Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2014

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • COC povrch
 • Jíra, A. - Lerach, AL
  [Functional Sample] 2014.
  2014

 • Diamond growth on copper rods from polymer composite nanofibres
 • Varga, M. - Potocký, Š. - Tesárek, P. - Babchenko, O. - Davydova, M., - Kromka, A.
  Applied Surface Science. 2014, 312 220-225. ISSN 0169-4332.
  2014

 • Transformation of polymer composite nanofibers to diamond fibers and films by microwave plasma-enhanced CVD process
 • Potocký, Š. - Ižák, T. - Rezek, B. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  Applied Surface Science. 2014, 312 188-191. ISSN 0169-4332.
  2014

 • INFLUENCE OF THE CEMENT PASTE WITH FLY ASH TREATMENT ON THE FRACTURE ENERGY
 • Mužíková, B.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 99-104. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Modifikace povrchu skleněných vláken za účelem jejich aplikace při vyztužování maltových směsí
 • Trejbal, J. - Bartoš, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 144-152. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • A Multi-Instrumental Geochemical Study of Anomalous Uranium Enrichment in Coal
 • Havelcová, M. - Machovič, V. - Mizera, J. - Sýkorová, I. - Borecká, L., - Kopecký, L.
  Journal of Environmental Radioactivity. 2014, 137 52-63. ISSN 0265-931X.
  2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). Anchorage: IEEE Communications Society, 2014. pp. 1083-1089. ISSN 1930-529X. ISBN 978-1-4799-3512-3.
  2014

 • Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva - enviromentální optimalizace a experimentální ověření
 • Hájek, P. - Novotná, M. - Fiala, C. - Kuklík, P. - Kuklíková, A., - Pohl, K.
  Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. ISBN 978-80-247-5192-4.
  2014

 • XALM - modul pro řešení soustav nelineárních rovnic pomocí ALM
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  [Software] 2014.
  2014

 • Souhrnná zpráva za rok 2014 - Výsledek č. 01/2014
 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Research Report] Praha: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), 2014. Report no. TA04030307-2014V001.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Hong Kong: Hong Kong University of Science and Technology. 2014-08-04.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Boulder, Colorado: University of Colorado, Boulder. 2014-02-28.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] San Diego: University of California, San Diego. 2014-03-10.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Milwaukee: Univesity of Wisconsin at Milwaukee. 2014-01-22.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A.
  [Research Report] 2014. Report no. 1.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 (projekt TA04031603)
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Mašín, D. - Kučera, P., - Najser, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 1.
  2014

 • Functional and User Requirements for Long-term behaviour of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  [Research Report] 2014. Report no. II-15-01-2014.
  2014

 • Functional and User Requirements for Short-term behaviour of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  [Research Report] 2014. Report no. I-15-01-2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 4-8 mm a gumového granulátu pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 2-4 mm a gumového granulátu pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z gumového granulátu z recyklovaných pneumatik pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M. - Svoboda, P. - Váchal, T., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 4-8 mm pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Váchal, T., - Smola, M.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 2-4 mm pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Váchal, T.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • ConTemp User Manual, version 1.0
 • Matschei, Thomas - Leal Da Silva, W., - Šmilauer, V.
  [Technical Report] 2014. Report no. 1.
  2014

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2013
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014. Report no. LD12023/2.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí protipožárního obkladu
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí intumescentních nátěrů
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • EXPERIMENTAL ANALYSIS OF VIBRATION GRANDSTANDS CAUSED BY CROWD OF SPECTATORS
 • Verner, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 207-212. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Aperiodic compression and reconstruction of real-world material systems based on Wang tiles
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  Physical Review E. 2014, 90 ISSN 1539-3755.
  2014

 • Geometry optimization
 • Lepš, M. - Pospíšilová, A.
  [Research Report] 2014. Report no. FLP-TN-22180-H-0005-CTU.
  2014

 • Numerical Simulation and Analysis of Kinetic Processes of Callus Tissue Formation and Ossification during Distraction Osteogenesis Treatment in Stage of Active Elongation and Neutral Fixation
 • Denk, F. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 7-14. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A.
  Czechia. Patent Application.
  2014

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A.
  Czechia. Patent Application.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – projekt MACRec
 • Valentin, J. - Suda, J. - Čížková, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Antoš, J. - Plachý, T., - Faltus, M.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014. Report no. MACREC_2014.
  2014

 • Tunel 2D3D
 • Šejnoha, M. - Janda, T., - Laurin, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Results of Penetration Tests Performed on Timber GLT Beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2014 - World Conference on Timber Engineering, Proceedings. Quebec: World Conference on Timber Engineering (WCTE), 2014. ISBN 978-0-86488-561-6.
  2014

 • Metodika utěsňování přítoků vod přes ocelové konstrukce podzemních objektů
 • Šejnoha, M. - Čech, J., - Kárník, J.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Metodika pro predikci rizika při ražbě tunelu
 • Šejnoha, M. - Špačková, O. - Šejnoha, J. - Janda, T., - Novotná, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Modeling of Soil Structure Interaction during Tunnel Excavation considering Uncertainties
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Šejnoha, J., - Srnec, V.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Calibration and Application of a Hypoplastic Model for Clay
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Dynamic Packing Algorithm for 3D Wang Cubes Generation
 • Šedlbauer, D.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 173-180. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Numerical Model for Historical Mortars Exposed to Freezing Temperatures
 • Sýkora, J.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 620-623. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Modeling of Salt Crystallization in Historical Mortars
 • Šulc, S. - Sýkora, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 209.
  2014

 • Analysis of the Properties of the Surface Layers of Dental Implants
 • Jíra, A. - Denk, F. - Kopecký, L., - Kapková, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 73-80. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Comparison of Micromechanical Parameters of Different Dental Implants Using Nanoindentation
 • Jíra, A. - Králík, V. - Denk, F., - Kopecký, L.
  In: Book of Abstract of 11th Conference on Local Mechanical Properties. 2014. pp. 40. ISBN 978-80-970964-9-6.
  2014

 • Performance of Stabilized and Non-Stabilized PVA Nanofiber Textiles Subjected to Tension
 • Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V., - Ryparová, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 119-122. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Interpretation of Results of Penetration Tests Performed on Timber Structures in Bending
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 347-352. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Celkové shrnutí výsledků dynamických zatěžovacích zkoušek - měření provedených v dubnu až květnu 2014 a v září 2014 ověřujících přenos technické seizmicity z provozu Strahovského tunelu a Holečkovy ulice do v době měření realizovaných částí Rezidence Sacre Coeur II
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014.
  2014

 • Rezidence Sacre Coeur II - shrnutí výsledků měření vibrací vyvolaných technickou seizmicitou, porovnání se vstupy použitými v dynamickém výpočtu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014.
  2014

 • Dynamická zatěžovací zkouška - měření ověřující přenos technické seizmicity z provozu Strahovského tunelu a Holečkovy ulice do realizovaných částí Rezidence Sacre Coeur II
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132003/2014.
  2014

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132001/2014.
  2014

 • Statická a dynamická zatěžovací zkouška nově postavené zdvižné lávky v Hluboké nad Vltavou
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132002/2014.
  2014

 • METR 2014
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2014.
  2014

 • GEFEL 2014
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Material Parameters of Cement and Alkali Activated Fly Ash Based Concrete: Laboratory Measurements and Numerical Simulation
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E. - Keršner, Z. - Lehký, D., - Frantík, P.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(4), 257-268. ISSN 1802-1484.
  2014

 • MEFEL 2014
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Fire Resistance of Concrete with Fly Ash Content – Experimental Analysis
 • Šejnoha, M. - Brouček, M.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(3), 159-165. ISSN 1802-1484.
  2014

 • Vibrolisovaná dlaždice se zvýšenými ekonomickými i environmentálními aspekty
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  [Prototype] 2014.
  2014

 • Mass Concrete App - Temperature Module
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • CemHApp - Cement Hydration Application with GUI
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
  2014

 • Souhrn diagnostických metod a jejich vyhodnocení dle účelu
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Šafář, R. - Hrdoušek, V. - Mikeš, K. - Sokol, Z. - Polák, M. - Teplá, R. - Marek, Jan - Hobst, Leonard, - Anton, Ondřej
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Patent CZ 304731. 2014-07-30.
  2014

 • Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této výstavby
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Patent CZ 304730. 2014-07-30.
  2014

 • Modeling of degradation processes in historical mortars
 • Sýkora, J.
  Advances in Engineering Software. 2014,(72), 203-212. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Computational Homogenization of Coupled Heat and Moisture Transport on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Simultaneous transport of heat, moisture and salt in porous materials
 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2014. pp. 65-68. ISBN 978-80-87136-16-4.
  2014

 • Numerical investigation of shear behavior SHCC structural elements
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 696-699. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1. Available from: http://www.engmech.cz/2014/im/doc/EM2014_proceedings.pdf
  2014

 • Influence of Fly Ash Type on Material Properties of Cement Paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 212-217. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4. Available from: http://www.scientific.net/
  2014

 • Determination of the Failure on the Concrete Runway
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 109-112. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4. Available from: http://www.scientific.net
  2014

 • Zpráva - přehled metod a současného stavu poznání experimentálních metod používaných k určování sil v lanech a kabelech stavebních konstrukcí
 • Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T. - Polák, M., - Šimler, M.
  [Technical Report] 2014. Report no. V002/2014.
  2014

 • Rizika staveb dopravní infrastruktury
 • Novotná, E. - Melzerová, L., - Šejnoha, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05618-9.
  2014

 • Preparation and properties of fly ash-based geopolymer foams
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Tišler, Z. - Skřičík, P. - Šmilauer, V., - Zlámalová Cílová, Z.
  Ceramics - Silikáty. 2014, 58(3), 188-197. ISSN 0862-5468.
  2014

 • Damping of the Structures
 • Šána, V.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Modeling of Shallow Magma Chambers and Caldera Formation
 • Kabele, P. - Žák, J., - Somr, M.
  In: Proceedings of the 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium. Sapporo: Japanese Committee for Rock Mechanics, 2014. pp. 2450-2459. ISBN 978-4-907430-03-0.
  2014

 • CarboChlorCon 1.0 - software for concrete carbonation and chloride ingress
 • Šmilauer, V. - Pohl, K.
  [Software] 2014.
  2014

 • Problems with Variability in Using Fly Ash in Mixed Cement
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 308-311. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • MICROSTRUCTURE OF INTERFACIAL TRANSITION ZONE BETWEEN PET FIBRES AND CEMENT PASTE
 • Machovič, V. - Lapčák L., L.L. - Borecká L., B.L. - Lhotka Miroslav, L.M. - Andertová Jana, A.J., - Kopecký, L.K.
  neuvedeno. 2014, 10(1), 1-7.
  2014

 • Experimental Assesment of Fly-ash Stabilized and Recycled Mixes
 • Mráz, V. - Valentin, J. - Suda, J., - Kopecký, L.
  neuvedeno. 2014,
  2014

 • THE MOISTURE PROPERTIES OF THE BINDER GEL WITH FLY ASH
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 115-120. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Dynamické moduly pružnosti nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  Stavební obzor. 2014, 2014(7-8/2014), 120-124. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Frost Resistance of Cement-Fly Ash Composites
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Otcovská, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 213-218. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • The capillary action of water in the binder gels
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 148-153. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Reinforcement of Glued Laminated Timber Beams - Possibilities
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 81-86. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Influence of Morphology on Mechanical Properties of Wood Cell
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Tesárek, P. - Indrová, K., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 139-142. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Vliv rozložení suků na pevnost nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Litoš, J. opon.
  Praha: Defense date 2014-01-22. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2014

 • The Creep of Cement Paste with Addition of Fly Ash in Advanced time of Old Age
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Kapilární vzlínavost vody v pojivovém gelu s příměsí popílku
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Dotvarování a smrštění cementové malty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • RECONSTRUCTION OF DATA FROM CREEP MEASUREMENTS
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí rozptýlených PP vláken
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Economic Calculation of Binder in Concrete with a Higher Content of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 138-142. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Dynamic and Static Stiffness Values in Time Evolution: Mechanical Properties of Gypsum Samples
 • Ťoupek, R. - Topič, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Svoboda, T., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 203-206. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Influence of PVA-cement Composite Curing Conditions on its Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T. - Somr, M. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 199-202. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Effect of Titan Dioxide and Diamond Nanoparticles on Poly (Vinyl-Alcohol) Nanofiber Textiles Stiffness
 • Indrová, K. - Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Plachý, T. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 61-64. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • The Dynamic Load Test and Diagnostics of an Existing Cable Stayed Bridge
 • Polák, M. - Fajman, P. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. pp. 415-432. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Modal Analysis of a Footbridge Damaged by Flood
 • Plachý, T. - Polák, M., - Karásek, P.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 2591-2598. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • Damage Detection on the Footbridge Across Vltava river in Prague After the Great Flood in June 2013
 • Polák, M. - Plachý, T., - Máca, J.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 250-253. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Damage Detection on Cement Specimens Using Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 228-231. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Numerical analysis of layered UHPFRC-SHCC structural elements
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: 3rd International RILEM Conference on Strain Hardening Cementitious Composites (SHCC3-Delft). Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2014. pp. 211-218. ISBN 978-2-35158-150-6.
  2014

 • Numerical Simulation of Crack Propagation Based on Linear Elastic Fracture Mechanics
 • Mikeš, K.
  In: ISCAMI 2014, Book of Abstracts. 2014,
  2014

 • Analysis of Cable-Membrane Structures: Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Influence of incorporated nanodiamond particles on mechanical properties of composite material based on multi-layer pva nanofiber textiles
 • Prošek, Z. - Indrová, K. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Nežerka, V. - Topič, J. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0.
  2014

 • Mechanické vlastnosti cementové matrice pro textilní beton
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 43-47. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Vývoj žáruvzdorného cementového kompozitu
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 15-20. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Dlouhodobé vlastnosti betonu s příměsí cihelného prachu
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Polozhiy, K. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 26-30. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Impact Testing of Concrete - The Measurement Device
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(1), 20-24. ISSN 2372-3971.
  2014

 • DOUBLE DRUCKER-PRAGER CRITERION OF PLASTICITY FOR CONCRETE
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 23-30. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Study of the Strength Development of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 99-103. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Fracture Properties of Cement Pastes Modified by Fine Ground Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Polozhiy, K., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 182-187. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Refractory and Non-refractory Components in Cement Composites after High Temperatures Load
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 33-36. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Influence of Ceramic Fibers on Mechanical Characteristics of Refractory Composites
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 22-26. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • NONLINEAR ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 153-158. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Probabilistic modelling of heterogeneous materials based on image analysis
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Zeman, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 128.
  2014

 • Stochastic Modelling of Heterogeneous Materials based on Image Analysis
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Zeman, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 348-351. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Fracture Properties Of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 143-152. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Delamination and adhesive contact models and their mathematical analysis and numerical treatment
 • Roubíček, T. - Kružík, M., - Zeman, J.
  In: Mathematical Methods and Models in Composites. London: Imperial College Press, 2014. p. 349-400. Computational and Experimental Methods in Structures. vol. 5. ISBN 978-1-84816-784-1.
  2014

 • Fully Coupled Moisture Transport in partially Damaged Materials
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Nanoparticle Injection into Concrete Using Electromigration
 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 6-10. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Simulation of an Impact Test of Composite with Closed Cell Aluminium Foam
 • Němeček, J. - Jiroušek, Ondřej - Jíra, A. - Králík, V. - Zlámal, Petr, - Koudelka, Petr
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. pp. 1-21. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Inspection of Local Influenced Zones in Micro-scale Aluminium Specimens
 • Zlámal, Petr - Doktor, Tomáš - Koudelka, Petr - Fíla, Tomáš - Kytýř, Daniel - Jiroušek, Ondřej - Králík, V., - Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2014, 606(2014), 39-42. ISSN 1662-9795.
  2014

 • Mechanical Properties of Recycled Binder/Micro-Filler Cement-Based Material
 • Lidmila, M. - Topič, J. - Plachý, T. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 234-237. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Composite Materials Based on Cement and Pva: Evolution of Mechanical Properties During First 28 Days
 • Lidmila, M. - Plachý, T. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Topič, J.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 215-220. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Advanced Simulation Techniques for Reliability Assessment
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 129-138. ISBN 978-80-01-05570-0. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm/proceedings-of-nano-macro-mechanics-2014.pdf
  2014

 • On Inverse Formulation of Reliability-Based Design Optimizaton
 • Pospíšilová, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 121-128. ISBN 978-80-01-05570-0. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm/proceedings-of-nano-macro-mechanics-2014.pdf
  2014

 • Artificial Neural Network in Prediction of Solution for Eshelby’s Inclusion Problem
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 219-226. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Použití simulace energetického chování budovy k analýze konstrukcí historické budovy
 • Balounová, M. - Kabele, K. - Greco, F., - Kabele, P.
  In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 137-143. ISBN 978-80-260-7209-6.
  2014

 • Force analyses of dovetail joint
 • Šobra, K. - Branco, J. M., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 189-198. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Oscillation of structure excited by simple kinematic pedestrian model
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 167-172. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Critical Assessment of the Methodology for Shrinkage Updating
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 35-40. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Wang Tilings in Homogenization Tasks
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 15-22. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Stochastic Wang Tiles Generation Using DEM and YADE software
 • Stránský, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 159-166. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Size Effect in Flexure of Prestressed Concrete Beams Failing by Compression Softening
 • Vorel, J. - Gattu, M., - Bažant, Z.P.
  Journal of Structural Engineering. 2014, 140(10), ISSN 0733-9445.
  2014

 • Numerical simulation of ductile fiber-reinforced cement-based composite
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 433-442. ISSN 0377-0427.
  2014

 • The effect of key stiffness on forces in a scarf joint
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Salt transport in porous materials and its efficient computer implementation
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2014, 9(2), 111-122. ISSN 1788-1994.
  2014

 • Mechanical Properties of Nanotextiles Determined with Digital Image Correlation
 • Němeček, J. - Jandejsek, I.
  Key Engineering Materials. 2014, 2014(606), 201-204. ISSN 1662-9795.
  2014

 • Numerical Analysis of Masonry Enhanced by Fiber Reinforced Lime-Based Render
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Mechanics of Masonry Strengthened with Composite Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2014. pp. 246-253. ISBN 978-3-03835-203-7.
  2014

 • Effective properties of optimized composites
 • Procházka, P.
  International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(3), 84-87. ISSN 2372-3971.
  2014

 • Hydration of plasma-treated alumosilicate binders
 • Šmilauer, V. - Babchenko, O. - Potocky, S., - Kromka, A.
  Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 348-351. ISSN 1210-2709.
  2014

 • Vliv tuhosti svorníku na síly v plátovém spoji
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2014, 23(7), 115-120. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Joints in Historical Timber Structures
 • Fajman, P. - Máca, J., - Kunecky, J.
  In: Structural Faults and Repair - 2014. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2014. ISBN 0-947644-75-X.
  2014

 • Měřicí linka pro plně nedestruktivní stanovení mechanických vlastností historických stavebních materiálů
 • Reiterman, P. - Konvalinka, P., - Zatloukal, J.
  [Functional Sample] 2014.
  2014

 • Alkali-activated fly ash foams – synthesis, chemo-physical properties and microstructure modeling
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Škvára, F.
  Advances in Science and Technology. 2014, 92 14-19. ISSN 1662-0356.
  2014

 • Hard packing for 3D Wang cubes generation
 • Šedlbauer, D.
  In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 175-176. ISBN 978-80-261-0429-2.
  2014

 • Towards RVE via Wang tilings
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 163-164. ISBN 978-80-261-0429-2.
  2014

 • T3d2poofem - Converter from T3d to Poofem - version 2.0
 • Rypl, D.
  [Software] 2014.
  2014

 • T3d2oofem - Converter from T3d to Oofem - version 2.7
 • Rypl, D.
  [Software] 2014.
  2014

 • Microstructure-based micromechanical model for compressive strength evolution of cement paste
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield: University of Sheffield, 2014. pp. 283-285.
  2014

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 28th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. 2014. pp. 22-36.
  2014

 • Multiscale Models for Flow in Heterogeneous Media with Applications to Fresh Concrete
 • Patzák, B. - Kolařík, F., - Zeman, J.
  In: Computational methods for engineering technology. Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2014. p. 291-304. Computational science, engineering and technology series. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-65-4.
  2014

 • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Zeman, J. opon.
  Defense date 2014-06-26. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2014

 • Form-Finding of Membrane Structures - Comparison of Schemas of Dynamic Relaxation
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 53-60. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Srovnání metod dynamické relaxace při hledání rovnovážného tvaru lanoplachtových konstrukcí
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Adjustment of the stress state of a membrane structure in Barrandov
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 16-23. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • A scarf joint for reconstructions of historical structures
 • Fajman, P.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 9-15. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • Creep and Shrinkage of Concrete Subjected to Variable Environmental Conditions
 • Havlásek, P. - Jirásek, M. supervisor - Sorelli, Luca opon., - Vítek, J. opon.
  Defense date 2014-06-24. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2014

 • Numerical modeling of laminated glass units
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. pp. 1-8. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Utilization of fly ash in massive concrete structures – temperature evolution and multiscale modeling
 • Šmilauer, V. - Snop, R. - Donát, P., - Leal Da Silva, W.
  In: EuroCoalAsh 2014 - Conference Proceedings. Essen: VGB PowerTech e.V., 2014. pp. 119-130. ISBN 978-3-86875-805-4.
  2014

 • Bending tests and simulations of GLT beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M., - Klapálek, P.
  Applied Mechanics and Materials. 2014, 2014(611), 54-59. ISSN 1660-9336.
  2014

 • Influence of Knots on Character of Rupture and Strength of the Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Probabilistic parameter identification of heterogeneous viscoplastic material
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 65-72. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Non-destructive Evaluation of Timber Structures
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Uniform Space-filling Design of Experiments in Hypersphere
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 105-110. ISBN 978-80-01-05569-4. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm2014/cz/sbornik/
  2014

 • Determination of finite element discretization based on covariance function parameters
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 31-34. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Micromechanical analysis of blended cement-based composites
 • Hlobil, M.
  In: 27th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. 2014, pp. 55-60.
  2014

 • Preparation and properties of alkali activated fly ash foam
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer
 • Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield: University of Sheffield, 2014. pp. 459-461.
  2014

 • Application of geomorphologic knowledge for erosion hazard mapping
 • Chavez Hernandez, J. - Šebesta, J. - Kopecký, L., - Landaverde, R.L.
  Natural Hazards. 2014, 71(3), 1323-1354. ISSN 0921-030X.
  2014

 • A HOMOGENIZATION APPROACH TO CONCRETE FLOW THROUGH REINFORCING BARS
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Scientific program of 11th World Congress on Computational Mechanics. 2014.
  2014

 • IMPLEMENTATION OF STABILIZED FORMULATION FOR LEVEL SET EQUATION
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 300-303. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • 52-BAR TRUSS OPTIMIZATION BENCHMARK:, COMPUTATIONAL ENHANCEMENTS
 • Nosek, J. - Pohlídalová, E., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 111-114. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Elastic Simulation in OOFEM Based on the Idea of Quasicontinuum
 • Mikeš, K.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 93-98. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Enhanced Trefftz Finite Element Method
 • Horák, M. - Novák, J.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 231. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Variation of Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash During Maturation
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2014, 9(9), 88-96. ISSN 1991-8747.
  2014

 • The Influence of Different Implementation of Periodic Boundary Conditions into FEM Software
 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 672-675. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Comparison of nanoindentation techniques for local mechanical quantification of aluminium alloy
 • Králík, V. - Němeček, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2014, 618 118-128. ISSN 0921-5093.
  2014

 • Experimental Investigation of Hydrothermal Curing Influence on Mechanical Properties of Fiber-Cement Composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 39-40. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Experimental study of the high performance concrete in triaxial compression
 • Vogel, F. - Sovják, R. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 880-882. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • Mechanical properties of composite on aluminous cement base exposed to high temperatures
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 904-907. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • Surface Layer Quality of Concrete Containing Fine Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 687-689. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • The Efficiency of Dynamic Relaxation Methods in Static Analysis of Cable-Membrane Structures
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 124-129. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Constitutive model of tensile and shear fracture in timber
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014, Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik), no: 2014:09. ISSN 1652-8549. Available from: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/202188/local_202188.zip
  2014

 • Experimental modal analysis of the footbridge across Vltava River in Prague damaged by flood in June 2013
 • Polák, M. - Plachý, T., - Máca, J.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 3-6. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Damage Detection and Localization on Cement Specimens
 • Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 229-232. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Stochastic approach in the human-induced vibration serviceability assessment of grandstands
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. p. 1019-1026. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • STANOVENÍ LOKÁLNÍCH ELASTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZA POUŽITÍ RŮZNÝCH NANOINDENTAČNÍCH METOD
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 80-87. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Analysis of Cable and Membrane Structures: Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 55-62. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Force Determination in Short Steel Rods Based on an Experiment
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Analysis of Cable-Membrane Structures Using The Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 1919-1926. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • The Experimental Observation of the Prestress Forces in the Structural Elements of a Tension Fabric Structure
 • Fajman, P. - Polák, M. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 189-194. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Magma Flow Caused by Inverted Density Stratification
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014, pp. 89-90. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Magma Flow Caused by Inverted Density Stratification
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Human-Induced Vertical Vibration of the Footbridge across Opatovicka Street
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 7-12. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Experimentální a numerická analýza odezvy ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu na účinky rázového zatížení
 • Hála, P. - Sovják, R., - Plachý, T. opon.
  Praha: Defense date 2014-06-25. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2014

 • Comparison of current models for excitation of footbridges due to walking pedestrians and vandalism with experiment
 • Šána, V. - Polák, M. - Plachý, T., - Fanfulová, E.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 983-990. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • Textilní beton v moderním stavebnictví
 • Vogel, F. - Konvalinka, P.
  In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 322. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Influence of Microstructure and Defects at Micro-Scale on Effective Properties of Lime-Based Mortars
 • Nežerka, V. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 106-109. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Two-Scale Modeling Approach for Prediction of Masonry Column Failure
 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014, pp. 83-84. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Comparison of the layer slab model with the discrete reinforcement model
 • Hlavačka, M. - Vorel, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 41-44. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Praha, 2014-09-18. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Praha, 2014-09-18. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • 5th Conference Nano & Macro Mechanics 2014
 • Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Zobal, O. org., - Stránský, J. org.
  [Conference Hosting] 2014.
  2014

 • Optimization of input parameters for material model of fibre reinforced concrete and application on the numerical simulation of tunnel lining
 • Sajdlová, T. - Pukl, R.
  In: FRC 2014 Joint ACI-fib International Workshop Fibre Reinforced Concrete: from Design to Structural Applications. Montreal: Ecole Polytechnique, 2014. p. 235-243.
  2014

 • Numerical simulations of functionally graded fiber reinforced cementitious composite members
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: The 10th fib International PhD Symposium in Civil Engineering 2014. Quebec: Universite Laval, 2014. pp. 577-582. ISBN 978-2-9806762-1-5.
  2014

 • Optimalizace kompozitních materiálů v problémech přenosu tepla
 • Válek, M. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 121-125. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Homogenizace kompozitních materiálů v problémech přenosu tepla
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 79-83. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Breaking Periodicity in Simulation of Microstructured Materials
 • Novák, J. - Doškář, M., - Horák, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 167.
  2014

 • Single Crack Behavior of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 516-519. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Evaluation of Nonlocal Approaches for Modelling Fracture Near Nonconvex Boundaries
 • Grassl, P. - Xenos, D. - Jirásek, M., - Horák, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2014, 51(18), 3239-3251. ISSN 0020-7683.
  2014

 • Volume Conservation of 3D Surface Triangular Mesh Smoothing
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2014. pp. 2637-2647. ISBN 978-84-942844-7-2.
  2014

 • Volume Conserving Smoothing of Triangular Meshes on Open Three-Dimensional Surfaces
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Experimental evaluation of a dovetail joint
 • Šobra, K. - Branco, J.M.
  In: COST Workshop - Highly Performing Timber Structures: Reliability, Assessment, Monitoring and Strengthening. Bern: University of Applied Sciences, 2014. pp. 35-41. ISBN 978-3-9523787-3-1.
  2014

 • Elektronický distrakční fixátor stimuluje ve svalku novotvorbu kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Denk, F. - Mařík, I. - Lerach, A. - Vítek, T. - Lísal, J., - Myslivec, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 53-65. ISSN 1212-4575.
  2014

 • Solution to Microstructural Fields Based on Schur Complement Method and Wang Tiles
 • Zrůbek, L. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 233. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Prediction of Eshelby's Inclusion Problem Solution Using Artificial Neural Network
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 752-755. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Optimized Design of Computer Experiments: A Review
 • Myšáková, E. - Pospíšilová, A., - Lepš, M.
  In: Computational Methods for Engineering Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2014, pp. 325-344. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-65-4.
  2014

 • Wang Cubes in Numerical Homogenization Methods
 • Doškář, M. - Šedlbauer, D. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: Scientific program of 11th World Congress on Computational Mechanics. 2014.
  2014

 • Long-time investigation of gypsum composite material properties: Mechanical properties
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Performance of wire-reinforced gypsum loaded in compression
 • Tesárek, P. - Novák, L. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Cement based composite with PVA: Development of mechanical properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Plachý, T.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Micromechanical properties of spruce tissues using static nanoindentation and modulus mapping
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V. - Králík, V., - Klapálek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Vliv přídavku polyvinylalkoholu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti cementové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 138-143. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Modulus mapping a jeho využití při stanovení mikromechanických vlastností buněk jarního a letního smrkového dřeva
 • Prošek, Z. - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 115-120. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Mechanical Properties of Stabilized and Non-Stabilized Poly(vinyl-alcohol) Nanofiber Textiles
 • Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V., - Ryparová, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • AggregPacking, ver 0.1
 • Stránský, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Nanočástice diamantu: Vliv inkorporovaných částic na makromechanické vlastnosti nanotextilií na bázi polyvinylalkoholu
 • Indrová, K. - Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Ryparová, P. - Kromka, A., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 67-72. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Wang Tilings for Modelling of Heterogeneous Materials
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014. Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik), no: 2014:09. ISSN 1652-8549.
  2014

 • Reducing Periodicity in Microstructure Reconstruction of Heterogeneous Materials
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 132-135. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Breaking Periodicity in Material Simulations
 • Novák, J. - Doškář, M., - Horák, M.
  In: Proceedings of the 22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering. Exeter: University of Exeter, 2014. pp. 185-188. ISBN 978-0-902746-30-5.
  2014

 • Evaluation of miniMax Criterion in Constrained Design Domains
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 132. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Combination of FEM and DEM with Application to Railway Ballast-Sleeper Interaction
 • Stránský, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 592-595. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Kombinace MDP a MKP pro modelování interakce mezi železničním pražcem a podložím
 • Stránský, J.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • JSMech, ver 0.8
 • Stránský, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
 • Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
  In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
  2014

 • Fitting Model Parameters of Prestressed Concrete Bridge: Computational Aspects
 • Koudelka, T. - Kruis, J. - Lepš, M., - Nosek, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 316-319. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Use of Digital Image Correlation for Damage Analysis of Masonry Piers
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 1-2. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Comparison of Adaptively Updated Surrogate Models for Reliability Analysis
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 133. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Localization Analysis of an Anisotropic Damage Model
 • Jirásek, M. - Suárez, F.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Ncorr_post: DIC Post-Processing Tool
 • Nežerka, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • Comprehensive study on mechanical properties of lime-based pastes with additions of metakaolin and brick dust
 • Nežerka, V. - Slížková, Z. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Frankeová, D., - Petráňová, V.
  Cement and Concrete Research. 2014, 64 17-29. ISSN 0008-8846.
  2014

 • Domain decomposition method and asynchronous time integration for parabolic PDEs
 • Yadav, M.
  In: BMS Summer School 2014: Applied Analysis for Materials. Abstracts of contributed talks. Berlin: Technische Universität, 2014. pp. 5.
  2014

 • A comparative study on iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N.
  In: BMS Summer School 2014: Applied Analysis for Materials. Abstracts of contributed talks. Berlin: Technische Universität, 2014. pp. 3-4.
  2014

 • On homogenization-based models for fresh concrete flow through reinforcing bars
 • Kolařík, F. - Zeman, J., - Patzák, B.
  In: Modelling 2014. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. pp. 57. ISBN 978-80-86407-47-0.
  2014

 • A comparative study on iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  In: Modelling 2014. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. pp. 65. ISBN 978-80-86407-47-0.
  2014

 • FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. - Marek, I., - Mishra, N.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2014. pp. 7. ISBN 978-80-87136-16-4.
  2014

 • An FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  Computers and Mathematics with Applications. 2014, 68(3), 156-173. ISSN 0898-1221.
  2014

 • Basic and Hygric Properties of Concrete Containing Fine Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Čáchová, M. - Vogel, F. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Advanced Materials Research. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 188-191. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
  2014

 • Results of Penetration Tests Performed on Timber GLT Beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2014 Book of Abstracts Volume III. Quebec: Universite Laval, 2014. pp. 49-50. ISBN 978-0-86488-561-6.
  2014

 • Pullout 1.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • FitData 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • Fiber Bridging 2.1
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • The Influence of Specimens Preparation Method on Cohesive Behavior of Fiber Composites
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(3), 201-207. ISSN 1802-1484.
  2014

 • Dlouhodobé spolupůsobení cementu s popílkem na mikroúrovni
 • Zobal, O. - Kopecký, L., - Padevět, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 152-155. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014
 • Nežerka, V. ed. - Rácová, Z. ed. - Ryparová, P. ed., - Tesárek, P. ed.
  Praha, 2014-06-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Experimental Verification of the Strength of Cement-Fly Ash Composites to Optimize the Mixing of Different Fractions of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. pp. 177-178. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Experimental Verification of the Strength of Cement-Fly Ash Composites to Optimize the Mixing of Different Fractions of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • human_footbridge 1.0
 • Šána, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR FOAMS IN HIGH STRAIN RATE COMPRESSION TEST
 • Králík, V. - Němeček, J. - Jíra, A. - Zlámal, P., - Fíla, T.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 324-327. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Destructive and Non-destructive Testing of High Temperature Influence on Refractory Fiber Composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 145-148. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
  2014

 • Mechanical and Rheological Properties of Aluminous Cement under High Temperatures
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 141-144. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
  2014

 • Parameter Study of Asymptotic Sampling for Truss Structures Reliability
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 288-293. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • Compressive strength, microstructure and hydration products of hybrid alkaline cements
 • Abdollahnejad, Z. - Hlaváček, P. - Miraldo, S. - Pacheco-Torgal, F., - Barroso de Aguiar, J.L.
  Materials Research. 2014, ISSN 1516-1439.
  2014

 • Probabilistic Estimation of Material Parameters Based on a Set of Experimental Curves
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 106.
  2014

 • Efficient Bayesian parameter identification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 264-267. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Numerical simulation for the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
 • Kočí, J. - Maděra, J. - Koudelka, T. - Kruis, J., - Černý, R.
  In: Advanced Computational Methods and Experiments in Heat Transfer XIII. Southampton: WIT Press, 2014. pp. 429-437. ISSN 1743-3533. ISBN 978-1-84564-794-0.
  2014

 • Multifunkční betonová směs
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 26548. 2014-03-03.
  2014

 • Modeling of Hydration of Concrete at Very Low Temperatures
 • Štemberk, P. - Leal Da Silva, W., - Vaitová, M.
  In: Proceedings of the 19th International Conference. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. pp. 248-252. ISSN 1822-2951.
  2014

 • Optimalizace výroby železničního pražce – simulace nárůstu pevnosti v závislosti na počátečních a okrajových podmínkách
 • Šmilauer, V.
  [Research Report] 2014.
  2014

 • Study of near-surface properties of concrete with metakaolin additon
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  Construction Engineering. 2014, 2(2), 5-9. ISSN 2329-3365.
  2014

 • Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
 • Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Review of energy conservation errors in finite element softwares caused by using energy-inconsistent objective stress rates
 • Vorel, J. - Bažant, Z.P.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 3-7. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Bond-slip relation in FRP reinforced concrete and its application in moment capacity assesment
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: 2014 Proceedings of International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor, 2014. pp. 65-69. ISBN 978-981-07-8859-9.
  2014

 • Theoretical dynamic analysis of the footbridge excited by synchronous pedestrians and vandals
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 285-290. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Comparison of methods for constrained design of computer experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 408-411. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Application of the component method to traditional dovetail joints of timber trusses
 • Šobra, K. - Branco, J. M., - Aranha, Ch. A.
  In: Materiais de Construção Sustentáveis. Braga: Universidade do Minho, 2014. pp. 187-196. ISSN 2183-1866.
  2014

 • ON PARALLELIZATION OF STIFFNES MATRIX ASSEMBLY
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 100-103. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Adaptive update of surrogate models for reliability-based design optimization: A review
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 508-511. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Mathematical description of behaviour of a human body during walking - stance phase
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 628-631. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Nedostatky teorie Microprestress-solidification pro popis dotvarování a smršťování betonu
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 228. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Využití úletových popílků pro betonáž masivních konstrukcí
 • Šmilauer, V. - Zobal, O. - Bittnar, Z. - Hela, R. - Snop, R., - Donát, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, 14(2), 60-65. ISSN 1213-3116.
  2014

 • Analýza betonu z tělesa přehrady Orlík po padesáti letech
 • Zobal, O. - Kopecký, L. - Padevět, P. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, 14(2), 19-25. ISSN 1213-3116.
  2014

 • The influence of metakaolin addition on the scaling of concrete due to frost action
 • Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  Cement Wapno Beton. 2014, 19(1), 1-7. ISSN 1425-8129.
  2014

 • Rock bursts due to gas explosion in deep mines based on hexagonal and boundary elements
 • Procházka, P.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 57-65. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Influence of Water Content in the Hardened Cement Paste Mixtures with Different Proportion of Fly Ash on the Material and Mechanical Properties
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 319-322. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Electronic distraction fixation apparatus stimulates new bone formation in callus
 • Petrtýl, M. - Denk, F. - Mařík, I. - Lerach, A. - Vítek, T. - Lísal, J., - Myslivec, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 28-30. ISSN 1212-4575.
  2014

 • The cement paste creep with addition of fly ash in time and ratio of parts 60/40
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 341-346. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Humidity on the Material Properties of Cement Paste with Fly Ash in the Mutual Relation 50/50
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 327-332. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Microprestress-Solidification Theory: Modeling of Size Effect on Drying Creep
 • Bažant, Z.P. - Havlásek, P., - Jirásek, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures - Proceedings of EURO-C 2014. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. pp. 749-758. ISBN 978-1-138-02642-1.
  2014

 • Microprestress-Solidification Theory of Concrete Creep: Reformulation and Improvement
 • Jirásek, M. - Havlásek, P.
  Cement and Concrete Research. 2014, 60 51-62. ISSN 0008-8846.
  2014

 • Utilization of Recycled Fine-ground Concrete from Railway Sleepers for Production of Cement-based Binder
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Rácová, Z. - Padevět, P. - Nežerka, V., - Zobal, O.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 323-326. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Freeze-Thaw Cycles on Mechanical Properties of Gypsum Determined Using the Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R. - Nežerka, V., - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 353-358. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3. Available from: http://www.scientific.net/AMM.486.353
  2014

 • Influence of Aggregate Stiffness on Fracture-Mechanical Properties of Lime-Based Mortars
 • Tesárek, P. - Nežerka, V. - Padevět, P. - Antoš, J., - Plachý, T.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 289-294. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Copper Ions on Mechanical Properties of PVA-Based Nanofiber Textiles
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Hlaváč, R. - Tesárek, P., - Nežerka, V.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 201-204. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • ATENA simulation of crack propagation in CONCRACK benchmark
 • Cervenka, V. - Cervenka, J. - Jendele, L., - Šmilauer, V.
  European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2014, 18(7), 828-844. ISSN 1964-8189.
  2014

 • Identification of Stress-Strain Relation of Aluminium Foam Cell Wall by Spherical Nanoindentation
 • Králík, V. - Němeček, J., - Koudelka, P.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 11-14. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Nanoindentation of Human Tooth Dentin
 • Jíra, A. - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 133-136. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Numerical model of elastic laminated glass beams under finite strain
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2014, 14(4), 734-744. ISSN 1644-9665.
  2014

 • Vysokohodnotný cementový kompozit
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 26527. 2014-02-27.
  2014

 • Soft computing-based calibration of microplane M4 model parameters: Methodology and validation
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 226-235. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Popílkový beton s nízkým hydratačním teplem
 • Šmilauer, V. - Zobal, O. - Bittnar, Z. - Sokol, P. - Donát, P., - Snop, R.
  Czechia. Utility Model CZ 26318. 2014-01-06.
  2014

 • On design of element evaluators in OOFEM
 • Horák, M. - Patzák, B., - Jirásek, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 2014(72), 193-202. ISSN 0965-9978.
  2014

 • A framework for integrated design of algorithmic architectural forms
 • Svoboda, L. - Novák, J. - Kurilla, L., - Zeman, J.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 109-118. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Numerical Modelling of Consolidation Processes under the Water Level Elevation Changes
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Brouček, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 62-63(72), 166-178. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Algicidal Properties Nanofibrous Fabrics Doped by Metals
 • Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Rácová, Z. - Demo, P., - Tesárek, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Verification of the Use of PVA Based Nanofiber Textiles as Rehabilitation for the Structures Attack by Wood Decaying Fungi
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Nežerka, V. - Tesárek, P., - Demo, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Influence of Dispersed Particles on Utility Properties of Polyvinyl Alcohol-Based Nanotextiles: Macromechanical Properties
 • Rácová, Z. - Nežerka, V. - Ryparová, P. - Kromka, A., - Tesárek, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. p. 433-437. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Použití metody wangových dlaždic v homogenizaci hliníkové pěny
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Compression of Heterogeneous Material Systems Based on Wang Tilings
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 149-152. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
  2014

 • Accurate Approximations of Concrete Creep Compliance Functions Based on Continuous Retardation Spectra
 • Jirásek, M. - Havlásek, P.
  Computers and Structures. 2014, 135 155-168. ISSN 0045-7949.
  2014

 • Energy-Conservation Error Due to Use of Green-Naghdi Objective Stress Rate in Commercial Finite-Element Codes and Its Compensation
 • Bažant, Z.P. - Vorel, J.
  Journal of Applied Mechanics. 2014, 81(2), 021008-1-021008-5. ISSN 0021-8936.
  2014

 • The Numerical Analysis of Influence of the Shape of the Anchor Head on the Headed Stud´s Tensile Capacity
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 117-122. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Behaviour of Different Types of Concrete under Impact and Quasi-static Loading
 • Máca, P. - Konvalinka, P., - Curbach, M.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 295-300. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Moment capacity of FRP reinforced concrete beam assessment based on centerline geometry
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 211-216. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • High Temperature Composite of Aluminous Cement with Addition of Metakaolin and Ground Bricks Dust
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 406-411. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Permeability and basic physical properties of concrete with metakaolin addition
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 313-318. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • The Long-term Monitoring of the Stress in the Structural Components of a Tension Fabric Roof
 • Fajman, P. - Polák, M. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Bending Strength of Mortars Containning Crushed Brick Particles
 • Tesárek, P. - Nežerka, V. - Plachý, T., - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • The Changes of the Gypsum Mechanical Properties in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R. - Nežerka, V., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Fracture-Micromechanics Based Model of Mortars Susceptible to Shrinkage
 • Nežerka, V. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 189-192. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
  2014

 • Interpretation of Results of Penetration Tests Performed on Timber Structures
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Methodology for nanoindentation-assisted prediction of macroscale elastic properties of high performance cementitious composites
 • Da Silva Leal, W. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  Cement and Concrete Composites. 2014, 45 57-68. ISSN 0958-9465.
  2014

 • The response of grandstands driven by filtered Gaussian white noise processes
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  Advances in Engineering Software. 2014, 2014(72), 85-94. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Correlation of Material and Mechanical Properties of the Cement Paste with Fly Ash, depending on the Water Content
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Mechanical Properties of Single and Double-Layered PVA Nanofibers
 • Tesárek, P. - Ryparová, P. - Rácová, Z. - Králík, V. - Němeček, J. - Kromka, A., - Nežerka, V.
  In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014. pp. 261-264. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
  2014

 • Mix Design of UHPFRC and its Response to Projectile Impact
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  International Journal of Impact Engineering. 2014, 63(63), 158-163. ISSN 0734-743X.
  2014

 • Utilization of Recycled Binder for Improvement of Subsoil under Railway Sleepers
 • Lidmila, M. - Nežerka, V. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Padevět, P. - Zobal, O., - Rácová, Z.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Tensile Strength and Stiffness of PVA-based Nanofiber Textiles with Incorporated Copper Ions
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Hlaváč, R. - Tesárek, P., - Nežerka, V.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Multiscale hydro-thermo-mechanical model for early-age and mature concrete structures
 • Jendele, L. - Šmilauer, V., - Červenka, Jan
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 134-146. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Time dependent changes of material properties of FRC due to intensive heating
 • Procházka, P.
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2014, 18(1)(11043), 21-39. ISSN 1385-2000.
  2014

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell