Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2007

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Nová lávka pro chodce v Praze Barrandově
 • Kotas, P. - Malec, J. - Pešata, J. - Ryjáček, P. - Vítek, P., - Polák, M.
  Stavební obzor. 2007, 2007(1), 2-8. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Posouzení bezpečnosti železobetonových konstrukcí v nelineárních výpočtech
 • Červenka, V. - Červenka, J., - Janda, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(3/2012), 54-58. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Computational modelling of timber beam reinforced with carbon layer
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 67-72. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Material models for concrete failure
 • Bacarreza Nogales, O. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 51-56. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • NA 2.7 Clause 4.9 Damage limitation state, Paragraph (4), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.6 Clause 4.7.2 Resistance condition of the structural elements, Paragraph (1)P, National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.5 Clause 4.3.2.1 General, Paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.4 Clause 4.1 Importance classes and importance factors, Paragraph (5)P, National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.3 Clause 3.5 Long period components of the motion at a point, Paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.2 Clause 3.1 Definition of the seismic input, Paragraph (1), NOTE 1, Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.1 Clause 1.1 Scope, paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.7 Článek 4.9 Mezní stav omezeného poškození, odstavec (4), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.6 Článek 4.7.2 Podmínka únosnosti nosných prvků, odstavec (1)P, Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.5 Článek 4.3.2.1 Všeobecně, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.4 Článek 4.1 Třídy významu a součinitelé významu, odstavec (5)P, Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.3 Článek 3.5 Složky pohybu obsahující dlouhé periody, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.2 Článek 3.1 Stanovení seizmického zatížení, odstavec (1), Poznámka 1), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.1 Článek 1.1 Rozsah platnosti, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • Nonlocal Damage Mechanics
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 993-1021. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Mathematical Analysis of Strain Localization
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 977-991. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Damage and Fracture in Geomaterials
 • Jirásek, M. ed. - Kondo, D. ed., - Viggiani, C. ed.
  Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Basic Concepts and Equations of Solid Mechanics
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 879-892. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Nelineární analýza železobetonových rámových konstrukcí
 • Krybus, D. - Patzák, B., - Novák, M. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2007

 • Temperature loading and structural defects of gothic cathedral
 • Fajman, P. - Kott, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 725-726. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Ninth US National Congress on Computational Mechanics. Weiheim: Wiley - VCH Verlag, 2007, pp. 62. ISSN 1617-7061.
  2007

 • Fatigue Damage Identification on Concrete Structures Using Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: PROCEEDINGS OF THE 3RD WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS (MECHANICS '07) - TOPICS IN ADVANCED THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007. pp. 191-196. ISBN 978-960-6766-19-0.
  2007

 • Analysis of Three-Dimensional Reinforced Concrete Beams with Hybrid Geometry
 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. p. 163. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Utilisation Extended Boundary Conditions in Finite Element Analysis
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 265-266. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Postupná výstavba mostní konstrukce na přesuvné skruži a její dotvarování
 • Brož, J. - Kruis, J., - Štemberk, P. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2007

 • Časová závislost tvaru otisku hrotu měřená pomocí nanoindentace a AFM
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Lokální Mechanické Vlastnosti '07. Brno: Masarykova univerzita, 2007, pp. 1. ISBN 978-80-210-4688-7.
  2007

 • NANOINDENTATION OF CEMENTITIOUS MATERIALS
 • Němeček, J.
  In: Lokální Mechanické Vlastnosti '07. Brno: Masarykova univerzita, 2007. pp. 1. ISBN 978-80-210-4688-7.
  2007

 • Výpočetní model pro ověření spolehlivosti dřevo-polymerního kompozitu, založený na MKP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  [Research Report] Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. Report no. 2.1.3.5-1.
  2007

 • Chemická a numerická analýza betonů vyztužených bazaltovými vlákny při vysokých teplotách
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 101-102. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Computer analysis of heat conduction in concrete
 • Rybár, P. - Doležel, T., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 312-313. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Interakce piloty se základovou deskou
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2007, 16(1), 14-19. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Multiscale Heat Conduction Model for Hydration Heat of Concrete
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 266-267. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Nanoindentace, mikromechanika a jejich uplatnení pri studiu cementových materiálu
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ústav mechaniky, FAST VUT Brno. 2007-11-09.
  2007

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspensions
 • Máca, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03715-7.
  2007

 • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Čast 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  Praha: Český normalizační institut, 2007.
  2007

 • The non-linear response of reinforced concrete structures to seismic load
 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 145-148. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Sledování odezvy mostu přes Sedlický potok na D1
 • Hrdoušek, V. - Plachý, T. - Polák, M. - Sýkora, J., - Šindler, D.
  In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická Univerzita, 2007. pp. 45-50. ISBN 978-80-8073-790-0.
  2007

 • Influence of Temperature Changes on Stresses in the Triforium Tracery of St. Vitus` Cathedral in Prague
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II. Barcelona: CIMNE, 2007. p. 433-436. ISBN 978-84-96736-18-4.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: International Conference VSU 2007. Sofia: VSU Luben Karavelov, 2007. pp. 124-129. ISBN 978-954-015-9.
  2007

 • Numerická analýza kleneb
 • Kott, J. - Máca, J., - Beran, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 24-27. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Information on current research of Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P. - Pekař, J. - Novák, L., - Němeček, J.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 27-32. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Triangulation of 3D Recursively Subdivided Surfaces
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Triangulation of 3D Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Aggregate
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Reinforced Timber Members
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Rozvoj dřevěných konstrukcí. Brno: Národní stavební centrum, 2007. pp. 13-18.
  2007

 • Tranzitní zóna cementového tmelu mezi polyethylen-terftalátovou výztuží a betonem
 • Kopecký, L. - Němeček, J. - Kuklík, P. - Bittnar, Z., - Machovič, V.
  Stavební obzor. 2007, 2007(9), 271-273. ISSN 1210-4027.
  2007

 • FEM modeling of trabecular bone microstructure utilizing micro-CT
 • Jiroušek, O. - Němeček, J., - Kunecký, J.
  In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 112-113. ISBN 0-9548583-1-X.
  2007

 • Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Němeček, J.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 1-10.
  2007

 • Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V., - Polák, M.
  [Annual Report] 2007. Report no. 3.
  2007

 • Odezva mostů pozemních komunikací na zatížení těžkou dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M., - Sýkora, J.
  In: Mosty 2007. Brno: Sekurkon, 2007. pp. 181-185. ISBN 978-80-86604-30-5.
  2007

 • Multi-scale Continuum-discrete Damage Model : Formulation and Parameters Identification
 • Brancherie, D. - Kučerová, A., - Ibrahimbegovic, A.
  In: Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids, Book of Abstracts. Cachan: ENS Cachan, 2007. pp. 45-50.
  2007

 • Determination of the Load-bearing Capacity of Roadway Masonry Arch Bridges Using Common Commercial Software
 • Drahorád, M. - Posch, M. - Řeřicha, P., - Kukaň, V.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 253-258. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. p. 1076-1083. ISBN 978-9955-28-201-3.
  2007

 • Analýza podkladní betonové vrstvy mostovky
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2007, 16(10), 295-299. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Numerický model nosníku z lepeného lamelového dřeva vyztuženého lamelou vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Dřevostavby - stavební systém budoucnosti - dřevo surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2007. pp. 109-114. ISBN 978-80-86837-15-4.
  2007

 • Spolehlivá realizace základových desek v jamách hluboko pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Krejčí, T. - Koudelka, T. - Příhoda, J., - Muhl, J.
  [Verified Technology] 2007.
  2007

 • Fuzzy-set Based Methodology for Assessment of Seismic Response of Structures
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Best of Book 2006. Lyon: AMSE Press, 2007. p. 110-119.
  2007

 • Výpočet rozložení vlhkosti v porézních materiálech
 • Štemberk, P. - Krejčí, T. - Kruis, J., - Křístek, V.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 2007(6), 54-56. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of two-dimensional Frame
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Structural Engineering and Mechanics. 2007, 25(2), 147-160. ISSN 1225-4568.
  2007

 • Experimentální vyšetřování betonů raného stáří
 • Kalafutová, P. - Štemberk, P., - Konvalinka, P. opon.
  Praha: Defense date 2008-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů.
  2007

 • Concrete-reinforcement Interaction Modelled by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 143-148. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Zvýšení odolnosti vysokohodnotných betonů proti působení chemických rozmrazovacích látek příměsí metakaolínu
 • Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Konvalinka, P.
  In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007. pp. 68-72. ISBN 978-80-86604-32-9.
  2007

 • Nástroj pro simulaci vývinu hydratačního tepla - víceúrovňové modelování
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z., - Krejčí, T.
  In: Betonářské dny 2007. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2007. pp. 136-140. ISBN 978-80-87158-04-3.
  2007

 • Vliv aktivní příměsi na bázi metakaolinu na vlastnosti vysokohodnotných betonů
 • Klečka, T. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Technologie betonu 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. pp. 106-108. ISBN 978-80-903807-4-5.
  2007

 • Specific Heat Capacity of Building Materials at High Temperatures
 • Toman, J. - Němečková, J., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 119-122. ISSN 1505-8425.
  2007

 • Fuzzy Approach to Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: The Fourth Civil Engineering Conference in the Asian Region. Taipei: The Asian Civil Engineering Coordinating Council, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-986-83505-0-2.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-9955-28-131-3.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. pp. 1076-1082. ISBN 978-9955-28-199-3.
  2007

 • A Solution Method for Large Problems with Fuzzy Parameters
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 61-62. ISBN 978-1-905088-17-1.
  2007

 • Analysis of Concrete Slab during Construction
 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Frantová, M.
  In: Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2007. pp. 616-619. ISBN 978-84-96736-27-6.
  2007

 • Homogenizace aplikovaná na stavební konstrukce
 • Somolová, A. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2007

 • One Sided Moistened Arches
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Our World in Concrete and Structure XXIV. Singapore: CI-Premier, 2007. pp. 381-388. ISBN 978-981-05-7587-8.
  2007

 • From Random Microstructures to Representative Volume Elements
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2007, 15(4), S325-S335. ISSN 0965-0393.
  2007

 • Healing of Callus
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Malenovice: Fakulty of Mechanical Engineering in Ostrava. 2007-04-17.
  2007

 • Regulation of Bone Density
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň, ZU: Západočeská universita. 2007-09-12.
  2007

 • Smyková napětí v subchondrální kosti predeterminují rozsah a tvar pseudocyst
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Lékařský dům: Společnost pro pojivové tkáně české lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2007-04-20.
  2007

 • Shear Stresses in Subchondral Bone Predetermine the Extent of Pseudocysts in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lublin, The Medical University: The Medical University (Prof. Karski). 2007-04-20.
  2007

 • Cycloolephine Replacement of Subchondral Bone-Biophysical and Biomechanical Interaction
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Wittenberg: Martin Luther University. 2007-05-10.
  2007

 • Redistribution of Strain Energy in Cartilage and in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům, Praha: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti. 2007-10-19.
  2007

 • Healing of Callus after the Distraction Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • The Shear Stresses - the Shape Regulators of Pseudocysts in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • Influence of Collagen Mediator Films between the Surface of Composite Replacements and Cortical Bone on Stress Distributions
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • Regulation of Bone Density - Retardation of Osteoporotic Processes
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Total Hybrid Replacement of Subchondral Bone and Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Numerical Analyses of the Collagen Fibres Orientations in Hyaline Cartilage - the Hyperelastic Properties
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • How to Minimize the "Stress Shield" of Rigid Hip Replacements
 • Jíra, A. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Experimental and Numerical Investigation of Shear Behavior of PVA-ECC in Structural Elements
 • Kabele, P. - Kanakubo, T.
  In: High Performance Fiber Reinforced Cementit Composites (HPFRCC5). Cachan: RILEM Publications, 2007. pp. 137-145. ISBN 978-2-35158-046-2.
  2007

 • A Plastic Damage Mechanics Model for Engineered Cementitious Composites
 • Dick-Nielsen, L. - Stang, H. - Poulsen, P.N., - Kabele, P.
  In: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2007. pp. 1449-1465. ISBN 978-0-415-44066-0.
  2007

 • Numerical Simulation of Fracture and Damage in RC Structures Due to Fire
 • Červenka, J. - Surovec, J. - Kabele, P. - Zimmerman, T. - Strauuss, A., - Bergmeister, K.
  In: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2007. pp. 727-735. ISBN 978-0-415-44066-0.
  2007

 • Zkoušení tahových vlastností ECC
 • Pekař, J. - Kabele, P., - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Multiscale Experimental Investigation of Deterioration of Fiber-cementitious Composites in Aggressive Environment
 • Kabele, P. - Novák, L. - Němeček, J., - Pekař, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 270-271. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Calculation Model for Glulam Beams Reinforced by Fibre-reinforced Plastics
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007. p. 123-124. ISBN 978-973-739-456-9.
  2007

 • Výpočet únosnosti a tuhosti nosníků z lepeného lamelového dřeva vyztuženého FRP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 141-142. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Construction of Statistically Equivalent Periodic Unit Cell of Asphalt Mixture
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-20-1.
  2007

 • An Improved Constitutive Model for Nonlinear Homogenization of Masonry Structures
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: 18th Engineering Mechanics Division Conference of the American Society of Civil Engineers. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2007,
  2007

 • Mechanické vlastnosti vysokopevnostního betonu s použitým cementem CEM I
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 275-276. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Přehled destruktivních metod zkoušení materiálových vlastností betonu
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 273-274. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Reinforcement-Matrix Interaction Modelled by FETI Method
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XVII. Berlin: Springer, 2007. pp. 567. ISBN 978-3-540-75198-4.
  2007

 • Analysis of Reactor Vessel by Domain Decomposition Methods
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Computational Linear Algebra with Applications. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2007. pp. 53. ISBN 978-80-87136-00-3.
  2007

 • Modelling of Imperfect Bond using the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 61-62. ISBN 978-1-905088-17-1.
  2007

 • Imperfect Bond Modelled by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2007. p. 939-942. ISBN 978-84-96736-27-6.
  2007

 • Fatigue Damage Identification on Concrete Structures Using Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2007. pp. 191-196. ISBN 978-960-6766-25-1.
  2007

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postaveného mostu na dálnici D47, stavba 4709.1/2 Hrušov - Bohumín, SO 201 - most přes Odru a Antošovické jezero v km 159,80
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132003/2007.
  2007

 • Evaluation of Components of Temperature Load of a Pre-stressed Concrete Box-girder Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T., - Herel, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 143-152. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • The Monitoring of the Damage Influence onto Damping of the Reinforced Concrete Element
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 91-94. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • The Damage Detection and Damage Localization Methods Based on Modal Analysis and Its Application on a Prestressed Concrete Loaded by Dynamic Fatigue Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 109-114. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Spolehlivost předpínání vláken laminovaných konstrukcí
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 101-109. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Simulation of Fresh Concrete Flow with Level Set Method
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Material Parameters Identification from Indentation Test
 • Vitingerová, Z.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Numerical Solutions of Earth Pressure
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Modeling of Masonry Arch Bridges-Method of Determination of Load Capacity of Masonry Arch Bridges
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Drahorád, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 233-234. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modeling of Masonry Arch Bridges-Method of Determination of Load Capacity of Masonry Arch Bridges
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Drahorád, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 233-234. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Metoda určení mezní zatížitelnosti zděných klenbových mostů
 • Posch, M.
  In: Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. pp. 204. ISBN 978-80-214-3337-3.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 15-16. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 21-22. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Application of the Semi-analytical Method and the Finite Element Method to the Analysis of Bored Piles
 • Kuklík, P. - Blažek, V. - Brouček, M., - Kopáčková, M.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 775-776. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Changes of Mechanical Parameters of Soils Due to Groundwater Flow - Processes Identification
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 816-819. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Reconstruction of Cement Paste Microstructure Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007.
  2007

 • Reconstruction of Cement Paste Microstructure Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Modelling of Microstucture of Cement Paste Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • On the Appropriateness of Various Constitutive Models for Nanoindentation of Cement Paste
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 268-269. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Effects of Loading Rate in Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. pp. 1603-1608. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Effect of Chemical Exposure on Fiber Reinforced Cementitious Matrix
 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 527-528. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • On Calibration of the Continuum-Discrete Damage Model Capable of Representing Localized Failure
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegović, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 108.
  2007

 • Soft-computing Methods in Inverse Analysis. II: Microplane Model Parameters Identification
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Inverse Problems, Design and Optimization (IPDO-2007) Volume I. Miami: Florida International University, 2007, pp. 245-252. ISBN 978-1-59916-279-9.
  2007

 • FE Computational Algorithmes for Nonlinear Inelastic Behavior of Heterogeneous Materials
 • Ibrahimbegović, A. - Brancherie, D. - Colliat, J.B. - Kučerová, A. - Melnyk, S., - Markovic, D.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. p. 343-344. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Sequential Identification of Microplane Model Parameters
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 105-118. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Sequential Optimization Applied on Material Parameters Identification for Damage Model of Quasi-brittle Materials
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: WCSMO-7 (7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization). Seoul: KAIST Valuefacture Institute of Mechanical Engineering, 2007, pp. 1151-1160.
  2007

 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Three-point Bending Test
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 147-148. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Three-point Bending Test
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Mechanics of Discrete Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids, Book of Abstracts. Cachan: ENS Cachan, 2007. pp. 108.
  2007

 • Solutions to Inverse Analysis Problems Using Soft-Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007, pp. 1531-1537. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Multi-Objective Identification of Material Parameters
 • Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Multi-Objective Identification of Material Parameters
 • Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 155-156. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 317-318. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Estimation of Microplane Model Parameters from Experiments in Uniaxial Compression
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Němeček, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, pp. 216-217. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Soft-computing Methods in Inverse Analysis. I: A Review
 • Lepš, M.
  In: Inverse Problems, Design and Optimization (IPDO-2007) Volume I. Miami: Florida International University, 2007, pp. 253-258. ISBN 978-1-59916-279-9.
  2007

 • Soft-Computing Methods in Material Parameters Identification: State of the Art and Open Issues
 • Lepš, M.
  In: EUROGEN 2007 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2007, ISBN 978-951-39-2863-6.
  2007

 • Towards the Multi-Objective Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Lepš, M. - Vitingerová, Z.
  In: EUROGEN 2007 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2007, ISBN 978-951-39-2863-6.
  2007

 • Parallel Multi-Objective Identification of Material Parameters for Concrete
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-20-1.
  2007

 • Parallel Multi-Objective Material Parameters Identification
 • Lepš, M.
  In: 2nd GACM Colloquium on Computational Mechanics. Technical University of Munich, 2007, pp. 79.
  2007

 • Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení podle ČSN EN 1998-1
 • Máca, J.
  In: Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle evropských norem. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 145-154. ISBN 978-80-01-03887-1.
  2007

 • Procedure of pullout tests for FRP bars
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression
 • Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete
 • Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Materiálové modely pro zděné konstrukce - zdivo z lomového kamene
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 75-76. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Materiálové modely pro zděné konstrukce - pravidelné zdivo z cihel
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 73-74. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Construction of Statistically Equivalent Periodic Unit Cell of Asphalt Mixture
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Université Libre de Bruxelles: Université Libre de Bruxelles. 2007-11-27.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Vrije Universiteit Brussel : Vrije Universiteit Brussel. 2007-11-29.
  2007

 • Evaluation of Effective Thermal Conductivities of Porous Textile Composites
 • Šejnoha, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] University of Texas at Austin: University of Texas at Austin. 2007-06-05.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] XIOS Hogeschool Limburg: XIOS Hogeschool Limburg. 2007-11-26.
  2007

 • Improved Modeling of Tunnel Excavation with Two-dimensional Finite Elements
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 789-790. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Improved Modeling of Tunnel Excavation with Two-dimensional Finite Elements
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. ISBN 978-90-5966-057-1.
  2007

 • Properties of Cement Based Composite with Hybrid PVA Fiber Reinforcement
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Padevět, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. pp. 73-78. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Effect of High Temperatures on Hygric and Thermal Properties of Aramid Fibre Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. pp. 61-66. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Properties of Fiber Reinforced Cement Composites during High-Temperature Exposure
 • Černý, R. - Tesárek, P., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Černý, R. - Tesárek, P., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Numerical Modelling of Timber Reinforced with Carbon
 • Konvalinka, P. - Hluší, L.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Modeling and Analysis of Prestressed Lightweight Aggregate Concrete Beams - Time Dependent Deformations
 • Bacarreza Nogales, O.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Metakaolin - Active Micro-filer for High Performance
 • Konvalinka, P. - Kolář, K.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Analysis and Practical Applications Concrete from Brick Rubbish and Syntetic Fibers
 • Výborný, J. - Procházka, P. - Vodička, J. - Hanzlová, H., - Kohoutková, A.
  In: Recent Advances in Concrete Technology. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2007. pp. 697-705. ISBN 978-1-932078-76-3.
  2007

 • High-temperature Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composite
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. pp. 1366-1371. ISBN 978-90-5966-057-1.
  2007

 • Materials Used for Composites Containing Timber
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 41-46. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • SPERM
 • Novák, J. - Kalousková, M.
  [Software] 2007.
  2007

 • METR
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2007.
  2007

 • TRFEL
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Maděra, J.
  [Software] 2007.
  2007

 • Návrhy a ověření vlastností betonů s vyšší pevností 60MPa
 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 177-178. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Stanovení vlivů výroby, dopravy a ukládání betonu na kvalitu základové desky
 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 171-172. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Nová lávka pro chodce v Praze-Barrrandově
 • Kotas, P. - Malec, J. - Pešata, J. - Ryjáček, P. - Vítek, P., - Polák, M.
  Stavební obzor. 2007, 16(1), 2-8. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Předpodmínění iteračních metod algoritmem BOSS
 • Kruis, J. - Mayer, P., - Marek, I.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. pp. 31-38. ISBN 978-80-01-03942-7.
  2007

 • Design of footbridge across the Litavka River in Beroun based on vibration eigenfrequencies and eigenmodes
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 105-106. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Effect of high temperature on hygric and thermal properties of aramid fiber reinforced cement composites
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 61-66. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Assessment of bearing capacity of beams reinforced with non-metallic reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 55-60. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Determination of bond characteristic of non-metallic reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 47-54. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Materials used for composites containing timber
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 41-46. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Procedure of pullout tests for FRP bars
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression
 • Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Computational modelling of timber beam reinforced with carbon layer
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 67-72. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Leonovův model
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 101-102. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Materiálový model pro asfaltové směsi
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 99-100. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Nanomechanical Study of Composite Materials Based on Interaction of Concrete and Fibers
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. p. A1-A2.
  2007

 • Influence of Joint Angel in Coal Seam on Rock Burst Appraisal
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: The Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2007.
  2007

 • Rock Bumps Prediction in Deep Mines and their Appraisal Using Modified SPH Method
 • Procházka, P. - Lok, F.
  In: The Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2007.
  2007

 • Analysis and Practical Applications of Concrete from Brick Rubbish and Synthetic Fibers
 • Procházka, P. - Vodička, J. - Kohoutková, A. - Výborný, J., - Hanzlová, H.
  In: Our World in Concrete and Structure XXIV. Singapore: CI-Premier, 2007. pp. 697-705. ISBN 978-981-05-7587-8.
  2007

 • Shape Optimization of Composites Based on Minimum Potential Energy
 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design in Engineering X. Southampton: WIT Publ. House, 2007. pp. 57-66. ISBN 978-1-84564-070-5.
  2007

 • Optimal Shape Design of Fibers in Composites
 • Procházka, P. - Sharif Khodaei, Z., - Zeman, J.
  In: Advances in Boundary Element Techniques VIII. Eastleigh: EC Ltd., 2007. pp. 235-240. ISBN 0-9547783-4-0.
  2007

 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials - H-S Approach
 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J., - Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques VIII. Eastleigh: EC Ltd., 2007. pp. 257-261. ISBN 0-9547783-4-0.
  2007

 • Modelling of the Fracture Process Zone of Concrete
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007, pp. 82. ISBN 978-1-905088-14-0.
  2007

 • Boundary Effects Induced by Nonlocal Damage Formulations
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  In: CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007, pp. 109-110. ISSN 1598-8198. Available from: http://web2.ec-nantes.fr/cfrac/authors/BookOfAbstracts.pdf
  2007

 • Distinct Element Methods in Underground Engineering
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Nanyang technical university: Nanyang technical university. 2007-02-03.
  2007

 • Bumps Occurrence in Deep Mines Prediction Using Free Hexagons
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] California State University at Chico: California State University at Chico. 2007-05-02.
  2007

 • Optimization of Fibers in Composite Structures Using Boundary Elements
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Rensselaer polytechnic institute: Rensselaer polytechnic institute. 2007-05-21.
  2007

 • Fire Resistence of Tunnel Lining Using Basalt Fibers
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: ISISS 2007 - International Symposium on Innovation and Sustainability of Structures. Nanjing: Southeast University, 2007. pp. 1265-1272. ISBN 978-7-5641-0999-8.
  2007

 • Assessment of the Interfacial Transition Zone Percolation in Concrete
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. p. 1-15. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Thermal Expansion Compatibility of Repair Materials
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 111. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Thermal Expansion Compatibility of Repair Materials
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • On the Influence of Sun Radiation to the Deformation of St. Vitus' Cathedral, Prague
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • On the Influence of Sun Radiation to the Deformation of St. Vitus' Cathedral, Prague
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Nanoindentation of Cement Pastes and its Numerical Modeling
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Computational Modeling and Experiments of the Composites Materials with Micro- and Nano-Structure. Liptovský Mikuláš: ECCOMAS, 2007, pp. 73-74. ISBN 978-80-8040-320-1.
  2007

 • Opěrný systém chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P. - Kott, J., - Vinař, J.
  In: Svorník 5/2007. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. pp. 127-140. ISBN 978-80-86562-09-4.
  2007

 • Nanoindentation of Cement Pastes and its Numerical Modeling
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: ECCOMAS Conference on Computational Modeling and Experiments of the Composites Materials with Micro- and Nano-Structure. Liptovský Mikuláš: ECCOMAS, 2007, pp. 176-186. ISBN 978-80-8040-321-8.
  2007

 • Material models for time-dependent analysis of concrete structures
 • Bacarreza Nogales, O. - Konvalinka, P.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. p. 195-196. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Počítačová analýza průběhu teplot v betonu
 • Černý, R. - Konvalinka, P., - Doležel, T.
  Stavební obzor. 2007, 16(9/2007), 264-266. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-Porovnání výsledků lineárního a nelineárního řešení
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 47-48.
  2007

 • Stanovení maximálního provozního zatížení zděných klenbových mostů pozemních komunikací s přesypávkou
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 45-46. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-Porovnání výsledků lineárního a nelineárního řešení
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 47-48. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-metoda určení mezní zatížitelnosti zděných klenbových mostů
 • Posch, M. - Drahorád, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 51-52. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-ověření nelineárního modelu malty
 • Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 49-50. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Behaviour Monitoring of a Prestressed Concrete Slab Loaded by Dynamic Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007. pp. 92. ISBN 978-80-969728-1-4.
  2007

 • Behaviour Monitoring of a Prestressed Concrete Slab Loaded by Dynamic Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007.
  2007

 • Modelling of Microstructural Evolution of Concrete under Work Conditions and in Hardening Process
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Civil Engineering Computations: Tools and Techniques. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2007. p. 347-367. ISBN 978-1-874672-32-6.
  2007

 • Dynamic Fatigue Loading of a Prestressed Concrete Element
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 554-555. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Lifetime of Roof Structures with Regard to Snow Loading
 • Fajman, P. - Zelenka, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 297-302. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • The Evaluation of the Temperature Load Components of the Prestressed Box- Girder Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T., - Herel, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 209-212. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • The Monitoring of the Influence of the Damage of the Reinforced Concrete Element on Its Damping
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 251-254. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Saint Vitus Cathedral - Deformation Comparison between Numerical Model and Geodesy Measurement
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Triangulation of Microstructure Using Recursive Subdivision and Advancing Front Technique
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 1.
  2007

 • Odhady pro hloubku deformační zóny
 • Kopáčková, M. - Kuklík, P.
  In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007. pp. 43-44. ISBN 978-80-01-03773-7.
  2007

 • Detekce únavového poškození prvku z předpjatého betonu pomocí modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 120-125. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • Experimentální vyšetřování zemin vystavených zvýšeným hydraulickým gradientům
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 79-86. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Zpětná analýza poruchy základové desky
 • Kuklík, P. - Blažek, V., - Brouček, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 93-100. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Back Analysis of Reinforced Soil Slopes
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation III. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 423-432. ISBN 978-1-84564-080-4.
  2007

 • Effect of thermal decomposition processes on the thermal properties of carbon fiber reinforced cement composites in high-temperature range
 • Černý, R. - Němečková, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2007, 90(2), 475-488. ISSN 1388-6150.
  2007

 • Rock Bumps Due to Creation of a Dislocation During Deep Mining
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 893-902. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Inverse Variational Principle Based Coupled Modeling of Underground Structures
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 517-526. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Změna dynamických charakteristik prvku z předpjatého betonu v závislosti na jeho únavovém namáhání
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická Univerzita, 2007. pp. 117-122. ISBN 978-80-8073-790-0.
  2007

 • Modelování postupné betonáže pro tlusté základové desky - modelování vlivu klimatických podmínek a vývinu hydratačního tepla
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 167-168. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Influence of Vault Topping on their Statically Effectivity
 • Fajman, P. - Kott, J., - Beran, P.
  In: International Conference VSU 2007. Sofia: VSU Luben Karavelov, 2007. pp. 111-116. ISBN 978-954-015-9.
  2007

 • Multiscale Modeling of Solid Propellants: From Particle Packing to Failure
 • Matouš, K. - Inglis, H.M. - Gu, X. - Rypl, D. - Jackson, T.L., - Geubelle, P.H.
  Composites Science and Technology. 2007, 67(7-8), 1694-1708. ISSN 0266-3538.
  2007

 • The Influence of Temperature on the Deformation of Columns in the Nave of Saint Vitus Cathedral at the Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  Journal of Building Appraisal. 2007, 2(4), 313-322. ISSN 1742-8262.
  2007

 • Měření mechanických vlastností pomocí nanoindentace
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Institute for International Research, GmBH. 2007-05-23.
  2007

 • Numerical Solutions of Earth Pressures
 • Koudelka, T.
  Praha: Defense date 2007-06-05. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2007

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 203 estakády v km 0,640 až 1,135 na přeložce silnice I/7, I. etapa Chomutov - Křimov
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132002/2007.
  2007

 • Detekce únavového poškození prvku z předpjatého betonu pomocí modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 115-120. ISSN 1336-5010.
  2007

 • Redistribution of Strain Energy from Articular Cartilage into the Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2007, 14(3-4), 148-149. ISSN 1212-4575.
  2007

 • Biomechanical Effects Create the Shape and Volume of Osteoarthritic Defects in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2007, 14(3-4), 93-100. ISSN 1212-4575.
  2007

 • Vliv spojů membránové konstrukce na její životnost
 • Fajman, P. - Blažek, V.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 87-92. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Citlivostní analýza zemních svahů
 • Blažek, V. - Kalousková, M., - Šejnoha, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 73-78. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Postřehy k pádům střech v zimě 2006 v návaznosti na jejich spolehlivost
 • Fajman, P. - Zelenka, J.
  Materiály pro stavbu. 2007, 13(8), 54-56. ISSN 1213-0311.
  2007

 • A Simplified Approach to Time-dependent Subsoil-structure Interaction
 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  Computers and Structures. 2007, 37(85/19-20), 1514-1523. ISSN 0045-7949.
  2007

 • Aplikace teorie spolehlivosti v praxi
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 329-330. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Rozbor publikací a předpisů o stavbách v záplavových oblastech
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 323-324. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Influence of Eigenparameters to Stiffening of Axisymmetric Cylinders
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A., - Pešková, Š.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. pp. 773-774.
  2007

 • Effective Behavior of Soils with Creep and Other Heritage Phenomena
 • Procházka, P. - Toman, M.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. pp. 944-945.
  2007

 • Determination of Size Independent Fracture Energy for Regular Masonry
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 558-560. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Design of Damage-plastic Model for Quasi-brittle Materials
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 628-630. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Development of Plastic Regions in Underground Structures under Dynamic Loading
 • Procházka, P.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 744-747. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Mechanical Properties of 60MPa Strength Concrete
 • Padevět, P.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007,
  2007

 • Mechanical Properties of 60MPa Strength Concrete
 • Padevět, P.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007, pp. 33. ISBN 978-80-969728-1-4.
  2007

 • Contact Problems in Geomechanics Focused on Bumps Occurrence
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 247-256. ISBN 978-1-84564-073-6.
  2007

 • Dynamic Behavior of Composite Laminated Arches
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A., - Lok, T.S.
  In: Shock and Impact Loads on Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2007. pp. 439-447. ISBN 978-981-05-7590-8.
  2007

 • Bumps Prediction Using Free Hexagons Based on Dynamic Equilibrium
 • Procházka, P.
  In: Shock and Impact Loads on Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2007. pp. 431-439. ISBN 978-981-05-7590-8.
  2007

 • A BEM Formulation of Free Hexagons Based on Dynamic Equilibrium
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 69-78. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov
 • Kreislová, K. - Knotková, D. - Kreibichová, B. - Kudláček, I., - Kopecký, L.
  Koroze a ochrana materiálu. 2007, 51(2), 37-42. ISSN 0452-599X.
  2007

 • Vliv vysoké teploty na různé druhy betonu
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 163-164. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Optimalizovaný návrh zmrazování hornin během tunelování
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 227-228. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Pokročilé modelování postupů betonáže pro tlusté desky, modelování anisotropního poškození
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 169-170. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Odezva mostů pozemních komunikací na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Sýkora, J., - Král, J.
  In: Experiment 07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 407-414. ISBN 978-80-7204-543-3.
  2007

 • Analýza základové desky: Implementace spojitého retardačního modelu dotvarování betonu
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šmilauer, V.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 137-138. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • A Numerical Model for Quasi-brittle Materials
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 319-320. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • A Numerical Model for Quasi-brittle Materials
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 267-268. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modelling of Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Modelling of Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 115. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Modelling the Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs: Continuous Model for Concrete Creep
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007, pp. 117-118. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Modelling the Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs: Continuous Model for Concrete Creep
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Effective Properties of Imperfect Woven Composites: A Mori-Tanaka Approach
 • Zeman, J. - Skoček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 121. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates with Application to Buckling
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 107. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Effective Properties of Imperfect Woven Composites: A Mori-Tanaka Approach
 • Zeman, J. - Skoček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-20. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates with Application to Buckling
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-15. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Numerická analýza spojů v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 52-54. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • MKP model nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 55-58. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • Numerická analýza spojů v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 48-50. ISSN 1336-5010.
  2007

 • MKP model nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 51-54. ISSN 1336-5010.
  2007

 • MKP modelování experimentů provedených na nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Experiment 07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 263-268. ISBN 978-80-7204-543-3.
  2007

 • Studie termo-hygro-mechanického chování tlusté základové desky
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 54-58. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Výpočet stavů napětí a poškození Karlova mostu v Praze
 • Šejnoha, J. - Novák, J. - Janda, Z. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 50-53. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Comparison of Electrical Conductivity and Calorimetric Measurements of Cement Pastes during the Induction Period
 • Semerák, P. - Tichá, P. - Šmilauer, V. - Demo, P., - Sveshnikov, A.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 104-106. ISBN 978-80-7204-537-2.
  2007

 • Vliv trhlin na transportní vlastnosti vysokohodnotných betonů
 • Vejmelková, E. - Pavlíková, M. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 38-42. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
 • Witzany, J. ed. - Pultarová, I. ed. - Blažek, V. ed. - Procházka, J. ed. - Studnička, J. ed. - Jettmar, J. ed. - Luxemburk, F. ed. - Krejčiříková, H. ed., - Vorel, V. ed.
  Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • High-temperature Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composite
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 519-520. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Back Analysis of Microplane Model Parameters Using Soft Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. 2007, 7(2), 219-242. ISSN 1232-308X.
  2007

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  Oberwolfach Reports. 2007, 4(1), 624-628. ISSN 1660-8933.
  2007

 • Efficient Algorithms for the Numerical Simulation of Heterogenous Materials
 • Zeman, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 394-395. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Evolutionary Numerical Optimization
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 184-185. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Analysis of Concrete Foundation -- Heat Conduction Multiscale Modeling
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T., - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 279-280. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Elastic Properties of Hydrating Cement Paste Determined from Hydration Models
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03741-6.
  2007

 • Homogenized Response of Jointed Rock Masses with Periodic Fields
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. 2007, 4(2), 129-136. ISSN 1933-2815.
  2007

 • Zpětná identifikace parametrů modelu nanoindentace
 • Vitingerová, Z.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007, ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Reconstruction of Multi-Phase Microstructure from Computer Tomography
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, pp. 256-257. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Random Field Models of Heterogeneous Media via Microstructural Quantification
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 170-171. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Parameter Identification of Continuum-discrete Damage Model Capable of Representing Heterogeneous Strain Field in Localized Failure
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegovic, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 96-97. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Numerical Assessment of Charles Bridge in Prague: An Uncoupled Multi-scale Approach
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 164-165. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Numerical Homogenization of Plate Structures
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards Microstructure-based Random Field Models of Heterogeneous Media
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Falsone, G.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Statistically Equivalent Periodic Unit Cell for Jointed Rock Masses
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Stanovení maximálního provozního zatížení zděných klenbových mostů pozemních komunikací s přesypávkou
 • Drahorád, M. - Řeřicha, P., - Posch, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 41-42. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards Microstructure-based Random Field Models of Heterogeneous Media
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Falsone, G.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 159-160. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Statistically Equivalent Periodic Unit Cell for Jointed Rock Masses
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 69-70. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Numerical Homogenization of Plate Structures
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 255-256. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards a Rigorous Derivation of Nonlocal Damage Theory from Stochastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007. pp. 108. ISSN 1598-8198.
  2007

 • CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures
 • Moës, N. ed. - Allix, O. ed. - Jirásek, M. ed., - Oliver, J. ed.
  Nantes, 2007-06-11/2007-06-13. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007. ISSN 1598-8198.
  2007

 • Odborný posudek provedení rampy ve skladové hale 5037 Luštěnice
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2007. Report no. 71011.
  2007

 • Odborný posudek statického posouzení štítové zdi č.p.202 a 203 v Polici nad Metují
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2007. Report no. 71023.
  2007

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postaveného mostu přes Labe na silnici I/38 - Nymburk - obchvat, 1.stavba SO 202 - most přes Labe a inundační pole
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132001/2007.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • A Three-invariant Smooth Cap Model
 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Microplane Model Parameter Identification from Results of Hydrostatic Compression Test
 • Kučerová, A.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007, ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Membránové konstrukce a jejich životnost
 • Fajman, P. - Blažek, V.
  Stavitel. 2007, 15(3), 38-39. ISSN 1210-4825.
  2007

 • Multiscale Framework for Modeling of Fracture in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  Engineering Fracture Mechanics. 2007, 74(1-2), 194-209. ISSN 0013-7944.
  2007

 • Modelling of Imperfect Bond between Composite Matrix and Reinforcement by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 141-142. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modelling of Gradual Construction of Road Bridge and its Creep
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 23-24. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Solution of Large Coupled Problems on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II. Barcelona: CIMNE, 2007. pp. 287-290. ISBN 978-84-96736-18-4.
  2007

 • Vybrané úlohy s vlivem nejistot popsaných fuzzy množinami
 • Kruis, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.. 2007-02-13.
  2007

 • Stochastic Analysis of Failure of Earth Structures
 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Zeman, J.
  Probabilistic Engineering Mechanics. 2007, 22(2), 206-218. ISSN 0266-8920.
  2007

 • Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings
 • Jirásek, M. ed. - Bittnar, Z. ed., - Mang, H. ed.
  Praha, 2007-06-25/2007-06-27. Praha: CTU. Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Static Load Balancing Applied to Schur Complement Method
 • Medek, O. - Kruis, J. - Tvrdík, P., - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2007, 85(9), 489-498. ISSN 0045-7949.
  2007

 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymers
 • Doležal, J. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Šulc, R. - Kopecký, L. - Pavlasová, S. - Myšková, L. - Lucuk, M., - Dvořáček, K.
  In: 2007 - International Conference Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization. Praha: Agentura Action M, 2007. pp. 185-197. ISBN 978-80-86742-18-2.
  2007

 • High-Temperature Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E. - Konvalinka, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: XIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. pp. 304-308. ISBN 978-80-239-9347-9.
  2007

 • Měření základních tepelných, vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného betonu s trhlinami
 • Pavlíková, M. - Mňahončáková, E. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2007, 16(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Fibre Reinforced Cement Composites
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Pavlík, Z. - Konvalinka, P. - Padevět, P. - Kopecký, L., - Černý, R.
  In: Concrete Platform. Belfast: Queen's University of Belfast, 2007. pp. 329-338. ISBN 978-0-85389-913-6.
  2007

 • Topics in Modeling of Random Heterogeneous Materials
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Cachan: École Normale Supérieure de Cachan. 2007-02-16.
  2007

 • Nový materiál na bázi hydrofilní minerální vlny se zvýšenou objemovou hmotností
 • Michálek, P. - Tydlitát, V. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2007, 16(2), 41-44. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Properties of Fiber Reinforced Cement Composites during High-Temperature Exposure
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 298-299. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 286-287. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Methods for Assessment of Utility Properties of Modified Calcium Sulfate Hemihydrates
 • Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 342-343. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Homogenized Response of Jointed Rock Masses with Periodic Fields
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. pp. 1387-1393. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Application of the FETI Method in Problems of Interaction between Composite Matrix and Reinforcement
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2007. pp. 75-78. ISBN 80-86407-12-8.
  2007

 • Analysis of Long-term Behaviour of Nuclear Reactor Containment
 • Hora, Z. - Patzák, B.
  Nuclear Engineering and Design. 2007, 237(3), 253-259. ISSN 0029-5493.
  2007

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell