Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2010

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu
 • Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model Application.
  2010

 • Yade Documentation, The Yade Project, 1st ed.
 • Šmilauer, V. - Catalano, E. - Chareyre, B. - Dorofeenko, S. - Duriez, J. - Gladky, A. - Kozicki, J. - Modenese, C. - Scholtés, L. - Sibille, L. - Stránský, J., - Thoeni, K.
  [Research Report] 2010.
  2010

 • Výpočet odezvy konstrukcí na účinky silného seizmického zatížení
 • Pohl, K.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. pp. 50-63. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Dlouhodobé experimentální sledování dálničních mostů
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Sýkora, J., - Král, J.
  In: Mosty 2010. Brno: Sekurkon, 2010. pp. 197-201. ISBN 978-80-86604-48-0.
  2010

 • Vliv teploty na materiálové vlastnosti cementové pasty
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  Praha: Defense date 2010-01-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Nonlocal tangent operator for damage plasticity model
 • Horák, M. - Jirásek, M. - Charlebois, M., - Zysset, P.K.
  In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-80-85823-57-8.
  2010

 • FETI Method in Selected Engineering Problems
 • Kruis, J.
  In: Sixth PhD & DLA Symposium. Komló: Rotari Press, 2010. pp. 137-145. ISBN 978-963-7298-40-0.
  2010

 • Dynamická zkouška stávající lávky pro pěší přes řeku Vltavu v Praze - Troji
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132007/2010.
  2010

 • 2. etapa dynamické zkoušky mostního objektu SO 202/1 - most přes Lochkovské údolí v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132008/2010.
  2010

 • INFLUENCE OF DISLOCATIONS ON BUMPS OCCURRENCE IN DEEP MINES
 • Procházka, P.
  In: Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. San Diego: Missouri University of Science and Technology, 2010. pp. 156-167. ISBN 1-887009-15-9.
  2010

 • RegNeN
 • Mareš, T. - Kučerová, A.
  [Software] 2010.
  2010

 • Modelování fragmentace materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Využití konvergenčních měření při 2d analýze ražby tunelu v porovnání s metodou opěrných napětí
 • Janda, T. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  Tunel. 2010, 19(4), 52-57. ISSN 1211-0728.
  2010

 • Uncertainty Updating in the Description of Coupled Heat and Moisture Transport in Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Matthies, H. G.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 63. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Material Properties ag a Gypsum Block Exposed to Influence of Weather
 • Tesárek, P. - Mraček, T., - Padevět, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 427-430. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Convertor of General Mesh to Quad-Hexa Mesh
 • Rypl, D.
  [Software] 2010.
  2010

 • Uncertainty Updating in Description of Nonlinear Heat Transfer
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: TU Braunschweig. 2010-06-03.
  2010

 • Influence of fire in underground structures
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: MULTIPHYSICS 2010. Kumamoto: Kumamoto University, 2010. p. 52.
  2010

 • Impact of explosive to civil and underground structures
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: MULTIPHYSICS 2010. Kumamoto: Kumamoto University, 2010. p. 51.
  2010

 • Bumps in deep mines due to gas explosion based on hexagonal and boundary elements
 • Procházka, P.
  In: EMI 2010. Reston, Virginia: ASCE, 2010. p. 78-81.
  2010

 • Fiber shape optimization in symmetric unit cell
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the ASME 2010 Dynamic Systems and Control Conference DSCC2010. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. pp. 44-47. ISBN 978-0-7918-3884-6.
  2010

 • Shape optimization of two phase composites with a hole
 • Procházka, P.
  In: ICCE - 18. New Orleans: University of New Orleans, 2010. p. 89-96.
  2010

 • Three-Dimensional Reconstruction of Statistically Optimal Unit Cells of Multimodal Particulate Composites
 • Collins, B.C. - Matouš, K., - Rypl, D.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(5), 489-507. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Nano a makro mechanika 2010
 • Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Padevět, P. org., - Zobal, O. org.
  [Conference Hosting] 2010.
  2010

 • Cohesive Particle Model Using the Discrete Element Method on the YADE Platform
 • Šmilauer, V. - Jirásek, M. supervisor
  Praha: 2010. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška sklopného mostu - přemostění ochranného přístavu v Českém Vrbném
 • Polák, M.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132006/2010.
  2010

 • Vývoj statického modulu pružnosti šedé sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 141-144. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Vysoké teploty: vliv na vlastnosti cementové pasty
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2010. pp. 495-498. ISBN 978-80-87158-28-9.
  2010

 • Možnosti recyklace betonu
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Lidmila, M., - Tesárek, P.
  In: Betonářské dny 2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2010. pp. 491-494. ISBN 978-80-87158-28-9.
  2010

 • Mechanical Properties of Gypsum Blocks after Fire
 • Tesárek, P. - Wilczynská, A. - Korecký, T., - Padevět, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 431-434. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Determination of Compressive and Bending Strength of Hardened Gypsum
 • Padevět, P. - Wilczynská, A., - Tesárek, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 301-305. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Rozložení hodnot dynamického modulu pružnosti v sádrovém bloku
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 142-145. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Porovnání nedestruktivní a destruktivní metody stanovení modulu pružnosti sádry
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Mraček, T., - Padevět, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 138-141. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vliv okolí na vývoj mechanických vlastností sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 104-109. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vliv času na mechanické vlastnosti sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 98-103. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Stanovení modulu pružnosti v tlaku u sádrových vzorků
 • Padevět, P. - Hájková, A., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 30-36. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Recyklace energosádry: možnosti
 • Padevět, P. - Hájková, A., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 24-29. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Mechanické vlastnosti sádrových bloků
 • Zobal, O. - Németh, O. - Sekavová, H. - Plachý, T. - Padevět, P., - Tesárek, P.
  In: CzechSTAV 2010, Stavební systémy a technologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. pp. 126-134. ISBN 978-80-86703-38-1.
  2010

 • Variational Bounds for Creeping Composites
 • Procházka, P.
  In: ISCM II AND EPMESC XII. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. p. 1017-1021. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0778-7.
  2010

 • Overall Properties of Debonding Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š., - Kravtsov, A.
  In: ISCM II AND EPMESC XII. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 1028-1033. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0778-7.
  2010

 • CEMENT MIXTURE REINFORCED BY POLYPROPYLENE FIBERS AT HIGER TEMPERATURE CONDITIONS
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Trčková, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 367-374. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • On Selected Cost Functionals for Laminated Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Proceedings of The Tenth International Comference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 273-285. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-37-9.
  2010

 • CHOVÁNÍ CEMENTOVÉ PASTY PO TEPLOTNÍM ZATÍŽENÍ
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 155-158. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • VODNÍ SOUČINITEL A JEHO VLIV NA VLASTNOSTI CEMENTOVÉ PASTY
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 151-154. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • MATERIAL PROPERTIES OF SMALL SPECIMENS FROM CEMENT PASTE
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 448-450. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Design of Fiber Reinforced Concrete Structural Elements
 • Krátký, J. - Procházka, P., - Vodička, J.
  In: Proceedings of the Eighteenth Annual International Conference on Composites or Nano Engineering. Orlando: ICCE, 2010. pp. 3-4.
  2010

 • Overall Properties of FRC Composites From Recycled Material: Randomly Disturbed Fibers
 • Vodička, J. - Procházka, P., - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the Eighteenth Annual International Conference on Composites or Nano Engineering. Orlando: ICCE, 2010. p. 1-2.
  2010

 • The Role of Fabric in the Large Strain Compressive Behavior of Human Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Pretterklieber, M., - Zysset, P. K.
  Journal of Biomechanical Engineering. 2010, 132(12), 121006-1-121006-10. ISSN 0148-0731.
  2010

 • Evolutionary Algorithms for Multi-Objective Parameter Estimation
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M. supervisor
  Praha: Defense date 2010-09-01. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. LEPŠ.
  2010

 • Evolutionary Algorithms for Multi-Objective Parameter Estimation
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M. supervisor - Náprstek, J. opon., - Keršner, Z. opon.
  Praha: Defense date 2010-09-01. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. LEPŠ.
  2010

 • Multi-objective parameters estimation for affinity model of cement paste hydration
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 204-218. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Multi-objective optimization of cement paste properties
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. 2010, 5(2), 113-120. ISSN 1336-9024.
  2010

 • Změna materiálových vlastností cementových past vyrobených ze směsného cementu vlivem vysokých teplot
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 233-236. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • CEM II: Experimentální měření dotvarování cementové pasty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 137-140. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Numerical approach to a rate-independent model of decohesion in laminated composites
 • Zeman, J. - Gruber, P.
  In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 239-250. ISBN 978-80-85823-57-8.
  2010

 • On rate-independent models of mixed-mode delamination phenomena
 • Zeman, J. - Gruber, P.
  In: Rate-independent systems: Modeling, Analysis, and Computations. Banff: Banff International Research Station, 2010. pp. 14.
  2010

 • A variational approach to homogenization of composites with debonding interfaces
 • Zeman, J. - Gruber, P., - Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Messina: University of Messina. 2010-08-04.
  2010

 • Creep of cement pastes from CEM I
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 443-447. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Time Dependence of Mechanical Properties of Specimens Made from "Grey Gypsum"
 • Padevět, P. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Advances in Control, Chemical Engineering, Civil Engineering & Mechanical Engineering. New Jersey: WSEAS Press, 2010. pp. 195-200. ISSN 1792-6661. ISBN 978-960-474-251-6.
  2010

 • Creep of cement paste preloaded by high temperature
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Advances in Control, Chemical Engineering, Civil Engineering & Mechanical Engineering. New Jersey: WSEAS Press, 2010. pp. 182-187. ISSN 1792-6661. ISBN 978-960-474-251-6.
  2010

 • Cement Pastes Prepared from CEM II: Measuring the Creep
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 1-8. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Měření dotvarování cementové pasty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010. pp. 193-196. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Sádra jako "staronový " materiál ve stavebnictví
 • Padevět, P. - Hájková, A. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010. pp. 209-212. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Sádra - stavební materiál a možnosti její recyklace
 • Padevět, P. - Wilczynská, A., - Tesárek, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010, pp. 205-208. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Implementace prvku P2P1 do programového prostředí OOFEM
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 64-69. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Model and control of walking human being
 • Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J.
  In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010, pp. 113-119. ISBN 978-80-87012-29-1.
  2010

 • Comparison of Material Properties of Cement Paste at High Temperatures
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 402-407. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Uncertainty updating in the description of heterogeneous materials
 • Kučerová, A. - Matthies, H. G.
  Technische Mechanik. 2010, 30(1-3), 211-226. ISSN 0232-3869.
  2010

 • Self-adaptive Artificial Neural Network in Numerical Models Calibration
 • Kučerová, A. - Mareš, T.
  In: Artificial Neural Networks - ICANN 2010. Berlin: Springer-Verlag, 2010, pp. 347-350. Lecture Notes in Computer Science. ISBN 978-3-642-15818-6. Available from: http://www.springerlink.com/content/9261745789168507/
  2010

 • Uncertainty Updating in Description of Heterogeneous Materials with Nonlinear Constitutive Law
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Rosić, B., - Matthies, H. G.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Review of Methods in Nonlinear Models' Parameters Identification
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010, ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISBN 978-1-905088-36-2.
  2010

 • Creep of Cement Paste Specimens Made from CEM II
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 396-401. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Zkoušení odolnosti betonu s přídavkem metakaolinu proti působení chrl při různé povrchové úpravě vzorků
 • Jandeková, D. - Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 58-63. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Technologie výroby suché maltové směsi TS530
 • Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • Zařízení pro měření dotvarování materiálů
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Czechia. Patent Application. 2010-09-29.
  2010

 • Zařízení pro měření dotvarování materiálů
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Czechia. Utility Model CZ 21955. 2010-09-29.
  2010

 • Aproximace funkce poddajnosti založená na spojitém retardačním spektru
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 1-16. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Experiences with the Isogeometric Analysis in Structural Mechanics
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010, ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Interakce davu s konstrukcemi tribun
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 175-176. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Modelování konstrukcí tribun
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Onesided moistening of concrete at various temperatures
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 375-382. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • TRFEL, version 2010
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • METR, version 2010
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  [Software] 2010.
  2010

 • On a boundary recognition via alpha shape
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 78-83. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Modelling of Coupled Heat and Moisture Transfer in Soils
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Brouček, M.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 59. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Salt Scaling Resistance of Concrete with Added Metakaolin
 • Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 46-54. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Assessment of laminated cylindrical arch loaded by a shock wave
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the First International Conference of Protective Structures. Brentwood: Multi-Science Publishing Co Ltd, 2010. pp. 94-101. ISBN 978-0-415-64337-5.
  2010

 • Modelování vláknocementových kompozitů pomocí stochastických konečných prvků
 • Přinosil, M. - Kabele, P., - Pukl, R. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Design concept of a bridge joint based on strain hardening fibre reinforced cementitious composite
 • Matušková, E. - Kabele, P., - Šafář, R. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Modelování vláknocementových kompozitů
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 116-122. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Modelling of Micromechanical Phenomena in Cementitious Composites
 • Matušková, E.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 92-97. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Mikroanalýzy mediálního povrchu artikulární chrupavky na tibii pomocí AFM
 • Duníková, J. - Petrtýl, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Recent Advance in Finite Element Modeling of Strain-Hardening Fiber-Reinforced Cementitious Composites (SHCC)
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Sapporo: Hokkaido University, Division of Built Environment, Prof. T. Matsumoto. 2010-12-06.
  2010

 • Finite Element Modeling of Strain-Hardening Fiber-Reinforced Cementitious Composites (SHCC)
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Gifu: Gifu University, Department of Civil Engineering, Prof. K. Rokugo. 2010-05-20.
  2010

 • Localized damage of fiber reinforced beams using free haxagons
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: ICCM 2010 International Conference on Computational Methods. Chang Sha: Hunan university, 2010. p. 96-99.
  2010

 • Mesoscale Analysis of High Temperature Effects on Properties of Concrete
 • Kabele, P. - Surovec, J., - Pekař, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Stochastic finite element modeling of multiple cracking in fiber reinforced cementitious composites
 • Kabele, P.
  In: Fracture and Damage of Advanced Fibre-reinforced Cement-based Materials. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2010. p. 155-163. ISBN 978-3-931681-97-5.
  2010

 • Effect of elevated temperature on concrete structures by boundary elements
 • Procházka, P.
  In: ICCM 2010 International Conference on Computational Methods. Chang Sha: Hunan university, 2010. p. 26-29.
  2010

 • Macroscopic Elastic Properties of Particle Models
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010, pp. 1-7. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Macroscopic Properties of Particle Models: Uniaxial Tension
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Šmilauer, V.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, pp. 132-137. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Misconceptions on Variability of Fracture Energy, Its Uniaxial Definition by Work of Fracture, and Its Presumed Dependence on Crack Length and Specimen Size
 • Bazant, Z. P. - Yu, Q. - Cusatis, G. - Cedolin, L., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures - FraMCOS-7. Seoul: Korea Concrete Institute, 2010, pp. 1-7. ISBN 978-89-5708-180-8.
  2010

 • Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Regularized Damage-Plastic Model for Trabecular Bone
 • Horák, M. - Charlebois, M. - Jirásek, M., - Zysset, P. K.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010, pp. 1-2.
  2010

 • Implementace materiálových modelů pro velké deformace do programu OOFEM
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 51-57. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Optimal pre-stress and lay-ups in a thick-walled hollow cylinder for minimum stresses
 • Procházka, P.
  In: High Performance Structures and Materials V. Southampton: WIT Press, 2010. p. 379-388. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-464-2.
  2010

 • Thermo-Mechanical Analysis of a Prestressed Concrete Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 58. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Long-term Behaviour of GFRP tendon
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 13-21. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Localization Properties of Damage Models
 • Jirásek, M. - Horák, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 327-336. ISBN 978-0-415-58479-1.
  2010

 • Bayesian updating of uncertainty in description of material properties using polynomial chaos expansion
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • VÍCEÚROVŇOVÁ ANALÝZA TRANSPORTNÍCH PROCESŮ VE ZDIVU
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2010. pp. 278-286. ISBN 978-80-02-02273-2.
  2010

 • Study on fire resistance in tunnel FR concrete
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 383-390. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • Multiscale Analysis of Coupled Transport Processes in Masonry Structures
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 82-83. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Multiscale modeling of transport processes in masonry structures
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M. supervisor - Červenka, J. opon., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2010-09-01. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky. Supervised by M. ŠEJNOHA.
  2010

 • Influence of dislocations on bumps occurrence in deep mines
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Lok, Tan Seng
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(4), 475-487. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Shock waves as a main destructive dynamical loading of structures
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2010. ISBN 978-80-01-04697-5.
  2010

 • Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs
 • Sovják, R. - Heikkilä, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 89-106. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • MEFEL 2010
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Zařízení k relativnímu měření průhybů mostů
 • Litoš, J. - Polák, M. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Zařízení k relativnímu měření deformací
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Smooth Particle Hydrodynamic Solution of a Three-Dimensional Model of a Tunnel exposed to Extreme Temperatures
 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Trčková, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 148-162. ISBN 978-1-905088-40-9.
  2010

 • Klec pro dlouhodobé zkoušky dotvarování betonu
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Change of Material Properties of the Cement Paste CEM I
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, pp. 307-310. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • ESCO 2010 Book of Abstracts
 • Solin, P. ed. - Karban, P. ed. - Cimrman, R. ed., - Kruis, J. ed.
  Pilsen, 2010-06-28/2010-07-02. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Tools for quantification of tunnel excavation risk
 • Špačková, O. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Geologically Active. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. ISBN 978-0-415-60034-7.
  2010

 • Zařízení pro zatěžování nosníků čtyřbodovým ohybem
 • Dolejš, J. - Fornůsek, J. - Litoš, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Multi-scale modeling of transport processes in masonry structures
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Messina: Universita degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria Civile. 2010-08-04.
  2010

 • Two-scale modeling of couplet heat and moisture transport in masonry structure
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: HetMat - Modelling of Heterogeneous Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2010. pp. 157-164. ISBN 978-2-35158-108-7.
  2010

 • Mori-Tanaka based estimates for effective conductivity of various engineering materials
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bad Herrenalb: Institute of Engineering Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology. 2010-11-30.
  2010

 • Material characterization and modeling of carbon-carbon textile composites
 • Vorel, J. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance Structures and Materials V. Southampton: WIT Press, 2010. pp. 3-13. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-464-2.
  2010

 • Experimental and numerical observations of interfacial transition zone
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 1-10. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Computational Homogenization of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structure
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Macroscopic Constitutive law for Mastic Asphalt Mixtures from Computational Homogenization
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Applications of Averaging Schemes and Periodic Unit Cells in Search for Effective Properties of Mastic Asphalt Mixtures
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Phenomenon of preconsolidation and simple tools for the influence zone depth estimation
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 120-127. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží
 • Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • A Variational Approach to Homogenization of Composites with Debonding Interfaces
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: HetMat - Modelling of Heterogeneous Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2010. pp. 113-121. ISBN 978-2-35158-108-7.
  2010

 • A Rate-Independent Model for Composite Materials with Imperfect Interfaces based on Energy Minimization
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISBN 978-1-905088-40-9.
  2010

 • On the efficient triangulation of random point sets
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 175-187. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Stability analysis on the roof trusses of the Broumov group of churches to underline statical sense of Dientzenhofers
 • Kuklík, P. - Duinker, P., - Hettinga, J.
  In: Structural Analysis of Historic Constructions. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2010. pp. 385-390. Strengthening and Retrofitting. ISSN 1022-6680.
  2010

 • Measuring of Creep Cement Paste CEM II
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, pp. 293-299. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • LayBe
 • Gruber, P.
  [Software] 2010.
  2010

 • Optimal shape of fibers in composites with various ratios of phase stiffnesses
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques XI. Eastleigh: EC Ltd., 2010. pp. 379-388. ISBN 978-0-9547783-7-8.
  2010

 • Optimal shape of fibers in composites with various ratios of phase stiffnesses
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques XI. Eastleigh: EC Ltd., 2010. pp. 381-386. ISBN 978-0-9547783-7-8.
  2010

 • Numerické modelování laminovaných skleněných nosníků
 • Zemanová, A. - Zeman, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Numerical modeling of laminated glass structures
 • Zemanová, A.
  Praha: Defense date 2010-12-15. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Material Damping 01
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2010.
  2010

 • Experimentální ověření dynamických účinků chodců na nově postavené lávce pro pěší přes řeku Berounku - SO 204/3 na SOKP 514
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132003/2010.
  2010

 • Hierarchical Modeling of Plain Weave Fabric Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Tunelování při optimální zmrazení horniny
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2010, 19(7), 205-209. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Optimalizace laminátových kompozitů pomocí vlastních parametrů
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  Stavební obzor. 2010, 19(8), 234-238. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Unv2oofem, ver 1.0
 • Patzák, B. - Hlaváček, P., - Šmilauer, V.
  [Software] 2010.
  2010

 • TRANSPREP 2010
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Pevnost kolagenních vláken mezi plazmaticky modifikovanými povrchy COC-blend polymerů
 • Denk, F. - Jíra, A., - Petrtýl, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 17-23. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Elastic Surface Modification of Rigid Hip Replacements
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 17th Congress of the European Society of Biomechanics. Edinburgh: University of Edinburg, 2010,
  2010

 • Micromechanical analysis of alkali activated fly ashes
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Geopolymer Camp 2010. Saint Quentin: Geopolymer Institute, 2010.
  2010

 • MuPIF, ver. 1.0
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Object-oriented programming and the extended finite-element method
 • Chamrová, R. - Patzák, B.
  Engineering and Computational Mechanics. 2010, EM44(163), 271-278. ISSN 1755-0777.
  2010

 • Variational model for debonding in fibrous composites solved by FETI method
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Numerical Treatment of a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Mielke, A., - Roubíček, T.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Energetic formulations of plasticity and two-scale homogenization
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Eindhoven University of Technology. 2010-04-23.
  2010

 • Temperature Effects on One Bay of st. Vitus' Cathedral
 • Beran, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(2), 209-217. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Implementation of T-spline Based Isogeometric Analysis within an Object Oriented Environment
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of The Tenth International Comference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-37-9.
  2010

 • Application of Micromechanics on Alkali-activated Materials
 • Šmilauer, V. - Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Hlaváček, P.
  Advances in Science and Technology. 2010, 69(1), 75-85. ISSN 1662-0356.
  2010

 • The Initial Bearing Capacities of Subchondral Bone Replacements Considerably Contributing to Chondrogenesis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2010, 12(3), 59-65. ISSN 1509-409X.
  2010

 • Cycloolefin-Copolymer/Polyethylene (COC/PE) Blend Assists with the Creation of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: Layered Nanostructures - Polymers with Improved Properties. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010, pp. 161-174. Macromolecular Symposia. ISSN 1022-1360. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201050811/citedby
  2010

 • MIDAS (Multifunctional Interface between Design And mechanical response Solver)
 • Svoboda, L.
  [Software] 2010.
  2010

 • Modeling of concrete creep based on Microprestress-solidification theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 147-161. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • The Selection of Fixing Nodes in FETI-DP Method Using Graph Theory
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 119-135. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • SOLVING LARGE SCALE ENGINEERING PROBLEMS ON PARALLEL COMPUTERS
 • Brož, J. - Šejnoha, M. opon., - Vondrák, Vít opon.
  Praha: 2010. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2010

 • Python implementation of the FFT based homogenization of data from nanoindentation
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. - Němeček, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2010.
  2010

 • MATLAB implementation of a FFT-based solver for numerical homogenization accelerated by conjugate gradients
 • Vondřejc, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • COSE
 • Vorel, J. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  [Software] 2010.
  2010

 • Analýza mikromechanických vlastností porézního materiálu
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 70-77. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • VLIV VLHKOSTI NA MIKROSTRUKTURU CEMENTOVÉ PASTY ZKOUMANÉ POMOCÍ AFM
 • Němeček, J. - Pečová, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 110-115. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • ÚČINNOST STAVEBNÍCH OPRAV VĚŽE BAZILIKY SV. JIŘÍ
 • Fajman, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 45-50. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • EFFECTS OF CHANGES IN STRUCTURAL SYSTEM ON INCLINATION OF ST. GEORGE BASILICA TOWER
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  In: Structural Faults and Repair 2010. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2010. pp. 657-663. ISBN 0-947644-67-9.
  2010

 • Structural changes effect on deflect of tower st. Jiri on Prague Castle
 • Fajman, P.
  In: Structural Analysis of Historic Constructions. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2010. pp. 379-384. Strengthening and Retrofitting. ISSN 1022-6680.
  2010

 • Surface modification of cyclic olefin copolymers for osteochondral defect repair can increase pro-destructive potential of human chondrocytes in vitro
 • Polanská, J. - Hulejová, H. - Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Spirovová, I. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Veigl, D., - Šenolt, L.
  Physiological Research. 2010, 59(2), 247-253. ISSN 0862-8408.
  2010

 • Způsob přípravy stavebních hmot na bázi aluminosilikátových polymerů
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Šmilauer, V. - Svoboda, P. - Trypesová, D. - Vinšová, L., - Myšková, L.
  Czechia. Patent Application.
  2010

 • Clinical treatments of osteochondral defects - biomechanical conditions: The movie presentation
 • Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, pp. 24-26. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Elastic Properties of the Peripheral Surface of Implants
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 139-143. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Effect of Bioligand Binding Fields on the Biocompatibility of the Implant
 • Denk, F. - Jíra, A., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 2010(3), 386-388. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Biomechanical and biochemical conditions regulate the osteo/chondro-genesis
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, pp. 240-244. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro"
 • Denk, F. - Jíra, A. - Petrtýl, M., - Sedláček, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 2010(3), 304-310. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Způsob fixace toxických látek v matrici alumosilikátového polymeru
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Šmilauer, V. - Svoboda, P. - Myšková, L. - Trypesová, D., - Vinšová, L.
  Czechia. Patent Application.
  2010

 • Biomechanické, biochemické a biologické podmínky vzniku nové artikulární chrupavky
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 17(1-2), 222-230. ISSN 1212-4575.
  2010

 • The Volume regulation and accumulation of synovial fluid between articular plateaus of knee joints
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  In: MEDICON2010. Berlin: Springer Science+Business Media, 2010, pp. 570-573. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-13038-0. Available from: http://www.medicon2010.org
  2010

 • Mikrotopografie artikulární chrupavky na mediální kloubní ploše tibie
 • Petrtýl, M. - Duníková, J. - Danešová, J., - Forstová, K.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 17(3-4), 270-281. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Model of Ion Transport in Alkali-Actived Materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 45-50. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Aproximace funkce poddajnosti založená na spojitém retardačním spektru
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 39-40. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Stanovení hodnot parametrů v teorii solidifikace a mikropředpětí
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 37-44. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II
 • Kruis, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Geometric Death Frequency-141
 • Díaz, F. - Kurilla, L. - Svoboda, L., - Florián, M.
  [Prototype] 2010.
  2010

 • ALGORITMUS PRO VÝBĚR FIXUJÍCÍCH ULZŮ VYUŽÍVAJÍCÍ TEORII GRAFŮ
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 11-16. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • OOFEM, ver. 2.0
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Rypl, D. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P., - Kolařík, F.
  [Software] 2010.
  2010

 • Application of Micromechanics on Alkali-activated Materials
 • Šmilauer, V. - Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Hlaváček, P.
  In: Proceedings of the 12th International Ceramics Congress - CIMTEC 2010. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2010. pp. 75-85. ISBN 978-3-908158-61-5.
  2010

 • Model of ion transport in alkali-activated materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 41-42. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Nano a Makro Mechanika 2010
 • Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Padevět, P. ed., - Zobal, O. ed.
  Praha, 2010-11-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vylehčené stropní desky z vysokohodnotných cementových kompozitů
 • Hájek, P. - Fiala, C. - Kabele, P. - Kynčlová, M., - Přinosil, M.
  Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2010. ISBN 978-80-01-04497-1.
  2010

 • Resistance of concrete with added metakaolin to salt scaling
 • Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  In: Thermophysics 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 172-179. ISBN 978-80-214-4166-8.
  2010

 • MATLAB implementation of a FFT-based solver for numerical homogenization accelerated by conjugate gradients
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-919-7.
  2010

 • Behaviour of gypsum wall during fire test
 • Korecký, T. - Tesárek, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 141-148. ISBN 978-80-214-4166-8.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu v Praze 16 Lochkovicích - pod mostem SO 206 na SOKP 513
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132005/2010.
  2010

 • 1. etapa dynamické zkoušky mostního objektu SO 202/1 - most přes Lochkovské údolí v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132004/2010.
  2010

 • Numerical analysis of problems with discontinuities on material interfaces
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: 1st Central European Symposium on Building Physics. Lodz: Technical University of Lodz, 2010. p. 101-106. ISBN 978-83-7283-367-9.
  2010

 • Moderate Use of Object Oriented Programming for Scientific Computing
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 1-16. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Preconditioning Based on Aggregation with Inexact Solvers
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • "Size-effect" a využití rezonanční metody pro stanovení dynamického modulu pružnosti sádry
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R., - Polák, M.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 153-156. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Změna dynamického modulu pružnosti při vysychání sádry
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 213-216. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Design of Multi-Physics Integration Tool
 • Patzák, B.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • An Object Oriented Framework for Multilevel Analysis
 • Šmilauer, V. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Determination of Micromechanical Properties of a Hen's Eggshell by Means of Nanoindentation
 • Severa, L. - Němeček, J. - Nedomová, Š., - Buchar, J.
  Journal of Food Engineering. 2010, 101(2), 146-151. ISSN 0260-8774.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška stávající lávky pro pěší "U tenisu" přes řeku Bečvu v Přerově
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132002/2010.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška mostního objektu SO 204/1.4 v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132001/2010.
  2010

 • Zavěšený most přes rybník Jordán v Táboře (ev. č. 19 -042..3) - ověření velikosti osových sil v závěsech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 1.
  2010

 • Long-term behaviour of GFRP tendon
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • The frost resistance of concrete with added metakaolin
 • Máca, P. - Konvalinka, P.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 16-19.
  2010

 • Bond Properties of GFRP Rebars and Concrete in Flexure after Freeze/Thaw Cycles
 • Sovják, R. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 13-15.
  2010

 • Experiment in Real Conditions: Mechanical Properties of Gypsum Block Determined Using Non-destructive and Destructive Methods
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Hájková, A., - Padevět, P.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 418-423. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Time Evolution of "Grey Gypsum" Mechanical Properties
 • Tesárek, P. - Plachý, T. - Hájková, A. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 413-417. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Comparison of Static and Dynamic Young's Modulus of Gypsum Blocks
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 465-469. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Long-time Monitoring of Vibration on the Slab-on-girder Bridge
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 470-473. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Dynamic Young's Modulus Evaluation of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 461-464. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
  2010

 • Effects of High Temperature on Mesoscale Properties of Concerete
 • Kabele, P. - Pekař, J., - Surovec, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 113-129. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Coupled Modeling of Fiber Reinforced Concrete for Splitting Tensile Strength
 • Kohoutková, A. - Procházka, P., - Vodička, J.
  In: Fibre Reinforced Materials. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. p. 183-190. ISBN 978-981-08-5198-9.
  2010

 • TP 144 - Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK
 • Křístek, V. - Vráblík, L. - Hrdoušek, V. - Barták, J. - Němeček, J., - Polák, M.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2010.
  2010

 • Long-term investigation of concrete elements with FRP
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Fracture mechanics test specimen design for cementitious composites
 • Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 365-366. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Observation of surface under load combination
 • Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Huňka, P.
  In: Metakaolin. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2010. pp. 103-108. ISBN 978-80-214-4064-7.
  2010

 • Tools for modeling fluid-structure interaction via Lagrangian FEM
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 319-322. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Development of EDT generator
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 83-84. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • THE IMPACT OF GROUNDWATER TO ARTEFICIALY COMPACTED SOILS - EXPERIMENTAL ANALYSIS
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of Twin International Conferences on Geotechnical and Geo-Environmental Engineering cum 7th Ground Improvement Techniques. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 187-192. ISBN 978-981-08-5201-6.
  2010

 • The Selection of Fixing Nodes for the FETI-DP Method in Three Dimensions
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. pp. 7-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Field Measurements Filtering for Maximization of the Correlation with Material Parameters
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Karlsruhe: International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM). 2010-03-24.
  2010

 • Soft computing methods in optimization of cement paste performance
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Karlsruhe: International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM). 2010-03-24.
  2010

 • Artificial Neural Network as Universal Approximation of Nonlinear Relations
 • Kučerová, A. - Mareš, T.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Genetic Programming and Kriging Approximation in Optimization of Cement Paste Performance
 • Valtrová, M. - Vitingerová, Z. - Šmilauer, V., - Lepš, M.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 478-483. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Genetic Programming Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010, pp. 1-12. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Parameter estimation for affinity hydration model of cement paste
 • Vitingerová, Z. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Optimization. Lisabon: APMTAC - Associacao Portuguesa de Mecanica Teorica, Aplicada e Computacional, 2010, pp. 139. ISBN 978-989-96264-3-0.
  2010

 • A Graphical Methodology for Comparison of Evolutionary Optimization Algorithms
 • Lepš, M. - Nosek, J.
  In: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Optimization. Lisabon: APMTAC - Associacao Portuguesa de Mecanica Teorica, Aplicada e Computacional, 2010, pp. 166. ISBN 978-989-96264-3-0.
  2010

 • Snížení životnosti nosné konstrukce a pád věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2010, 19(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(2), 219-225. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Fast Fourier Transform based homogenization solved by iterative solvers
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. p. 1-2.
  2010

 • Fast Fourier Transform based homogenization solved by iterative solvers
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • MESHDECOMP
 • Brož, J.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2010.
  2010

 • Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials: Assessment and Synthesis of Analytical Data and Construction of the System
 • Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Maděra, J. - Padevět, P. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Plachý, T. - Polák, M. - Sovják, R. - Toman, J. - Tydlitát, V., - Vejmelková, E.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04576-3.
  2010

 • Coupled analysis of reactor vessels
 • Kruis, J. - Fajman, P.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Application of BOSS preconditioner to the fourth order problems
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 93-96. ISBN 978-80-87136-07-2.
  2010

 • Efficient computer implementation of coupled hydro-thermo-mechanical analysis
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1578-1588. ISSN 0378-4754.
  2010

 • Accelerating a FFT-based solver for numerical homogenization of periodic media by conjugate gradients
 • Zeman, J. - Vondřejc, J. - Novák, J., - Marek, I.
  Journal of Computational Physics. 2010, 229(21), 8065-8071. ISSN 0021-9991.
  2010

 • Selection strategy for fixing nodes in FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2010, 5(2), 57-68. ISSN 1788-1994.
  2010

 • Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
 • Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 66-69.
  2010

 • Effect of Surface Treatment on the Microstructure of Cement Paste Assessed by AFM
 • Němeček, J. - Pečová, P., - Němečková, J.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 269-276. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Micromechanical Properties of Hen's Eggshell Determined by Nanoindentation Technique
 • Němeček, J. - Severa, L. - Buchar, J., - Nedomová, Š.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 277-284. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • NANOINDENTATION OF ALKALI-ACTIVATED FLY ASH
 • Němeček, J. - Šmilauer, V. - Němečková, J., - Kopecký, L.
  In: Nanotechnology in Cement and Concrete. Washington: Transportation Research Board, 2010. p. 36-40. ISBN 978-0-309-14276-2.
  2010

 • Multiscale simulation of fracturing braided composites via repetitive unit cells
 • Šmilauer, V. - Bažant, Z., - Patzák, B.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Properties of HPC containing supplementary cementing materials
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Černý, R. - Ondráček, M., - Sedlmajer, M.
  In: Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 1457-1462. ISBN 978-0-415-59318-2.
  2010

 • Thermal properties of aramid-fiber reinforced cement composite
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 965-972. ISBN 978-0-415-59318-2.
  2010

 • Time dependent behaviour of concrete slab prestressed with FRP
 • Sovják, R. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU, 2010. pp. 27-32. ISBN 978-87-7877-301-2.
  2010

 • Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu
 • Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 20985. 2010-06-14.
  2010

 • Zlepšení kvality malých datových souborů na základě doplňujících informací
 • Novotná, E. - Šejnoha, J.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Long-Time Monitoring of Thermal Actions on a Prestressed Concrete Bridge Structure
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 369-376. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Nondestructive Determination of Young's Modulus of Gypsum Specimens Using Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R., - Polák, M.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. p. 339-344. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Kalorimetr k měření hydratačního tepla kompozitních materiálů
 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Zákoutský, J.
  In: 32.Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků.. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 193-196. ISBN 978-80-7395-259-4.
  2010

 • Variability of Strength for Beams from the Glued Laminated Timber
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 257-260. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Material properties of plasters for façade renovation of historical buildings
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques Selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2010. pp. 318-322. ISBN 978-9955-28-593-9.
  2010

 • An adaptive time discretization of the classical and the dual porosity model of Richards' equation
 • Kuráž, M. - Mayer, P. - Lepš, M., - Trpkošová, D.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 233(12), 3167-3177. ISSN 0377-0427.
  2010

 • Paralelní implementace metody sdružených gradientů a výběr fixujících uzlů pro metodu FETI-DP
 • Brož, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT, Fakulta stavebni v Praze, katedra mechaniky: doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - organizátor semináře. 2010-02-25.
  2010

 • Complete damage in elastic and viscoelastic media and its energetics
 • Mielke, A. - Roubíček, T., - Zeman, J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2010, 199(21-22), 1242-1253. ISSN 0045-7825.
  2010

 • Vliv doby výstavby konstrukce na pravděpodobnost poruchy zemního svahu
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Kos, J.
  Stavební obzor. 2010, 19(4), 101-105. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Adaptive hp-FEM with dynamical meshes for transient heat and moisture transfer problems
 • Šolín, P. - Dubcová, L., - Kruis, J.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 233(12), 3103-3112. ISSN 0377-0427.
  2010

 • Porovnání vlivu dvou typů metakaolinu na mrazuvzdornost betonu
 • Máca, P. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  In: Metakaolin. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2010. pp. 61-68. ISBN 978-80-214-4064-7.
  2010

 • Macroscopic Constitutive Law for Mastic Asphalt Mixtures from Multiscale Modeling
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 131-149. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Softening Gradient Plasticity: Analytical Study of Localization Under Nonuniform Stress
 • Jirásek, M. - Zeman, J., - Vondřejc, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 37-60. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Technologie stanovení dynamických vlastností inovované chladicí věže
 • Bittnar, Z. - Bittnar, P.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • Spolehlivá realizace betonáže masivních průřezů mostní obloukové konstrukce
 • Bittnar, Z. - Šmilauer, V., - Krejčí, T.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • The Causes of Construction Failures - Structural Analysis
 • Brouček, M. - Kuklík, P., - Sýkora, J.
  In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 366-367. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Numerical Modeling of Fluid-Structure Interaction
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 356-357. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Multiscale investigation of cementitious composites exposed to aggressive environment
 • Pekař, J. - Kabele, P.
  In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 164-165. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2010. CTU Reports. vol. 14. ISBN 978-80-01-04501-5.
  2010

 • Sweeping of Unstructured Meshes over Generalized Extruded Volumes
 • Rypl, D.
  Finite Elements in Analysis and Design. 2010, 46(1-2), 203-215. ISSN 0168-874X.
  2010

 • Using the Spherical Harmonic Analysis and the Advancing Front Technique for the Discretization of 3D Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  Advances in Engineering Software. 2010, 41(1), 38-45. ISSN 0965-9978.
  2010

 • Deconvolution algorithm
 • Němeček, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Probability density function - PDF
 • Němeček, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • A Nonlocal Constitutive Model for Trabecular Bone Softening in Compression
 • Charlebois, M. - Jirásek, M., - Zysset, P. K.
  Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. 2010, 9(5), 597-611. ISSN 1617-7959.
  2010

 • Meso-scale Approach to Modelling the Fracture Process Zone of Concrete Subjected to Uniaxial Tension
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2010, 47(7-8), 957-968. ISSN 0020-7683.
  2010

 • NANOINDENTATION AS A NEW TOOL FOR EVALUATION OF HEN'S EGGSHELL LOCAL MECHANICAL PROPERTIES
 • Severa, L. - Buchar, J. - Němeček, J., - Nedomová, Š.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 368-370. ISSN 0009-2770.
  2010

 • ON THE EVALUATION OF ELASTIC PROPERTIES FROM NANOINDENTATION OF HETEROGENEOUS SYSTEMS
 • Němeček, J. - Lukeš, J.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 279-282. ISSN 0009-2770.
  2010

 • DYNAMIC NANOINDENTATION OF BOVINE INTERVERTEBRAL END PLATE
 • Lukeš, J. - Šepitka, J., - Němeček, J.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 338-341. ISSN 0009-2770.
  2010

 • A COMPARATIVE STUDY OF NANOINDENTATION MEASUREMENTS ON THIN COATINGS
 • Lofaj, F. - Němeček, J., - Bláhová, O.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 271-274. ISSN 0009-2770.
  2010

 • ESTIMATION OF FRACTURE PROCESS ZONE EXTENT IN CEMENTITIOUS COMPOSITES
 • Veselý, V. - Kešner, Z. - Němeček, J. - Frantík, P. - Řoutil, L., - Kucharczyková, B.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 382-385. ISSN 0009-2770.
  2010

 • Visco-Elasto-Plastic Properties of Cement Paste
 • Davydov, D. - Jirásek, M. supervisor - Lackner, R. opon., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-27. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2010

 • Modely pro dotvarování a smršťování betonu
 • Havlásek, P. - Jirásek, M., - Krejčí, T. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Studie omezujících podmínek v evolucním návrhu ocelových rámových konstrukcí
 • Sobotková, M. - Zeman, J., - Lepš, M. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Time-dependent mechanical characteristics measured through the use of a microindentation technique
 • Minster, J. - Bláhová, O. - Lukeš, J., - Němeček, J.
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2010, 1-9. ISSN 1573-2738.
  2010

 • Pragamatic analysis of Charles Bridge in Prague
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] XIOS Hogeschool Limburg: Dr. Kurt de Proft, XIOS Hogeschool Limburg. 2009-05-04.
  2010

 • Selection strategy for fixing nodes in FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 37-40. ISBN 978-80-87136-07-2.
  2010

 • Identification of viscoelastic C-S-H behavior in mature cement paste by FFT-based homogenization method
 • Šmilauer, V. - Bažant, Z.
  Cement and Concrete Research. 2010, 40(2), 197-207. ISSN 0008-8846.
  2010

 • Statistical Research of Mechanical Properties of Glued Laminated Timber Beams
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 376-380. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Triangulation of 3D Domains
 • Rypl, D.
  [Software] 2010.
  2010

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell