Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2012

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Special Issue: Computational Modeling of Fracture and Failure: From the Material to the Structure Foreword
 • Oliver, J. ed. - Jirásek, M. ed. - Allix, O. ed., - Moes, N. ed.
  International Journal of Fracture. 2012, 178(1-2), ISSN 0376-9429.
  2012

 • Bayesian updating of uncertanties in the description of heat and moisture transport in heterogenous materials
 • Rosić, B. - Matthies, H.G. - Litvinenko, A. - Pajonk, O. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Adaptive Modeling and Simulation 2011. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2012. pp. 415-422. ISBN 9788493964030.
  2012

 • Computationally efficient algorithms for evaluation of statistical descriptors
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 377-381. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Deterioration of FRC plate due to explosion and change of temperature
 • Procházka, P.
  Key Engineering Materials. 2012, 525-526 185-188. ISSN 1013-9826.
  2012

 • Key engineering materials
 • Procházka, P. ed.
  Xian, 2012-09-18/2012-09-21. Zurich: Trans Tech Publications, 2012. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-463-1.
  2012

 • 11th International Conference on Fracture and Damage Mechanics
 • Procházka, P. ed.
  Xian, 2012-09-19/2012-09-21. London: Imperial College Press, 2012. ISSN 1013-9826.
  2012

 • GEO5 - Skupina pilot
 • Vaněček, J. - Pruška, J. - Kuklík, P., - Laurin, J.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2012.
  2012

 • Problemática y conocimiento actual de las tefras Tierra Blanca Joven en el Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador
 • Chavez Hernandez, J. - Hernández, W., - Kopecký, L.
  Revista Geológica de América Central. 2012,(47), 117-132. ISSN 0256-7024.
  2012

 • Mapping from Discrete to Continuum-Based Models
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  [Research Report] 2012.
  2012

 • Vyskopevnostní výztužné lamely v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Kuklík, P. - Melzerová, L.
  TZB info. 2012, 2012 ISSN 1801-4399.
  2012

 • Fracture energy of cement paste reinforced with carbon nanotubes
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems IV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. p. 32-40. ISBN 978-80-01-05152-8.
  2012

 • Preliminary experimental investigation on one-part geopolymer mixes
 • Hlaváček, P. - Pacheco-Torgal, F. - Abdollahnejad, Z., - Barroso de Augiar, J.
  In: Actas do Congresso da Construção 2012. Coimbra: ITeCons - Institute for Research and Technological Dev. in Construction Sciences, 2012.
  2012

 • Autogenous Shrinkage of alkali Activated Materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Litoš, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 63-66. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • A Survey on Approaches in Fluid-Structure Interaction Analysis
 • Krybus, D. - Patzák, B.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems IV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. p. 164-169. ISBN 978-80-01-05152-8.
  2012

 • Vysokohodnotný cementový kompozit
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent Application.
  2012

 • Core Project 10: Micromechanical Analysis of Blended Cement-Based Composites
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Vienna: NANOCEM. 2012-11-08.
  2012

 • Numerical Analysis of the Microstructure of Cement Pastes
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 67-74. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Automatizovaná diagnostika extrémně zatížených stavebních konstrukcí
 • Jaroš, J. - Choc, P. - Goldšmídová, S. - Převorovský, Z. - Chlada, M. - Krofta, J. - Chlada jr., M. - Kober, J. - Bittnar, Z. - Kratochvíl, J. - Řeřicha, P. - Semerák, P., - Tichá, P.
  [Prototype] 2012.
  2012

 • Experimental investigation of transitional size effect and crack length effect in concrete fracture
 • Hoover, C.G. - Bažant, Z.P. - Wendner, R. - Vorel, J. - Hubler, MH - Kim, K. - Gattu, M. - Kirane, K. - Le, J.L., - Yu, Q.
  In: Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2012. p. 1-8. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
  2012

 • Evaluation of material parameters from three point-bending test on notched beams
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 187-194. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Review on evaluation fo equivalent stress tensor in the discrete element method
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 245-252. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • TEMPERATURE INFLUNCE ON MICROINDENTATION DATA OF A VISCOELASTIC MATERIAL
 • Minster, JM - Králík, V., - Němeček, J.
  In: Book of Abstracts - LMP 2012. Košice: Technical University of Košice, 2012, pp. 51. ISBN 978-80-553-1163-0.
  2012

 • Work conjugacy error in commercial finite-element codes: its magnitude and how to compensate for it
 • Bažant, Z.P. - Gattu, M., - Vorel, J.
  Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2012, 468 3047-3058. ISSN 1364-5021.
  2012

 • Cable Forces 01
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Software] 2012.
  2012

 • cuLinealPath
 • Havelka, J. - Sýkora, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Účinek vysoké teploty na netradiční vláknobetony
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2012, 21(5/2012), 132-135. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Optimalizovaní předpětí kompozitů
 • Pešková, Š. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2012, 21(08/2012), 183-187. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Durability of strain-hardening cement-based composites (SHCC)
 • van Zijl, G.P.A.G. - Wittmann, F.H. - Oh, B.H. - Kabele, P. - Toledo, R.D. - Fairbairn, E.M.R. - Slowik, V. - Ogawa, A. - Hoshiro, H. - Mechtcherine, V. - Altmann, F., - Lepech, M.D.
  Materials and Structures. 2012, 45(10), 1447-1463. ISSN 1359-5997.
  2012

 • Object Oriented Design of Coupled, Multi-Physics FEM Kernel
 • Horák, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 75-80. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • MODELING OF FRESH CONCRETE CASTING USING XFEM
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 119-128. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Implementation of Numerical Simulation of Viscous Incompressible Flow
 • Beňo, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • GEFEL 2012
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2012.
  2012

 • Modeling of Collapse Calderas
 • Somr, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 237-244. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • TRFEL 2012
 • Krejčí, T. - Maděra, J., - Kruis, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Refined analysis of FRC in tunnel linings exposed to high temperature
 • Procházka, P.
  In: Proc. ICCM. 2012.
  2012

 • Optimal shape of fibers using FEM and BEM
 • Procházka, P.
  In: 3rd International Conference on Engineering Optimization. 2012.
  2012

 • Homo
 • Procházka, P. - Válek, M.
  [Software] 2012.
  2012

 • Numerical analysis of coupled heat and moisture transport
 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. pp. 106-107. ISBN 978-80-7372-821-2.
  2012

 • On the Design of a Parallel, Distributed Multi-Physics Integration Tool
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2012. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • EIGENVIBRATION OF ROAD BRIDGES: MEASUREMENT AND NUMERICAL ANALYSIS
 • Kruis, J. - Polák, M. - Koudelka, T., - Plachý, T.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 775-788. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • NUMERICAL ANALYSIS OF COUPLED HEAT AND MOISTURE TRANSFER BASED ON KUNZEL MODEL
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 764-774. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Adaptive Modification of the Künzel Model for Coupled Heat and Moisture Transfer
 • Kruis, J. - Maděra, J., - Šolín, P.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2012. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • METR 2012
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2012.
  2012

 • MEFEL 2012
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Modelling of Moisture Transfer in Soils
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2012. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • Processor Farming in Homogenization of Coupled Heat and Moisture Transfer
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2012. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • Hygro-Thermo-Mechanical Analysis of a Reactor Vessel
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 67-73. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Dual Graph Partitioner of 2D NURBS Meshes for Parallel IGA
 • Rypl, D.
  [Software] 2012.
  2012

 • Fiber shape optimization in linear elasticity
 • Procházka, P.
  In: advances in boundary element and meshless techniques XIII. London: Imperial College Press, 2012. pp. 61-66. ISBN 978-0-9547783-9-2.
  2012

 • BEM shape optimization of a hole in composite for minimum Lagrangian
 • Procházka, P.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Optimal shape of fibers in composite exposed to combustion
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: advances in boundary element and meshless techniques XIII. London: Imperial College Press, 2012. pp. 67-72. ISBN 978-0-9547783-9-2.
  2012

 • advances in boundary element and meshless techniques XIII
 • Procházka, P. ed. - Aliabadi, MH ed.
  Praha, 2012-09-03/2012-09-05. London: Imperial College Press, 2012. ISBN 978-0-9547783-9-2.
  2012

 • advances in boundary element and meshless techniques XIII
 • Procházka, P. org. - Aliabadi, MH org.
  [Conference Hosting] 2012.
  2012

 • Monitoring okolních budov
 • Litoš, J. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  Zakládání. 2012, 24(4), 24-27. ISSN 1212-1711.
  2012

 • Shape optimal design of phases in composites: harmonic problem
 • Procházka, P.
  In: High performance structures and materials VI. Wessex: WIT PRESS, 2012. pp. 197-208. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-596-0.
  2012

 • MuPIF, ver. 1.1
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Derived Analytical Formula for the Fast Estimation of the Influence Zone Depth in the Subsoil Beneath the Footings
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. 2012. pp. 84-90.
  2012

 • Experimentální analýza vlivu zavodnění na deformační chování zemin
 • Kuklík, P. - Brouček, M., - Blažek, V.
  In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí. 2012. pp. 91-96.
  2012

 • OOFEM, ver. 2.2
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P. - Kolařík, F. - Ohman, M.O., - Feymark, A.
  [Software] 2012.
  2012

 • Risk management of tunnel construction projects
 • Špačková, O.
  Defense date 2012-10-10. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2012

 • OOFEM - an Object-oriented Simulation Tool for Advanced Modeling of Materials and Structures
 • Patzák, B.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 59-66. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Optimal Shape of Fibers in Transmission Problem
 • Procházka, P. - Válek, M.
  CMES-Computer Modeling in Engineering and Sciences. 2012, 87(3), 207-224. ISSN 1526-1492.
  2012

 • Fundaments of mechanics of composite materials
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05158-0.
  2012

 • Nanotechnology and Construction: Use of Nanoindentation Measurements to Predict Macroscale Elastic Properties of High Strength Cementitious Composites
 • Leal Da Silva, W. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  IBRACON Structures and Materials Journal. 2012, 5(3), 284-295. ISSN 1983-4195.
  2012

 • Technologie pro analýzu vývoje trhlin během hydratace v železobetonových konstrukcích s vlivem na jejich spolehlivost
 • Bittnar, Z. - Šmilauer, V. - Vítek, J., - Červenka, J.
  [Verified Technology] 2012.
  2012

 • Object Oriented Design of a Coupled, Multi-Physics Finite Element Kernel
 • Horák, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • Computational homogenization of non-stationary transport processes in masonry structures
 • Sýkora, J. - Krejčí, T. - Kruis, J., - Šejnoha, M.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4745-4755. ISSN 0377-0427.
  2012

 • Optimization of composite structures
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05157-3.
  2012

 • A Micromechanics-Based Model for Stiffness and Strength Estimation of Cocciopesto Mortars
 • Nežerka, V. - Zeman, J.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 29-37. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Biomechanical Effects on Bone Formation during Lengthening of Long Bones
 • Denk, F. - Petrtýl, M.
  In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2012, pp. 8-9. Czech Society of Biomechanis. ISBN 978-80-86317-99-1.
  2012

 • Influence of Controlled Biomechanical Processes on Bone Tissue Formation in Interfragmental Gap of Interrupted Diaphysis
 • Denk, F. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 13-20. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Osteons response to mechanical effects
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2012, pp. 32-33. Czech Society of Biomechanis. ISBN 978-80-86317-99-1.
  2012

 • Dental Implants - Critical Review
 • Kapková, A. - Jíra, A.
  In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2012, pp. 34-35. Czech Society of Biomechanis. ISBN 978-80-86317-99-1.
  2012

 • Biomechanical Effect of the Interaction Surfaces of Dental Implants with Vital Tissue
 • Kapková, A.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 111-118. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Integral Transforms in Structural Dynamics
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 209-216. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Accuracy of Concrete Creep Predictions Based on Extrapolation of Short-Time Data
 • Jirásek, M. - Dobruský, S.
  In: Proceedings of Reliability Engineering Computing REC 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. pp. 197-207. ISBN 978-80-214-4507-9.
  2012

 • A Logarithmic Strain Decomposition for Modeling of Trabecular Bone Subjected to Large Compressive Strains
 • Horák, M. - Jirásek, M., - Zysset, P.
  In: ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers. Vienna: Vienna University of Technology, 2012, pp. 9197-9209. ISBN 978-3-9503537-0-9.
  2012

 • Modeling of Localized Damage Using the Crack Band Approach
 • Jirásek, M. - Bauer, M.
  In: Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Vienna: Vienna University of Technology, 2012, ISBN 978-3-9503537-0-9.
  2012

 • RegNeN 2012
 • Mareš, T. - Kučerová, A.
  [Software] 2012.
  2012

 • Aproximace lana při analýze lanových soustav
 • Hüttner, M. - Fajman, P.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 265-266. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Numerical Aspects of the Crack Band Approach
 • Jirásek, M. - Bauer, M.
  Computers and Structures. 2012, 110-111 60-78. ISSN 0045-7949.
  2012

 • Vývoj hodnot mechanických vlastností sádry v průběhu jejího tvrdnutí
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 171-174. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Load-bearing Lintel from Modified Gypsum
 • Šandera, O. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 217-222. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Seismic Performance of Timber Frames
 • Koleš, J. - Pospíšil, S., - Urushadze, S.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 129-132. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Wang tilings in Partition of Unity Methods
 • Novák, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Vienna: Vienna University of Technology, 2012. ISBN 978-3-9503537-0-9.
  2012

 • Design of the Bearing Building Envelope Wall from Cast Gypsum
 • Říha, J. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 195-200. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Artificial Neural Networks in Parameter Identification
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Vienna: Vienna University of Technology, 2012. ISBN 978-3-9503537-0-9.
  2012

 • Numerical modelling of engineered cement-based composites
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1555-1564. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Bayesian Identification of Parameters Describing Nonlinear Models of Heterogeneous Media
 • Matthies, H. G. - Rosić, B. - Pajonk, O. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Karlsruhe: IUTAM Symposium on Multiscale Problems in Stochastic Mechanics. 2012-06-25.
  2012

 • Inverse Problems for Nonlinear Systems via Bayesian Parameter Identification
 • Rosić, B. - Pajonk, O. - Litvinenko, A. - Matthies, H. G. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: SIAM Conference on Uncertainty Quantification: Final Program and Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2012. pp. 87-88.
  2012

 • Study of Computational Efficiency of Numerical Quadrature Schemes in the Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1135-1143. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Geometrical Modeling of Concrete Microstructure for the Assessment of ITZ Percolation
 • Rypl, D. - Bým, T.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 38-47. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Partitioning of Two-dimensional NURBS Meshes for the Parallel Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Engineering Mechanics. 2012, 19(4), 261-277. ISSN 1802-1484.
  2012

 • Assessment of Computational Efficiency of Numerical Quadrature Schemes in the Isogeometric Analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Engineering Mechanics. 2012, 19(4), 249-260. ISSN 1802-1484.
  2012

 • Global Optima for Size Optimization Benchmarks by Branch and Bound Principles
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 74-81. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Influence of Covercrete Morphology on Durability Properties
 • Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  Journal of Civil Engineering and Architecture. 2012, 6(7), 928-932. ISSN 1934-7359.
  2012

 • Sequentially Linear Analysis applied to a FETI-Based Model of Quasi-Brittle Interfaces
 • Gruber, P. - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. p. 1-15. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • Arbitrary precise guaranteed bounds of homogenized material coefficients by FFT-based FEM
 • Vondřejc, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Local field patterns by means of extended Wang tile sets
 • Zrůbek, L. - Novák, J., - Kučerová, A.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2012-10-31.
  2012

 • Optimized tile set morphologies
 • Kučerová, A. - Novák, J., - Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2012-10-31.
  2012

 • GPU-HPC computing of Lineal path function
 • Havelka, J. - Sýkora, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. 2012-10-31.
  2012

 • Modeling of Degradation Processes in Historical Mortars
 • Sýkora, J.
  In: ESCO 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. pp. 141.
  2012

 • Bayesian Parameter Identification for Nonlinear Systems
 • Rosić, B. - Pajonk, O. - Kučerová, A. - Sýkora, J., - Matthies, H. G.
  In: ESCO 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. pp. 127.
  2012

 • Sequential Space-Filling Design Strategies
 • Myšáková, E. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  In: ESCO 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. pp. 95.
  2012

 • Comparison of Optimal Designs of Experiments Suitable for Inverse Analysis
 • Janouchová, E. - Mareš, T., - Kučerová, A.
  In: ESCO 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. pp. 90.
  2012

 • ESCO 2012
 • Solin, P. ed. - Karban, P. ed., - Kruis, J. ed.
  Pilsen, 2012-06-25/2012-06-29. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012.
  2012

 • Comparison of Stochastic Methods for Bayesian Updating of Uncertainty in Parameters of Nonlinear Models
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Rosić, B., - Matthies, H. G.
  In: SIAM Conference on Uncertainty Quantification: Final Program and Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2012. pp. 74.
  2012

 • Bayesian Updating of Uncertainty in the Description of Transport Processes in Heterogeneous Materials
 • Sýkora, J. - Kučerová, A. - Rosić, B., - Matthies, H. G.
  In: SIAM Conference on Uncertainty Quantification: Final Program and Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2012. pp. 72.
  2012

 • A novel compression technique of non-periodic microstructures
 • Novák, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the 7th International Conference on Computational Mechanics for Spatial Structures. Sarajevo: University of Sarajevo, 2012. ISBN 978-9958-638-30-5.
  2012

 • Determination of Forces in Roof Cables at Administrative Center Amazon Court
 • Polák, M. - Plachý, T.
  Procedia Engineering. 2012, 48 578-582. ISSN 1877-7058.
  2012

 • Monitoring of Mechanical Properties Evolution of the Cast Gypsum
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R., - Polák, M.
  Procedia Engineering. 2012, 48 562-567. ISSN 1877-7058.
  2012

 • Monitoring of Mechanical Properties of Gypsum Using the Impulse Excitation Method
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: Recent Advances in Mechanical Engineering and Automatic Control. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 163-167. ISBN 978-1-61804-142-5.
  2012

 • Evaluation of Cable Forces in the Roof Structure at RCP Amazon Court
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Recent Advances in Mechanical Engineering and Automatic Control. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 98-103. ISBN 978-1-61804-142-5.
  2012

 • Development of Mechanical Properties of Gypsum During its Hardening
 • Ťoupek, R. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 253-258. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Influence of Water/Gypsum Ratio to Dynamic Modulus of Elasticity of Grey Gypsum
 • Dovrtělová, T. - Tesárek, P., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 21-26. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Verification of FE Model of Crash Barrier Post Using Experimental Modal Analysis
 • Drozda, J. - Marek, J., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 27-34. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Modeling of Nonlinear Moisture Transport in Concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 53-62. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • NMM 2012, Nano and Macro Mechanics
 • Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Stránský, J. org., - Zobal, O. org.
  [Conference Hosting] 2012.
  2012

 • Numerical analysis of coupled heat and moisture transport with discontinuities
 • Kruis, J. - Maděra, J.
  In: NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 2102-2105. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1091-6.
  2012

 • Grandstands Response Employing Analytical Methods of Probability
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 253-256. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Interaction of Cement with Fly Ash at the Micro Level
 • Zobal, O. - Kopecký, L., - Padevět, P.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 229-232. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Development of Strength of Concrete from Orlik Dam
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 259-262. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Experimentální analýza materiálových a mechanických vlastností betonu z Orlické přehrady po 50 letech
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Betonárské dni 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2012. pp. 248-253. ISBN 978-80-8076-104-2.
  2012

 • Influence of Fly Ash Content in Cement Paste on Size of Creep
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Procedia Engineering. 2012, 48 520-524. ISSN 1877-7058.
  2012

 • Changes of the Fracture Energy of Cement Paste with Addition of Fly Ash in Time
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  Procedia Engineering. 2012, 48 513-519. ISSN 1877-7058.
  2012

 • Material Properties of Cement Paste with Addition of Fly Ash Exposed to High Temperatures
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  In: Recent Advances in Mechanical Engineering and Automatic Control. Athens: WSEAS Press, 2012, pp. 158-162. ISBN 978-1-61804-142-5.
  2012

 • Creep of the Cement Paste with Fly Ash in Time
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Recent Advances in Mechanical Engineering and Automatic Control. Athens: WSEAS Press, 2012, pp. 93-97. ISBN 978-1-61804-142-5.
  2012

 • Materiálové vlastnosti cementové pasty s popílkem z pohledu použitelnosti
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 19. betonářské dny 2012 - sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2012, pp. 404-407. ISBN 978-80-87158-32-6.
  2012

 • Dotvarování cementové pasty s popílkem v poměru 1:1 v čase
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, pp. 151-154. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Teplotní účinek na materiálové vlastnosti a strukturu cementové pasty s příměsí popílku
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, pp. 91-94. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Energy Benefits of Using Fly Ash in the Concrete
 • Padevět, P. - Zobal, O., - Lovichová, R.
  In: Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Energy and Environment Technologies and Equipment EEETE'12. Athens: WSEAS Press, 2012, pp. 206-210. ISBN 978-1-61804-125-8.
  2012

 • Creep of a Cement Paste with Addition of the Fly Ash - Comparison
 • Bittnar, P. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 9-12. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Influence of the High Temperature on the Properties of Cement Paste with Addition of Fly Ash
 • Lovichová, R. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 149-154. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Multiscale Hydro-Thermo-Mechanical Analysis of Hydrating Concrete Structures
 • Jendele, L. - Šmilauer, V. - Hlobil, M., - Červenka, J.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-16. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • A weak alkali bond in (N, K)-A-S-H gels: evidence from leaching and modeling
 • Škvára, F. - Šmilauer, V. - Hlaváček, P. - Kopecký, L., - Cílová, Z.
  Ceramics - Silikáty. 2012, 56(4), 374-382. ISSN 0862-5468.
  2012

 • Artificial neural networks in calibration of nonlinear models
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  In: Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2012. pp. 2225-2232. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
  2012

 • Calibration of Affinity Hydration Model Using Artificial Neural Networks
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 155-162. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Zevní jednostranný fixátor
 • Lerach, A. - Vítek, T. - Petrtýl, M. - Lísal, J. - Mařík, I., - Denk, F.
  Czechia. Utility Model CZ 24421. 2012-10-15.
  2012

 • Numerical Analysis of Cable Structures
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-13. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • Cable Structures - Numerical Analysis
 • Hüttner, M. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 81-88. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Mechanical, durability and thermal
 • Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Keppert, M. - Reiterman, P., - Černý, R.
  In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana: Ministerio de Educacion Superior, 2012. pp. 801-809. ISBN 978-959-261-405-5.
  2012

 • Accelerated Algorithm for Reconstruction of Random Heterogeneous Materials
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 47-52. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Comparison of Optimal Designs of Experiments in Application to Sensitivity and Inverse Analysis
 • Janouchová, E. - Mareš, T., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 95-102. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Způsob fixace toxických látek v matrici alumosilikátového polymeru
 • Šulc, R. - Svoboda, P. - Šmilauer, V. - Škvára, F. - Myšková, L. - Vinšová, L., - Trypesová, D.
  Czechia. Patent CZ 303353. 2012-06-28.
  2012

 • Dynamic Packing of Heterogeneous Periodic Unit Cell
 • Šedlbauer, D.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 223-230. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Complex Microstructural Enrichment Functions Based on Extended Wang Tile Sets
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 263-270. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Multi-Objective Identification of Nonlinear Material Model
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 179-186. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Comparison of Maximin LHS Design Strategies
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 163-170. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Water flow through concrete surface layer
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: 16 Convencion Cientifica de Ingenieria y Arquitectura de la Cujae. La Habana: Ministerio de Educacion Superior, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-959-261-405-5.
  2012

 • Response of grandstands loaded by active crowd as Gaussian process
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 201-208. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Response of grandstands loaded by active crowd as Gaussian process
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 201-208. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Verification of Cocciopesto Mortar Micromechanical Model
 • Nežerka, V. - Zeman, J., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 171-178. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • The comparison of DTA and DSC curves for concrete with metakaolin addition
 • Trník, A. - Ondruška, J. - Jandeková, D. - Reiterman, P., - Medveď, I.
  In: Thermophysics 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. pp. 142-146. ISBN 978-80-214-4599-4.
  2012

 • Modelové a diagnostické předpoklady stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva
 • Ďurana, K. - Kočí, J. - Kočí, V. - Maděra, J. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05147-4.
  2012

 • ALUMINIUM FOAM: PREDICTION OF MACROSCOPIC ELASTIC PROPERTIES USING NANOINDENTATION AND UP-SCALING MODEL
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 141-148. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Modeling of Nonlinear Moisture Transport in Concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems IV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. p. 134-143. ISBN 978-80-01-05152-8.
  2012

 • Computer and Experimental Analysis of Civil Engineering Materials and their Multilayered Systems IV
 • Kruis, J. ed.
  Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. ISBN 978-80-01-05152-8.
  2012

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2012. pp. 1390-1394. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
  2012

 • Soft computing methods in concrete mix performance approximation and optimization
 • Lepš, M.
  Praha: Defense date 2012-10-18. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2012

 • Udržitelnost kulturního dědictví ve vědě a výuce - Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře
 • Šedlbauer, D. ed. - Kuklík, P. ed.
  Telč, 2012-09-12/2012-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. ISBN 978-80-01-05135-1.
  2012

 • Metody evoluční optimalizace a jejich aplikace ve stavebním inženýrství
 • Lepš, M.
  Praha: Defense date 2012-10-18. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
  2012

 • Multimediální pomůcka pro výuku základů stavební mechaniky
 • Pospíšilová, A. - Kučerová, A.
  In: Udržitelnost kulturního dědictví ve vědě a výuce - Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, ISBN 978-80-01-05135-1.
  2012

 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů
 • Novotný, L. - Fiala, Š. - Janota, M. - Moravec, J. - Morávek, M. - Pohl, K. - Swaczyna, Z. - Šindler, J. - Švéda, J., - Smolík, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-071.
  2012

 • EFFECT OF ELEVATED TEMPERATURE ON CONCRETE STRUCTURES BY BOUNDARY ELEMENTS
 • Procházka, P. - Lok, T-S
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS. 2012, 9(1), 124-135. ISSN 0219-8762.
  2012

 • Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012
 • Plachý, T. ed. - Padevět, P. ed. - Tesárek, P. ed. - Stránský, J. ed., - Zobal, O. ed.
  Prague, 2012-09-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • TWO-SCALE MODEL FOR PREDICTION OF MACROSCOPIC ELASTIC PROPERTIES OF ALUMINIUM FOAM USING NANOINDENTATION
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Cellular Materials. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2012. pp. 182-183.
  2012

 • STUDY OF HETEROGENEOUS STRUCTURAL MATERIALS USING NANOINDENTATION
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 24-29. 1. ISBN 978-80-01-05132-0.
  2012

 • Micromechanical Analysis of Cement Paste with Carbon Nanotubes
 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P., - Padevět, P.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 35-41. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Řešení lana s ohledem na jeho deformaci
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2012, 21(4), 105-107. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Statická analýza lanových konstrukcí deformační metodou
 • Hüttner, M. - Fajman, P.
  Stavební obzor. 2012, 21(9), 259-265. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Některé poznatky přetvárného chování nízkoteplotních asfaltových směsí
 • Valentin, J. - Mondschein, P. - Souček, V. - Němcová, H., - Hýzl, P.
  Inžinierske stavby. 2012, 60(3), 30-33. ISSN 1335-0846.
  2012

 • Compressing random microstructures via stochastic Wang tilings
 • Novák, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  Physical Review E. 2012, 86(4), ISSN 1539-3755.
  2012

 • Selected Topics in Homogenization of Transport Processes in Historical Masonry Structures
 • Sýkora, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  The Open Civil Engineering Journal. 2012, 6 148-159. ISSN 1874-1495.
  2012

 • Závislost mechanických vlastností na plošné hmotnosti nanotextilie
 • Nežerka, V. - Rácová, Z. - Klicmanová, I. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 41-45. 1. ISBN 978-80-01-05132-0.
  2012

 • Antibakteriální vlastnosti nanotextilií připravených z polyvinyl alkoholu s přídavkem stříbrných a měděných iontů
 • Ryparová, P. - Wasserbauer, R., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 6-12. 1. ISBN 978-80-01-05132-0.
  2012

 • Non-destructive Tests of Modulus of Elasticity for the Glued Laminated Timber Beams
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  Procedia Engineering. 2012, 2012(57), 409-412. ISSN 1877-7058.
  2012

 • Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2012
 • Rácová, Z. ed. - Tesárek, P. ed. - Nežerka, V. ed., - Ryparová, P. ed.
  Praha, 2012-10-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. 1. ISBN 978-80-01-05132-0.
  2012

 • Mechanical properties of single and double-layered PVA nanofibers
 • Tesárek, P. - Ryparová, P. - Rácová, Z. - Králík, V. - Němeček, J. - Kromka, A., - Nežerka, V.
  In: Book of Abstracts - LMP 2012. Košice: Technical University of Košice, 2012, pp. 73. ISBN 978-80-553-1163-0.
  2012

 • Antibacterial studies on nanocrystalline diamond thin films
 • Ryparová, P. - Tesárek, P. - Babchenko, O. - Potocký, Š., - Kromka, A.
  In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012, pp. 64. ISBN 978-80-260-2357-9. Available from: http://dms.fzu.cz/22/printables/absbook.pdf
  2012

 • Macromechanical properties of nanofiber based on poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and poly(vinyl-alcohol) (PVA)
 • Klicmanová, I. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Rácová, Z., - Ryparová, P.
  In: NANOCON 2012, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER, 2012, ISBN 978-80-87294-35-2. Available from: http://www.nanocon.cz/en/past-events-history-proceedings-gallery/
  2012

 • The antibacterial activity of nanofiber based on poly-vinyl-alcohol doped by metal
 • Ryparová, P. - Rácová, Z. - Tesárek, P., - Wasserbauer, R.
  In: NANOCON 2012, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-35-2.
  2012

 • Modification of cemnet paste surface using nanofibers based on poly(vinyl-alcohol) (PVA)
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Kopecký, L. - Lidmila, M. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: NANOCON 2012, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-35-2.
  2012

 • Mechanical and durability properties of concrete with pozzolanic admixture
 • Kulovaná, T. - Vejmelková, E. - Keppert, M. - Konvalinka, P. - Ondráček, M. - Sedlmajer, M., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. pp. 90-97. ISBN 978-80-214-4599-4.
  2012

 • Measurement of Structural Cable of Membranes
 • Fajman, P. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 61-64. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Prediction of the behavior of lime mortar reinforced with fibers based on their micromechanical parameters
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012. Wroclaw: Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2012. pp. 883-889. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-216-7.
  2012

 • Macro-mechanical properties of nanotextiles on PLGA base - tensile strengt
 • Křelinová, V. - Tesárek, P. - Klicmanová, I. - Ryparová, P., - Mukařovský, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 194-195. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Increasing concrete resistance to deicing chemicals by using metakaolin
 • Máca, P. - Jandeková, D. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2012. pp. 288. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
  2012

 • A Two-Scale Micromechanical Model for Closed-Cell Aluminium Foams
 • Němeček, J. - Králík, V.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • Micromechanical Analysis of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J. - Králík, V., - Vondřejc, J.
  In: Nanotechnology in Construction 4. Thessaloniki: University of Thessaloniki, 2012. pp. 1-8.
  2012

 • Nanoindentation Based Analysis of Heterogeneous Structural Materials
 • Němeček, J.
  In: Nanoindentation in Materials Science. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. p. 89-108. ISBN 978-953-51-0802-3.
  2012

 • Nanoindentation in Materials Science
 • Němeček, J. ed.
  Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. ISBN 978-953-51-0802-3.
  2012

 • NANOINDENTATION BASED MICROANALYSIS OF HENS' BONES
 • Severa, L. - Němeček, J. - Máchal, J. - Votava, J., - Buchar, J.
  Chemicke Listy. 2012, 106(s3), 525-528. ISSN 0009-2770.
  2012

 • UP-SCALING MICROLEVEL ELASTIC PROPERTIES OF HETEROGENEOUS STRUCTURAL MATERIALS
 • Němeček, J. - Králík, V., - Vondřejc, J.
  Chemicke Listy. 2012, 106(s3), 497-500. ISSN 0009-2770.
  2012

 • MeshEditor 2012
 • Beneš, Š.
  [Software] 2012.
  2012

 • ODOLNOST VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU VŮČI NÁRAZU PROJEKTILU
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Speciální betony 2012. Praha: Sekurkon, 2012. pp. 30-40. ISBN 978-80-86604-58-9.
  2012

 • TWO-SCALE MODEL FOR PREDICTION OF MACROSCOPIC ELASTIC PROPERTIES OF ALUMINIUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  Chemické listy. 2012, 106(S3), 458-461. ISSN 0009-2770.
  2012

 • Micromechanical properties of different materials on gypsum basis
 • Tesárek, P. - Plachý, T. - Ryparová, P., - Němeček, J.
  Chemické listy. 2012, 106(s3), 547-548. ISSN 0009-2770.
  2012

 • BIOMECHANICAL EFFECTS OF THE INTERACTION SURFACES OF DENTAL IMPLANTS WITH VITAL TISSUE
 • Kapková, A.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, pp. 111-118. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Properties of Cement Paste with Addition of Fly Ash from the Perspective of Creep
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, pp. 285-292. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Changing the Properties of Cement Paste with Addition of Fly Ash in Time
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Zobal, O.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, pp. 293-300. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Creep Size Evolution of Cement Pase Prepared From Portland Cement with Content of Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 236-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • The Development of the Size of Fracture Energy of Cement Paste with Fly Ash in the Time
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 238-239. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • JSMech, ver 0.6
 • Stránský, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Open Source FEM-DEM Coupling
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1237-1251. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Numerical Investigation of Influence of Head Diameter on Tensile Capacity of Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia, 2012. pp. 46-50. ISBN 978-983-44826-3-3.
  2012

 • Mixture Design and Testing of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: 8th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference - 1st International Conference on Civil Engineering Research. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia, 2012. pp. 417-423. ISBN 978-983-44826-3-3.
  2012

 • Numerical Investigation of Head Diameter Influence on Tensile Capacity of Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2012. p. 734-738. ISBN 978-1-4577-1634-8.
  2012

 • Development of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Mixture
 • Máca, P. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: 2012 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2012. pp. 857-862. ISBN 978-1-4577-1634-8.
  2012

 • Vliv tuhosti styčníků na modální charakteristiky ocelových rámových konstrukcí
 • Šána, V.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 155-159. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Properties of the Concrete from the Orlik Dam after 50 Years in Operation
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, pp. 555-558. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE WITH VARIOUS CONTENT OF FLY ASH AFTER 6 MONTHS
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 396-397. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Updating B3 model for long-term basic creep
 • Šmilauer, V. - Lepš, M., - Gregorová, Martina
  In: Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Leiden: CRC Press/Balkema, 2012. pp. 1395-1400. First. ISBN 978-0-415-62126-7.
  2012

 • Modeling of fresh concrete flow using XFEM
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 158-159. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Implementace okrajových podmínek zohledňujících tření v problémech mechaniky tekutin
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 270. ISBN 978-80-214-4393-8.
  2012

 • Generalized Strain Measures and Their Application in Large-Strain Plasticity
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012, pp. 266. ISBN 978-80-214-4393-8.
  2012

 • Comparison of Implicit Gradient Damage-Plastic Models
 • Jirásek, M. - Horák, M.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 106-107. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Application of Artificial Neural Networks in Identification of Affinity Hydration Model Parameters
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-14. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • Mechanické vlastnosti cementových kompozitů:vliv uhlíkových nanovláken syntetizovaných na povrchu částic
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 2012. Brno: FA VUT, 2012. pp. 363. 14.. ISBN 978-80-214-4393-8.
  2012

 • Method for constrained designs of experiments in two dimensions
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 901-914. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Optimization of Tendon Geometry of Post-Tensioned Concrete Bridges using Genetic Algorithms
 • Dlouhý, L. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-12. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • A Method for Maximin Constrained Design of Experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-16. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-55-3.
  2012

 • Shape Optimization using Isogeometric Analysis and Particle Swarm Optimization
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M. - Rypl, D., - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. pp. 1-15. Civil-Comp Proceedings. ISBN 978-1-905088-54-6.
  2012

 • Micromechanical properties of cement paste with carbon nanotubes
 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P.
  In: Ibausil - 18. Internationale Baustofftagung. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2012. pp. 822-829. ISBN 978-3-00-034075-8.
  2012

 • Microstructure pattern recognition program
 • Králík, V. - Rokoš, O.
  [Software] 2012.
  2012

 • Vliv tuhosti podloží na dynamickou odezvu spojitého nosníku
 • Šobra, K. - Máca, J.
  In: 10th International Comferernce on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012. pp. 250-252. ISBN 978-80-227-3786-9.
  2012

 • Variable Local Moduli of Elasticity as Inputs to FEM-based Models of Beams made from Glued Laminated Timber
 • Melzerová, L. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  Technische Mechanik. 2012, 32(2-5), 425-434. ISSN 0232-3869.
  2012

 • Specification of FEM Models of Glued Laminated Timber with Variable Local Modulus of Elasticity
 • Melzerová, L. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  In: World Conference on Timber Engineering. Auckland: New Zealand Timber Design Society, 2012. pp. 208-213. ISBN 978-1-62276-305-4.
  2012

 • Advanced Methods for Design, Strengthening and Evaluation of Glued Laminated Timber
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Enhance Mechanical Properties of Timber, Engineered Wood Products and Timber Structures. Bath: University of Bath, 2012. pp. 139-142. ISBN 978-1-85790-176-4.
  2012

 • Zvýšení kvality vstupního souboru modulů pružnosti do MKP modelů nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Plzeň: ZČU Plzeň, 2012. pp. 43-48. ISBN 978-80-261-0116-1.
  2012

 • Non-destructive Tests of Modulus of Elasticity for the GLT Beams
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 271-276. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Vysokopevnostní výztužné lamely v nosnících z lepeného lamelového dřeva
 • Melzerová, L. - Kuklík, P.
  In: Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: VOŠ Volyně, 2012. pp. 198-202. první. ISBN 978-80-86837-36-9.
  2012

 • Posuzování zděných staveb dle Eurokódu 8 na seizmicitu metodou postupného přitěžování
 • Janda, Z. - Červenka, J.
  Stavebnictví a interiér. 2012, 19-23. ISSN 1211-6017.
  2012

 • Posouzení bezpečnosti obálek jaderných reaktorů s využitím celkového součinitele bezpečnosti
 • Červenka, J. - Červenka, V., - Janda, Z.
  Energetika. 2012, 250-253. ISSN 0375-8842.
  2012

 • CrossChar 1.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2012.
  2012

 • Probabilistic assessment of tunnel construction processes using statistical learning to include past experience
 • Špačková, O. - Šejnoha, J., - Straub, D.
  In: EUROCK 2012: Rock Engineering & Technology for Sustainable Underground Construction. Lisabon: International Society for Rock Mechanics, 2012.
  2012

 • Optimalizace železobetonového skeletu a analýza získaných výsledků
 • Šedlbauer, D. - Lepš, M., - Vondráček, R. opon.
  Praha: Defense date 2012-01-25. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2012

 • Zevní jednostranný fixátor
 • Lerach, A. - Vítek, T. - Petrtýl, M. - Lísal, J. - Mařík, I., - Denk, F.
  Czechia. Utility Model Application.
  2012

 • Způsob prodloužení dlouhých kostí
 • Petrtýl, M. - Mařík, I. - Lísal, J., - Denk, F.
  Czechia. Patent Application. 2012-01-27.
  2012

 • Fiber Bridging 1.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2012.
  2012

 • Weaving
 • Tomková, B. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Wiley Encyclopedia of Composites. 2 ed. New York: John Wiley & Sons, 2012. p. 3184-3193. vol. 5. ISBN 978-0-470-12828-2.
  2012

 • Experimental and numerical analysis of vertical splice skew joint with key
 • Šobra, K. - Fajman, P., - Máca, J.
  In: Proceedings of the 3rd Conference Nano and Macro Mechanics NMM 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 231-236. ISBN 978-80-01-05097-2.
  2012

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of The 9th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie, 2012. pp. 453-458. ISBN 978-3-86644-858-2.
  2012

 • Effective Mechanical and Transport Properties of Polysiloxane Matrix Based Composites
 • Maršálková, M. - Urbanová, S. - Salačová, J., - Šejnoha, M.
  WIT Transactions on the Built Environment. 2012, 2012(124), 185-195. ISSN 1743-3509.
  2012

 • Acceleration of uncertainty updating in the description of transport processes in heterogeneous materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Rosić, B., - Matthies, H. G.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 18(236), 4862-4872. ISSN 0377-0427.
  2012

 • Mesoscopic Study of Textile Reinforced Composites
 • Šejnoha, M. - Vorel, J., - Jiroušek, O.
  In: Proceedings of 15th European Conference on Composite Materials. Padova: University of Padova, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-88-88785-33-2.
  2012

 • Material Parameters of Cement and Alkali Activated Fly Ash Concrete Mixtures Laboratory Measurements and Numerical Simulation
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E. - Lehký, D. - Frantík, P., - Keršner, Z.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1-6. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Resistance of Concrete with Fly Ash Content under the RWS Curve Fire Loading
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1-8. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Modeling Of Fiber Bridging in Multiply-Cracking Mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1081-1085. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • FitData 1.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2012.
  2012

 • Počítačové modelování interakce nadložních staveb s postupující ražbou tunelu
 • Novotná, E. - Janda, T., - Špačková, O.
  Stavební obzor. 2012, 21(6), 159-164. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars
 • Nežerka, V.
  Prague: Defense date 2012-01-21. Master Thesis. Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering.
  2012

 • Non-destructive Testing of Stiffness Development in Lime-pozzolana Mortars
 • Nežerka, V. - Tesárek, P., - Plachý, T.
  In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012. pp. 19-22. ISBN 978-80-01-05062-0.
  2012

 • Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars
 • Nežerka, V. - Zeman, J., - Somr, M.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 933-944. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Computationally efficient algorithms for evaluation of statistical descriptors
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 1-5. 1. ISBN 978-80-86246-40-6. Available from: http://www.engmech.cz/2012/proceedings/
  2012

 • Hierarchical modeling of transport processes in heterogeneous materials. Application to historical masonry structures
 • Šejnoha, M. - Sýkora, J.
  In: Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials II. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-48. ISBN 978-80-01-05068-2.
  2012

 • Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials II
 • Kormaníková, E. ed. - Kotrasová, K. ed. - Sládek, J. ed. - Sládek, V. ed. - Száva, I. ed. - Sýkora, J. ed. - Šejnoha, M. ed. - Vlase, S. ed. - Zhang., Ch. ed., - Žmindák, M. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05068-2.
  2012

 • Hledání globálních optim příkladů rozměrové optimalizace
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  Praha: Defense date 2012-01-25. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2012

 • Shape Optimization by Particle Swarm Algorithm Utilizing Isogeometric Analysis
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M. - Rypl, D., - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1061-1071. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Branch and Bound Method for Global Optima of Size Optimization Benchmarks
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1049-1059. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Sequential Designs of Experiments for Sampling-based Sensitivity Analysis
 • Kučerová, A. - Janouchová, E.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1-13. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • Fracture properties of cementitious composites reinforced with carbon nanofibers/nanotubes.
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1-7. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • IMPLEMENTATION OF DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF VISCOUS INCOMPRESSIBLE FLOW
 • Beňo, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 123-128. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Transition Areas of Integral Bridges
 • Šafář, R. - Kohoutková, A. - Záleský, J. - Tej, P. - Dorko, L., - Konvalinka, P.
  In: Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements. Zürich: IABSE, 2012. pp. 114-115. ISBN 978-3-85748-125-3.
  2012

 • Effective properties of foam materials - homogenization method
 • Koudelka, P. - Valach, J. - Němeček, J. opon., - Kytýř, D.
  Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
  2012

 • Creep Behaviour and Residual Flexural Capacity of GFRP and CFRP Pretensioned Concrete Slabs
 • Sovják, R. - Konvalinka, P.
  The Asian Review of Civil Engineering. 2012, 1(1), 30-37. ISSN 2249-6203.
  2012

 • Macro Mechanical Testing of Nanofibers: Tensile Strength
 • Tesárek, P. - Nežerka, V. - Ťoupek, R. - Plachý, T., - Ryparová, P.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 465-468. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Experimental Modal Analysis of the Footbridge across Bečva River in Přerov
 • Plachý, T. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 327-332. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Evolution of the Dynamic Young's Modulus of Grey Gypsum in Time
 • Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 333-336. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Homogenizator MT
 • Nežerka, V.
  [Software] 2012.
  2012

 • Cementové pojivo
 • Kromka, A. - Babchenko, O. - Šmilauer, V. - Hlaváček, P. - Potocký, Š., - Demo, P.
  Czechia. Utility Model CZ 23885. 2012-05-28.
  2012

 • Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
 • Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
  In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 107-110. ISBN 978-80-01-05062-0.
  2012

 • Optimalizace ve statickém softwaru nejen pro návrh železobetonových konstrukcí
 • Šedlbauer, D. - Lepš, M. - Dlouhý, L., - Novák, M.
  Stavební obzor. 2012, 21(4), 100-104. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Binding system of concrete with metakaolin
 • Jandeková, D. - Reiterman, P. - Trník, A. - Konvalinka, P., - Máca, P.
  In: Metakaolin 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 1-10. ISBN 978-80-214-4438-6.
  2012

 • FFT-based Finite Element Method for homogenization
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: 83rd Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Darmstadt: Technische Universität, 2012. pp. 323-324.
  2012

 • Způsob výroby vylehčených materiálů na bázi alumosilikátových polymerů
 • Šulc, R. - Šmilauer, V. - Svoboda, P. - Škvára, F., - Myšková, L.
  Czechia. Patent CZ 303212. 2012-04-12.
  2012

 • Volume Changes of Cement Pastes Using Metakaolin
 • Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 211-216. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Numerical Analysis of the Influence of Head Diameter on the Breakout Capacity of Shallow Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P., - Cairns, J.J.
  In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 73-80. ISBN 978-80-01-05060-6.
  2012

 • Object oriented implementation of the T-spline based isogeometric analysis
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Advances in Engineering Software. 2012, 50 137-149. ISSN 0965-9978.
  2012

 • VLIV METAKAOLINU NA OBJEMOVÉ ZMĚNY CEMENTOVÉ PASTY
 • Konvalinka, P. - Litoš, J., - Jandeková, D.
  In: Metakaolin 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 4-12. ISBN 978-80-214-4438-6.
  2012

 • Modelling of Thin Films of Shape-Memory Alloys
 • Pathó, G.
  Technische Mechanik. 2012, 32(2-5), 507-517. ISSN 0232-3869.
  2012

 • Reinforced Elements of Structures from the Glued Laminated Timber with High Performance Lamella
 • Melzerová, L.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 875-878. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
  2012

 • MODELING OF MACROSCOPIC ELASTIC PROPERTIES OF ALUMINIUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 176-177. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Odezva tribun na zatížení davem s využitím Monte Carlo simulace
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  Stavební obzor. 2012, 2012(7/2012), 193-199. ISSN 1210-4027.
  2012

 • Nanofibrous poly(lactide-co-glycolide) membranes loaded with diamond nanoparticles as promising substrates for bone tissue engineering
 • Pařízek, M. - Douglas, T. E. - Novotná, K. - Kromka, A. - Brady, M. A. - Renzing, A. - Voss, E. - Jarošová, M. - Palatinus, L. - Tesárek, P. - Ryparová, P. - Lisa, V. - dos Santos, A. M., - Bačáková, L.
  International Journal of Nanomedicine. 2012, 2012(7), 1931-1951. ISSN 1178-2013.
  2012

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 34-42. ISSN 1210-2709.
  2012

 • Modeling of Concrete Creep Based on Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: 14th International Conference Applied Mechanics 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská Universita, 2012. pp. 69-72. ISBN 978-80-261-0097-3.
  2012

 • Application of dynamic relaxation method in analysis of cable membrane structures
 • Šobra, K. - Hüttner, M., - Máca, J.
  In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 1311-1317. ISBN 978-80-86246-39-0.
  2012

 • Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production
 • Vejmelková, E. - Kulovaná, T. - Keppert, M. - Konvalinka, P. - Ondráček, M. - Sedlmajer, M., - Černý, R.
  International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 132-136. ISSN 2010-460X.
  2012

 • Tiling
 • Novák, J.
  [Software] 2012.
  2012

 • Bending test 1.0
 • Nežerka, V.
  [Software] 2012.
  2012

 • Multi-physics analyses of selected civil engineering concrete structures
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Communications in Computational Physics. 2012, 12(3), 885-918. ISSN 1815-2406.
  2012

 • Evaluation of Nonlocal Approaches for Modelling Fracture in Concrete
 • Xenos, D. - Jirásek, M., - Grassl, P.
  In: Proceedings of the 20th UK Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering. Manchester: University of Manchester, 2012, pp. 163-166. ISBN 978-0-903808-06-4.
  2012

 • Modification additives and their influence on volume changes of fresh cement pastes
 • Litoš, J. - Konvalinka, P.
  In: International Proceedings of Computer Science and Information Technology. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press, 2012. pp. 198-201. ISBN 978-981-07-1443-7.
  2012

 • FFT-based Finite Element Method for homogenization
 • Vondřejc, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín, 2. patro: Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra numerické matematiky - Seminář numerické matematiky. 2012-03-01.
  2012

 • Dřík, zejména náhrady kyčelního kloubu
 • Jíra, A. - Petrtýl, M.
  Czechia. Utility Model CZ 23306. 2012-01-23.
  2012

 • Regularized Models for Localized Inelastic Deformation
 • Jirásek, M.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012, pp. 189-208. ISBN 978-80-7372-821-2.
  2012

 • JSMech - JavaScriptová knihovna pro snadné modelování, výpočet a zobrazování úloh stavební mechaniky
 • Stránský, J.
  In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 283. ISBN 978-80-214-4393-8.
  2012

 • A micromechanics-enhanced finite element formulation for modelling heterogeneous materials
 • Novák, J. - Kaczmarczyk, L. - Grassl, P. - Zeman, J., - Pearce, C. J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2012, 201-204 53-64. ISSN 0045-7825.
  2012

 • Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif
 • Žák, J. - Verner, K. - Holub, F.V. - Kabele, P. - Chlupáčová, M., - Halodová, P.
  Journal of Structural Geology. 2012, 36 27-42. ISSN 0191-8141.
  2012

 • Analysis of a Fast Fourier Transform Based Method for Modeling of Heterogeneous Materials
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: Large-Scale Scientific Computing: Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 2012. p. 515-522. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-29842-4.
  2012

 • A new approach to modeling perpendicular fabrics in porphyritic plutonic rocks using the finite element method
 • Žák, J. - Kabele, P.
  International Journal of Earth Sciences. 2012, 101(3), 715-730. ISSN 1437-3254.
  2012

 • Object-oriented, parallel finite element framework with dynamic load balancing
 • Patzák, B. - Rypl, D.
  Advances in Engineering Software. 2012, 47(1), 35-50. ISSN 0965-9978.
  2012

 • Multiscale Simulations of Concrete Mechanical Tests
 • Vorel, J. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4882-4892. ISSN 0377-0427.
  2012

 • Microindentation into an epoxy composition to assess the influence of aging on mechanical properties
 • Minster, J. - Bláhová, O. - Hristova, J. - Lukeš, J. - Němeček, J., - Šperl, M.
  Journal of applied polymer science. 2012, 123(4), 2090-2094. ISSN 0021-8995.
  2012

 • Some Properties of Strong Solutions to Nonlinear Heat and Moisture Transport in Multi-layer Porous Structures
 • Beneš, M. - Zeman, J.
  Nonlinear Analysis: Real World Applications. 2012, 13(4), 1562-1580. ISSN 1468-1218.
  2012

 • From the Finite Element Analysis to the Isogeometric Analysis in an Object Oriented Computing Environment
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Advances in Engineering Software. 2012, 44(1), 116-125. ISSN 0965-9978.
  2012

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell