Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2013

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Permeability properties of concrete with metakaolin addition
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. pp. 445-448. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Statistical fitting of model parameters to measurements: Software Package
 • Sýkora, J. - Kučerová, A.
  [Software] 2013.
  2013

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Thessaloniki, Greece: 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN13) 9-12 July 2013, Thessaloniki, Greece. 2013-07-10.
  2013

 • Vlhkostní vlastnosti pojivového gelu
 • Otcovská, T.
  2013. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Mechanical stiffness and strength testing of cement pastes at very early ages
 • Hlobil, M. - Karte, Ph - Reihsner, R. - Doerner, W. - Eberhardsteiner, J., - Pichler, B.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 26th Full Meeting of the NANOCEM consortium. 2013. pp. 26-36.
  2013

 • Influence of fly ash type on material properties of cement paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 212-217. ISBN 978-80-553-1488-4. Available from: http://www.scientific.net
  2013

 • Modeling for the Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Aging Infrastructure
 • Červenka, V. - Janda, Z.
  Beton-und Stahlbetonbau. Robustness and Safety of Concrete Structures. 2013, 20(20 Jahre), 180-183. ISSN 0005-9900.
  2013

 • Seismic design and verification of a NPP structure for the storage of radioactive waste components
 • Kurmann, D. - Janda, Z., - Červenka, J.
  In: Seismic Design of Industrial Facilities. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 2013. p. 499-510. ISBN 978-3-658-02809-1.
  2013

 • Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 42-43. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Modelování vývoje hydratačního tepla na konstrukci pro standardní betony a pro betony s vyšším podílem úletových popílků
 • Šmilauer, V. - Zobal, O., - Bittnar, Z.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • Fuzzy logic-based expert systems applied to concrete technology
 • Leal Da Silva, W. - Štemberk, P. supervisor, - Bittnar, Z. opon.
  Praha: Defense date 2013-04-16. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ŠTEMBERK.
  2013

 • Finite Element Analysis of Masonry Bed-Joint Damage
 • Nežerka, V. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 304. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Numerical analysis of cracking in fiber reinforced lime renders
 • Kabele, P. - Přinosil, M.
  In: 3rd Historic Mortars Conference, HMC13. 2013.
  2013

 • Utilization of splice skew joint with key on reconstruction of historical trusses
 • Šobra, K. - Fajman, P.
  In: Proceedings of the International conference on the rehabilitation and reconstruction of buildings CRRB 2012. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 207-212. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-679-6.
  2013

 • Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Utility Model CZ 25960. 2013-10-14.
  2013

 • Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Utility Model CZ 25918. 2013-10-01.
  2013

 • Identification of worst case scenario
 • Lepš, M. - Pospíšilová, A. - Gregorová, M. - Janouchová, E., - Myšáková, E.
  [Research Report] 2013. Report no. FLP-TN-22180-H-0004-CTU.
  2013

 • Statistical fitting of model parameters to measurements
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. FLP-TN-22180-H-0002-CTU.
  2013

 • Reference Manual for ConTemp
 • Šmilauer, V. - Mareš, T.
  [Research Report] 2013. Report no. 0.90.
  2013

 • Unsaturated Volcanic Tephra and Its Effect for Soil Movement in El Salvador
 • Chavez Hernandez, J. - Šebesta, J. - Kopecký, L. - Landaverde, R.L., - Landaverde, J.
  neuvedeno. 2013, 2(2), 58-65.
  2013

 • Dynamická zkouška železničního mostu přes řeku Bečvu v Přerově
 • Litoš, J. - Polák, M.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • Soil-water retention curve and beginning of monitoring in Tierra Blanca Joven (TBJ)
 • Chavez Hernandez, J. - López, R. - Kopecký, L., - Landaverde, J.
  Revista Geológica de América Central. 2013,(49), 83-99. ISSN 0256-7024.
  2013

 • Real Crowd Behavior on the Grandstands
 • Verner, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 215-220. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Creep of cementitous materials with addition of fly ash in time
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  Advanced Materials Research. 2013, 742 182-186. ISSN 1022-6680.
  2013

 • High temperatures - influence on the material properties of cement paste with fly ash
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  Advanced Materials Research. 2013, 742 187-191. ISSN 1022-6680.
  2013

 • Biomechanical Analysis of Consolidation and Ossification Processes of the Bone Regenerate during Long Bones Lengthening by Distraction Osteogenesis Method
 • Denk, F. - Petrtýl, M. - Myslivec, R., - Mařík, I.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 27-34. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 201 - most na silnici R7 v km 0,440 - stavba R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice
 • Polák, M.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. 132002/2013.
  2013

 • Differences between Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Recent Advances in Urban Planning & Construction. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 70-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-352-0.
  2013

 • Studie vlivu pojezdu mechanismů po hrázi lagun na instalovanou podzemní těsnící stěnu
 • Šejnoha, M. - Vorel, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 2013. Report no. AA.04028.1.150.
  2013

 • The Changes of Material Properties of the Cement Paste with Fly Ash Exposed to High Temperatures
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2013, 2013(4), 304-312. ISSN 1991-8747.
  2013

 • The Material Properties of Cement Paste with Fly Ash Exposed to High Temperatures
 • Padevět, P. - Lovichová, R.
  In: Recent Advances in Continuum Mechanics, Hydrology and Ecology. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 31-35. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-313-1.
  2013

 • The Creep of Cement Paste with Various Content of the Fly Ash in the Age 1 Year
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Recent Advances in Continuum Mechanics, Hydrology and Ecology. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 20-24. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-313-1.
  2013

 • Creep of the Cement Paste with Additin of 40% Fly Ash in Advanced Age
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013, pp. 129-130. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Adjustment of the stress state of a membrane structure in Barrandov
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013. p. 1-8. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Numerical Analysis of Projectile Impact on Cementitious Composite Slabs
 • Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Fornůsek, J., - Konvalinka, P.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. p. 1012-1015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Stanovení ohybové únosnosti nosníku vyztuženého FRP nekovovou výztuží
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 51-54. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Influence of composition on tensile and fracture properties of lime-based mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 163-170. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Application of DPLM-CPM Mapping Process
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  [Research Report] 2013.
  2013

 • TRFEL 2013
 • Krejčí, T. - Maděra, J., - Kruis, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • Metodika popisu dotvarování a relaxace silničních mostů z předpjatého betonu
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Vráblík, L., - Lepš, M.
  [Verified Technology] 2013.
  2013

 • METR 2013
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2013.
  2013

 • MEFEL 2013
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • GEFEL 2013
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2013.
  2013

 • MDT - modul pro přenos dat mezi sítěmi
 • Pátek, V. - Rypl, D.
  [Software] 2013.
  2013

 • MEER - modul pro odhad chyby a adaptivní změnu sítě konečných prvků
 • Svoboda, L. - Patzák, B., - Rypl, D.
  [Software] 2013.
  2013

 • Towards Efficient Adaptive Structural Analysis in Engineering Design
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-19. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Mechanical Damage Coupled with Heat Transfer
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 220. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Parallel Computing in Selected Civil Engineering Problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T. - Krejčí, T. - Maděra, J. - Šejnoha, M., - Sýkora, J.
  In: Civil and Structural Engineering Computational Methods. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 67-94. Computational Science, Engineering and Technology Series. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-64-7.
  2013

 • FETI method in civil engineering problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2013. pp. 75-78. ISBN 978-80-86407-34-0.
  2013

 • Model of Imperfect Interfaces in Composite Materials and Its Numerical Solution by FETI Method
 • Kruis, J. - Zeman, J., - Gruber, P.
  In: Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XX. Berlin: Springer, 2013. pp. 337-344. Lecture notes in computational science and engineering. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-642-35274-4.
  2013

 • Nanoindentation and Mechanical Properties of Human Tooth Root Dentin
 • Kapková, A. - Jíra, A., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 113-120. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Nanoindentation of Human Tooth Dentin
 • Jíra, A. - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013. p. 15. ISBN 978-80-01-05374-4.
  2013

 • Bayesovská identifikace parametrů výpočetních modelů
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Jarušková, D. opon.
  Defense date 2014-01-22. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory
 • Myšáková, E. - Lepš, M., - Chleboun, J. opon.
  Defense date 2014-01-23. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2013

 • Transverse Vibration of the Simply Supported Beam Loaded by Pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  Grant Journal. 2013, 87-90. ISSN 1805-062X.
  2013

 • Numerical Investigation of Behavior of Headed Studs in Dependence on Concrete Strength
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: 2013 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. Surabaya: Faculty of Civil Engineering, UTM, Malaysia, 2013. ISBN 978-1-4799-1163-9.
  2013

 • Mechanické vlastnosti cementového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 373-376. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • OOFEM, ver. 2.3
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P. - Kolařík, F. - Ohman, M.O., - Svenning, E.
  [Software] 2013.
  2013

 • Response and Damage Assessment of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete Subjected to Deformable and Non-deformable Projectile Impact
 • Sovják, R. - Máca, P. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Thane: The indian concrete journal, 2013.
  2013

 • Design of Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete Mixture and its Behaviour under Impact Loading
 • Máca, P. - Sovják, R. - Konvalinka, P., - Curbach, M.
  In: Performance, protection and strengthening of structures under extreme loading. Thane: The indian concrete journal, 2013.
  2013

 • A scarf joint for reconstructions of historical structures
 • Fajman, P.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013. pp. 1-7. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Nonlinear Analysis in Virtual Design
 • Fajman, P. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-6. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • KOMPOZITNÍ MATERIÁL NA BÁZI CEMENTU A PVA
 • Topič, J. - Rácová, Z., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 108-113. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • Využití poznatků z biomedicínského inženýrtsví při aplikaci nanotechnologií v pozemním stavitelství: úvod do problematiky
 • Indrová, K. - Kolářová, D. - Rácová, Z., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 48-53. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ PASTY S OBSAHEM POLÉTAVÉHO POPÍLKU
 • Padevět, P. - Otcovská, T.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, pp. 165-166. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Simulace vývoje teplot při hydrataci pro masivní betonové konstrukce s popílkem
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013, pp. 469-472. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • VLIV PODMÍNEK OKOLÍ NA PROVOZUSCHOPNOST LETIŠTNÍ DRÁHY
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 161-164. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Differences between Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Recent Advances in Urban Planning & Construction. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 70-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-352-0.
  2013

 • Influence of Fly Ash Type on Material Properties of Cement Paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 1-6. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Determination of the Failure on the Concrete Runway
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, pp. 1-4. ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • MATERIAL PROPERTIES OF THE CEMENT PASTE WITH FLUIDIZED FLY ASH
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 155-158. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evolution of Cement Paste Creep with Addition of the 50 % Fly Ash
 • Bittnar, P. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 17-22. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Wang Tiling Aided Modelling of Closed Cell Foams
 • Doškář, M. - Novák, J., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7435
  2013

 • Wang Tilings for Real World Material Systems
 • Doškář, M. - Novák, J.
  Praha: Defense date 2014-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2013

 • Fuzzy Logic Model for Fatigue of Concrete with Chloride Contamination
 • Štemberk, P. - da Silva, W.R.L.
  In: Proceedings of 20th East West Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM, 2013. pp. 23-30.
  2013

 • Using OpenMP in OOFEM
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Parameter study of Asymptotic Sampling for Truss Structures Reliability
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Kosice, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4.
  2013

 • Modelling Slip Surfaces in Soils and their Solution using the FETI Method
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Modeling of coupled hydro-mechanical problem for porous media
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Brouček, M.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. p. 984-987. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • On Consistent Hypoelastic Models
 • Horák, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 71-74. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Numerical model for ductile fiber-reinforced cement-based composite
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 659-663. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Effect of explosion and fire on underground structures
 • Procházka, P.
  International Journal of Protective Structures. 2013, 4(4), 505-520. ISSN 2041-4196.
  2013

 • Evaluation of Nonlocal Approaches for Modelling Fracture in Notched Concrete Specimens
 • Xenos, D. - Grassl, Z.P., - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-8). Barcelona: CIMNE, 2013, ISBN 978-84-941004-1-3. Available from: http://framcos.org/FraMCoS-8/p302.pdf
  2013

 • Improved Estimation of Long-Term Relaxation Function of Aging Concrete from Its Compliance Function
 • Bažant, Z.P. - Hubler, M.H., - Jirásek, M.
  In: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2013, pp. 437-442. ISBN 9780784413111.
  2013

 • 5th International Conference on Porous Media and Annual Meeting of the International Society for Porous Media
 • Císlerová, M. org. - Vogel, T. org. - Šejnoha, M. org. - Dostál, T. org. - Beneš, M. org. - Sněhota, M. org. - Dohnal, M. org. - Jelínková, V. org. - Votrubová, J. org. - Dušek, J. org., - Zumr, D. org.
  [Conference Hosting] 2013.
  2013

 • Arbitrary accurate guaranteed bounds on homogenized coefficients by FFT-based Finite Element Method
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  In: Seminar on Numerical Analysis. 2013. pp. 115-116.
  2013

 • Použití FFT v okrajových úlohách pro PDR s periodicky oscilujícími koeficienty
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni. 2013-05-03.
  2013

 • Wang Tile Sets and Schur Complement in Evaluation of Microstructural Fields
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 225-234. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Mechanické vlastnosti betonů s příměsí cihelného prachu
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 482-484. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • Behaviour of UHPFRC under extreme loading
 • Vavřiník, T. - Máca, P. - Sovják, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013. pp. 197-203. ISBN 978-80-87158-34-0.
  2013

 • Modeling of Fiber Orientation in Viscous Fluid Flow with Application to Self-Compacting Concrete
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 2225-2228. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování konstrukcí z CLT
 • Kuklík, P. - Gregorová, A., - Melzerová, L.
  TZB info. 2013, 2013 ISSN 1801-4399.
  2013

 • Implementation of Stabilized Formulation for Level Set Equation
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 61-62. ISBN 978-80-261-0282-3.
  2013

 • Non-destructive Assessment of Timber Structures
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 121-126. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Vlastnosti cementových směsí s metakaolinem
 • Litoš, J. - Konvalinka, P., - Krása, M.
  Konstrukce. 2013, 5 6-9. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Vliv metakaolinu na vlastnosti cementové pasty
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Vejmelková, E., - Krása, M.
  In: Metakaolin 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 41-50. ISBN 978-80-214-4692-2.
  2013

 • Polynomial chaos-based quantification of uncertainty in description of groundwater flow through random materials
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 43-50. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Efficient Methods for Uncertainty Quantification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 91-98. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Transverse vibration of the simply supported beam loaded by pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2013

 • Localization Analysis of a Discrete Element Periodic Cell
 • Stránský, J. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 171-178. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Deficiencies of the Microprestress-Solidification Theory
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 51-60. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Statická zatěžovací zkouška silničního mostu SO 209 - most na silnici II/568 v km 0,234 nad R7 - stavba R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2013. Report no. 132001/2013.
  2013

 • Changes of the Dynamic Modulus of Elasticity in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles
 • Ťoupek, R. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 211-214. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Dependence of the Mechanical Properties of Cement-based Composites on PVA Content
 • Topič, J. - Tesárek, P. - Plachý, T., - Nežerka, V.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 207-210. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Detection of a Crack in Cement Specimens
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Polák, M., - Okénka, J.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 85-86. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • Heterogeneous Material Modeling via Dynamic Packing of Stochastic Wang Tiles
 • Šedlbauer, D.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 187-192. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Prediction of Carbonation and Chloride Ingress in Cracked Concrete Structures
 • Šmilauer, V. - Jendele, L., - Červenka, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Optimum of ten bar truss
 • Nosek, J. - Pospíšilová, A.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 151-154. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Membrane structures - dynamic relaxation
 • Hüttner, M. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 75-82. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Uniform Designs of Experiments for Asymptotic Sampling
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, pp. 143-150. ISBN 978-80-01-05332-4. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm2013/cz/sbornik/
  2013

 • Numerical modelling of moisture transfer in saturated and non-saturated porous media
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Brouček, M.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 988-991. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Interpretace výsledků penetračních testů dřevěných ohýbaných nosníků
 • Melzerová, L.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. pp. 45-48. ISBN 978-80-261-0251-9.
  2013

 • Comprehensive concrete fracture tests: Description and results
 • Hoover, C.H. - Bažant, Z.P. - Vorel, J. - Wendner, R., - Hubler, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2013, 114 92-103. ISSN 0013-7944.
  2013

 • Heat Transfer in Damaged Material
 • Kruis, J.
  In: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. New York: American Institute of Physics, 2013. pp. 980-983. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1185-2.
  2013

 • Efektivita postupů metody dynamické relaxace při analýze lanových soustav
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 71-72. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Analysis of Cable Structures using the Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-16. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Efficient methods for quantification of uncertainty in description of groundwater flow through random materials
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 140. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Polynomial chaos-based methods for uncertainty quantification and reliability analysis
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 138. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Multi-objective Adaptive DoE for RBDO
 • Pospíšilová, A. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 11th International Probabilistic Workshop. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2013, pp. 325-336. ISBN 978-80-214-4800-1.
  2013

 • Polynomial chaos-based Evaluation of Failure Probability: A numerical study
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 11th International Probabilistic Workshop. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2013. pp. 145-157. ISBN 978-80-214-4800-1.
  2013

 • On stochastic approach to human-grandstand interaction
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 197-200. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Multi-Scale Modeling of Textile Reinforced Ceramic Composites
 • Vorel, J. - Urbanová, S. - Grippon, E. - Jandejsek, I. - Maršálková, M., - Šejnoha, M.
  In: Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics and Composites VIII. Westerville: The American Ceramic Society, 2013. pp. 1-13. Ceramic Engineering and Science Proceedings. ISSN 0196-6219. ISBN 978-1-118-80747-7.
  2013

 • Aftermath of explosions in underground free space
 • Procházka, P. - Kravtsov, A.
  international journal of safety and security engineering. 2013, 3(1), 34-40. ISSN 2041-9031.
  2013

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky přes řeku Svratku v Brně - SO 201 ev. č. BM-756 v lokalitě Hněvkovského
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. 132003/2013.
  2013

 • Multi-Scale Modeling of Plain Weave Textile Composites
 • Vorel, J. - Grippon, E. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-15. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Modelování bezprostřední odezvy nadzemní stavby na postupující ražbu tunelu
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Podzemní stavby Praha 2013. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. pp. 123. ISBN 978-80-260-3867-2.
  2013

 • Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  Geotechnika. 2013, 2013(2), 3-13. ISSN 1211-913X.
  2013

 • Hypoplastic Model for Clays: Issues Specific to FEM Implementation
 • Janda, T.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 193. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  Konstrukce. 2013, 5 3-5. ISSN 1213-8762.
  2013

 • Temperature Influence on Microindentation Data of a Viscoelastic Material
 • Minster, J. - Králík, V., - Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2013, 2014(586), 206-209. ISSN 1013-9826.
  2013

 • Nanoindentation Applied to Materials with an Inner Structure
 • Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2013, 586 55-58. ISSN 1013-9826.
  2013

 • Modeling Inelastic Properties of Metal Foam based on Results from Nanoindentation
 • Němeček, J. - Zlámal, Petr - Králík, V., - Němečková, J.
  In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-20. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
  2013

 • A two-scale micromechanical model for aluminium foam based on results from nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V., - Vondřejc, J.
  Computers and Structures. 2013, 2013(128), 136-145. ISSN 0045-7949.
  2013

 • Nanoindentation applied to closed-cell aluminium foams
 • Němeček, J.
  In: Nanomechanical Analysis of High Performance Materials. Heidelberg: Springer, 2013. p. 173-188. 1. vol. 1. ISBN 9789400769182.
  2013

 • Preparation and properties of alkali activated fly ash foam
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 61-65. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Tesárek, P. ed. - Plachý, T. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Prague, 2013-09-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05331-7.
  2013

 • INPUT PARAMETERS FOR MICROMECHANICAL MODELING OF WOOD TISSUES
 • Prošek, Z. - Králík, V. - Rácová, Z. - Nežerka, V., - Antoš, J.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 159-162. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evolution of hydration heat and the model for the mixture of fly ash
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 210-213. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Prague, 2013-09-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • 4th Conference Nano & Macro Mechanics 2013
 • Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Zobal, O. org., - Stránský, J. org.
  [Conference Hosting] 2013.
  2013

 • Optimization of Mixing the Various Components of Fly Ash Based on the Grain Size for Use in Composite Cements
 • Zobal, O. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, pp. 271-274. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Experimental Analysis of Mechanical and Material Properties of Concrete Orlik Dam After 50 Years
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 189-190. ISBN 978-953-7539-17-7.
  2013

 • DETERMINATION OF MICROMECHNICAL PROPERTIES OF WOOD CELL USING NANOINDENTATION
 • Králík, V. - Nežerka, V., - Prošek, Z.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 133-136. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Evaluation of Microstructural Fields Based on Extended Wang Tile Sets and Schur Complement Method
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. pp. 137. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Accelerated reconstruction of random heterogeneous media using graphics processing unit
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Numerical modeling of groundwater flow in random materials
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 146-151. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Comparison of Numerical Methods for Uncertainty Quantification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 235-246. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Odolnost betonu s příměsí metakaolinu vůči průniku tlakové vody
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Sanace betonových konstrukci 2013. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2013. pp. 166-171. ISSN 1211-3700. ISBN 978-80-905471-0-0.
  2013

 • Vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů s obsahem metakaolinu
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Jogl, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Metakaolin 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 62-68. ISBN 978-80-214-4692-2.
  2013

 • Mechanical properties of high temperature resistance concrete
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013. pp. 353-356. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Water Transport in Surface Layer of Fair-face Concrete
 • Reiterman, P. - Vogel, F. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Vejmelková, E. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013. pp. 623-624. ISBN 978-1-138-00061-2.
  2013

 • Mechanical Properties of Aluminous Cement Paste at high Temperature
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F. - Konvalinka, P., - Vejmelková, E.
  In: Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013. pp. 635-636. ISBN 978-1-138-00061-2.
  2013

 • USE BOINC FOR VOLUNTEER COMPUTING
 • Nosek, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 412-418. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Dynamic Packing of Stochastic Wang Tiling for Heterogeneous Material Modelling
 • Šedlbauer, D. - Lepš, M.
  In: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Poznan: Politechnika Poznanska, 2013. pp. 447-448. ISBN 978-83-89333-51-3.
  2013

 • Grafické prostředí pro program OOFEM
 • Horák, M.
  In: Juniorstav 2013 Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 267. ISBN 978-80-214-4669-4.
  2013

 • Distance-based and stress-based gradient-enhanced damage models
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 57-58. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Mechanical Properties of Cement Paste with 50 % Fly Ash at High Temperatures
 • Zobal, O. - Lovichová, R., - Padevět, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 694-699. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Synthesis of Microstructural Fields using Extended Wang Tile Sets and Parallel Computing
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Parallel Computation of Microstructural Fields Base on Extended Wang Tile Sets
 • Zrůbek, L. - Kruis, J. - Novák, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 700-709. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • STRUCTURAL AND MATERIAL ANALYSIS OF CERAMIC MATRIX COMPOSITES
 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 633-641. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Predikce biomechanických vlastností kostního regenerátu při prolongaci femuru a tibie
 • Myslivec, R. - Denk, F. - Petrášová, Š. - Klika, V. - Zemková, D. - Petrtýl, M., - Mařík, I.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2013, 2013(1-2), 117-118. ISSN 1212-4575.
  2013

 • Kostní regenerát při prolongaci kostí dle Ilizarova
 • Mařík, I. - Myslivec, R. - Denk, F. - Maříková, A. - Zemková, D., - Petrtýl, M.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2013, 2013(1-2), 116-117. ISSN 1212-4575.
  2013

 • Simulation of Host Rock Cracking due to Pressure Changes in Magma Chamber
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 534-540. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5. Available from: http://www.engmech.cz/im/doc/Book_of_EAi.pdf
  2013

 • Zařízení pro prodlužování dlouhých kostí
 • Petrtýl, M. - Mařík, I. - Lísal, J., - Denk, F.
  Czechia. Patent CZ 303910. 2013-05-09.
  2013

 • Modeling Host Rock Deformation and Fracture above Magma Chambers Preceding Caldera Formation
 • Somr, M. - Kabele, P., - Žák, J.
  In: Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. 2013, ISBN 978-84-941531-5-0. Available from: http://congress.cimne.com/complas2013/proceedings/pdfs/a643.pdf
  2013

 • Dynamická analýza lávky pro pěší přes ulici Opatovická
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 205-208. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Response of a simply supported beam exposed to a harmonic force with a random parameters
 • Šána, V.
  In: 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 201-204. ISBN 978-80-227-4040-1.
  2013

 • Modal analysis and forced vibrations of a footbridge due to running pedestrians
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 179-186. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • 2D FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AGGREGATE INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR SAMPLES
 • Nežerka, V. - Vorel, J., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 405-411. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Finite Element Analysis of Masonry Bed-Joint Damage
 • Nežerka, V. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Book of abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2013. p. 304. ISBN 978-83-89687-83-8.
  2013

 • Periodic Cell Generation and Meshing: Inclusions in Shape of Hexagonal Prisms
 • Nežerka, V. - Kabele, P.
  [Software] 2013.
  2013

 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czechia. Patent Application.
  2013

 • Optimization of Dynamically Loaded Civil Engineering Structures
 • Šedlbauer, D.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 571-582. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Experimental Investigation of Ultra-high Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Subjected to Deformable Projectile Impact
 • Sovják, R. - Vavřiník, T. - Máca, P. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Song, Y.
  In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2013. p. 120-125. ISSN 1877-7058.
  2013

 • Shape optimization of fibers in FRC
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2013, 10(1)(169), 111-120. ISSN 1214-9705.
  2013

 • Analysis of the thermal behavior of mass concrete based on semi-adiabatic temperature measurements
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 518-527. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Performance analysis of fuzzy-genetic system applied to cabled-trusses optimization
 • Leal Da Silva, W. - Finotto, V., - Štemberk, P.
  In: PhD Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-01-05236-5.
  2013

 • Multiobjective Minimax Designs of Experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 371-379. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Application of multiscale elastic homogenization based on nanoindentation for high performance concrete
 • da Silva, W.R.L. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 109-118. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures
 • Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 85-96. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Genetic-fuzzy approach to model concrete shrinkage
 • da Silva, W.R.L. - Štemberk, P.
  Computers and Concrete. 2013, 2013(12), 109-129. ISSN 1598-8198.
  2013

 • Fuzzy modeling of combined effect of winter road maintenance and cyclic loading on concrete slab bridge
 • Štemberk, P. - da Silva, W.R.L. - Sýkorová, J., - Bártová, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 97-108. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Expert system applied for classifying self-compacting concrete surface finish
 • da Silva, W.R.L. - Štemberk, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 2013(64), 47-61. ISSN 0965-9978.
  2013

 • MODELING OF FIBER ORIENTATION IN FIBER-REINFORCED FRESH CONCRETE FLOW
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 279-289. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Open Source DEM-FEM Coupling
 • Stránský, J.
  In: PARTICLE-BASED METHODS III. Fundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2013. pp. 46-57. ISBN 978-84-941531-8-1.
  2013

 • FEM - DEM Coupling and MuPIF Framework
 • Stránský, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 553-559. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • JSMech, ver 0.7
 • Stránský, J.
  [Software] 2013.
  2013

 • Preparation of Antimicrobial Treatment Interiors Using Nano Textiles
 • Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Tesárek, P., - Rácová, Z.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013. pp. 453-456. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • The Use of Boards from Recycled Laminated Cartons in The Building Envelope
 • Hlaváč, R. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Tesárek, P., - Mukařovský, J.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 349-352. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Rozptýlené částice v polyvinyl-alkoholových nanotextiliích: porovnání makro mechanických vlastností
 • Nežerka, V. - Rácová, Z. - Tesárek, P., - Ryparová, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 60-66. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • BOINC for Volunteer computing
 • Nosek, J. - Pospíšilová, A.
  In: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Poznan: Politechnika Poznanska, 2013. pp. 419-420. ISBN 978-83-89333-51-3.
  2013

 • IDENTIFICATION OF INELASTIC PROPERTIES FROM SPHERICAL INDENTATION: APPLICATION ON ALUMINUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, pp. 54-59. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • The Use of Nanomaterials As Protection of External Surfaces of Porous Building Materials
 • Rácová, Z. - Hlaváč, R. - Mukařovský, J. - Nežerka, V. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 441-444. ISBN 978-80-247-5018-7.
  2013

 • Orthotropy in FEM
 • Šobra, K.
  In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. pp. 199-206. ISBN 978-80-01-05332-4.
  2013

 • Multi-Objective Reconstruction of Random Media
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISBN 978-1-905088-58-4.
  2013

 • Multi-Objective Optimization with Asymptotic Sampling for RBDO
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISBN 978-1-905088-58-4.
  2013

 • Modeling of soil structure interaction during tunnel excavation: An engineering approach
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 51-60. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Constitutive model for timber fracture under tension and shear
 • Bartůňková, E. - Kabele, P.
  In: Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013, pp. 76. ISBN 978-80-01-05279-2. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/cfrac/proceedings.pdf
  2013

 • Rheology and Simulation of Self Compacting Concrete Flow
 • Patzák, B. - Thrane, L.N., - Kolařík, F.
  In: Civil and Structural Engineering Computational Methods. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2013. p. 21-36. Computational Science, Engineering and Technology Series: 32. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-64-7.
  2013

 • signalproc
 • Šána, V.
  [Software] 2013.
  2013

 • Homogenization of plain weave composites with imperfect microstructure: Part II-Analysis of real-world materials
 • Vorel, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2013, 11(5), 443-462. ISSN 1543-1649.
  2013

 • Transverse vibrating beam loaded by moving load
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 149-150. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví
 • Ryparová, P. ed. - Tesárek, P. ed. - Rácová, Z. ed., - Nežerka, V. ed.
  Praha, 2013-06-12. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05334-8.
  2013

 • OOFEManager
 • Horák, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování konstrukcí z CLT
 • Kuklík, P. - Kuklíková, A. - Gregorová, A., - Melzerová, L.
  In: Dřevostavby 2013: Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: VOŠ Volyně, 2013. pp. 155-160. první. ISBN 978-80-86837-51-2.
  2013

 • Numerical Simulations of Effects of Specimen Preparation Method on Properties of Fiber Composites
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 461-466. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Fiber Bridging 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • CrossChar 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2013.
  2013

 • MODELLING OF CRACK DEVELOPMENT IN YOUNG CONCRETE
 • Červenka, J. - Jendele, L., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-8). Barcelona: CIMNE, 2013. pp. 442-452. ISBN 978-84-941004-1-3.
  2013

 • Multiobjective Adaptive Updating of Surrogate Models
 • Myšáková, E. - Pospíšilová, A., - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 380-389. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Branch and Bound Method for Optimization of Cable-Truss Structures
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 453-460. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Influence of the design parameters on the response of the step skew joint with a key
 • Šobra, K. - Fajman, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 591-595. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Probabilistic models for tunnel construction risk assessment
 • Špačková, O. - Novotná, E. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 72-84. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Micromechanical Analysis of Composites
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  In: Mechanics of Composite Materials. Košice: Technical University of Kosice, 2013. p. 1-151. ISBN 978-606-19-0224-8.
  2013

 • Mechanics of Composite Materials
 • Kormaníková, E. ed. - Šejnoha, M. ed., - Szava, I. ed.
  Brasov, 2013-06-23/2013-07-06. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-606-19-0224-8.
  2013

 • Multi-scale Modeling of Textile Reinforced Ceramic Composites
 • Šejnoha, M. - Vorel, J. - Maršálková, M., - Grippon, E.
  In: Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials III. Tewksbury, Boston, Massachusetts: Derc Publishing House, 2013. p. 145-193. ISBN 978-1-939757-01-2.
  2013

 • Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials III
 • Szava, I. ed. - Šejnoha, M. ed., - Kormaníková, E. ed.
  Tewksbury, Boston, Massachusetts: Derc Publishing House, 2013. ISBN 978-1-939757-01-2.
  2013

 • Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E. - Keršner, Z. - Lehký, D., - Frantík, P.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 61-71. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czechia. Utility Model CZ 25457. 2013-05-30.
  2013

 • Permeability Properties of Concrete with Metakaolin Addition
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-247-5015-6.
  2013

 • Rozložení sil v plátovém spoji od ohybového momentu
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2013, 22(4), 101-104. ISSN 1210-4027.
  2013

 • Elastic Soft-Core Sandwich Plates: Critical Loads and Energy Errors in Commercial Codes Due to Choice of Objective Stress Rate
 • Vorel, J. - Bažant, Z.P., - Gattu, M.
  Journal of Applied Mechanics. 2013, 80(4), ISSN 0021-8936.
  2013

 • Fracture Properties of Cement Composites Reinforced by Carbon Nanotubes
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. pp. 77. ISBN 978-80-01-05279-2.
  2013

 • Experimental Investigation of the Fire Resistance of Modified Concrete
 • Šejnoha, M. - Brouček, M.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 583-590. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Analysis of the Thermal Behavior of Mass Concrete Based on Semi-Adiabatic Temperature Measurements
 • da Silva, W.R.L. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 518-527. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures
 • Jirásek, M. ed. - Allix, O. ed. - Moës, N. ed., - Oliver, J. ed.
  Praha, 2013-06-05/2013-06-07. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-01-05279-2.
  2013

 • Autogenous shrinkage of alkali activated materials
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 2013 - 15. odborná konference doktorského studia - Sborník příspěvků. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-214-4670-0.
  2013

 • Homogenizator MT 2.0: Composites with cracks
 • Nežerka, V.
  [Software] 2013.
  2013

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2012
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. Report no. LD12023/1.
  2013

 • Parallel Finite Element Analysis in Engineering: State of the Art and New Trends
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  In: Computational Technology Reviews. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2013. pp. 43-63. ISSN 2044-8430. ISBN 978-1-874672-61-6.
  2013

 • Parallel Adaptive Structural Analysis for Practical Engineering
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013. pp. 1-18. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0.
  2013

 • Using the Recursive Subdivision and the Advancing Front Technique for the Discretization of Multi-phase Microstructures
 • Rypl, D. - Bittnar, Z.
  Advances in Engineering Software. 2013, 62-63 39-50. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Construction of Weighted Dual Graphs of NURBS-based Isogeometric Meshes
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  Advances in Engineering Software. 2013, 60-61 31-41. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Homogenization of coupled heat and moisture transport in masonry structures including interfaces
 • Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7275-7285. ISSN 0096-3003.
  2013

 • Competitive comparison of optimal designs of experiments for sampling-based sensitivity analysis
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  Computers and Structures. 2013, 124 47-60. ISSN 0045-7949.
  2013

 • SPHERICAL NANOINDENTATION APPLIED TO ALUMINIUM FOAM
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 323-329. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
  2013

 • Upínací zařízení pro měření tahové pevnosti na vzorcích prizmatického tvaru
 • Nežerka, V. - Tesárek, P. - Padevět, P. - Bittnar, P., - Kokeš, P.
  Czechia. Utility Model CZ 25364. 2013-05-13.
  2013

 • Searching for Minimax Designs of Experiments: A Parallel Evolutionary Approach
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7297
  2013

 • Parallel Branch and Bound Method for Size Optimization Benchmarks
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-56-0. Available from: http://www.ctresources.info/ccp/paper.html?id=7299
  2013

 • Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications
 • Černý, R. - Keppert, M. - Kočí, J. - Kočí, V. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maděra, J. - Pavlík, Z. - Pavlíková, M. - Polák, M. - Sovják, R. - Vejmelková, E., - Ďurana, K.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05208-2.
  2013

 • Strain Hardening Cement Composites: Structural Design and Performance
 • Rokugo, K. - Kanda, T. - Kanakubo, T. - Kabele, P. - Fukuyama, H. - Uchida, Y. - Suwada, H., - Slowik, V.
  Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. RILEM State-of-the-Art Reports. vol. 6. ISSN 2213-204X. ISBN 978-94-007-4835-4.
  2013

 • An Extension of Small-Strain Models to the Large-Strain Range Based on Additive Decomposition of Logarithmic Strain
 • Horák, M. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. pp. 88-93. ISBN 978-80-85823-62-2.
  2013

 • Microstructural enrichment functions based on stochastic Wang tilings
 • Novák, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2013, 21(2), ISSN 0965-0393.
  2013

 • Several Comments on the Broumov Group of Churches Using Experiences with Water Table Variation on other Historical Sites
 • Kuklík, P. - Záleský, J.
  In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2013. pp. 79-86. Advanced Materials Research Vol. 688. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-679-6.
  2013

 • Parameter identification in a probabilistic setting
 • Rosić, B. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Pajonk, O. - Litvinenko, A., - Matthies, H. G.
  Engineering Structures. 2013, 50 179-196. ISSN 0141-0296.
  2013

 • Micromechanics in Practice
 • Šejnoha, M. - Zeman, J.
  Southampton: WIT Press, 2013. ISBN 978-1-84564-682-0.
  2013

 • Probabilistic assessment of tunnel construction performance based on data
 • Špačková, O. - Šejnoha, J., - Straub, D.
  Tunnelling and Underground Space Technology. 2013, 2013(37), 62-78. ISSN 0886-7798.
  2013

 • Monitoring of Deformation of Steel Structure Roof of Football Stadium Slavia Prague
 • Litoš, J. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: Measurement Technology and its Application. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. pp. 622-630. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
  2013

 • Wangovo dláždění v numerické analýze kompozitů
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Zeman, J. opon.
  Praha: Defense date 2013-01-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2013

 • Experimentální analýza chování vysokohodnotného betonu v triaxiálním tlaku
 • Vogel, F. - Sovják, R., - Padevět, P. opon.
  Praha: Defense date 2013-01-22. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2013

 • Experimentální a numerická analýza styku kulatiny pomocí přeplátování
 • Šobra, K. - Fajman, P., - Máca, J.
  Stavební obzor. 2013, 3/2013 61-65. ISSN 1210-4027.
  2013

 • Improved Estimation of Long-Term Relaxation Function from Compliance Function of Aging Concrete
 • Bažant, Z.P. - Hubler, M.H., - Jirásek, M.
  Journal of Engineering Mechanics. 2013, 139(2), 146-152. ISSN 0733-9399.
  2013

 • Geometry Optimization: Realization of a fluid-form structure composed of spherical components, fabricated by means of computer software and robotic arms
 • Kurilla, L. - Svoboda, L.
  In: Rob|Arch 2012: Robotic Fabrication in Architecture, Art, and Design. Wien: Springer, 2013. p. 184-195. ISBN 978-3-7091-1464-3.
  2013

 • Application of Laser Microscope System for Evaluation of Separation Agents
 • Reiterman, P. - Kostelecká, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Measurement Technology and its Application. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. pp. 517-524. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-545-4.
  2013

 • LayBe, ver. 1.3
 • Gruber, P.
  [Software] 2013.
  2013

 • FFT-based method for homogenization of periodic media: Theory and applications
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. supervisor - Rohan, E. opon. - Kruis, J. opon., - Marek, I. supervisor
  2013. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by I. MAREK and J. ZEMAN.
  2013

 • Localization Analysis of Variationally Based Gradient Plasticity Model
 • Jirásek, M. - Rokoš, O., - Zeman, J.
  International Journal of Solids and Structures. 2013, 50(1), 256-269. ISSN 0020-7683.
  2013

 • MuPIF - A distributed multi-physics integration tool
 • Patzák, B. - Rypl, D., - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2013, 60-61 89-97. ISSN 0965-9978.
  2013

 • Dynamic Bayesian Network for Probabilistic Modeling of Tunnel Excavation Processes
 • Špačková, O. - Straub, D.
  Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2013, 28(1), 1-21. ISSN 1093-9687.
  2013

 • Micromechanical analysis of heterogeneous structural materials
 • Němeček, J. - Vondřejc, J., - Králík, V.
  Cement and Concrete Composites. 2013, 36 85-92. ISSN 0958-9465.
  2013

 • Uncertainty updating in the description of coupled heat and moisture transport in heterogeneous materials
 • Kučerová, A. - Sýkora, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7252-7261. ISSN 0096-3003.
  2013

 • Analysis of coupled transport phenomena in concrete at elevated temperatures
 • Beneš, M. - Štefan, R., - Zeman, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7262-7274. ISSN 0096-3003.
  2013

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian