Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2011

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Mori-Tanaka Based Estimates of Effective Thermal Conductivity of Various Engineering Materials (vol 2, pg 129, 2011)
 • Stránský, J. - Vorel, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Micromachines. 2011, 2(3), 344. ISSN 2072-666X.
  2011

 • Two-dimensional modeling of tunnel excavations enhanced by convergence measurements
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 222. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-45-4.
  2011

 • NANOINDENTATION ON ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE SYSTEM
 • Němeček, J. - Lehmann, Ch., - Fontana, P.
  In: Local Mechanical Properties 2010. Praha: Chemické Listy, 2011. pp. s656-s659. Chem. Listy 105 (2011). ISSN 0009-2770.
  2011

 • MICROMECHANICAL ANALYSIS OF HETEROGENEOUS STRUCTURAL MATERIALS
 • Němeček, J. - Forstová, Kateřina
  In: Local Mechanical Properties 2008. Praha: Chemické Listy, 2011. pp. 146-149. Chem. Listy 105 (2011). ISSN 0009-2770.
  2011

 • FINITE ELEMENT MODELING OF STRAIN-HARDENING FIBER-REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES (SHCC)
 • Kabele, P.
  In: Fibre Concrete 2011 - Technology, Design, Application (Collection of Abstracts). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. ISBN 978-80-01-04836-8.
  2011

 • Phenomenon of Influence Zone in Civil Engineering Practise
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Procedia Engineering. 2011, 2011(14), 1705-1712. ISSN 1877-7058.
  2011

 • VD Vrané nad Vltavou - sledování dynamických vlastností konstrukce lávky
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2011. Report no. 132001/2011.
  2011

 • NMM 2011, Nano and Macro Mechanics
 • Padevět, P. org. - Zobal, O. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org., - Hájková, A. org.
  [Conference Hosting] 2011.
  2011

 • Numerical Simulation of Prestressed Concrete Containments
 • Červenka, J. - Janda, Z., - Pryl, D.
  In: International Association for Structural Mechanics in Reactor Technology. New Delhi, India: International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, 2011,
  2011

 • Elastic Properties of Geopolymer Concrete based on Fly-Ash
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems III. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 207-218. ISBN 978-80-01-04965-5.
  2011

 • Numerická analýza tlakové zkoušky experimentálního kontejnmentu v laboratořích BARC, Indie
 • Janda, Z. - Červenka, J.
  In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská Universita, 2011, ISBN 978-80-261-0031-7.
  2011

 • Nonlinear analysis of reactor containment in software ATENA
 • Janda, Z.
  In: Applied mechanics 2011. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011, pp. 75-78. ISBN 978-80-87434-03-1.
  2011

 • Numerická analýza tlakové zkoušky experimentálního kontejnmentu v laboratořích BARC, Indie
 • Janda, Z. - Červenka, J.
  All for Power. 2011, 2011 69-71. ISSN 1802-8535.
  2011

 • Ekonomika výstavby
 • Krejčí, L. - Ficek, P.
  Ostrava: AG Synerco, s.r.o., 2011.
  2011

 • Modelling of Interaction of Human Being – Footbridge
 • Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J.
  In: CMM 2011 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Warsaw University of Technology, 2011. p. 1-2.
  2011

 • BRIDGEN
 • Koudelka, T. - Fiedler, J.
  [Software] 2011.
  2011

 • GEFEL 2011
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2011.
  2011

 • Lagrangian Methods in Fluid Dynamics
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems III. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 219-229. ISBN 978-80-01-04965-5.
  2011

 • EOT, ver. 2011
 • Lepš, M. - Nosek, J., - Novák, M.
  [Software] 2011.
  2011

 • Modeling of concrete creep based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems III. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 194-206. ISBN 978-80-01-04965-5.
  2011

 • Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems III
 • Kruis, J. ed.
  Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. ISBN 978-80-01-04965-5.
  2011

 • Advanced Modelling of Fibre Reinforced Concrete Structures
 • Pukl, R. - Havlásek, P. - Sajdlová, T., - Červenka, V.
  In: The 7th Central European Congress on Concrete Engineering 2011. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2011. p. 381-384. Fib Hungary. ISBN 978-963-313-036-0.
  2011

 • Identification of material parameters for nonlinear modeling of fibre reinforced concrete structures
 • Pukl, R. - Sajdlová, T., - Havlásek, P.
  In: Fibre Concrete 2011 - Technology, Design, Application (Collection of Abstracts). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 45-46. ISBN 978-80-01-04836-8.
  2011

 • Q mesh
 • Válek, M.
  [Software] 2011.
  2011

 • Finite Element Modeling of Strain-Hardening Fiber-Reinforced Cementitious Composites (SHCC)
 • Kabele, P.
  In: Fibre Concrete 2011 - Technology, Design, Application (Collection of Abstracts). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 13-14. ISBN 978-80-01-04836-8.
  2011

 • New Modified Pushover Method for the RC Frames Structures
 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Přírodní katastrofy (optimalizace ochrany, interakce se stavebními konstrukcemi). Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 77-84. ISBN 978-80-01-04735-4.
  2011

 • Measurements of Forces in Cable Membrane Structures
 • Máca, J. - Fajman, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 163-164. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-50-8.
  2011

 • A New Method of Seismic Analysis for Reinforced Concrete Frames
 • Pohl, KP - Máca, J.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 1-14. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-45-4.
  2011

 • Interaction of Human Gait and Footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: EURODYN 2011: Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics. Leuven: Katholieke Universiteit, 2011. pp. 1083-1089. ISBN 9789076019314.
  2011

 • Analysis of Cable Membrane Structures
 • Fajman, P. - Máca, J., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2011. pp. 71-74. ISBN 978-80-554-0354-0.
  2011

 • BRepD - Boundary Representation Designer - version 1.0
 • Bým, T. - Rypl, D.
  [Software] 2011.
  2011

 • T3d2poofem - Converter from T3d to Poofem - version 1.8
 • Rypl, D.
  [Software] 2011.
  2011

 • T3d2oofem - Converter from T3d to Oofem - version 2.4
 • Rypl, D.
  [Software] 2011.
  2011

 • Analysis of Rock Massif Based on the Theory of Damage
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering IV. Barcelona: CIMNE, 2011. ISBN 978-84-87867-59-0.
  2011

 • Domain Decomposition Methods in Engineering Computations
 • Kruis, J.
  In: Computational Technology Reviews. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2011. pp. 71-94. Computational Technology Reviews. ISSN 2044-8430. ISBN 978-1-874672-52-4.
  2011

 • Efficient tools for solution of coupled heat and moisture transfer
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 9-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-42-3.
  2011

 • Parallel Computing of a Prestressed Concrete Containment Structure
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. p. 8-9. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-42-3.
  2011

 • Interfacing two finite element solvers for adaptive analysis of heat transfer
 • Kruis, J. - Solin, P.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 133-134. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-45-4.
  2011

 • Solution of non-linear algebraic systems in coupled thermo-mechanical analysis
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 67-70. ISBN 978-80-86407-19-7.
  2011

 • Optimalizace chlazení oblouku Opárenského mostu
 • Šmilauer, V. - Vítek, J. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(4), 62-65. ISSN 1213-3116.
  2011

 • Biomechanical Properties of Synovial Fluid in/Between Peripheral Zones of Articular Cartilage
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  In: Biomaterials - Physics nad Chemistry. Rijeka: InTech, 2011. p. 207-224. ISBN 978-953-307-418-4.
  2011

 • Multi-scale Analysis of Heat Transport in Hydrating Concrete Structures
 • Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 1-14. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Hydrogel Scaffolds Contribute to the Osteogenesis and Chondrogenesis in the Small Osteochondral Defects
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Šenolt, L. - Bastl, Z. - Kruliš, Z. - Polanská, M. - Hulejová, H. - Černý, P., - Danešová, J.
  In: Biomaterials Applications for Nanomedicine. Rijeka: InTech, 2011. p. 53-68. ISBN 978-953-307-661-4.
  2011

 • Replacement of Local Osteochondral Defects as Hybrid Biocomposite
 • Lísal, J. - Petrtýl, M. - Bastl, Z. - Šenolt, L. - Kruliš, Z., - Černý, P.
  World Journal of Engineering. 2011, 8(1), 1459-1460. ISSN 1708-5284.
  2011

 • Měření napjatosti lan v lanoplachtových konstrukcích
 • Fajman, P. - Polák, M.
  [Verified Technology] 2011.
  2011

 • Distribuce viskózních vlastností synoviální tekutiny mezi protilehlými povrchy artikulární chrupavky
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(1-2), 155. ISSN 1212-4575.
  2011

 • Tixotropní vlastnosti synoviální tekutiny
 • Lísal, J. - Petrtýl, M., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(1-2), 154-155. ISSN 1212-4575.
  2011

 • Biomechanical Analysis of Helical Lamellae in Bone Osteons
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(3), 327-328. ISSN 1212-4575.
  2011

 • Excessive Multi-Decade Deflections of Prestressed Concrete Bridges: how to avoid them and how to exploit their Monitoring to Improve Creep Prediction Model
 • Bažant, P.Z. - Yu, Q. - Tae Kim, K. - Hubler, M.H. - Šmilauer, V. - Vráblík, L. - Lepš, M., - Křístek, V.
  In: Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2011. pp. 827-830. ISBN 978-80-87158-29-6.
  2011

 • PARMETR 2011
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2011.
  2011

 • Numerical Simulation of Delamination in Composites via Incremental Energy Minimization
 • Zeman, J. - Kružík, M., - Gruber, P.
  In: ICIAM 2011 - 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Philadelphia: SIAM, 2011.
  2011

 • Non-Linear Behaviour of Composite Structures
 • Šafář, R. - Kohoutková, A. - Jursík, P. - Bouška, P. - Vokáč, M., - Konvalinka, P.
  In: ABSE-IASS 2011 London Symposium Report. Zürich: IABSE, 2011. pp. 210. ISBN 978-0-7079-7122-3.
  2011

 • Přechodové oblasti integrovaných mostů
 • Kohoutková, A. - Šafář, R. - Tej, P. - Vaníček, M. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Koudelka, P.
  In: Mosty 2011. Brno: Sekurkon, 2011. pp. 281-286. ISBN 978-80-86604-52-7.
  2011

 • Nelineární působení spřažených ocelobetonových konstrukcí
 • Kohoutková, A. - Šafář, R. - Jursík, P. - Konvalinka, P. - Litoš, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
  In: Mosty 2011. Brno: Sekurkon, 2011. pp. 257-262. ISBN 978-80-86604-52-7.
  2011

 • Wake-up Call for Creep, Myth about Size Effect and Black Holes in Safety: what to Improve in fib Model Code draft
 • Bažant, P.Z. - Yu, Q. - Hubler, M.H. - Křístek, V., - Bittnar, Z.
  In: Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2011. pp. 731-746. ISBN 978-80-87158-29-6.
  2011

 • Simulation of Mechanical Tests on SHCC by FEM with Stochastic Fields
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Strain Hardening Cementitious Composites (SHCC2-Rio). Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2011. pp. 61-68. ISBN 978-2-35158-120-9.
  2011

 • Efficient Bayesian Updating of Parameters for Heat and Moisture Transport in Heterogenous Materials
 • Rosic, B. - Matthies, H.G. - Pajonk, O. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: SIAM Conference on Optimization. Philadelphia: SIAM, 2011, pp. 92.
  2011

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 35-44. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • High Temperature and its Influence on the Creep of Cement Paste from CEM II
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 447-450. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Cement paste with varying amounts of added fly ash as a binder in concrete: compressive strength and tensile strength after 28 days
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 130-134. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Orlická přehrada - beton s příměsí popílku po 50 letech
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2011. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2011. pp. 280-284. ISBN 978-80-87158-30-2.
  2011

 • Fracture Energy of Cement Paste with Addition of the Fly Ash
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011, pp. 392-399. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Comparison of Fracture Energy of Various Cement Pastes
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Recent Researches in Geography Geology, Energy, Environment and Biomedicine. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 433-438. ISBN 978-1-61804-022-0.
  2011

 • Creep of cement paste preloaded at high temperature and prepared from Portland cement
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Recent Researches in Geography Geology, Energy, Environment and Biomedicine. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 461-466. ISBN 978-1-61804-022-0.
  2011

 • Modeling of behaviour of fibers in composite materials under cyclic loading and unloading
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 102-105. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Kompozitní materiály na bázi dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04958-7.
  2011

 • Modeling of Inelastic Deformation
 • Jirásek, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Vídeň: Vienna University of Technology. 2011-09-02.
  2011

 • Objective Modeling of Inelastic Strain Localization
 • Jirásek, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Velké Bílovice: Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i.. 2011-04-18.
  2011

 • Inelastic Calibration of Particle Models using Cells with Periodic Boundary Conditions
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 111-116. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Gradient-enhanced Model of Trabecular Bone
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 51-58. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • CALIBRATION OF PARTICLE-BASED MODELS USING CELLS WITH PERIODIC BOUNDARY CONDITIONS
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Particle-Based Methods. Barcelona: CIMNE, 2011. pp. 274-285. ISBN 978-84-89925-67-0.
  2011

 • Gradient-Enhanced Damage-Plastic Models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. pp. 15-24. ISBN 978-80-261-0059-1.
  2011

 • IMPLEMENTATION OF SLIP WITH FRICTION BOUNDARY CONDITION FOR FLOW PROBLEMS TO OOFEM CODE
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 73-79. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Experimental verification of the external fixator for lengthening of long bones
 • Petrtýl, M. - Denk, F. - Lerach, A., - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 21-28. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • High-temperature analysis of a hybrid-fiber reinforced cement composites
 • Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 2-11. ISBN 978-80-01-04974-7.
  2011

 • Determination of Dynamic Properties of Asphalt Concrete Using the Resonance Method
 • Němcová, H. - Plachý, T. - Hájková, A., - Vavřička, J.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 98-101. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Micro and Macro Properties of Bamboo Reinforcement
 • Hájková, A. - Němcová, H. - Plachý, T. - Tesárek, P., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 28-34. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Homogenization of coupled heat and moisture transport in masonry structures including interfaces
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2011, ISSN 0096-3003.
  2011

 • Comparison of Stochastic Methods for Uncertainty Propagation through Nonlinear Model of Coupled Transport Processes
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  In: 2nd International Conference on Material Modelling. Paris: TRANSVALOR-Presses des MINES, 2011, pp. 240. ISBN 978-2-911256-61-5.
  2011

 • Acceleration of Bayesian Updating of Uncertainty in Engineering Modelling using Graphics Processing Unit
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: 2nd International Conference on Material Modelling. Paris: TRANSVALOR-Presses des MINES, 2011, pp. 239. ISBN 978-2-911256-61-5.
  2011

 • Vliv teplotního zatížení na následné dotvarování cementové pasty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2011, pp. 159-162. ISBN 978-80-554-0354-0.
  2011

 • Historical Development of Material Properties of Concrete with Addition of Fly-ash
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Recent Researches in Engineering and Automatic Control. New Jersey: WSEAS Press, 2011, pp. 42-46. ISBN 978-1-61804-057-2.
  2011

 • Creep of Cement pastes with Additive of Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Recent Researches in Engineering and Automatic Control. New Jersey: WSEAS Press, 2011, pp. 77-82. ISBN 978-1-61804-057-2.
  2011

 • Cement Paste with varying Amounts of added Fly ash as a Binder in Concrete: Mechanical Properties after 90 Days
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 249-252. ISBN 978-80-227-3572-8.
  2011

 • Dotvarování cementové pasty s příměsí popílku v porovnání s modelem B3
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 231-234. ISBN 978-80-227-3572-8.
  2011

 • New test specimen for fracture mechanics tests of cementitious composites
 • Zatloukal, J. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 95-98. ISBN 978-80-01-04974-7.
  2011

 • Compression of large microstructural data sets via aperiodic tiling
 • Novák, J. - Kučerová, A.
  In: FEMTEC 2011. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2011, pp. 58.
  2011

 • Odolnost provzdušněného betonu s příměsí metakaolinu proti působení chemických a rozmrazovacích látek
 • Máca, P. - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 56-65. ISBN 978-80-01-04974-7.
  2011

 • Analysis of Behaviour of Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 29-35. ISBN 978-80-01-04974-7.
  2011

 • Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Building Materials and Structures
 • Konvalinka, P. ed.
  Zahrádky u Jindřichova Hradce, 2011-10-13/2011-10-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. ISBN 978-80-01-04974-7.
  2011

 • Design of Experiments Suitable for Sampling-based Sensitivity Analysis
 • Kučerová, A. - Janouchová, E.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-18. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-49-2.
  2011

 • Approximation-based approaches to identification of material model parameters
 • Mareš, T. - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 86-92. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Sampling-based sensitivity analysis for designing truss structures
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 65-72. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Experimental and numerical derivation of effective electric conductivities for polysiloxane-matrix based composites
 • Vorel, J. - Maršálková, M. - Urbanová, S., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Fast Evaluation of Lineal Path Function Using Graphics Processing Unit
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 179-182. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Uncertainty Updating in Description of Coupled Transport Processes in Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Matthies, H.G., - Rosic, B.
  In: 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. pp. 45-46. ISBN 978-80-01-04805-4.
  2011

 • Acceleration of Uncertainty Updating in Description of Transport Processes in Heterogeneous Materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Matthies, H.G., - Rosic, B.
  In: FEMTEC 2011. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2011. pp. 76.
  2011

 • Numerical Simulations of Concrete Mechanical Tests
 • Vorel, J. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: FEMTEC 2011. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2011. pp. 79.
  2011

 • Homogenization of Non-Stationary Transport Processes in Masonry Structures
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: FEMTEC 2011. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2011. pp. 62.
  2011

 • TRFEL 2011
 • Krejčí, T. - Maděra, J., - Kruis, J.
  [Software] 2011.
  2011

 • METR 2011
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  [Software] 2011.
  2011

 • MEFEL 2011
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2011.
  2011

 • Modelling of Passive Earth Pressure
 • Koudelka, T. - Koudelka, Petr
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 211. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Nanofibers: Influence of Surface Treatment on Mechanical Properties of Cement Paste
 • Ryparová, P. - Wagner, A. - Mukařovský, J. - Tesárek, P., - Wasserbauer, R.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 106-110. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Development of Cement Pastes Hydration Heat: Effect of a PVA Nanotextiles as surface treatment
 • Ryparová, P. - Németh, T. - Mukařovský, J., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 93-97. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Parallel Computing of a Prestressed Concrete Containment Structure
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 8-9. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-43-0.
  2011

 • Influence of Humidity Environment on the Fracture Energy of Cement Paste
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011, pp. 303-307. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Informační systém ISKarluvMost
 • Vildt, J. - Zeman, J., - Šejnoha, J.
  [Software] 2011.
  2011

 • Prediction of effective thermal conductivity of nano porous materials using micromechanical methods
 • Doškář, M. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, pp. 21-27. ISBN 978-80-01-04892-4. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm2011
  2011

 • Properties and Behaviours of Synthetic Synovial Fluid
 • Petrtýl, M. - Lísal, J., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(3-4), 336-339. ISSN 1212-4575.
  2011

 • Properties and Behaviours of Pathological Synovial Fluid at Patients with Osteoarthritis and Rheumatic Arthritis
 • Lísal, J. - Petrtýl, M. - Šenolt, L., - Danešová, J.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(3-4), 340-345. ISSN 1212-4575.
  2011

 • MULTI-SCALE ANALYSIS OF ASPHALT MIXTURE IN LAYERED ROAD STRUCTURE
 • Valenta, R. - Šejnoha, M.
  In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. pp. 1-9. ISBN 978-84-89925-23-6.
  2011

 • STAVEBNÁ MECHANIKA, SILOVÁ A DEFORMAČNÁ METODA
 • Kuklík, P. - Kotrasová, K., - Kormaníková, E.
  Košice: Technical University of Košice, 2011. Ing. Kamila Kotrasová, PhD., doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.. vol. 1. ISBN 978-80-553-0684-1.
  2011

 • MODELING OF BUILDING CONSTRUCTIONS IN SIFEL ENVIRONMENT
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04930-3.
  2011

 • Spolehlivé vyztužení a realizace lamely kotvené podzemní stěny
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J. - Koudelka, T. - Mühl, J., - Staněk, K.
  [Verified Technology] 2011.
  2011

 • Numerical Simulation of Delamination in Composites via Incremental Energy Minimization
 • Zeman, J. - Kružík, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Tetřeví boudy: České vysoké učení technické v Praze. 2011-06-07.
  2011

 • Modeling successive excavation within two dimensional finite element mesh
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2011, 8(1 (161)), 69-78. ISSN 1214-9705.
  2011

 • LayBe, ver. 1.2
 • Gruber, P.
  [Software] 2011.
  2011

 • Assessment of Laminated Cylindrical Arch Loaded by a Shock Wave
 • Kravtsov, A. - Procházka, P., - Lok, Tat Seng
  International Journal of Protective Structures. 2011, 2(2), 267-282. ISSN 2041-4196.
  2011

 • MATERIAL PROPERTIES OF FRC WITH RECYCLED AGGREGATE
 • Procházka, P. - Trčková, Jiřina
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2011, 8(2), 105-113. ISSN 1214-9705.
  2011

 • IMPACT OF HIGH TEMPERATURE ON DIFFERENT COMBINATIONS OF FIBER REINFORCED CONCRETE
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: 36 th Conference OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI Premier PTE, 2011. pp. 339-348. ISBN 978-981-08-9528-0.
  2011

 • OOFEM, ver. 2.1
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P. - Kolařík, F., - Ohman, M.O.
  [Software] 2011.
  2011

 • Donkey
 • Kurilla, L. - Růžička, M., - Svoboda, L.
  [Software] 2011.
  2011

 • Mechanická odezva tvarově složitých konstrukcí v prostředí integrovaného návrhu
 • Svoboda, L. - Novák, J. - Zeman, J. - Kurilla, L. - Růžička, M. - Florián, M. - Otýpka, O., - Díaz, F.
  Stavební obzor. 2011, 2011(5), 142-147. ISSN 1210-4027.
  2011

 • RAMAN SPECTROSCOPY STRUCTURAL STUDY OF FIRED CONCRETE
 • Pešková, Š. - Machovič, Vladimír, - Procházka, P.
  Ceramics - Silikaty. 2011, 4(55), 410-417. ISSN 0862-5468.
  2011

 • UP-SCALING MODEL FOR PREDICTION OF MACROSCOPIC ELASTIC PROPERTIES OF ALUMINiUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 80-85. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • Cement Grains with Surface-Synthesized Carbon Nanofibers: Mechanical Properties and Nanostructure
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 45-50. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • MuPIF: A Distributed Multi-Physics Integration Tool
 • Patzák, B.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-43-0.
  2011

 • MICROSTRUCTURAL AND MICROMECHANICAL STUDY OF GYPSUM
 • Tesárek, P. - Němeček, J.
  Chemické listy. 2011, 105(17), 852-853. ISSN 0009-2770.
  2011

 • NANOINDENTATION ON ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE SYSTEM
 • Němeček, J. - Lehmann, C., - Fontana, P.
  Chemické listy. 2011, 105(17), 656-659. ISSN 0009-2770.
  2011

 • MICROMECHANICAL PROPERTIES OF POROUS MATERIAL BASED ON METAL FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  Chemické listy. 2011, 105(S), 672-675. ISSN 0009-2770.
  2011

 • Optimal shape of fibers in composites with various ratios of phase stiffnesses
 • Procházka, P.
  In: Advances in Boundary Element Techniques XII. Eastleigh: EC, Ltd, 2011. pp. 381-386. ISBN 978-0-9547783-8-5.
  2011

 • SHAPE OPTIMIZATION OF FIBERS IN FIBER REINFORCED CONCRETE
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: 36 th Conference OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES. Singapore: CI Premier PTE, 2011. p. 149-164. ISBN 978-981-08-9528-0.
  2011

 • Overall Properties of Composites with Various Fiber Ratios using Finite Elements
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 96-109. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • HEREDITARY PROBLEMS IN LONG-WALL MINING BY FREE HEXAGONS
 • Procházka, P. - Lok, Tat-Seng
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS. 2011, 8(2), 293-313. ISSN 0219-8762.
  2011

 • Explosion and temperature resistance of underground structures by free hexagons, Damage and Fracture Mechanics
 • Procházka, P. - Lok, Tat S.
  Key Engineering Materials. 2011, X(488 - 489), 678-681. ISSN 1013-9826.
  2011

 • The Assessment of the Influence of Extreme Temperature on Fiber Reinforced Concrete using the Free Hexagon Method
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 96-113. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
 • Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
  Chemické listy. 2011, 105(17), 668-671. ISSN 0009-2770.
  2011

 • Metoda SPH a její použití s využitím znalostí z experimentálních studií
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  Stavební obzor. 2011, 20(7), 204-209. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Variable Local Modulus of Elasticity as Inputs to the FEM Models of Beams from the Glued Laminated Timber
 • Melzerová, L. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  In: 2nd International Conference on Material Modelling. Paris: TRANSVALOR-Presses des MINES, 2011. pp. 313. ISBN 978-2-911256-61-5.
  2011

 • Variability of Modulus of Elasticity in Glued Laminated Timber Beams
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  In: Structural Health Assessment of Timber Structures. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2011. pp. 1-11.
  2011

 • FFT-based Finite Element Method homogenization
 • Vondřejc, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Thákurova 7, 166 29 Praha 6: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Stavební, Katedra Matematiky. 2011-11-23.
  2011

 • Computational Models for Tunnel Risk Assessment
 • Špačková, O. - Janda, T. - Novotná, E. - Šejnoha, M. - Jarušková, D., - Šejnoha, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04897-9.
  2011

 • Proceedings of the 2nd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2011
 • Padevět, P. ed. - Zobal, O. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed., - Hájková, A. ed.
  Praha, 2011-10-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. ISBN 978-80-01-04892-4.
  2011

 • FEM Modeling of Beams from the Glued Laminated Timber with Randomly Distributed Material Properties
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 290-295. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Výpočet odezvy lanoplachtových konstrukcí
 • Šobra, K. - Máca, J.
  In: 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. pp. 243-244. ISBN 978-80-227-3572-8.
  2011

 • Způsob přípravy stavebních prvků na bázi alumosilikátových polymerů
 • Škvára, F. - Myšková, L. - Šulc, R. - Svoboda, P. - Šmilauer, V. - Vinšová, L., - Trypesová, D.
  Czechia. Patent CZ 302806. 2011-10-06.
  2011

 • Reologické vlastnosti synoviální tekutiny
 • Petrtýl, M. - Lísal, J. - Danešová, J., - Wohlmuthová, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(3-4), 210-228. ISSN 1212-4575.
  2011

 • Comparison of space-filling designs in discrete domains
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 239-242. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Vliv narušení vazeb na stabilitu valené klenby na faře v Myslívě
 • Kuklík, P. - Blažek, V.
  In: Aktualne problémy stavebnej mechaniky. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2011. pp. 43-47. ISBN 978-80-554-0429-5.
  2011

 • Odezva na zatížení davem s využitím náhodných procesů
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. pp. 121-124. ISBN 978-80-227-3572-8.
  2011

 • Python implementation of the FFT based homogenization of viscoelastic properties of data from nanoindentation
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2011.
  2011

 • Experimental determination of the degree of biocompatibility of synthetic polymers in living tissues
 • Denk, F. - Jíra, A., - Petrtýl, M.
  In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 36-37.
  2011

 • Parallelization of the Delaunay triangulation
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 331-334. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Electronically regulated lengthening of diaphyses in children
 • Petrtýl, M. - Lerach, A. - Lísal, J. - Mařík, I. - Vítek, T., - Denk, F.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 2011(3-4), 138-139. ISSN 1212-4575.
  2011

 • JSMech, ver. 0.5
 • Stránský, J.
  [Software] 2011.
  2011

 • A Numerical Approach to Imperfect Interfaces with Initial High Stiffness
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. pp. 1. ISBN 978-84-89925-23-6.
  2011

 • Influence of Increasing Temperature on the Mechanical Properties of Cement Paste made of CEM I and CEM II
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 691-694. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Evolution of Cement Paste Strength in Tension and Compression for Temperatures up to 300°C
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011, pp. 449-453. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Damage and Smeared Crack Models
 • Jirásek, M.
  In: Numerical Modeling of Concrete Cracking. Wien: Springer, 2011. p. 1-49. CISM Courses and Lectures. ISBN 978-3-7091-0896-3.
  2011

 • MeshEditor
 • Beneš, Š.
  [Software] 2011.
  2011

 • 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering - Book of Abstracts
 • Kučerová, A. ed. - Sýkora, J. ed. - Špačková, O. ed., - Vorel, J. ed.
  Prague, 2011-05-02/2011-05-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04805-4.
  2011

 • Comparison of Numerical Quadrature Schemes in the Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-10. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Parallelization of Isogeometric Analysis on Memory Distributed Computing Platforms
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-43-0.
  2011

 • EduBeam, ver. 2.2
 • Patzák, B. - Stránský, J., - Šmilauer, V.
  [Software] 2011.
  2011

 • Současná oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Kott, J. - Vinař, J.
  Zprávy památkové péče. 2011, 71(4), 252-260. ISSN 1210-5538.
  2011

 • Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
 • Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Virtual Experiments and a Statistically Equivalent Representative Volume Element for Macroscopic Constitutive Laws
 • Šejnoha, M. - Vorel, J. - Valenta, R., - Zeman, J.
  In: Civil and Structural Engineering Computational Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2011. p. 131-155. Computational Science, Engineering and Technology Series. vol. 28. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-55-5.
  2011

 • Elastic properties of geopolymer concrete based on fly-ash
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Šulc, R. - Kopecký, L., - Škvára, F.
  In: 31st Cement and Concrete Science Conference 2011. London: Imperial College Press, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-0-9570152-1-0.
  2011

 • Cement Grains with Surface-Synthesized Carbon Nanofibers: Mechanical Properties and Nanostructure
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Padevět, P.
  In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. ISBN 978-80-87294-23-9.
  2011

 • Easy Generation of Models/Meshes Using an Open-Source Software Salome
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 187-190. ISBN 978-80-87012-33-8. Available from: http://www.engmech.cz/2011/
  2011

 • Regularized Damage-Plastic Models: Integral vs. Gradient Formulations
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures. Barcelona: CIMNE, 2011. pp. 300. ISBN 978-84-87867-66-8.
  2011

 • Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures
 • Oliver, J.O. ed. - Jirásek, M. ed. - Allix, O.A. ed., - Moes, N.M. ed.
  Barcelona, 2011-06-06/2011-06-08. Barcelona: CIMNE, 2011. ISBN 978-84-87867-66-8.
  2011

 • The Precision of Determination of Mechanical Properties Using Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Němcová, H. - Tesárek, P. - Hájková, A., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 404-407. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Mechanical Properties of Hardened Gypsum Made from Recycled Gypsum Binders
 • Hájková, A. - Němcová, H. - Plachý, T. - Padevět, P., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 160-163. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Comparison of Nonlocal and Gradient-enhanced Damage-plasticity Model
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 195-198. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Comparison of Standard Properties of Two Gypsum Binders Made by Calcination of Hardened Gypsum
 • Hájková, A. - Němcová, H. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 164-167. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Comparison of Methods for Dynamic Young´s Modulus Determination in Gypsum Materials
 • Němcová, H. - Plachý, T. - Tesárek, P. - Hájková, A., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 335-338. ISBN 978-80-553-0731-2.
  2011

 • Comparison of Space-Filling Design Strategies
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 399-402. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Optimization of Reinforced Concrete Frames: A Review
 • Dlouhý, L. - Lepš, M., - Novák, M.
  In: Soft Computing Methods for Civil and Structural Engineering. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2011, pp. 205-227. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-56-2.
  2011

 • THE IMPACT OF GROUNDWATER ON ARTIFICIALLY COMPACTED SOILS
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 63-66. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Virtual Testing of Concrete
 • Vorel, J. - Kučerová, A. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Air Voids in Matrix Based Textile Composites
 • Bouřil, V. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Zatížení a dynamická analýza tribun
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  Stavební obzor. 2011, 2011(5), 129-134. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Spolehlivé vyztužení a realizace lamely podzemní stěny
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J. - Koudelka, T., - Mühl, J.
  [Verified Technology] 2011.
  2011

 • Pokročilé modely poškození betonu v praktických úlohách
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J. - Koudelka, T. - Mühl, J., - Staněk, K.
  Stavební obzor. 2011, 20(7), 198-203. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Odezva konstrukcí zatížených osobami
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2011. pp. 99-100. ISBN 978-80-554-0354-0.
  2011

 • Pragmatické modely selhání staveb v nadloží tunelů
 • Šejnoha, J. - Novotná, E., - Špačková, O.
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2011, 11(1), 309-318. ISSN 1213-1962.
  2011

 • Zařízení pro stanovení pracovního diagramu zemních kotev v tahu
 • Zatloukal, J. - Sovják, R. - Heinrich, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent CZ 302722. 2011-08-10.
  2011

 • Modeling of dynamic fragmentation: one-dimensional case
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 571-575. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Numerical Analysis of Shallow Cast-in-Place Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 57-64. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Flexural capacity of the CFRP prestressed concrete slabs subjected to sustained & fatigue loading
 • Sovják, R. - Máca, P. - Litoš, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 363-370. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Ohybová únosnost betonových desek s předepnutou CFRP výztuží
 • Sovják, R. - Hlobil, M. - Litoš, J. - Vítek, J., - Konvalinka, P.
  Stavební obzor. 2011, 20(7), 193-197. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Zvýšení spolehlivosti malých datových souborů pomocí doplňujících informací
 • Novotná, E. - Jarušková, D., - Šejnoha, J.
  Stavební obzor. 2011, 20(5), 148-152. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Stabilita historických objektů
 • Procházka, J. - Jiřikovský, T. - Záleský, J. - Salák, J. - Máca, J. - Fajman, P. - Beran, P. - Dobeš, Č. - Křístek, V. - Dostál, L. - Potužák, Z. - Brož, M. - Štrunc, J. - Kyzourová, I. - Chotěbor, P., - Měchura, P.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04776-7.
  2011

 • Mechanical, Thermal and Durability Properties of High Performance Concrete Containing Fine-Ground Ceramics, Slag and Fly Ash in Higher Volumes
 • Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P. - Černý, R., - Ondráček, M.
  In: Proceedings of the 9th International Sympozium on High performance Concrete. Auckland: New Zealand Concrete Society, 2011. pp. 655-663. ISBN 978-0-473-19287-7.
  2011

 • Precise strain measurement in complex materials using Digital Volumetric Correlation and time lapse micro-CT data
 • Jandejsek, I. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
  Procedia Engineering. 2011, 2011(10), 1730-1735. ISSN 1877-7058.
  2011

 • Precise strain measurement in complex materials using Digital Volumetric Correlation and time lapse micro-CT data
 • Jandejsek, I. - Jiroušek, Ondřej, - Vavřík, Daniel
  Procedia Engineering. 2011, 10(10), 1730-1735. ISSN 1877-7058.
  2011

 • Identification of micromechanical properties on metal foams using nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V. - Vondřejc, J., - Němečková, J.
  In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
  2011

 • Analysis of a Fast Fourier Transform Based Method for Modeling of Heterogeneous Materials
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: LSSC. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2011. pp. 507-516.
  2011

 • Methods of Micromechanics and Nanoindentation Applied to Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J. - Králík, V. - Vondřejc, J., - Němečková, J.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 271-277. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • NUMERICKÁ ANALÝZA PODZEMNÍ STĚNY
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Šejnoha, J. - Mühl, J., - Staněk, K.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(2), 52-57. ISSN 1213-3116.
  2011

 • COMPARISON OF P1P1 AND Q1P0 "TAYLOR-HOOD ELEMENTS" IN FLOW PROBLEMS
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 299-302. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Porovnání prvků P1P1 a P2P1 "Taylor-Hood Element" v problémech proudění
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 220. ISBN 978-80-214-4232-0.
  2011

 • Optimalizace chlazení oblouku Oparenského mostu
 • Šmilauer, V. - Vítek, J. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(4), 62-65. ISSN 1213-3116.
  2011

 • Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings
 • Vejmelková, E. - Máca, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 372-375. ISSN 1022-6680.
  2011

 • Vylehčené materiály na bázi alumosilikátových polymerů
 • Šulc, R. - Svoboda, P. - Šmilauer, V. - Škvára, F., - Myšková, L.
  Czechia. Patent Application.
  2011

 • Concrete Based on Fly Ash Alumosilicate Polymers
 • Šulc, R. - Strnad, T. - Svoboda, P. - Bittnar, Z. - Šmilauer, V., - Kopecký, L.
  Journal of Environmental Science and Engineering. 2011, 5(6), 728-735. ISSN 1934-8932.
  2011

 • Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
 • Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
  Chemické listy. 2011, 105(17), 729-732. ISSN 0009-2770.
  2011

 • Fast Fourier Transform based Method for Modelling of Heterogeneous Materials
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 120-122. ISBN 978-80-86407-19-7.
  2011

 • Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu
 • Zeman, J. - Beneš, J. - Poučková, P. - Zadinová, M. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P., - Sedláček, R.
  In: XXXIV. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. Plzeň: Lékařská fakulta KU, 2011. pp. 60-61. ISBN 978-80-254-9898-9.
  2011

 • Non-local energetics of random heterogeneous lattices
 • Zeman, J. - Peerlings, RHJ, - Geers, MGD
  Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2011, 59(6), 1214-1230. ISSN 0022-5096.
  2011

 • Effect of Porosity on Mechanical Properties of High Strength Gypsum
 • Tesárek, P. - Hájková, A. - Němcová, H. - Ryparová, P., - Plachý, T.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 371-374. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Long-time Monitoring of the Bridge Response Caused by Heavy Traffic and Temperature Changes
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 341-348. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Nondestructive determination of mechanical properties of the flue gas desulphurization gypsum
 • Němcová, H. - Plachý, T. - Hájková, A. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 267-270. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Study of FGD Gypsum Mechanical Properties - Before and After Recycling
 • Hájková, A. - Padevět, P. - Plachý, T. - Němcová, H., - Tesárek, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 79-84. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • NANOINDENTATION BASED EVALUATION OF EFFECTIVE ELASTIC PROPERTIES OF METAL FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 315-318. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Determination of Poisson's Ratio of Gypsum Materials
 • Plachý, T. - Němcová, H. - Tesárek, P. - Hájková, A., - Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 315-320. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Dlouhodobé sledování odezvy ocelobetonového mostu na účinky dopravy a teploty
 • Polák, M. - Rotter, T., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2011. pp. 213-216. ISBN 978-80-554-0354-0.
  2011

 • Micromechanical multiscale model for alkali activation of fly ash and metakaolin
 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P. - Škvára, F. - Šulc, R. - Kopecký, L., - Němeček, J.
  Journal of Materials Science. 2011, 46(20), 6545-6555. ISSN 0022-2461.
  2011

 • Beams from the Glued Laminated Timber with the High Performance Lamellas and their FEM Models
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 237-244. ISBN 978-80-214-4275-7.
  2011

 • Recycling of Flue Gas Desulphurization Gypsum at Laboratory Conditions
 • Hájková, A. - Padevět, P. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 171-174. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
 • Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
  In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
  2011

 • Effect of a Water-Gypsum Ratio on Mechanical Properties of Gypsum
 • Tesárek, P. - Hájková, A., - Plachý, T.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 615-618. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Influence of Moisture to Mechanical Properties of Materials
 • Němcová, H. - Plachý, T. - Ťoupek, R. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 411-414. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Dynamic Modulus of Elasticity of Dental Gypsum
 • Plachý, T. - Němcová, H. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 463-466. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2011

 • Betony na bázi alumosilikátových polymerů
 • Šulc, R. - Strnad, T. - Škvára, F. - Svoboda, P. - Kopecký, L. - Šmilauer, V. - Myšková, L., - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2011, 11(2), 69-75. ISSN 1213-3116.
  2011

 • Description of Concrete Creep Based on Microprestress-solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Applied mechanics 2011. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. pp. 67-70. ISBN 978-80-87434-03-1.
  2011

 • Evaluation of effective elastic properties of aluminium foam using nanoindentation
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Applied mechanics 2011. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. pp. 115-118. ISBN 978-80-87434-03-1.
  2011

 • Evolution of Mechanical Properties of Gypsum in Time
 • Padevět, P. - Tesárek, P., - Plachý, T.
  INTERNATIONAL JOURNAL of MECHANICS. 2011, 5(1), 1-9. ISSN 1998-4448.
  2011

 • Mori-Tanaka Based Estimates of Effective Thermal Conductivity of Various Engineering Materials
 • Stránský, J. - Vorel, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Micromachines. 2011, 2(2), 129-149. ISSN 2072-666X.
  2011

 • MIKROMECHANICKÉ VLASTNOSTI HLINÍKOVÉ PĚNY
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 222. ISBN 978-80-214-4232-0.
  2011

 • Vliv úpravy povrchu betonu s metakaolinem na jeho odolnost proti CHRL
 • Konvalinka, P. - Máca, P., - Jandeková, D.
  In: Metakaolin 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 12-18. ISBN 978-80-214-4256-6.
  2011

 • Pragmatické modely selhání staveb v nadloží tunelů
 • Šejnoha, J. - Novotná, E., - Špačková, O.
  In: Modelování v mechanice 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2011. pp. 23-1-23-10. ISBN 978-80-248-2384-3.
  2011

 • Dvouparametrický model podloží, teorie, standardy a volně dostupný software
 • Kuklík, P. - Brouček, M., - Kopáčková, M.K.
  Stavební obzor. 2011, 20(1), 2-6. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Preconsolidation, Structural Strength of soil, and its effect on subsoil upper structure interaction
 • Kuklík, P.
  Engineering Structures. 2011, 33(4), 1195-1204. ISSN 0141-0296.
  2011

 • Vliv provzdušnění na povrchovou odolnost betonu s příměsí metakaolinu
 • Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Metakaolin 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 37-42. ISBN 978-80-214-4256-6.
  2011

 • Materiálové modely pro velké deformace
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 217. ISBN 978-80-214-4232-0.
  2011

 • Vláknobetony v podzemním stavitelství
 • Doležel, V. - Procházka, P.
  Pardubice: Universita Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395-367-6.
  2011

 • Rozpojování vláken v kompozitním materiálu pomocí penalizace
 • Procházka, P. - Pešková, Š., - Válek, M.
  Stavební obzor. 2011, 20(2/2011), 50-52. ISSN 1210-4027.
  2011

 • Určení hodnot parametrů v modelu B3 a v teorii solidifikace a mikropředpětí
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. pp. 216. ISBN 978-80-214-4232-0.
  2011

 • Durability under Chemical Loads
 • Oh, B.H. - Kabele, P.
  In: Durability of Strain-Hardening Fibre-Reinforced Cement-Based Composites (SHCC). Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. p. 41-58. vol. 4/2011. ISBN 978-94-007-0337-7.
  2011

 • Analysis of a rate-independent model of non-local damage and its numerical approximation
 • Zeman, J. - Mielke, A., - Roubíček, T.
  In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 162-164. ISBN 978-80-86407-19-7.
  2011

 • Multiscale simulation of fracture of braided composites via repetitive unit cells
 • Šmilauer, V.
  Engineering Fracture Mechanics. 2011, 78(6), 901-918. ISSN 0013-7944.
  2011

 • Analysis of Coupled Transport Phenomena in Concrete at Elevated Temperatures
 • Zeman, J. - Beneš, M., - Štefan, R.
  [Invited unpublished scientific lecture] Pavia: Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche. 2010-11-16.
  2011

 • Fast Iterative Algorithms for Image-Based Homogenization of Heterogeneous Materials
 • Vondřejc, J. - Marek, I.
  In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
  2011

 • Characterization of viscoelastic-plastic properties of solid polymers by instrumented indentation
 • Menčík, J. - He, L .H., - Němeček, J.
  Polymer Testing. 2011, 30(1), 101-109. ISSN 0142-9418.
  2011

 • Study on spalling of extremely heated FRC by free hexagons
 • Procházka, P. - Válek, M., - Pešková, Š.
  Key Engineering Materials. 2011, 452 - 453(IX), 693-696. ISSN 1013-9826.
  2011

 • Nanoindentation Characteristics of Alkali-activated Aluminosilicate Materials
 • Němeček, J. - Šmilauer, V., - Kopecký, L.
  Cement and Concrete Composites. 2011, 33(2), 163-170. ISSN 0958-9465.
  2011

 • Critical Aspects of Nano-Indentation Technique in Application to Hardened Cement Paste
 • Davydov, D. - Jirásek, M., - Kopecký, L.
  Cement and Concrete Research. 2011, 41(1), 20-29. ISSN 0008-8846.
  2011

 • DELAYED DEFORMATION RECOVERY AFTER NANOINDENTATION OF CEMENT PASTE
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  Chemicke Listy. 2011, 105(14), 123-124. ISSN 0009-2770.
  2011

 • LOCAL MICROMECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTES
 • Němeček, J.
  Chemicke Listy. 2011, 105(14), 120-122. ISSN 0009-2770.
  2011

 • MICROMECHANICAL ANALYSIS OF HETEROGENEOUS STRUCTURAL MATERIALS
 • Němeček, J. - Forstová, K.
  Chemicke Listy. 2011, 105(14), 146-149. ISSN 0009-2770.
  2011

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell