Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2014

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • COC povrch
 • Jíra, A. - Lerach, AL
  [Functional Sample] 2014.
  2014

 • Diamond growth on copper rods from polymer composite nanofibres
 • Varga, M. - Potocký, Š. - Tesárek, P. - Babchenko, O. - Davydova, M., - Kromka, A.
  Applied Surface Science. 2014, 312 220-225. ISSN 0169-4332.
  2014

 • Transformation of polymer composite nanofibers to diamond fibers and films by microwave plasma-enhanced CVD process
 • Potocký, Š. - Ižák, T. - Rezek, B. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  Applied Surface Science. 2014, 312 188-191. ISSN 0169-4332.
  2014

 • INFLUENCE OF THE CEMENT PASTE WITH FLY ASH TREATMENT ON THE FRACTURE ENERGY
 • Mužíková, B.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 99-104. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Modifikace povrchu skleněných vláken za účelem jejich aplikace při vyztužování maltových směsí
 • Trejbal, J. - Bartoš, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 144-152. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • A Multi-Instrumental Geochemical Study of Anomalous Uranium Enrichment in Coal
 • Havelcová, M. - Machovič, V. - Mizera, J. - Sýkorová, I. - Borecká, L., - Kopecký, L.
  Journal of Environmental Radioactivity. 2014, 137 52-63. ISSN 0265-931X.
  2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). Anchorage: IEEE Communications Society, 2014. pp. 1083-1089. ISSN 1930-529X. ISBN 978-1-4799-3512-3.
  2014

 • Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva - enviromentální optimalizace a experimentální ověření
 • Hájek, P. - Novotná, M. - Fiala, C. - Kuklík, P. - Kuklíková, A., - Pohl, K.
  Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. ISBN 978-80-247-5192-4.
  2014

 • XALM - modul pro řešení soustav nelineárních rovnic pomocí ALM
 • Svoboda, L. - Patzák, B.
  [Software] 2014.
  2014

 • Souhrnná zpráva za rok 2014 - Výsledek č. 01/2014
 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Research Report] Praha: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), 2014. Report no. TA04030307-2014V001.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Hong Kong: Hong Kong University of Science and Technology. 2014-08-04.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Boulder, Colorado: University of Colorado, Boulder. 2014-02-28.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] San Diego: University of California, San Diego. 2014-03-10.
  2014

 • Nanomechanical Analysis of Structural Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Milwaukee: Univesity of Wisconsin at Milwaukee. 2014-01-22.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A.
  [Research Report] 2014. Report no. 1.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 (projekt TA04031603)
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Mašín, D. - Kučera, P., - Najser, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 1.
  2014

 • Functional and User Requirements for Long-term behaviour of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  [Research Report] 2014. Report no. II-15-01-2014.
  2014

 • Functional and User Requirements for Short-term behaviour of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  [Research Report] 2014. Report no. I-15-01-2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 4-8 mm a gumového granulátu pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 2-4 mm a gumového granulátu pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z gumového granulátu z recyklovaných pneumatik pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M. - Svoboda, P. - Váchal, T., - Poláček, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 4-8 mm pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Váchal, T., - Smola, M.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Mezerovitý beton z těženého kameniva frakce 2-4 mm pro pohltivou vrstvu protihlukové stěny
 • Šulc, R. - Smola, M., - Váchal, T.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • ConTemp User Manual, version 1.0
 • Matschei, Thomas - Leal Da Silva, W., - Šmilauer, V.
  [Technical Report] 2014. Report no. 1.
  2014

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2013
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014. Report no. LD12023/2.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí protipožárního obkladu
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí intumescentních nátěrů
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • EXPERIMENTAL ANALYSIS OF VIBRATION GRANDSTANDS CAUSED BY CROWD OF SPECTATORS
 • Verner, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 207-212. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Aperiodic compression and reconstruction of real-world material systems based on Wang tiles
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  Physical Review E. 2014, 90 ISSN 1539-3755.
  2014

 • Geometry optimization
 • Lepš, M. - Pospíšilová, A.
  [Research Report] 2014. Report no. FLP-TN-22180-H-0005-CTU.
  2014

 • Numerical Simulation and Analysis of Kinetic Processes of Callus Tissue Formation and Ossification during Distraction Osteogenesis Treatment in Stage of Active Elongation and Neutral Fixation
 • Denk, F. - Petrtýl, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 7-14. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A.
  Czechia. Patent Application.
  2014

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A.
  Czechia. Patent Application.
  2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – projekt MACRec
 • Valentin, J. - Suda, J. - Čížková, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Antoš, J. - Plachý, T., - Faltus, M.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014. Report no. MACREC_2014.
  2014

 • Tunel 2D3D
 • Šejnoha, M. - Janda, T., - Laurin, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Results of Penetration Tests Performed on Timber GLT Beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2014 - World Conference on Timber Engineering, Proceedings. Quebec: World Conference on Timber Engineering (WCTE), 2014. ISBN 978-0-86488-561-6.
  2014

 • Metodika utěsňování přítoků vod přes ocelové konstrukce podzemních objektů
 • Šejnoha, M. - Čech, J., - Kárník, J.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Metodika pro predikci rizika při ražbě tunelu
 • Šejnoha, M. - Špačková, O. - Šejnoha, J. - Janda, T., - Novotná, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Modeling of Soil Structure Interaction during Tunnel Excavation considering Uncertainties
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Šejnoha, J., - Srnec, V.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Calibration and Application of a Hypoplastic Model for Clay
 • Janda, T. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Dynamic Packing Algorithm for 3D Wang Cubes Generation
 • Šedlbauer, D.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 173-180. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Numerical Model for Historical Mortars Exposed to Freezing Temperatures
 • Sýkora, J.
  In: ENGINEERING MECHANICS 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 620-623. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Modeling of Salt Crystallization in Historical Mortars
 • Šulc, S. - Sýkora, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 209.
  2014

 • Analysis of the Properties of the Surface Layers of Dental Implants
 • Jíra, A. - Denk, F. - Kopecký, L., - Kapková, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 73-80. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Comparison of Micromechanical Parameters of Different Dental Implants Using Nanoindentation
 • Jíra, A. - Králík, V. - Denk, F., - Kopecký, L.
  In: Book of Abstract of 11th Conference on Local Mechanical Properties. 2014. pp. 40. ISBN 978-80-970964-9-6.
  2014

 • Performance of Stabilized and Non-Stabilized PVA Nanofiber Textiles Subjected to Tension
 • Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V., - Ryparová, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 119-122. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Interpretation of Results of Penetration Tests Performed on Timber Structures in Bending
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 347-352. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Celkové shrnutí výsledků dynamických zatěžovacích zkoušek - měření provedených v dubnu až květnu 2014 a v září 2014 ověřujících přenos technické seizmicity z provozu Strahovského tunelu a Holečkovy ulice do v době měření realizovaných částí Rezidence Sacre Coeur II
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014.
  2014

 • Rezidence Sacre Coeur II - shrnutí výsledků měření vibrací vyvolaných technickou seizmicitou, porovnání se vstupy použitými v dynamickém výpočtu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014.
  2014

 • Dynamická zatěžovací zkouška - měření ověřující přenos technické seizmicity z provozu Strahovského tunelu a Holečkovy ulice do realizovaných částí Rezidence Sacre Coeur II
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132003/2014.
  2014

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132001/2014.
  2014

 • Statická a dynamická zatěžovací zkouška nově postavené zdvižné lávky v Hluboké nad Vltavou
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2014. Report no. 132002/2014.
  2014

 • METR 2014
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2014.
  2014

 • GEFEL 2014
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Material Parameters of Cement and Alkali Activated Fly Ash Based Concrete: Laboratory Measurements and Numerical Simulation
 • Šejnoha, M. - Brouček, M. - Novotná, E. - Keršner, Z. - Lehký, D., - Frantík, P.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(4), 257-268. ISSN 1802-1484.
  2014

 • MEFEL 2014
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Fire Resistance of Concrete with Fly Ash Content – Experimental Analysis
 • Šejnoha, M. - Brouček, M.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(3), 159-165. ISSN 1802-1484.
  2014

 • Vibrolisovaná dlaždice se zvýšenými ekonomickými i environmentálními aspekty
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  [Prototype] 2014.
  2014

 • Mass Concrete App - Temperature Module
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • CemHApp - Cement Hydration Application with GUI
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
  2014

 • Souhrn diagnostických metod a jejich vyhodnocení dle účelu
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Šafář, R. - Hrdoušek, V. - Mikeš, K. - Sokol, Z. - Polák, M. - Teplá, R. - Marek, Jan - Hobst, Leonard, - Anton, Ondřej
  [Certified Methodology (for RIV)] 2014.
  2014

 • Prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Patent CZ 304731. 2014-07-30.
  2014

 • Prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této výstavby
 • Litoš, J. - Konvalinka, P. - Sovják, R. - Záruba-Pfeffermann, J. - Štemberk, P. - Čítek, D. - Huňka, P., - Bílý, V.
  Czechia. Patent CZ 304730. 2014-07-30.
  2014

 • Modeling of degradation processes in historical mortars
 • Sýkora, J.
  Advances in Engineering Software. 2014,(72), 203-212. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Computational Homogenization of Coupled Heat and Moisture Transport on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-60-7.
  2014

 • Simultaneous transport of heat, moisture and salt in porous materials
 • Kruis, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2014. pp. 65-68. ISBN 978-80-87136-16-4.
  2014

 • Numerical investigation of shear behavior SHCC structural elements
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 696-699. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1. Available from: http://www.engmech.cz/2014/im/doc/EM2014_proceedings.pdf
  2014

 • Influence of Fly Ash Type on Material Properties of Cement Paste
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 212-217. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4. Available from: http://www.scientific.net/
  2014

 • Determination of the Failure on the Concrete Runway
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 109-112. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4. Available from: http://www.scientific.net
  2014

 • Zpráva - přehled metod a současného stavu poznání experimentálních metod používaných k určování sil v lanech a kabelech stavebních konstrukcí
 • Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T. - Polák, M., - Šimler, M.
  [Technical Report] 2014. Report no. V002/2014.
  2014

 • Rizika staveb dopravní infrastruktury
 • Novotná, E. - Melzerová, L., - Šejnoha, J.
  Praha: ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05618-9.
  2014

 • Preparation and properties of fly ash-based geopolymer foams
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Tišler, Z. - Skřičík, P. - Šmilauer, V., - Zlámalová Cílová, Z.
  Ceramics - Silikáty. 2014, 58(3), 188-197. ISSN 0862-5468.
  2014

 • Damping of the Structures
 • Šána, V.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Modeling of Shallow Magma Chambers and Caldera Formation
 • Kabele, P. - Žák, J., - Somr, M.
  In: Proceedings of the 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium. Sapporo: Japanese Committee for Rock Mechanics, 2014. pp. 2450-2459. ISBN 978-4-907430-03-0.
  2014

 • CarboChlorCon 1.0 - software for concrete carbonation and chloride ingress
 • Šmilauer, V. - Pohl, K.
  [Software] 2014.
  2014

 • Problems with Variability in Using Fly Ash in Mixed Cement
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 308-311. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • MICROSTRUCTURE OF INTERFACIAL TRANSITION ZONE BETWEEN PET FIBRES AND CEMENT PASTE
 • Machovič, V. - Lapčák L., L.L. - Borecká L., B.L. - Lhotka Miroslav, L.M. - Andertová Jana, A.J., - Kopecký, L.K.
  neuvedeno. 2014, 10(1), 1-7.
  2014

 • Experimental Assesment of Fly-ash Stabilized and Recycled Mixes
 • Mráz, V. - Valentin, J. - Suda, J., - Kopecký, L.
  neuvedeno. 2014,
  2014

 • THE MOISTURE PROPERTIES OF THE BINDER GEL WITH FLY ASH
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 115-120. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Dynamické moduly pružnosti nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  Stavební obzor. 2014, 2014(7-8/2014), 120-124. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Frost Resistance of Cement-Fly Ash Composites
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Otcovská, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 213-218. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • The capillary action of water in the binder gels
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 148-153. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Reinforcement of Glued Laminated Timber Beams - Possibilities
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 81-86. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Influence of Morphology on Mechanical Properties of Wood Cell
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Tesárek, P. - Indrová, K., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 139-142. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Vliv rozložení suků na pevnost nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Litoš, J. opon.
  Praha: Defense date 2014-01-22. Master Thesis. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky.
  2014

 • The Creep of Cement Paste with Addition of Fly Ash in Advanced time of Old Age
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Kapilární vzlínavost vody v pojivovém gelu s příměsí popílku
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Dotvarování a smrštění cementové malty
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • RECONSTRUCTION OF DATA FROM CREEP MEASUREMENTS
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Technologie zajištění požární odolnosti betonových konstrukcí v ostění tunelů pomocí rozptýlených PP vláken
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  [Verified Technology] 2014.
  2014

 • Economic Calculation of Binder in Concrete with a Higher Content of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 138-142. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Dynamic and Static Stiffness Values in Time Evolution: Mechanical Properties of Gypsum Samples
 • Ťoupek, R. - Topič, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Svoboda, T., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 203-206. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Influence of PVA-cement Composite Curing Conditions on its Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T. - Somr, M. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 199-202. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Effect of Titan Dioxide and Diamond Nanoparticles on Poly (Vinyl-Alcohol) Nanofiber Textiles Stiffness
 • Indrová, K. - Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Plachý, T. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 61-64. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • The Dynamic Load Test and Diagnostics of an Existing Cable Stayed Bridge
 • Polák, M. - Fajman, P. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. pp. 415-432. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Modal Analysis of a Footbridge Damaged by Flood
 • Plachý, T. - Polák, M., - Karásek, P.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 2591-2598. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • Damage Detection on the Footbridge Across Vltava river in Prague After the Great Flood in June 2013
 • Polák, M. - Plachý, T., - Máca, J.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 250-253. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Damage Detection on Cement Specimens Using Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 228-231. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Numerical analysis of layered UHPFRC-SHCC structural elements
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: 3rd International RILEM Conference on Strain Hardening Cementitious Composites (SHCC3-Delft). Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2014. pp. 211-218. ISBN 978-2-35158-150-6.
  2014

 • Numerical Simulation of Crack Propagation Based on Linear Elastic Fracture Mechanics
 • Mikeš, K.
  In: ISCAMI 2014, Book of Abstracts. 2014,
  2014

 • Analysis of Cable-Membrane Structures: Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Influence of incorporated nanodiamond particles on mechanical properties of composite material based on multi-layer pva nanofiber textiles
 • Prošek, Z. - Indrová, K. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Nežerka, V. - Topič, J. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0.
  2014

 • Mechanické vlastnosti cementové matrice pro textilní beton
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 43-47. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Vývoj žáruvzdorného cementového kompozitu
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 15-20. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Dlouhodobé vlastnosti betonu s příměsí cihelného prachu
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Keppert, M. - Polozhiy, K. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: 11. konference Speciální betony. Praha: Sekurkon, 2014. pp. 26-30. ISBN 978-80-86604-64-0.
  2014

 • Impact Testing of Concrete - The Measurement Device
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(1), 20-24. ISSN 2372-3971.
  2014

 • DOUBLE DRUCKER-PRAGER CRITERION OF PLASTICITY FOR CONCRETE
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 23-30. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • Study of the Strength Development of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 99-103. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Fracture Properties of Cement Pastes Modified by Fine Ground Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Polozhiy, K., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 182-187. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Refractory and Non-refractory Components in Cement Composites after High Temperatures Load
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 33-36. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Influence of Ceramic Fibers on Mechanical Characteristics of Refractory Composites
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 22-26. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • NONLINEAR ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 153-158. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Probabilistic modelling of heterogeneous materials based on image analysis
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Zeman, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 128.
  2014

 • Stochastic Modelling of Heterogeneous Materials based on Image Analysis
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Zeman, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 348-351. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Fracture Properties Of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 143-152. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Delamination and adhesive contact models and their mathematical analysis and numerical treatment
 • Roubíček, T. - Kružík, M., - Zeman, J.
  In: Mathematical Methods and Models in Composites. London: Imperial College Press, 2014. p. 349-400. Computational and Experimental Methods in Structures. vol. 5. ISBN 978-1-84816-784-1.
  2014

 • Fully Coupled Moisture Transport in partially Damaged Materials
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Nanoparticle Injection into Concrete Using Electromigration
 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 6-10. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Simulation of an Impact Test of Composite with Closed Cell Aluminium Foam
 • Němeček, J. - Jiroušek, Ondřej - Jíra, A. - Králík, V. - Zlámal, Petr, - Koudelka, Petr
  In: PROCEEDINGS OF THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. pp. 1-21. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-61-4.
  2014

 • Inspection of Local Influenced Zones in Micro-scale Aluminium Specimens
 • Zlámal, Petr - Doktor, Tomáš - Koudelka, Petr - Fíla, Tomáš - Kytýř, Daniel - Jiroušek, Ondřej - Králík, V., - Němeček, J.
  Key Engineering Materials. 2014, 606(2014), 39-42. ISSN 1662-9795.
  2014

 • Mechanical Properties of Recycled Binder/Micro-Filler Cement-Based Material
 • Lidmila, M. - Topič, J. - Plachý, T. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 234-237. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Composite Materials Based on Cement and Pva: Evolution of Mechanical Properties During First 28 Days
 • Lidmila, M. - Plachý, T. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Topič, J.
  In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 215-220. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.
  2014

 • Comparison of Advanced Simulation Techniques for Reliability Assessment
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 129-138. ISBN 978-80-01-05570-0. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm/proceedings-of-nano-macro-mechanics-2014.pdf
  2014

 • On Inverse Formulation of Reliability-Based Design Optimizaton
 • Pospíšilová, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 121-128. ISBN 978-80-01-05570-0. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm/proceedings-of-nano-macro-mechanics-2014.pdf
  2014

 • Artificial Neural Network in Prediction of Solution for Eshelby’s Inclusion Problem
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 219-226. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Použití simulace energetického chování budovy k analýze konstrukcí historické budovy
 • Balounová, M. - Kabele, K. - Greco, F., - Kabele, P.
  In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014. pp. 137-143. ISBN 978-80-260-7209-6.
  2014

 • Force analyses of dovetail joint
 • Šobra, K. - Branco, J. M., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 189-198. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Oscillation of structure excited by simple kinematic pedestrian model
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 167-172. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Critical Assessment of the Methodology for Shrinkage Updating
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 35-40. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Wang Tilings in Homogenization Tasks
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 15-22. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Stochastic Wang Tiles Generation Using DEM and YADE software
 • Stránský, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 159-166. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Size Effect in Flexure of Prestressed Concrete Beams Failing by Compression Softening
 • Vorel, J. - Gattu, M., - Bažant, Z.P.
  Journal of Structural Engineering. 2014, 140(10), ISSN 0733-9445.
  2014

 • Numerical simulation of ductile fiber-reinforced cement-based composite
 • Vorel, J. - Boshoff, W.P.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 433-442. ISSN 0377-0427.
  2014

 • The effect of key stiffness on forces in a scarf joint
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Salt transport in porous materials and its efficient computer implementation
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2014, 9(2), 111-122. ISSN 1788-1994.
  2014

 • Mechanical Properties of Nanotextiles Determined with Digital Image Correlation
 • Němeček, J. - Jandejsek, I.
  Key Engineering Materials. 2014, 2014(606), 201-204. ISSN 1662-9795.
  2014

 • Numerical Analysis of Masonry Enhanced by Fiber Reinforced Lime-Based Render
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Mechanics of Masonry Strengthened with Composite Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2014. pp. 246-253. ISBN 978-3-03835-203-7.
  2014

 • Effective properties of optimized composites
 • Procházka, P.
  International journal of civil and structural engineering. 2014, 1(3), 84-87. ISSN 2372-3971.
  2014

 • Hydration of plasma-treated alumosilicate binders
 • Šmilauer, V. - Babchenko, O. - Potocky, S., - Kromka, A.
  Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 348-351. ISSN 1210-2709.
  2014

 • Vliv tuhosti svorníku na síly v plátovém spoji
 • Fajman, P.
  Stavební obzor. 2014, 23(7), 115-120. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Joints in Historical Timber Structures
 • Fajman, P. - Máca, J., - Kunecky, J.
  In: Structural Faults and Repair - 2014. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2014. ISBN 0-947644-75-X.
  2014

 • Měřicí linka pro plně nedestruktivní stanovení mechanických vlastností historických stavebních materiálů
 • Reiterman, P. - Konvalinka, P., - Zatloukal, J.
  [Functional Sample] 2014.
  2014

 • Alkali-activated fly ash foams – synthesis, chemo-physical properties and microstructure modeling
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Škvára, F.
  Advances in Science and Technology. 2014, 92 14-19. ISSN 1662-0356.
  2014

 • Hard packing for 3D Wang cubes generation
 • Šedlbauer, D.
  In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 175-176. ISBN 978-80-261-0429-2.
  2014

 • Towards RVE via Wang tilings
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 163-164. ISBN 978-80-261-0429-2.
  2014

 • T3d2poofem - Converter from T3d to Poofem - version 2.0
 • Rypl, D.
  [Software] 2014.
  2014

 • T3d2oofem - Converter from T3d to Oofem - version 2.7
 • Rypl, D.
  [Software] 2014.
  2014

 • Microstructure-based micromechanical model for compressive strength evolution of cement paste
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield: University of Sheffield, 2014. pp. 283-285.
  2014

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 28th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. 2014. pp. 22-36.
  2014

 • Multiscale Models for Flow in Heterogeneous Media with Applications to Fresh Concrete
 • Patzák, B. - Kolařík, F., - Zeman, J.
  In: Computational methods for engineering technology. Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2014. p. 291-304. Computational science, engineering and technology series. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-65-4.
  2014

 • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Zeman, J. opon.
  Defense date 2014-06-26. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2014

 • Form-Finding of Membrane Structures - Comparison of Schemas of Dynamic Relaxation
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 53-60. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Srovnání metod dynamické relaxace při hledání rovnovážného tvaru lanoplachtových konstrukcí
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Adjustment of the stress state of a membrane structure in Barrandov
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 16-23. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • A scarf joint for reconstructions of historical structures
 • Fajman, P.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 9-15. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • Creep and Shrinkage of Concrete Subjected to Variable Environmental Conditions
 • Havlásek, P. - Jirásek, M. supervisor - Sorelli, Luca opon., - Vítek, J. opon.
  Defense date 2014-06-24. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2014

 • Numerical modeling of laminated glass units
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. pp. 1-8. ISBN 978-80-227-4259-7.
  2014

 • Utilization of fly ash in massive concrete structures – temperature evolution and multiscale modeling
 • Šmilauer, V. - Snop, R. - Donát, P., - Leal Da Silva, W.
  In: EuroCoalAsh 2014 - Conference Proceedings. Essen: VGB PowerTech e.V., 2014. pp. 119-130. ISBN 978-3-86875-805-4.
  2014

 • Bending tests and simulations of GLT beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M., - Klapálek, P.
  Applied Mechanics and Materials. 2014, 2014(611), 54-59. ISSN 1660-9336.
  2014

 • Influence of Knots on Character of Rupture and Strength of the Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Probabilistic parameter identification of heterogeneous viscoplastic material
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 65-72. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Non-destructive Evaluation of Timber Structures
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Uniform Space-filling Design of Experiments in Hypersphere
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 105-110. ISBN 978-80-01-05569-4. Available from: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm2014/cz/sbornik/
  2014

 • Determination of finite element discretization based on covariance function parameters
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 31-34. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Micromechanical analysis of blended cement-based composites
 • Hlobil, M.
  In: 27th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. 2014, pp. 55-60.
  2014

 • Preparation and properties of alkali activated fly ash foam
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Impact of High Temperature to Aluminous Cement Based Fibre Cement Composites Containing Polycarboxylate Superplasticizer
 • Reiterman, P. - Jogl, M. - Holčapek, O. - Litoš, J. - Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  In: Proceedings of the 34th Annual Cement and Concrete Science Conference, and Workshop on Waste Cementation. Sheffield: University of Sheffield, 2014. pp. 459-461.
  2014

 • Application of geomorphologic knowledge for erosion hazard mapping
 • Chavez Hernandez, J. - Šebesta, J. - Kopecký, L., - Landaverde, R.L.
  Natural Hazards. 2014, 71(3), 1323-1354. ISSN 0921-030X.
  2014

 • A HOMOGENIZATION APPROACH TO CONCRETE FLOW THROUGH REINFORCING BARS
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Scientific program of 11th World Congress on Computational Mechanics. 2014.
  2014

 • IMPLEMENTATION OF STABILIZED FORMULATION FOR LEVEL SET EQUATION
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 300-303. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • 52-BAR TRUSS OPTIMIZATION BENCHMARK:, COMPUTATIONAL ENHANCEMENTS
 • Nosek, J. - Pohlídalová, E., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 111-114. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Elastic Simulation in OOFEM Based on the Idea of Quasicontinuum
 • Mikeš, K.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, pp. 93-98. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Enhanced Trefftz Finite Element Method
 • Horák, M. - Novák, J.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 231. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Variation of Material Properties of Cement Pastes with Various types of Fly Ash During Maturation
 • Padevět, P. - Otcovská, T., - Zobal, O.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2014, 9(9), 88-96. ISSN 1991-8747.
  2014

 • The Influence of Different Implementation of Periodic Boundary Conditions into FEM Software
 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 672-675. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Comparison of nanoindentation techniques for local mechanical quantification of aluminium alloy
 • Králík, V. - Němeček, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2014, 618 118-128. ISSN 0921-5093.
  2014

 • Experimental Investigation of Hydrothermal Curing Influence on Mechanical Properties of Fiber-Cement Composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 39-40. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Experimental study of the high performance concrete in triaxial compression
 • Vogel, F. - Sovják, R. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 880-882. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • Mechanical properties of composite on aluminous cement base exposed to high temperatures
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 904-907. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • Surface Layer Quality of Concrete Containing Fine Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: Improving Performance of Concrete Structures. Hayderabad: Universities Press, 2014. pp. 687-689. ISBN 978-81-7371-920-2.
  2014

 • The Efficiency of Dynamic Relaxation Methods in Static Analysis of Cable-Membrane Structures
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 124-129. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Constitutive model of tensile and shear fracture in timber
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014, Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik), no: 2014:09. ISSN 1652-8549. Available from: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/202188/local_202188.zip
  2014

 • Experimental modal analysis of the footbridge across Vltava River in Prague damaged by flood in June 2013
 • Polák, M. - Plachý, T., - Máca, J.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 3-6. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Damage Detection and Localization on Cement Specimens
 • Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 229-232. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Stochastic approach in the human-induced vibration serviceability assessment of grandstands
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. p. 1019-1026. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • STANOVENÍ LOKÁLNÍCH ELASTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZA POUŽITÍ RŮZNÝCH NANOINDENTAČNÍCH METOD
 • Králík, V. - Němeček, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 80-87. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Analysis of Cable and Membrane Structures: Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 55-62. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Force Determination in Short Steel Rods Based on an Experiment
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Analysis of Cable-Membrane Structures Using The Dynamic Relaxation Method
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 1919-1926. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • The Experimental Observation of the Prestress Forces in the Structural Elements of a Tension Fabric Structure
 • Fajman, P. - Polák, M. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 189-194. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Magma Flow Caused by Inverted Density Stratification
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014, pp. 89-90. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Magma Flow Caused by Inverted Density Stratification
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Human-Induced Vertical Vibration of the Footbridge across Opatovicka Street
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 7-12. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.
  2014

 • Experimentální a numerická analýza odezvy ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu na účinky rázového zatížení
 • Hála, P. - Sovják, R., - Plachý, T. opon.
  Praha: Defense date 2014-06-25. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2014

 • Comparison of current models for excitation of footbridges due to walking pedestrians and vandalism with experiment
 • Šána, V. - Polák, M. - Plachý, T., - Fanfulová, E.
  In: Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014. pp. 983-990. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.
  2014

 • Textilní beton v moderním stavebnictví
 • Vogel, F. - Konvalinka, P.
  In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 322. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Influence of Microstructure and Defects at Micro-Scale on Effective Properties of Lime-Based Mortars
 • Nežerka, V. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 106-109. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Two-Scale Modeling Approach for Prediction of Masonry Column Failure
 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: 39th Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Warszawa: IPPT PAN, 2014, pp. 83-84. ISBN 978-83-89687-89-0.
  2014

 • Comparison of the layer slab model with the discrete reinforcement model
 • Hlavačka, M. - Vorel, J.
  In: Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 41-44. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Praha, 2014-09-18. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05569-4.
  2014

 • Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed. - Plachý, T. ed. - Tesárek, P. ed. - Zobal, O. ed., - Stránský, J. ed.
  Praha, 2014-09-18. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05570-0.
  2014

 • 5th Conference Nano & Macro Mechanics 2014
 • Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Zobal, O. org., - Stránský, J. org.
  [Conference Hosting] 2014.
  2014

 • Optimization of input parameters for material model of fibre reinforced concrete and application on the numerical simulation of tunnel lining
 • Sajdlová, T. - Pukl, R.
  In: FRC 2014 Joint ACI-fib International Workshop Fibre Reinforced Concrete: from Design to Structural Applications. Montreal: Ecole Polytechnique, 2014. p. 235-243.
  2014

 • Numerical simulations of functionally graded fiber reinforced cementitious composite members
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: The 10th fib International PhD Symposium in Civil Engineering 2014. Quebec: Universite Laval, 2014. pp. 577-582. ISBN 978-2-9806762-1-5.
  2014

 • Optimalizace kompozitních materiálů v problémech přenosu tepla
 • Válek, M. - Procházka, P.
  Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 121-125. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Homogenizace kompozitních materiálů v problémech přenosu tepla
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 79-83. ISSN 1210-4027.
  2014

 • Breaking Periodicity in Simulation of Microstructured Materials
 • Novák, J. - Doškář, M., - Horák, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 167.
  2014

 • Single Crack Behavior of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 516-519. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Evaluation of Nonlocal Approaches for Modelling Fracture Near Nonconvex Boundaries
 • Grassl, P. - Xenos, D. - Jirásek, M., - Horák, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2014, 51(18), 3239-3251. ISSN 0020-7683.
  2014

 • Volume Conservation of 3D Surface Triangular Mesh Smoothing
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2014. pp. 2637-2647. ISBN 978-84-942844-7-2.
  2014

 • Volume Conserving Smoothing of Triangular Meshes on Open Three-Dimensional Surfaces
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Experimental evaluation of a dovetail joint
 • Šobra, K. - Branco, J.M.
  In: COST Workshop - Highly Performing Timber Structures: Reliability, Assessment, Monitoring and Strengthening. Bern: University of Applied Sciences, 2014. pp. 35-41. ISBN 978-3-9523787-3-1.
  2014

 • Elektronický distrakční fixátor stimuluje ve svalku novotvorbu kostní tkáně
 • Petrtýl, M. - Denk, F. - Mařík, I. - Lerach, A. - Vítek, T. - Lísal, J., - Myslivec, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 53-65. ISSN 1212-4575.
  2014

 • Solution to Microstructural Fields Based on Schur Complement Method and Wang Tiles
 • Zrůbek, L. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 233. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Prediction of Eshelby's Inclusion Problem Solution Using Artificial Neural Network
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 752-755. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Optimized Design of Computer Experiments: A Review
 • Myšáková, E. - Pospíšilová, A., - Lepš, M.
  In: Computational Methods for Engineering Technology. Stirling: Saxe-Coburg Publications, 2014, pp. 325-344. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-65-4.
  2014

 • Wang Cubes in Numerical Homogenization Methods
 • Doškář, M. - Šedlbauer, D. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: Scientific program of 11th World Congress on Computational Mechanics. 2014.
  2014

 • Long-time investigation of gypsum composite material properties: Mechanical properties
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Performance of wire-reinforced gypsum loaded in compression
 • Tesárek, P. - Novák, L. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Cement based composite with PVA: Development of mechanical properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Plachý, T.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Micromechanical properties of spruce tissues using static nanoindentation and modulus mapping
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V. - Králík, V., - Klapálek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Vliv přídavku polyvinylalkoholu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti cementové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 138-143. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Modulus mapping a jeho využití při stanovení mikromechanických vlastností buněk jarního a letního smrkového dřeva
 • Prošek, Z. - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 115-120. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Mechanical Properties of Stabilized and Non-Stabilized Poly(vinyl-alcohol) Nanofiber Textiles
 • Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Indrová, K. - Nežerka, V., - Ryparová, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • AggregPacking, ver 0.1
 • Stránský, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Nanočástice diamantu: Vliv inkorporovaných částic na makromechanické vlastnosti nanotextilií na bázi polyvinylalkoholu
 • Indrová, K. - Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Nežerka, V. - Ryparová, P. - Kromka, A., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 67-72. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Wang Tilings for Modelling of Heterogeneous Materials
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014. Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik), no: 2014:09. ISSN 1652-8549.
  2014

 • Reducing Periodicity in Microstructure Reconstruction of Heterogeneous Materials
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 132-135. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Breaking Periodicity in Material Simulations
 • Novák, J. - Doškář, M., - Horák, M.
  In: Proceedings of the 22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering. Exeter: University of Exeter, 2014. pp. 185-188. ISBN 978-0-902746-30-5.
  2014

 • Evaluation of miniMax Criterion in Constrained Design Domains
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 132. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Combination of FEM and DEM with Application to Railway Ballast-Sleeper Interaction
 • Stránský, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 592-595. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Kombinace MDP a MKP pro modelování interakce mezi železničním pražcem a podložím
 • Stránský, J.
  In: Juniorstav 16.odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • JSMech, ver 0.8
 • Stránský, J.
  [Software] 2014.
  2014

 • Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
 • Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
  In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
  2014

 • Fitting Model Parameters of Prestressed Concrete Bridge: Computational Aspects
 • Koudelka, T. - Kruis, J. - Lepš, M., - Nosek, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 316-319. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Use of Digital Image Correlation for Damage Analysis of Masonry Piers
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 1-2. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • Comparison of Adaptively Updated Surrogate Models for Reliability Analysis
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, pp. 133. Available from: http://www.esco2014.femhub.com/docs/ESCO2014_Book_of_Abstracts.pdf
  2014

 • Localization Analysis of an Anisotropic Damage Model
 • Jirásek, M. - Suárez, F.
  In: Proceedings of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2014. ISSN 1759-3433.
  2014

 • Ncorr_post: DIC Post-Processing Tool
 • Nežerka, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • Comprehensive study on mechanical properties of lime-based pastes with additions of metakaolin and brick dust
 • Nežerka, V. - Slížková, Z. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Frankeová, D., - Petráňová, V.
  Cement and Concrete Research. 2014, 64 17-29. ISSN 0008-8846.
  2014

 • Domain decomposition method and asynchronous time integration for parabolic PDEs
 • Yadav, M.
  In: BMS Summer School 2014: Applied Analysis for Materials. Abstracts of contributed talks. Berlin: Technische Universität, 2014. pp. 5.
  2014

 • A comparative study on iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N.
  In: BMS Summer School 2014: Applied Analysis for Materials. Abstracts of contributed talks. Berlin: Technische Universität, 2014. pp. 3-4.
  2014

 • On homogenization-based models for fresh concrete flow through reinforcing bars
 • Kolařík, F. - Zeman, J., - Patzák, B.
  In: Modelling 2014. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. pp. 57. ISBN 978-80-86407-47-0.
  2014

 • A comparative study on iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  In: Modelling 2014. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. pp. 65. ISBN 978-80-86407-47-0.
  2014

 • FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media
 • Vondřejc, J. - Zeman, J. - Marek, I., - Mishra, N.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2014. pp. 7. ISBN 978-80-87136-16-4.
  2014

 • An FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  Computers and Mathematics with Applications. 2014, 68(3), 156-173. ISSN 0898-1221.
  2014

 • Basic and Hygric Properties of Concrete Containing Fine Ceramic Powder
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Čáchová, M. - Vogel, F. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Advanced Materials Research. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 188-191. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-026-2.
  2014

 • Results of Penetration Tests Performed on Timber GLT Beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2014 Book of Abstracts Volume III. Quebec: Universite Laval, 2014. pp. 49-50. ISBN 978-0-86488-561-6.
  2014

 • Pullout 1.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • FitData 2.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • Fiber Bridging 2.1
 • Přinosil, M.
  [Software] 2014.
  2014

 • The Influence of Specimens Preparation Method on Cohesive Behavior of Fiber Composites
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  Engineering Mechanics. 2014, 21(3), 201-207. ISSN 1802-1484.
  2014

 • Dlouhodobé spolupůsobení cementu s popílkem na mikroúrovni
 • Zobal, O. - Kopecký, L., - Padevět, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 152-155. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014
 • Nežerka, V. ed. - Rácová, Z. ed. - Ryparová, P. ed., - Tesárek, P. ed.
  Praha, 2014-06-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05512-0.
  2014

 • Experimental Verification of the Strength of Cement-Fly Ash Composites to Optimize the Mixing of Different Fractions of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. pp. 177-178. ISBN 978-80-231-0377-6.
  2014

 • Experimental Verification of the Strength of Cement-Fly Ash Composites to Optimize the Mixing of Different Fractions of Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
  2014

 • human_footbridge 1.0
 • Šána, V.
  [Software] 2014.
  2014

 • ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR FOAMS IN HIGH STRAIN RATE COMPRESSION TEST
 • Králík, V. - Němeček, J. - Jíra, A. - Zlámal, P., - Fíla, T.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 324-327. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Destructive and Non-destructive Testing of High Temperature Influence on Refractory Fiber Composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 145-148. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
  2014

 • Mechanical and Rheological Properties of Aluminous Cement under High Temperatures
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Mechanical, Thermal and Hygric Properties of Buildings Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 141-144. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-172-6.
  2014

 • Parameter Study of Asymptotic Sampling for Truss Structures Reliability
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 288-293. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-147-4.
  2014

 • Compressive strength, microstructure and hydration products of hybrid alkaline cements
 • Abdollahnejad, Z. - Hlaváček, P. - Miraldo, S. - Pacheco-Torgal, F., - Barroso de Aguiar, J.L.
  Materials Research. 2014, ISSN 1516-1439.
  2014

 • Probabilistic Estimation of Material Parameters Based on a Set of Experimental Curves
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. pp. 106.
  2014

 • Efficient Bayesian parameter identification
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 264-267. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Numerical simulation for the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
 • Kočí, J. - Maděra, J. - Koudelka, T. - Kruis, J., - Černý, R.
  In: Advanced Computational Methods and Experiments in Heat Transfer XIII. Southampton: WIT Press, 2014. pp. 429-437. ISSN 1743-3533. ISBN 978-1-84564-794-0.
  2014

 • Multifunkční betonová směs
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 26548. 2014-03-03.
  2014

 • Modeling of Hydration of Concrete at Very Low Temperatures
 • Štemberk, P. - Leal Da Silva, W., - Vaitová, M.
  In: Proceedings of the 19th International Conference. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. pp. 248-252. ISSN 1822-2951.
  2014

 • Optimalizace výroby železničního pražce – simulace nárůstu pevnosti v závislosti na počátečních a okrajových podmínkách
 • Šmilauer, V.
  [Research Report] 2014.
  2014

 • Study of near-surface properties of concrete with metakaolin additon
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  Construction Engineering. 2014, 2(2), 5-9. ISSN 2329-3365.
  2014

 • Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
 • Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Review of energy conservation errors in finite element softwares caused by using energy-inconsistent objective stress rates
 • Vorel, J. - Bažant, Z.P.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 3-7. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Bond-slip relation in FRP reinforced concrete and its application in moment capacity assesment
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: 2014 Proceedings of International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering. Santa Barbara: Institute of Research Engineers and Doctor, 2014. pp. 65-69. ISBN 978-981-07-8859-9.
  2014

 • Theoretical dynamic analysis of the footbridge excited by synchronous pedestrians and vandals
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. pp. 285-290. ISBN 978-80-554-0844-6.
  2014

 • Comparison of methods for constrained design of computer experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 408-411. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Application of the component method to traditional dovetail joints of timber trusses
 • Šobra, K. - Branco, J. M., - Aranha, Ch. A.
  In: Materiais de Construção Sustentáveis. Braga: Universidade do Minho, 2014. pp. 187-196. ISSN 2183-1866.
  2014

 • ON PARALLELIZATION OF STIFFNES MATRIX ASSEMBLY
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 100-103. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Adaptive update of surrogate models for reliability-based design optimization: A review
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 508-511. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Mathematical description of behaviour of a human body during walking - stance phase
 • Šána, V. - Polák, M.
  In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 628-631. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
  2014

 • Nedostatky teorie Microprestress-solidification pro popis dotvarování a smršťování betonu
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. pp. 228. ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Využití úletových popílků pro betonáž masivních konstrukcí
 • Šmilauer, V. - Zobal, O. - Bittnar, Z. - Hela, R. - Snop, R., - Donát, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, 14(2), 60-65. ISSN 1213-3116.
  2014

 • Analýza betonu z tělesa přehrady Orlík po padesáti letech
 • Zobal, O. - Kopecký, L. - Padevět, P. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, 14(2), 19-25. ISSN 1213-3116.
  2014

 • The influence of metakaolin addition on the scaling of concrete due to frost action
 • Máca, P. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  Cement Wapno Beton. 2014, 19(1), 1-7. ISSN 1425-8129.
  2014

 • Rock bursts due to gas explosion in deep mines based on hexagonal and boundary elements
 • Procházka, P.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 57-65. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Influence of Water Content in the Hardened Cement Paste Mixtures with Different Proportion of Fly Ash on the Material and Mechanical Properties
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 319-322. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Electronic distraction fixation apparatus stimulates new bone formation in callus
 • Petrtýl, M. - Denk, F. - Mařík, I. - Lerach, A. - Vítek, T. - Lísal, J., - Myslivec, R.
  Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 28-30. ISSN 1212-4575.
  2014

 • The cement paste creep with addition of fly ash in time and ratio of parts 60/40
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 341-346. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Humidity on the Material Properties of Cement Paste with Fly Ash in the Mutual Relation 50/50
 • Padevět, P. - Zobal, O.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 327-332. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Microprestress-Solidification Theory: Modeling of Size Effect on Drying Creep
 • Bažant, Z.P. - Havlásek, P., - Jirásek, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures - Proceedings of EURO-C 2014. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. pp. 749-758. ISBN 978-1-138-02642-1.
  2014

 • Microprestress-Solidification Theory of Concrete Creep: Reformulation and Improvement
 • Jirásek, M. - Havlásek, P.
  Cement and Concrete Research. 2014, 60 51-62. ISSN 0008-8846.
  2014

 • Utilization of Recycled Fine-ground Concrete from Railway Sleepers for Production of Cement-based Binder
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Rácová, Z. - Padevět, P. - Nežerka, V., - Zobal, O.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 323-326. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Freeze-Thaw Cycles on Mechanical Properties of Gypsum Determined Using the Impulse Excitation Method
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R. - Nežerka, V., - Polák, M.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 353-358. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3. Available from: http://www.scientific.net/AMM.486.353
  2014

 • Influence of Aggregate Stiffness on Fracture-Mechanical Properties of Lime-Based Mortars
 • Tesárek, P. - Nežerka, V. - Padevět, P. - Antoš, J., - Plachý, T.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 289-294. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Influence of Copper Ions on Mechanical Properties of PVA-Based Nanofiber Textiles
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Hlaváč, R. - Tesárek, P., - Nežerka, V.
  In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 201-204. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • ATENA simulation of crack propagation in CONCRACK benchmark
 • Cervenka, V. - Cervenka, J. - Jendele, L., - Šmilauer, V.
  European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2014, 18(7), 828-844. ISSN 1964-8189.
  2014

 • Identification of Stress-Strain Relation of Aluminium Foam Cell Wall by Spherical Nanoindentation
 • Králík, V. - Němeček, J., - Koudelka, P.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 11-14. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Nanoindentation of Human Tooth Dentin
 • Jíra, A. - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 133-136. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
  2014

 • Numerical model of elastic laminated glass beams under finite strain
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2014, 14(4), 734-744. ISSN 1644-9665.
  2014

 • Vysokohodnotný cementový kompozit
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 26527. 2014-02-27.
  2014

 • Soft computing-based calibration of microplane M4 model parameters: Methodology and validation
 • Kučerová, A. - Lepš, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 226-235. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Popílkový beton s nízkým hydratačním teplem
 • Šmilauer, V. - Zobal, O. - Bittnar, Z. - Sokol, P. - Donát, P., - Snop, R.
  Czechia. Utility Model CZ 26318. 2014-01-06.
  2014

 • On design of element evaluators in OOFEM
 • Horák, M. - Patzák, B., - Jirásek, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 2014(72), 193-202. ISSN 0965-9978.
  2014

 • A framework for integrated design of algorithmic architectural forms
 • Svoboda, L. - Novák, J. - Kurilla, L., - Zeman, J.
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 109-118. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Numerical Modelling of Consolidation Processes under the Water Level Elevation Changes
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Brouček, M.
  Advances in Engineering Software. 2014, 62-63(72), 166-178. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Algicidal Properties Nanofibrous Fabrics Doped by Metals
 • Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Rácová, Z. - Demo, P., - Tesárek, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Verification of the Use of PVA Based Nanofiber Textiles as Rehabilitation for the Structures Attack by Wood Decaying Fungi
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Wasserbauer, R. - Nežerka, V. - Tesárek, P., - Demo, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Influence of Dispersed Particles on Utility Properties of Polyvinyl Alcohol-Based Nanotextiles: Macromechanical Properties
 • Rácová, Z. - Nežerka, V. - Ryparová, P. - Kromka, A., - Tesárek, P.
  In: Nanocon 2013 5th International Conference. Ostrava: TANGER, 2014. p. 433-437. ISBN 978-80-87294-47-5.
  2014

 • Použití metody wangových dlaždic v homogenizaci hliníkové pěny
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-214-4851-3.
  2014

 • Compression of Heterogeneous Material Systems Based on Wang Tilings
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 149-152. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
  2014

 • Accurate Approximations of Concrete Creep Compliance Functions Based on Continuous Retardation Spectra
 • Jirásek, M. - Havlásek, P.
  Computers and Structures. 2014, 135 155-168. ISSN 0045-7949.
  2014

 • Energy-Conservation Error Due to Use of Green-Naghdi Objective Stress Rate in Commercial Finite-Element Codes and Its Compensation
 • Bažant, Z.P. - Vorel, J.
  Journal of Applied Mechanics. 2014, 81(2), 021008-1-021008-5. ISSN 0021-8936.
  2014

 • The Numerical Analysis of Influence of the Shape of the Anchor Head on the Headed Stud´s Tensile Capacity
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 117-122. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Behaviour of Different Types of Concrete under Impact and Quasi-static Loading
 • Máca, P. - Konvalinka, P., - Curbach, M.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 295-300. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Moment capacity of FRP reinforced concrete beam assessment based on centerline geometry
 • Zatloukal, J. - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 211-216. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • High Temperature Composite of Aluminous Cement with Addition of Metakaolin and Ground Bricks Dust
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 406-411. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Permeability and basic physical properties of concrete with metakaolin addition
 • Reiterman, P. - Keppert, M. - Čáchová, M. - Holčapek, O. - Vogel, F. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 51. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 313-318. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • The Long-term Monitoring of the Stress in the Structural Components of a Tension Fabric Roof
 • Fajman, P. - Polák, M. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Bending Strength of Mortars Containning Crushed Brick Particles
 • Tesárek, P. - Nežerka, V. - Plachý, T., - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • The Changes of the Gypsum Mechanical Properties in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R. - Nežerka, V., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Fracture-Micromechanics Based Model of Mortars Susceptible to Shrinkage
 • Nežerka, V. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 189-192. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-934-6.
  2014

 • Interpretation of Results of Penetration Tests Performed on Timber Structures
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Methodology for nanoindentation-assisted prediction of macroscale elastic properties of high performance cementitious composites
 • Da Silva Leal, W. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  Cement and Concrete Composites. 2014, 45 57-68. ISSN 0958-9465.
  2014

 • The response of grandstands driven by filtered Gaussian white noise processes
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  Advances in Engineering Software. 2014, 2014(72), 85-94. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Correlation of Material and Mechanical Properties of the Cement Paste with Fly Ash, depending on the Water Content
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Mechanical Properties of Single and Double-Layered PVA Nanofibers
 • Tesárek, P. - Ryparová, P. - Rácová, Z. - Králík, V. - Němeček, J. - Kromka, A., - Nežerka, V.
  In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014. pp. 261-264. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
  2014

 • Mix Design of UHPFRC and its Response to Projectile Impact
 • Máca, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  International Journal of Impact Engineering. 2014, 63(63), 158-163. ISSN 0734-743X.
  2014

 • Utilization of Recycled Binder for Improvement of Subsoil under Railway Sleepers
 • Lidmila, M. - Nežerka, V. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Padevět, P. - Zobal, O., - Rácová, Z.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Tensile Strength and Stiffness of PVA-based Nanofiber Textiles with Incorporated Copper Ions
 • Rácová, Z. - Ryparová, P. - Hlaváč, R. - Tesárek, P., - Nežerka, V.
  In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
  2014

 • Multiscale hydro-thermo-mechanical model for early-age and mature concrete structures
 • Jendele, L. - Šmilauer, V., - Červenka, Jan
  Advances in Engineering Software. 2014, 72 134-146. ISSN 0965-9978.
  2014

 • Time dependent changes of material properties of FRC due to intensive heating
 • Procházka, P.
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2014, 18(1)(11043), 21-39. ISSN 1385-2000.
  2014

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian