České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2015

** probiha hledani a vyber.. dokonceno za 25.1 s **

<< zpět

 • Coupled heat and moisture transport in partially damaged concrete

 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Numerical modelling of physical experiments with passive pressure of unsaturated soils

 • Koudelka, P. - Koudelka, T.
  In: Geotechnical Engineering for infrastructure and development. London: ICE Publishing, 2015. p. 3977-3982. ISBN 978-0-7277-6067-8.
  2015
 • Computational modelling of real structures made of Strain-hardening Cement-based Composites

 • Vorel, J. - Boshoff, W. P.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 562-570. ISSN 0096-3003.
  2015
 • Coupled Hygro-Thermo-Mechanical Analysis of Charles Bridge, Prague

 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Toesca, M.
  In: COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING. Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2015. p. 59-82. CSETS: 38. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-71-5.
  2015
 • Characterization of concrete for fastening systems

 • Wendner, R. - Marcon, M. - Vorel, J., - Cusatis, G.
  In: Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014). Rotterdam: A. A. Balkema, 2015. p. 437-442. ISBN 978-1-138-00120-6.
  2015
 • 6th Conference Nano & Macro Mechanics 2015

 • Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plachý, T. org. - Bittnar, P. org. - Otcovská, T. org. - Topič, J. org., - Nežerka, V. org.
  [Conference Hosting] 2015.
  2015
 • VALIDATION OF MULTISCALE MODEL FOR HEAT GENERATION IN HARDENING CONCRETE

 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics and XI Argentine Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2015. pp. 199-204. 1. ISBN 978-84-943928-2-5.
  2015
 • Dentální implantát - čtyřlístek betatitan

 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • Dentální implantát - čtyřlístek 3D tisk

 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • Dentální implantát - žebrovaný

 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • A variational approach to quasicontinuum method for elasto-plastic networks

 • Rokoš, O. - Beex, L.A.A. - Zeman, J., - Peerlings, R.H.J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '15. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. pp. 97-98. ISBN 978-80-86407-55-5.
  2015
 • Elastic Simulation Based on the Idea of Quasicontinuum

 • Mikeš, K.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '15. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. pp. 90-93. ISBN 978-80-86407-55-5.
  2015
 • Multiscale Modelling of Heterogeneous Materials

 • Vorel, J.
  Defense date 2016-10-13. Associate Professor Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2015
 • Nonlinear behaviour of concrete foundation slab

 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Abstracts of the Eleventh International Miklós Iványi PhD and DLA Symposium. 2015. ISBN 978-963-642-876-1.
  2015
 • Wettability Enhancement of Polymeric and Glass Micro Fiber Reinforcement By Plasma Treatment

 • Trejbal, J. - Šmilauer, V. - Kromka, A. - Potocký, Š., - Kopecký, L.
  In: NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2015. p. 315-320. ISBN 978-80-87294-63-5.
  2015
 • Properties of the Superabsorbent Polymer in Cement Paste

 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. 40-43. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2015
 • Combined effect of passive damping element and soil-structure interaction on dynamic behaviour of tall slender structure

 • Macháček, M. - Hračov, S.
  In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 39-40. ISBN 978-80-261-0568-8.
  2015
 • Quasicontinuum simulation of nanotextile based on the microplane model

 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 143-147. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2015
 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2014

 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. LD12023/3.
  2015
 • Navrhování celodřevěných tesařských spojů

 • Fajman, P. - Kunecký, Jiří, - Hasníková, Hana
  Konstrukce. 2015, 13(4), 105-108. ISSN 1213-8762.
  2015
 • Celodřevěné tesařské spoje

 • Fajman, P. - Hasníková, Hana, - Kunecký, Jiří
  Časopis Stavebnictví. 2015, 9(1,2), 12-15. ISSN 1802-2030.
  2015
 • Utilization of Biodynamic Models of Human Body in Dynamic Analysis of Footbridges

 • Šána, V.
  In: Applied mechanics and materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 127-130. Trends in Statics and Dynamics of Constructions. ISSN 1662-7482.
  2015
 • Vylévání ocelových sloupků betonem

 • Hlavatá, V. - Kuklík, P.
  TZB info. 2015, ISSN 1801-4399.
  2015
 • Návrhové tabulky pro sendvičové panely

 • Pohl, K. - Jára, R., - Pošta, J.
  [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
  2015
 • Status Report: Projects RALP and ThaLeS

 • Lepš, M.
  [Research Report] 2015. Report no. FLC-TN-11000-H-0002-CTU.
  2015
 • TC3-4: Report: License-free FE codes for thermo-mechanical analyses

 • Novák, J. - Horák, M.
  [Research Report] 2015. Report no. FLC-TN-11000-H-0001-CTU.
  2015
 • Material Properties of Clay Mortar for Use in Building Structures

 • Padevět, P. - Otcovská, T.
  In: Fluids,Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015. p. 135-139. ISSN 2227-4596. ISBN 978-1-61804-358-0.
  2015
 • Comparison of the Difference between Creep of Young and Maturece Cement Paste with Fly Ash

 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Fluids,Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015, pp. 69-74. ISSN 2227-4596. ISBN 978-1-61804-358-0.
  2015
 • Efficiency of Dynamic Relaxation Method in Form-Finding Process of Cable-Membrane Structures

 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 260-263. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015
 • USE OF BUILDING PERFORMANCE SIMULATION FOR STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL BUILDING

 • Balounová, M. - Kabele, K. - Greco, F., - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 14th International IBPSA Conference Building Simulation 2015. Hyderabad: IBPSA, 2015. pp. 1368-1375. ISBN 978-93-5230-118-8.
  2015
 • Wellhead Casing FEA

 • Bittnar, Z. - Kabele, P., - Patzák, B.
  [Research Report] 2015. Report no. Project 365-001-001.
  2015
 • Shrinkage of the cement pastes with different amount of finely ground recycled concrete

 • Topič, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Karra'a, G.
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2015, 04(02), 157-161. ISSN 2319-8354.
  2015
 • Zpracování mikrostrukturálních dat a kalibrace matematického modelu pro pojiva na bázi fluidního popílku

 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P., - Šulc, R.
  [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
  2015
 • Modifikace a vývoj variantní vápeno-cementové malty pomocí mikromleté aktivované vápencové moučky nebo kalu

 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - Fládr, J., - Trejbal, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. ECG_01.
  2015
 • Modeling and Design of Modern Cocciopesto Mortars

 • Nežerka, V.
  Defense date 2016-03-22. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2015
 • Lime-based mortars with a traditional water-repellent admixture: a study on degradation phenomena

 • Paulos Nunes, C. - Papayianni, I. opon. - Kabele, P. supervisor - Šťastný, P. opon., - Slížková, Z. supervisor
  2015. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. KABELE and Z. SLÍŽKOVÁ.
  2015
 • Multiscale Testing, Modeling and Design of Fiber-Reinforced Lime-Based Mortars

 • Přinosil, M. - Drdácký, M. opon. - Fischer, G. opon., - Kabele, P. supervisor
  Defense date 2015-12-15. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. KABELE.
  2015
 • Polymerová povrchová vrstva z COC zubního implantátu

 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • Biodegradabilní povrchová vrstva dentálního implanátu

 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • Vývoj cementových malt a stavebních lepidel s využitím mechanicky aktivovaného jemně mletého betonového recyklátu

 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Topič, J. - Trejbal, J., - Fládr, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. MACB_01.
  2015
 • Diagnostics of an Existing Cable-Stayed Bridge by Means of the Dynamic Load Test

 • Polák, M. - Fajman, P. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 200-205. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015
 • Experimentální analýza nadměrných vibrací vybraných závěsů zavěšeného mostu

 • Polák, M. - Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T., - Šimler, M.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Experimentální analýza chování diváků a jimi vyvolaných vibrací tribuny při fotbalovém utkání

 • Verner, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Zavěšený most na Jižní spojce v Praze Y529..3 - sledování vibrací šesti vybraných závěsů mostu

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2015. Report no. 132101/2015.
  2015
 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Přerově v ulici U Tenisu

 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2015. Report no. 132001/2015.
  2015
 • Ovládací a vyhodnocovací software "Hysteresis_Loop"

 • Polák, M. - Plachý, T. - Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Software] 2015.
  2015
 • Magnetoelastický snímač určený pro dodatečnou montáž

 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Prototype] 2015.
  2015
 • Trvalý magnetoelastický snímač pro nové konstrukce

 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Prototype] 2015.
  2015
 • Combining Homogenization, Nanoindentation and Bayesian Updating in Search for Micro-Fibril Angle

 • Šejnoha, M. - Kucíková, L. - Králík, V., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-14. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • From CT Scans of Wood to Finite Element Meshes

 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Urbanová, S., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-13. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Měřicí ústředna pro měření realizované magnetoelastickými snímači

 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Functional Sample] 2015.
  2015
 • XCREEP - modul pro analýzu dotvarování a smrštování

 • Patzák, B.
  [Software] 2015.
  2015
 • Definition of Effective Material Properties of Recycled Plastic: Image Analysis and Homogenization

 • Procházková, Z. - Šejnoha, M. - Králík, V., - Doubrava, K.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 821(4), 532-538. ISSN 1662-7482.
  2015
 • Souhrnná zpráva za rok 2015 - TA04030307-2015V001

 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2015. Report no. TA04030307-2015V001.
  2015
 • Nastavovací plátový spoj s hmoždíky a kolíky

 • Fajman, P.
  TZB info. 2015, 15(12), ISSN 1801-4399.
  2015
 • Plátový spoj pro opravy dřevěných historických konstrukcí

 • Fajman, P.
  Zprávy památkové péče. 2015, 75(5), 485-490. ISSN 1210-5538.
  2015
 • Analýza rizika požáru v silničních tunelech

 • Šejnoha, J. - Sýkora, J. - Jarušková, D. - Novotná, E., - Šejnoha, M.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, patnáctý(6/2015), 68-72. ISSN 1213-3116.
  2015
 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering

 • Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P.
  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, 28(1), 433-446. ISSN 1064-1246.
  2015
 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu

 • Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  Czech Republic. Utility Model Application.
  2015
 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu

 • Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  Czech Republic. Patent Application.
  2015
 • Výzkumná zpráva popisující postup prací a dosažené výsledky za rok 2015

 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Macho, M. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Fišer, M. - Plachý, T., - Hradil, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015.
  2015
 • ParLCS - modul pro paralelní spouštění adaptivních analýz zatěžovacích stavů

 • Rypl, D.
  [Software] 2015.
  2015
 • Volume Preserving Smoothing of Open 3D Surface Simplex Meshes

 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 59-60. ISBN 978-80-87012-56-7.
  2015
 • Parallel Data Mapping between Simplex Finite Element Meshes using Mesh Topology

 • Rypl, D. - Vesecký, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 268-269. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Mesh Topology Based Data Mapping between Simplex Finite Element Meshes

 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Wettability Enhancement of Polymeric and Glass Micro Fiber Reinforcement by Plasma Treatment

 • Trejbal, J. - Šmilauer, V. - Kromka, A. - Potocký, Š., - Kopecký, L.
  In: NANOCON 2015, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Tanger, 2015. 1st Edition, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8.
  2015
 • Výzkumná zpráva o postupu prací a o dosažených výsledcích za rok 2015; projekt MACRec

 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Topič, J. - Čížková, Z. - Suda, J. - Karra´a, G., - Pešek, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, 2015. Report no. MACREC_2015.
  2015
 • Synthesized Microstructure Informed Perturbation Fields

 • Novák, J. - Zrůbek, L.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015, pp. 221-223. Available from: http://www.gf.unsa.ba/eccomas-msf-2015/proceedings.pdf
  2015
 • Aperiodic Microstructural Models Based on Wang Tiles

 • Novák, J. - Doškář, M.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015. pp. 218-220.
  2015
 • MICROSTRUCTURE COMPRESSION BY OPTIMIZED WANG TILES

 • Kučerová, A. - Novák, J.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015. pp. 121-122.
  2015
 • Design of a Multiscale Modelling Platform

 • Patzák, B. - Šmilauer, V., - Pacquaut, G.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-9. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • MESHEDITOR

 • Beneš, Š.
  [Software] 2015.
  2015
 • Comparison between different seismic analysis procedures applied to masonry building

 • Elshoura, A.S. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • A comparison between methodologies in the seismic assesment of masonry buildings

 • Avila-Haro, J.A. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Porovnání dotvarování cementových past s příměsemi popílku

 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015, pp. 1-4. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Vlastnosti superabsorpčního polymeru

 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Creep of Cement Paste with Content of Fly Ash

 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, pp. 266-269. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • YLPA (Yield Line Plate Analysis)

 • Vančík, V. - Jirásek, M.
  [Software] 2015.
  2015
 • Vliv pucolánových příměsí na vlastnosti samozhutnitelného betonu

 • Roubíček, P. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Grzeszczyk, S. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 249-254. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015
 • Účinek vysokých teplot na mechanické vlastnosti cementových kompozitů

 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 93-98. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015
 • Samozhutnitelné betony se zvýšenou tepelně izolační schopností

 • Grzeszczyk, S. - Vejmelková, E. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Roubíček, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 73-78. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015
 • Heterogeneous Material Modelling via Optimized Wang Tiles

 • Šedlbauer, D.
  In: 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. 2015. pp. 109-110. ISBN 978-80-261-0568-8.
  2015
 • Influence of Dental Caries for Dental Materials and Their Micromechanical Properties

 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015, pp. 371-374. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Micromechanical analysis of Dental implants and Their Surface Modification

 • Jíra, A. - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015, pp. 367-370. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Lanoplachtová konstrukce - numerická analýza a praktická aplikace

 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates

 • Vančík, V. - Jirásek, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • High Performance Refractory Fiber-cement Composite Containing Secondary Raw Material

 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE STRUCTURAL CONCRETE. La Plata: Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológ., 2015. pp. 524-532. ISBN 978-987-3838-02-6.
  2015
 • Numerical Analysis of Reduced Failure Area Effect on Tensile Capacity of Headed Studs for Concrete Structures

 • Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. Taipei: Higher Education Forum, 2015. ISBN 978-986-90263-6-9.
  2015
 • Využití biodynamických modelů pro matematický popis průběhu kontaktních sil při zatížení lávek pro pěší

 • Šána, V.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Numerical Analysis of Constrained Failure Area Effect on Tensile Capacity of Fastening for Concrete Structures

 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Applied Physics and Material Applications II. Curich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 691-695. ISBN 978-3-03835-683-7.
  2015
 • Creep of glued laminated timber beams during four-point bending test

 • Melzerová, L. - Šejnoha, M., - Klapálek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 258-261. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • GEFEL 2015

 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2015.
  2015
 • Refractory Composites with Mineral Additive

 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 49-53. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015
 • METR 2015

 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2015.
  2015
 • MEFEL 2015

 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2015.
  2015
 • The modelling of moisture transport influenced by damage in concrete structures

 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 148-149. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Three-Dimensional Hybrid Parallel Homogenization of Transport Processes in Masonry

 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Šejnoha, M., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Coupled Heat and Moisture Transport in Partially Damaged Concrete

 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Effect of Microstructure on Mechanical Properties of Fly Ash-Based Stabilizer

 • Lojda, V. - Prošek, Z. - Kopecký, L., - Lidmila, M.
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2015, 04(02), 91-95. ISSN 2319-8354.
  2015
 • Modeling Drying Shrinkage and the Creep of Concrete at the Meso-Level

 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015, pp. 287-295. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015
 • Properties of Creep Compliance Functions and Their Relation to Retardation Spectra

 • Jirásek, M.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015. pp. 1269-1278. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015
 • Human-induced loads on grandstand as non-stationary Gaussian processes

 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Higher-order quasicontinuum methods for elastic and dissipative lattice models: Uniaxial deformation and pure bending

 • Beex, L. A. A. - Rokoš, O. - Zeman, J., - Bordas, S. P. A.
  GAMM Mitteilungen. 2015, 38(2), 344-368. ISSN 0936-7195.
  2015
 • Experimental Stress Analysis 2015

 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Prague: Czech Technical University, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • MIKROSTRUKTURA NEPÁLENÉ HLÍNY A JEJÍ SMRŠTĚNÍ PŘI VYSYCHÁNÍ

 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 1-4. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015
 • Comparison of Micromechanical Parameters of Different Dental Implants Using Nanoindentation

 • Jíra, A. - Králík, V. - Denk, F., - Kopecký, L.
  In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 134-137. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Available from: http://www.scientific.net/KEM.662.134
  2015
 • Development of micromechanical properties across carious areas of human tooth and dental filling

 • Jíra, A. - Denk, F., - Řehounek, L.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015, pp. 157-160. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů

 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, D.B.
  [Research Report] 2015. Report no. 2.
  2015
 • Clay Brick Compressive and Tensile Bending Strength

 • Žabičková, I. - Padevět, P., - Otcovská, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 492-495. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Hypoplastické modely zemin

 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2015. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2015. pp. 73-78. ISBN 978-80-87920-02-2.
  2015
 • Theoretical Manual for the Implementation of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composite Material Model in ATENA (HPFRCC)

 • Červenka, J. - Šmídová, E., - Kabele, P.
  [Research Report] 2015. Report no. V-30-01-2015.
  2015
 • Parallelization of Topology Based Construction of Localization Map between Simplex Finite Element Meshes

 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-62-1.
  2015
 • Analytical model of composite floors with steel fibre reinforced concrete slab subjected to fire

 • Goremikins, V. - Šejnoha, J. - Wald, F., - Bednář, J.
  Journal of Civil Engineering and Management. 2015, 1-9. ISSN 1392-3730.
  2015
 • 13. konference Technologie betonu 2015

 • Sajdlová, T. ed.
  Jihlava, 2015-04-09. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. ISBN 978-80-903806-8-4.
  2015
 • Penetration Resistance and Mechanical Properties of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced Concrete

 • Sovják, R. - Zatloukal, J. - Hála, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  In: 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. Florida: University of Florida, 2015. pp. 1-5.
  2015
 • Numerical and physical modeling of rock bumps

 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. vol. 1. ISBN 978-3-659-77757-8.
  2015
 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu

 • Kolář, K. - Bažantová, Z., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2015.
  2015
 • Metoda konečných prvků v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace

 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Pruška, J., - Brouček, M.
  Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8.
  2015
 • Change of Beam Stiffness with Scarf Joints

 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Analysis of Mechanical Properties of Hydrothermally Cured High Strength Matrix for Textile Reinforced Concrete

 • Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 2015 313-318. ISSN 1210-2709.
  2015
 • Guaranteed upper-lower bounds on homogenized properties by FFT-based Galerkin method

 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2015, 297 258-291. ISSN 0045-7825.
  2015
 • Block Conjugate Gradient Iteration for Fourier-Galerkin Homogenization of Periodic Media

 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2015, 15(1), 463-464. ISSN 1617-7061.
  2015
 • Multiscale Micromechanical Damage Model for Compressive Strength Based on Cement Paste Microstructure

 • Hlobil, M. - Šmilauer, V., - Chanvillard, G.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015. p. 1211-1218. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015
 • Scarf Joints with Pins or Keys and Dovetails

 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 899-906. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015
 • DegProMor

 • Sýkora, J.
  [Software] 2015.
  2015
 • Performance of Repair Mortars used in Bed Joints of Masonry Piers

 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Performance of Repair Mortars used in Bed Joints of Masonry Piers

 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • On choice of Lagrange multipliers for fictitious domain method for the numerical simulation of incompressible viscous flow around rigid bodies

 • Beňo, M. - Patzák, B.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 2-3. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Nonlinear behaviour of concrete foundation slab

 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 62-63. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Form Finding of Cable-Membrane Structures: Dynamic Relaxation with Kinetic Damping

 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-13. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Effect of Microstructure on Mechanical Properties of Fly Ash-Based Stabilizer

 • Lojda, V. - Prošek, Z. - Kopecký, L., - Lidmila, M.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 149-152. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015
 • Open Source 2D DIC Tools for Applications in Solid Mechanics

 • Nežerka, V. - Antoš, J., - Tesárek, P.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 119-120. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Two-Scale Laboratory Testing of 3D Soil-Stabilizing Mat Tensile Strength

 • Lidmila, M. - Antoš, J., - Nežerka, V.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 97-98. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Experimental Evaluation of Tensile Forces in Short Steel Rods

 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 333-336. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Damage Localization Using Modal Analysis on Small Cement Specimens

 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 310-314. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Assessment of Glued Laminated Timber Beams

 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 167-170. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • The Reliability Verification and the Actual Dynamic Behavior Assessment of an Existing Footbridge

 • Fanfulová, E. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 82-88. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Using Digital Image Correlation for Investigation of Low-Strain Concrete Cracking

 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Dovetail FA 1.0

 • Šobra, K.
  [Software] 2015.
  2015
 • The efficiency of dynamic relaxation methods in static analysis of cable structures

 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  Advances in Engineering Software. 2015, 2015(89), 28-35. ISSN 0965-9978.
  2015
 • Vliv plazmatických modifikací na smáčivost povrchů křemíkových destiček

 • Trejbal, J. - Tesárek, P. - Kopecký, L., - Potocký, Š.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 91-95. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Přímá optická metoda pro měření velikosti kontaktních úhlů na mikrovláknech

 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Remeš, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 85-90. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Přímá optická metoda pro měření velikosti kontaktních úhlů na mikrovláknech

 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Remeš, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 85-90. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • The Effect of Glass Fiber Reinforcement on Flexural Strength of Lime-Based Mortars

 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Fládr, J.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 450-453. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Použití simulace energetického chování budovy k analýze poruch historické budovy

 • Balounová, M. - Greco, F. - Kabele, K., - Kabele, P.
  Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(4/2015), 160-165. ISSN 1210-1389.
  2015
 • Constitutive model for timber fracture under tensile and shear loads

 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 784(9), 137-144. ISSN 1662-7482.
  2015
 • Constitutive model for timber fracture under tensile and shear loads

 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, pp. 137-144. ISBN 978-3-03835-550-2. Available from: http://www.ttp.net/978-3-03835-550-2.html
  2015
 • Numerická simulace nanotextilu pomocí kvazikontinua a microplane modelu

 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015, pp. 44-45. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Fluidní sulfátovápenatý popílek

 • Šulc, R. - Škvára, F. - Snop, R. - Zlámalová Cílová, Z. - Peterová, A., - Kopecký, L.
  In: Popílky ve stavebnictví. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. pp. 201-212. ISBN 978-80-214-5192-6.
  2015
 • Utilization of dual-source X-ray tomography for reduction of scanning time of wooden samples

 • Fíla, T. - Kumpová, I. - Jandejsek, I. - Kloiber, M. - Tureček, D., - Vavřík, D.
  JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 2015(10), ISSN 1748-0221.
  2015
 • Experimental measurement of elastic-plastic fracture parameters using Digital Image Correlation method

 • Jandejsek, I. - Vavřík, D. - Gajdoš, L.G., - Šperl, M.Š.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015, pp. 112-113. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Development of Mechanical Properties of a Cement Composite Reinforced with Synthetic Fibers

 • Topič, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Fládr, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 442-445. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Influence of Specimen Shape on Compressive Strength of Gypsum Composite Reinforced by RecycledWires

 • Tesárek, P. - Novák, L. - Prošek, Z. - Topič, J., - Lidmila, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 427-430. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Influence of Drying on the Micromechanical Properties ofWood

 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 328-331. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Vliv jemně mletého recyklovaného betonu na mikrostrukturu cementového kompozitního materiálu

 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 79-84. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Modulus mapping a jeho využití pro stanovení vlivu procesu vysoušení na buňky smrkového dřeva

 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 56-61. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Porovnání modulu pružnosti lepeného lamelového dřeva

 • Klapálek, P. - Prošek, Z., - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 28-32. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Mechanické vlastnosti PVA nanotextilií a jejich závislost na velikosti inkorporovaných nanodiamantových částic

 • Indrová, K. - Tesárek, P. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 23-27. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Vliv mikrostruktury popílku na vybrané vlastnosti cementového pojiva a betonu

 • Zobal, O. - Padevět, P. - Bittnar, Z. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 101-105. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Biocidní účinnost nanočástic stříbra na vybrané plísně nacházející se v ovzduší okolo UCEEBu

 • Ryparová, P. - Trejbal, J., - Rácová, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 68-72. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015
 • Physical and Mechanical Properties of Composites Made with Aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High Temperature Application

 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 1-10. ISSN 1687-8434.
  2015
 • Nanomechanical Analysis of Civil Engineering Materials

 • Němeček, J.
  [Unpublished Lecture] 2015-04-21.
  2015
 • Simulation of Chloride Extraction Tests on Concrete Specimens

 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Electrochemical injection of nanoparticles into existing reinforced concrete structures

 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Nanotechnology in Construction. New York: Springer, 2015. pp. 213-218. ISBN 978-3-319-17087-9.
  2015
 • Fracture Process in a Fine-Grained Cement-based Composite monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission

 • Němeček, J. - Keršner, Z. - Schmid, P. - Havlíková, I. - Šimonová, H. - Topolář, L. - Veselý, V., - Rovnaník, P.
  In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 47-50. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
  2015
 • Local mechanical characterization of metal foams by nanoindentation

 • Němeček, J. - Králík, V.
  In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015, pp. 59-62. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
  2015
 • Modeling of Nonlinear Behavior of Textile Composites

 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 332-333. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Zdící vápenopucolánová malta

 • Nežerka, V. - Zeman, J., - Tesárek, P.
  Czech Republic. Utility Model CZ 28520. 2015-08-03.
  2015
 • signalproc 2.0

 • Šána, V.
  [Software] 2015.
  2015
 • Popílkový stabilizát v konstrukci pražcového podloží

 • Lidmila, M. - Lojda, V. - Kopecký, L., - Prošek, Z.
  VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-214-5250-3.
  2015
 • human_footbridge 2.1

 • Šána, V.
  [Software] 2015.
  2015
 • Experimental Testing of Fly-Ash Stabilized Mixes

 • Mráz, V. - Suda, J. - Kopecký, L., - Valentin, J.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 81-91. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015
 • Numerical Modeling of Laminated Glass Units

 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 769 316-319. ISSN 1662-7482.
  2015
 • Experimental Analysis of Hydrothermal Curing Influence on Properties of Fiber-Cement Composite

 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 55-58. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering

 • Valentin, J. ed. - Suda, J. ed. - Čížková, Z. ed. - Nežerka, V. ed., - Somr, M. ed.
  Prague, 2015-09-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015
 • Quasicontinuum Approach Applied to Inelastic Materials

 • Mikeš, K.
  In: ISCAMI 2015, Book of Abstracts. 2015, pp. 27. ISBN 978-80-227-4350-1.
  2015
 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami

 • Neuhäuserová, M. - Jandejsek, I. opon. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
  Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
  2015
 • Quasicontinuum Method Extended to Disordered Materials

 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Comparison of Theoretical Dynamic Analysis of the Footbridge with Experiment

 • Šána, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 177-178. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Different Approaches to Modeling of Proportional Damping

 • Šána, V.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 166-171. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015
 • Modelling Fresh Concrete Flow through Reinforcing Bars with Computational Homogenization

 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Fresh Concrete Flow through Reinforcing Bars using Homogenization Approach

 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 140-141. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Quasicontinuum Approach Applied to Inelastic Materials

 • Mikeš, K.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015, pp. 200-201. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Initial boundary value problems for some damped nonlinear conservation laws

 • Yadav, M.
  Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2015, ISSN 1417-3875.
  2015
 • Dynamic analysis of the structure exposed to the moving periodic force and viscoelastic models of the human body

 • Šána, V.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 270-271. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Recycled plastic material properties defined by nanoindentation

 • Procházková, Z. - Králík, V. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings and Abstracts Book - Advanced Materials World Congress. 2015. ISBN 978-91-88252-00-5.
  2015
 • A Multiscale Model for Compressive Strength Evolution of Blended Cement Pastes

 • Šmilauer, V. - Hlobil, M., - Chanvillard, G.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing

 • Kruis, J. ed. - Tsompanakis, Y. ed., - Topping, B.H.V. ed.
  Praha, 2015-09-01/2015-09-04. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015
 • Core Project 10

 • Hlobil, M.
  In: 30th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 16-28.
  2015
 • Updating of Meta-Models in Hyperspherical Domains beyond the Original Bounds

 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015
 • Microstructure Compression and Reconstruction Techniques based on Schur Complements

 • Kruis, J. - Novák, J., - Doškář, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-62-1.
  2015
 • What can jigsaw puzzles bring to material modelling

 • Doškář, M.
  [Unpublished Lecture] Prof. Ronald E. Miller, Department of Mechanical and Aerospace Enginering, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, Kanada. 2015-02-05.
  2015
 • Efficient Modelling of Random Heterogeneous Materials

 • Novák, J.
  In: ICMM4 Book of Abstracts. 2015. pp. 47.
  2015
 • Wang Tiles in Numerical Homogenization Models

 • Doškář, M. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: ICMM4 Book of Abstracts. 2015. pp. 56.
  2015
 • Wang tilings for microstructure compression and RVE synthesis

 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Online programme of 9th European Solid Mechanics Conference. 2015.
  2015
 • Stochastic Wang Tiles Generation Using the Discrete Element Method

 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 296-297. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • A new tool for the structural assessment of historical carpentry joints

 • Šobra, K. - Fonseca Ferreira, C. - Riggio, M. - D'Ayala, D. - Arriaga, F., - Aira, J.R.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 129-136. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015
 • Behaviour of a dovetail joint solved using force analyses

 • Šobra, K. - Branco, J.M., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 120-128. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015
 • Artificial Neural Network in Approximation of Solution for Short-Cylinder-Shaped Inclusion Problem

 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 382-383. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Influence of Compressed Area on Capacity of Headed Studs Used as Wall/Slab Reinforcement

 • Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Behaviour of Wall/Slab Joint Reinforced by Headed Studs

 • Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 98-101. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Mechanical Properties of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar Evaluated From Four-Point Bending Test

 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 242-243. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Multi-Objective Reliability-Based Design Optimization utilizing an Adaptively Updated Surrogate Model

 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015
 • Multi-Objective Reconstruction of Random Media using GPU Computing

 • Pospíšilová, A. - Havelka, J., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015
 • Polynomial Chaos Construction for Structural Reliability Analysis

 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015
 • Uncertainty analysis of earth dam

 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015,
  2015
 • RILEM draft recommendation: TC-242-MDC multi-decade creep and shrinkage of concrete: material model and structural analysis

 • Bazant, Z.P. - Jirásek, M. - Hubler, M. - Wendner, R. - Lepš, M. - Šmilauer, V. - Vráblík, L. - Carol, I. - Cedolin, L. - Cusatis, G. - Le, J. - Maekawa, K. - Xi, Y., - Zi, G.
  Materials and Structures. 2015, 48(4), 753-770. ISSN 1359-5997.
  2015
 • CrossChar 3.0

 • Přinosil, M.
  [Software] 2015.
  2015
 • Multiscale Hierarchical Modeling of Hydrating Conctrete

 • Šmilauer, V.
  Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2015. ISBN 978-1-874672-51-7.
  2015
 • The Experimental Analysis of the Textile Reinforced Concrete

 • Vogel, F. - Machovec, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 479-483. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • The Experimental Testing of the Tensile Strength of the Steel Fibre Reinforced Cement Matrix

 • Machovec, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 197-200. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015
 • Comparison of Stress-Strain Diagrams in Different Age of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete

 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 155-159. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015
 • Scaling Resistance of Special High Performance Composites with Burnt Clay Additive

 • Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Southampton: WIT Press, 2015. pp. 325-332. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
  2015
 • Impact of Metakaolin Additive on Residual Mechanical Properties of Cement Based Composites Loaded by High Temperature

 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Southampton: WIT Press, 2015. pp. 315-323. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
  2015
 • Mechanické vlastnosti žárobetonů s příměsí cihelného prachu

 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  In: CONSTRUMAT 2015. Brno: Brno University, 2015. ISBN 978-80-214-5205-3.
  2015
 • Experimental Analysis of Fire Resistant Composite Containing Fine Ceramic Powder

 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 090008-1-090008-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015
 • Wang Tilings in Numerical Homogenization

 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 50-51. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Long-term Resistance of HPC to Action of Deicing Salts

 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 090007-1-090007-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015
 • Fracture characteristics of refractory composites containing metakaolin and ceramic fibers

 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  Advances in Mechanical Engineering. 2015, 7(3), ISSN 1687-8132.
  2015
 • Ncorr_post_CSTool: DIC post-processing tool to evaluate strains in a cross-section

 • Nežerka, V.
  [Software] 2015.
  2015
 • Vlákny vyztužená vápenopucolánová malta se zvýšenou deformační kapacitou

 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  Czech Republic. Utility Model CZ 28521. 2015-08-03.
  2015
 • Calibration of hypoplastic models for soils

 • Kadlíček, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 134-135. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • POUŽITÍ HYPOPLASTICKÉHO MODELU JEMNOZRNNÝCH ZEMIN PŘI NUMERICKÉM MODELOVÁNÍ RAŽBY METODOU NRTM

 • Kadlíček, T. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Kuňák, J., - Urbánková, M.
  Tunel. 2015, 24(2), 69-82. ISSN 1211-0728.
  2015
 • Influence of the wood mechanical properties in the dovetail joint behavior

 • Šobra, K. - Branco, J.M., - Fajman, P.
  In: REHAB 2015 - Proceedings of the 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures. Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, 2015. pp. 231-241. ISBN 978-989-8734-10-5.
  2015
 • Compression Testing of Gypsum-Based Composite Reinforced by Recycled Wires from Automobile Tires

 • Tesárek, P. - Novák, L. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 393-396. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Development of Mechanical Properties of Cement Paste with Different Addition of Polyvinyl Alcohol

 • Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 81-84. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Evaluation Biocidal Effect of Nanofiber Textiles Prepeared Based on PVA and Biocidal Compounds Against Mold and Wood Decaying Fungi

 • Ryparová, P. - Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P., - Černohorská, P.
  In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. pp. 496-500. ISBN 978-80-87294-53-6.
  2015
 • Finite element analysis of test configurations for identification of interface parameters in layered FRCC systems

 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: HPFRCC-7: Proceedings of the 7th RILEM Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cement Composites. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2015. pp. 425-432. ISBN 978-2-35158-145-2.
  2015
 • Modeling of High-Strength FRC Structural Elements with Spatially Non-Uniform Fiber Volume Fraction

 • Kabele, P. - Sajdlová, T. - Rydval, M., - Kolísko, J.
  Journal of Advanced Concrete Technology. 2015, 13(6), 311-324. ISSN 1346-8014.
  2015
 • An Experimental Study Focused to Spectators-Induced Vibrations of a Cantilever Grandstand During Two Sport Matches

 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 460-465. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Binder for Refractory Cement Composites - Hydration, Changing due to High Temperatures and Fracture Energy

 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 185-190. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015
 • Dvouplášťové ostění podzemních děl

 • Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F., - Sovják, R.
  Czech Republic. Utility Model CZ 28425. 2015-07-07.
  2015
 • Stochastic properties of heterogeneous material: identification from a set of destructive experiments

 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015.
  2015
 • Stochastic Properties of Heterogeneous Material: Identification from Observations on a Set of Specimens

 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015.
  2015
 • Influence of incorporated nanodiamond particles on mechanical properties of composite material based on multi-layer pva nanofiber textiles

 • Prošek, Z. - Indrová, K. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Nežerka, V. - Topič, J. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 452-456. ISBN 978-80-87294-53-6.
  2015
 • 53rd conference on experimental stress analysis

 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Experimental Stress Analysis 2015

 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace

 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czech Republic. Patent CZ 305246. 2015-05-20.
  2015
 • Localization study of a regularized variational damage model

 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  International Journal of Solids and Structures. 2015, 69-70 131-151. ISSN 0020-7683.
  2015
 • An over-nonlocal implicit gradient-enhanced damage-plastic model for trabecular bone under large compressive strains

 • Hosseini, H.S. - Horák, M. - Zysset, P.K., - Jirásek, M.
  International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. 2015, 31 1-32. ISSN 2040-7939.
  2015
 • Nonlocal models with damage-dependent interactions motivated by internal time

 • Desmorat, R. - Gatuingt, F., - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2015, 142 255-275. ISSN 0013-7944.
  2015
 • Modeling of fiber orientation in viscous fluid flow with application to self-compacting concrete

 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Thrane, L.N.
  Computers and Structures. 2015, 154 91-100. ISSN 0045-7949.
  2015
 • Measurement of Frost Resistance of Cement Concrete with Fly Ash

 • Zobal, O. - Padevět, P., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 488-491. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Experimental Stress Analysis 2015

 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015
 • Mechanical properties of PVA nanofiber textiles with incorporated nanodiamonds, copper and silver ions

 • Indrová, K. - Prošek, Z. - Topič, J. - Ryparová, P. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 14-21. ISSN 1210-2709.
  2015
 • A description of the microstructure and the micromechanical properties of spruce wood

 • Prošek, Z. - Králík, V. - Topič, J. - Nežerka, V. - Indrová, K., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 39-49. ISSN 1210-2709.
  2015
 • Effect of mechanical damage on moisture transport in concrete

 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 139-147. ISSN 0096-3003.
  2015
 • Coupled shrinkage and damage analysis of autoclaved aerated concrete

 • Koudelka, T. - Kruis, J., - Maděra, J.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 427-435. ISSN 0096-3003.
  2015
 • Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets

 • Králík, V. - Zlámal, P., - Fíla, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 420-427. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Core Project 10

 • Hlobil, M.
  In: 29th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 51-55.
  2015
 • Uncertainty analysis of earth dam

 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 84-85. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • LOW CO2 BINDER FROM CFBC FLY ASH: MODEL OF PHASE EVOLUTION DURING HYDRATION

 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Šulc, R., - Škvára, F.
  In: Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing. 2015.
  2015
 • Fly ash cementitious composites

 • Hlaváček, P. - Šulc, R. - Leal Da Silva, W., - Šmilauer, V.
  In: 29th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 173-175.
  2015
 • Engineering properties of alkali activated fly ash foams

 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Vorel, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Insufficient Maintenance an Achilles Heel Of the Broumov Group of Churches

 • Facelli, G. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015. pp. 3-288. Advanced Materials Research Vol. 1122. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-506-9.
  2015
 • Parameter identification of heterogeneous materials from a set of destructive experiments

 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 118-119. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Adaptive Updating of Meta-Models in Hyperspherical Domains

 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 206-207. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Vysokohodnotný cementový kompozit

 • Konvalinka, P. - Máca, P., - Sovják, R.
  Czech Republic. Patent CZ 305168. 2015-04-15.
  2015
 • Fem Models of Glued Laminated Timber Beams Enhanced by Bayesian Updating of Elastic Moduli

 • Melzerová, L. - Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. 2015, 2015(9), 599-605. ISSN 1307-6892.
  2015
 • Finite element model based on refined plate theories for laminated glass units

 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Latin American Journal of Solids and Structures _ electronic version. 2015, 12(6), 1158-1181. ISSN 1679-7825.
  2015
 • Methods of Non-Destructive Assessment of Timber

 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 369-372. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Effect of Distribution of Knots on the Strength of the Glued Laminated Timber Beams

 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 365-368. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Reconstruction of Random Media via Multi-Objective Optimization

 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015, pp. 240-241. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015
 • Optimization of Fly Ash Properties for the Use in Cement and Concrete

 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015. pp. 407-410. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015
 • Engineering properties of alkali-activated composites

 • Hlaváček, P.
  [Unpublished Lecture] Graduiertenkolleg, Bauhaus-Universität Weimar. 2015-05-20.
  2015
 • Engineering properties of alkali-activated composites

 • Hlaváček, P.
  [Unpublished Lecture] F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar. 2015-04-30.
  2015
 • Unloading-Based Stiffness Characterisation of Cement Pastes During the Second, Third and Fourth Day After Production

 • Karte, P. - Hlobil, M. - Reihsner, R. - Doerner, W. - Lahayne, O. - Eberhardsteiner, J., - Pichler, B.
  Strain. 2015, 51(2), 156-169. ISSN 1475-1305.
  2015
 • Dřevěné lepené nosníky s I-průřezy

 • Jára, R. - Pošta, J. - Dolejš, J., - Pohl, K.
  In: Dřevostavby 2015. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. pp. 176-178. ISBN 978-80-86837-72-7.
  2015
 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses

 • Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M.
  Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2015, 22(8), 670-680. ISSN 1537-6494.
  2015
 • Nomogram for Maximum Temperature of Mass Concrete

 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  Concrete International. 2015, 35(5), 30-36. ISSN 0162-4075.
  2015
 • Vliv popílků na vybrané vlastnosti cementových pojiv

 • Zobal, O. - Šmilauer, V. - Leal Da Silva, W. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, 15(2), 42-47. ISSN 1213-3116.
  2015
 • Numerical modeling of coupled hydro-thermo-mechanical behavior of concrete structures

 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2015, 10(1), 19-30. ISSN 1788-1994.
  2015
 • Comparison of crack propagation criteria in linear elastic fracture mechanics

 • Mikeš, K.
  In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015, pp. 142-149. ISBN 978-80-85823-64-6.
  2015
 • Experimental Assessment of Fly-Ash Stabilized and Recycled Mixes

 • Mráz, V. - Valentin, J. - Suda, J., - Kopecký, L.
  Journal of Testing and Evaluation. 2015, 43(2), 264-278. ISSN 0090-3973.
  2015
 • Numerical modeling of aluminium foam on two scales

 • Němeček, J. - Denk, F., - Zlámal, Petr
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 506-516. ISSN 0096-3003.
  2015
 • Existence results for incompressible magnetoelasticity

 • Kružík, M. - Stefanelli, Ulisse, - Zeman, J.
  Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A. 2015, 35(6), 2615-2623. ISSN 1078-0947.
  2015
 • Modeling of damage due to shrinkage in autoclaved aerated concrete

 • Koudelka, T. - Kruis, J. - Sysala, S., - Vokáč, M.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015
 • Moisture and salt transport coupled with damage mechanics

 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015
 • Effective thermoelastic properties of polysiloxane matrix-based plain weave textile composites

 • Vorel, J. - Grippon, E., - Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2015, 13(3), 181-200. ISSN 1543-1649.
  2015
 • Characterization of concrete failure behavior: a comprehensive experimental database for the calibration and validation of concrete models

 • Wendner, R. - Vorel, J. - Smith, J. - Hoover, C.G. - Bažant, Z.P., - Cusatis, G.
  Materials and Structures. 2015, 48(11), 3603-3626. ISSN 1359-5997.
  2015
 • Development of Mechanical Properties of Steel Fibers Reinforced High Strength Concrete

 • Vogel, F. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Advanced Engineering and Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 113-117. ISBN 978-3-03835-369-0.
  2015
 • Effect of PVA Modificatio on the Properties of Cement Composites

 • Topič, J. - Prošek, Z. - Indrová, K. - Plachý, T. - Nežerka, V. - Kopecký, L., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 64-75. ISSN 1210-2709.
  2015
 • Vliv geometrie vláken na lomové parametry vysokohodnotného betonu

 • Imlauf, T. - Padevět, P. opon., - Máca, P.
  Defense date 2015-01-28. Master Thesis. CTU FCE. Experimental Centre.
  2015
 • Upscaling semi-adiabatic measurements for simulating temperature evolution of mass concrete structures

 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  Materials and Structures. 2015, 48(4), 1031-1041. ISSN 1359-5997.
  2015
 • Využití elektrárenského popílku ve stavebnictví - VD Orlík

 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Juniorstav 17. odborná konference doktorského studia, fakulta stavební. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-214-5091-2.
  2015
 • Multi-time-step Domain Decomposition Method with Non-matching Grids for Parabolic Problems

 • Beneš, M. - Nekvinda, A., - Yadav, M.
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 571-582. ISSN 0096-3003.
  2015
 • Fuzzy affinity hydration model

 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, 28(1), 127-139. ISSN 1064-1246.
  2015
 • Temperature-dependent microindentation data of an epoxy composition in the glassy region

 • Králík, V. - Minster, JM
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2015, 19(1), 75-85. ISSN 1385-2000.
  2015
 • Efficient methods to visualize finite element meshes

 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2015, 79 81-90. ISSN 0965-9978.
  2015
 • Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation

 • Nežerka, V. - Němeček, J. - Slížková, Z., - Tesárek, P.
  Cement and Concrete Composites. 2015, 55 122-128. ISSN 0958-9465.
  2015
 • Inorganic foams made from alkali-activated fly ash: Mechanical, chemical and physical properties

 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Škvára, F. - Šulc, R., - Kopecký, L.
  Journal of the European Ceramic Society. 2015, 35(2), 703-709. ISSN 0955-2219.
  2015

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell