Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2008

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Raman micro-spectroscopy mapping and microstructural and micromechanical study of interfacial transition zone in concrete reinforced by poly(ethylene terephthalate) fibres
 • Machovic, V. - Kopecký, L. - Němeček, J. - Kolar, F., - Bittnar, Z.
  Ceramics-Silikáty. 2008, 52(1), 54-60. ISSN 0862-5468.
  2008

 • Nelineární dynamika pro železobetonové rámové konstrukce
 • Pohl, K.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 67-70. ISBN 978-80-8070-827-6.
  2008

 • Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže
 • Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R.
  Czechia. Patent Application.
  2008

 • Fuzy Solution of Civil Engineering Problems
 • Štemberk, P. - Kruis, J.
  In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2008. pp. 1076-1082. ISBN 978-9955-28-201-3.
  2008

 • StatiLab
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Scalability of Domain Decomposition Methods
 • Brož, J.
  In: Science and Supercomputing in Europe - report 2008. Bologna: CINECA, 2008. p. 335-339. ISBN 978-88-86037-22-8.
  2008

 • Simple Numerical Model of Laminated Glass Beams
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Acta Polytechnica. 2008, 48(6), 22-26. ISSN 1210-2709.
  2008

 • Modeling of concrete exposed to fire
 • Surovec, J. - Kabele, P. supervisor
  Praha: Defense date 2008-06-17. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky. Supervised by P. KABELE.
  2008

 • CALcz - program pro výuku stavení mechaniky v ČR
 • Máca, J. - Bittnar, Z.
  [Software] 2008.
  2008

 • Impact of High Temperature Against Structures of Tunnel Linings
 • Pešková, Š. - Procházka, P. supervisor - Weiglová, K. opon., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2007-12-18. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. PROCHÁZKA.
  2008

 • Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods
 • Kučerová, A. - Bittnar, Z. supervisor - Villon, P. opon. - Rodič, T. opon., - Ibrahimbegovic, A. supervisor
  Cachan: Defense date 2007-11-27. PhD Thesis. École Normale Supérieure de Cachan. Supervised by A. IBRAHIMBEGOVIC and Z. BITTNAR.
  2008

 • Multi-scale approach to nonlinear uncoupled analysis of masonry
 • Novák, J. - Šejnoha, M. supervisor
  Praha: Defense date 2008-06-26. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. ŠEJNOHA.
  2008

 • Piled Rafts with Defective Piles: Influence of Reinforcement Systems
 • Cordeiro, A.F. - Cunha, R.P. - Brouček, M., - Sales, M.M.
  In: Proceedings of the Second British Geotechnical Association International Conference on Foundations, ICOF 2008. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. p. 485-492. ISBN 978-1-84806-050-0.
  2008

 • Influence of Interaction Factors and Defective Piles on Piled Raft Behaviour
 • Cordeiro, A.F. - Cunha, R.P. - Sales, M.M. - Kuklík, P., - Brouček, M.
  In: Proceedings of the Second British Geotechnical Association International Conference on Foundations, ICOF 2008. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. p. 475-483. ISBN 978-1-84806-050-0.
  2008

 • Sandy Soils Influenced by Groundwater Flow
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of GEO - CHIANGMAI 2008: An international Conference on Geotechnical Engineering. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2008. pp. 141-146. ISBN 978-981-08-0415-2.
  2008

 • Processes Identification of Changes of Mechanical Properties of Soils Due to Groundwater Flow
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 490-491. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Zatížitelnost zděných klenbových mostů
 • Řeřicha, P. - Kukaň, V., - Posch, M.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2008.
  2008

 • Výpočetní model pro ověření spolehlivosti dřevopolymerního kompozitu, založený na MKP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2007 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 39-40. ISBN 978-80-01-04176-5.
  2008

 • Calculation Model for Verification of Timber-Polymer Composite Reliability, Based on FEM
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2007 - Part 2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 39-40. ISBN 978-80-01-04179-6.
  2008

 • Estimation of Risk for Overrun Construction Time and Cost of Project
 • Novotná, E. - Milická, I., - Šejnoha, J.
  In: Technical Sheets 2007 - Part 1: Integrated Design of Structures And Systems for Construction. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 23-24. ISBN 978-80-01-04178-9.
  2008

 • Odhad překročení doby výstavby a ceny projektu
 • Novotná, E. - Milická, I., - Šejnoha, J.
  In: Technické listy 2007 - díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 23-24. ISBN 978-80-01-04175-8.
  2008

 • Zlepšení povrchových vlastností speciálních betonů přídavkem metakaolinu
 • Klečka, T. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  In: CONSTRUMAT 2008. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. pp. 122-123. ISBN 978-80-214-3660-2.
  2008

 • Soft-Computing Methods in Material Parameters Identification: State of the Art and Open Issues
 • Lepš, M.
  In: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Barcelona: CIMNE, 2008. p. 317-322. ISBN 978-84-96736-45-0.
  2008

 • Towards the multi-objective identification of material parameters from indentation test
 • Lepš, M. - Vitingerová, Z.
  In: Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control. Barcelona: CIMNE, 2008. p. 335-340. ISBN 978-84-96736-45-0.
  2008

 • Comments on Analysis of Borehole Dilatometer Measurements
 • Záleský, M. - Kuklík, P.
  In: 19th European Young Geotechnical Engineers Conference. Gyor: Széchenyi István University, 2008. pp. 339-345. ISBN 978-963-7175-45-8.
  2008

 • Stress and deformation states in structures and structural elements using coupled modelling
 • Procházka, P. - Trčková, J. - Pešková, Š. - Kalousková, M. - Válek, M. - Matyáš, J., - Starikov, N.
  Acta Research Reports. 2008, 2008(17), 7-13. ISSN 1214-9691.
  2008

 • Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2008, 5(4), 341-349. ISSN 1211-1910.
  2008

 • MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTES
 • Padevět, P.
  In: 70. rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2008, pp. 1-4. ISBN 978-80-227-2979-6.
  2008

 • Measuring of Creep of Cement Paste with Optoelectronic Probe
 • Padevět, P.
  In: The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2008, pp. 38-39. ISBN 978-80-969728-2-1.
  2008

 • REWIEV OF DESTRUCTIVE METHODS OF TESTING OF THE CEMENT PASTE AND CONCRETE
 • Padevět, P.
  In: The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2008, pp. 32-33. ISBN 978-80-969728-2-1.
  2008

 • Měření dotvarování těles z cementové pasty pomocí optoelektronických sond
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 15. betonářské dny 2008 - sborník příspěvků konference. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008, pp. 415-418. ISBN 978-80-87158-11-1.
  2008

 • GEO5 Tunnel - Analysis of tunnels by the Finite Element Method (FEM)
 • Šejnoha, M. - Laurin, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • GEO5 FEM - Modelling of various geotechnical problems by the finite element method
 • Šejnoha, M. - Laurin, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • Monitoring of a Large Slide and Slope Reclamation in a Former Open-Pit Mine
 • Záleský, M. - Záleský, J. - Kuklík, P., - Hánek, P.
  In: Measuring the Changes. Lisabon: Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, 2008.
  2008

 • Multi-scale modelling of coupled heat and moisture transfer: Mesostructural study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008, pp. 233-239. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • Evaluation of effective conductivities for masonry with interfaces
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(13), 18-23. ISSN 1801-1217.
  2008

 • Application of Micropoloar Cintinuum to Critical State material Modles
 • Šejnoha, M. - Janda, T.
  In: Engineering Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 356-357. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Numerical modelling of a Tunnel Turecký Vrch in Geo MKP
 • Pruška, J. - Šejnoha, M.
  In: World Tunneling Congress - 2008. New Delhi: Central Board of Irrigation and Power, 2008. pp. 221-230.
  2008

 • Dynamická interakce chodců a lávek pro pěší
 • Máca, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: STU Stavebná fakulta Bratislava. 2008-12-04.
  2008

 • Dynamic Pedestrian - Footbridge Interaction
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 161-164. ISBN 978-80-8070-827-6.
  2008

 • Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení
 • Máca, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2008, 8(6), 65-69. ISSN 1213-3116.
  2008

 • Studie mechanického chování Karlova mostu v Praze jako podklad pro rekonstrukci
 • Novák, J. - Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Zpravodaj WTA CZ. 2008, 7(3-4), 12-15. ISSN 1213-7308.
  2008

 • Two Step Homogenization of Effective Thermal Conductivity for Macroscopically Orthotropic C/C composites
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(14), 48-53. ISSN 1801-1217.
  2008

 • Odezva mostů na zatížení teplotou a dopravou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Král, J., - Dolejš, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2008. Report no. 1F45D/077/120.
  2008

 • GRBFN
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Skoček, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • CERAF
 • Kučerová, A.
  [Software] 2008.
  2008

 • Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods
 • Kučerová, A.
  Cachan: École Normale Supérieure de Cachan, 2008. vol. 07/14. ISBN 978-2-11-097464-8.
  2008

 • GRADE
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Víceparametrická optimalizace konstrukcí
 • Bittnar, Z. - Lepš, M.
  In: Statika 2008. Brno: SCIA CZ, 2008, pp. 15-22. ISBN 978-80-254-2135-2.
  2008

 • Identification of material parameters for concrete from simulations at different scales
 • Lepš, M.
  In: Science and Supercomputing in Europe, report 2007. Bologna: CINECA, 2008. p. 641-645. ISBN 978-88-86037-21-1.
  2008

 • Multi-Objective Identification of Material Models' Parameters
 • Lepš, M.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008, pp. 2973-2982. ISBN 978-89-89693-21-5.
  2008

 • Multiscale approach to deterioration of cementitious composites in aggressive environment
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyngby: Technical University of Denmark (DTU), Department of Civil Engineering, Prof. G. Fischer. 2008-11-24.
  2008

 • 3-D Numerical Model of Bearing System of St. Vitus Cathedral
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2008. ISBN 978-80-227-2979-6.
  2008

 • Material Parameters Identification Using Parallel Evolutionary Multi-Objective Algorithm
 • Lepš, M.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Evolutionary Optimization of Multimodal Functions Using Radial Basis Function Networks
 • Lepš, M. - Kučerová, A.
  In: 2008 AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 13, No. 12 (MAO). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2008, ISBN 978-1-56347-947-2.
  2008

 • Comparing Measured and Computed Surface Temperatures of Saint Vitus Cathedral Bearing System
 • Beran, P.
  In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 7-8. ISBN 978-80-86246-34-5.
  2008

 • Modeling Water Pollution of Soil
 • Doležel, V. - Procházka, P., - Křístek, V.
  Acta Polytechnica. 2008, 48(4), 34-44. ISSN 1210-2709.
  2008

 • Solar Radiation on Stress State of St. Vitus Cathedral Bearing System
 • Beran, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Structural Faults & Repair-2008. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2008. pp. 120-132. ISBN 0-947644-62-7.
  2008

 • Dynamická zatěžovací zkouška portálu elektronického mýta č.2240 na silnici I/35-km 21,9 v Liberci
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 132003/2008.
  2008

 • Coupled FEM model for concrete exposed to fire loading
 • Surovec, J. - Kabele, P., - Červenka, J.
  In: Concrete Modelling CONMOD '08. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2008. pp. 95-102. ISBN 978-2-35158-060-8.
  2008

 • Identification of Material Anisotropy of Mineralized Tissue by Nanoindentation
 • Lukeš, J. - Zysset, P.K., - Otáhal, S.
  In: Human Biomechanics 2008 International Conference, Extended Abstracts. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 30-32. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Nanoindentation - the Tool For Material Identification of Biological Tissues
 • Lukeš, J. - Mareš, T., - Otáhal, S.
  In: Abstracts of the 16th Congress, European Society of Biomechanics Lucerne, Switzerland, 6-9 July 2008. Amsterdam: Elsevier, 2008, pp. S513. ISSN 0021-9290.
  2008

 • SADE
 • Hrstka, O. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Homogenization of Composite Plate Structures
 • Zemanová, A.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(15), 92-98. ISSN 1801-1217.
  2008

 • Distribution of pores in cement paste
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • Studie chování podkladní betonové vrstvy mostní konstrukce
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J.
  Silnice železnice. 2008, 2008(1), 21-24. ISSN 1801-822X.
  2008

 • Homogenization of random composites: Hashin-Shtrikman approach
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2008-11-26. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2008

 • Response of thick-walled structures on impact load
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: 20th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials. Boca Raton: CRC Press, 2008. pp. 591-596. ISBN 978-0-415-49196-9.
  2008

 • Variational bounds using extended Hashin-Shtrikman principles
 • Procházka, P.
  In: 20th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials. Boca Raton: CRC Press, 2008. pp. 93-99. ISBN 978-0-415-49196-9.
  2008

 • FETI-based Homogenization of Composites with Perfect Bonding and Debonding of Constituents
 • Gruber, P.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(13), 11-17. ISSN 1801-1217.
  2008

 • FETI-Based Homogenization of Fibrous Composites with Interfacial Debonding
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 257-268. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • FETI-Based Homogenization of Fibrous Composites with Interfacial Debonding
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 78-79. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Measurement of Viscoelastic Properties of Polymer and Biological Tissue
 • Lukeš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Mnichov - Ismaning: Hysitron, Inc.. 2008-10-30.
  2008

 • Identification of Anisotropy of Elastic Biological Tissues Using Nanoindentation
 • Lukeš, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT v Praze, Fakulta stavební: RMI, s. r. o.. 2008-08-20.
  2008

 • Examination of the Microrheology of Intervertebral Disc by Nanoindentation
 • Lukeš, J. - Mareš, T. - Němeček, J., - Otáhal, S.
  In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer, 2008. pp. 1792-1796. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-92840-9.
  2008

 • Image analysis - Phases_5
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • Image analysis - Phases
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • Two Step Homogenization of Thermal Conductivities for Macroscopically Orthotropic C/C Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008. p. 281-284. ISBN 978-0-615-24781-6.
  2008

 • CemPy
 • Šmilauer, V.
  [Software] 2008.
  2008

 • PCONVERTOR
 • Brož, J. - Kruis, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • CONVERTOR
 • Brož, J. - Kruis, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • MEFEL
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2008.
  2008

 • CONNECTMESHES
 • Brož, J. - Kruis, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • GEFEL
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2008.
  2008

 • PARTRF
 • Kruis, J. - Krejčí, T.
  [Software] 2008.
  2008

 • PARMEF
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2008.
  2008

 • Adaptive Analysis of RC Frames with Microplane Joints
 • Svoboda, L.
  Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2008. ISBN 978-80-01-04246-5.
  2008

 • PARGEF
 • Kruis, J.
  [Software] 2008.
  2008

 • Adaptive Analysis of RC Frames with Microplane Joints
 • Svoboda, L. - Rypl, D. supervisor
  Praha: Defense date 2008-10-20. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky. Supervised by D. RYPL.
  2008

 • ZAVESYVV
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2008.
  2008

 • Geopolymer Concrete - An Ancient Material Too?
 • Škvára, F. - Svoboda, P. - Doležal, J. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Šulc, R.
  Ceramics-Silikáty. 2008, 52(4), 296-298. ISSN 0862-5468.
  2008

 • Material Models for Concrete Used in Coupled Problems in Program SIFEL
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 89-94. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Non-destructive micro-calorimetry monitoring of material evolution
 • Šmilauer, V. - Hošek, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 7-11. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • ParamSeeker
 • Janda, T. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Design of Parallel, Dynamic Load Balancing Framework in OOFEM
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Simulation of Fresh Concrete Flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Effect of Cracks on Hygric and Thermal Characteristics of Concrete
 • Vejmelková, E. - Padevět, P., - Černý, R.
  Bauphysik. 2008, 30(6), 438-444. ISSN 0171-5445.
  2008

 • Modeling of Concrete Microstructure for the Assessment of the Percolation Threshold of Interfacial Transition Zone
 • Rypl, D. - Bým, T.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, pp. 1-2. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Discretization of Multi-Phase Microstructures using Recursive Subdivision and the Advancing Front Technique
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. p. 1-15. ISBN 978-1-905088-25-6.
  2008

 • On Localization Properties of Damage Models
 • Jirásek, M. - Horák, M.
  In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 2443-2450. ISBN 978-80-214-3692-3.
  2008

 • From Nonlocal Damage to Fracture
 • Jirásek, M.
  In: Proceedings ECF17 - Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 1514-1521. ISBN 978-80-214-3692-3.
  2008

 • Meso-Mechanically Motivated Nonlocal Models for Modelling of the Fracture Process Zone in Quasi-Brittle Materials
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Fiber reinforced materials
 • Procházka, P. org. - Lok, T.S. org.
  [Conference Hosting] 2008.
  2008

 • Underground spaced
 • Brebbia, C.A. org. - Kaliampakos, D. org., - Procházka, P. org.
  [Conference Hosting] 2008.
  2008

 • Nonlocal Damage Model Combined With Displacement Discontinuity
 • Jirásek, M. - Marfia, S.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Statics and Dynamics of Rock Bursts
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  Pardubice: Universita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7194-958-9.
  2008

 • Treatment of Osteochondral Defects by Polymer Mini-replacement
 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Černý, P. - Bastl, Z. - Povýšil, C. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Lišková, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(Suppl.), 355-357. ISSN 1212-4575.
  2008

 • Active Physical Bonds Among Polymer Replacements and Collagen Fibres
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Šenolt, L. - Hulejová, H., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(4-5), 250-251. ISSN 1212-4575.
  2008

 • Transfer of Microstresses from Collagen Fibres of Hyaline Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: 21st Meeting of the FECTS. Marseille: Université de la Méditerranée, 2008, pp. 24-25.
  2008

 • The State of Incompressibility of Hyaline Articular Cartilage During the Physiological Loading
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Lékařský dům: Society for Connective Tissue. 2008-10-24.
  2008

 • Treatment of Osteochondral Defects by Polymer Mini-replacement - "in vivo" Verification at Animals
 • Petrtýl, M. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Černý, P. - Lísal, J. - Bastl, Z. - Povýšil, C. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Lišková, M., - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Lékařský dům: Society for Connective Tissue. 2008-10-24.
  2008

 • Polymer Replacement of Articular Cartilage - Numerical Analyses
 • Lísal, J. - Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2008 International Conference, Extended Abstracts. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 16-17. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Replacement of Hyaline Cartilage in Big Joints - Verification "in vivo"
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Šenolt, L. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Černý, P. - Hulejová, H. - Lísal, J. - Povýšil, C., - Danešová, J.
  In: Human Biomechanics 2008 International Conference, Extended Abstracts. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 16-17. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Hyperelastic Polymer Surfaces of Articular Cartilage
 • Lísal, J. - Petrtýl, M.
  In: 13. International Conference Polymeric Materials 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008, pp. 89-90. ISBN 978-3-940744-17-3.
  2008

 • Treatment of Osteoarthritis by Hybrid Polymer Replacement
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Černý, P. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Danešová, J., - Horák, Z.
  In: 6th Internationale Workshop for Musculoskeletal and Neuronal Interactions. Cologne: ISMNI, 2008, pp. 149.
  2008

 • Active Physical Bonds Among Polymer Replacements in Subchondral Bone and Collagen Fibers
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Šenolt, L. - Hulejová, H., - Danešová, J.
  In: 6th Internationale Workshop for Musculoskeletal and Neuronal Interactions. Cologne: ISMNI, 2008, pp. 148.
  2008

 • Effective Thermal Conductivity of Imperfect Carbon-Carbon Textile Composites Using the Mori-Tanaka Method
 • Vorel, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. pp. 1-2. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Small Bi-componente Implants for Osteochondral Defects
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Černý, P. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Danešová, J., - Horák, Z.
  In: 6th European Symposium on Biomedical Engineering. University of Patras, 2008,
  2008

 • Polymer Replacements of Subchondral Bone and Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Černý, P., - Kruliš, Z.
  In: 13. International Conference Polymeric Materials 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008, pp. 168-169. ISBN 978-3-940744-17-3.
  2008

 • Porous-Elastic Polymer Surface of Rigid Hip Replacement
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 13. International Conference Polymeric Materials 2008. Halle: Martin-Luther-University, 2008. pp. 51-52. ISBN 978-3-940744-17-3.
  2008

 • Metakaolin - pozzolanic admixture for concrete
 • Konvalinka, P. - Kolář, K., - Jandeková, D.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. pp. 67-70. ISBN 978-80-01-04206-9.
  2008

 • Elimination/Minimalization of Stress Shields Created by Rigid Hip Protheses
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Prague: Society fo Connective Tissue. 2008-04-05.
  2008

 • Prediction of the Calus Strength According to its X-ray Geometry
 • Myslivec, R. - Mařík, I. - Petrtýl, M. - Maříková, A., - Zemková, D.
  [Invited unpublished scientific lecture] Prague: Society for Connective Tissue. 2008-10-24.
  2008

 • Relaxation of GFRP rod
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. pp. 5-8. ISBN 978-80-01-04206-9.
  2008

 • Interaction Between the Implanted Stem and Wall of Femoral Diaphyses
 • Jíra, A. - Petrtýl, M., - Bastl, Z.
  In: Human Biomechanics 2008 International Conference, Extended Abstracts. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 41-42. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Microstructure-Based Modeling of Elastic Functionally Graded Materials: One Dimensional Case
 • Sharif Khodaei, Z. - Zeman, J.
  Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2008, 3(9), 1773-1796. ISSN 1559-3959.
  2008

 • THE COMPARISON OF THE NEW CTU METHOD FOR THE MASONRY BRIDGE LOAD CAPABILITY DETERMINATION AGAINST ACTUAL METHODS USED IN PRACTICE
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Kukaň, V.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 188-189. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • The Comparison of the New CTU Method for the Masonry Bridge Load Capability Determination Against Actual Methods Used in Practice
 • Posch, M. - Řeřicha, P., - Kukaň, V.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 188-189. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Time-dependent Behavior of masonry subjected to variable load - experimental study
 • Drahorád, M. - Posch, M., - Řeřicha, P.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 50-51. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Porovnání metody pro určení zatížitelnosti zděných klenbových konstrukcí vyvinuté na CVUT-fakultě stavební s aktuálními metodami používanými v praxi
 • Posch, M. - Drahorád, M.
  In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Modified FETI Method for Composite Analysis
 • Kruis, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 123-126. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Porovnání metody pro určení zatížitelnosti zděných klenbových konstrukcí vyvinuté na CVUT-fakultě stavební s aktuálními metodami používanými v praxi
 • Posch, M. - Drahorád, M.
  In: Juniorstav 2008 - 10. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. p. 228. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Nonlinear Hashin-Strikman bounds for hereditary problems
 • Procházka, P. - Toman, M.
  In: High Performance Structures and Materials IV. Boston: WIT Press, 2008. pp. 119-127. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-106-1.
  2008

 • Identification of stability of concrete tunnel lining using coupled modeling
 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Our world in concrete and structures. Singapore: CI-Premier, 2008. pp. 501-508. ISBN 978-981-08-0412-1.
  2008

 • SHP solution of effect of elevated temperature on tunnel lining
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Boundary elements and other mesh reduction methods. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 45-53. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-121-4.
  2008

 • Application of FRC to pipes of sewerage pipeline systems
 • Procházka, P. - Vodička, J.
  In: The concrete future. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2008. pp. 57-64. ISBN 978-981-08-0414-5.
  2008

 • Response of laminated arches to impact loads
 • Procházka, P. - Yiakoumi, A.
  In: Structures under shock and impact. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 187-196. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-107-8.
  2008

 • Preconditioning of Iterative Methods Based on an Aggregation Algorithm
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Proceedings of The Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 76. ISBN 978-1-905088-24-9.
  2008

 • Preconditioning of Iterative Methods Based on an Aggregation Algorithm
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Proceedings of The Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. ISBN 978-1-905088-25-6.
  2008

 • Metody FETI a FETI-DP: zaklady, implementace a aplikace
 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 31-40. ISBN 978-80-7372-298-2.
  2008

 • Numerical Modelling of Salt-Moisture Transport in Heterogeneous Materials
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008. pp. 323-332. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • The influence of elevated temperatures on tunnel linings
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 227. ISBN 978-1-905088-23-2.
  2008

 • Preconditioning of the Conjugate Gradient Method Based on Aggregation Algorithm
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Vibration of an axisymmetric laminated cylinder
 • Procházka, P. - Pešková, Š., - Yiakoumi, A.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 301. ISBN 978-1-905088-23-2.
  2008

 • Preconditioning of the Conjugate Gradient Method Based on Aggregation Algorithm
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 132-133. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Coupled Analysis of Reactor Vessel by Domain Decomposition Methods
 • Kruis, J.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Finite Element Tearing and Interconnecting Method
 • Brož, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] School of Mathematics, University of Edinburgh: Edinburgh Research Group in Optimization, School of Mathematics, University of Edinburgh. 2008-10-01.
  2008

 • MARBL
 • Posch, M. - Řeřicha, P.
  [Software] 2008.
  2008

 • Modelling of gradual construction of road bridge and its creep
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. pp. 1-2. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Lumped preconditioning of FETI method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 101-105. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Scalability of domain decomposition methods
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 32-33. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Scalability of domain decomposition methods
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 60-77. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Triaxial plasticity based model for concrete
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 134-135. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Characterization and Reconstruction of Microstructure of Cement Based Composites
 • Forstová, K.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04209-0.
  2008

 • Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Dammer, J., - Němeček, J.
  In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 1-2. ISBN 978-80-86246-34-5.
  2008

 • Hlína, sláma, dřevo a lidová tvořivost, aneb chalupy nejen Lužického typu
 • Kuklík, P.
  Zpravodaj WTA CZ. 2008, 4(1-2), 21-23. ISSN 1213-7308.
  2008

 • Microstructural Finite Element Models for the Assessment of Overall Mechanical Properties of Trabecular Bone
 • Jiroušek, O. - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-1-905088-26-3.
  2008

 • Modelling of Nanoindentation on Cement Pastes
 • Němeček, J. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 1-11. ISBN 978-1-905088-26-3.
  2008

 • Measurement of Vicsoelastic Properties of Thermosetting Material Using Nanoindentation
 • Lukeš, J. - Němeček, J., - Minster, J.
  In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 161-162. ISBN 978-80-01-04162-8.
  2008

 • Influence of stiffness of FRC tunnel lining on bearing capacity using coupled modeling
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2008. pp. 9-16. ISBN 981-05-5563-6.
  2008

 • Increase of stability of underground works
 • Procházka, P. - Weiglová, J.
  In: Underground Spaces 2008. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 139-147. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-125-2.
  2008

 • Lusitanian Timber Framed Masonry via FINE Ltd. Civil Engineering Software
 • Kuklík, P.
  In: WTA-Almanach 2008 - Restauration and Building-Physics. München: WTA-Publications, n.d., 2008. pp. 351-368. ISBN 978-3-937066-08-0.
  2008

 • Tunnel face stability as a function of the purchase length
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Pešková, Š.
  In: Underground Spaces 2008. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 81-89. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-125-2.
  2008

 • Vývojový statický model chování betonových svodidel při záchytném účinku
 • Fajman, P. - Máca, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FSv, 2008. Report no. 83067.
  2008

 • Expertní posudek konstrukce Skladu sena po požáru Jezbiny, Jaroměř, Agro Jaroměř
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2008. Report no. 83060.
  2008

 • Temperature Effects on the Vladislav Hall at the Prague Castle
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  In: Structural Faults & Repair-2008. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2008. pp. 156. ISBN 0-947644-62-7.
  2008

 • Blast impact of structures of underground parking
 • Procházka, P. - Kravtsov, A., - Pešková, Š.
  In: Underground Spaces 2008. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 11-19. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-125-2.
  2008

 • Reinforcement fibers in concrete envelopes of underground power stations
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: Underground Spaces 2008. Wessex: WIT PRESS, 2008. pp. 33-41. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-125-2.
  2008

 • Homogenization of nonlinear composites using Hashin Strikman principles and BEM
 • Procházka, P. - Sharif Khodaei, Z.
  In: Advances in boundary element techniques IX. Eastleigh: EC Ltd., 2008. pp. 413-418. ISBN 978-0-9547783-5-4.
  2008

 • Characterization and Reconstruction of Microstructure of Cement Based Composites
 • Forstová, K. - Němeček, J. supervisor
  Praha: Defense date 2008-06-19. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by J. NĚMEČEK.
  2008

 • Time-dependent behavior of masonry subjected to variable load - experimental study
 • Drahorád, M. - Posch, M., - Řeřicha, P.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Time-dependent behavior of masonry subjected to variable load - experimental study
 • Drahorád, M. - Posch, M., - Řeřicha, P.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 84-85. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Optimální návrh tvaru vláken s konstantními povrchovými silami
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2008, 17(9/2008), 272-276. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Impact of high temperature agains structures of tunnel lining
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04081-2.
  2008

 • Materiálové modely pro časově závislou analýzu betonových konstrukcí
 • Bacarreza, O.R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  Beton - křižovatka požadavků. 2008, 8(5), 57-61. ISSN 1213-3116.
  2008

 • Softcomputing Methods in Nonlinear Model Parameters Identification: A Review
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 140-141. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Softcomputing Methods in Nonlinear Model Parameters Identification: A Review
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 506-525. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Underground Spaces 2008
 • Brebbia, C.A. ed. - Kaliampakos, D. ed., - Procházka, P. ed.
  The New Forest, 2008-09-08/2008-09-10. Wessex: WIT PRESS, 2008. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-125-2.
  2008

 • Chemical and mechanical properties of fiber reinforced concretes
 • Procházka, P. - Starikov, N.J.
  Prague: Czech Technical University, 2008. ISBN 978-80-01-04196-3.
  2008

 • Thick-walled FRC structures of envelope for underground power stations
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2008. pp. 1-8. ISBN 981-05-5563-6.
  2008

 • Fiber Reinforced Materials
 • Procházka, P. ed. - Lok, T.S. ed.
  Singapore, 2008-08-28/2008-08-29. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2008. ISBN 981-05-5563-6.
  2008

 • Measurement of Time-Dependent Deformations of Cement Paste Using Nanoindentation
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 254-255. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Properties of Hybrid-Fiber Reinforced Cement Composites at High Temperatures
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to Macrolevel VI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. pp. 41-48. ISBN 978-80-01-04206-9.
  2008

 • Hyperelastic Deformations of Articular Cartilage during the Extension and Flexion
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Lékařský dům: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 2008-04-05.
  2008

 • Treatment of Small Subchondral Defects by the Hybrid Polymer Replacements
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Kruliš, Z. - Bastl, Z. - Hulejová, H. - Černý, P. - Lísal, J. - Danešová, J., - Horák, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Lékařský dům: Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 2008-04-05.
  2008

 • Hyperelastic Deformations of Articular Hyaline Cartilage during the Extension and Flexion
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(1-2), 157-161. ISSN 1212-4575.
  2008

 • Treatment of Small Subchondral Defects by the Hybrid Polymer Replacements
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Černý, P. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(1-2), 147-148. ISSN 1212-4575.
  2008

 • How to Eliminate/Minimize Influences of Stress Shield of Rigid Stems on Cortical Bone in Diaphysis
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 39-41. ISBN 978-80-86246-34-5.
  2008

 • Stavy stlačitelnosti a nestlačitelnosti artikulární chrupavky během jejího fyziologického zatěžování
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(3-4), 173-183. ISSN 1212-4575.
  2008

 • How to Regulate the Bending Rigidity of Femoral Diaphyses
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(Suppl.), 357-358. ISSN 1212-4575.
  2008

 • Periferní elastická/poroelastická vrstva rigidního implantátu
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, 15(3-4), 210-217. ISSN 1212-4575.
  2008

 • Dominant Stress Changes Regulate the Osteoporotic Bone Density
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 107-122. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Minimalizace štítového účinku rigidních implantátů
 • Jíra, A. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 149-155. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Polymer Replacement of Articular Cartilage - Numerical Analyses
 • Lísal, J. - Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2008. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2008, pp. 42-43. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Replacement of Hyaline Cartilage in Big Joints - Verifications "in Vivo"
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Šenolt, L. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Černý, P. - Hulejová, H. - Lísal, J. - Povýšil, C., - Danešová, J.
  In: Human Biomechanics 2008. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2008, pp. 16-17. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Interaction Between the Implanted Stem and Wall of Femoral Diaphyses
 • Jíra, A. - Petrtýl, M., - Bastl, Z.
  In: Human Biomechanics 2008. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2008, pp. 41-42. ISBN 978-80-01-04163-5.
  2008

 • Improvements of Real-coded Genetic Algorithms for Solving Multi-modal Problems
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  In: 2008 AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 13, No. 12 (MAO). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2008, ISBN 978-1-56347-947-2.
  2008

 • Real-Coded Genetic Algorithms Enhanced Using a Niching Strategy for Solving Multi-Modal Problems
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 78. ISBN 978-1-905088-26-3.
  2008

 • Pragmatic Multi-Scale and Multi-Physics Analysis of Charles Bridge in Prague
 • Zeman, J. - Novák, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Engineering Structures. 2008, 30(11), 3365-3376. ISSN 0141-0296.
  2008

 • Fast estimation of the rectangular footings influence zone depth
 • Kuklík, P. - Brouček, M., - Kopačkova, M.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 67-72. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Relations between Material's Texture and Its Hygric and Thermal Properties
 • Keppert, M. - Vejmelková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008. pp. 33-42. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • Plastic and influence zone numerical evaluation for dilatometric back analysis
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 142-143. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Plastic and influence zone numerical evaluation for dilatometric back analysis
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 526-529. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Depth
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Measurement of time-dependent deformations of cement paste using nanoindentation
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 185-186. ISBN 978-80-01-04162-8.
  2008

 • Vliv rozložení Ex na průhyb nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3-B), 521-526. ISSN 1335-2393.
  2008

 • Sledování změn dynamických vlastností tří typů betonových prvků v závislosti na jejich poškození
 • Plachý, T. - Polák, M.
  Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3-B), 649-662. ISSN 1335-2393.
  2008

 • Relaxation of GFRP bars in pre-stressed structures
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 245-246. ISBN 978-80-01-04162-8.
  2008

 • Experimental and Numerical Analysis of GFRP Reinforced Beam
 • Máca, P. - Konvalinka, P.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008. pp. 127-133. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • Bond between GFRP bars and concrete depended on bars surface profile
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008. pp. 11-15. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • Relaxation of GFRP rod
 • Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  In: Proceeding of the 2nd Conference on Experimental and Computational Method for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials in honour of the 50th birthday of R. Cerny. Prague: Czech Technical University, 2008. pp. 317-321. ISBN 978-80-01-04184-0.
  2008

 • Triaxial plasticity based model for concrete
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 483-489. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Reconstruction of 3D Microstructure of Cement Based Composites
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 254-255. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Evaluation of effective conductivities for masonry with interfaces
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008, pp. 99-100. ISBN 978-80-01-04044-7.
  2008

 • Evaluation of effective conductivities for masonry with interfaces
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008, pp. 1-12. ISBN 978-89-89693-21-5.
  2008

 • Evaluation of effective conductivities for masonry with interfaces
 • Sýkora, J. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008, pp. 262. ISBN 978-89-89693-20-8.
  2008

 • Multiobjective Optimization of Cement Paste Performance
 • Šmilauer, V. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 961-967. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Multiobjective Optimization of Cement Paste Performance
 • Šmilauer, V. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 230-231. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Analýza sdruženého přenosu tepla a vlhkosti ve zděných konstrukcích
 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008, pp. 1-8. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Analysis of coupled heat and moisture transfer in masonry structures
 • Sýkora, J. - Vorel, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 222-223. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Effective Properties of Textile Composites: Application of the Mori-Tanaka Method
 • Skoček, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2008, 16(8), 085002. ISSN 0965-0393.
  2008

 • Two Step Homogenization of Effective Thermal Conductivity for Macroscopically Orthotropic C/C composites
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. p. 103-104. ISBN 978-80-01-04044-7.
  2008

 • Determination of homogenized thermal conductivity using Mori-Tanaka method
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008. pp. 261. ISBN 978-89-89693-20-8.
  2008

 • Determination of homogenized thermal conductivity using Mori-Tanaka method
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008. pp. 1-11. ISBN 978-89-89693-21-5.
  2008

 • Efektivní tepelná vodivost textilních kompozitů uhlík/uhlík: Využití metody Mori-Tanaka
 • Vorel, J. - Sýkora, J.
  In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Effective thermal conductivity of carbon-carbon plain weave textile composites
 • Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 1171-1176. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Softcomputing Methods Based Identification of Nonlinear Mechanical Model Parameters
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • HELP
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  [Software] 2008.
  2008

 • Optimization of material properties for cement paste from micromechanics-hydration model
 • Vitingerová, Z.
  In: Science and Supercomputing in Europe, report 2007. Bologna: CINECA, 2008. p. 716-720. ISBN 978-88-86037-21-1.
  2008

 • Optimization of input material parameters for nanoindentation model
 • Lepš, M. - Vitingerová, Z.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • Comparison of optimization algorithms suitable for microstructure reconstruction
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 95-100. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Měření sil v krajních táhlech lanové střechy RCP Amazon Court
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 83043.
  2008

 • Comparison of Direct and Inverse Material Parameters Identification for Nanoindentation Model
 • Vitingerová, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 244-245. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Multi-objective optimization of cement paste hydration
 • Lepš, M. - Šmilauer, V., - Vitingerová, Z.
  In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 61-62. ISBN 978-80-86246-34-5.
  2008

 • Vícekriteriální optimalizace materiálových parametrů modelu hydratace cementové pasty
 • Vitingerová, Z.
  In: Juniorstav 2008 - 10. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008, pp. 229. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Vícekriteriální optimalizace materiálových parametrů modelu hydratace cementové pasty
 • Vitingerová, Z.
  In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Multi-objective optimization of nanoindentation model parameters
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008 - Part II. Praha: CTU Publishing House, 2008, pp. 49-56. ISBN 978-80-01-04093-5.
  2008

 • Multi-objective optimization of material parameters for nanoindentation model
 • Vitingerová, Z.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 1133-1140. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Micromechanical modelling and optimisation on cement paste performance
 • Šmilauer, V. - Vitingerová, Z., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 259. ISBN 978-1-905088-23-2.
  2008

 • Damage Models Used for Modelling of Sequential Casting Procedure of Foundation Slabs
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 122-123. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • An Anisotropic Damage Model for Concrete in Coupled Problems
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 157. ISBN 978-1-905088-23-2.
  2008

 • On influence of microstructure parameters on cement paste performance: results from micromechanical modelling and optimization
 • Šmilauer, V. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Concrete Modelling CONMOD '08. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2008. pp. 657-664. ISBN 978-2-35158-060-8.
  2008

 • Multi-objective optimization of material parameters for nanoindentation model
 • Vitingerová, Z.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 260-261. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Multiscale Homogenization of Cement-based Materials
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium, New Computational Challenges in Materials, Structures, and Fluids. Vienna: Vienna University of Technology, 2008. pp. 47-48. ISBN 978-3-9501554-8-8.
  2008

 • Measurement of Delayed Deformations after Nanoindentaiton
 • Forstová, K. - Němeček, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 67-70. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Nanoindentation of Cement Paste
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 175-178. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Mesoscopic Study on Historic Masonry
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Zeman, J. - Sýkora, J., - Vorel, J.
  Structural Engineering and Mechanics. 2008, 30(1), 99-117. ISSN 1225-4568.
  2008

 • Nanoindentation of Cement Pastes and Its Numerical Modeling
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Bittnar, Z.
  In: Composites with Micro- and Nano-structure. Heidelberg: Springer, 2008. p. 181-190. ISBN 978-1-4020-6974-1.
  2008

 • NANOINDENTATION Basics, theory, principles and techniques
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Summer School of Nanoindentation, RMI s.r.o.. 2008-08-19.
  2008

 • Reconstruction of Microstructure of Cement Paste Using Image Analysis
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 41-46. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Chemical Deterioration of Fiber Reinforced Cementitious Matrix
 • Němeček, J. - Kabele, P., - Kopecký, L.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 35-40. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Simple Numerical Model of Laminated Glass Beams
 • Zemanová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 286-287. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Simple Numerical Model of Laminated Glass Beams
 • Zemanová, A. - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 1241-1248. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Homogenization of composite plate structures
 • Zemanová, A.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 105-116. ISBN 978-80-01-04044-7.
  2008

 • Numerická homogenizace deskových konstrukcí
 • Zemanová, A.
  In: Juniorstav 2008 - 10. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. pp. 230. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Dynamická zatěžovací zkouška budovy zkušebny firmy TÜV SÜD AUTO CZ s.r.o. v lokálním pracovišti Úhelnice
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 132002 / 2008.
  2008

 • Vertical Differential Component of The Temperature Load Evaluated from The Long Term Experiment Carried Out on The Prestressed Concrete Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2008. ISBN 978-80-969728-2-1.
  2008

 • Měření sil v tyčích tvořících táhla ve vazbě podpírající část budovy RCP Amazon Court
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 83043.
  2008

 • Měření v táhlech lanové střechy RCP Amazon Court
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 83043.
  2008

 • Rheology and Simulation of Fresh Concrete Flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  In: Trends in Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. p. 61-80. ISBN 978-1-874672-36-4.
  2008

 • Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite Damage Induced by High Temperatures
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P. - Kopecký, L., - Černý, R.
  Building Research Journal. 2008, 56(2-3), 113-130. ISSN 1335-8863.
  2008

 • Genetic algorithm-based generation of isotropic equal-sized hard-disk microstructures
 • Kučerová, A.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008. pp. 1583-1593. ISBN 978-89-89693-21-5.
  2008

 • Genetic algorithm-based generation of isotropic equal-sized hard-disk microstructures
 • Kučerová, A.
  In: The Proceedings of 4th International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'08). Yusong: Techno-Press, 2008. pp. 169. ISBN 978-89-89693-20-8.
  2008

 • Experimental Investigation of Building Structures and Materials and their Verification
 • Konvalinka, P.
  In: Professor's lecture notes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 1-28. ISBN 978-80-01-04084-3.
  2008

 • Professor's lecture notes
 • Konvalinka, P. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04084-3.
  2008

 • Experimental Investigation of Building Structures and Materials and their Verification
 • Konvalinka, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Profesorské přednášky. 2008-05-22.
  2008

 • Vliv přídavku metakaolinu na trvanlivost betonu
 • Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D. - Klečka, T. - Kolísko, J., - Pecina, K.
  Stavební obzor. 2008, 17(6/2008), 172-174. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Experimental Determination of Bond Stress of GFRP Bars and Concrete
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Proceedings of the BuHu 8th International Postgraduate Research Conference 2008. Praha: CTU Publishing House, 2008. pp. 15-26. ISBN 978-80-01-04092-8.
  2008

 • Properties of Glass Fibre Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Padevět, P. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Harnessing Fibres for Concrete Construction. Bracknell: IHS BRE Press, 2008. pp. 267-278. ISBN 978-1-84806-042-5.
  2008

 • Vyhodnocení složek zatížení teplotou v rovině průřezu na komorovém mostu z předpjatého betonu
 • Polák, M. - Plachý, T., - Herel, J.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 181-184. ISBN 978-80-8070-827-6.
  2008

 • Sledování odezvy ocelobetonového mostu na účinky dopravy
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 177-180. ISBN 978-80-8070-827-6.
  2008

 • Two-step homogenization of asphalt mixtures
 • Šejnoha, M. - Valenta, R.
  In: High Performance Structures and Materials IV. Boston: WIT Press, 2008. p. 33-41. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-106-1.
  2008

 • Rate-Independent Energetic Approach to Stochastic Damage Mechanics of Discrete Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. pp. 1-2. ISBN 978-84-96736-55-9.
  2008

 • The Spatial Components Evaluation Procedure of Thermal Action on The Pre-stressed Concrete Bridge (The 3rd Type)
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 127-132. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • The Monitoring of The Response Caused by Traffic Load on The Concrete-steel Slab-on-girder Bridge
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 133-138. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • The Spatial Component Evaluation Procedure of Thermal Action on The Prestressed Concrete Bridge
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 207-210. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Damping Monitoring of Concrete Elements Damaged by Static And Dynamic Load
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 195-198. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Evaluation of Effective Thermal Conductivities of Porous Textile Composites
 • Tomková, B. - Šejnoha, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2008, 6(2), 153-167. ISSN 1543-1649.
  2008

 • Homogeneous Approach for Modeling of Fresh Concrete Flow
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 49-53. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Thermal Properties of Aramid - Fiber Reinforced Cement Composite at High Temperatures
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: XIIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. pp. 243-247. ISBN 978-80-254-2029-4.
  2008

 • Hygric and Thermal Properties of Cement Composite with PVA Fiber Reinforcement after High Temperature Exposure
 • Vejmelková, E. - Tesárek, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: XIIth International Conference Ecology and New Building Materials and Products. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. pp. 238-242. ISBN 978-80-254-2029-4.
  2008

 • Artificial intelligence applied in estimation of nonlinear mechanical model parameters
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: Prof. Hermann Matthies. 2008-02-26.
  2008

 • Geopolymer Concrete - an Ancient Material too ?
 • Škvára, F. - Svoboda, P. - Doležal, J. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Šulc, R.
  In: Non-Traditional Cement & Concrete III - Proceedings of the International Symposium. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 751-754. ISBN 978-80-214-3642-8.
  2008

 • Experimental and numerical analysis of concrete girder with pre-stressed GFRP reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 235-238. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Footbridge Across Litavka River, Beroun. Design Based on Vibration Eigenfrequencies and Eigenmodes
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 283-286. ISBN 978-80-248-1774-3.
  2008

 • Durability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Cement Composites Exposed to High Temperatures
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Padevět, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Durability of Building Materials and Components 11. Istanbul: Cenkler Matbaacilik Tic. Ltd., 2008. pp. 255-262. ISBN 978-975-561-326-0.
  2008

 • Multi-Scale and Multi-Physics Study of Charles Bridge in Prague as a Basis for Rehabilitation
 • Novák, J. - Zeman, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 83-88. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Effect of High Temperatures on Mechanical and Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  Cement Wapno Beton. 2008, 13/75(2), 66-+. ISSN 1425-8129.
  2008

 • Aparatura na řízené snímání deformací
 • Bittnar, P.
  Czechia. Utility Model.
  2008

 • Numerical Experiments in a Global Energetic Model of Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Numerical Experiments in a Global Energetic Model of Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 282-283. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2008

 • Geometrical Modelling of Concrete Microstructure
 • Rypl, D. - Bým, T.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 77-81. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Odhad rizika překročení doby výstavby a ceny projektu
 • Novotná, E. - Milická, I.
  In: Spolehlivost konstrukcí IX. konference s mezinárodní účastí. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2008. pp. 125-128. ISBN 978-80-02-02007-3.
  2008

 • Properties of glass and polypropylene hybrid fiber reinforced cement composite
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 139-148. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Concrete structures with non-metallic reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 73-76. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Experimental bond strength determination of GFRP bars and concrete
 • Konvalinka, P. - Vítek, J. - Sovják, R., - Fornůsek, J.
  In: Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 17-19. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Contributions to numerical and experimental investigation of building materials and structures
 • Konvalinka, P. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04060-7.
  2008

 • Leonov Model
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 101-102. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Material Model for Asphalt
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 99-100. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Application of the Reliability Theory in Practice
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 328-329. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Review and Analysis of Publications and Regulations on Structures in Flood Areas
 • Řeřicha, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 321-322. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Optimized Design of Freezing of Rock During Tunneling
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 225-226. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Impact of High Temperature on Different Sorts of Concrete
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 163-164. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Suggestions and Verification Properties of Higher Strength Concrete 60MPa
 • Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 175-176. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Prescription of Influence of Production, Transportation and Stowing of Concrete on the Duality Found Slabs
 • Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 169-170. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Calculation of the Load Carrying Capacity and the Bending Stiffness of Glulam Beams Reinforced by FRP
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 141-142. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Modeling of Casting Procedures for Thick Foundation Slabs - Impact of Climatic Conditions and Hydration Heat Evolution
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 165-166. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Recommendation of Casting Procedures for Thick Slabs in Order to Reduce Cracks
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technical Sheets 2006 - Technical Sheets of Results. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008. p. 167-168. ISBN 978-80-01-04054-6.
  2008

 • Behavior Monitoring of a Prestressed Concrete Slab Loaded by Dynamic Force
 • Plachý, T. - Polák, M.
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava Metallurgical Series. 2008, 51(1), 239-242. ISSN 0474-8484.
  2008

 • Homogenization of Fibrous Composites with Phase Debonding: Rate-Independent Formulation and Numerical Solution Using FETI-Based Approach
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nečas Center for Mathematical Modeling. 2008-04-14.
  2008

 • KSIM - efektivní nástroj pro integrované navrhování a projektové řízení - část II
 • Milická, I. - Valenta, R. - Dlask, P., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2008, 17(3), 69-73. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Micromechanical Modeling of Imperfect Textile Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  International Journal of Engineering Science. 2008, 46(6), 513-526. ISSN 0020-7225.
  2008

 • Numerical Experiments in a Non-Local Energetic Model of Damage
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nečas Center for Mathematical Modeling and Institute of Information Theory and Automation. 2008-04-07.
  2008

 • Study of Mechanical Behavior of Charles Bridge in Prague as a Basis for Rehabilitation
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Praha: WTA CZ, 2008. pp. 291. ISBN 978-80-02-01998-5.
  2008

 • Dynamická zatěžovací zkouška lávky přes Jizeru z nového do stávajícího areálu firmy Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi
 • Rotter, T. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2008. Report no. 132001/2008.
  2008

 • Metodika pro experimentální měření odezvy mostů pozemních komunikací
 • Rotter, T. - Polák, M. - Hrdoušek, V. - Král, J., - Dolejš, J.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2008.
  2008

 • Vliv cyklů zmrazování - rozmrazování na trvanlivost betonu s přídavkem metakaolinu
 • Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Kolísko, J.
  In: Metakaolin 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008, pp. 69-73. ISBN 978-80-214-3582-7.
  2008

 • FETI-based Homogenization of Composites with Perfect Bonding and Debonding of Constituents
 • Gruber, P.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 73-84. ISBN 978-80-01-04044-7.
  2008

 • KSIM - efektivní nástroj pro integrované navrhování a projektové řízení. Část I - model s neurčitými prvky
 • Milická, I. - Dlask, P. - Štemberk, P., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2008, 17(2), 45-49. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Experimental Investigation of Pull-Out Test of GFRP Reinforcement
 • Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Fornůsek, J.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 598-599. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Analysis of Dynamic Behavior of Footpath Bridge Across the Litavka River in Beroun
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 588-589. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Measurement of the Hygric Parameters of the Concrete Lining of the Panenská Tunnel
 • Konvalinka, P. - Litoš, J. - Vítek, J. - Matoušek, J., - Kuráž, V.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 466-467. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Experimental and Numerical Analysis of Concrete Beam with Pre-Stressed GFRP Reinforcement
 • Konvalinka, P. - Sovják, R. - Litoš, J., - Vítek, J.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 298-299. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Experimental and Numerical Comparison of Shear Capacity of Two Pre-stressed T-Beams from Smeared Reinforcement and Stirrup Reinforced Concrete
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Vítek, J.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 296-297. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Durability of Concrete with Addition of Metakaolin
 • Jandeková, D. - Konvalinka, P. - Kolář, K., - Kolář, J.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 288-289. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Aramid-Fiber Reinforced Cement Composite Loaded by High Temperatures
 • Černý, R. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 270-271. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • Properties of Cement Composites with Hybrid Fiber Reinforcement
 • Černý, R. - Vejmelková, E. - Padevět, P., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 256-257. ISBN 978-80-01-04016-4.
  2008

 • OOFEM, ver. 1.8
 • Patzák, B.
  [Software] 2008.
  2008

 • Evaluation of directional mesh bias in concrete fracture simulations using continuum damage models
 • Jirásek, M. - Grassl, P.
  Engineering Fracture Mechanics. 2008, 75(8), 1921-1943. ISSN 0013-7944.
  2008

 • Porovnání dvou metod citlivostní analýzy zemních svahů
 • Kalousková, M. - Šejnoha, M., - Blažek, V.
  Stavební obzor. 2008, 17(1), 11-15. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Uplatnění simulace při řešení technicko - ekonomických rizik
 • Novotná, E. - Milická, I., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2008, 17(1), 21-25. ISSN 1210-4027.
  2008

 • Homogenizace kompozitů s možností nedokonalého spojení složek
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Kruis, J. opon.
  Praha: Defense date 2008-01-23. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2008

 • Numerická homogenizace deskových konstrukcí
 • Zemanová, A.
  In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. pp. 1-11. ISBN 978-80-86433-45-5.
  2008

 • Víceúrovňová simulace kompozitů s nedokonalých spojením složek: Inženýrské aspekty, numerika a analýza
 • Zeman, J. - Gruber, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ostrava: Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 2008-01-10.
  2008

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian