Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2009

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
 • Janda, Z. - Mikula, J.
  In: Mosty 2009. Brno: Sekurkon, 2009. p. 238-242. ISBN 978-80-86604-43-5.
  2009

 • Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
 • Janda, Z. - Mikula, J.
  Silnice železnice. 2009, 2009(16616), 8-10. ISSN 1801-822X.
  2009

 • Modul softwaru ATENA pro analýzu požáru
 • Červenka, J. - Janda, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Glass Composites in Concrete
 • Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 76-81. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • SPECIAL ISSUE Homogenization in Civil Engineering Applications PREFACE
 • Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), VII-IX. ISSN 1543-1649.
  2009

 • Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Král, J., - Dolejš, J.
  [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. 1F82C/037/910.
  2009

 • TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu, a monitorování mostů pozemních komunikací
 • Rotter, T. - Polák, M., - Král, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2009.
  2009

 • Effective Elastic-Plastic 3d-Model for Tunnel Excavation Process Analysis
 • Janda, T. - Novotná, E. - Špačková, O. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 19-20. ISBN 978-80-01-04459-9.
  2009

 • Stochastická simulace náhodného chování lepených nosníků
 • Švec, O. - Melzerová, L.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 51-52. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Stochastic Simulation of Random Behaviour of Glue-lam Timber Beams
 • Švec, O. - Melzerová, L.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 51-52. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Variability of Modulus of Elasticity of Glued Laminated Timber in FEM Models
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 49-50. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Dependence of Modulus of Elasticity on the Penetrations for Damaged and Undamaged Specimens
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 45-46. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Determination of 5-percentile Properties for Reinforced Glued Laminated Timber
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 41-42. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Efektivní pružnoplastický 3d-model pro analýzu postupné ražby tunelu
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Špačková, O., - Novotná, E.
  In: Technické listy 2008 - díl 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 19-20. ISBN 978-80-01-04456-8.
  2009

 • Pravděodobnostní model hodnocení rizika při ražbě tunelů
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Novotná, E., - Špačková, O.
  In: Technické listy 2008 - díl 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 17-18. ISBN 978-80-01-04456-8.
  2009

 • Variabilita modulů pružnosti lepeného lamelového dřeva v MKP modelech
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 49-50. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Závislost modulů pružnosti na penetracích u poškozených a nepoškozených vzorků z lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 45-46. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Stanovení 5% kvantilů vlastností vyztuženého lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 41-42. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • METR GiD, version 2009
 • Krejčí, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Computer Simulation of Concrete Structures subject to Cyclic Temperature Loading
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 131. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Computer Simulation of Concrete Structures subject to Cyclic Temperature Loading
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • COMA - Collection of Multiobjective Algorithms
 • Vitingerová, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Sdružené vedení tepla a vlhkosti v aplikaci na reálných konstrukcích
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J. - Kruis, J., - Šmilauer, V.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 81-82. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • Sdružené vedení tepla a vlhkosti v aplikaci na reálných konstrukcích
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J. - Kruis, J., - Šmilauer, V.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Multiscale Experimental Investigation of PVA-ECC Exposed to Aggressive Environment
 • Kabele, P. - Pekař, J.
  In: 4th International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications (ConMat'09). Tokyo: Japan Concrete Institute, 2009.
  2009

 • Derivation of a multi-scale model for Strain-Hardening Cement-based Composites (SHCC) under monotonic and cyclic tensile loading
 • Jůn, P. - Mechtcherine, V., - Kabele, P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 245-253. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • Finite element fracture analysis of reinforced SHCC members
 • Kabele, P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. p. 237-244. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • The Mammoth Peak sheeted complex, Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California: a record of initial growth or late thermal contraction in a magma chamber?
 • Žák, J. - Paterson, S.R. - Janoušek, V., - Kabele, P.
  Contributions to Mineralogy and Petrology. 2009, 158(4), 447-470. ISSN 0010-7999.
  2009

 • Fluid-structure interaction: tools developement
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 47-56. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • HeMoT
 • Vorel, J. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Effective Thermal Conductivities of Multilayer Plain Weave Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 1. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Tribuny - zatížení
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Numerical Modelling of Strain Hardening Fibre-Reinforced Composites
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. p. 271-278. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - dynamika
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - statika
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Generování návrhového spektra
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • MATERIAL PROPERTIES OF SMALL SPECIMENS FROM CEMENT PASTE
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, pp. 367-369. ISBN 978-80-553-0288-1. Available from: http://web.tuke.sk/sjf-kamam/mmams2009
  2009

 • CREEP OF CEMENT PASTES FROM CEM I
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, pp. 362-366. ISBN 978-80-553-0288-1. Available from: http://web.tuke.sk/sjf-kamam/mmams2009
  2009

 • Input parameters estimation for nanoindentation model
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 82-93. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Dynamic pedestrian loads of footbridges
 • Máca, J. - Machač, J.
  In: Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0245-4.
  2009

 • Modely ortotropního a anizotropního poškození betonu, paralelní řešení sdružené úlohy
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 65-66. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • TRFEL, version 2009
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • METR, version 2009
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Pedestrian lods of footbridges
 • Machač, J. - Máca, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. pp. 213-217. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • Pohyblivé zatižení - chodec
 • Machač, J. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Material Properties of Cement Paste at High Temperatures
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Selected topics on Applied Mathematics, Circuits, Systems, and Signals. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 39-42. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-147-2. Available from: http://www.wseas.org
  2009

 • PARMETR version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Measuring the Creep of Cement Paste Specimen
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Selected topics on Applied Mathematics, Circuits, Systems, and Signals. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 33-38. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-147-2. Available from: http://www.wseas.org
  2009

 • Sekvenční a paralelní výpočty modelování anizotropního poškození betonu
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 281-290. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Sekvenční a paralelní výpočty modelování anizotropního poškození betonu
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 85-86. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • Analysis of a Nuclear Power Plant Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Analysis of a Nuclear Power Plant Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 132. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • MECHPREP, version 2009
 • Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARTRF, version 2009
 • Kruis, J. - Krejčí, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARGEF, version 2009
 • Kruis, J. - Brož, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARMEF, verison 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • MEFEL, version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • optima
 • Procházka, P.
  [Software] 2009.
  2009

 • Dynamická analýza na pohybující se zatížení
 • Duník, P. - Máca, J. - Pohl, K., - Patzák, B.
  [Software] 2009.
  2009

 • GEFEL, version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • coist
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  [Software] 2009.
  2009

 • Klimatické vlivy - teplota
 • Beran, P. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Průřezové charakteristiky
 • Horák, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Shape Optimization of Composites for Constrained Minimum Lagrangian using Homogenization
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Weiglová, K.
  In: The 2009 Joint ASCE-ASME-SES Conference on Mechanics and Materials. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2009. p. 88-93.
  2009

 • Nonlinear variational bounds based on extended Hashin-Shtrikman principles
 • Procházka, P.
  In: The 2009 Joint ASCE-ASME-SES Conference on Mechanics and Materials. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2009. p. 25-30.
  2009

 • Variational Bounds for Creeping Composites
 • Procházka, P.
  In: ICSM II - EPMESC XII. Hong Kong: International Chinese Association for Computational Mechanics, 2009. pp. 187-192.
  2009

 • Creep of Cement Pastes from CEM II
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. p. 205-208. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • VARIATIONAL BOUNDS BASED ON EXTENDED H-S PRINCIPLES
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: ICEE/17. Orlando: ICCE, 2009. p. 195-196. ICCE/17.
  2009

 • Eigenfrequencies of 2D Thick-Walled Composite Arches,
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: ICEE/17. Orlando: ICCE, 2009. p. 355-356. ICCE/17.
  2009

 • Measurement of time-dependent deformations of cement paste using nanoindentation
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2009, 155(7-12), 1-4. ISSN 0721-9415.
  2009

 • Dotvarování cementové pasty: Experimentální měření a simulace
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: 16. Betonářské dny 2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2009, pp. 425-427. ISBN 978-80-87158-20-3.
  2009

 • Dotvarování cementové pasty z portlandského cementu
 • Padevět, P.
  In: 16. Betonářské dny 2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2009, pp. 421-424. ISBN 978-80-87158-20-3.
  2009

 • Computing Transient Heat and Moisture Transfer in Concrete with Space-time Adaptive hp-FEM
 • Šolín, P. - Kruis, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Optimal shape design for constrained Lagrangian using FEM
 • Kravtsov, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009. pp. 1097-1106. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Lana
 • Fajman, P.
  [Software] 2009.
  2009

 • LOCAL MECHANICAL PROPERTIES 2009
 • Němeček, J. org. - Lukeš, J. org.
  [Conference Hosting] 2009.
  2009

 • Incorporating In-situ Measurements towards Improved Two-dimensional Simulation of Tunnel Excavation
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: EURO:TUN 2009 Computational Methods in Tunnelling. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2009. pp. 104-111. ISBN 978-3-931681-94-4.
  2009

 • Lokalizační analýza modelů poškození a plasticity
 • Horák, M. - Jirásek, M., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2009-06-24. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2009

 • Reliability-based Analysis of Geotechnical Structures Using FEM
 • Pruška, J. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  In: Workshop 2009 CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 360-361. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO SEGMENTOVÉHO OSTĚNÍ
 • Šejnoha, M. - Pruška, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2009, 9(5), 66-71. ISSN 1213-3116.
  2009

 • Two-Scale Modeling of Transport Processes in Masonry Structures with Interfaces: Mesostructural Study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Effective Thermal Conductivity of Porous C/C Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • Two-scale modeling of transport processes in masonry structures: Mesostructural study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • Two-Scale Modeling of Transport Processes in Masonry Structures with Interfaces: Mesostructural Study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 1-2. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Effective Thermal Conductivity of Porous C/C Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Two-scale modeling of transport processes in masonry structures: Mesostructural study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Three Dimensional Finite Element Analysis and Back-analysis of CFA Standard Pile Groups and Piled Rafts Founded on Tropical Soil
 • Janda, T. - Cunha, R.P. - Kuklík, P., - dos Anjos, G.M.
  SOILS and ROCKS An International Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2009, 32(1), 3-18. ISSN 1980-9743.
  2009

 • USEFUL GRAPHS AND FORMULAS FOR INFLUENCE ZONE DEPTH ESTIMATION
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brasilia: Department of Civil and Environmental Engineering, University of Brasilia (UnB), Brasilia. 2009-12-08.
  2009

 • Subsoil Influenced by Groundwater Flow
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brasilia: Department of Civil and Environmental Engineering, University of Brasilia (UnB), Brasilia, Brazil. 2009-12-08.
  2009

 • Influence of temperature to the deformations of St. Vitus Cathedral and St. George`s Basilica in Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Influence of temperature to the deformations of historical buildings in Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. pp. 1-4. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Vliv teploty na deformace sloupů hlavní lodi katedrály sv. Víta
 • Beran, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(8), 225-230. ISSN 1210-4027.
  2009

 • TPS - overconsolidation
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Strength - IZ
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Lubrication in Articular cartilage and its Mechanism
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • New Articular Cartilage - Biological Response to the Biomechanical Stability of Subchondral Bone Replacement
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Černý, P., - Kruliš, Z.
  In: 22nd European Conference on Biomaterials. Bettlach: Swiss Society for Biomaterials, 2009, pp. 108.
  2009

 • Cycloolefin-blend Copolymers Assist with the Creation of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  In: Layered Nanostructures: Polymers with Improved Properties. Halle: Martin-Luther-University, 2009, pp. 43-44.
  2009

 • Biomechanical Properties of Peripheral Zone in Articular cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Sejkotová, J.
  In: Abstract Proceedings of 2nd International Symposium on Computatinal Mechanics and 12th International Conference on the Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science. Hong Kong: International Chinese Association for Computational Mechanics, 2009, pp. 224.
  2009

 • Bearing Capacity of Subchondral Bone/Subchondral Bone Replacement Coregulates the Quality of Cartilage Matrix
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Šenolt, L. - Černý, P. - Hulejová, H. - Danešová, J., - Lišková, M.
  In: 2nd Joint Meeting of the Bone Research Society and the British Society for Matrix Biology. London: Bone research society, 2009, pp. 33-34.
  2009

 • Influence of Biomechanical Properties of Subchondral Bone Replacements on Quality and Quantity of new articular cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
 • Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Chondrogenesis -Biological Response to the Biomechanical stability of Subchondral Bone Replacements
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(1-2), 147-148. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Lengthening Callus Strength Prediction According to its X-Ray Geometry
 • Myslivec, R. - Mařík, I. - Zemková, D. - Maříková, A., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 294-295. ISSN 1212-4575.
  2009

 • The Initial Biomechanical Stiffness of Materials Substituting the Subchondral Bone has the Fundamental Influence on Both the Quality and the Quantity of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Černý, P., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 296-297. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Biologická odezva subchodnrální kosti při zajišťování stability implantátů
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-04-18.
  2009

 • Léčení lokálních osteochondrálních defektů
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Česká ortopedická společnost. 2009-05-22.
  2009

 • Predikce pevnosti svalku
 • Myslivec, R. - Mařík, I., - Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • Regulace napjatosti ve stěnách femuru
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-04-18.
  2009

 • Mechanism of Lubrication in Articular Cartilage
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 297-298. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Viskoelastické vlastnosti periferní vrstvy artikulární chrupavky - principy lubrikace artikulárního povrchu
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 171-182. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: V. International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 2009. ISBN 978-80-254-5301-8.
  2009

 • New Extended Approach to Borehole Dilatometer Tests Back Analysis
 • Kuklík, P. - Záleský, M., - Brouček, M.
  In: EURO:TUN 2009 Computational Methods in Tunnelling. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2009. pp. 687-692. ISBN 978-3-931681-95-1.
  2009

 • The Impact of the Groundwater Table Level on the Influence Zone Depth - Experimental Analysis
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: GeoHalifax2009 Conference Proceedings. Richmond: BiTech Publishers Ltd., 2009. p. 81-86. ISBN 978-0-920505-45-8.
  2009

 • Fast analytical estimation of the influence zone depth, its numerical verification and FEM accuracy testing
 • Kuklík, P. - Brouček, M., - Kopáčková, M.
  Structural Engineering and Mechanics. 2009, 33(5), 635-647. ISSN 1225-4568.
  2009

 • STABILITNÍ ANALÝZA BAROKNÍHO KROVU KOSTELU SV. ANNY VE VIŽŇOVĚ
 • Kuklík, P. - Duinker, P.N., - Hettinga, J.
  Zpravodaj WTAcz. 2009, 11(3-4), 16-20. ISSN 1213-7308.
  2009

 • PŘÍNOS PROGRAMU SAHC ERASMUS MUNDUS K OCHRANĚ ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 • Kuklík, P. - Duinker, P.N., - Hettinga, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2009. pp. 286-292. ISBN 978-80-02-02190-2.
  2009

 • Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 295-297. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Mechanical characterization of tissue by nanoindentation
 • Lukeš, J. - Němeček, J., - Otáhal, S.
  In: ICTE2009 International conference on tissue engineering an ECCOMAS thematic conference. Lisboa: IST Press, 2009, pp. 17-23. ISBN 978-972-8469-90-0.
  2009

 • Nanoindentation of porcine bone lamellae
 • Lukeš, J. - Otáhal, S.
  Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2009, 2009(12), 177-178. ISSN 1025-5842.
  2009

 • Vliv stavebních úprav na pád věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
 • Fajman, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2009. pp. 257-263. ISBN 978-80-02-02190-2.
  2009

 • Měření deformací ocelových konstrukcí střechy stadionu Slavie v Edenu a radarové věže v Praze Ruzyni
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Heinrich, P., - Litoš, R.
  In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2009. pp. 243-254. ISBN 978-80-214-3951-1.
  2009

 • Měření odezvy mostní konstrukce na silniční provoz - Lanový most na zahradním městě, Praha
 • Heinrich, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P.
  In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2009. pp. 77-83. ISBN 978-80-214-3951-1.
  2009

 • Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones
 • Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Suchý, T.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(20), 93-95. ISSN 1801-1217.
  2009

 • Řízení vlastností hybridních kompozitů
 • Jíra, A. - Petrtýl, M. supervisor - Mařík, I. opon., - Otáhal, S. opon.
  Praha: Defense date 2009-06-26. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by M. PETRTÝL.
  2009

 • Stabilita rigidních implantátů s periferní elastickou vrstvou
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Stability of Rigid Implants with Peripheral Elastic Layer
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 120-121. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Durability of HPC surface with metakaolin addition
 • Kolář, K. - Klečka, T. - Reiterman, P. - Kolísko, J., - Konvalinka, P.
  In: Concrete and Concrete Structures. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2009. pp. 37-43. ISBN 978-80-554-0100-3.
  2009

 • Dynamics of free hexagons based on BEM
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques X. Eastleigh: EC Ltd., 2009. pp. 127-132. ISBN 978-0-9547783-6-1.
  2009

 • Probabilistic Assessment of a Railway Steel Bridge
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Čulek, B.
  In: Analysis of Discontious Deformation. Singapore: Research Publishing Services, 2009. pp. 347-354. ISBN 978-981-08-4455-4.
  2009

 • Hereditary Problems in Long-wall Mining by Free Hexagons
 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Analysis of Discontious Deformation. Singapore: Research Publishing Services, 2009. pp. 359-366. ISBN 978-981-08-4455-4.
  2009

 • Homogenizace kompozitů se zahrnutím vlivu poškození rozhraní pomocí sekvenčně-lineárního přístupu
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 34-41. ISBN 978-80-7043-782-7.
  2009

 • Study on the Influence of Number of Metalic Fibers in Concrete Volume Element
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Doležel, V.
  In: OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI-Premier, 2009. pp. 367-374. ISBN 978-981-08-3243-8.
  2009

 • Mechanical Studies of FRC Involving Pore Pressure at Elevated Temperature
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI-Premier, 2009. pp. 257-264. ISBN 978-981-08-3243-8.
  2009

 • Matematické modelování kompozitních materiálů s nedokonalým rozhraním složek
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 31-33. ISBN 978-80-86407-60-9.
  2009

 • Homogenization of Debonding Composites: An Engineering FETI-based Algorithm
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Homogenization of Debonding Composites: An Engineering FETI-based Algorithm
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 59. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • On stable damage evolution in discrete systems
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Materials Technology, Eindhoven University of Technology. 2009-11-13.
  2009

 • Stable Damage Evolution in Discrete Systems: A Consistent Variational Approach
 • Zeman, J.
  In: Scale transitions in space and time for materials. Leiden: Lorentz Center, International Center for workshops in the Sciences, 2009.
  2009

 • A Simple FETI-Based Approach to Homogenization of Debonding Composites
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • A Simple FETI-Based Approach to Homogenization of Debonding Composites
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 112. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Variational approach to stable damage evolution in discrete systems
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Centre for Analysis, Scientific computing and Applications. 2009-11-11.
  2009

 • Numerical approximation of rate-independent non-local damage problems
 • Zeman, J. - Mielke, A., - Roubíček, T.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 89-90. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Numerical Experiments in a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Numerical Experiments in a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 70. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • A Variational Approach to Non-Local Energy Minimization of Random Elastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • A Variational Approach to Non-Local Energy Minimization of Random Elastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 143. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Unit cell simulations of composites with imperfect interfaces: A FETI-based approach
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Kruis, J.
  In: USNCCM10 Minisymposia Abstracts. Ohio: The Ohio State University, 2009.
  2009

 • FETI-Based Algorithm for Homogenization of Composites with Debonding Phases: Numerical Study
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 39-40. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Dynamická zatěžovací zkouška - měření vibrací podlahy šrotovny varny v pivovaru Starobrno způsobených provozem odkaménkovače PVS 15
 • Máca, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 2.
  2009

 • Výsledky dynamického výpočtu lávky pro pěší přes Berounku na jižním obchvatu Prahy - objekt 204/3
 • Fajman, P. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 1.
  2009

 • Long-time Monitoring of Vibration on the Slab-on-girder Bridge
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 389-392. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Comparison of Static and Dynamic Young's Modulus of Gypsum Blocks
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 384-388. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Dynamic Young's Modulus Evaluation of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 380-383. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Vibration Monitoring of the Bridge Loaded by Heavy Vehicle Traffic
 • Polák, M. - Plachý, T., - Rotter, T.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 120-123. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • Determination of Young's Modulus of Gypsum Blocks Using Two Different Experimental Methods
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 109-113. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • Comparison of Two Experimental Techniques for Determination of Young's Modulus of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 68-71. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • TEMP_KR
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • EMS_DOPR
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Role of distortional and warping stiffness of end regions at 3D performance of concrete bridges
 • Bittnar, Z. - Vráblík, L. - Křístek, V., - Polák, M.
  In: International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Norcross, GA: Tech Science Press, 2009. pp. 43-48. 13. ISSN 1933-2815.
  2009

 • Effective Properties of Fibers with Various Ratios of Phase Stiffness,
 • Procházka, P.
  In: Mesh Reduction Methods. Wessex: WIT PRESS, 2009. pp. 223-232. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-197-9.
  2009

 • Identification of Material Properties of FRC using Coupled Modeling
 • Procházka, P. - Kohoutková, A., - Vodička, J.
  In: Materials Characterization IV: Computational Methods and Experiments. Southampton: WIT Press, 2009. pp. 3-12. ISBN 978-1-84564-189-4.
  2009

 • Aftermath of explosions in underground free spaces
 • Procházka, P. - Kravtsov, A.
  In: Safety and Security Engineering III. Southampton: WIT Press, 2009. pp. 31-38. ISBN 978-1-84564-193-1.
  2009

 • Application of Smooth Particle Hydrodynamics to Solving Problems with Exacting Conditions
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 96-109. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Nonlinear variational bounds for composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 195-205. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Search for Kriging Approximation in Cement Paste Performance
 • Lepš, M. - Valtrová, M.
  In: Proseedings of the 8th WSEAS International Conference on Recent Advances in Computational intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 158-163. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-144-1.
  2009

 • Soft computing in concrete mix optimization
 • Bittnar, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  In: Soft Computing in Civil and Structural Engineering. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2009, pp. 227-246. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-43-2.
  2009

 • A Practical Methodology for Comparison of Evolutionary Optimization Algorithms
 • Nosek, J. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-13. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-34-8.
  2009

 • Minimazing the Gibbs Effect in the Maz'ya's Solution to Mechanical Fields inside Heterogeneous Media
 • Novák, J. - Vondřejc, J., - Němeček, J.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 174. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Analysis of Heterogeneous Materials using Efficient Meshless Algorithms: One-dimensional Study
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Novák, J. opon.
  Praha: Defense date 2009-09-02. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2009

 • Comparison of Single and Multi-Objective Curve Fitting
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-34-8.
  2009

 • Yade
 • Šmilauer, V.
  [Software] 2009.
  2009

 • Convergence Analysis of Fast Fourier Transform Based Method for Modeling of Heterogeneous Materials: One-dimensional Study
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 173. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Kriging Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 284-285. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Kriging Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Aluminosilicate polymers - influence of elevated temperatures, efflorescence
 • Škvára, F. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  Ceramics - Silikáty. 2009, 53(4), 276-282. ISSN 0862-5468.
  2009

 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge
 • Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J.
  In: Book of Abstracts COMPDYN 2009. Athens: National Technical University, 2009. pp. 407-408. ISBN 978-960-254-682-6.
  2009

 • Multi-scale Modeling of Composite Materials
 • Vorel, J. - Šejnoha, M. supervisor - Tomková, B. opon., - Procházka, P. opon.
  Praha: Defense date 2009-12-08. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. ŠEJNOHA.
  2009

 • Stochastic Modeling of Chaotic Masonry via Mesostructural Characterization
 • Lombardo, M.T. - Zeman, J. - Šejnoha, M., - Falsone, G.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), 171-185. ISSN 1543-1649.
  2009

 • Mechanical, thermal and hygric properties of cracked self compacting concrete
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 228-234. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Effect of porosity on moisture transport properties of composite materials
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 178-184. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Water and heat transport properties of slag concrete
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 193-199. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Tvarová optimalizace vláken v kompozitech
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  Stavební obzor. 2009, 18(5), 129-133. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Metoda SPHP pro posouzení vlivu vysokých teplot na betonovou obezdívku
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Overall material properties of debonding composites
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04445-2.
  2009

 • Creep and Stress Relaxation of Concrete Slab with Pre-Stressed GFRP
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Proceeding of the Second Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, Seoul, Korea. Seoul: Hanyang University, 2009. p. 299-304.
  2009

 • Parallel Adaptive FEM Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Object Oriented Framework for the Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Implementation of the parallel conjugate gradinet method and its preconditioning
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 5-21. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems
 • Kruis, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Expertní statický posudek budovy Hradecká č.p. 983, Jičín
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2009. Report no. 931140.
  2009

 • Odborný posudek na provedené konstrukce bytových domů A1-A2 - Nymburk na Labské terase
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2009. Report no. 930670.
  2009

 • Source of downfall of St. Simon and Judy Church Tower
 • Fajman, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. pp. 173-176. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • VERIFICATION OF THE DESIGN OF STRUCTURAL MEMBRANES VIA MEASUREMENTS
 • Fajman, P. - Polák, M.
  In: Textile Composites and Inflatable Structures IV. Madrid: ECCOMAS, 2009. pp. 302-305. ISBN 978-84-96736-70-2.
  2009

 • Nanoindentation of Osteoporotic Rat Bones
 • Vondrová, J. - Lukeš, J.
  In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. p. 247-248. ISBN 978-3-902544-02-5.
  2009

 • MKP modelování nosníků z lepeného lamelového dřeva s důrazem na náhodnost materiálových parametrů
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 67-68. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • MKP modelování nosníků z lepeného lamelového dřeva s důrazem na náhodnost materiálových parametrů
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 217-222. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation
 • Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R., - Růžička, P.
  Engineering of Biomaterials. 2009, 12(90), 6-8. ISSN 1429-7248.
  2009

 • Tramvajový most Ohrada - Palmovka, ověření velikosti předpínacích sil ve vnějších kabelech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 3.
  2009

 • Uncertainty Updating in the Description of Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Matthies, H.G.
  In: ICMM Book of Abstracts. Dortmund: Universität Dortmund, 2009. pp. 126.
  2009

 • Parallel Adaptive Finite Element Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • On XFEM Integration within an Object-Oriented Finite Element Code
 • Chamrová, R. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Civil Engineering Structures: Multiscale Damage Representation, Identification, Controlled Destruction And Quick Reconstruction
 • Ibrahimbegovic, A. - Kučerová, A. - Brancherie, D. - Hautefeuille, M. - Colliat, J.B. - Friedman, N., - Zlatar, M.
  In: Damage Assessment and Reconstruction after War or Natural Disaster. Dordrecht: Springer, 2009. pp. 3-28. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2385-8.
  2009

 • Selection strategy for corner nodes in FETI-DP Method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Abstract ot the Fifth International PhD, DLA Symposium. Pecs: Pollack Mihal Faculty of Engineering, 2009. pp. 12-13. ISBN 978-963-7298-34-9.
  2009

 • Analysis of coupled heat and moisture transfer in masonry structures
 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Materials and Structures. 2009, 42(8), 1153-1167. ISSN 1359-5997.
  2009

 • Prestressed Slabs with FRP Reinforcement
 • Vítek, J. - Konvalinka, P.
  In: 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology, 2009. pp. 7-11.
  2009

 • Je speciální beton s metakaolinem vhodný pro odolnější povrchové vrstvy betonů v náročných podmínkách?
 • Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Klečka, T., - Kolísko, J.
  In: Sanace 2009. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009, pp. 397-404. ISSN 1211-3700. Available from: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
  2009

 • Utilization of Soft Computing Methods in Concrete Mix Design Optimization
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: Prof. Hermann Matthies. 2009-10-07.
  2009

 • Generation of Delaunay meshes
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Generation of Delaunay meshes
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 281. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Evaluation of homogenized thermal conductivities of imperfect carbon-carbon textile composites using the Mori-Tanaka method
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  Structural Engineering and Mechanics. 2009, 33(4), 429-446. ISSN 1225-4568.
  2009

 • Základy statiky - modelování složitějších statických soustav
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy mechaniky - pružnost a stabilita prutových prvků
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy statiky - vnitřní síly na prutu, složitější soustavy
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy statiky - rovinná soustava sil, příhradové konstrukce
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-09.
  2009

 • Základy statiky - úvod do problematiky, svazek sil
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-09.
  2009

 • Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Keppert, M., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
  2009

 • Homogenization of composites with interfacial debonding using duality-based solver and micromechanics
 • Gruber, P. - Zeman, J. - Kruis, J., - Šejnoha, M.
  Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. 2009, 16(1), 59-76. ISSN 1232-308X.
  2009

 • Methodology of field measurements filtering to maximize the correlation with material parameters
 • Kučerová, A.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009, pp. 72. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Towards practical methodology for comparison of optimization algorithms
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Nosek, J.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009, pp. 94. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Optimization of Steel Truss for an Industrial Building in Prague (Czech Republic)
 • Timoneda Monfort, J. - Lepš, M., - Yepes Piqueras, V.
  Valencia: Defense date 2009-03-05. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Optimal Placement of Concrete Foundation Piles for Foundation of Industrial Factory in Delft (The Netherlands)
 • Escolano Vázquez, M. - Lepš, M., - González Vidosa, F.
  Valencia: Defense date 2008-12-18. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Steel structure optimization for shopping center roof in Prague (Czech Republic)
 • Sabater Zaragoza, V. - Lepš, M., - Yepes Piqueras, V.
  Valencia: Defense date 2009-01-29. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Porovnání jedno- a vícekriteriální identifikace modelu nanoindentace
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Load-balancing of Master-Slave Evolutionary Algorithm for Parameters Identification
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • Linka pro měření pracovního diagramu betonářské kompozitní výztuže
 • Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 20297. 2009-11-30.
  2009

 • Uncertainties in Engineering Problems Described by Fuzzy Sets
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 1-14. ISBN 978-80-86407-60-9.
  2009

 • Numerical Analysis of Coupled Heat and Moisture Transfer with Discontinuities on Material Interfaces
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Material interface problems solved by domain decomposition methods
 • Kruis, J.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Material interface problems solved by domain decomposition methods
 • Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 150-151. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Description of Material Interfaces Based on Domain Decomposition Methods
 • Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 55-56. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Numerical Analysis of Coupled Problems with Discontinuities
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 273. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Computation aspects of Kriging in chosen engineering problems
 • Valtrová, M. - Lepš, M. - Kučerová, A. opon., - Máca, P.
  Praha: Defense date 2009-06-10. Master Thesis. Česká zemědělská univerzita (ČZU).
  2009

 • Stochastická optimalizace návrhu konstrukcí
 • Nosek, J. - Lepš, M., - Novák, M. opon.
  Praha: Defense date 2009-01-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2009

 • Parameter Identification of a Nonlocal Hardening-Softening Elastoplastic Constitutive Law for Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Zysset, P. K., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the XXII Congress of the International Society of Biomechanics. Cape Town: University of Cape Town, 2009, pp. 244. ISBN 978-0-620-44037-0.
  2009

 • Identification of Material Parameters from Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J. - Forstová, K., - Němečková, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Effect of High Temperatures on Properties of Hybrid-Fiber Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete Durability and Service Life Planning - ConcreteLife'09. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 524-531. ISBN 978-2-35158-074-5.
  2009

 • High-Temperature Thermal Expansion of Fiber-Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete Durability and Service Life Planning - ConcreteLife'09. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 449-456. ISBN 978-2-35158-074-5.
  2009

 • Creep of cement paste with w/c ratio 0,5
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009, pp. 183-187. ISBN 978-80-7372-483-2.
  2009

 • Nonlocal Constitutive Law for Softening of Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Zysset, P. K., - Jirásek, M.
  In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009, pp. 145-146. ISBN 978-83-7481-245-0.
  2009

 • Comparison of Static and Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009. pp. 201-206. ISBN 978-80-7372-483-2.
  2009

 • Zavěšený most na Jižní spojce v Praze - ověřeni velikosti osových sil v závěsech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 1.
  2009

 • Dynamická zatěžovací zkouška zavěšeného mostu přes nákladové nádraží v Praze - Vršovicích, Y529..3
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 132001/2009.
  2009

 • Multiscale Model for Temperature Distribution in Hydrating Concrete
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), 135-151. ISSN 1543-1649.
  2009

 • IDENTIFICATION OF MATERIAL PARAMETERS FROM GRID NANOINDENTATION OF STRUCTURAL MATERIALS
 • Němeček, J. - Forstová, K., - Kopecký, L.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 175. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Characterization of Alkali-activated Fly-ash by Nanoindentation
 • Němeček, J. - Šmilauer, V., - Kopecký, L.
  In: Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 337-343. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Localization Properties of Isotropic Damage Models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Localization Properties of Isotropic Damage Models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 86-87. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3
 • Bittnar, Z. ed. - Bartoš, P.J.M. ed. - Němeček, J. ed. - Šmilauer, V. ed., - Zeman, J. ed.
  Praha, 2009-05-31/2009-06-02. Berlin: Springer-Verlag, 2009. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Modeling of Nanoindentation by a Visco-Elastic Porous Model with Application to Cement Paste
 • Davydov, D. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3. Berlin: Springer-Verlag, 2009, pp. 187-192. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Creep Effects in Nanoindentation of Hydrated Phases of Cement Pastes
 • Němeček, J.
  Materials Characterization. 2009, 60(9), 1028-1034. ISSN 1044-5803.
  2009

 • Beams from the Glued Laminated Timber Experiment versus FEM Model
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009, 2009(55), 262-266. ISSN 2070-3724.
  2009

 • OOFEM, ver. 1.9
 • Patzák, B.
  [Software] 2009.
  2009

 • Creep and Stress Relaxation of Pre-stressed GFRP tendons in Concrete Structures
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Adelaide: The University of Adelaide, 2009.
  2009

 • Creep and stress relaxation of pre-stressed GFRP tendons in concrete structures
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney - Australia. Adelaide: The University of Adelaide, 2009. pp. 271. ISBN 978-0-9806755-0-4.
  2009

 • Heuristic Algorithm for Searching Corner Nodes in FETI-DP Method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 30-31. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Nanotechnology in Construction 3
 • Bittnar, Z. org. - Němeček, J. org. - Zeman, J. org., - Šmilauer, V. org.
  [Conference Hosting] 2009.
  2009

 • Material and structural characterization of alkali activated low-calcium brown coal fly ash
 • Škvára, F. - Kopecký, L. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  Journal of Hazardous Materials. 2009, 168(2-3), 711-720. ISSN 0304-3894.
  2009

 • Durability Properties of Self Compacting Concrete Produced Using Blast Furnace Slag
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  In: Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC'2009, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 343-350. ISBN 978-2-35158-073-8.
  2009

 • Effect of Harsh Environment on Properties of Self Compacting Concrete
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC'2009, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 335-342. ISBN 978-2-35158-073-8.
  2009

 • Elastic Layer Theory and Geomechanics
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Brouček, M.
  Praha: CTU Publishing House, 2009. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04339-4.
  2009

 • Experimental and numerical analysis of concrete slab prestressed with composite reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Máca, P.
  In: Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Wessex: WIT PRESS, 2009. p. 83-94. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0.
  2009

 • Long term behaviour of concrete structures reinforced with pre-stressed GFRP tendons
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Wessex: WIT PRESS, 2009. p. 535-545. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0.
  2009

 • A Framework for Parallel Adaptive Finite Element Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • OOFEM: A Parallel Finite Element Toolkit
 • Patzák, B.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • Modeling of fresh concrete flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2009, 87(15-16), 962-969. ISSN 0045-7949.
  2009

 • Extended Delaunay mesh generator
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 154-155. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Dlouhodobé ztráty předpětí v kompozitní výztuži určené pro betonové konstrukce
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  Stavební obzor. 2009, 18(1), 134-137. ISSN 1210-4027.
  2009

 • High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings
 • Polcar, T. - Martinez, R. - Vítů, T. - Kopecký, L. - Rodriguez, R., - Cavaleiro, A.
  Surface and Coatings Technology. 2009, 203(20-21), 3254-3259. ISSN 0257-8972.
  2009

 • Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
 • Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Úloha distortní a deplanační tuhosti koncových oblastí při prostorovém působení betonových mostů
 • Vráblík, L. - Křístek, V. - Bittnar, Z., - Polák, M.
  In: Mosty 2009. Brno: Sekurkon, 2009. pp. 243-247. ISBN 978-80-86604-43-5.
  2009

 • On Hashin-Shtrikman-Willis varitational principles for random heterogenous lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 310-311. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Numerical experiments in a non-local energetic model of damage
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 2009-04-29.
  2009

 • Zjednodušené modely interakce volného přepínacího kabelu s konstrukcí
 • Janda, Z. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2009, 18(2), 44-48. ISSN 1210-4027.
  2009

 • An Algorithm for Corner Nodes Selection in the FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 28-29. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • An Algorithm for Corner Nodes Selection in the FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 129-140. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Smlouva o odběru výsledků ve výzkumné oblasti sanace historických konstrukcí
 • Fajman, P.
  [Verified Technology] 2009.
  2009

 • Vliv biotických činitelů na stabilitu barokního krovu sv. Barbory v Otovicích
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Střechy, fasády, izolace. 2009, 16(1), 34-37. ISSN 1212-0111.
  2009

 • Rozložení sil v klenbě Vladislavského sálu
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(2), 33-37. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Postřehy o chování železobetonové konstrukce při požáru
 • Fajman, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2009, 9(1), 60-65. ISSN 1213-3116.
  2009

 • Vliv skladby lamel lepeného lamelového dřeva na jeho vlastnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ Volyně, 2009, pp. 113-118. ISBN 978-80-86837-21-5.
  2009

 • Long term surface rezistance of special concrete with metakaolin addition
 • Kolář, K. - Konvalinka, P. - Reiterman, P. - Jandeková, D. - Klečka, T., - Kolísko, J.
  In: Metakaolin 2009. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 67-73. ISBN 978-80-214-3843-9.
  2009

 • The FETI Method and its Applications: A Review
 • Kruis, J.
  In: Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2009. p. 199-216. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-41-8.
  2009

 • Localization Properties of Strain-Softening Gradient Plasticity Models. Part II: Theories with Gradients of Internal Variables
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S.
  International Journal of Solids and Structures. 2009, 46(11-12), 2239-2254. ISSN 0020-7683.
  2009

 • Localization Properties of Strain-Softening Gradient Plasticity Models. Part I: Strain-Gradient Theories
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S.
  International Journal of Solids and Structures. 2009, 46(11-12), 2225-2238. ISSN 0020-7683.
  2009

 • Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Relaxation of Glass Based Composite Reinforcement Subjected to Pre-stressing of Concrete Members
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 226-227. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons
 • Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Creep of the Concrete Slab Reinforced with Prestressed GFRP Tendons
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 222-223. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Generátor Delaunayovské sítě
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 217. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Testování škálovatelnosti metody FETI na superpočítači HPCx
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 1. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Testování škálovatelnosti metody FETI na superpočítači HPCx
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - CDROM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009.
  2009

 • GFRP as an internal reinforcement in concrete structures
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Fornůsek, J.
  In: 9th International Postgraduate Research Conference, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester. Salford: University of Salford, 2009. pp. 836-841. ISBN 978-1-905732-64-7.
  2009

 • Study of micromechanical behavior of cement paste by integration of experimental nanoindentation and numerical analysis
 • Kabele, P. - Davydov, D. - Jůn, P. - Němeček, J., - Jirásek, M.
  In: Creep, shrinkage and durability mechanics of concrete and concrete structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 89-96. ISBN 978-0-415-48508-1.
  2009

 • Homogenization of Heterogeneous Materials with Random Geometry
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2008-11-26. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
  2009

 • Multiscale homogenization method for the prediction of paste creep based on fast Fourier transform
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Creep, shrinkage and durability mechanics of concrete and concrete structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-0-415-48508-1.
  2009

 • Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže
 • Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 19466. 2009-03-30.
  2009

 • Optimal shape design for minimum Lagrangian
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Lok, T.S.
  Engineering Analysis with Boundary Elements. 2009, 33(4), 447-455. ISSN 0955-7997.
  2009

 • Novel anisotropic continuum-discrete damage model capable of representing localized failure of massive structures: Part II: identification from tests under heterogeneous stress field
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegovic, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  Engineering Computations. 2009, 26(1/2), 128-144. ISSN 0264-4401.
  2009

 • A2G - Atena To GiD converter v. 4.1.3.2525
 • Niewald, J. - Pryl, D. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  [Software] 2009.
  2009

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell