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 65-66. ISBN 80-01-03631-6.
  2006

 • Application of Reliability Theory Methods to Flood Loads and their Implementation in the Design Practice
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 169-170. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Analysis of Regulations, Directives and Methods for Design of Structures Affected by Floods
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 165-166. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Optimized Design of Composite Materials
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 139-140. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Recommendation of Casting Procedures for Thick Slabs in Order to Reduce Cracks and Evaluation of Production, Transport and Casting Influence on Foundation Slabs Quality
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 99-100. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Deriving of Numerical Procedures of Heat and Moisture Transport Modelling
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 97-98. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 95-96. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Shotcrete - Steel and Disperse Reinforcement (Fire Resistance, Strength)
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 93-94. ISBN 80-01-03630-8.
  2006

 • Localization Properties of Gradient Plasticity Models for Strain-softening Materials
 • Jirásek, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Kaiserslautern: Universitaet Kaiserslautern. 2006-02-23.
  2006

 • Models for Localized Damage in Quasibrittle Materials
 • Jirásek, M.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(S1), S416. ISSN 0021-9290.
  2006

 • Elastic Properties of Cement Paste, Mortar and Concrete as Predicted from Micromechanical Models
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Northwestern University, Evanston, Illinois: ZDENEK P. BAZANT. 2006-05-12.
  2006

 • Měření tepelných a vlhkostních vlastností retardérů vodní páry
 • Tesárek, P. - Pavlíková, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2006 -Nedestruktivní testování v inženýrské praxi. Brno: VUT v Brně, 2006. pp. 212-215. ISBN 80-7204-487-7.
  2006

 • Počítačový návrh obvodového pláště s vnitřní tepelnou izolací
 • Maděra, J. - Jerman, M., - Černý, R.
  In: Workshop NDT 2006 -Nedestruktivní testování v inženýrské praxi. Brno: VUT v Brně, 2006. pp. 109-114. ISBN 80-7204-487-7.
  2006

 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Vliv cyklického únavového namáhání na změnu modálních charakteristik prvku z předpjatého betonu
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Analýza vyztužených dřevěných prvků
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Experimentální měření průběhu teploty ve stavebních materiálech porovnané s numerickým výpočtem
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Experimentální výzkum dotvarování cementové pasty na mikroúrovni
 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Simulace pracovního diagramu betonu v brazilském testu
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Porovnání měření deformací pomocí tenzometrických snímačů a lineární optoelektronické měřící sondy
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2006. Košice: Technická Univerzita, 2006.
  2006

 • Vliv pohlcovače kmitů na dynamickou odezvu lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze
 • Polák, M. - Plachý, T., - Ryjáček, P.
  In: Sborník 5. mezinárodní konference Nové trendy v statice a dynamice stavebních konstrukcí. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006.
  2006

 • Přetváření a porušování materiálů. Dotvarování, plasticita, lom a poškození
 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03555-7.
  2006

 • Application of the Mori-Tanaka Method to Analysis of Woven Composites with Imperfections
 • Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: III-rd European Conference on Computational Mechanics. Dordrecht: Springer, 2006. p. 516. ISBN 978-1-4020-5370-2.
  2006

 • Měření kmitání výložníků laserových scannerů portálu elektronického mýta - dálnice D11, km 9,85
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132003/2006.
  2006

 • Vliv pohlcovače kmitů na dynamickou odezvu lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze
 • Polák, M. - Plachý, T., - Ryjáček, P.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 165-168. ISBN 80-227-2479-3.
  2006

 • Rock Burst Maintenance Solved by Free Hexagons
 • Doležel, V. - Šmejda, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: Inspection, Appraisal, Repeir and Maintenance of Structures. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006

 • Nonlinear Hashin-Shtrikman Bounds
 • Procházka, P. - Toman, M., - Pešková, Š.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006

 • Optimal Prestress of Laminated Arches
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2006.
  2006

 • Nanomechanical Study of Stress Changes in Fiber Reinforcement of Underground Structures
 • Procházka, P. - Machovič, V.
  In: Proceedings of Advances in Geomaterials and Structures. Hamammet: CUD, 2006. pp. 743-748.
  2006

 • Rock Bumps Due to Creation of Dislocation during Deep Mining
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Protection of Structures Against Hazard. Singapore: CI-Premier, 2006. pp. 195-202. ISBN 981-05-5561-X.
  2006

 • Stability of Seam Face in Longwall Mining Due to a Gas Blasting
 • Procházka, P.
  In: Protection of Structures Against Hazard. Singapore: CI-Premier, 2006. pp. 121-128. ISBN 981-05-5561-X.
  2006

 • Stanovení materiálových charakteristik lepeného lamelového dřeva vyztuženého vlákny
 • Hluší, L.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 41-46. ISBN 80-214-3112-1.
  2006

 • Teplotní zatížení opěrného systému chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P. - Kott, J.
  In: Nové trendy ve statice a dynamice budov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 5-9. ISBN 80-227-2479-3.
  2006

 • Homogenization of Real-world Balanced Woven Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. pp. 1. ISSN 0965-0393.
  2006

 • Návrhy a ověření vlastností betonů s vyšší pevností 50MPa
 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 79-80. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Reconstruction Processes in the Inter-Fragmental Space of Diaphyses During the Distraction Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering. Vienna: International Federation for Medical & Biological Engineering, 2006, pp. 1-4.
  2006

 • Experimentální měření průběhu teploty ve stavebních materiálech porovnané s numerickým výpočtem
 • Doležel, T. - Konvalinka, P.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 73-78. ISSN 1335-2393.
  2006

 • Numerical Study of Elastic Properties of ITZ in Hydrating Cement Paste
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Concrete through Science and Engineering, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2006. pp. 1-11. ISBN 2-35158-003-6.
  2006

 • Material Features of Reinforced Glued Laminated Timber
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: WORKSHOP 2006. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 330-331. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Analysis of Reinforced Timber Beams
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 51-56. ISBN 80-01-03509-3.
  2006

 • High-Temperature Properties of Fiber Reinforced Cement Composites
 • Pavlík, Z. - Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Dni betonu. Krakow: Polski Cement, 2006. pp. 385-393. ISBN 83-89478-11-0.
  2006

 • Mechanical, Hydric and Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicates
 • Černý, R. - Zuda, L. - Rovnaníková, P., - Rovnaník, P.
  In: Dni betonu. Krakow: Polski Cement, 2006. pp. 497-506. ISBN 83-89478-11-0.
  2006

 • Změny hladiny podzemní vody a jejich dopady na vrchní stavbu
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: WTA CZ, 2006. pp. 329-336. ISBN 80-02-01866-4.
  2006

 • Reposition of Bone Masses in the Lateral Direction at Diaphyses as the Biochemical Response to Excessive Stress/Strain States
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Porto Heli: International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 2006-10-01.
  2006

 • Quality of Bone Density-Acceleration of Bone Thickening
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Porto Heli: International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 2006-09-28.
  2006

 • Dopady extrémních povodní na podloží a možné preventivní přístupy
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Zpravodaj WTAcz. 2006, 6(1-2), 19-22. ISSN 1213-7308.
  2006

 • Prediction of the Effective Fracture Energy in Quarry Masonry
 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J. - Novotná, E. - Vorel, J., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • An Improved Material Model for Quarry Masonry
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Sýkora, J., - Vorel, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • Study of Dynamic Behaviour of the Slab Bridge and its Numerical Model
 • Polák, M. - Plachý, T. - Rotter, T., - Ryjáček, P.
  In: Advances in Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Research and Practise. Wuppertal: Institute Static and Dynamics of Structure, Bergische Universitat Wuppertal, 2006. pp. 23-24.
  2006

 • The Change of Dynamic Characteristics of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. ISBN 80-969228-0-7.
  2006

 • The Change of Dynamic Characteristics of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th Youth Symposyum on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. pp. 6. ISBN 80-969228-2-3.
  2006

 • Experimentální výzkum dotvarování cementové pasty na mikroúrovni
 • Němeček, J. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 357-362. ISSN 1335-2393.
  2006

 • Simulace pracovního diagramu betonu v brazilském testu
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 381-386. ISSN 1335-2393.
  2006

 • Porovnání měření deformací pomocí tenzometrických snímačů a lineární optoelektronické měřící sondy
 • Padevět, P. - Bittnar, Z.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 377-380. ISSN 1335-2393.
  2006

 • Solution of Large Hydro-Thermo-Mechanical Problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: WCCM VII-7th World Congress on Computational Mechanics. Wisconsin: Omipress, 2006. ISSN 0965-0393.
  2006

 • Soil Additionally Affected by Non Force Loading and Its Influence on Upper Structure
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Proceedings EPMESC X. Beijing: Tsinghua University Press/Springer, 2006. p. 999-1006. ISBN 7-89486-077-8.
  2006

 • Numerical Evaluation of Bored Piles in Tropical Soils by Means of the Geotechnical Engineering "GEO4" Fine Software
 • Anjos, G.J.M. - Cunha, R.P. - Kuklík, P., - Brouček, M.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006. ISBN 1-4020-4994-3.
  2006

 • Numerical Modelling and Analysis of Extreme Flood Events on the Lužnice River
 • Valenta, P. - Valentová, J., - Brouček, M.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Bumps Modelling Using the Principal Shear Stresses
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXVIII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 41-50. ISBN 1-84564-164-7.
  2006

 • Penalty Formulation of Damage in Classical Composites
 • Procházka, P. - Matyáš, J.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXVIII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 329-338. ISBN 1-84564-164-7.
  2006

 • Problematika základových desek v hlubokých jámách, modely, technická řešení
 • Šejnoha, J. org. - Kuklík, P. org., - Krejčí, T. org.
  [Conference Hosting] 2006.
  2006

 • Use of Shotcrete in Tunnel Lining Design in Difficult Conditions
 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Conference on Composites/Nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2006.
  2006

 • Application of FRC in Tunnel Reinforcement
 • Procházka, P.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 245-254. ISBN 1-84564-162-0.
  2006

 • Numerical Modeling of Bumps using the Stress Stages
 • Procházka, P.
  In: Structures under Shock and Impact IX. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 155-164. ISBN 1-84564-175-2.
  2006

 • Behavior of FRC Structures with One-sided Moistened Surface
 • Procházka, P.
  In: Central European Congress on Concrete Engineering. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. pp. 383-388. ISBN 80-903502-8-3.
  2006

 • Safety of Deep Slopes Excavated during Construction of Underground Structures
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Urban Transport and the Environment in the 21 Century XII. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 409-418. ISBN 1-84564-179-5.
  2006

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures
 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: Ninth Engineering Mechanics Symposium. Eindhoven: Graduate school Engineering Mechanics, 2006. pp. 31.
  2006

 • Optimization of Composite Materials
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 183-185. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Coupled Moisture and Salt Transport in Building Materials: Theoretical and Experimental Treatments
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  In: European Research on Cultural Heritage - State-of-the-Art Studies, Volume 5. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. p. 197-212. ISBN 80-86246-28-0.
  2006

 • Influence of Rigidity of Hip Replacements upon the Stress State in the Walls of Femoral Diaphysis with Regard of Bending Stiffness between Replacement and Bone Tissue
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Bone Formation by Metamorphosis from Fibrosis Tissue to Lamellar Bone on Distraction Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Wohlmuthová, A., - Jandeková, D.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Discretization of Three-Dimensional Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006, pp. 1-15. ISBN 1-4020-4994-3.
  2006

 • Microplane Model Parameters Estimation Using Neural Networks
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006, ISBN 1-4020-4994-3.
  2006

 • Kloubní náhrady - nové trendy
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lázně Bohdaneč: Jednota českých matematiků a fyziků-Komise pro vyučování matematiky VŠTEZ. 2006-06-06.
  2006

 • How the Bone Tissue Substantially Reduce Enormous Stresses and Strains in Diaphyses
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům v Praze: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2006-10-11.
  2006

 • Vazební pole na rozhraní polymerních implantátů a kompaktní kosti
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům v Praze: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2006-04-01.
  2006

 • Properties of Glass Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal Load
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2006, 11(4), 217-225. ISSN 1425-8129.
  2006

 • Fuzzy Distribution of Internal Forces in Dynamically Loaded Structure
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 241-248. ISSN 1210-2717.
  2006

 • Modeling Autogenous Shrinkage in Hydrating Cement Paste
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 271-283. ISSN 1210-2717.
  2006

 • Boundary Conforming Discretization of Three-Dimensional Domains
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 307-318. ISSN 1802-1484.
  2006

 • Microstructure-based Micromechanical Prediction of Elastic Properties in Hydrating Cement Paste
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Cement and Concrete Research. 2006, 36(9), 1708-1718. ISSN 0008-8846.
  2006

 • Analýza vyztužených dřevěných prvků
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 163-168. ISSN 1335-2393.
  2006

 • The Saint Vitus Cathedral - Temperature Influence on the Deformations of the Columns of the Nave
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. ISBN 0-947644-59-8.
  2006

 • Static Deflects of Cathedral st. Barbora in Kutná Hora
 • Fajman, P.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. pp. 193-194. ISBN 0-947644-58-X.
  2006

 • Vliv nadbetonování klenby na její statickou účinnost
 • Fajman, P. - Kott, J. - Beran, P., - Horová, I.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: WTA CZ, 2006. pp. 337-340. ISBN 80-02-01866-4.
  2006

 • Qualitative Analysis of Fiber Composite Microstructure: Influence Of Boundary Conditions
 • Gajdošík, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Probabilistic Engineering Mechanics. 2006, 21(4), 317-329. ISSN 0266-8920.
  2006

 • Remodelling Processes in Callus after the Distraction Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J., - Mařík, I.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 162-163. ISBN 80-214-3232-2.
  2006

 • Suspensory Ligament System of Composite Replacements
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Jíra, A. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Adam, M. - Starý, Z., - Hulejová, H.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 164-165. ISBN 80-214-3232-2.
  2006

 • Polyolefinic Composites - Bioactive Material for Skeletal Replacement
 • Kruliš, Z. - Starý, Z. - Synková, H. - Petrtýl, M., - Hulejová, H.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 134-135. ISBN 80-214-3232-2.
  2006

 • Bioregulation of Stress/Strain Fields in Diaphyses during the Lateral Drift
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Mařík, I., - Lísal, J.
  In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 76-77. ISBN 80-214-3232-2.
  2006

 • Micromechanical Modeling of Random or Imperfect Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 83-91. ISBN 1-84564-162-0.
  2006

 • Zobecněná formulace materiálového modelu Cam clay
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Juniorstav 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. pp. 97-102. ISBN 80-214-3114-8.
  2006

 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of CP Composites with Voids: Numerical Implementation of the Matrix Model
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006. pp. 31-32. ISSN 1610-7381.
  2006

 • Management of Hydratation Heat Evolution
 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Management of Hydratation Heat Evolution
 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 402-403. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability of Concrete Slabs
 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Accomplishment of Water Tightness and Volume Stability of Concrete Slabs
 • Valenta, R. - Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Krejčí, T.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 121-122. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Stříkaný beton - vyztužení betonu a disperzní vyztužení (ochrana proti ohni, odolnost materiálu)
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 93-94. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Optimální návrh kompozitních materiálů
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 139-140. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • The Contribution to the Exact Determination of Biomechanochemical Processes at Indirect Healing in Callus after the Distration Femoral Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(1), 467-468. ISSN 0021-9290.
  2006

 • How the stress changes regulate the rate of bone thinning/thickening in the bone with high/low density
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Biomechanics. 2006, 39(1), 469-470. ISSN 0021-9290.
  2006

 • Quality of Bone Density
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2006, 6(3), 299. ISSN 1108-7161.
  2006

 • Generation of Semi-Structured Meshes over Generalized Extruded Volume
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. p. 1-16. ISBN 1-905088-10-8.
  2006

 • Simulation of Fresh Concrete Flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-11-6.
  2006

 • Creep Effects in Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 1-12. ISBN 1-905088-10-8.
  2006

 • Creep Effects in Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 433-434. ISBN 1-905088-09-4.
  2006

 • Numerical Analysis of Foundation Slabs
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, pp. 139-140. ISBN 1-905088-06-X.
  2006

 • Micromechanical Multiscale Simulation of Elastic Properties of Hydrating Concrete
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 153-154. ISBN 1-905088-06-X.
  2006

 • Seismic Response of Structures with Uncertain Parameters
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 597-598. ISBN 1-905088-06-X.
  2006

 • Modelling of Interaction between Reinforcement and Matrix Using the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings of the Eight International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 291-292. ISBN 1-905088-06-X.
  2006

 • Numerical Analysis of Foundation Slabs
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • Material Parameter Identification for Damage Models with Cracks
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • Different Ways of Identifying Microplane Model Parameters Using Soft Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006, ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • Triangulation of Three-Dimensional Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. p. 1-13. ISBN 1-905088-07-8.
  2006

 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Mechanical Behavior
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Analysis of Foundation Slab of Commercial Building in Prague Těšnov: Mechanical Behavior
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 172-173. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Řízení vývoje hydratačního tepla postupem betonáže
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 71-72. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Dosažení vodotěsnosti a objemové stálosti
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Valenta, R.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 95-96. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Návrh postupů betonáže pro tlusté desky s cílem eliminace trhlin a stanovení vlivů výroby, dopravy a ukládání betonu na kvalitu základové desky
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 99-100. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Návrh postupů betonáže pro tlusté desky s cílem eliminace trhlin
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 75-76. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Odvození numerických postupů pro modelování transferu vlhkosti a tepla- počítačová implementace
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 73-74. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Odvození numerických postupů pro modelování transferu vlhkosti a tepla
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 97-98. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Influence of Biophysical Interface on Stability of Implant Stem
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Influence of Biophysical Interface on Stability of Implant Stem
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 146-147. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Inverse Analysis Using Soft-Computing Methods: A Review
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Inverse Analysis Using Soft-Computing Methods: A Review
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 204-205. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Determination of Effective Thermomechanical Properties of Masonry Based on Numerical Homogenization
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Determination of Effective Thermomechanical Properties of Masonry Based on Numerical Homogenization
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 432-433. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Simulation of Freezing of Rock During Tunneling
 • Procházka, P. - Válek, M., - Yiakoumi, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Simulation of Freezing of Rock During Tunneling
 • Procházka, P. - Válek, M., - Yiakoumi, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 306-307. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Develpment of Stresses in Fiber Reinforced Structures
 • Procházka, P. - Válek, M., - Pešková, Š.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Develpment of Stresses in Fiber Reinforced Structures
 • Procházka, P. - Válek, M., - Pešková, Š.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 308-309. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Numerical Modeling of Quarry-masonry with Application to the Charles Bridge
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Numerical Modeling of Quarry-masonry with Application to the Charles Bridge
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 344-345. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • On Determination of Periodic Unit Cell for Plain Weave Fabric Composites: Geometrical Modeling of Real World Materials
 • Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Engineering Mechanics. 2006, 13(4), 249-260. ISSN 1802-1484.
  2006

 • Impact of the Shape of the Yield Function on the Behavior of Clayey Soils
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Impact of the Shape of the Yield Function on the Behavior of Clayey Soils
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 134-135. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Effect of Creep in Evaluation of Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Jůn, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Effect of Creep in Evaluation of Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Jůn, P.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 262-263. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Evaluation of Geometrical Properties of Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 1-12. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Časově závislá spolehlivost zemních svahů
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Blažek, V.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 95-100. ISBN 80-01-03440-2.
  2006

 • A Computer Simulation Tool for Modeling Heat and Moisture Transport in Building Materials
 • Bíca, L. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 75-84. ISBN 80-01-03574-3.
  2006

 • Application of Homogenization Techniques in TDR Measurement of Moisture Content in Building Materials
 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 61-74. ISBN 80-01-03574-3.
  2006

 • Alkali Activated Slags in High-Temperature Applications
 • Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 5-22. ISBN 80-01-03574-3.
  2006

 • Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel III
 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03574-3.
  2006

 • Dynamická zatěžovací zkouška lávky pro pěší přes ulici "K Barrandovu" v Praze 5
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132001/2006.
  2006

 • Dynamická zatěžovací zkouška mostu na dálnici D8 v Trmicích (objekt 204 - levý most)
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2006. Report no. 132002/2006.
  2006

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures
 • Zeman, J. - Peerlings, R., - Geers, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Eindhoven University of Technology. 2006-10-24.
  2006

 • Damage-plastic Model for Concrete Failure
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2006, 43(22-23), 7166-7196. ISSN 0020-7683.
  2006

 • Aplikace semianalytické metody a metody konečných prvků při analýze vrtaných pilot
 • Šejnoha, M. - Kuklík, P.
  Geotechnika. 2006, 9(3), 3-9. ISSN 1211-913X.
  2006

 • Influence of Yield Function on Modelling of Mechanical Response of Soil Materials
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Prediction of Homogenized Material Properties of Quarry Masonry from Micromechanics
 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006, ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Homogenization of Solids Weakened by Cracks - Averaging Techniques or Periodic Unit Cells
 • Gajdošík, J. - Skoček, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials: One Dimensional Case
 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Multi-scale Modeling of Masonry Structures - Synthesis of Constitutive Models and Scale Transition
 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Stochastic Modeling of Time Dependent Behavior of Earth Structures
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Kalousková, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Stochastic Approach to the Stability Analysis of Earth Slopes
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Experimental Identification of Nonlinear Material Parameters of Regular Brick Masonry
 • Novák, J. - Vokáč, M., - Šejnoha, M.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Monitoring of Modal Characteristic Change of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: The 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics - Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2006. ISBN 953-96243-9-8.
  2006

 • Experimental Identification of Nonlinear Material Parameters of Regular Brick Masonry
 • Novák, J. - Vokáč, M., - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 117-118. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Stochastic Modeling of Time Dependent Behavior of Earth Structures
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Kalousková, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 39-40. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Prediction of Homogenized Material Properties of Quarry Masonry from Micromechanics
 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006, pp. 45-46. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Influence of Yield Function on Modelling of Mechanical Response of Soil Materials
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 95-96. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Monitoring of Modal Characteristic Change of a Prestressed Concrete Element in Dependence on Dynamic Fatigue Loading
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 107-108. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Homogenization of Solids Weakened by Cracks - Averaging Techniques or Periodic Unit Cells
 • Gajdošík, J. - Skoček, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 37-38. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Stochastic Approach to the Stability Analysis of Earth Slopes
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 41-42. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Multi-scale Modeling of Masonry Structures - Synthesis of Constitutive Models and Scale Transition
 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Šejnoha, M. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 43-44. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials: One Dimensional Case
 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 71-72. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 73-74. ISBN 953-96243-8-X.
  2006

 • Micro-macro Behavior of Material in Soil Mechanics
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-09-4.
  2006

 • Application of the Circumferential Notch Metod to Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: 5th International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. ISBN 1-905088-09-4.
  2006

 • Generation of Computational Surface Meshes of STL Models
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2006, 19(1), 148-151. ISSN 0377-0427.
  2006

 • Tvorba výpočtových modelů v zeminách ovlivněných povodní s využitím projektu FLAMIS
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 83-88. ISBN 80-01-03440-2.
  2006

 • Návrh optimálního tvaru vláken s konstantním kontaktním zatížením
 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Ryčl, V.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 177-178. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Nanomechanická studie napěťových změn ve vláknech vyztužených betonových konstrukcí
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 67-68. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Vliv cyklického únavového namáhání na změnu modálních charakteristik prvku z předpjatého betonu
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 395-400. ISSN 1335-2393.
  2006

 • How the Bone Tissue Substantially Reduce Enormous Stresses and Strains in Diaphyses
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Mařík, I., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. 2006, 13(1-2), 139-142. ISSN 1210-7182.
  2006

 • Bone - Dominant Role of Stress Changes
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(1-2), 104-105. ISSN 1210-7182.
  2006

 • The Interation of Mechanics and Biology in Knee Joint Restoration and Regeneration
 • Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(3-4), 222-244. ISSN 1210-7182.
  2006

 • B-P Suspensions of Knee Replacements in the Tibial Cavity
 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Horák, Z. - Adam, M. - Hulejová, H. - Danešová, J. - Jíra, A., - Starý, Z.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(3-4), 240-242. ISSN 1210-7182.
  2006

 • Remodelace fibrózní tkáně a modelace lamelární kosti v interfragmentálním prostoru: kauzální vztahy mezi jejich komponentami
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Wohlmuthová, A., - Jandeková, D.
  Pohybové ústrojí. 2006, 12(1-2), 77-91. ISSN 1210-7182.
  2006

 • Mezní únosnost zděných klenbových pasů
 • Čmejla, M. - Řeřicha, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(2), 33-36. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Elastické vlastnosti betonu z víceúrovňové homogenizace
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2006, 6(4), 42-46. ISSN 1213-3116.
  2006

 • Podklady pro recyklaci panelových objektů metodou řízeného odstřelu. Vzhledem ke složitosti úlohy je vhodné konstrukci zjednodušit a verifikovat, tak aby výsledky mohly být použity i pro jiné úlohy
 • Fajman, P. - Knoll, D.
  Beton. 2006, 6(3), 49-51. ISSN 1212-0154.
  2006

 • Numerical Modelling of Quarry-masonry
 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 27-28. ISSN 1610-7381.
  2006

 • Evaluating of Homogenized Material Properties
 • Vorel, J. - Gajdošík, J. - Janda, T., - Wittingerová, Z.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 39-40. ISSN 1610-7381.
  2006

 • Effective Mechanical Properties of Masonry
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 39-40. ISSN 1610-7381.
  2006

 • Inverse Modeling of Salt Diffusion and Advection in Building Materials
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 155-160. ISBN 0-415-41675-2.
  2006

 • Hydrophilic Mineral Wool Materials: The Effect of Fiber Orientation
 • Michálek, P. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. p. 91-95. ISBN 0-415-41675-2.
  2006

 • Hygric and Thermal Properties of an Alkali Activated Aluminosilicate Material
 • Černý, R. - Zuda, L. - Drchalová, J. - Toman, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  In: Research in Building Physics and Building Engineering. London: Taylor & Francis, 2006. p. 35-42. ISBN 0-415-41675-2.
  2006

 • Coupled Heat and Moisture Transport in a Building Envelope on Cast Gypsum Basis
 • Maděra, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Advanced Computational Methods in Heat Transfer IX. Southampton: WIT Press, 2006. pp. 153-162. ISBN 1-84564-176-0.
  2006

 • Použití bayesovské analýzy dat a nejistoty při výpočtu spolehlivosti
 • Řeřicha, P.
  In: Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. pp. 159-166. ISBN 80-214-3251-9.
  2006

 • Thermal Properties of Glass Fiber Reinforced Cement Composite in High-Temperature Range
 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 159-164. ISBN 80-227-2467-X.
  2006

 • Hydration Heat of Gypsum: An Effect of Admixtures
 • Mňahončáková, E. - Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, pp. 155-158. ISBN 80-227-2467-X.
  2006

 • Effect of Secondary Raw Materials on Hygric and Mechanical Properties of FGD
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Toman, J.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006, pp. 149-154. ISBN 80-227-2467-X.
  2006

 • Hygric Parameters of Selected Sandstones
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. pp. 25-28. ISBN 80-227-2467-X.
  2006

 • Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Material after Thermal Load
 • Zuda, L. - Pavlík, Z. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006

 • Thermal Properties of Mineral Wool Materials Partially Saturated by Water
 • Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006

 • Effect of Moisture on Thermal Conductivity of a Cementitious Composite
 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L. - Rovnaníková, P. - Bayer, P., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2006, 27(4), ISSN 0195-928X.
  2006

 • Applicability of Hydrophilic Mineral Wool in Technical Practice
 • Michálek, P. - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. p. 69-80. ISBN 80-01-03509-3.
  2006

 • Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel II
 • Jiřičková, M. ed. - Pavlík, Z. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03509-3.
  2006

 • Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot
 • Zuda, L. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Rovnaník, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 207-210. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Vlastnosti cementových kompozitů vyztužených skleněnými vlákny po tepelném namáhání
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 203-206. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Možnosti použití hydrofilních minerálních vln při vysušování a odsolování zdiva
 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(7), 220-223. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Parameter Identification Procedures for Constitutive Models of Heterogeneous Materials from Structural Testing
 • Kučerová, A. - Zeman, J., - Ibrahimbegović, A.
  In: Extreme Man-Made and Natural Hazards in Dynamics of Structures. Rijeka: Faculty of Civil Engineering Rijeka, 2006, pp. 387-391. ISBN 953-6953-12-9.
  2006

 • Material Parameters Identification for Damage Model with Cracks
 • Kučerová, A.
  In: Book of Abstracts of 3rd PhD Workshop Brno - Prague - Weimar. Weimar: ISM, Fakultät Bauingenieurwesen, Bauhaus-Universität Weimar, 2006, pp. 13-14. ISSN 1610-7381.
  2006

 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Tensile Test and Three Point Bending Test
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Zkoušky stříkaného betonu a drátkobetonu v tlaku, v tahu za ohybu a v protlačení
 • Litoš, J. - Padevět, P., - Novotná, E.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 69-70. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Effect of Pozzolanic Admixtures on Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Lime Plasters
 • Černý, R. - Kunca, A. - Tydlitát, V. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  Construction and Building Materials. 2006, 20(10), 849-857. ISSN 0950-0618.
  2006

 • Determination of Moisture Diffusivity Using the Time Domain Reflectometry (TDR) Method
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  Journal of Building Physics. 2006, 30(1), 59-70. ISSN 1744-2591.
  2006

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti hydrofilních minerálních vln
 • Michálek, P. - Pavlík, Z. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 183-186. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací
 • Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 174-177. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Stanovení difúzních a vodivostních parametrů transportu solného roztoku ve stavebních materiálech
 • Pavlík, Z. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 178-182. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Odezva mostů na zatížení těžkou dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M., - Sýkora, J.
  In: Mosty 2006. Brno: Sekurkon, 2006. pp. 101-105. ISBN 80-86604-26-8.
  2006

 • Monitoring the Course of Hydration Heat Development of Gypsum
 • Tesárek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 111-114.
  2006

 • Application of TDR Method for Determination of Moisture Content in Calcium Silicate
 • Pavlík, Z. - Fiala, L. - Sobczuk, H. - Suchorab, Z., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 107-110.
  2006

 • Calculation of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Sandstone Using Data from a Single Experiment
 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006, pp. 103-106.
  2006

 • High-Temperature Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials with Electrical Porcelain Filler
 • Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 99-102.
  2006

 • Water and Salt Solution Transport Properties of High-Density Hydrophilic Mineral Wool
 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 15-18.
  2006

 • Experimental Assesment of Hygrothermal Performance of a Building Envelope with Hydrophilic Mineral Wool Thermal Insulation in Semi-Scale Conditions
 • Pavlík, Z. - Michálek, P., - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 11-14.
  2006

 • Computational Simulation of a Non-Traditional Method for Drying-Out of Building Envelopes Affected by Flood
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Symposium Trwalosc Materialów i Konstrukcji Budowlanych. Opole: Politechnika Opolska, 2006. pp. 7-10.
  2006

 • Odhad časově závislé spolehlivosti a intenzity poruch zemního svahu
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(6), 169-173. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Zatížení záplavou jako náhodný proces
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 155-156. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Přehled publikací a předpisů o stavbách v zátopových oblastech
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 2: Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 153-154. ISBN 80-01-03487-9.
  2006

 • Aplikace metod teorie spolehlivosti na specifické zatížení záplavami a uvedení těchto metod do návrhové praxe
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 169-170. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Analýza předpisů, směrnic a metod pro návrh staveb ohrožených povodní
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2005 Díl 1: Soubor technických listů. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. p. 165-166. ISBN 80-01-03486-0.
  2006

 • Nonlocal Damage Models: Displacement-Based Formulations
 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2006. pp. 381-390. ISBN 0-415-39749-9.
  2006

 • Assessment of Inelastic Deformations of Cement Paste Using Nanoindentation and Atomic Force Microscope
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 336-337. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Využití mikroskopu atomových sil při studiu cementových kompozitů
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(4), 118-122. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Simulation of Autogenous Shrinkage of Young Cement Pastes
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 354-355. ISBN 80-86246-27-2.
  2006

 • Silicate Protecting Layers of Concrete Structures against Water and Aggressive Substances
 • Tesárek, P. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Structural Faults and Repair - 2006. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2006. ISBN 0-947644-59-8.
  2006

 • MKP model dřevěných nosníků vyztužených lamelou z vláken vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 289-294. ISSN 1335-2393.
  2006

 • Metoda Schurových doplňků
 • Kruis, J.
  Praha: Defense date 2006-02-16. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2006

 • Domain Decomposition Methods for Distributed Computing
 • Kruis, J.
  Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2006. ISBN 1-874672-23-7.
  2006

 • Metody doménové dekompozice
 • Kruis, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ústav informatiky AV ČR: Ústav informatiky AV ČR. 2006-04-13.
  2006

 • Metody doménové dekompozice
 • Kruis, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Matematický ústav AV ČR: Matematický ústav AV ČR. 2006-04-28.
  2006

 • Measuring Moisture Content in Cellular Concrete Using The Time Domain Reflectometry Method
 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Černý, R. - Sobczuk, H., - Suchorab, Z.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006

 • Moisture Transport Properties of Coating-Substrate Systems
 • Jiřičková, M. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006

 • Application of a Capacitance Method for Determination of Moisture Profiles in Aluminosilicate Materials
 • Zuda, L. - Drchalová, J. - Mňahončáková, E. - Toman, J., - Černý, R.
  In: 5th International Symposium on Humidity and Moisture. Rio de Janeiro: Inmetro, 2006.
  2006

 • Properties of High Performance Concrete: The Effect of Cracks
 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: High Performance Structures and Materials III. Southampton: WIT Press, 2006. p. 409-417. ISBN 1-84564-162-0.
  2006

 • Basic Mechanical, Hygric and Thermal Properties of High-Density Glass Fiber Reinforced Cement Composite
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Hydric and Chloride Solution Transport Properties of Silicate Protecting Layers of Concrete Structures
 • Jiřičková, M. - Tesárek, P. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Moisture and Heat Transport Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Microfillers
 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M. - Grzeszczyk, S. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Effect of Aggregates on Properties of FGD Gypsum
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Mechanical, Hydric and Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicate Material with Electrical Porcelain Filler
 • Zuda, L. - Rovnaníková, P. - Rovnaník, P., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Determination of Moisture Diffusivity and Chloride Diffusion Coefficient of Gypsum Using Moisture and Chloride Concentration Profiles
 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Hydrophilic Mineral Wool Materials
 • Michálek, P. - Pavlík, Z. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
  2006

 • Vlhkostní a tepelné vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem a elektroporcelánem
 • Toman, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 183-186. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Vliv hustoty a orientace vláken na vlhkostní vlastnosti hydrofilní minerální vlny
 • Tydlitát, V. - Michálek, P., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 179-182. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Kinetika hydratace anhydritu III CaSO4 vyrobeného z energosádrovce
 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 175-178. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Vliv plniv na tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry
 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 171-174. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Testování teplotně-vlhkostních poměrů v obvodových pláštích s hydrofilní tepelnou izolací na bázi minerální vlny v podmínkách blízkých realitě
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 167-170. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Vláknové kompozity na bázi cementu: nástroje pro posouzení úspěšnosti technologického řešení
 • Mňahončáková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Němeček, J., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 163-166. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Vliv koncentrace solí na přenos vlhkosti v hydrofilních minerálních vlnách
 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 159-162. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech vyvolaného vnějším elektrickým polem
 • Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 155-158. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Určení součinitele vlhkostní vodivosti a součinitele difúze chloridů v pískovci na základě řešení inverzní úlohy
 • Fiala, L. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 151-154. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Počítačové simulace současného přenosu vlhkosti a solí v charakteristických experimentálních situacích
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 147-150. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Počítačové simulace přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 143-146. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Modelování současného přenosu vlhkosti a solí v obvodových pláštích historických budov
 • Maděra, J. - Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 139-142. ISBN 80-7194-859-4.
  2006

 • Tepelné, vlhkostní a mechanické vlastnosti cementových kompozit vyztužených skleněnými vlákny po zatížení vysokými teplotami
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 357-361. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • Porovnání tepelných a vlhkostních vlastností hutného a lehčeného cementového kompozitního materiálu s vláknovou výztuží
 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Tesárek, P., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 352-356. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • Vlastnosti hydrofilních minerálních vln s vysokou objemovou hmotností
 • Michálek, P. - Tydlitát, V., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 188-192. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • Vliv plniv na bázi druhotných surovin na vlastnosti energosádry
 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E., - Černý, R.
  In: X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. pp. 140-143. ISBN 80-239-7146-8.
  2006

 • Basic Water and Water Vapour Transport Parameters of Fine Grained Concrete with Silicate Protecting Layer
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2006, 11/73(2), 86-93. ISSN 1425-8129.
  2006

 • Tepelná vodivost materiálů na bázi minerální vlny částečně nasycených vodou
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 144-148. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované hydrofobizátory
 • Tesárek, P. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 141-143. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Vlhkostní a tepelné parametry alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem
 • Zuda, L. - Černý, R., - Drchalová, J.
  Stavební obzor. 2006, 15(5), 134-137. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované plastifikátory
 • Tesárek, P. - Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(4), 114-117. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Vliv postupu betonáže na vodotěsnost desky
 • Šejnoha, J. - Krejčí, T. - Koudelka, T. - Valenta, R., - Novák, J.
  In: Beton v podzemních a základových konstrukcích. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. pp. 17-26. ISBN 80-903502-3-2.
  2006

 • Pragmatic Multi-scale and Multi-physics Analysis of the Charles Bridge in Prague
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 2006-03-13.
  2006

 • Model nárazu soulodí do Karlova mostu při povodni
 • Šejnoha, J. - Zeman, J. - Novák, J., - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2006, 15(3), 65-69. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Effect of Hydrophilic Admixtures on Moisture and Heat Transport and Storage Parameters of Mineral Wool
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2006, 20(6), 425-434. ISSN 0950-0618.
  2006

 • Preparation Techniques of Various Conductive Elements from Polymeric Composite LDPE + CB
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Radio-Electronics, Electrical and Power Engineering. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2006. pp. 32-33. ISBN 5-87789-022-0.
  2006

 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - II. Část
 • Zuda, L. - Černý, R. - Drchalová, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(2), 44-49. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Determination of Water and Salt Transport Parameters of Porous Building Materials Using Measured Water and Salt Concentration Profiles
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 404-405. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Experimental Study of Salt Transport and Storage Parameters of Concrete
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 388-389. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Experimental Setup for Monitoring Salt Transport Induced by External Electric Field
 • Jiřičková, M. - Fiala, L., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 376-377. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Properties of FGD Gypsum with Different Fillers
 • Tesárek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 372-373. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Properties of High-Density Glass Fiber Reinforced Cement Composite Produced by Unicret-Mix Technology
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Němeček, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 370-371. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Salt Solution Transport in Hydrophilic Mineral Wool
 • Michálek, P. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 368-369. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Effect of High Temperatures on Hygric and Thermal Properties of Alkali Activated Slag
 • Toman, J. - Drchalová, J. - Zuda, L., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 366-367. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Characterization of Water and Salt Transport Properties of Mšené Sandstone
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Michálek, P.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 364-365. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Transmat-S: A Computer Simulation Tool for Modeling Coupled Water and Salt Transport in Porous Materials
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 362-363. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Properties of a High Performance Concrete
 • Mňahončáková, E. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 326-327. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Monitoring of Dynamic Behavior Changes of the Prestressed Concrete Slab
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 600-601. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Microplane Model Parameters Identification from Different Types of Loading Experiments
 • Kučerová, A.
  In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 344-345. ISBN 80-01-03439-9.
  2006

 • Reinforcement-Matrix Interaction Modelled by FETI Method
 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2006. pp. 51-54.
  2006

 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - I. Část
 • Zuda, L. - Černý, R. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Stavební obzor. 2006, 15(1), 17-20. ISSN 1210-4027.
  2006

 • Chloride Binding in Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  Journal of Building Physics. 2006, 29(3), 189-200. ISSN 1744-2591.
  2006

 • Plastic Model with Non-Local Damage Applied to Concrete
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2006, 30(1), 71-90. ISSN 0363-9061.
  2006

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian