Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2007

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Nová lávka pro chodce v Praze Barrandově
 • Kotas, P. - Malec, J. - Pešata, J. - Ryjáček, P. - Vítek, P., - Polák, M.
  Stavební obzor. 2007, 2007(1), 2-8. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Posouzení bezpečnosti železobetonových konstrukcí v nelineárních výpočtech
 • Červenka, V. - Červenka, J., - Janda, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(3/2012), 54-58. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Computational modelling of timber beam reinforced with carbon layer
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 67-72. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Material models for concrete failure
 • Bacarreza Nogales, O. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 51-56. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • NA 2.7 Clause 4.9 Damage limitation state, Paragraph (4), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.6 Clause 4.7.2 Resistance condition of the structural elements, Paragraph (1)P, National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.5 Clause 4.3.2.1 General, Paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.4 Clause 4.1 Importance classes and importance factors, Paragraph (5)P, National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.3 Clause 3.5 Long period components of the motion at a point, Paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.2 Clause 3.1 Definition of the seismic input, Paragraph (1), NOTE 1, Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA 2.1 Clause 1.1 Scope, paragraph (2), National Annex to ČSN EN 1998: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.7 Článek 4.9 Mezní stav omezeného poškození, odstavec (4), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.6 Článek 4.7.2 Podmínka únosnosti nosných prvků, odstavec (1)P, Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.5 Článek 4.3.2.1 Všeobecně, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.4 Článek 4.1 Třídy významu a součinitelé významu, odstavec (5)P, Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.3 Článek 3.5 Složky pohybu obsahující dlouhé periody, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.2 Článek 3.1 Stanovení seizmického zatížení, odstavec (1), Poznámka 1), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • NA.2.1 Článek 1.1 Rozsah platnosti, odstavec (2), Národní příloha k ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2007.
  2007

 • Nonlocal Damage Mechanics
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 993-1021. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Mathematical Analysis of Strain Localization
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 977-991. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Damage and Fracture in Geomaterials
 • Jirásek, M. ed. - Kondo, D. ed., - Viggiani, C. ed.
  Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Basic Concepts and Equations of Solid Mechanics
 • Jirásek, M.
  In: Damage and Fracture in Geomaterials. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 2007. p. 879-892. ISBN 978-2-7462-1970-0.
  2007

 • Nelineární analýza železobetonových rámových konstrukcí
 • Krybus, D. - Patzák, B., - Novák, M. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2007

 • Temperature loading and structural defects of gothic cathedral
 • Fajman, P. - Kott, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 725-726. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Ninth US National Congress on Computational Mechanics. Weiheim: Wiley - VCH Verlag, 2007, pp. 62. ISSN 1617-7061.
  2007

 • Fatigue Damage Identification on Concrete Structures Using Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: PROCEEDINGS OF THE 3RD WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS (MECHANICS '07) - TOPICS IN ADVANCED THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007. pp. 191-196. ISBN 978-960-6766-19-0.
  2007

 • Analysis of Three-Dimensional Reinforced Concrete Beams with Hybrid Geometry
 • Svoboda, L. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. p. 163. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Utilisation Extended Boundary Conditions in Finite Element Analysis
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 265-266. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Postupná výstavba mostní konstrukce na přesuvné skruži a její dotvarování
 • Brož, J. - Kruis, J., - Štemberk, P. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2007

 • Časová závislost tvaru otisku hrotu měřená pomocí nanoindentace a AFM
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Lokální Mechanické Vlastnosti '07. Brno: Masarykova univerzita, 2007, pp. 1. ISBN 978-80-210-4688-7.
  2007

 • NANOINDENTATION OF CEMENTITIOUS MATERIALS
 • Němeček, J.
  In: Lokální Mechanické Vlastnosti '07. Brno: Masarykova univerzita, 2007. pp. 1. ISBN 978-80-210-4688-7.
  2007

 • Výpočetní model pro ověření spolehlivosti dřevo-polymerního kompozitu, založený na MKP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  [Research Report] Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. Report no. 2.1.3.5-1.
  2007

 • Chemická a numerická analýza betonů vyztužených bazaltovými vlákny při vysokých teplotách
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 101-102. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Computer analysis of heat conduction in concrete
 • Rybár, P. - Doležel, T., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 312-313. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Interakce piloty se základovou deskou
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2007, 16(1), 14-19. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Multiscale Heat Conduction Model for Hydration Heat of Concrete
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 266-267. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Nanoindentace, mikromechanika a jejich uplatnení pri studiu cementových materiálu
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ústav mechaniky, FAST VUT Brno. 2007-11-09.
  2007

 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspensions
 • Máca, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03715-7.
  2007

 • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Čast 6: Věže, stožáry a komíny
 • Máca, J.
  Praha: Český normalizační institut, 2007.
  2007

 • The non-linear response of reinforced concrete structures to seismic load
 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 145-148. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Sledování odezvy mostu přes Sedlický potok na D1
 • Hrdoušek, V. - Plachý, T. - Polák, M. - Sýkora, J., - Šindler, D.
  In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická Univerzita, 2007. pp. 45-50. ISBN 978-80-8073-790-0.
  2007

 • Influence of Temperature Changes on Stresses in the Triforium Tracery of St. Vitus` Cathedral in Prague
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II. Barcelona: CIMNE, 2007. p. 433-436. ISBN 978-84-96736-18-4.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: International Conference VSU 2007. Sofia: VSU Luben Karavelov, 2007. pp. 124-129. ISBN 978-954-015-9.
  2007

 • Numerická analýza kleneb
 • Kott, J. - Máca, J., - Beran, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 24-27. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Information on current research of Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P. - Pekař, J. - Novák, L., - Němeček, J.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 27-32. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Triangulation of 3D Recursively Subdivided Surfaces
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Triangulation of 3D Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Aggregate
 • Rypl, D.
  [Software] 2007.
  2007

 • Reinforced Timber Members
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Rozvoj dřevěných konstrukcí. Brno: Národní stavební centrum, 2007. pp. 13-18.
  2007

 • Tranzitní zóna cementového tmelu mezi polyethylen-terftalátovou výztuží a betonem
 • Kopecký, L. - Němeček, J. - Kuklík, P. - Bittnar, Z., - Machovič, V.
  Stavební obzor. 2007, 2007(9), 271-273. ISSN 1210-4027.
  2007

 • FEM modeling of trabecular bone microstructure utilizing micro-CT
 • Jiroušek, O. - Němeček, J., - Kunecký, J.
  In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 112-113. ISBN 0-9548583-1-X.
  2007

 • Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Němeček, J.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 1-10.
  2007

 • Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V., - Polák, M.
  [Annual Report] 2007. Report no. 3.
  2007

 • Odezva mostů pozemních komunikací na zatížení těžkou dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M., - Sýkora, J.
  In: Mosty 2007. Brno: Sekurkon, 2007. pp. 181-185. ISBN 978-80-86604-30-5.
  2007

 • Multi-scale Continuum-discrete Damage Model : Formulation and Parameters Identification
 • Brancherie, D. - Kučerová, A., - Ibrahimbegovic, A.
  In: Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids, Book of Abstracts. Cachan: ENS Cachan, 2007. pp. 45-50.
  2007

 • Determination of the Load-bearing Capacity of Roadway Masonry Arch Bridges Using Common Commercial Software
 • Drahorád, M. - Posch, M. - Řeřicha, P., - Kukaň, V.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 253-258. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. p. 1076-1083. ISBN 978-9955-28-201-3.
  2007

 • Analýza podkladní betonové vrstvy mostovky
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2007, 16(10), 295-299. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Numerický model nosníku z lepeného lamelového dřeva vyztuženého lamelou vysoké pevnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Dřevostavby - stavební systém budoucnosti - dřevo surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2007. pp. 109-114. ISBN 978-80-86837-15-4.
  2007

 • Spolehlivá realizace základových desek v jamách hluboko pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Krejčí, T. - Koudelka, T. - Příhoda, J., - Muhl, J.
  [Verified Technology] 2007.
  2007

 • Fuzzy-set Based Methodology for Assessment of Seismic Response of Structures
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Best of Book 2006. Lyon: AMSE Press, 2007. p. 110-119.
  2007

 • Výpočet rozložení vlhkosti v porézních materiálech
 • Štemberk, P. - Krejčí, T. - Kruis, J., - Křístek, V.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 2007(6), 54-56. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Fuzzy Dynamic Structural Analysis of two-dimensional Frame
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  Structural Engineering and Mechanics. 2007, 25(2), 147-160. ISSN 1225-4568.
  2007

 • Experimentální vyšetřování betonů raného stáří
 • Kalafutová, P. - Štemberk, P., - Konvalinka, P. opon.
  Praha: Defense date 2008-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů.
  2007

 • Concrete-reinforcement Interaction Modelled by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Fibre Concrete 2007. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 143-148. ISBN 978-80-01-03740-9.
  2007

 • Zvýšení odolnosti vysokohodnotných betonů proti působení chemických rozmrazovacích látek příměsí metakaolínu
 • Kolář, K. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Konvalinka, P.
  In: 5. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2007. pp. 68-72. ISBN 978-80-86604-32-9.
  2007

 • Nástroj pro simulaci vývinu hydratačního tepla - víceúrovňové modelování
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z., - Krejčí, T.
  In: Betonářské dny 2007. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2007. pp. 136-140. ISBN 978-80-87158-04-3.
  2007

 • Vliv aktivní příměsi na bázi metakaolinu na vlastnosti vysokohodnotných betonů
 • Klečka, T. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Technologie betonu 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. pp. 106-108. ISBN 978-80-903807-4-5.
  2007

 • Specific Heat Capacity of Building Materials at High Temperatures
 • Toman, J. - Němečková, J., - Černý, R.
  Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 119-122. ISSN 1505-8425.
  2007

 • Fuzzy Approach to Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: The Fourth Civil Engineering Conference in the Asian Region. Taipei: The Asian Civil Engineering Coordinating Council, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-986-83505-0-2.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-9955-28-131-3.
  2007

 • Fuzzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007. pp. 1076-1082. ISBN 978-9955-28-199-3.
  2007

 • A Solution Method for Large Problems with Fuzzy Parameters
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 61-62. ISBN 978-1-905088-17-1.
  2007

 • Analysis of Concrete Slab during Construction
 • Štemberk, P. - Kruis, J., - Frantová, M.
  In: Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2007. pp. 616-619. ISBN 978-84-96736-27-6.
  2007

 • Homogenizace aplikovaná na stavební konstrukce
 • Somolová, A. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2007-01-24. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2007

 • One Sided Moistened Arches
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Our World in Concrete and Structure XXIV. Singapore: CI-Premier, 2007. pp. 381-388. ISBN 978-981-05-7587-8.
  2007

 • From Random Microstructures to Representative Volume Elements
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2007, 15(4), S325-S335. ISSN 0965-0393.
  2007

 • Healing of Callus
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Malenovice: Fakulty of Mechanical Engineering in Ostrava. 2007-04-17.
  2007

 • Regulation of Bone Density
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň, ZU: Západočeská universita. 2007-09-12.
  2007

 • Smyková napětí v subchondrální kosti predeterminují rozsah a tvar pseudocyst
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Lékařský dům: Společnost pro pojivové tkáně české lékařské společnosti J.E.Purkyně. 2007-04-20.
  2007

 • Shear Stresses in Subchondral Bone Predetermine the Extent of Pseudocysts in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lublin, The Medical University: The Medical University (Prof. Karski). 2007-04-20.
  2007

 • Cycloolephine Replacement of Subchondral Bone-Biophysical and Biomechanical Interaction
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Wittenberg: Martin Luther University. 2007-05-10.
  2007

 • Redistribution of Strain Energy in Cartilage and in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lékařský dům, Praha: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti. 2007-10-19.
  2007

 • Healing of Callus after the Distraction Osteotomy
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • The Shear Stresses - the Shape Regulators of Pseudocysts in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • Influence of Collagen Mediator Films between the Surface of Composite Replacements and Cortical Bone on Stress Distributions
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 9th International Scientifical Conference - Applied Mechanics 2007. Ostrava: Technická univerzita, 2007,
  2007

 • Regulation of Bone Density - Retardation of Osteoporotic Processes
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Total Hybrid Replacement of Subchondral Bone and Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Numerical Analyses of the Collagen Fibres Orientations in Hyaline Cartilage - the Hyperelastic Properties
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • How to Minimize the "Stress Shield" of Rigid Hip Replacements
 • Jíra, A. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007,
  2007

 • Experimental and Numerical Investigation of Shear Behavior of PVA-ECC in Structural Elements
 • Kabele, P. - Kanakubo, T.
  In: High Performance Fiber Reinforced Cementit Composites (HPFRCC5). Cachan: RILEM Publications, 2007. pp. 137-145. ISBN 978-2-35158-046-2.
  2007

 • A Plastic Damage Mechanics Model for Engineered Cementitious Composites
 • Dick-Nielsen, L. - Stang, H. - Poulsen, P.N., - Kabele, P.
  In: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2007. pp. 1449-1465. ISBN 978-0-415-44066-0.
  2007

 • Numerical Simulation of Fracture and Damage in RC Structures Due to Fire
 • Červenka, J. - Surovec, J. - Kabele, P. - Zimmerman, T. - Strauuss, A., - Bergmeister, K.
  In: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. London: Taylor & Francis, 2007. pp. 727-735. ISBN 978-0-415-44066-0.
  2007

 • Zkoušení tahových vlastností ECC
 • Pekař, J. - Kabele, P., - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Multiscale Experimental Investigation of Deterioration of Fiber-cementitious Composites in Aggressive Environment
 • Kabele, P. - Novák, L. - Němeček, J., - Pekař, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 270-271. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Calculation Model for Glulam Beams Reinforced by Fibre-reinforced Plastics
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007. p. 123-124. ISBN 978-973-739-456-9.
  2007

 • Výpočet únosnosti a tuhosti nosníků z lepeného lamelového dřeva vyztuženého FRP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 141-142. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Construction of Statistically Equivalent Periodic Unit Cell of Asphalt Mixture
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-20-1.
  2007

 • An Improved Constitutive Model for Nonlinear Homogenization of Masonry Structures
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: 18th Engineering Mechanics Division Conference of the American Society of Civil Engineers. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2007,
  2007

 • Mechanické vlastnosti vysokopevnostního betonu s použitým cementem CEM I
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 275-276. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Přehled destruktivních metod zkoušení materiálových vlastností betonu
 • Padevět, P.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 273-274. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Reinforcement-Matrix Interaction Modelled by FETI Method
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XVII. Berlin: Springer, 2007. pp. 567. ISBN 978-3-540-75198-4.
  2007

 • Analysis of Reactor Vessel by Domain Decomposition Methods
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Computational Linear Algebra with Applications. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2007. pp. 53. ISBN 978-80-87136-00-3.
  2007

 • Modelling of Imperfect Bond using the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 61-62. ISBN 978-1-905088-17-1.
  2007

 • Imperfect Bond Modelled by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Computational Plasticity IX, Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2007. p. 939-942. ISBN 978-84-96736-27-6.
  2007

 • Fatigue Damage Identification on Concrete Structures Using Modal Analysis
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2007. pp. 191-196. ISBN 978-960-6766-25-1.
  2007

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postaveného mostu na dálnici D47, stavba 4709.1/2 Hrušov - Bohumín, SO 201 - most přes Odru a Antošovické jezero v km 159,80
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132003/2007.
  2007

 • Evaluation of Components of Temperature Load of a Pre-stressed Concrete Box-girder Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T., - Herel, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 143-152. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • The Monitoring of the Damage Influence onto Damping of the Reinforced Concrete Element
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 91-94. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • The Damage Detection and Damage Localization Methods Based on Modal Analysis and Its Application on a Prestressed Concrete Loaded by Dynamic Fatigue Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 109-114. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Spolehlivost předpínání vláken laminovaných konstrukcí
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 101-109. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Simulation of Fresh Concrete Flow with Level Set Method
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Material Parameters Identification from Indentation Test
 • Vitingerová, Z.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Numerical Solutions of Earth Pressure
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Modeling of Masonry Arch Bridges-Method of Determination of Load Capacity of Masonry Arch Bridges
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Drahorád, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 233-234. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modeling of Masonry Arch Bridges-Method of Determination of Load Capacity of Masonry Arch Bridges
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Drahorád, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 233-234. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Metoda určení mezní zatížitelnosti zděných klenbových mostů
 • Posch, M.
  In: Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. pp. 204. ISBN 978-80-214-3337-3.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Vaults and Shells - Comparison of Numerical and Exact Solution
 • Beran, P. - Máca, J., - Kott, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 15-16. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 21-22. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Application of the Semi-analytical Method and the Finite Element Method to the Analysis of Bored Piles
 • Kuklík, P. - Blažek, V. - Brouček, M., - Kopáčková, M.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 775-776. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Changes of Mechanical Parameters of Soils Due to Groundwater Flow - Processes Identification
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 816-819. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Reconstruction of Cement Paste Microstructure Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007.
  2007

 • Reconstruction of Cement Paste Microstructure Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Modelling of Microstucture of Cement Paste Using Image Analysis
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • On the Appropriateness of Various Constitutive Models for Nanoindentation of Cement Paste
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 268-269. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Effects of Loading Rate in Nanoindentation of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. pp. 1603-1608. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Effect of Chemical Exposure on Fiber Reinforced Cementitious Matrix
 • Němeček, J. - Kabele, P. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 527-528. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • On Calibration of the Continuum-Discrete Damage Model Capable of Representing Localized Failure
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegović, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 108.
  2007

 • Soft-computing Methods in Inverse Analysis. II: Microplane Model Parameters Identification
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Inverse Problems, Design and Optimization (IPDO-2007) Volume I. Miami: Florida International University, 2007, pp. 245-252. ISBN 978-1-59916-279-9.
  2007

 • FE Computational Algorithmes for Nonlinear Inelastic Behavior of Heterogeneous Materials
 • Ibrahimbegović, A. - Brancherie, D. - Colliat, J.B. - Kučerová, A. - Melnyk, S., - Markovic, D.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. p. 343-344. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Sequential Identification of Microplane Model Parameters
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 105-118. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Sequential Optimization Applied on Material Parameters Identification for Damage Model of Quasi-brittle Materials
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: WCSMO-7 (7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization). Seoul: KAIST Valuefacture Institute of Mechanical Engineering, 2007, pp. 1151-1160.
  2007

 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Three-point Bending Test
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 147-148. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Damage Model with Cracks from Results of Three-point Bending Test
 • Kučerová, A. - Brancherie, D., - Ibrahimbegović, A.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Mechanics of Discrete Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids, Book of Abstracts. Cachan: ENS Cachan, 2007. pp. 108.
  2007

 • Solutions to Inverse Analysis Problems Using Soft-Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007, pp. 1531-1537. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Multi-Objective Identification of Material Parameters
 • Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Multi-Objective Identification of Material Parameters
 • Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 155-156. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 317-318. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Estimation of Microplane Model Parameters from Experiments in Uniaxial Compression
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Němeček, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, pp. 216-217. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Soft-computing Methods in Inverse Analysis. I: A Review
 • Lepš, M.
  In: Inverse Problems, Design and Optimization (IPDO-2007) Volume I. Miami: Florida International University, 2007, pp. 253-258. ISBN 978-1-59916-279-9.
  2007

 • Soft-Computing Methods in Material Parameters Identification: State of the Art and Open Issues
 • Lepš, M.
  In: EUROGEN 2007 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2007, ISBN 978-951-39-2863-6.
  2007

 • Towards the Multi-Objective Identification of Material Parameters from Indentation Test
 • Lepš, M. - Vitingerová, Z.
  In: EUROGEN 2007 - Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2007, ISBN 978-951-39-2863-6.
  2007

 • Parallel Multi-Objective Identification of Material Parameters for Concrete
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-20-1.
  2007

 • Parallel Multi-Objective Material Parameters Identification
 • Lepš, M.
  In: 2nd GACM Colloquium on Computational Mechanics. Technical University of Munich, 2007, pp. 79.
  2007

 • Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení podle ČSN EN 1998-1
 • Máca, J.
  In: Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle evropských norem. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 145-154. ISBN 978-80-01-03887-1.
  2007

 • Procedure of pullout tests for FRP bars
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007. pp. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression
 • Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Metakaolin - white clay aggregate for higher durability of concrete
 • Jandeková, D. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Vacín, O.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2007, pp. 33-36. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Materiálové modely pro zděné konstrukce - zdivo z lomového kamene
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 75-76. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Materiálové modely pro zděné konstrukce - pravidelné zdivo z cihel
 • Novák, J. - Šejnoha, J.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 73-74. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Construction of Statistically Equivalent Periodic Unit Cell of Asphalt Mixture
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Université Libre de Bruxelles: Université Libre de Bruxelles. 2007-11-27.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Vrije Universiteit Brussel : Vrije Universiteit Brussel. 2007-11-29.
  2007

 • Evaluation of Effective Thermal Conductivities of Porous Textile Composites
 • Šejnoha, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] University of Texas at Austin: University of Texas at Austin. 2007-06-05.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] XIOS Hogeschool Limburg: XIOS Hogeschool Limburg. 2007-11-26.
  2007

 • Improved Modeling of Tunnel Excavation with Two-dimensional Finite Elements
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 789-790. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Improved Modeling of Tunnel Excavation with Two-dimensional Finite Elements
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. ISBN 978-90-5966-057-1.
  2007

 • Properties of Cement Based Composite with Hybrid PVA Fiber Reinforcement
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Padevět, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. pp. 73-78. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Effect of High Temperatures on Hygric and Thermal Properties of Aramid Fibre Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. pp. 61-66. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Properties of Fiber Reinforced Cement Composites during High-Temperature Exposure
 • Černý, R. - Tesárek, P., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Černý, R. - Tesárek, P., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Numerical Modelling of Timber Reinforced with Carbon
 • Konvalinka, P. - Hluší, L.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Modeling and Analysis of Prestressed Lightweight Aggregate Concrete Beams - Time Dependent Deformations
 • Bacarreza Nogales, O.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Metakaolin - Active Micro-filer for High Performance
 • Konvalinka, P. - Kolář, K.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Analysis and Practical Applications Concrete from Brick Rubbish and Syntetic Fibers
 • Výborný, J. - Procházka, P. - Vodička, J. - Hanzlová, H., - Kohoutková, A.
  In: Recent Advances in Concrete Technology. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2007. pp. 697-705. ISBN 978-1-932078-76-3.
  2007

 • High-temperature Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composite
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. pp. 1366-1371. ISBN 978-90-5966-057-1.
  2007

 • Materials Used for Composites Containing Timber
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 41-46. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • SPERM
 • Novák, J. - Kalousková, M.
  [Software] 2007.
  2007

 • METR
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2007.
  2007

 • TRFEL
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Maděra, J.
  [Software] 2007.
  2007

 • Návrhy a ověření vlastností betonů s vyšší pevností 60MPa
 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 177-178. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Stanovení vlivů výroby, dopravy a ukládání betonu na kvalitu základové desky
 • Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 171-172. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Nová lávka pro chodce v Praze-Barrrandově
 • Kotas, P. - Malec, J. - Pešata, J. - Ryjáček, P. - Vítek, P., - Polák, M.
  Stavební obzor. 2007, 16(1), 2-8. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Předpodmínění iteračních metod algoritmem BOSS
 • Kruis, J. - Mayer, P., - Marek, I.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. pp. 31-38. ISBN 978-80-01-03942-7.
  2007

 • Design of footbridge across the Litavka River in Beroun based on vibration eigenfrequencies and eigenmodes
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 105-106. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Effect of high temperature on hygric and thermal properties of aramid fiber reinforced cement composites
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 61-66. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Assessment of bearing capacity of beams reinforced with non-metallic reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 55-60. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Determination of bond characteristic of non-metallic reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 47-54. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Materials used for composites containing timber
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel V. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 41-46. ISBN 978-80-01-03917-5.
  2007

 • Procedure of pullout tests for FRP bars
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 155-156. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Methodic of determination of material characteristic of concrete in compression
 • Konvalinka, P. - Litoš, J. - Matoušek, J., - Padevět, P.
  In: Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 153-154. ISBN 978-80-01-03929-8.
  2007

 • Computational modelling of timber beam reinforced with carbon layer
 • Hluší, L. - Konvalinka, P.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 67-72. ISBN 978-80-01-03759-1.
  2007

 • Leonovův model
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 101-102. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Materiálový model pro asfaltové směsi
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 99-100. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Nanomechanical Study of Composite Materials Based on Interaction of Concrete and Fibers
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. p. A1-A2.
  2007

 • Influence of Joint Angel in Coal Seam on Rock Burst Appraisal
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: The Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2007.
  2007

 • Rock Bumps Prediction in Deep Mines and their Appraisal Using Modified SPH Method
 • Procházka, P. - Lok, F.
  In: The Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2007.
  2007

 • Analysis and Practical Applications of Concrete from Brick Rubbish and Synthetic Fibers
 • Procházka, P. - Vodička, J. - Kohoutková, A. - Výborný, J., - Hanzlová, H.
  In: Our World in Concrete and Structure XXIV. Singapore: CI-Premier, 2007. pp. 697-705. ISBN 978-981-05-7587-8.
  2007

 • Shape Optimization of Composites Based on Minimum Potential Energy
 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design in Engineering X. Southampton: WIT Publ. House, 2007. pp. 57-66. ISBN 978-1-84564-070-5.
  2007

 • Optimal Shape Design of Fibers in Composites
 • Procházka, P. - Sharif Khodaei, Z., - Zeman, J.
  In: Advances in Boundary Element Techniques VIII. Eastleigh: EC Ltd., 2007. pp. 235-240. ISBN 0-9547783-4-0.
  2007

 • Elastic Modeling of Functionally Graded Materials - H-S Approach
 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J., - Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques VIII. Eastleigh: EC Ltd., 2007. pp. 257-261. ISBN 0-9547783-4-0.
  2007

 • Modelling of the Fracture Process Zone of Concrete
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth UK Conference of the Association of Computational Mechanics in Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007, pp. 82. ISBN 978-1-905088-14-0.
  2007

 • Boundary Effects Induced by Nonlocal Damage Formulations
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  In: CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007, pp. 109-110. ISSN 1598-8198. Available from: http://web2.ec-nantes.fr/cfrac/authors/BookOfAbstracts.pdf
  2007

 • Distinct Element Methods in Underground Engineering
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Nanyang technical university: Nanyang technical university. 2007-02-03.
  2007

 • Bumps Occurrence in Deep Mines Prediction Using Free Hexagons
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] California State University at Chico: California State University at Chico. 2007-05-02.
  2007

 • Optimization of Fibers in Composite Structures Using Boundary Elements
 • Procházka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Rensselaer polytechnic institute: Rensselaer polytechnic institute. 2007-05-21.
  2007

 • Fire Resistence of Tunnel Lining Using Basalt Fibers
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: ISISS 2007 - International Symposium on Innovation and Sustainability of Structures. Nanjing: Southeast University, 2007. pp. 1265-1272. ISBN 978-7-5641-0999-8.
  2007

 • Assessment of the Interfacial Transition Zone Percolation in Concrete
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. p. 1-15. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Thermal Expansion Compatibility of Repair Materials
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 111. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Thermal Expansion Compatibility of Repair Materials
 • Beran, P. - Drdácký, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • On the Influence of Sun Radiation to the Deformation of St. Vitus' Cathedral, Prague
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • On the Influence of Sun Radiation to the Deformation of St. Vitus' Cathedral, Prague
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Nanoindentation of Cement Pastes and its Numerical Modeling
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Computational Modeling and Experiments of the Composites Materials with Micro- and Nano-Structure. Liptovský Mikuláš: ECCOMAS, 2007, pp. 73-74. ISBN 978-80-8040-320-1.
  2007

 • Opěrný systém chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P. - Kott, J., - Vinař, J.
  In: Svorník 5/2007. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. pp. 127-140. ISBN 978-80-86562-09-4.
  2007

 • Nanoindentation of Cement Pastes and its Numerical Modeling
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: ECCOMAS Conference on Computational Modeling and Experiments of the Composites Materials with Micro- and Nano-Structure. Liptovský Mikuláš: ECCOMAS, 2007, pp. 176-186. ISBN 978-80-8040-321-8.
  2007

 • Material models for time-dependent analysis of concrete structures
 • Bacarreza Nogales, O. - Konvalinka, P.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. p. 195-196. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Počítačová analýza průběhu teplot v betonu
 • Černý, R. - Konvalinka, P., - Doležel, T.
  Stavební obzor. 2007, 16(9/2007), 264-266. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-Porovnání výsledků lineárního a nelineárního řešení
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 47-48.
  2007

 • Stanovení maximálního provozního zatížení zděných klenbových mostů pozemních komunikací s přesypávkou
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 45-46. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-Porovnání výsledků lineárního a nelineárního řešení
 • Drahorád, M. - Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 47-48. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-metoda určení mezní zatížitelnosti zděných klenbových mostů
 • Posch, M. - Drahorád, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 51-52. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Modelování zděných klenbových mostů-ověření nelineárního modelu malty
 • Posch, M.
  In: Mezinárodní konference - Modelování v Mechanice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. pp. 49-50. ISBN 978-80-248-1330-1.
  2007

 • Behaviour Monitoring of a Prestressed Concrete Slab Loaded by Dynamic Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007. pp. 92. ISBN 978-80-969728-1-4.
  2007

 • Behaviour Monitoring of a Prestressed Concrete Slab Loaded by Dynamic Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007.
  2007

 • Modelling of Microstructural Evolution of Concrete under Work Conditions and in Hardening Process
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Civil Engineering Computations: Tools and Techniques. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2007. p. 347-367. ISBN 978-1-874672-32-6.
  2007

 • Dynamic Fatigue Loading of a Prestressed Concrete Element
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 554-555. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Lifetime of Roof Structures with Regard to Snow Loading
 • Fajman, P. - Zelenka, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 297-302. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • The Evaluation of the Temperature Load Components of the Prestressed Box- Girder Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T., - Herel, J.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 209-212. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • The Monitoring of the Influence of the Damage of the Reinforced Concrete Element on Its Damping
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 251-254. ISBN 978-80-227-2732-7.
  2007

 • Saint Vitus Cathedral - Deformation Comparison between Numerical Model and Geodesy Measurement
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Triangulation of Microstructure Using Recursive Subdivision and Advancing Front Technique
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco: USACM, 2007, pp. 1.
  2007

 • Odhady pro hloubku deformační zóny
 • Kopáčková, M. - Kuklík, P.
  In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007. pp. 43-44. ISBN 978-80-01-03773-7.
  2007

 • Detekce únavového poškození prvku z předpjatého betonu pomocí modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 120-125. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • Experimentální vyšetřování zemin vystavených zvýšeným hydraulickým gradientům
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 79-86. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Zpětná analýza poruchy základové desky
 • Kuklík, P. - Blažek, V., - Brouček, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 93-100. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Back Analysis of Reinforced Soil Slopes
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation III. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 423-432. ISBN 978-1-84564-080-4.
  2007

 • Effect of thermal decomposition processes on the thermal properties of carbon fiber reinforced cement composites in high-temperature range
 • Černý, R. - Němečková, J. - Rovnaníková, P., - Bayer, P.
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2007, 90(2), 475-488. ISSN 1388-6150.
  2007

 • Rock Bumps Due to Creation of a Dislocation During Deep Mining
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 893-902. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Inverse Variational Principle Based Coupled Modeling of Underground Structures
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 517-526. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Změna dynamických charakteristik prvku z předpjatého betonu v závislosti na jeho únavovém namáhání
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  In: Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická Univerzita, 2007. pp. 117-122. ISBN 978-80-8073-790-0.
  2007

 • Modelování postupné betonáže pro tlusté základové desky - modelování vlivu klimatických podmínek a vývinu hydratačního tepla
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 167-168. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Influence of Vault Topping on their Statically Effectivity
 • Fajman, P. - Kott, J., - Beran, P.
  In: International Conference VSU 2007. Sofia: VSU Luben Karavelov, 2007. pp. 111-116. ISBN 978-954-015-9.
  2007

 • Multiscale Modeling of Solid Propellants: From Particle Packing to Failure
 • Matouš, K. - Inglis, H.M. - Gu, X. - Rypl, D. - Jackson, T.L., - Geubelle, P.H.
  Composites Science and Technology. 2007, 67(7-8), 1694-1708. ISSN 0266-3538.
  2007

 • The Influence of Temperature on the Deformation of Columns in the Nave of Saint Vitus Cathedral at the Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  Journal of Building Appraisal. 2007, 2(4), 313-322. ISSN 1742-8262.
  2007

 • Měření mechanických vlastností pomocí nanoindentace
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Institute for International Research, GmBH. 2007-05-23.
  2007

 • Numerical Solutions of Earth Pressures
 • Koudelka, T.
  Praha: Defense date 2007-06-05. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2007

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 203 estakády v km 0,640 až 1,135 na přeložce silnice I/7, I. etapa Chomutov - Křimov
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132002/2007.
  2007

 • Detekce únavového poškození prvku z předpjatého betonu pomocí modální analýzy
 • Plachý, T. - Polák, M., - Rezek, A.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 115-120. ISSN 1336-5010.
  2007

 • Redistribution of Strain Energy from Articular Cartilage into the Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2007, 14(3-4), 148-149. ISSN 1212-4575.
  2007

 • Biomechanical Effects Create the Shape and Volume of Osteoarthritic Defects in Subchondral Bone
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2007, 14(3-4), 93-100. ISSN 1212-4575.
  2007

 • Vliv spojů membránové konstrukce na její životnost
 • Fajman, P. - Blažek, V.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 87-92. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Citlivostní analýza zemních svahů
 • Blažek, V. - Kalousková, M., - Šejnoha, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 73-78. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • Postřehy k pádům střech v zimě 2006 v návaznosti na jejich spolehlivost
 • Fajman, P. - Zelenka, J.
  Materiály pro stavbu. 2007, 13(8), 54-56. ISSN 1213-0311.
  2007

 • A Simplified Approach to Time-dependent Subsoil-structure Interaction
 • Fajman, P. - Šejnoha, J.
  Computers and Structures. 2007, 37(85/19-20), 1514-1523. ISSN 0045-7949.
  2007

 • Aplikace teorie spolehlivosti v praxi
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 329-330. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Rozbor publikací a předpisů o stavbách v záplavových oblastech
 • Řeřicha, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 323-324. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Influence of Eigenparameters to Stiffening of Axisymmetric Cylinders
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A., - Pešková, Š.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. pp. 773-774.
  2007

 • Effective Behavior of Soils with Creep and Other Heritage Phenomena
 • Procházka, P. - Toman, M.
  In: ICCE-15 15th Annual International Conference on Composites/nano Engineering. New Orleans: University of New Orleans, 2007. pp. 944-945.
  2007

 • Determination of Size Independent Fracture Energy for Regular Masonry
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 558-560. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Design of Damage-plastic Model for Quasi-brittle Materials
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 628-630. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Development of Plastic Regions in Underground Structures under Dynamic Loading
 • Procházka, P.
  In: Computational Plasticity IX. Barcelona: University of Catalunya, 2007. pp. 744-747. ISBN 978-84-96736-29-0.
  2007

 • Mechanical Properties of 60MPa Strength Concrete
 • Padevět, P.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007,
  2007

 • Mechanical Properties of 60MPa Strength Concrete
 • Padevět, P.
  In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007, pp. 33. ISBN 978-80-969728-1-4.
  2007

 • Contact Problems in Geomechanics Focused on Bumps Occurrence
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 247-256. ISBN 978-1-84564-073-6.
  2007

 • Dynamic Behavior of Composite Laminated Arches
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A., - Lok, T.S.
  In: Shock and Impact Loads on Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2007. pp. 439-447. ISBN 978-981-05-7590-8.
  2007

 • Bumps Prediction Using Free Hexagons Based on Dynamic Equilibrium
 • Procházka, P.
  In: Shock and Impact Loads on Structures. Singapore: CI Premier PTE, 2007. pp. 431-439. ISBN 978-981-05-7590-8.
  2007

 • A BEM Formulation of Free Hexagons Based on Dynamic Equilibrium
 • Procházka, P.
  In: Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXIX. Southampton: WIT Press, 2007. pp. 69-78. ISSN 1743-355X.
  2007

 • Stanovení korozní agresivity vnitřních prostředí historických budov
 • Kreislová, K. - Knotková, D. - Kreibichová, B. - Kudláček, I., - Kopecký, L.
  Koroze a ochrana materiálu. 2007, 51(2), 37-42. ISSN 0452-599X.
  2007

 • Vliv vysoké teploty na různé druhy betonu
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 163-164. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Optimalizovaný návrh zmrazování hornin během tunelování
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 227-228. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Pokročilé modelování postupů betonáže pro tlusté desky, modelování anisotropního poškození
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. p. 169-170. ISBN 978-80-01-03892-5.
  2007

 • Odezva mostů pozemních komunikací na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Sýkora, J., - Král, J.
  In: Experiment 07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 407-414. ISBN 978-80-7204-543-3.
  2007

 • Analýza základové desky: Implementace spojitého retardačního modelu dotvarování betonu
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šmilauer, V.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 137-138. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • A Numerical Model for Quasi-brittle Materials
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 319-320. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • A Numerical Model for Quasi-brittle Materials
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 267-268. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modelling of Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Modelling of Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 115. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Modelling the Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs: Continuous Model for Concrete Creep
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007, pp. 117-118. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Modelling the Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs: Continuous Model for Concrete Creep
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Effective Properties of Imperfect Woven Composites: A Mori-Tanaka Approach
 • Zeman, J. - Skoček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 121. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates with Application to Buckling
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 107. ISBN 978-1-905088-15-7.
  2007

 • Effective Properties of Imperfect Woven Composites: A Mori-Tanaka Approach
 • Zeman, J. - Skoček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-20. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Numerical Homogenization of Perforated Plates with Application to Buckling
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-15. ISBN 978-1-905088-16-4.
  2007

 • Numerická analýza spojů v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 52-54. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • MKP model nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMAMS 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2007. pp. 55-58. ISBN 978-80-8073-874-7.
  2007

 • Numerická analýza spojů v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 48-50. ISSN 1336-5010.
  2007

 • MKP model nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  AT & P JOURNAL PLUS. 2007, 7(1), 51-54. ISSN 1336-5010.
  2007

 • MKP modelování experimentů provedených na nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Experiment 07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 263-268. ISBN 978-80-7204-543-3.
  2007

 • Studie termo-hygro-mechanického chování tlusté základové desky
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 54-58. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Výpočet stavů napětí a poškození Karlova mostu v Praze
 • Šejnoha, J. - Novák, J. - Janda, Z. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 50-53. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Comparison of Electrical Conductivity and Calorimetric Measurements of Cement Pastes during the Induction Period
 • Semerák, P. - Tichá, P. - Šmilauer, V. - Demo, P., - Sveshnikov, A.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. pp. 104-106. ISBN 978-80-7204-537-2.
  2007

 • Vliv trhlin na transportní vlastnosti vysokohodnotných betonů
 • Vejmelková, E. - Pavlíková, M. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 38-42. ISSN 1213-3116.
  2007

 • Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
 • Witzany, J. ed. - Pultarová, I. ed. - Blažek, V. ed. - Procházka, J. ed. - Studnička, J. ed. - Jettmar, J. ed. - Luxemburk, F. ed. - Krejčiříková, H. ed., - Vorel, V. ed.
  Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007. ISBN 978-80-01-03776-8.
  2007

 • High-temperature Thermal Properties of Fiber Reinforced Cement Composite
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress Science Publishers, 2007. pp. 519-520. ISBN 978-90-5966-054-0.
  2007

 • Back Analysis of Microplane Model Parameters Using Soft Computing Methods
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. 2007, 7(2), 219-242. ISSN 1232-308X.
  2007

 • Global Energetic Approach to Stochastic Damage Evolution in Lattice Structures
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  Oberwolfach Reports. 2007, 4(1), 624-628. ISSN 1660-8933.
  2007

 • Efficient Algorithms for the Numerical Simulation of Heterogenous Materials
 • Zeman, J.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 394-395. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Evolutionary Numerical Optimization
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 184-185. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Analysis of Concrete Foundation -- Heat Conduction Multiscale Modeling
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T., - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 279-280. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Elastic Properties of Hydrating Cement Paste Determined from Hydration Models
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03741-6.
  2007

 • Homogenized Response of Jointed Rock Masses with Periodic Fields
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. 2007, 4(2), 129-136. ISSN 1933-2815.
  2007

 • Zpětná identifikace parametrů modelu nanoindentace
 • Vitingerová, Z.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007, ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Reconstruction of Multi-Phase Microstructure from Computer Tomography
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, pp. 256-257. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Random Field Models of Heterogeneous Media via Microstructural Quantification
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 170-171. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Parameter Identification of Continuum-discrete Damage Model Capable of Representing Heterogeneous Strain Field in Localized Failure
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegovic, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 96-97. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Numerical Assessment of Charles Bridge in Prague: An Uncoupled Multi-scale Approach
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 164-165. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Numerical Homogenization of Plate Structures
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards Microstructure-based Random Field Models of Heterogeneous Media
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Falsone, G.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Statistically Equivalent Periodic Unit Cell for Jointed Rock Masses
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Stanovení maximálního provozního zatížení zděných klenbových mostů pozemních komunikací s přesypávkou
 • Drahorád, M. - Řeřicha, P., - Posch, M.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 41-42. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards Microstructure-based Random Field Models of Heterogeneous Media
 • Lombardo, M. - Zeman, J., - Falsone, G.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 159-160. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Statistically Equivalent Periodic Unit Cell for Jointed Rock Masses
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 69-70. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Numerical Homogenization of Plate Structures
 • Somolová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 255-256. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Towards a Rigorous Derivation of Nonlocal Damage Theory from Stochastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.J.H., - Geers, M.G.D.
  In: CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007. pp. 108. ISSN 1598-8198.
  2007

 • CFRAC 2007: International Conference on Computational Fracture and Failure of Materials and Structures
 • Moës, N. ed. - Allix, O. ed. - Jirásek, M. ed., - Oliver, J. ed.
  Nantes, 2007-06-11/2007-06-13. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2007. ISSN 1598-8198.
  2007

 • Odborný posudek provedení rampy ve skladové hale 5037 Luštěnice
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2007. Report no. 71011.
  2007

 • Odborný posudek statického posouzení štítové zdi č.p.202 a 203 v Polici nad Metují
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2007. Report no. 71023.
  2007

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postaveného mostu přes Labe na silnici I/38 - Nymburk - obchvat, 1.stavba SO 202 - most přes Labe a inundační pole
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2007. Report no. 132001/2007.
  2007

 • Experimentální a numerická identifikace materiálových parametrů zdiva
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • A Three-invariant Smooth Cap Model
 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Microplane Model Parameter Identification from Results of Hydrostatic Compression Test
 • Kučerová, A.
  In: Juniorstav 2007 9. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007, ISBN 80-214-3113-X.
  2007

 • Membránové konstrukce a jejich životnost
 • Fajman, P. - Blažek, V.
  Stavitel. 2007, 15(3), 38-39. ISSN 1210-4825.
  2007

 • Multiscale Framework for Modeling of Fracture in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  Engineering Fracture Mechanics. 2007, 74(1-2), 194-209. ISSN 0013-7944.
  2007

 • Modelling of Imperfect Bond between Composite Matrix and Reinforcement by the FETI Method
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 141-142. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Modelling of Gradual Construction of Road Bridge and its Creep
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 23-24. ISBN 978-80-87012-06-2.
  2007

 • Solution of Large Coupled Problems on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II. Barcelona: CIMNE, 2007. pp. 287-290. ISBN 978-84-96736-18-4.
  2007

 • Vybrané úlohy s vlivem nejistot popsaných fuzzy množinami
 • Kruis, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.. 2007-02-13.
  2007

 • Stochastic Analysis of Failure of Earth Structures
 • Šejnoha, M. - Šejnoha, J. - Kalousková, M., - Zeman, J.
  Probabilistic Engineering Mechanics. 2007, 22(2), 206-218. ISSN 0266-8920.
  2007

 • Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings
 • Jirásek, M. ed. - Bittnar, Z. ed., - Mang, H. ed.
  Praha, 2007-06-25/2007-06-27. Praha: CTU. Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03762-1.
  2007

 • Static Load Balancing Applied to Schur Complement Method
 • Medek, O. - Kruis, J. - Tvrdík, P., - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2007, 85(9), 489-498. ISSN 0045-7949.
  2007

 • Concrete Based on Fly Ash Geopolymers
 • Doležal, J. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Šulc, R. - Kopecký, L. - Pavlasová, S. - Myšková, L. - Lucuk, M., - Dvořáček, K.
  In: 2007 - International Conference Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization. Praha: Agentura Action M, 2007. pp. 185-197. ISBN 978-80-86742-18-2.
  2007

 • High-Temperature Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Tesárek, P. - Mňahončáková, E. - Konvalinka, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: XIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2007. pp. 304-308. ISBN 978-80-239-9347-9.
  2007

 • Měření základních tepelných, vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného betonu s trhlinami
 • Pavlíková, M. - Mňahončáková, E. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2007, 16(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Fibre Reinforced Cement Composites
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Pavlík, Z. - Konvalinka, P. - Padevět, P. - Kopecký, L., - Černý, R.
  In: Concrete Platform. Belfast: Queen's University of Belfast, 2007. pp. 329-338. ISBN 978-0-85389-913-6.
  2007

 • Topics in Modeling of Random Heterogeneous Materials
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Cachan: École Normale Supérieure de Cachan. 2007-02-16.
  2007

 • Nový materiál na bázi hydrofilní minerální vlny se zvýšenou objemovou hmotností
 • Michálek, P. - Tydlitát, V. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2007, 16(2), 41-44. ISSN 1210-4027.
  2007

 • Properties of Fiber Reinforced Cement Composites during High-Temperature Exposure
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 298-299. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Properties of Lightweight Carbon Fiber Reinforced Cement Composite
 • Mňahončáková, E. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 286-287. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Methods for Assessment of Utility Properties of Modified Calcium Sulfate Hemihydrates
 • Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 342-343. ISBN 978-80-01-03667-9.
  2007

 • Homogenized Response of Jointed Rock Masses with Periodic Fields
 • Gajdošík, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of ICCES'07 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences). Forsyth: Tech Science Press, 2007. pp. 1387-1393. ISBN 978-1-4244-1365-2.
  2007

 • Application of the FETI Method in Problems of Interaction between Composite Matrix and Reinforcement
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2007. pp. 75-78. ISBN 80-86407-12-8.
  2007

 • Analysis of Long-term Behaviour of Nuclear Reactor Containment
 • Hora, Z. - Patzák, B.
  Nuclear Engineering and Design. 2007, 237(3), 253-259. ISSN 0029-5493.
  2007

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian