Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2010

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu
 • Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model Application.
  2010

 • Yade Documentation, The Yade Project, 1st ed.
 • Šmilauer, V. - Catalano, E. - Chareyre, B. - Dorofeenko, S. - Duriez, J. - Gladky, A. - Kozicki, J. - Modenese, C. - Scholtés, L. - Sibille, L. - Stránský, J., - Thoeni, K.
  [Research Report] 2010.
  2010

 • Výpočet odezvy konstrukcí na účinky silného seizmického zatížení
 • Pohl, K.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. pp. 50-63. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Dlouhodobé experimentální sledování dálničních mostů
 • Rotter, T. - Hrdoušek, V. - Polák, M. - Sýkora, J., - Král, J.
  In: Mosty 2010. Brno: Sekurkon, 2010. pp. 197-201. ISBN 978-80-86604-48-0.
  2010

 • Vliv teploty na materiálové vlastnosti cementové pasty
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  Praha: Defense date 2010-01-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Nonlocal tangent operator for damage plasticity model
 • Horák, M. - Jirásek, M. - Charlebois, M., - Zysset, P.K.
  In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-80-85823-57-8.
  2010

 • FETI Method in Selected Engineering Problems
 • Kruis, J.
  In: Sixth PhD & DLA Symposium. Komló: Rotari Press, 2010. pp. 137-145. ISBN 978-963-7298-40-0.
  2010

 • Dynamická zkouška stávající lávky pro pěší přes řeku Vltavu v Praze - Troji
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132007/2010.
  2010

 • 2. etapa dynamické zkoušky mostního objektu SO 202/1 - most přes Lochkovské údolí v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132008/2010.
  2010

 • INFLUENCE OF DISLOCATIONS ON BUMPS OCCURRENCE IN DEEP MINES
 • Procházka, P.
  In: Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. San Diego: Missouri University of Science and Technology, 2010. pp. 156-167. ISBN 1-887009-15-9.
  2010

 • RegNeN
 • Mareš, T. - Kučerová, A.
  [Software] 2010.
  2010

 • Modelování fragmentace materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Využití konvergenčních měření při 2d analýze ražby tunelu v porovnání s metodou opěrných napětí
 • Janda, T. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  Tunel. 2010, 19(4), 52-57. ISSN 1211-0728.
  2010

 • Uncertainty Updating in the Description of Coupled Heat and Moisture Transport in Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Matthies, H. G.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 63. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Material Properties ag a Gypsum Block Exposed to Influence of Weather
 • Tesárek, P. - Mraček, T., - Padevět, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 427-430. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Convertor of General Mesh to Quad-Hexa Mesh
 • Rypl, D.
  [Software] 2010.
  2010

 • Uncertainty Updating in Description of Nonlinear Heat Transfer
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: TU Braunschweig. 2010-06-03.
  2010

 • Influence of fire in underground structures
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: MULTIPHYSICS 2010. Kumamoto: Kumamoto University, 2010. p. 52.
  2010

 • Impact of explosive to civil and underground structures
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: MULTIPHYSICS 2010. Kumamoto: Kumamoto University, 2010. p. 51.
  2010

 • Bumps in deep mines due to gas explosion based on hexagonal and boundary elements
 • Procházka, P.
  In: EMI 2010. Reston, Virginia: ASCE, 2010. p. 78-81.
  2010

 • Fiber shape optimization in symmetric unit cell
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the ASME 2010 Dynamic Systems and Control Conference DSCC2010. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. pp. 44-47. ISBN 978-0-7918-3884-6.
  2010

 • Shape optimization of two phase composites with a hole
 • Procházka, P.
  In: ICCE - 18. New Orleans: University of New Orleans, 2010. p. 89-96.
  2010

 • Three-Dimensional Reconstruction of Statistically Optimal Unit Cells of Multimodal Particulate Composites
 • Collins, B.C. - Matouš, K., - Rypl, D.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(5), 489-507. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Nano a makro mechanika 2010
 • Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Padevět, P. org., - Zobal, O. org.
  [Conference Hosting] 2010.
  2010

 • Cohesive Particle Model Using the Discrete Element Method on the YADE Platform
 • Šmilauer, V. - Jirásek, M. supervisor
  Praha: 2010. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška sklopného mostu - přemostění ochranného přístavu v Českém Vrbném
 • Polák, M.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132006/2010.
  2010

 • Vývoj statického modulu pružnosti šedé sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 141-144. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Vysoké teploty: vliv na vlastnosti cementové pasty
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2010. pp. 495-498. ISBN 978-80-87158-28-9.
  2010

 • Možnosti recyklace betonu
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Lidmila, M., - Tesárek, P.
  In: Betonářské dny 2010. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2010. pp. 491-494. ISBN 978-80-87158-28-9.
  2010

 • Mechanical Properties of Gypsum Blocks after Fire
 • Tesárek, P. - Wilczynská, A. - Korecký, T., - Padevět, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 431-434. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Determination of Compressive and Bending Strength of Hardened Gypsum
 • Padevět, P. - Wilczynská, A., - Tesárek, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 301-305. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Rozložení hodnot dynamického modulu pružnosti v sádrovém bloku
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 142-145. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Porovnání nedestruktivní a destruktivní metody stanovení modulu pružnosti sádry
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Mraček, T., - Padevět, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 138-141. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vliv okolí na vývoj mechanických vlastností sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 104-109. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vliv času na mechanické vlastnosti sádry
 • Padevět, P. - Mraček, T., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 98-103. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Stanovení modulu pružnosti v tlaku u sádrových vzorků
 • Padevět, P. - Hájková, A., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 30-36. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Recyklace energosádry: možnosti
 • Padevět, P. - Hájková, A., - Tesárek, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 24-29. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Mechanické vlastnosti sádrových bloků
 • Zobal, O. - Németh, O. - Sekavová, H. - Plachý, T. - Padevět, P., - Tesárek, P.
  In: CzechSTAV 2010, Stavební systémy a technologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. pp. 126-134. ISBN 978-80-86703-38-1.
  2010

 • Variational Bounds for Creeping Composites
 • Procházka, P.
  In: ISCM II AND EPMESC XII. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. p. 1017-1021. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0778-7.
  2010

 • Overall Properties of Debonding Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š., - Kravtsov, A.
  In: ISCM II AND EPMESC XII. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 1028-1033. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0778-7.
  2010

 • CEMENT MIXTURE REINFORCED BY POLYPROPYLENE FIBERS AT HIGER TEMPERATURE CONDITIONS
 • Procházka, P. - Doležel, V., - Trčková, J.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 367-374. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • On Selected Cost Functionals for Laminated Composites
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Proceedings of The Tenth International Comference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 273-285. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-37-9.
  2010

 • CHOVÁNÍ CEMENTOVÉ PASTY PO TEPLOTNÍM ZATÍŽENÍ
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 155-158. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • VODNÍ SOUČINITEL A JEHO VLIV NA VLASTNOSTI CEMENTOVÉ PASTY
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 151-154. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • MATERIAL PROPERTIES OF SMALL SPECIMENS FROM CEMENT PASTE
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 448-450. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Design of Fiber Reinforced Concrete Structural Elements
 • Krátký, J. - Procházka, P., - Vodička, J.
  In: Proceedings of the Eighteenth Annual International Conference on Composites or Nano Engineering. Orlando: ICCE, 2010. pp. 3-4.
  2010

 • Overall Properties of FRC Composites From Recycled Material: Randomly Disturbed Fibers
 • Vodička, J. - Procházka, P., - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the Eighteenth Annual International Conference on Composites or Nano Engineering. Orlando: ICCE, 2010. p. 1-2.
  2010

 • The Role of Fabric in the Large Strain Compressive Behavior of Human Trabecular Bone
 • Charlebois, M. - Pretterklieber, M., - Zysset, P. K.
  Journal of Biomechanical Engineering. 2010, 132(12), 121006-1-121006-10. ISSN 0148-0731.
  2010

 • Evolutionary Algorithms for Multi-Objective Parameter Estimation
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M. supervisor
  Praha: Defense date 2010-09-01. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. LEPŠ.
  2010

 • Evolutionary Algorithms for Multi-Objective Parameter Estimation
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M. supervisor - Náprstek, J. opon., - Keršner, Z. opon.
  Praha: Defense date 2010-09-01. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. LEPŠ.
  2010

 • Multi-objective parameters estimation for affinity model of cement paste hydration
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 204-218. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Multi-objective optimization of cement paste properties
 • Vitingerová, Z. - Lepš, M., - Šmilauer, V.
  Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. 2010, 5(2), 113-120. ISSN 1336-9024.
  2010

 • Změna materiálových vlastností cementových past vyrobených ze směsného cementu vlivem vysokých teplot
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 233-236. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • CEM II: Experimentální měření dotvarování cementové pasty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 137-140. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Numerical approach to a rate-independent model of decohesion in laminated composites
 • Zeman, J. - Gruber, P.
  In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 239-250. ISBN 978-80-85823-57-8.
  2010

 • On rate-independent models of mixed-mode delamination phenomena
 • Zeman, J. - Gruber, P.
  In: Rate-independent systems: Modeling, Analysis, and Computations. Banff: Banff International Research Station, 2010. pp. 14.
  2010

 • A variational approach to homogenization of composites with debonding interfaces
 • Zeman, J. - Gruber, P., - Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Messina: University of Messina. 2010-08-04.
  2010

 • Creep of cement pastes from CEM I
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 443-447. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Time Dependence of Mechanical Properties of Specimens Made from "Grey Gypsum"
 • Padevět, P. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Advances in Control, Chemical Engineering, Civil Engineering & Mechanical Engineering. New Jersey: WSEAS Press, 2010. pp. 195-200. ISSN 1792-6661. ISBN 978-960-474-251-6.
  2010

 • Creep of cement paste preloaded by high temperature
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Advances in Control, Chemical Engineering, Civil Engineering & Mechanical Engineering. New Jersey: WSEAS Press, 2010. pp. 182-187. ISSN 1792-6661. ISBN 978-960-474-251-6.
  2010

 • Cement Pastes Prepared from CEM II: Measuring the Creep
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 1-8. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Měření dotvarování cementové pasty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010. pp. 193-196. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Sádra jako "staronový " materiál ve stavebnictví
 • Padevět, P. - Hájková, A. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010. pp. 209-212. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Sádra - stavební materiál a možnosti její recyklace
 • Padevět, P. - Wilczynská, A., - Tesárek, P.
  In: XIV.Mezinárodní konference "ekologie a nové stavební hmoty a výrobky".. Brno: VUSTAH - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2010, pp. 205-208. ISBN 978-80-87397-02-2.
  2010

 • Implementace prvku P2P1 do programového prostředí OOFEM
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 64-69. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Model and control of walking human being
 • Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J.
  In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010, pp. 113-119. ISBN 978-80-87012-29-1.
  2010

 • Comparison of Material Properties of Cement Paste at High Temperatures
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 402-407. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Uncertainty updating in the description of heterogeneous materials
 • Kučerová, A. - Matthies, H. G.
  Technische Mechanik. 2010, 30(1-3), 211-226. ISSN 0232-3869.
  2010

 • Self-adaptive Artificial Neural Network in Numerical Models Calibration
 • Kučerová, A. - Mareš, T.
  In: Artificial Neural Networks - ICANN 2010. Berlin: Springer-Verlag, 2010, pp. 347-350. Lecture Notes in Computer Science. ISBN 978-3-642-15818-6. Available from: http://www.springerlink.com/content/9261745789168507/
  2010

 • Uncertainty Updating in Description of Heterogeneous Materials with Nonlinear Constitutive Law
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Rosić, B., - Matthies, H. G.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Review of Methods in Nonlinear Models' Parameters Identification
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Vitingerová, Z.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010, ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T.
  In: Proceedings of the Tenth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISBN 978-1-905088-36-2.
  2010

 • Creep of Cement Paste Specimens Made from CEM II
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 396-401. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Zkoušení odolnosti betonu s přídavkem metakaolinu proti působení chrl při různé povrchové úpravě vzorků
 • Jandeková, D. - Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 58-63. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Technologie výroby suché maltové směsi TS530
 • Máca, P. - Zatloukal, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • Zařízení pro měření dotvarování materiálů
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Czechia. Patent Application. 2010-09-29.
  2010

 • Zařízení pro měření dotvarování materiálů
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Czechia. Utility Model CZ 21955. 2010-09-29.
  2010

 • Aproximace funkce poddajnosti založená na spojitém retardačním spektru
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 1-16. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Experiences with the Isogeometric Analysis in Structural Mechanics
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010, ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Interakce davu s konstrukcemi tribun
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 175-176. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Modelování konstrukcí tribun
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Onesided moistening of concrete at various temperatures
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 375-382. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • TRFEL, version 2010
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • METR, version 2010
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  [Software] 2010.
  2010

 • On a boundary recognition via alpha shape
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 78-83. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Modelling of Coupled Heat and Moisture Transfer in Soils
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Brouček, M.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 59. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Salt Scaling Resistance of Concrete with Added Metakaolin
 • Máca, P. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 46-54. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Assessment of laminated cylindrical arch loaded by a shock wave
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the First International Conference of Protective Structures. Brentwood: Multi-Science Publishing Co Ltd, 2010. pp. 94-101. ISBN 978-0-415-64337-5.
  2010

 • Modelování vláknocementových kompozitů pomocí stochastických konečných prvků
 • Přinosil, M. - Kabele, P., - Pukl, R. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Design concept of a bridge joint based on strain hardening fibre reinforced cementitious composite
 • Matušková, E. - Kabele, P., - Šafář, R. opon.
  Praha: Defense date 2011-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Modelování vláknocementových kompozitů
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 116-122. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Modelling of Micromechanical Phenomena in Cementitious Composites
 • Matušková, E.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 92-97. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Mikroanalýzy mediálního povrchu artikulární chrupavky na tibii pomocí AFM
 • Duníková, J. - Petrtýl, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Recent Advance in Finite Element Modeling of Strain-Hardening Fiber-Reinforced Cementitious Composites (SHCC)
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Sapporo: Hokkaido University, Division of Built Environment, Prof. T. Matsumoto. 2010-12-06.
  2010

 • Finite Element Modeling of Strain-Hardening Fiber-Reinforced Cementitious Composites (SHCC)
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Gifu: Gifu University, Department of Civil Engineering, Prof. K. Rokugo. 2010-05-20.
  2010

 • Localized damage of fiber reinforced beams using free haxagons
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: ICCM 2010 International Conference on Computational Methods. Chang Sha: Hunan university, 2010. p. 96-99.
  2010

 • Mesoscale Analysis of High Temperature Effects on Properties of Concrete
 • Kabele, P. - Surovec, J., - Pekař, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Stochastic finite element modeling of multiple cracking in fiber reinforced cementitious composites
 • Kabele, P.
  In: Fracture and Damage of Advanced Fibre-reinforced Cement-based Materials. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2010. p. 155-163. ISBN 978-3-931681-97-5.
  2010

 • Effect of elevated temperature on concrete structures by boundary elements
 • Procházka, P.
  In: ICCM 2010 International Conference on Computational Methods. Chang Sha: Hunan university, 2010. p. 26-29.
  2010

 • Macroscopic Elastic Properties of Particle Models
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010, pp. 1-7. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Macroscopic Properties of Particle Models: Uniaxial Tension
 • Stránský, J. - Jirásek, M., - Šmilauer, V.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, pp. 132-137. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Misconceptions on Variability of Fracture Energy, Its Uniaxial Definition by Work of Fracture, and Its Presumed Dependence on Crack Length and Specimen Size
 • Bazant, Z. P. - Yu, Q. - Cusatis, G. - Cedolin, L., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures - FraMCOS-7. Seoul: Korea Concrete Institute, 2010, pp. 1-7. ISBN 978-89-5708-180-8.
  2010

 • Přípravek pro statické zkoušky klenbových konstrukcí
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Regularized Damage-Plastic Model for Trabecular Bone
 • Horák, M. - Charlebois, M. - Jirásek, M., - Zysset, P. K.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010, pp. 1-2.
  2010

 • Implementace materiálových modelů pro velké deformace do programu OOFEM
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 51-57. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Optimal pre-stress and lay-ups in a thick-walled hollow cylinder for minimum stresses
 • Procházka, P.
  In: High Performance Structures and Materials V. Southampton: WIT Press, 2010. p. 379-388. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-464-2.
  2010

 • Thermo-Mechanical Analysis of a Prestressed Concrete Containment
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 58. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Long-term Behaviour of GFRP tendon
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 13-21. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Localization Properties of Damage Models
 • Jirásek, M. - Horák, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 327-336. ISBN 978-0-415-58479-1.
  2010

 • Bayesian updating of uncertainty in description of material properties using polynomial chaos expansion
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • VÍCEÚROVŇOVÁ ANALÝZA TRANSPORTNÍCH PROCESŮ VE ZDIVU
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M.
  In: Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2010. pp. 278-286. ISBN 978-80-02-02273-2.
  2010

 • Study on fire resistance in tunnel FR concrete
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Our World in Concrete and Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 383-390. ISBN 978-981-08-5200-9.
  2010

 • Multiscale Analysis of Coupled Transport Processes in Masonry Structures
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 82-83. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Multiscale modeling of transport processes in masonry structures
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M. supervisor - Červenka, J. opon., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2010-09-01. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky. Supervised by M. ŠEJNOHA.
  2010

 • Influence of dislocations on bumps occurrence in deep mines
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Lok, Tan Seng
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(4), 475-487. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Shock waves as a main destructive dynamical loading of structures
 • Kravtsov, A. - Procházka, P.
  Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2010. ISBN 978-80-01-04697-5.
  2010

 • Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs
 • Sovják, R. - Heikkilä, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 89-106. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • MEFEL 2010
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Zařízení k relativnímu měření průhybů mostů
 • Litoš, J. - Polák, M. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Zařízení k relativnímu měření deformací
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Smooth Particle Hydrodynamic Solution of a Three-Dimensional Model of a Tunnel exposed to Extreme Temperatures
 • Pešková, Š. - Procházka, P., - Trčková, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 148-162. ISBN 978-1-905088-40-9.
  2010

 • Klec pro dlouhodobé zkoušky dotvarování betonu
 • Litoš, J. - Sovják, R. - Vítek, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Change of Material Properties of the Cement Paste CEM I
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, pp. 307-310. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • ESCO 2010 Book of Abstracts
 • Solin, P. ed. - Karban, P. ed. - Cimrman, R. ed., - Kruis, J. ed.
  Pilsen, 2010-06-28/2010-07-02. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-898-5.
  2010

 • Tools for quantification of tunnel excavation risk
 • Špačková, O. - Novotná, E., - Šejnoha, J.
  In: Geologically Active. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. ISBN 978-0-415-60034-7.
  2010

 • Zařízení pro zatěžování nosníků čtyřbodovým ohybem
 • Dolejš, J. - Fornůsek, J. - Litoš, J., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • Multi-scale modeling of transport processes in masonry structures
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Messina: Universita degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria Civile. 2010-08-04.
  2010

 • Two-scale modeling of couplet heat and moisture transport in masonry structure
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: HetMat - Modelling of Heterogeneous Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2010. pp. 157-164. ISBN 978-2-35158-108-7.
  2010

 • Mori-Tanaka based estimates for effective conductivity of various engineering materials
 • Vorel, J. - Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bad Herrenalb: Institute of Engineering Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology. 2010-11-30.
  2010

 • Material characterization and modeling of carbon-carbon textile composites
 • Vorel, J. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance Structures and Materials V. Southampton: WIT Press, 2010. pp. 3-13. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-84564-464-2.
  2010

 • Experimental and numerical observations of interfacial transition zone
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 1-10. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Computational Homogenization of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structure
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Macroscopic Constitutive law for Mastic Asphalt Mixtures from Computational Homogenization
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Applications of Averaging Schemes and Periodic Unit Cells in Search for Effective Properties of Mastic Asphalt Mixtures
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Phenomenon of preconsolidation and simple tools for the influence zone depth estimation
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. pp. 120-127. Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková. ISBN 978-80-553-0527-1.
  2010

 • Přípravek pro měření dynamické odezvy betonové desky na pružném podloží
 • Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2010.
  2010

 • A Variational Approach to Homogenization of Composites with Debonding Interfaces
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: HetMat - Modelling of Heterogeneous Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2010. pp. 113-121. ISBN 978-2-35158-108-7.
  2010

 • A Rate-Independent Model for Composite Materials with Imperfect Interfaces based on Energy Minimization
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISBN 978-1-905088-40-9.
  2010

 • On the efficient triangulation of random point sets
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 175-187. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Stability analysis on the roof trusses of the Broumov group of churches to underline statical sense of Dientzenhofers
 • Kuklík, P. - Duinker, P., - Hettinga, J.
  In: Structural Analysis of Historic Constructions. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2010. pp. 385-390. Strengthening and Retrofitting. ISSN 1022-6680.
  2010

 • Measuring of Creep Cement Paste CEM II
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, pp. 293-299. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • LayBe
 • Gruber, P.
  [Software] 2010.
  2010

 • Optimal shape of fibers in composites with various ratios of phase stiffnesses
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques XI. Eastleigh: EC Ltd., 2010. pp. 379-388. ISBN 978-0-9547783-7-8.
  2010

 • Optimal shape of fibers in composites with various ratios of phase stiffnesses
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques XI. Eastleigh: EC Ltd., 2010. pp. 381-386. ISBN 978-0-9547783-7-8.
  2010

 • Numerické modelování laminovaných skleněných nosníků
 • Zemanová, A. - Zeman, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Numerical modeling of laminated glass structures
 • Zemanová, A.
  Praha: Defense date 2010-12-15. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Material Damping 01
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2010.
  2010

 • Experimentální ověření dynamických účinků chodců na nově postavené lávce pro pěší přes řeku Berounku - SO 204/3 na SOKP 514
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132003/2010.
  2010

 • Hierarchical Modeling of Plain Weave Fabric Composites
 • Vorel, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Tunelování při optimální zmrazení horniny
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2010, 19(7), 205-209. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Optimalizace laminátových kompozitů pomocí vlastních parametrů
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  Stavební obzor. 2010, 19(8), 234-238. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Unv2oofem, ver 1.0
 • Patzák, B. - Hlaváček, P., - Šmilauer, V.
  [Software] 2010.
  2010

 • TRANSPREP 2010
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Pevnost kolagenních vláken mezi plazmaticky modifikovanými povrchy COC-blend polymerů
 • Denk, F. - Jíra, A., - Petrtýl, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 17-23. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Elastic Surface Modification of Rigid Hip Replacements
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 17th Congress of the European Society of Biomechanics. Edinburgh: University of Edinburg, 2010,
  2010

 • Micromechanical analysis of alkali activated fly ashes
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Geopolymer Camp 2010. Saint Quentin: Geopolymer Institute, 2010.
  2010

 • MuPIF, ver. 1.0
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Object-oriented programming and the extended finite-element method
 • Chamrová, R. - Patzák, B.
  Engineering and Computational Mechanics. 2010, EM44(163), 271-278. ISSN 1755-0777.
  2010

 • Variational model for debonding in fibrous composites solved by FETI method
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Numerical Treatment of a Rate-Independent Model of Non-Local Damage
 • Zeman, J. - Mielke, A., - Roubíček, T.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010.
  2010

 • Energetic formulations of plasticity and two-scale homogenization
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Eindhoven: Eindhoven University of Technology. 2010-04-23.
  2010

 • Temperature Effects on One Bay of st. Vitus' Cathedral
 • Beran, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(2), 209-217. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Implementation of T-spline Based Isogeometric Analysis within an Object Oriented Environment
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of The Tenth International Comference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-37-9.
  2010

 • Application of Micromechanics on Alkali-activated Materials
 • Šmilauer, V. - Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Hlaváček, P.
  Advances in Science and Technology. 2010, 69(1), 75-85. ISSN 1662-0356.
  2010

 • The Initial Bearing Capacities of Subchondral Bone Replacements Considerably Contributing to Chondrogenesis
 • Petrtýl, M. - Danešová, J. - Lísal, J. - Šenolt, L. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2010, 12(3), 59-65. ISSN 1509-409X.
  2010

 • Cycloolefin-Copolymer/Polyethylene (COC/PE) Blend Assists with the Creation of New Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Hulejová, H. - Polanská, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Černý, P.
  In: Layered Nanostructures - Polymers with Improved Properties. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010, pp. 161-174. Macromolecular Symposia. ISSN 1022-1360. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.201050811/citedby
  2010

 • MIDAS (Multifunctional Interface between Design And mechanical response Solver)
 • Svoboda, L.
  [Software] 2010.
  2010

 • Modeling of concrete creep based on Microprestress-solidification theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 147-161. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • The Selection of Fixing Nodes in FETI-DP Method Using Graph Theory
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 119-135. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • SOLVING LARGE SCALE ENGINEERING PROBLEMS ON PARALLEL COMPUTERS
 • Brož, J. - Šejnoha, M. opon., - Vondrák, Vít opon.
  Praha: 2010. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2010

 • Python implementation of the FFT based homogenization of data from nanoindentation
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. - Němeček, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2010.
  2010

 • MATLAB implementation of a FFT-based solver for numerical homogenization accelerated by conjugate gradients
 • Vondřejc, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • COSE
 • Vorel, J. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  [Software] 2010.
  2010

 • Analýza mikromechanických vlastností porézního materiálu
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 70-77. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • VLIV VLHKOSTI NA MIKROSTRUKTURU CEMENTOVÉ PASTY ZKOUMANÉ POMOCÍ AFM
 • Němeček, J. - Pečová, P.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 110-115. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • ÚČINNOST STAVEBNÍCH OPRAV VĚŽE BAZILIKY SV. JIŘÍ
 • Fajman, P.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 45-50. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • EFFECTS OF CHANGES IN STRUCTURAL SYSTEM ON INCLINATION OF ST. GEORGE BASILICA TOWER
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  In: Structural Faults and Repair 2010. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2010. pp. 657-663. ISBN 0-947644-67-9.
  2010

 • Structural changes effect on deflect of tower st. Jiri on Prague Castle
 • Fajman, P.
  In: Structural Analysis of Historic Constructions. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2010. pp. 379-384. Strengthening and Retrofitting. ISSN 1022-6680.
  2010

 • Surface modification of cyclic olefin copolymers for osteochondral defect repair can increase pro-destructive potential of human chondrocytes in vitro
 • Polanská, J. - Hulejová, H. - Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Spirovová, I. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Veigl, D., - Šenolt, L.
  Physiological Research. 2010, 59(2), 247-253. ISSN 0862-8408.
  2010

 • Způsob přípravy stavebních hmot na bázi aluminosilikátových polymerů
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Šmilauer, V. - Svoboda, P. - Trypesová, D. - Vinšová, L., - Myšková, L.
  Czechia. Patent Application.
  2010

 • Clinical treatments of osteochondral defects - biomechanical conditions: The movie presentation
 • Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, pp. 24-26. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Elastic Properties of the Peripheral Surface of Implants
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 139-143. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Effect of Bioligand Binding Fields on the Biocompatibility of the Implant
 • Denk, F. - Jíra, A., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 2010(3), 386-388. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Biomechanical and biochemical conditions regulate the osteo/chondro-genesis
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, pp. 240-244. ISBN 978-80-7372-648-5.
  2010

 • Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro"
 • Denk, F. - Jíra, A. - Petrtýl, M., - Sedláček, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 2010(3), 304-310. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Způsob fixace toxických látek v matrici alumosilikátového polymeru
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Šmilauer, V. - Svoboda, P. - Myšková, L. - Trypesová, D., - Vinšová, L.
  Czechia. Patent Application.
  2010

 • Biomechanické, biochemické a biologické podmínky vzniku nové artikulární chrupavky
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 17(1-2), 222-230. ISSN 1212-4575.
  2010

 • The Volume regulation and accumulation of synovial fluid between articular plateaus of knee joints
 • Petrtýl, M. - Danešová, J., - Lísal, J.
  In: MEDICON2010. Berlin: Springer Science+Business Media, 2010, pp. 570-573. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-13038-0. Available from: http://www.medicon2010.org
  2010

 • Mikrotopografie artikulární chrupavky na mediální kloubní ploše tibie
 • Petrtýl, M. - Duníková, J. - Danešová, J., - Forstová, K.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010, 17(3-4), 270-281. ISSN 1212-4575.
  2010

 • Model of Ion Transport in Alkali-Actived Materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 45-50. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Aproximace funkce poddajnosti založená na spojitém retardačním spektru
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 39-40. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Stanovení hodnot parametrů v teorii solidifikace a mikropředpětí
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 37-44. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems II
 • Kruis, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04676-0.
  2010

 • Geometric Death Frequency-141
 • Díaz, F. - Kurilla, L. - Svoboda, L., - Florián, M.
  [Prototype] 2010.
  2010

 • ALGORITMUS PRO VÝBĚR FIXUJÍCÍCH ULZŮ VYUŽÍVAJÍCÍ TEORII GRAFŮ
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Nano a Makro Mechanika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 11-16. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • OOFEM, ver. 2.0
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Rypl, D. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P., - Kolařík, F.
  [Software] 2010.
  2010

 • Application of Micromechanics on Alkali-activated Materials
 • Šmilauer, V. - Škvára, F. - Němeček, J. - Kopecký, L., - Hlaváček, P.
  In: Proceedings of the 12th International Ceramics Congress - CIMTEC 2010. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2010. pp. 75-85. ISBN 978-3-908158-61-5.
  2010

 • Model of ion transport in alkali-activated materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 41-42. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Nano a Makro Mechanika 2010
 • Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Padevět, P. ed., - Zobal, O. ed.
  Praha, 2010-11-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 1. ISBN 978-80-01-04657-9.
  2010

 • Vylehčené stropní desky z vysokohodnotných cementových kompozitů
 • Hájek, P. - Fiala, C. - Kabele, P. - Kynčlová, M., - Přinosil, M.
  Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2010. ISBN 978-80-01-04497-1.
  2010

 • Resistance of concrete with added metakaolin to salt scaling
 • Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  In: Thermophysics 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 172-179. ISBN 978-80-214-4166-8.
  2010

 • MATLAB implementation of a FFT-based solver for numerical homogenization accelerated by conjugate gradients
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-919-7.
  2010

 • Behaviour of gypsum wall during fire test
 • Korecký, T. - Tesárek, P. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 141-148. ISBN 978-80-214-4166-8.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu v Praze 16 Lochkovicích - pod mostem SO 206 na SOKP 513
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132005/2010.
  2010

 • 1. etapa dynamické zkoušky mostního objektu SO 202/1 - most přes Lochkovské údolí v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132004/2010.
  2010

 • Numerical analysis of problems with discontinuities on material interfaces
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: 1st Central European Symposium on Building Physics. Lodz: Technical University of Lodz, 2010. p. 101-106. ISBN 978-83-7283-367-9.
  2010

 • Moderate Use of Object Oriented Programming for Scientific Computing
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. p. 1-16. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Preconditioning Based on Aggregation with Inexact Solvers
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • "Size-effect" a využití rezonanční metody pro stanovení dynamického modulu pružnosti sádry
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R., - Polák, M.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 153-156. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Změna dynamického modulu pružnosti při vysychání sádry
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of 8th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. 213-216. ISBN 978-80-227-3373-1.
  2010

 • Design of Multi-Physics Integration Tool
 • Patzák, B.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • An Object Oriented Framework for Multilevel Analysis
 • Šmilauer, V. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Determination of Micromechanical Properties of a Hen's Eggshell by Means of Nanoindentation
 • Severa, L. - Němeček, J. - Nedomová, Š., - Buchar, J.
  Journal of Food Engineering. 2010, 101(2), 146-151. ISSN 0260-8774.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška stávající lávky pro pěší "U tenisu" přes řeku Bečvu v Přerově
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132002/2010.
  2010

 • Dynamická zatěžovací zkouška mostního objektu SO 204/1.4 v rámci stavby SOKP 514 Lahovice - Slivenec
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 132001/2010.
  2010

 • Zavěšený most přes rybník Jordán v Táboře (ev. č. 19 -042..3) - ověření velikosti osových sil v závěsech mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2010. Report no. 1.
  2010

 • Long-term behaviour of GFRP tendon
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 1. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • The frost resistance of concrete with added metakaolin
 • Máca, P. - Konvalinka, P.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 16-19.
  2010

 • Bond Properties of GFRP Rebars and Concrete in Flexure after Freeze/Thaw Cycles
 • Sovják, R. - Hlobil, M., - Konvalinka, P.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 13-15.
  2010

 • Experiment in Real Conditions: Mechanical Properties of Gypsum Block Determined Using Non-destructive and Destructive Methods
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Hájková, A., - Padevět, P.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 418-423. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Time Evolution of "Grey Gypsum" Mechanical Properties
 • Tesárek, P. - Plachý, T. - Hájková, A. - Padevět, P., - Polák, M.
  In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. Athens: WSEAS, 2010. pp. 413-417. ISSN 1792-4294. ISBN 978-960-474-203-5.
  2010

 • Comparison of Static and Dynamic Young's Modulus of Gypsum Blocks
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Padevět, P., - Polák, M.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 465-469. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Long-time Monitoring of Vibration on the Slab-on-girder Bridge
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 470-473. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Dynamic Young's Modulus Evaluation of Concrete Specimens
 • Plachý, T. - Padevět, P., - Polák, M.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 461-464. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Padevět, P., - Černý, R.
  Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
  2010

 • Effects of High Temperature on Mesoscale Properties of Concerete
 • Kabele, P. - Pekař, J., - Surovec, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 113-129. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Coupled Modeling of Fiber Reinforced Concrete for Splitting Tensile Strength
 • Kohoutková, A. - Procházka, P., - Vodička, J.
  In: Fibre Reinforced Materials. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. p. 183-190. ISBN 978-981-08-5198-9.
  2010

 • TP 144 - Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK
 • Křístek, V. - Vráblík, L. - Hrdoušek, V. - Barták, J. - Němeček, J., - Polák, M.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2010.
  2010

 • Long-term investigation of concrete elements with FRP
 • Sovják, R. - Fornůsek, J. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Vítek, J.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 857-860. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Fracture mechanics test specimen design for cementitious composites
 • Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 365-366. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Observation of surface under load combination
 • Reiterman, P. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Jandeková, D., - Huňka, P.
  In: Metakaolin. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2010. pp. 103-108. ISBN 978-80-214-4064-7.
  2010

 • Tools for modeling fluid-structure interaction via Lagrangian FEM
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010. pp. 319-322. ISBN 978-0-415-58472-2.
  2010

 • Development of EDT generator
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 83-84. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • THE IMPACT OF GROUNDWATER TO ARTEFICIALY COMPACTED SOILS - EXPERIMENTAL ANALYSIS
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of Twin International Conferences on Geotechnical and Geo-Environmental Engineering cum 7th Ground Improvement Techniques. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2010. pp. 187-192. ISBN 978-981-08-5201-6.
  2010

 • The Selection of Fixing Nodes for the FETI-DP Method in Three Dimensions
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. pp. 7-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-39-3.
  2010

 • Field Measurements Filtering for Maximization of the Correlation with Material Parameters
 • Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Karlsruhe: International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM). 2010-03-24.
  2010

 • Soft computing methods in optimization of cement paste performance
 • Lepš, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Karlsruhe: International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM). 2010-03-24.
  2010

 • Artificial Neural Network as Universal Approximation of Nonlinear Relations
 • Kučerová, A. - Mareš, T.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Genetic Programming and Kriging Approximation in Optimization of Cement Paste Performance
 • Valtrová, M. - Vitingerová, Z. - Šmilauer, V., - Lepš, M.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 478-483. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Genetic Programming Approximation in Cement Paste Experimental Performance
 • Valtrová, M. - Lepš, M.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010, pp. 1-12. ISBN 978-80-87012-26-0.
  2010

 • Parameter estimation for affinity hydration model of cement paste
 • Vitingerová, Z. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Optimization. Lisabon: APMTAC - Associacao Portuguesa de Mecanica Teorica, Aplicada e Computacional, 2010, pp. 139. ISBN 978-989-96264-3-0.
  2010

 • A Graphical Methodology for Comparison of Evolutionary Optimization Algorithms
 • Lepš, M. - Nosek, J.
  In: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Optimization. Lisabon: APMTAC - Associacao Portuguesa de Mecanica Teorica, Aplicada e Computacional, 2010, pp. 166. ISBN 978-989-96264-3-0.
  2010

 • Snížení životnosti nosné konstrukce a pád věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2010, 19(4), 97-100. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
 • Fajman, P. - Máca, J., - Beran, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2010, 7(2), 219-225. ISSN 1214-9705.
  2010

 • Fast Fourier Transform based homogenization solved by iterative solvers
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. p. 1-2.
  2010

 • Fast Fourier Transform based homogenization solved by iterative solvers
 • Vondřejc, J. - Zeman, J.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • MESHDECOMP
 • Brož, J.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2010.
  2010

 • Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials: Assessment and Synthesis of Analytical Data and Construction of the System
 • Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Maděra, J. - Padevět, P. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Plachý, T. - Polák, M. - Sovják, R. - Toman, J. - Tydlitát, V., - Vejmelková, E.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04576-3.
  2010

 • Coupled analysis of reactor vessels
 • Kruis, J. - Fajman, P.
  In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.
  2010

 • Application of BOSS preconditioner to the fourth order problems
 • Kruis, J. - Mayer, P.
  In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 93-96. ISBN 978-80-87136-07-2.
  2010

 • Efficient computer implementation of coupled hydro-thermo-mechanical analysis
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1578-1588. ISSN 0378-4754.
  2010

 • Accelerating a FFT-based solver for numerical homogenization of periodic media by conjugate gradients
 • Zeman, J. - Vondřejc, J. - Novák, J., - Marek, I.
  Journal of Computational Physics. 2010, 229(21), 8065-8071. ISSN 0021-9991.
  2010

 • Selection strategy for fixing nodes in FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2010, 5(2), 57-68. ISSN 1788-1994.
  2010

 • Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
 • Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
  In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 66-69.
  2010

 • Effect of Surface Treatment on the Microstructure of Cement Paste Assessed by AFM
 • Němeček, J. - Pečová, P., - Němečková, J.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 269-276. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Micromechanical Properties of Hen's Eggshell Determined by Nanoindentation Technique
 • Němeček, J. - Severa, L. - Buchar, J., - Nedomová, Š.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 277-284. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • NANOINDENTATION OF ALKALI-ACTIVATED FLY ASH
 • Němeček, J. - Šmilauer, V. - Němečková, J., - Kopecký, L.
  In: Nanotechnology in Cement and Concrete. Washington: Transportation Research Board, 2010. p. 36-40. ISBN 978-0-309-14276-2.
  2010

 • Multiscale simulation of fracturing braided composites via repetitive unit cells
 • Šmilauer, V. - Bažant, Z., - Patzák, B.
  In: ECCM 2010. Paříž: ECCOMAS, 2010. pp. 1-2.
  2010

 • Properties of HPC containing supplementary cementing materials
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Černý, R. - Ondráček, M., - Sedlmajer, M.
  In: Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 1457-1462. ISBN 978-0-415-59318-2.
  2010

 • Thermal properties of aramid-fiber reinforced cement composite
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Leiden: CRC Press/Balkema, 2010. pp. 965-972. ISBN 978-0-415-59318-2.
  2010

 • Time dependent behaviour of concrete slab prestressed with FRP
 • Sovják, R. - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU, 2010. pp. 27-32. ISBN 978-87-7877-301-2.
  2010

 • Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu
 • Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 20985. 2010-06-14.
  2010

 • Zlepšení kvality malých datových souborů na základě doplňujících informací
 • Novotná, E. - Šejnoha, J.
  In: Modelování v mechanice 2010. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-248-2234-1.
  2010

 • Long-Time Monitoring of Thermal Actions on a Prestressed Concrete Bridge Structure
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 369-376. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Nondestructive Determination of Young's Modulus of Gypsum Specimens Using Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R., - Polák, M.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. p. 339-344. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Kalorimetr k měření hydratačního tepla kompozitních materiálů
 • Tydlitát, V. - Tesárek, P., - Zákoutský, J.
  In: 32.Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků.. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 193-196. ISBN 978-80-7395-259-4.
  2010

 • Variability of Strength for Beams from the Glued Laminated Timber
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 257-260. ISBN 978-80-244-2533-7.
  2010

 • Material properties of plasters for façade renovation of historical buildings
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques Selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2010. pp. 318-322. ISBN 978-9955-28-593-9.
  2010

 • An adaptive time discretization of the classical and the dual porosity model of Richards' equation
 • Kuráž, M. - Mayer, P. - Lepš, M., - Trpkošová, D.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 233(12), 3167-3177. ISSN 0377-0427.
  2010

 • Paralelní implementace metody sdružených gradientů a výběr fixujících uzlů pro metodu FETI-DP
 • Brož, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT, Fakulta stavebni v Praze, katedra mechaniky: doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - organizátor semináře. 2010-02-25.
  2010

 • Complete damage in elastic and viscoelastic media and its energetics
 • Mielke, A. - Roubíček, T., - Zeman, J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2010, 199(21-22), 1242-1253. ISSN 0045-7825.
  2010

 • Vliv doby výstavby konstrukce na pravděpodobnost poruchy zemního svahu
 • Šejnoha, M. - Kalousková, M., - Kos, J.
  Stavební obzor. 2010, 19(4), 101-105. ISSN 1210-4027.
  2010

 • Adaptive hp-FEM with dynamical meshes for transient heat and moisture transfer problems
 • Šolín, P. - Dubcová, L., - Kruis, J.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 233(12), 3103-3112. ISSN 0377-0427.
  2010

 • Porovnání vlivu dvou typů metakaolinu na mrazuvzdornost betonu
 • Máca, P. - Konvalinka, P., - Jandeková, D.
  In: Metakaolin. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2010. pp. 61-68. ISBN 978-80-214-4064-7.
  2010

 • Macroscopic Constitutive Law for Mastic Asphalt Mixtures from Multiscale Modeling
 • Valenta, R. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 131-149. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Softening Gradient Plasticity: Analytical Study of Localization Under Nonuniform Stress
 • Jirásek, M. - Zeman, J., - Vondřejc, J.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2010, 8(1), 37-60. ISSN 1543-1649.
  2010

 • Technologie stanovení dynamických vlastností inovované chladicí věže
 • Bittnar, Z. - Bittnar, P.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • Spolehlivá realizace betonáže masivních průřezů mostní obloukové konstrukce
 • Bittnar, Z. - Šmilauer, V., - Krejčí, T.
  [Verified Technology] 2010.
  2010

 • The Causes of Construction Failures - Structural Analysis
 • Brouček, M. - Kuklík, P., - Sýkora, J.
  In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 366-367. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Numerical Modeling of Fluid-Structure Interaction
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 356-357. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Multiscale investigation of cementitious composites exposed to aggressive environment
 • Pekař, J. - Kabele, P.
  In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 164-165. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
  2010

 • Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2010. CTU Reports. vol. 14. ISBN 978-80-01-04501-5.
  2010

 • Sweeping of Unstructured Meshes over Generalized Extruded Volumes
 • Rypl, D.
  Finite Elements in Analysis and Design. 2010, 46(1-2), 203-215. ISSN 0168-874X.
  2010

 • Using the Spherical Harmonic Analysis and the Advancing Front Technique for the Discretization of 3D Aggregate Particles
 • Rypl, D.
  Advances in Engineering Software. 2010, 41(1), 38-45. ISSN 0965-9978.
  2010

 • Deconvolution algorithm
 • Němeček, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • Probability density function - PDF
 • Němeček, J.
  [Software] 2010.
  2010

 • A Nonlocal Constitutive Model for Trabecular Bone Softening in Compression
 • Charlebois, M. - Jirásek, M., - Zysset, P. K.
  Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. 2010, 9(5), 597-611. ISSN 1617-7959.
  2010

 • Meso-scale Approach to Modelling the Fracture Process Zone of Concrete Subjected to Uniaxial Tension
 • Grassl, P. - Jirásek, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2010, 47(7-8), 957-968. ISSN 0020-7683.
  2010

 • NANOINDENTATION AS A NEW TOOL FOR EVALUATION OF HEN'S EGGSHELL LOCAL MECHANICAL PROPERTIES
 • Severa, L. - Buchar, J. - Němeček, J., - Nedomová, Š.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 368-370. ISSN 0009-2770.
  2010

 • ON THE EVALUATION OF ELASTIC PROPERTIES FROM NANOINDENTATION OF HETEROGENEOUS SYSTEMS
 • Němeček, J. - Lukeš, J.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 279-282. ISSN 0009-2770.
  2010

 • DYNAMIC NANOINDENTATION OF BOVINE INTERVERTEBRAL END PLATE
 • Lukeš, J. - Šepitka, J., - Němeček, J.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 338-341. ISSN 0009-2770.
  2010

 • A COMPARATIVE STUDY OF NANOINDENTATION MEASUREMENTS ON THIN COATINGS
 • Lofaj, F. - Němeček, J., - Bláhová, O.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 271-274. ISSN 0009-2770.
  2010

 • ESTIMATION OF FRACTURE PROCESS ZONE EXTENT IN CEMENTITIOUS COMPOSITES
 • Veselý, V. - Kešner, Z. - Němeček, J. - Frantík, P. - Řoutil, L., - Kucharczyková, B.
  Chemicke Listy. 2010, 104(S), 382-385. ISSN 0009-2770.
  2010

 • Visco-Elasto-Plastic Properties of Cement Paste
 • Davydov, D. - Jirásek, M. supervisor - Lackner, R. opon., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-27. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2010

 • Modely pro dotvarování a smršťování betonu
 • Havlásek, P. - Jirásek, M., - Krejčí, T. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Studie omezujících podmínek v evolucním návrhu ocelových rámových konstrukcí
 • Sobotková, M. - Zeman, J., - Lepš, M. opon.
  Praha: Defense date 2010-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2010

 • Time-dependent mechanical characteristics measured through the use of a microindentation technique
 • Minster, J. - Bláhová, O. - Lukeš, J., - Němeček, J.
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2010, 1-9. ISSN 1573-2738.
  2010

 • Pragamatic analysis of Charles Bridge in Prague
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] XIOS Hogeschool Limburg: Dr. Kurt de Proft, XIOS Hogeschool Limburg. 2009-05-04.
  2010

 • Selection strategy for fixing nodes in FETI-DP method
 • Brož, J. - Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 37-40. ISBN 978-80-87136-07-2.
  2010

 • Identification of viscoelastic C-S-H behavior in mature cement paste by FFT-based homogenization method
 • Šmilauer, V. - Bažant, Z.
  Cement and Concrete Research. 2010, 40(2), 197-207. ISSN 0008-8846.
  2010

 • Statistical Research of Mechanical Properties of Glued Laminated Timber Beams
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  Metallurgy. 2010, 49(2), 376-380. ISSN 0543-5846.
  2010

 • Triangulation of 3D Domains
 • Rypl, D.
  [Software] 2010.
  2010

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian