Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2009

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
 • Janda, Z. - Mikula, J.
  In: Mosty 2009. Brno: Sekurkon, 2009. p. 238-242. ISBN 978-80-86604-43-5.
  2009

 • Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
 • Janda, Z. - Mikula, J.
  Silnice železnice. 2009, 2009(16616), 8-10. ISSN 1801-822X.
  2009

 • Modul softwaru ATENA pro analýzu požáru
 • Červenka, J. - Janda, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Glass Composites in Concrete
 • Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 76-81. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • SPECIAL ISSUE Homogenization in Civil Engineering Applications PREFACE
 • Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), VII-IX. ISSN 1543-1649.
  2009

 • Experimentální sledování odezvy mostů na zatížení těžkou nákladní dopravou a teplotou
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Král, J., - Dolejš, J.
  [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. 1F82C/037/910.
  2009

 • TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu, a monitorování mostů pozemních komunikací
 • Rotter, T. - Polák, M., - Král, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2009.
  2009

 • Effective Elastic-Plastic 3d-Model for Tunnel Excavation Process Analysis
 • Janda, T. - Novotná, E. - Špačková, O. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 19-20. ISBN 978-80-01-04459-9.
  2009

 • Stochastická simulace náhodného chování lepených nosníků
 • Švec, O. - Melzerová, L.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 51-52. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Stochastic Simulation of Random Behaviour of Glue-lam Timber Beams
 • Švec, O. - Melzerová, L.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 51-52. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Variability of Modulus of Elasticity of Glued Laminated Timber in FEM Models
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 49-50. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Dependence of Modulus of Elasticity on the Penetrations for Damaged and Undamaged Specimens
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 45-46. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Determination of 5-percentile Properties for Reinforced Glued Laminated Timber
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technical Sheets 2008 - Part 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 41-42. ISBN 978-80-01-04460-5.
  2009

 • Efektivní pružnoplastický 3d-model pro analýzu postupné ražby tunelu
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Špačková, O., - Novotná, E.
  In: Technické listy 2008 - díl 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 19-20. ISBN 978-80-01-04456-8.
  2009

 • Pravděodobnostní model hodnocení rizika při ražbě tunelů
 • Šejnoha, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Novotná, E., - Špačková, O.
  In: Technické listy 2008 - díl 1. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 17-18. ISBN 978-80-01-04456-8.
  2009

 • Variabilita modulů pružnosti lepeného lamelového dřeva v MKP modelech
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 49-50. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Závislost modulů pružnosti na penetracích u poškozených a nepoškozených vzorků z lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 45-46. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Stanovení 5% kvantilů vlastností vyztuženého lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L., - Vídenský, J.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 41-42. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • METR GiD, version 2009
 • Krejčí, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Computer Simulation of Concrete Structures subject to Cyclic Temperature Loading
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 131. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Computer Simulation of Concrete Structures subject to Cyclic Temperature Loading
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • COMA - Collection of Multiobjective Algorithms
 • Vitingerová, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Sdružené vedení tepla a vlhkosti v aplikaci na reálných konstrukcích
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J. - Kruis, J., - Šmilauer, V.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 81-82. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • Sdružené vedení tepla a vlhkosti v aplikaci na reálných konstrukcích
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J. - Kruis, J., - Šmilauer, V.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Multiscale Experimental Investigation of PVA-ECC Exposed to Aggressive Environment
 • Kabele, P. - Pekař, J.
  In: 4th International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications (ConMat'09). Tokyo: Japan Concrete Institute, 2009.
  2009

 • Derivation of a multi-scale model for Strain-Hardening Cement-based Composites (SHCC) under monotonic and cyclic tensile loading
 • Jůn, P. - Mechtcherine, V., - Kabele, P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 245-253. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • Finite element fracture analysis of reinforced SHCC members
 • Kabele, P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. p. 237-244. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • The Mammoth Peak sheeted complex, Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California: a record of initial growth or late thermal contraction in a magma chamber?
 • Žák, J. - Paterson, S.R. - Janoušek, V., - Kabele, P.
  Contributions to Mineralogy and Petrology. 2009, 158(4), 447-470. ISSN 0010-7999.
  2009

 • Fluid-structure interaction: tools developement
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 47-56. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • HeMoT
 • Vorel, J. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  [Software] 2009.
  2009

 • Effective Thermal Conductivities of Multilayer Plain Weave Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 1. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Tribuny - zatížení
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Numerical Modelling of Strain Hardening Fibre-Reinforced Composites
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: Advances in cement-based materials. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. p. 271-278. ISBN 978-0-415-87637-7.
  2009

 • Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - dynamika
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Nelineární analýza ŽB konnstrukcí - statika
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Generování návrhového spektra
 • Pohl, K. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • MATERIAL PROPERTIES OF SMALL SPECIMENS FROM CEMENT PASTE
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, pp. 367-369. ISBN 978-80-553-0288-1. Available from: http://web.tuke.sk/sjf-kamam/mmams2009
  2009

 • CREEP OF CEMENT PASTES FROM CEM I
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, pp. 362-366. ISBN 978-80-553-0288-1. Available from: http://web.tuke.sk/sjf-kamam/mmams2009
  2009

 • Input parameters estimation for nanoindentation model
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 82-93. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Dynamic pedestrian loads of footbridges
 • Máca, J. - Machač, J.
  In: Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky. Košice: Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0245-4.
  2009

 • Modely ortotropního a anizotropního poškození betonu, paralelní řešení sdružené úlohy
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Padevět, P.
  In: Technické listy 2008 - díl 2. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2009. p. 65-66. ISBN 978-80-01-04457-5.
  2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • TRFEL, version 2009
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • METR, version 2009
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Pedestrian lods of footbridges
 • Machač, J. - Máca, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. pp. 213-217. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • Pohyblivé zatižení - chodec
 • Machač, J. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Material Properties of Cement Paste at High Temperatures
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Selected topics on Applied Mathematics, Circuits, Systems, and Signals. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 39-42. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-147-2. Available from: http://www.wseas.org
  2009

 • PARMETR version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Measuring the Creep of Cement Paste Specimen
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Selected topics on Applied Mathematics, Circuits, Systems, and Signals. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 33-38. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-147-2. Available from: http://www.wseas.org
  2009

 • Sekvenční a paralelní výpočty modelování anizotropního poškození betonu
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 281-290. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Sekvenční a paralelní výpočty modelování anizotropního poškození betonu
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 85-86. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • Analysis of a Nuclear Power Plant Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Analysis of a Nuclear Power Plant Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 132. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • MECHPREP, version 2009
 • Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARTRF, version 2009
 • Kruis, J. - Krejčí, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARGEF, version 2009
 • Kruis, J. - Brož, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • PARMEF, verison 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • MEFEL, version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • optima
 • Procházka, P.
  [Software] 2009.
  2009

 • Dynamická analýza na pohybující se zatížení
 • Duník, P. - Máca, J. - Pohl, K., - Patzák, B.
  [Software] 2009.
  2009

 • GEFEL, version 2009
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • coist
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  [Software] 2009.
  2009

 • Klimatické vlivy - teplota
 • Beran, P. - Máca, J.
  [Software] 2009.
  2009

 • Průřezové charakteristiky
 • Horák, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Shape Optimization of Composites for Constrained Minimum Lagrangian using Homogenization
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Weiglová, K.
  In: The 2009 Joint ASCE-ASME-SES Conference on Mechanics and Materials. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2009. p. 88-93.
  2009

 • Nonlinear variational bounds based on extended Hashin-Shtrikman principles
 • Procházka, P.
  In: The 2009 Joint ASCE-ASME-SES Conference on Mechanics and Materials. Blacksburg, VA: Virginia Tech, 2009. p. 25-30.
  2009

 • Variational Bounds for Creeping Composites
 • Procházka, P.
  In: ICSM II - EPMESC XII. Hong Kong: International Chinese Association for Computational Mechanics, 2009. pp. 187-192.
  2009

 • Creep of Cement Pastes from CEM II
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. p. 205-208. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • VARIATIONAL BOUNDS BASED ON EXTENDED H-S PRINCIPLES
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  In: ICEE/17. Orlando: ICCE, 2009. p. 195-196. ICCE/17.
  2009

 • Eigenfrequencies of 2D Thick-Walled Composite Arches,
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: ICEE/17. Orlando: ICCE, 2009. p. 355-356. ICCE/17.
  2009

 • Measurement of time-dependent deformations of cement paste using nanoindentation
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2009, 155(7-12), 1-4. ISSN 0721-9415.
  2009

 • Dotvarování cementové pasty: Experimentální měření a simulace
 • Padevět, P. - Patzák, B.
  In: 16. Betonářské dny 2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2009, pp. 425-427. ISBN 978-80-87158-20-3.
  2009

 • Dotvarování cementové pasty z portlandského cementu
 • Padevět, P.
  In: 16. Betonářské dny 2009. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2009, pp. 421-424. ISBN 978-80-87158-20-3.
  2009

 • Computing Transient Heat and Moisture Transfer in Concrete with Space-time Adaptive hp-FEM
 • Šolín, P. - Kruis, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Optimal shape design for constrained Lagrangian using FEM
 • Kravtsov, A. - Procházka, P., - Pešková, Š.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009. pp. 1097-1106. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Lana
 • Fajman, P.
  [Software] 2009.
  2009

 • LOCAL MECHANICAL PROPERTIES 2009
 • Němeček, J. org. - Lukeš, J. org.
  [Conference Hosting] 2009.
  2009

 • Incorporating In-situ Measurements towards Improved Two-dimensional Simulation of Tunnel Excavation
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: EURO:TUN 2009 Computational Methods in Tunnelling. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2009. pp. 104-111. ISBN 978-3-931681-94-4.
  2009

 • Lokalizační analýza modelů poškození a plasticity
 • Horák, M. - Jirásek, M., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2009-06-24. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2009

 • Reliability-based Analysis of Geotechnical Structures Using FEM
 • Pruška, J. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  In: Workshop 2009 CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 360-361. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO SEGMENTOVÉHO OSTĚNÍ
 • Šejnoha, M. - Pruška, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2009, 9(5), 66-71. ISSN 1213-3116.
  2009

 • Two-Scale Modeling of Transport Processes in Masonry Structures with Interfaces: Mesostructural Study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Effective Thermal Conductivity of Porous C/C Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • Two-scale modeling of transport processes in masonry structures: Mesostructural study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • Two-Scale Modeling of Transport Processes in Masonry Structures with Interfaces: Mesostructural Study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 1-2. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Effective Thermal Conductivity of Porous C/C Textile Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Two-scale modeling of transport processes in masonry structures: Mesostructural study
 • Sýkora, J. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Three Dimensional Finite Element Analysis and Back-analysis of CFA Standard Pile Groups and Piled Rafts Founded on Tropical Soil
 • Janda, T. - Cunha, R.P. - Kuklík, P., - dos Anjos, G.M.
  SOILS and ROCKS An International Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2009, 32(1), 3-18. ISSN 1980-9743.
  2009

 • USEFUL GRAPHS AND FORMULAS FOR INFLUENCE ZONE DEPTH ESTIMATION
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brasilia: Department of Civil and Environmental Engineering, University of Brasilia (UnB), Brasilia. 2009-12-08.
  2009

 • Subsoil Influenced by Groundwater Flow
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brasilia: Department of Civil and Environmental Engineering, University of Brasilia (UnB), Brasilia, Brazil. 2009-12-08.
  2009

 • Influence of temperature to the deformations of St. Vitus Cathedral and St. George`s Basilica in Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Influence of temperature to the deformations of historical buildings in Prague Castle
 • Beran, P. - Máca, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. pp. 1-4. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Vliv teploty na deformace sloupů hlavní lodi katedrály sv. Víta
 • Beran, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(8), 225-230. ISSN 1210-4027.
  2009

 • TPS - overconsolidation
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Strength - IZ
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  [Software] 2009.
  2009

 • Lubrication in Articular cartilage and its Mechanism
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • New Articular Cartilage - Biological Response to the Biomechanical Stability of Subchondral Bone Replacement
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Černý, P., - Kruliš, Z.
  In: 22nd European Conference on Biomaterials. Bettlach: Swiss Society for Biomaterials, 2009, pp. 108.
  2009

 • Cycloolefin-blend Copolymers Assist with the Creation of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  In: Layered Nanostructures: Polymers with Improved Properties. Halle: Martin-Luther-University, 2009, pp. 43-44.
  2009

 • Biomechanical Properties of Peripheral Zone in Articular cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Sejkotová, J.
  In: Abstract Proceedings of 2nd International Symposium on Computatinal Mechanics and 12th International Conference on the Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science. Hong Kong: International Chinese Association for Computational Mechanics, 2009, pp. 224.
  2009

 • Bearing Capacity of Subchondral Bone/Subchondral Bone Replacement Coregulates the Quality of Cartilage Matrix
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Šenolt, L. - Černý, P. - Hulejová, H. - Danešová, J., - Lišková, M.
  In: 2nd Joint Meeting of the Bone Research Society and the British Society for Matrix Biology. London: Bone research society, 2009, pp. 33-34.
  2009

 • Influence of Biomechanical Properties of Subchondral Bone Replacements on Quality and Quantity of new articular cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
 • Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Chondrogenesis -Biological Response to the Biomechanical stability of Subchondral Bone Replacements
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(1-2), 147-148. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Lengthening Callus Strength Prediction According to its X-Ray Geometry
 • Myslivec, R. - Mařík, I. - Zemková, D. - Maříková, A., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 294-295. ISSN 1212-4575.
  2009

 • The Initial Biomechanical Stiffness of Materials Substituting the Subchondral Bone has the Fundamental Influence on Both the Quality and the Quantity of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Šenolt, L. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Černý, P., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 296-297. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Biologická odezva subchodnrální kosti při zajišťování stability implantátů
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-04-18.
  2009

 • Léčení lokálních osteochondrálních defektů
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Česká ortopedická společnost. 2009-05-22.
  2009

 • Predikce pevnosti svalku
 • Myslivec, R. - Mařík, I., - Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-09-03.
  2009

 • Regulace napjatosti ve stěnách femuru
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně. 2009-04-18.
  2009

 • Mechanism of Lubrication in Articular Cartilage
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 297-298. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Viskoelastické vlastnosti periferní vrstvy artikulární chrupavky - principy lubrikace artikulárního povrchu
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 171-182. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: V. International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 2009. ISBN 978-80-254-5301-8.
  2009

 • New Extended Approach to Borehole Dilatometer Tests Back Analysis
 • Kuklík, P. - Záleský, M., - Brouček, M.
  In: EURO:TUN 2009 Computational Methods in Tunnelling. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2009. pp. 687-692. ISBN 978-3-931681-95-1.
  2009

 • The Impact of the Groundwater Table Level on the Influence Zone Depth - Experimental Analysis
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: GeoHalifax2009 Conference Proceedings. Richmond: BiTech Publishers Ltd., 2009. p. 81-86. ISBN 978-0-920505-45-8.
  2009

 • Fast analytical estimation of the influence zone depth, its numerical verification and FEM accuracy testing
 • Kuklík, P. - Brouček, M., - Kopáčková, M.
  Structural Engineering and Mechanics. 2009, 33(5), 635-647. ISSN 1225-4568.
  2009

 • STABILITNÍ ANALÝZA BAROKNÍHO KROVU KOSTELU SV. ANNY VE VIŽŇOVĚ
 • Kuklík, P. - Duinker, P.N., - Hettinga, J.
  Zpravodaj WTAcz. 2009, 11(3-4), 16-20. ISSN 1213-7308.
  2009

 • PŘÍNOS PROGRAMU SAHC ERASMUS MUNDUS K OCHRANĚ ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 • Kuklík, P. - Duinker, P.N., - Hettinga, J.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2009. pp. 286-292. ISBN 978-80-02-02190-2.
  2009

 • Regulation of Strains/Stresses in Femoral Walls by Application of Hip Replacement with Collagen Encapsule
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2009, 16(3-4), 295-297. ISSN 1212-4575.
  2009

 • Mechanical characterization of tissue by nanoindentation
 • Lukeš, J. - Němeček, J., - Otáhal, S.
  In: ICTE2009 International conference on tissue engineering an ECCOMAS thematic conference. Lisboa: IST Press, 2009, pp. 17-23. ISBN 978-972-8469-90-0.
  2009

 • Nanoindentation of porcine bone lamellae
 • Lukeš, J. - Otáhal, S.
  Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2009, 2009(12), 177-178. ISSN 1025-5842.
  2009

 • Vliv stavebních úprav na pád věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
 • Fajman, P.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2009. pp. 257-263. ISBN 978-80-02-02190-2.
  2009

 • Měření deformací ocelových konstrukcí střechy stadionu Slavie v Edenu a radarové věže v Praze Ruzyni
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Heinrich, P., - Litoš, R.
  In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2009. pp. 243-254. ISBN 978-80-214-3951-1.
  2009

 • Měření odezvy mostní konstrukce na silniční provoz - Lanový most na zahradním městě, Praha
 • Heinrich, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P.
  In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2009. pp. 77-83. ISBN 978-80-214-3951-1.
  2009

 • Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones
 • Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Suchý, T.
  Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(20), 93-95. ISSN 1801-1217.
  2009

 • Řízení vlastností hybridních kompozitů
 • Jíra, A. - Petrtýl, M. supervisor - Mařík, I. opon., - Otáhal, S. opon.
  Praha: Defense date 2009-06-26. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by M. PETRTÝL.
  2009

 • Stabilita rigidních implantátů s periferní elastickou vrstvou
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Stability of Rigid Implants with Peripheral Elastic Layer
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 120-121. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Durability of HPC surface with metakaolin addition
 • Kolář, K. - Klečka, T. - Reiterman, P. - Kolísko, J., - Konvalinka, P.
  In: Concrete and Concrete Structures. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2009. pp. 37-43. ISBN 978-80-554-0100-3.
  2009

 • Dynamics of free hexagons based on BEM
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques X. Eastleigh: EC Ltd., 2009. pp. 127-132. ISBN 978-0-9547783-6-1.
  2009

 • Probabilistic Assessment of a Railway Steel Bridge
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Čulek, B.
  In: Analysis of Discontious Deformation. Singapore: Research Publishing Services, 2009. pp. 347-354. ISBN 978-981-08-4455-4.
  2009

 • Hereditary Problems in Long-wall Mining by Free Hexagons
 • Procházka, P. - Weiglová, K.
  In: Analysis of Discontious Deformation. Singapore: Research Publishing Services, 2009. pp. 359-366. ISBN 978-981-08-4455-4.
  2009

 • Homogenizace kompozitů se zahrnutím vlivu poškození rozhraní pomocí sekvenčně-lineárního přístupu
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 34-41. ISBN 978-80-7043-782-7.
  2009

 • Study on the Influence of Number of Metalic Fibers in Concrete Volume Element
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Doležel, V.
  In: OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI-Premier, 2009. pp. 367-374. ISBN 978-981-08-3243-8.
  2009

 • Mechanical Studies of FRC Involving Pore Pressure at Elevated Temperature
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI-Premier, 2009. pp. 257-264. ISBN 978-981-08-3243-8.
  2009

 • Matematické modelování kompozitních materiálů s nedokonalým rozhraním složek
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 31-33. ISBN 978-80-86407-60-9.
  2009

 • Homogenization of Debonding Composites: An Engineering FETI-based Algorithm
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Homogenization of Debonding Composites: An Engineering FETI-based Algorithm
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 59. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • On stable damage evolution in discrete systems
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Materials Technology, Eindhoven University of Technology. 2009-11-13.
  2009

 • Stable Damage Evolution in Discrete Systems: A Consistent Variational Approach
 • Zeman, J.
  In: Scale transitions in space and time for materials. Leiden: Lorentz Center, International Center for workshops in the Sciences, 2009.
  2009

 • A Simple FETI-Based Approach to Homogenization of Debonding Composites
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • A Simple FETI-Based Approach to Homogenization of Debonding Composites
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 112. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Variational approach to stable damage evolution in discrete systems
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Centre for Analysis, Scientific computing and Applications. 2009-11-11.
  2009

 • Numerical approximation of rate-independent non-local damage problems
 • Zeman, J. - Mielke, A., - Roubíček, T.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 89-90. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Numerical Experiments in a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Proceedings. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. ISBN 978-953-7539-11-5.
  2009

 • Numerical Experiments in a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Roubíček, T., - Mielke, A.
  In: 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2009. pp. 70. ISBN 978-953-7539-10-8.
  2009

 • A Variational Approach to Non-Local Energy Minimization of Random Elastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • A Variational Approach to Non-Local Energy Minimization of Random Elastic Lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 143. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Unit cell simulations of composites with imperfect interfaces: A FETI-based approach
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Kruis, J.
  In: USNCCM10 Minisymposia Abstracts. Ohio: The Ohio State University, 2009.
  2009

 • FETI-Based Algorithm for Homogenization of Composites with Debonding Phases: Numerical Study
 • Gruber, P. - Zeman, J., - Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 39-40. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Dynamická zatěžovací zkouška - měření vibrací podlahy šrotovny varny v pivovaru Starobrno způsobených provozem odkaménkovače PVS 15
 • Máca, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 2.
  2009

 • Výsledky dynamického výpočtu lávky pro pěší přes Berounku na jižním obchvatu Prahy - objekt 204/3
 • Fajman, P. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 1.
  2009

 • Long-time Monitoring of Vibration on the Slab-on-girder Bridge
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 389-392. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Comparison of Static and Dynamic Young's Modulus of Gypsum Blocks
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 384-388. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Dynamic Young's Modulus Evaluation of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Modeling of the Mechanical and Mechatronics Systems 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 380-383. ISBN 978-80-553-0288-1.
  2009

 • Vibration Monitoring of the Bridge Loaded by Heavy Vehicle Traffic
 • Polák, M. - Plachý, T., - Rotter, T.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 120-123. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • Determination of Young's Modulus of Gypsum Blocks Using Two Different Experimental Methods
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 109-113. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • Comparison of Two Experimental Techniques for Determination of Young's Modulus of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics - RECENT ADVANCES IN APPLIED AND THEORETICAL MECHNICS. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 68-71. Mathematics and Computers in Science and Engineering. ISBN 978-960-474-140-3.
  2009

 • TEMP_KR
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • EMS_DOPR
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2009.
  2009

 • Role of distortional and warping stiffness of end regions at 3D performance of concrete bridges
 • Bittnar, Z. - Vráblík, L. - Křístek, V., - Polák, M.
  In: International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences. Norcross, GA: Tech Science Press, 2009. pp. 43-48. 13. ISSN 1933-2815.
  2009

 • Effective Properties of Fibers with Various Ratios of Phase Stiffness,
 • Procházka, P.
  In: Mesh Reduction Methods. Wessex: WIT PRESS, 2009. pp. 223-232. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-197-9.
  2009

 • Identification of Material Properties of FRC using Coupled Modeling
 • Procházka, P. - Kohoutková, A., - Vodička, J.
  In: Materials Characterization IV: Computational Methods and Experiments. Southampton: WIT Press, 2009. pp. 3-12. ISBN 978-1-84564-189-4.
  2009

 • Aftermath of explosions in underground free spaces
 • Procházka, P. - Kravtsov, A.
  In: Safety and Security Engineering III. Southampton: WIT Press, 2009. pp. 31-38. ISBN 978-1-84564-193-1.
  2009

 • Application of Smooth Particle Hydrodynamics to Solving Problems with Exacting Conditions
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 96-109. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Nonlinear variational bounds for composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 195-205. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Search for Kriging Approximation in Cement Paste Performance
 • Lepš, M. - Valtrová, M.
  In: Proseedings of the 8th WSEAS International Conference on Recent Advances in Computational intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics. Athens: WSEAS Press, 2009. pp. 158-163. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-144-1.
  2009

 • Soft computing in concrete mix optimization
 • Bittnar, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  In: Soft Computing in Civil and Structural Engineering. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2009, pp. 227-246. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-43-2.
  2009

 • A Practical Methodology for Comparison of Evolutionary Optimization Algorithms
 • Nosek, J. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-13. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-34-8.
  2009

 • Minimazing the Gibbs Effect in the Maz'ya's Solution to Mechanical Fields inside Heterogeneous Media
 • Novák, J. - Vondřejc, J., - Němeček, J.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 174. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Analysis of Heterogeneous Materials using Efficient Meshless Algorithms: One-dimensional Study
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Novák, J. opon.
  Praha: Defense date 2009-09-02. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2009

 • Comparison of Single and Multi-Objective Curve Fitting
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-34-8.
  2009

 • Yade
 • Šmilauer, V.
  [Software] 2009.
  2009

 • Convergence Analysis of Fast Fourier Transform Based Method for Modeling of Heterogeneous Materials: One-dimensional Study
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 173. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Kriging Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 284-285. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Kriging Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Aluminosilicate polymers - influence of elevated temperatures, efflorescence
 • Škvára, F. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  Ceramics - Silikáty. 2009, 53(4), 276-282. ISSN 0862-5468.
  2009

 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge
 • Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J.
  In: Book of Abstracts COMPDYN 2009. Athens: National Technical University, 2009. pp. 407-408. ISBN 978-960-254-682-6.
  2009

 • Multi-scale Modeling of Composite Materials
 • Vorel, J. - Šejnoha, M. supervisor - Tomková, B. opon., - Procházka, P. opon.
  Praha: Defense date 2009-12-08. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. ŠEJNOHA.
  2009

 • Stochastic Modeling of Chaotic Masonry via Mesostructural Characterization
 • Lombardo, M.T. - Zeman, J. - Šejnoha, M., - Falsone, G.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), 171-185. ISSN 1543-1649.
  2009

 • Mechanical, thermal and hygric properties of cracked self compacting concrete
 • Vejmelková, E. - Toman, J. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 228-234. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Effect of porosity on moisture transport properties of composite materials
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 178-184. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Water and heat transport properties of slag concrete
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 193-199. ISBN 978-80-214-3986-3.
  2009

 • Tvarová optimalizace vláken v kompozitech
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  Stavební obzor. 2009, 18(5), 129-133. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Metoda SPHP pro posouzení vlivu vysokých teplot na betonovou obezdívku
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Overall material properties of debonding composites
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04445-2.
  2009

 • Creep and Stress Relaxation of Concrete Slab with Pre-Stressed GFRP
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Proceeding of the Second Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, Seoul, Korea. Seoul: Hanyang University, 2009. p. 299-304.
  2009

 • Parallel Adaptive FEM Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Object Oriented Framework for the Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Implementation of the parallel conjugate gradinet method and its preconditioning
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 5-21. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Computer and experimental analysis of civil engineering materials and their multilayered systems
 • Kruis, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04466-7.
  2009

 • Expertní statický posudek budovy Hradecká č.p. 983, Jičín
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2009. Report no. 931140.
  2009

 • Odborný posudek na provedené konstrukce bytových domů A1-A2 - Nymburk na Labské terase
 • Fajman, P.
  [Technical Report] 2009. Report no. 930670.
  2009

 • Source of downfall of St. Simon and Judy Church Tower
 • Fajman, P.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 2009. pp. 173-176. ISBN 978-80-227-3170-6.
  2009

 • VERIFICATION OF THE DESIGN OF STRUCTURAL MEMBRANES VIA MEASUREMENTS
 • Fajman, P. - Polák, M.
  In: Textile Composites and Inflatable Structures IV. Madrid: ECCOMAS, 2009. pp. 302-305. ISBN 978-84-96736-70-2.
  2009

 • Nanoindentation of Osteoporotic Rat Bones
 • Vondrová, J. - Lukeš, J.
  In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. p. 247-248. ISBN 978-3-902544-02-5.
  2009

 • MKP modelování nosníků z lepeného lamelového dřeva s důrazem na náhodnost materiálových parametrů
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 67-68. ISBN 978-80-248-2091-0.
  2009

 • MKP modelování nosníků z lepeného lamelového dřeva s důrazem na náhodnost materiálových parametrů
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: IDEAS 09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 217-222. ISBN 978-80-01-04449-0.
  2009

 • Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation
 • Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R., - Růžička, P.
  Engineering of Biomaterials. 2009, 12(90), 6-8. ISSN 1429-7248.
  2009

 • Tramvajový most Ohrada - Palmovka, ověření velikosti předpínacích sil ve vnějších kabelech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 3.
  2009

 • Uncertainty Updating in the Description of Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Matthies, H.G.
  In: ICMM Book of Abstracts. Dortmund: Universität Dortmund, 2009. pp. 126.
  2009

 • Parallel Adaptive Finite Element Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • On XFEM Integration within an Object-Oriented Finite Element Code
 • Chamrová, R. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Civil Engineering Structures: Multiscale Damage Representation, Identification, Controlled Destruction And Quick Reconstruction
 • Ibrahimbegovic, A. - Kučerová, A. - Brancherie, D. - Hautefeuille, M. - Colliat, J.B. - Friedman, N., - Zlatar, M.
  In: Damage Assessment and Reconstruction after War or Natural Disaster. Dordrecht: Springer, 2009. pp. 3-28. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2385-8.
  2009

 • Selection strategy for corner nodes in FETI-DP Method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Abstract ot the Fifth International PhD, DLA Symposium. Pecs: Pollack Mihal Faculty of Engineering, 2009. pp. 12-13. ISBN 978-963-7298-34-9.
  2009

 • Analysis of coupled heat and moisture transfer in masonry structures
 • Sýkora, J. - Vorel, J. - Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Materials and Structures. 2009, 42(8), 1153-1167. ISSN 1359-5997.
  2009

 • Prestressed Slabs with FRP Reinforcement
 • Vítek, J. - Konvalinka, P.
  In: 5th Central Europian Congress on Concrete Engineering. Vienna: Austrian Society for Concrete and Construction Technology, 2009. pp. 7-11.
  2009

 • Je speciální beton s metakaolinem vhodný pro odolnější povrchové vrstvy betonů v náročných podmínkách?
 • Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Klečka, T., - Kolísko, J.
  In: Sanace 2009. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009, pp. 397-404. ISSN 1211-3700. Available from: http://ecentrum.fsv.cvut.cz
  2009

 • Utilization of Soft Computing Methods in Concrete Mix Design Optimization
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: Prof. Hermann Matthies. 2009-10-07.
  2009

 • Generation of Delaunay meshes
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Generation of Delaunay meshes
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 281. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Evaluation of homogenized thermal conductivities of imperfect carbon-carbon textile composites using the Mori-Tanaka method
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  Structural Engineering and Mechanics. 2009, 33(4), 429-446. ISSN 1225-4568.
  2009

 • Základy statiky - modelování složitějších statických soustav
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy mechaniky - pružnost a stabilita prutových prvků
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy statiky - vnitřní síly na prutu, složitější soustavy
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-10.
  2009

 • Základy statiky - rovinná soustava sil, příhradové konstrukce
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-09.
  2009

 • Základy statiky - úvod do problematiky, svazek sil
 • Dolejš, J. - Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Čakovičky: Českomoravská komora lešenářů o.s.. 2009-10-09.
  2009

 • Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P. - Kopecký, L. - Keppert, M., - Černý, R.
  International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
  2009

 • Homogenization of composites with interfacial debonding using duality-based solver and micromechanics
 • Gruber, P. - Zeman, J. - Kruis, J., - Šejnoha, M.
  Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. 2009, 16(1), 59-76. ISSN 1232-308X.
  2009

 • Methodology of field measurements filtering to maximize the correlation with material parameters
 • Kučerová, A.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009, pp. 72. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Towards practical methodology for comparison of optimization algorithms
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Nosek, J.
  In: WCSMO-8. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2009, pp. 94. ISBN 978-989-20-1554-5.
  2009

 • Optimization of Steel Truss for an Industrial Building in Prague (Czech Republic)
 • Timoneda Monfort, J. - Lepš, M., - Yepes Piqueras, V.
  Valencia: Defense date 2009-03-05. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Optimal Placement of Concrete Foundation Piles for Foundation of Industrial Factory in Delft (The Netherlands)
 • Escolano Vázquez, M. - Lepš, M., - González Vidosa, F.
  Valencia: Defense date 2008-12-18. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Steel structure optimization for shopping center roof in Prague (Czech Republic)
 • Sabater Zaragoza, V. - Lepš, M., - Yepes Piqueras, V.
  Valencia: Defense date 2009-01-29. Master Thesis. Universidad Politécnica de Valencia.
  2009

 • Porovnání jedno- a vícekriteriální identifikace modelu nanoindentace
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Load-balancing of Master-Slave Evolutionary Algorithm for Parameters Identification
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • Linka pro měření pracovního diagramu betonářské kompozitní výztuže
 • Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 20297. 2009-11-30.
  2009

 • Uncertainties in Engineering Problems Described by Fuzzy Sets
 • Kruis, J. - Štemberk, P.
  In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 1-14. ISBN 978-80-86407-60-9.
  2009

 • Numerical Analysis of Coupled Heat and Moisture Transfer with Discontinuities on Material Interfaces
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering III. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2009. ISBN 978-84-96736-65-8.
  2009

 • Material interface problems solved by domain decomposition methods
 • Kruis, J.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Material interface problems solved by domain decomposition methods
 • Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 150-151. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Description of Material Interfaces Based on Domain Decomposition Methods
 • Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 55-56. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Numerical Analysis of Coupled Problems with Discontinuities
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 273. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
  2009

 • Computation aspects of Kriging in chosen engineering problems
 • Valtrová, M. - Lepš, M. - Kučerová, A. opon., - Máca, P.
  Praha: Defense date 2009-06-10. Master Thesis. Česká zemědělská univerzita (ČZU).
  2009

 • Stochastická optimalizace návrhu konstrukcí
 • Nosek, J. - Lepš, M., - Novák, M. opon.
  Praha: Defense date 2009-01-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2009

 • Parameter Identification of a Nonlocal Hardening-Softening Elastoplastic Constitutive Law for Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Zysset, P. K., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the XXII Congress of the International Society of Biomechanics. Cape Town: University of Cape Town, 2009, pp. 244. ISBN 978-0-620-44037-0.
  2009

 • Identification of Material Parameters from Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J. - Forstová, K., - Němečková, J.
  In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
  2009

 • Effect of High Temperatures on Properties of Hybrid-Fiber Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete Durability and Service Life Planning - ConcreteLife'09. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 524-531. ISBN 978-2-35158-074-5.
  2009

 • High-Temperature Thermal Expansion of Fiber-Reinforced Cement Composites
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete Durability and Service Life Planning - ConcreteLife'09. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 449-456. ISBN 978-2-35158-074-5.
  2009

 • Creep of cement paste with w/c ratio 0,5
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009, pp. 183-187. ISBN 978-80-7372-483-2.
  2009

 • Nonlocal Constitutive Law for Softening of Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Zysset, P. K., - Jirásek, M.
  In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009, pp. 145-146. ISBN 978-83-7481-245-0.
  2009

 • Comparison of Static and Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009. pp. 201-206. ISBN 978-80-7372-483-2.
  2009

 • Zavěšený most na Jižní spojce v Praze - ověřeni velikosti osových sil v závěsech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 1.
  2009

 • Dynamická zatěžovací zkouška zavěšeného mostu přes nákladové nádraží v Praze - Vršovicích, Y529..3
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2009. Report no. 132001/2009.
  2009

 • Multiscale Model for Temperature Distribution in Hydrating Concrete
 • Šmilauer, V. - Krejčí, T.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(2), 135-151. ISSN 1543-1649.
  2009

 • IDENTIFICATION OF MATERIAL PARAMETERS FROM GRID NANOINDENTATION OF STRUCTURAL MATERIALS
 • Němeček, J. - Forstová, K., - Kopecký, L.
  In: Book of Abstracts of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics. Athens: ISASR, 2009. pp. 175. ISBN 978-960-254-683-3.
  2009

 • Characterization of Alkali-activated Fly-ash by Nanoindentation
 • Němeček, J. - Šmilauer, V., - Kopecký, L.
  In: Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 337-343. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Localization Properties of Isotropic Damage Models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Localization Properties of Isotropic Damage Models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 86-87. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3
 • Bittnar, Z. ed. - Bartoš, P.J.M. ed. - Němeček, J. ed. - Šmilauer, V. ed., - Zeman, J. ed.
  Praha, 2009-05-31/2009-06-02. Berlin: Springer-Verlag, 2009. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Modeling of Nanoindentation by a Visco-Elastic Porous Model with Application to Cement Paste
 • Davydov, D. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Nicom3 - Nanotechnology in Construction 3. Berlin: Springer-Verlag, 2009, pp. 187-192. ISBN 978-3-642-00979-2.
  2009

 • Creep Effects in Nanoindentation of Hydrated Phases of Cement Pastes
 • Němeček, J.
  Materials Characterization. 2009, 60(9), 1028-1034. ISSN 1044-5803.
  2009

 • Beams from the Glued Laminated Timber Experiment versus FEM Model
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009, 2009(55), 262-266. ISSN 2070-3724.
  2009

 • OOFEM, ver. 1.9
 • Patzák, B.
  [Software] 2009.
  2009

 • Creep and Stress Relaxation of Pre-stressed GFRP tendons in Concrete Structures
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures. Adelaide: The University of Adelaide, 2009.
  2009

 • Creep and stress relaxation of pre-stressed GFRP tendons in concrete structures
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Proceedings of the 9th International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney - Australia. Adelaide: The University of Adelaide, 2009. pp. 271. ISBN 978-0-9806755-0-4.
  2009

 • Heuristic Algorithm for Searching Corner Nodes in FETI-DP Method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 30-31. ISBN 978-80-86407-66-1.
  2009

 • Nanotechnology in Construction 3
 • Bittnar, Z. org. - Němeček, J. org. - Zeman, J. org., - Šmilauer, V. org.
  [Conference Hosting] 2009.
  2009

 • Material and structural characterization of alkali activated low-calcium brown coal fly ash
 • Škvára, F. - Kopecký, L. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  Journal of Hazardous Materials. 2009, 168(2-3), 711-720. ISSN 0304-3894.
  2009

 • Durability Properties of Self Compacting Concrete Produced Using Blast Furnace Slag
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P. - Grzeszczyk, S., - Černý, R.
  In: Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC'2009, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 343-350. ISBN 978-2-35158-073-8.
  2009

 • Effect of Harsh Environment on Properties of Self Compacting Concrete
 • Vejmelková, E. - Jerman, M. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC'2009, Proceedings of the 2nd International Symposium. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2009. pp. 335-342. ISBN 978-2-35158-073-8.
  2009

 • Elastic Layer Theory and Geomechanics
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Brouček, M.
  Praha: CTU Publishing House, 2009. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04339-4.
  2009

 • Experimental and numerical analysis of concrete slab prestressed with composite reinforcement
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Máca, P.
  In: Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Wessex: WIT PRESS, 2009. p. 83-94. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0.
  2009

 • Long term behaviour of concrete structures reinforced with pre-stressed GFRP tendons
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R., - Vítek, J.
  In: Fourteenth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Algarve, Portugal. Wessex: WIT PRESS, 2009. p. 535-545. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-187-0.
  2009

 • A Framework for Parallel Adaptive Finite Element Computations with Dynamic Load Balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • OOFEM: A Parallel Finite Element Toolkit
 • Patzák, B.
  In: Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-29-4.
  2009

 • Modeling of fresh concrete flow
 • Patzák, B. - Bittnar, Z.
  Computers and Structures. 2009, 87(15-16), 962-969. ISSN 0045-7949.
  2009

 • Extended Delaunay mesh generator
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 154-155. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Dlouhodobé ztráty předpětí v kompozitní výztuži určené pro betonové konstrukce
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  Stavební obzor. 2009, 18(1), 134-137. ISSN 1210-4027.
  2009

 • High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings
 • Polcar, T. - Martinez, R. - Vítů, T. - Kopecký, L. - Rodriguez, R., - Cavaleiro, A.
  Surface and Coatings Technology. 2009, 203(20-21), 3254-3259. ISSN 0257-8972.
  2009

 • Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
 • Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Úloha distortní a deplanační tuhosti koncových oblastí při prostorovém působení betonových mostů
 • Vráblík, L. - Křístek, V. - Bittnar, Z., - Polák, M.
  In: Mosty 2009. Brno: Sekurkon, 2009. pp. 243-247. ISBN 978-80-86604-43-5.
  2009

 • On Hashin-Shtrikman-Willis varitational principles for random heterogenous lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 310-311. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Numerical experiments in a non-local energetic model of damage
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 2009-04-29.
  2009

 • Zjednodušené modely interakce volného přepínacího kabelu s konstrukcí
 • Janda, Z. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2009, 18(2), 44-48. ISSN 1210-4027.
  2009

 • An Algorithm for Corner Nodes Selection in the FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 28-29. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • An Algorithm for Corner Nodes Selection in the FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 129-140. ISBN 978-80-86246-35-2.
  2009

 • Smlouva o odběru výsledků ve výzkumné oblasti sanace historických konstrukcí
 • Fajman, P.
  [Verified Technology] 2009.
  2009

 • Vliv biotických činitelů na stabilitu barokního krovu sv. Barbory v Otovicích
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Střechy, fasády, izolace. 2009, 16(1), 34-37. ISSN 1212-0111.
  2009

 • Rozložení sil v klenbě Vladislavského sálu
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  Stavební obzor. 2009, 18(2), 33-37. ISSN 1210-4027.
  2009

 • Postřehy o chování železobetonové konstrukce při požáru
 • Fajman, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2009, 9(1), 60-65. ISSN 1213-3116.
  2009

 • Vliv skladby lamel lepeného lamelového dřeva na jeho vlastnosti
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: Dřevostavby 2009. Volyně: VOŠ Volyně, 2009, pp. 113-118. ISBN 978-80-86837-21-5.
  2009

 • Long term surface rezistance of special concrete with metakaolin addition
 • Kolář, K. - Konvalinka, P. - Reiterman, P. - Jandeková, D. - Klečka, T., - Kolísko, J.
  In: Metakaolin 2009. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 67-73. ISBN 978-80-214-3843-9.
  2009

 • The FETI Method and its Applications: A Review
 • Kruis, J.
  In: Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2009. p. 199-216. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-41-8.
  2009

 • Localization Properties of Strain-Softening Gradient Plasticity Models. Part II: Theories with Gradients of Internal Variables
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S.
  International Journal of Solids and Structures. 2009, 46(11-12), 2239-2254. ISSN 0020-7683.
  2009

 • Localization Properties of Strain-Softening Gradient Plasticity Models. Part I: Strain-Gradient Theories
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S.
  International Journal of Solids and Structures. 2009, 46(11-12), 2225-2238. ISSN 0020-7683.
  2009

 • Determination of Material Characteristics of GFRP Bars from Nano to Macro Level
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 228-229. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Relaxation of Glass Based Composite Reinforcement Subjected to Pre-stressing of Concrete Members
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 226-227. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Fatigue of Concrete Slabs Pre-stressed with CFRP Tendons
 • Máca, P. - Sovják, R. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Heinrich, P.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 224-225. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Creep of the Concrete Slab Reinforced with Prestressed GFRP Tendons
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 222-223. ISBN 978-80-01-04286-1.
  2009

 • Generátor Delaunayovské sítě
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 217. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Testování škálovatelnosti metody FETI na superpočítači HPCx
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. pp. 1. ISBN 978-80-214-3810-1.
  2009

 • Testování škálovatelnosti metody FETI na superpočítači HPCx
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Juniorstav 2009 - 11. Odborná konference doktorského studia - CDROM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009.
  2009

 • GFRP as an internal reinforcement in concrete structures
 • Sovják, R. - Konvalinka, P. - Vítek, J., - Fornůsek, J.
  In: 9th International Postgraduate Research Conference, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester. Salford: University of Salford, 2009. pp. 836-841. ISBN 978-1-905732-64-7.
  2009

 • Study of micromechanical behavior of cement paste by integration of experimental nanoindentation and numerical analysis
 • Kabele, P. - Davydov, D. - Jůn, P. - Němeček, J., - Jirásek, M.
  In: Creep, shrinkage and durability mechanics of concrete and concrete structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 89-96. ISBN 978-0-415-48508-1.
  2009

 • Homogenization of Heterogeneous Materials with Random Geometry
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2008-11-26. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
  2009

 • Multiscale homogenization method for the prediction of paste creep based on fast Fourier transform
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Creep, shrinkage and durability mechanics of concrete and concrete structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-0-415-48508-1.
  2009

 • Linka pro zkoušení a měření, zejména betonářské kompozitní výztuže
 • Fornůsek, J. - Litoš, J. - Dupák, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 19466. 2009-03-30.
  2009

 • Optimal shape design for minimum Lagrangian
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Lok, T.S.
  Engineering Analysis with Boundary Elements. 2009, 33(4), 447-455. ISSN 0955-7997.
  2009

 • Novel anisotropic continuum-discrete damage model capable of representing localized failure of massive structures: Part II: identification from tests under heterogeneous stress field
 • Kučerová, A. - Brancherie, D. - Ibrahimbegovic, A. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  Engineering Computations. 2009, 26(1/2), 128-144. ISSN 0264-4401.
  2009

 • A2G - Atena To GiD converter v. 4.1.3.2525
 • Niewald, J. - Pryl, D. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  [Software] 2009.
  2009

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian