Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2013

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Permeability properties of concrete with metakaolin addition
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. pp. 445-448. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Statistical fitting of model parameters to measurements: Software Package
 • Sýkora, J. - Kučerová, A.
  [Software] 2013.
  2013

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Thessaloniki, Greece: 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN13) 9-12 July 2013, Thessaloniki, Greece. 2013-07-10.
  2013

 • Vlhkostní vlastnosti pojivového gelu
 • Otcovská, T.
  2013. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Mechanical stiffness and strength testing of cement pastes at very early ages
 • Hlobil, M. - Karte, Ph - Reihsner, R. - Doerner, W. - Eberhardsteiner, J., - Pichler, B.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 26th Full Meeting of the NANOCEM consortium. 2013. pp. 26-36.
  2013

 • Influence of fly ash type on material properties of cement paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 212-217. ISBN 978-80-553-1488-4. Available from: http://www.scientific.net
  2013

 • Modeling for the Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Aging Infrastructure
 • Červenka, V. - Janda, Z.
  Beton-und Stahlbetonbau. Robustness and Safety of Concrete Structures. 2013, 20(20 Jahre), 180-183. ISSN 0005-9900.
  2013

 • Seismic design and verification of a NPP structure for the storage of radioactive waste components
 • Kurmann, D. - Janda, Z., - Červenka, J.
  In: Seismic Design of Industrial Facilities. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 2013. p. 499-510. ISBN 978-3-658-02809-1.
  2013

 • Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 42-43. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Modelování vývoje hydratačního tepla na konstrukci pro standardní betony a pro betony s vyšším podílem úletových popílků
 • Šmilauer, V. - Zobal, O., - Bittnar, Z.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • Fuzzy logic-based expert systems applied to concrete technology
 • Leal Da Silva, W. - Štemberk, P. supervisor, - Bittnar, Z. opon.
  Praha: Defense date 2013-04-16. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ŠTEMBERK.
  2013

 • Finite Element Analysis of Masonry Bed-Joint Damage
 • Nežerka, V. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 304. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Numerical analysis of cracking in fiber reinforced lime renders
 • Kabele, P. - Přinosil, M.
  In: 3rd Historic Mortars Conference, HMC13. 2013.
  2013

 • Utilization of splice skew joint with key on reconstruction of historical trusses
 • Šobra, K. - Fajman, P.
  In: Proceedings of the International conference on the rehabilitation and reconstruction of buildings CRRB 2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 207-212. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-679-6.
  2013

 • Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Utility Model CZ 25960. 2013-10-14.
  2013

 • Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Utility Model CZ 25918. 2013-10-01.
  2013

 • Identification of worst case scenario
 • Lepš, M. - Pospíšilová, A. - Gregorová, M. - Janouchová, E., - Myšáková, E.
  [Research Report] 2013. Report no. FLP-TN-22180-H-0004-CTU.
  2013

 • Statistical fitting of model parameters to measurements
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. FLP-TN-22180-H-0002-CTU.
  2013

 • Reference Manual for ConTemp
 • Šmilauer, V. - Mareš, T.
  [Research Report] 2013. Report no. 0.90.
  2013

 • Unsaturated Volcanic Tephra and Its Effect for Soil Movement in El Salvador
 • Chavez Hernandez, J. - Šebesta, J. - Kopecký, L. - Landaverde, R.L., - Landaverde, J.
  neuvedeno. 2013, 2(2), 58-65.
  2013

 • Dynamická zkouška železničního mostu přes řeku Bečvu v Přerově
 • Litoš, J. - Polák, M.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • Soil-water retention curve and beginning of monitoring in Tierra Blanca Joven (TBJ)
 • Chavez Hernandez, J. - López, R. - Kopecký, L., - Landaverde, J.
  Revista Geológica de América Central. 2013,(49), 83-99. ISSN 0256-7024.
  2013

 • Real Crowd Behavior on the Grandstands
 • Verner, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 215-220. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Creep of cementitous materials with addition of fly ash in time
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Advanced Materials Research. 2013, 742 182-186. ISSN 1022-6680.
  2013

 • High temperatures - influence on the material properties of cement paste with fly ash
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  Advanced Materials Research. 2013, 742 187-191. ISSN 1022-6680.
  2013

 • Biomechanical Analysis of Consolidation and Ossification Processes of the Bone Regenerate during Long Bones Lengthening by Distraction Osteogenesis Method
 • Denk, F. - Petrtýl, M. - Myslivec, R., - Mařík, I.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 27-34. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 201 - most na silnici R7 v km 0,440 - stavba R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice
 • Polák, M.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. 132002/2013.
  2013

 • Differences between Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Recent Advances in Urban Planning & Construction. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 70-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-352-0.
  2013

 • Studie vlivu pojezdu mechanismů po hrázi lagun na instalovanou podzemní těsnící stěnu
 • Šejnoha, M. - Vorel, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 2013. Report no. AA.04028.1.150.
  2013

 • The Changes of Material Properties of the Cement Paste with Fly Ash Exposed to High Temperatures
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2013, 2013(4), 304-312. ISSN 1991-8747.
  2013

 • The Material Properties of Cement Paste with Fly Ash Exposed to High Temperatures
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  In: Recent Advances in Continuum Mechanics, Hydrology and Ecology. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 31-35. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-313-1.
  2013

 • The Creep of Cement Paste with Various Content of the Fly Ash in the Age 1 Year
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Recent Advances in Continuum Mechanics, Hydrology and Ecology. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 20-24. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-313-1.
  2013

 • Creep of the Cement Paste with Additin of 40% Fly Ash in Advanced Age
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013, pp. 129-130. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Adjustment of the stress state of a membrane structure in Barrandov
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs
 • Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. p. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Stanovení ohybové únosnosti nosníku vyztuženého FRP nekovovou výztuží
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 51-54. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Influence of composition on tensile and fracture properties of lime-based mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 163-170. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Application of DPLM-CPM Mapping Process
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • TRFEL 2013
 • Krejčí, T. - Maděra, J., - Kruis, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • Metodika popisu dotvarování a relaxace silničních mostů z předpjatého betonu
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Vráblík, L., - Lepš, M.
  [Verified Technology] 2013.
  2013

 • METR 2013
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2013.
  2013

 • MEFEL 2013
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • GEFEL 2013
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2013.
  2013

 • MDT - modul pro přenos dat mezi sítěmi
 • Pátek, V. - Rypl, D.
  [Software] 2013.
  2013

 • MEER - modul pro odhad chyby a adaptivní změnu sítě konečných prvků
 • Svoboda, L. - Patzák, B., - Rypl, D.
  [Software] 2013.
  2013

 • Towards Efficient Adaptive Structural Analysis in Engineering Design
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Mechanical Damage Coupled with Heat Transfer
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 220. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Parallel Computing in Selected Civil Engineering Problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T. - Maděra, J. - Šejnoha, M., - Sýkora, J.
  In: Civil and Structural Engineering Computational Methods. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 67-94. Computational Science, Engineering and Technology Series. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-64-7.
  2013

 • FETI method in civil engineering problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2013. pp. 75-78. ISBN 978-80-86407-34-0.
  2013

 • Model of Imperfect Interfaces in Composite Materials and Its Numerical Solution by FETI Method
 • Kruis, J. - Zeman, J., - Gruber, P.
  In: Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XX. Berlin: Springer, 2013. pp. 337-344. Lecture notes in computational science and engineering. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-642-35274-4.
  2013

 • Nanoindentation and Mechanical Properties of Human Tooth Root Dentin
 • Kapková, A. - Jíra, A., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 113-120. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Nanoindentation of Human Tooth Dentin
 • Jíra, A. - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013. p. 15. ISBN 978-80-01-05374-4.
  2013

 • Bayesovská identifikace parametrů výpočetních modelů
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Jarušková, D. opon.
  Defense date 2014-01-22. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory
 • Myšáková, E. - Lepš, M., - Chleboun, J. opon.
  Defense date 2014-01-23. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Transverse Vibration of the Simply Supported Beam Loaded by Pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  Grant Journal. 2013, 87-90. ISSN 1805-062X.
  2013

 • Numerical Investigation of Behavior of Headed Studs in Dependence on Concrete Strength
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: 2013 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia, 2013. ISBN 978-1-4799-1163-9.
  2013

 • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 373-376. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • OOFEM, ver. 2.3
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P. - Kolařík, F. - Ohman, M.O., - Svenning, E.
  [Software] 2013.
  2013

 • Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact
 • Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Thane: The indian concrete journal, 2013.
  2013

 • Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Mixture and its Behaviour under Impact Loading
 • Máca, P. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Curbach, M.
  In: Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Thane: The indian concrete journal, 2013.
  2013

 • A scarf joint for reconstructions of historical structures
 • Fajman, P.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013. pp. 1-7. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Nonlinear Analysis in Virtual Design
 • Fajman, P. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-6. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • KOMPOZITNÍ MATERIÁL NA BÁZI CEMENTU A PVA
 • Topič, J. - Rácová, Z., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 108-113. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • Využití poznatků z biomedicínského inženýrtsví při aplikaci nanotechnologií v pozemním stavitelství: úvod do problematiky
 • Indrová, K. - Kolářová, D. - Rácová, Z., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 48-53. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ PASTY S OBSAHEM POLÉTAVÉHO POPÍLKU
 • Padevět, P. - Otcovská, T.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, pp. 165-166. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Simulace vývoje teplot při hydrataci pro masivní betonové konstrukce s popílkem
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013, pp. 469-472. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • VLIV PODMÍNEK OKOLÍ NA PROVOZUSCHOPNOST LETIŠTNÍ DRÁHY
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 161-164. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Differences between Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Recent Advances in Urban Planning & Construction. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 70-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-352-0.
  2013

 • Influence of Fly Ash Type on Material Properties of Cement Paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 1-6. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Determination of the Failure on the Concrete Runway
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 1-4. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • MATERIAL PROPERTIES OF THE CEMENT PASTE WITH FLUIDIZED FLY ASH
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 155-158. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evolution of Cement Paste Creep with Addition of the 50 % Fly Ash
 • Bittnar, P. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 17-22. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Wang Tiling Aided Modelling of Closed Cell Foams
 • Doškář, M. - Novák, J., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7435
  2013

 • Wang Tilings for Real World Material Systems
 • Doškář, M. - Novák, J.
  Praha: Defense date 2014-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2013

 • Fuzzy Logic Model for Fatigue of Concrete with Chloride Contamination
 • Štemberk, P. - da Silva, W.R.L.
  In: Proceedings of 20th East West Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM, 2013. pp. 23-30.
  2013

 • Using OpenMP in OOFEM
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Parameter study of Asymptotic Sampling for Truss Structures Reliability
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Modelling Slip Surfaces in Soils and their Solution using the FETI Method
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Modeling of coupled hydro-mechanical problem for porous media
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Brouček, M.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. p. 984-987. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • On Consistent Hypoelastic Models
 • Horák, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 71-74. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Numerical model for ductile fiber-reinforced cement-based composite
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 659-663. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Effect of explosion and fire on underground structures
 • Procházka, P.
  International Journal of Protective Structures. 2013, 4(4), 505-520. ISSN 2041-4196.
  2013

 • Evaluation of Nonlocal Approaches for Modelling Fracture in Notched Concrete Specimens
 • Xenos, D. - Grassl, Z.P., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-8). Barcelona: CIMNE, 2013, ISBN 978-84-941004-1-3. Available from: http://framcos.org/FraMCoS-8/p302.pdf
  2013

 • Improved Estimation of Long-Term Relaxation Function of Aging Concrete from Its Compliance Function
 • Bažant, Z.P. - Hubler, M.H., - Jirásek, M.
  In: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2013, pp. 437-442. ISBN 9780784413111.
  2013

 • 5th International Conference on Porous Media and Annual Meeting of the International Society for Porous Media
 • Císlerová, M. org. - Vogel, T. org. - Šejnoha, M. org. - Dostál, T. org. - Beneš, M. org. - Sněhota, M. org. - Dohnal, M. org. - Jelínková, V. org. - Votrubová, J. org. - Dušek, J. org., - Zumr, D. org.
  [Conference Hosting] 2013.
  2013

 • Arbitrary accurate guaranteed bounds on homogenized coefficients by FFT-based Finite Element Method
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: Seminar on Numerical Analysis. 2013. pp. 115-116.
  2013

 • Použití FFT v okrajových úlohách pro PDR s periodicky oscilujícími koeficienty
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni. 2013-05-03.
  2013

 • Wang Tile Sets and Schur Complement in Evaluation of Microstructural Fields
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 225-234. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Mechanické vlastnosti betonů s příměsí cihelného prachu
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 482-484. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • Behaviour of UHPFRC under extreme loading
 • Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • Modeling of Fiber Orientation in Viscous Fluid Flow with Application to Self-Compacting Concrete
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 2225-2228. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování konstrukcí z CLT
 • Kuklík, P. - Gregorová, A., - Melzerová, L.
  TZB info. 2013, 2013 ISSN 1801-4399.
  2013

 • Implementation of Stabilized Formulation for Level Set Equation
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 61-62. ISBN 978-80-261-0282-3.
  2013

 • Non-destructive Assessment of Timber Structures
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 121-126. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Vlastnosti cementových směsí s metakaolinem
 • Litoš, J. - Konvalinka, P., - Krása, M.
  Konstrukce. 2013, 5 6-9. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Vliv metakaolinu na vlastnosti cementové pasty
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vejmelková, E., - Krása, M.
  In: Metakaolin 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 41-50. ISBN 978-80-214-4692-2.
  2013

 • Polynomial chaos-based quantification of uncertainty in description of groundwater flow through random materials
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 43-50. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Efficient Methods for Uncertainty Quantification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 91-98. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Transverse vibration of the simply supported beam loaded by pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2013

 • Localization Analysis of a Discrete Element Periodic Cell
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 171-178. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Deficiencies of the Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 51-60. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 209 - most na silnici II/568 v km 0,234 nad R7 - stavba R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2013. Report no. 132001/2013.
  2013

 • Changes of the Dynamic Modulus of Elasticity in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 211-214. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Dependence of the Mechanical Properties of Cement-based Composites on PVA Content
 • Topič, J. - Tesárek, P. - Plachý, T., - Nežerka, V.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 207-210. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Detection of a Crack in Cement Specimens
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Polák, M., - Okénka, J.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 85-86. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Heterogeneous Material Modeling via Dynamic Packing of Stochastic Wang Tiles
 • Šedlbauer, D.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 187-192. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Prediction of Carbonation and Chloride Ingress in Cracked Concrete Structures
 • Šmilauer, V. - Jendele, L., - Červenka, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Optimum of ten bar truss
 • Nosek, J. - Pospíšilová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 151-154. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Membrane structures - dynamic relaxation
 • Hüttner, M. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 75-82. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Uniform Designs of Experiments for Asymptotic Sampling
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 143-150. ISBN 978-80-01-05332-4. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm2013/cz/sbornik/
  2013

 • Numerical modelling of moisture transfer in saturated and non-saturated porous media
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Brouček, M.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 988-991. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Interpretace výsledků penetračních testů dřevěných ohýbaných nosníků
 • Melzerová, L.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. pp. 45-48. ISBN 978-80-261-0251-9.
  2013

 • Comprehensive concrete fracture tests: Description and results
 • Hoover, C.H. - Bažant, Z.P. - Vorel, J. - Wendner, R., - Hubler, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2013, 114 92-103. ISSN 0013-7944.
  2013

 • Heat Transfer in Damaged Material
 • Kruis, J.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 980-983. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Efektivita postupů metody dynamické relaxace při analýze lanových soustav
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 71-72. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Analysis of Cable Structures using the Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-16. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Efficient methods for quantification of uncertainty in description of groundwater flow through random materials
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 140. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Polynomial chaos-based methods for uncertainty quantification and reliability analysis
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 138. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Multi-objective Adaptive DoE for RBDO
 • Pospíšilová, A. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 11th International Probabilistic Workshop. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2013, pp. 325-336. ISBN 978-80-214-4800-1.
  2013

 • Polynomial chaos-based Evaluation of Failure Probability: A numerical study
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 11th International Probabilistic Workshop. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2013. pp. 145-157. ISBN 978-80-214-4800-1.
  2013

 • On stochastic approach to human-grandstand interaction
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 197-200. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Multi-Scale Modeling of Textile Reinforced Ceramic Composites
 • Vorel, J. - Urbanová, S. - Grippon, E. - Jandejsek, I. - Maršálková, M., - Šejnoha, M.
  In: Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics and Composites VIII. Westerville: The American Ceramic Society, 2013. pp. 1-13. Ceramic Engineering and Science Proceedings. ISSN 0196-6219. ISBN 978-1-118-80747-7.
  2013

 • Aftermath of explosions in underground free space
 • Procházka, P. - Kravtsov, A.
  international journal of safety and security engineering. 2013, 3(1), 34-40. ISSN 2041-9031.
  2013

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky přes řeku Svratku v Brně - SO 201 ev. č. BM-756 v lokalitě Hněvkovského
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. 132003/2013.
  2013

 • Multi-Scale Modeling of Plain Weave Textile Composites
 • Vorel, J. - Grippon, E. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-15. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Modelování bezprostřední odezvy nadzemní stavby na postupující ražbu tunelu
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Podzemní stavby Praha 2013. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. pp. 123. ISBN 978-80-260-3867-2.
  2013

 • Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2013, 2013(2), 3-13. ISSN 1211-913X.
  2013

 • Hypoplastic Model for Clays: Issues Specific to FEM Implementation
 • Janda, T.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 193. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 3-5. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Temperature Influence on Microindentation Data of a Viscoelastic Material
 • Minster, J. - Králík, V., - Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2013, 2014(586), 206-209. ISSN 1013-9826.
  2013

 • Nanoindentation Applied to Materials with an Inner Structure
 • Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2013, 586 55-58. ISSN 1013-9826.
  2013

 • Modeling Inelastic Properties of Metal Foam based on Results from Nanoindentation
 • Němeček, J. - Zlámal, Petr - Králík, V., - Němečková, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-20. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • A two-scale micromechanical model for aluminium foam based on results from nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V., - Vondřejc, J.
  Computers and Structures. 2013, 2013(128), 136-145. ISSN 0045-7949.
  2013

 • Nanoindentation applied to closed-cell aluminium foams
 • Němeček, J.
  In: Nanomechanical Analysis of High Performance Materials. Heidelberg: Springer, 2013. p. 173-188. 1. vol. 1. ISBN 9789400769182.
  2013

 • Preparation and properties of alkali activated fly ash foam
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 61-65. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Tesárek, P. ed. - Plachý, T. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Prague, 2013-09-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05331-7.
  2013

 • INPUT PARAMETERS FOR MICROMECHANICAL MODELING OF WOOD TISSUES
 • Prošek, Z. - Králík, V. - Rácová, Z. - Nežerka, V., - Antoš, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 159-162. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evolution of hydration heat and the model for the mixture of fly ash
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 210-213. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Prague, 2013-09-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • 4th Conference Nano & Macro Mechanics 2013
 • Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Zobal, O. org., - Stránský, J. org.
  [Conference Hosting] 2013.
  2013

 • Optimization of Mixing the Various Components of Fly Ash Based on the Grain Size for Use in Composite Cements
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, pp. 271-274. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Experimental Analysis of Mechanical and Material Properties of Concrete Orlik Dam After 50 Years
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 189-190. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • DETERMINATION OF MICROMECHNICAL PROPERTIES OF WOOD CELL USING NANOINDENTATION
 • Králík, V. - Nežerka, V., - Prošek, Z.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 133-136. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evaluation of Microstructural Fields Based on Extended Wang Tile Sets and Schur Complement Method
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 137. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Accelerated reconstruction of random heterogeneous media using graphics processing unit
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Numerical modeling of groundwater flow in random materials
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 146-151. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Comparison of Numerical Methods for Uncertainty Quantification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 235-246. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Odolnost betonu s příměsí metakaolinu vůči průniku tlakové vody
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Sanace betonových konstrukci 2013. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2013. pp. 166-171. ISSN 1211-3700. ISBN 978-80-905471-0-0.
  2013

 • Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Metakaolin 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
  2013

 • Mechanical properties of high temperature resistance concrete
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013. pp. 353-356. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Water Transport in Surface Layer of Fair-face Concrete
 • Reiterman, P. - Vogel, F. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013. pp. 623-624. ISBN 978-1-138-00061-2.
  2013

 • Mechanical Properties of Aluminous Cement Paste at high Temperature
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F. - Konvalinka, P., - Vejmelková, E.
  In: Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013. pp. 635-636. ISBN 978-1-138-00061-2.
  2013

 • USE BOINC FOR VOLUNTEER COMPUTING
 • Nosek, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 412-418. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Dynamic Packing of Stochastic Wang Tiling for Heterogeneous Material Modelling
 • Šedlbauer, D. - Lepš, M.
  In: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Poznan: Politechnika Poznanska, 2013. pp. 447-448. ISBN 978-83-89333-51-3.
  2013

 • Grafické prostředí pro program OOFEM
 • Horák, M.
  In: Juniorstav 2013 Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 267. ISBN 978-80-214-4669-4.
  2013

 • Distance-based and stress-based gradient-enhanced damage models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 57-58. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Mechanical Properties of Cement Paste with 50 % Fly Ash at High Temperatures
 • Zobal, O. - Lovichová, R., - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 694-699. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Synthesis of Microstructural Fields using Extended Wang Tile Sets and Parallel Computing
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Parallel Computation of Microstructural Fields Base on Extended Wang Tile Sets
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 700-709. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • STRUCTURAL AND MATERIAL ANALYSIS OF CERAMIC MATRIX COMPOSITES
 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 633-641. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Predikce biomechanických vlastností kostního regenerátu při prolongaci femuru a tibie
 • Myslivec, R. - Denk, F. - Petrášová, Š. - Klika, V. - Zemková, D. - Petrtýl, M., - Mařík, I.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2013, 2013(1-2), 117-118. ISSN 1212-4575.
  2013

 • Kostní regenerát při prolongaci kostí dle Ilizarova
 • Mařík, I. - Myslivec, R. - Denk, F. - Maříková, A. - Zemková, D., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2013, 2013(1-2), 116-117. ISSN 1212-4575.
  2013

 • Simulation of Host Rock Cracking due to Pressure Changes in Magma Chamber
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 534-540. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5. Available from: http://www.engmech.cz/im/doc/Book_of_EAi.pdf
  2013

 • Zařízení pro prodlužování dlouhých kostí
 • Petrtýl, M. - Mařík, I. - Lísal, J., - Denk, F.
  Czechia. Patent CZ 303910. 2013-05-09.
  2013

 • Modeling Host Rock Deformation and Fracture above Magma Chambers Preceding Caldera Formation
 • Somr, M. - Kabele, P., - Žák, J.
  In: Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. 2013, ISBN 978-84-941531-5-0. Available from: http://congress.cimne.com/complas2013/proceedings/pdfs/a643.pdf
  2013

 • Dynamická analýza lávky pro pěší přes ulici Opatovická
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 205-208. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Response of a simply supported beam exposed to a harmonic force with a random parameters
 • Šána, V.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 201-204. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Modal analysis and forced vibrations of a footbridge due to running pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 179-186. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • 2D FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AGGREGATE INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR SAMPLES
 • Nežerka, V. - Vorel, J., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 405-411. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Finite Element Analysis of Masonry Bed-Joint Damage
 • Nežerka, V. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. p. 304. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Periodic Cell Generation and Meshing: Inclusions in Shape of Hexagonal Prisms
 • Nežerka, V. - Kabele, P.
  [Software] 2013.
  2013

 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czechia. Patent Application.
  2013

 • Optimization of Dynamically Loaded Civil Engineering Structures
 • Šedlbauer, D.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 571-582. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact
 • Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y.
  In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2013. p. 120-125. ISSN 1877-7058.
  2013

 • Shape optimization of fibers in FRC
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2013, 10(1)(169), 111-120. ISSN 1214-9705.
  2013

 • Analysis of the thermal behavior of mass concrete based on semi-adiabatic temperature measurements
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 518-527. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Performance analysis of fuzzy-genetic system applied to cabled-trusses optimization
 • Leal Da Silva, W. - Finotto, V., - Štemberk, P.
  In: PhD Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-01-05236-5.
  2013

 • Multiobjective Minimax Designs of Experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 371-379. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Application of multiscale elastic homogenization based on nanoindentation for high performance concrete
 • da Silva, W.R.L. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 109-118. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures
 • Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 85-96. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Genetic-fuzzy approach to model concrete shrinkage
 • da Silva, W.R.L. - Štemberk, P.
  Computers and Concrete. 2013, 2013(12), 109-129. ISSN 1598-8198.
  2013

 • Fuzzy modeling of combined effect of winter road maintenance and cyclic loading on concrete slab bridge
 • Štemberk, P. - da Silva, W.R.L. - Sýkorová, J., - Bártová, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 97-108. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Expert system applied for classifying self-compacting concrete surface finish
 • da Silva, W.R.L. - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(64), 47-61. ISSN 0965-9978.
  2013

 • MODELING OF FIBER ORIENTATION IN FIBER-REINFORCED FRESH CONCRETE FLOW
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 279-289. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Open Source DEM-FEM Coupling
 • Stránský, J.
  In: PARTICLE-BASED METHODS III. Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2013. pp. 46-57. ISBN 978-84-941531-8-1.
  2013

 • FEM - DEM Coupling and MuPIF Framework
 • Stránský, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 553-559. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • JSMech, ver 0.7
 • Stránský, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • Preparation of Antimicrobial Treatment Interiors Using Nano Textiles
 • Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Tesárek, P., - Rácová, Z.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013. pp. 453-456. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • The Use of Boards from Recycled Laminated Cartons in The Building Envelope
 • Hlaváč, R. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Tesárek, P., - Mukařovský, J.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 349-352. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Rozptýlené částice v polyvinyl-alkoholových nanotextiliích: porovnání makro mechanických vlastností
 • Nežerka, V. - Rácová, Z. - Tesárek, P., - Ryparová, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 60-66. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • BOINC for Volunteer computing
 • Nosek, J. - Pospíšilová, A.
  In: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Poznan: Politechnika Poznanska, 2013. pp. 419-420. ISBN 978-83-89333-51-3.
  2013

 • IDENTIFICATION OF INELASTIC PROPERTIES FROM SPHERICAL INDENTATION: APPLICATION ON ALUMINUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, pp. 54-59. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • The Use of Nanomaterials As Protection of External Surfaces of Porous Building Materials
 • Rácová, Z. - Hlaváč, R. - Mukařovský, J. - Nežerka, V. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 441-444. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Orthotropy in FEM
 • Šobra, K.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 199-206. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Multi-Objective Reconstruction of Random Media
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISBN 978-1-905088-58-4.
  2013

 • Multi-Objective Optimization with Asymptotic Sampling for RBDO
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISBN 978-1-905088-58-4.
  2013

 • Modeling of soil structure interaction during tunnel excavation: An engineering approach
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 51-60. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Constitutive model for timber fracture under tension and shear
 • Bartůňková, E. - Kabele, P.
  In: Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013, pp. 76. ISBN 978-80-01-05279-2. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/cfrac/proceedings.pdf
  2013

 • Rheology and Simulation of Self Compacting Concrete Flow
 • Patzák, B. - Thrane, L.N., - Kolařík, F.
  In: Civil and Structural Engineering Computational Methods. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2013. p. 21-36. Computational Science, Engineering and Technology Series: 32. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-64-7.
  2013

 • signalproc
 • Šána, V.
  [Software] 2013.
  2013

 • Homogenization of plain weave composites with imperfect microstructure: Part II-Analysis of real-world materials
 • Vorel, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2013, 11(5), 443-462. ISSN 1543-1649.
  2013

 • Transverse vibrating beam loaded by moving load
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 149-150. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví
 • Ryparová, P. ed. - Tesárek, P. ed. - Rácová, Z. ed., - Nežerka, V. ed.
  Praha, 2013-06-12. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • OOFEManager
 • Horák, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování konstrukcí z CLT
 • Kuklík, P. - Kuklíková, A. - Gregorová, A., - Melzerová, L.
  In: Dřevostavby 2013: Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: VOŠ Volyně, 2013. pp. 155-160. první. ISBN 978-80-86837-51-2.
  2013

 • Numerical Simulations of Effects of Specimen Preparation Method on Properties of Fiber Composites
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 461-466. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Fiber Bridging 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • CrossChar 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • MODELLING OF CRACK DEVELOPMENT IN YOUNG CONCRETE
 • Červenka, J. - Jendele, L., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-8). Barcelona: CIMNE, 2013. pp. 442-452. ISBN 978-84-941004-1-3.
  2013

 • Multiobjective Adaptive Updating of Surrogate Models
 • Myšáková, E. - Pospíšilová, A., - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 380-389. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Branch and Bound Method for Optimization of Cable-Truss Structures
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 453-460. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Influence of the design parameters on the response of the step skew joint with a key
 • Šobra, K. - Fajman, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 591-595. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Probabilistic models for tunnel construction risk assessment
 • Špačková, O. - Novotná, E. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 72-84. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Micromechanical Analysis of Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: Mechanics of Composite Materials. Košice: Technical University of Kosice, 2013. p. 1-151. ISBN 978-606-19-0224-8.
  2013

 • Mechanics of Composite Materials
 • Kormaníková, E. ed. - Šejnoha, M. ed., - Szava, I. ed.
  Brasov, 2013-06-23/2013-07-06. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-606-19-0224-8.
  2013

 • Multi-scale Modeling of Textile Reinforced Ceramic Composites
 • Šejnoha, M. - Vorel, J. - Maršálková, M., - Grippon, E.
  In: Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials III. Tewksbury, Boston, Massachusetts: Derc Publishing House, 2013. p. 145-193. ISBN 978-1-939757-01-2.
  2013

 • Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials III
 • Szava, I. ed. - Šejnoha, M. ed., - Kormaníková, E. ed.
  Tewksbury, Boston, Massachusetts: Derc Publishing House, 2013. ISBN 978-1-939757-01-2.
  2013

 • Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E. - Keršner, Z. - Lehký, D., - Frantík, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 61-71. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czechia. Utility Model CZ 25457. 2013-05-30.
  2013

 • Permeability Properties of Concrete with Metakaolin Addition
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-247-5015-6.
  2013

 • Rozložení sil v plátovém spoji od ohybového momentu
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2013, 22(4), 101-104. ISSN 1210-4027.
  2013

 • Elastic Soft-Core Sandwich Plates: Critical Loads and Energy Errors in Commercial Codes Due to Choice of Objective Stress Rate
 • Vorel, J. - Bažant, Z.P., - Gattu, M.
  Journal of Applied Mechanics. 2013, 80(4), ISSN 0021-8936.
  2013

 • Fracture Properties of Cement Composites Reinforced by Carbon Nanotubes
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. pp. 77. ISBN 978-80-01-05279-2.
  2013

 • Experimental Investigation of the Fire Resistance of Modified Concrete
 • Šejnoha, M. - Brouček, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 583-590. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Analysis of the Thermal Behavior of Mass Concrete Based on Semi-Adiabatic Temperature Measurements
 • da Silva, W.R.L. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 518-527. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures
 • Jirásek, M. ed. - Allix, O. ed. - Moës, N. ed., - Oliver, J. ed.
  Praha, 2013-06-05/2013-06-07. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-01-05279-2.
  2013

 • Autogenous shrinkage of alkali activated materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 2013 - 15. odborná konference doktorského studia - Sborník příspěvků. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-214-4670-0.
  2013

 • Homogenizator MT 2.0: Composites with cracks
 • Nežerka, V.
  [Software] 2013.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2012
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. LD12023/1.
  2013

 • Parallel Finite Element Analysis in Engineering: State of the Art and New Trends
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  In: Computational Technology Reviews. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2013. pp. 43-63. ISSN 2044-8430. ISBN 978-1-874672-61-6.
  2013

 • Parallel Adaptive Structural Analysis for Practical Engineering
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-18. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Using the Recursive Subdivision and the Advancing Front Technique for the Discretization of Multi-phase Microstructures
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 39-50. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Construction of Weighted Dual Graphs of NURBS-based Isogeometric Meshes
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Advances in Engineering Software. 2013, 60-61 31-41. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Homogenization of coupled heat and moisture transport in masonry structures including interfaces
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7275-7285. ISSN 0096-3003.
  2013

 • Competitive comparison of optimal designs of experiments for sampling-based sensitivity analysis
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  Computers and Structures. 2013, 124 47-60. ISSN 0045-7949.
  2013

 • SPHERICAL NANOINDENTATION APPLIED TO ALUMINIUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 323-329. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Upínací zařízení pro měření tahové pevnosti na vzorcích prizmatického tvaru
 • Nežerka, V. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Bittnar, P., - Kokeš, P.
  Czechia. Utility Model CZ 25364. 2013-05-13.
  2013

 • Searching for Minimax Designs of Experiments: A Parallel Evolutionary Approach
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7297
  2013

 • Parallel Branch and Bound Method for Size Optimization Benchmarks
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7299
  2013

 • Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications
 • Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Polák, M. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Ďurana, K.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05208-2.
  2013

 • Strain Hardening Cement Composites: Structural Design and Performance
 • Rokugo, K. - Kanda, T. - Kanakubo, T. - Kabele, P. - Fukuyama, H. - Uchida, Y. - Suwada, H., - Slowik, V.
  Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. RILEM State-of-the-Art Reports. vol. 6. ISSN 2213-204X. ISBN 978-94-007-4835-4.
  2013

 • An Extension of Small-Strain Models to the Large-Strain Range Based on Additive Decomposition of Logarithmic Strain
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. pp. 88-93. ISBN 978-80-85823-62-2.
  2013

 • Microstructural enrichment functions based on stochastic Wang tilings
 • Novák, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2013, 21(2), ISSN 0965-0393.
  2013

 • Several Comments on the Broumov Group of Churches Using Experiences with Water Table Variation on other Historical Sites
 • Kuklík, P. - Záleský, J.
  In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2013. pp. 79-86. Advanced Materials Research Vol. 688. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-679-6.
  2013

 • Parameter identification in a probabilistic setting
 • Rosić, B. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Pajonk, O. - Litvinenko, A., - Matthies, H. G.
  Engineering Structures. 2013, 50 179-196. ISSN 0141-0296.
  2013

 • Micromechanics in Practice
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  Southampton: WIT Press, 2013. ISBN 978-1-84564-682-0.
  2013

 • Probabilistic assessment of tunnel construction performance based on data
 • Špačková, O. - Šejnoha, J., - Straub, D.
  Tunnelling and Underground Space Technology. 2013, 2013(37), 62-78. ISSN 0886-7798.
  2013

 • Monitoring of Deformation of Steel Structure Roof of Football Stadium Slavia Prague
 • Litoš, J. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: Measurement Technology and its Application. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. pp. 622-630. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
  2013

 • Wangovo dláždění v numerické analýze kompozitů
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2013-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2013

 • Experimentální analýza chování vysokohodnotného betonu v triaxiálním tlaku
 • Vogel, F. - Sovják, R., - Padevět, P. opon.
  Praha: Defense date 2013-01-22. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2013

 • Experimentální a numerická analýza styku kulatiny pomocí přeplátování
 • Šobra, K. - Fajman, P., - Máca, J.
  Stavební obzor. 2013, 3/2013 61-65. ISSN 1210-4027.
  2013

 • Improved Estimation of Long-Term Relaxation Function from Compliance Function of Aging Concrete
 • Bažant, Z.P. - Hubler, M.H., - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2013, 139(2), 146-152. ISSN 0733-9399.
  2013

 • Geometry Optimization: Realization of a fluid-form structure composed of spherical components, fabricated by means of computer software and robotic arms
 • Kurilla, L. - Svoboda, L.
  In: Rob|Arch 2012: Robotic Fabrication in Architecture, Art, and Design. Wien: Springer, 2013. p. 184-195. ISBN 978-3-7091-1464-3.
  2013

 • Application of Laser Microscope System for Evaluation of Separation Agents
 • Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Measurement Technology and its Application. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. pp. 517-524. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
  2013

 • LayBe, ver. 1.3
 • Gruber, P.
  [Software] 2013.
  2013

 • FFT-based method for homogenization of periodic media: Theory and applications
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. supervisor - Rohan, E. opon. - Kruis, J. opon., - Marek, I. supervisor
  2013. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by I. MAREK and J. ZEMAN.
  2013

 • Localization Analysis of Variationally Based Gradient Plasticity Model
 • Jirásek, M. - Rokoš, O., - Zeman, J.
  International Journal of Solids and Structures. 2013, 50(1), 256-269. ISSN 0020-7683.
  2013

 • MuPIF - A distributed multi-physics integration tool
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 60-61 89-97. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Dynamic Bayesian Network for Probabilistic Modeling of Tunnel Excavation Processes
 • Špačková, O. - Straub, D.
  Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2013, 28(1), 1-21. ISSN 1093-9687.
  2013

 • Micromechanical analysis of heterogeneous structural materials
 • Němeček, J. - Vondřejc, J., - Králík, V.
  Cement and Concrete Composites. 2013, 36 85-92. ISSN 0958-9465.
  2013

 • Uncertainty updating in the description of coupled heat and moisture transport in heterogeneous materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7252-7261. ISSN 0096-3003.
  2013

 • Analysis of coupled transport phenomena in concrete at elevated temperatures
 • Beneš, M. - Štefan, R., - Zeman, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7262-7274. ISSN 0096-3003.
  2013

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell