Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2015

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Coupled heat and moisture transport in partially damaged concrete
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Numerical modelling of physical experiments with passive pressure of unsaturated soils
 • Koudelka, P. - Koudelka, T.
  In: Geotechnical Engineering for infrastructure and development. London: ICE Publishing, 2015. p. 3977-3982. ISBN 978-0-7277-6067-8.
  2015

 • Computational modelling of real structures made of Strain-hardening Cement-based Composites
 • Vorel, J. - Boshoff, W. P.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 562-570. ISSN 0096-3003.
  2015

 • Coupled Hygro-Thermo-Mechanical Analysis of Charles Bridge, Prague
 • Krejčí, T. - Šejnoha, J., - Toesca, M.
  In: COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING. Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2015. p. 59-82. CSETS: 38. ISSN 1759-3158. ISBN 978-1-874672-71-5.
  2015

 • Characterization of concrete for fastening systems
 • Wendner, R. - Marcon, M. - Vorel, J., - Cusatis, G.
  In: Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014). Rotterdam: A. A. Balkema, 2015. p. 437-442. ISBN 978-1-138-00120-6.
  2015

 • 6th Conference Nano & Macro Mechanics 2015
 • Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plachý, T. org. - Bittnar, P. org. - Otcovská, T. org. - Topič, J. org., - Nežerka, V. org.
  [Conference Hosting] 2015.
  2015

 • VALIDATION OF MULTISCALE MODEL FOR HEAT GENERATION IN HARDENING CONCRETE
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics and XI Argentine Congress on Computational Mechanics. Barcelona: CIMNE, 2015. pp. 199-204. 1. ISBN 978-84-943928-2-5.
  2015

 • Dentální implantát - čtyřlístek betatitan
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • Dentální implantát - čtyřlístek 3D tisk
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • Dentální implantát - žebrovaný
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • A variational approach to quasicontinuum method for elasto-plastic networks
 • Rokoš, O. - Beex, L.A.A. - Zeman, J., - Peerlings, R.H.J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '15. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. pp. 97-98. ISBN 978-80-86407-55-5.
  2015

 • Elastic Simulation Based on the Idea of Quasicontinuum
 • Mikeš, K.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '15. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. pp. 90-93. ISBN 978-80-86407-55-5.
  2015

 • Multiscale Modelling of Heterogeneous Materials
 • Vorel, J.
  Defense date 2016-10-13. Associate Professor Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2015

 • Nonlinear behaviour of concrete foundation slab
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Abstracts of the Eleventh International Miklós Iványi PhD and DLA Symposium. 2015. ISBN 978-963-642-876-1.
  2015

 • Wettability Enhancement of Polymeric and Glass Micro Fiber Reinforcement By Plasma Treatment
 • Trejbal, J. - Šmilauer, V. - Kromka, A. - Potocký, Š., - Kopecký, L.
  In: NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2015. p. 315-320. ISBN 978-80-87294-63-5.
  2015

 • Combined effect of passive damping element and soil-structure interaction on dynamic behaviour of tall slender structure
 • Macháček, M. - Hračov, S.
  In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 39-40. ISBN 978-80-261-0568-8.
  2015

 • Yade Documentation 2nd ed. The Yade Project
 • Šmilauer, V. - Catalano, E. - Chareyre, B. - Dorfeenko, S. - Duriez, J. - Dyck, N. - Eliáš, J. - Er, B. - Eulitz, A. - Gladky, A. - Guo, N. - Jakub, C. - Kneib, F. - Kozicki, J. - Marzougui, D. - Maurin, R. - Modenese, C. - Scholtès, L. - Sibille, L. - Stránský, J. - et al.
  [Research Report] 2015.
  2015

 • Holcim ConTemp – Predicting mass concrete thermal behavior based on multiscale FEM analysis
 • Matschei, T - Leal Da Silva, W. - Priyadarshana, T - Amunuthuduwa, N, - Šmilauer, V.
  In: 19th International Conference on Building Materials - IBAUSIL. F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde, 2015. pp. 1-10. ISBN 978-3-00-050225-5.
  2015

 • PŘEVOD DIAGRAMU SÍLA – PRŮHYB ZA TŘÍBODOVÉHO OHYBU NA VZTAH NAPĚTÍ – ROZEVŘENÍ TRHLINY
 • Novotná, E. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2015, 15(2), 147-154. ISSN 1213-1962.
  2015

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2014
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. LD12023/3.
  2015

 • Návrh na změnu normy – Celodřevěné tesařské spoje
 • Fajman, P. - Kunecký, Jiří - Hasníková, Hana, - Tippner, Jan
  [Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2015.
  2015

 • Navrhování celodřevěných tesařských spojů
 • Fajman, P. - Kunecký, Jiří, - Hasníková, Hana
  Konstrukce. 2015, 13(4), 105-108. ISSN 1213-8762.
  2015

 • Celodřevěné tesařské spoje
 • Fajman, P. - Hasníková, Hana, - Kunecký, Jiří
  Časopis Stavebnictví. 2015, 9(1,2), 12-15. ISSN 1802-2030.
  2015

 • Utilization of Biodynamic Models of Human Body in Dynamic Analysis of Footbridges
 • Šána, V.
  In: Applied mechanics and materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015. p. 127-130. Trends in Statics and Dynamics of Constructions. ISSN 1662-7482.
  2015

 • Vylévání ocelových sloupků betonem
 • Hlavatá, V. - Kuklík, P.
  TZB info. 2015, ISSN 1801-4399.
  2015

 • Návrhové tabulky pro sendvičové panely
 • Pohl, K. - Jára, R., - Pošta, J.
  [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
  2015

 • Status Report: Projects RALP and ThaLeS
 • Lepš, M.
  [Research Report] 2015. Report no. FLC-TN-11000-H-0002-CTU.
  2015

 • TC3-4: Report: License-free FE codes for thermo-mechanical analyses
 • Novák, J. - Horák, M.
  [Research Report] 2015. Report no. FLC-TN-11000-H-0001-CTU.
  2015

 • Material Properties of Clay Mortar for Use in Building Structures
 • Padevět, P. - Otcovská, T.
  In: Fluids,Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015. p. 135-139. ISSN 2227-4596. ISBN 978-1-61804-358-0.
  2015

 • Comparison of the Difference between Creep of Young and Maturece Cement Paste with Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Fluids,Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015, pp. 69-74. ISSN 2227-4596. ISBN 978-1-61804-358-0.
  2015

 • Efficiency of Dynamic Relaxation Method in Form-Finding Process of Cable-Membrane Structures
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 260-263. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015

 • USE OF BUILDING PERFORMANCE SIMULATION FOR STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL BUILDING
 • Balounová, M. - Kabele, K. - Greco, F., - Kabele, P.
  In: Proceedings of the 14th International IBPSA Conference Building Simulation 2015. Hyderabad: IBPSA, 2015. pp. 1368-1375. ISBN 978-93-5230-118-8.
  2015

 • Wellhead Casing FEA
 • Bittnar, Z. - Kabele, P., - Patzák, B.
  [Research Report] 2015. Report no. Project 365-001-001.
  2015

 • Effect of micronized recycled materials on mechanical properties of cement mortar with crushed bricks
 • Prošek, Z. - Kopecký, L. - Topič, J. - Karra’a, G., - Tesárek, P.
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2015, 04(02), 120-124. ISSN 2319-8354.
  2015

 • Shrinkage of the cement pastes with different amount of finely ground recycled concrete
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Karra'a, G.
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2015, 04(02), 157-161. ISSN 2319-8354.
  2015

 • Zpracování mikrostrukturálních dat a kalibrace matematického modelu pro pojiva na bázi fluidního popílku
 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P., - Šulc, R.
  [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
  2015

 • Modifikace a vývoj variantní vápeno-cementové malty pomocí mikromleté aktivované vápencové moučky nebo kalu
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - Fládr, J., - Trejbal, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. ECG_01.
  2015

 • Modeling and Design of Modern Cocciopesto Mortars
 • Nežerka, V.
  Defense date 2016-03-22. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2015

 • Lime-based mortars with a traditional water-repellent admixture: a study on degradation phenomena
 • Paulos Nunes, C. - Slížková, Z. supervisor - Šťastný, P. opon. - Papayianni, I. opon., - Kabele, P. supervisor
  2015. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. KABELE and Z. SLÍŽKOVÁ.
  2015

 • Multiscale Testing, Modeling and Design of Fiber-Reinforced Lime-Based Mortars
 • Přinosil, M. - Kabele, P. supervisor - Fischer, G. opon., - Drdácký, M. opon.
  Defense date 2015-12-15. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. KABELE.
  2015

 • Polymerová povrchová vrstva z COC zubního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • Biodegradabilní povrchová vrstva dentálního implanátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • Vývoj cementových malt a stavebních lepidel s využitím mechanicky aktivovaného jemně mletého betonového recyklátu
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Topič, J. - Trejbal, J., - Fládr, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. MACB_01.
  2015

 • Diagnostics of an Existing Cable-Stayed Bridge by Means of the Dynamic Load Test
 • Polák, M. - Fajman, P. - Máca, J., - Plachý, T.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 200-205. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015

 • Experimentální analýza nadměrných vibrací vybraných závěsů zavěšeného mostu
 • Polák, M. - Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T., - Šimler, M.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Experimentální analýza chování diváků a jimi vyvolaných vibrací tribuny při fotbalovém utkání
 • Verner, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Zavěšený most na Jižní spojce v Praze Y529..3 - sledování vibrací šesti vybraných závěsů mostu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2015. Report no. 132101/2015.
  2015

 • Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Přerově v ulici U Tenisu
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2015. Report no. 132001/2015.
  2015

 • Ovládací a vyhodnocovací software "Hysteresis_Loop"
 • Polák, M. - Plachý, T. - Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Software] 2015.
  2015

 • Magnetoelastický snímač určený pro dodatečnou montáž
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Prototype] 2015.
  2015

 • Trvalý magnetoelastický snímač pro nové konstrukce
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Prototype] 2015.
  2015

 • Combining Homogenization, Nanoindentation and Bayesian Updating in Search for Micro-Fibril Angle
 • Šejnoha, M. - Kucíková, L. - Králík, V., - Šejnoha, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-14. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • From CT Scans of Wood to Finite Element Meshes
 • Vorel, J. - Sýkora, J. - Urbanová, S., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-13. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Měřicí ústředna pro měření realizované magnetoelastickými snímači
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Functional Sample] 2015.
  2015

 • XCREEP - modul pro analýzu dotvarování a smrštování
 • Patzák, B.
  [Software] 2015.
  2015

 • Definition of Effective Material Properties of Recycled Plastic: Image Analysis and Homogenization
 • Procházková, Z. - Šejnoha, M. - Králík, V., - Doubrava, K.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 821(4), 532-538. ISSN 1662-7482.
  2015

 • Souhrnná zpráva za rok 2015 - TA04030307-2015V001
 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2015. Report no. TA04030307-2015V001.
  2015

 • Nastavovací plátový spoj s hmoždíky a kolíky
 • Fajman, P.
  TZB info. 2015, 15(12), ISSN 1801-4399.
  2015

 • Plátový spoj pro opravy dřevěných historických konstrukcí
 • Fajman, P.
  Zprávy památkové péče. 2015, 75(5), 485-490. ISSN 1210-5538.
  2015

 • Analýza rizika požáru v silničních tunelech
 • Šejnoha, J. - Sýkora, J. - Jarušková, D. - Novotná, E., - Šejnoha, M.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, patnáctý(6/2015), 68-72. ISSN 1213-3116.
  2015

 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering
 • Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P.
  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, 28(1), 433-446. ISSN 1064-1246.
  2015

 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu
 • Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model Application.
  2015

 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu
 • Bažantová, Z. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent Application.
  2015

 • Statická zatěžovací zkouška NK1, Rekonstrukce železničního mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov
 • Ryjáček, P. - Polák, M., - Litoš, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. Report no. 132 002 / 2015.
  2015

 • Výzkumná zpráva popisující postup prací a dosažené výsledky za rok 2015
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Macho, M. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Fišer, M. - Plachý, T., - Hradil, J.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015.
  2015

 • ParLCS - modul pro paralelní spouštění adaptivních analýz zatěžovacích stavů
 • Rypl, D.
  [Software] 2015.
  2015

 • Volume Preserving Smoothing of Open 3D Surface Simplex Meshes
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 59-60. ISBN 978-80-87012-56-7.
  2015

 • Parallel Data Mapping between Simplex Finite Element Meshes using Mesh Topology
 • Rypl, D. - Vesecký, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 268-269. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Mesh Topology Based Data Mapping between Simplex Finite Element Meshes
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Wettability Enhancement of Polymeric and Glass Micro Fiber Reinforcement by Plasma Treatment
 • Trejbal, J. - Šmilauer, V. - Kromka, A. - Potocký, Š., - Kopecký, L.
  In: NANOCON 2015, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Tanger, 2015. 1st Edition, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8.
  2015

 • Výzkumná zpráva o postupu prací a o dosažených výsledcích za rok 2015; projekt MACRec
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Topič, J. - Čížková, Z. - Suda, J. - Karra´a, G., - Pešek, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, 2015. Report no. MACREC_2015.
  2015

 • Synthesized Microstructure Informed Perturbation Fields
 • Novák, J. - Zrůbek, L.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015, pp. 221-223. Available from: http://www.gf.unsa.ba/eccomas-msf-2015/proceedings.pdf
  2015

 • Aperiodic Microstructural Models Based on Wang Tiles
 • Novák, J. - Doškář, M.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015. pp. 218-220.
  2015

 • MICROSTRUCTURE COMPRESSION BY OPTIMIZED WANG TILES
 • Kučerová, A. - Novák, J.
  In: 2nd International Conference on Multi-scale Computational Methods for Solids and Fluids. Sarajevo: University of Sarajevo, 2015. pp. 121-122.
  2015

 • Design of a Multiscale Modelling Platform
 • Patzák, B. - Šmilauer, V., - Pacquaut, G.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-9. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • MESHEDITOR
 • Beneš, Š.
  [Software] 2015.
  2015

 • Comparison between different seismic analysis procedures applied to masonry building
 • Elshoura, A.S. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • A comparison between methodologies in the seismic assesment of masonry buildings
 • Avila-Haro, J.A. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Porovnání dotvarování cementových past s příměsemi popílku
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015, pp. 1-4. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Vlastnosti superabsorpčního polymeru
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Creep of Cement Paste with Content of Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, pp. 266-269. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • YLPA (Yield Line Plate Analysis)
 • Vančík, V. - Jirásek, M.
  [Software] 2015.
  2015

 • Vliv pucolánových příměsí na vlastnosti samozhutnitelného betonu
 • Roubíček, P. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Vejmelková, E. - Grzeszczyk, S. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 249-254. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015

 • Účinek vysokých teplot na mechanické vlastnosti cementových kompozitů
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 93-98. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015

 • Samozhutnitelné betony se zvýšenou tepelně izolační schopností
 • Grzeszczyk, S. - Vejmelková, E. - Koťátková, J. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Reiterman, P. - Keppert, M. - Roubíček, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 73-78. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
  2015

 • Heterogeneous Material Modelling via Optimized Wang Tiles
 • Šedlbauer, D.
  In: 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. 2015. pp. 109-110. ISBN 978-80-261-0568-8.
  2015

 • Influence of Dental Caries for Dental Materials and Their Micromechanical Properties
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 371-374. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Micromechanical analysis of Dental implants and Their Surface Modification
 • Jíra, A. - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 367-370. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Lanoplachtová konstrukce - numerická analýza a praktická aplikace
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates
 • Vančík, V. - Jirásek, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • High Performance Refractory Fiber-cement Composite Containing Secondary Raw Material
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE STRUCTURAL CONCRETE. La Plata: Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológ., 2015. pp. 524-532. ISBN 978-987-3838-02-6.
  2015

 • Numerical Analysis of Reduced Failure Area Effect on Tensile Capacity of Headed Studs for Concrete Structures
 • Fornůsek, J. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: International Conference on Mechanical, Civil and Material Engineering. Taipei: Higher Education Forum, 2015. ISBN 978-986-90263-6-9.
  2015

 • Využití biodynamických modelů pro matematický popis průběhu kontaktních sil při zatížení lávek pro pěší
 • Šána, V.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Numerical Analysis of Constrained Failure Area Effect on Tensile Capacity of Fastening for Concrete Structures
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P.
  In: Applied Physics and Material Applications II. Curich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 691-695. ISBN 978-3-03835-683-7.
  2015

 • Creep of glued laminated timber beams during four-point bending test
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M., - Klapálek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 258-261. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • GEFEL 2015
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2015.
  2015

 • Refractory Composites with Mineral Additive
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 49-53. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015

 • METR 2015
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2015.
  2015

 • MEFEL 2015
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2015.
  2015

 • The modelling of moisture transport influenced by damage in concrete structures
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 148-149. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Three-Dimensional Hybrid Parallel Homogenization of Transport Processes in Masonry
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Šejnoha, M., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Coupled Heat and Moisture Transport in Partially Damaged Concrete
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Effect of Microstructure on Mechanical Properties of Fly Ash-Based Stabilizer
 • Lojda, V. - Prošek, Z. - Kopecký, L., - Lidmila, M.
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering. 2015, 04(02), 91-95. ISSN 2319-8354.
  2015

 • Modeling Drying Shrinkage and the Creep of Concrete at the Meso-Level
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015, pp. 287-295. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015

 • Properties of Creep Compliance Functions and Their Relation to Retardation Spectra
 • Jirásek, M.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015. pp. 1269-1278. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015

 • Variationally-based Quasicontinuum Method for Elasto-Plastic Lattices
 • Rokoš, O. - Beex, L. A. A. - Zeman, J., - Peerlings, R. H. J.
  In: Proceedings of the XIII International Conference on Computational Plasticity – Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2015. ISBN 978-84-944244-6-5.
  2015

 • Human-induced loads on grandstand as non-stationary Gaussian processes
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Higher-order quasicontinuum methods for elastic and dissipative lattice models: Uniaxial deformation and pure bending
 • Beex, L. A. A. - Rokoš, O. - Zeman, J., - Bordas, S. P. A.
  GAMM Mitteilungen. 2015, 38(2), 344-368. ISSN 0936-7195.
  2015

 • Experimental Stress Analysis 2015
 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Prague: Czech Technical University, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • MIKROSTRUKTURA NEPÁLENÉ HLÍNY A JEJÍ SMRŠTĚNÍ PŘI VYSYCHÁNÍ
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. pp. 1-4. ISBN 978-80-227-4463-8.
  2015

 • Comparison of Micromechanical Parameters of Different Dental Implants Using Nanoindentation
 • Jíra, A. - Králík, V. - Denk, F., - Kopecký, L.
  In: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, pp. 134-137. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Available from: http://www.scientific.net/KEM.662.134
  2015

 • Development of micromechanical properties across carious areas of human tooth and dental filling
 • Jíra, A. - Denk, F., - Řehounek, L.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015, pp. 157-160. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, D.B.
  [Research Report] 2015. Report no. 2.
  2015

 • Clay Brick Compressive and Tensile Bending Strength
 • Žabičková, I. - Padevět, P., - Otcovská, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 492-495. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Hypoplastické modely zemin
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2015. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2015. pp. 73-78. ISBN 978-80-87920-02-2.
  2015

 • Theoretical Manual for the Implementation of High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composite Material Model in ATENA (HPFRCC)
 • Červenka, J. - Šmídová, E., - Kabele, P.
  [Research Report] 2015. Report no. V-30-01-2015.
  2015

 • Parallelization of Topology Based Construction of Localization Map between Simplex Finite Element Meshes
 • Rypl, D.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-62-1.
  2015

 • Analytical model of composite floors with steel fibre reinforced concrete slab subjected to fire
 • Goremikins, V. - Šejnoha, J. - Wald, F., - Bednář, J.
  Journal of Civil Engineering and Management. 2015, 1-9. ISSN 1392-3730.
  2015

 • 13. konference Technologie betonu 2015
 • Sajdlová, T. ed.
  Jihlava, 2015-04-09. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. ISBN 978-80-903806-8-4.
  2015

 • Penetration Resistance and Mechanical Properties of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced Concrete
 • Sovják, R. - Zatloukal, J. - Hála, P. - Máca, P., - Konvalinka, P.
  In: 16th International Symposium for the Interaction of the Effects of Munitions with Structures. Florida: University of Florida, 2015. pp. 1-5.
  2015

 • Numerical and physical modeling of rock bumps
 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. vol. 1. ISBN 978-3-659-77757-8.
  2015

 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu
 • Kolář, K. - Bažantová, Z., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2015.
  2015

 • Metoda konečných prvků v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Pruška, J., - Brouček, M.
  Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8.
  2015

 • Change of Beam Stiffness with Scarf Joints
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Analysis of Mechanical Properties of Hydrothermally Cured High Strength Matrix for Textile Reinforced Concrete
 • Holčapek, O. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 2015 313-318. ISSN 1210-2709.
  2015

 • Guaranteed upper-lower bounds on homogenized properties by FFT-based Galerkin method
 • Vondřejc, J. - Zeman, J., - Marek, I.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2015, 297 258-291. ISSN 0045-7825.
  2015

 • Block Conjugate Gradient Iteration for Fourier-Galerkin Homogenization of Periodic Media
 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2015, 15(1), 463-464. ISSN 1617-7061.
  2015

 • Multiscale Micromechanical Damage Model for Compressive Strength Based on Cement Paste Microstructure
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V., - Chanvillard, G.
  In: CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: TU Wien, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015. p. 1211-1218. ISBN 978-0-7844-7934-6.
  2015

 • Scarf Joints with Pins or Keys and Dovetails
 • Fajman, P. - Máca, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 899-906. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015

 • DegProMor
 • Sýkora, J.
  [Software] 2015.
  2015

 • Performance of Repair Mortars used in Bed Joints of Masonry Piers
 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • On choice of Lagrange multipliers for fictitious domain method for the numerical simulation of incompressible viscous flow around rigid bodies
 • Beňo, M. - Patzák, B.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 2-3. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Nonlinear behaviour of concrete foundation slab
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 62-63. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Form Finding of Cable-Membrane Structures: Dynamic Relaxation with Kinetic Damping
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-13. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Effect of Microstructure on Mechanical Properties of Fly Ash-Based Stabilizer
 • Lojda, V. - Prošek, Z. - Kopecký, L., - Lidmila, M.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 149-152. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015

 • Effect of Micronized Recycled Materials on Mechanical Properties of Cement Mortar with Crushed Bricks
 • Prošek, Z. - Kopecký, L. - Topič, J. - Karra’a, G., - Tesárek, P.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 145-148. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015

 • Shrinkage of the Cement Pastes with Different Amount of Finely Ground Recycled Concrete
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Karra’a, G., - Plachý, T.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 141-144. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015

 • Open Source 2D DIC Tools for Applications in Solid Mechanics
 • Nežerka, V. - Antoš, J., - Tesárek, P.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 119-120. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Two-Scale Laboratory Testing of 3D Soil-Stabilizing Mat Tensile Strength
 • Lidmila, M. - Antoš, J., - Nežerka, V.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 97-98. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Experimental Evaluation of Tensile Forces in Short Steel Rods
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 333-336. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Damage Localization Using Modal Analysis on Small Cement Specimens
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 310-314. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Assessment of Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 167-170. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • The Reliability Verification and the Actual Dynamic Behavior Assessment of an Existing Footbridge
 • Fanfulová, E. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 82-88. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Using Digital Image Correlation for Investigation of Low-Strain Concrete Cracking
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Dovetail FA 1.0
 • Šobra, K.
  [Software] 2015.
  2015

 • The efficiency of dynamic relaxation methods in static analysis of cable structures
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  Advances in Engineering Software. 2015, 2015(89), 28-35. ISSN 0965-9978.
  2015

 • Vliv plazmatických modifikací na smáčivost povrchů křemíkových destiček
 • Trejbal, J. - Tesárek, P. - Kopecký, L., - Potocký, Š.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 91-95. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Přímá optická metoda pro měření velikosti kontaktních úhlů na mikrovláknech
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Remeš, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 85-90. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Přímá optická metoda pro měření velikosti kontaktních úhlů na mikrovláknech
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Remeš, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 85-90. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • The Effect of Glass Fiber Reinforcement on Flexural Strength of Lime-Based Mortars
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Potocký, Š., - Fládr, J.
  In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 450-453. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Použití simulace energetického chování budovy k analýze poruch historické budovy
 • Balounová, M. - Greco, F. - Kabele, K., - Kabele, P.
  Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(4/2015), 160-165. ISSN 1210-1389.
  2015

 • Constitutive model for timber fracture under tensile and shear loads
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 784(9), 137-144. ISSN 1662-7482.
  2015

 • Constitutive model for timber fracture under tensile and shear loads
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, pp. 137-144. ISBN 978-3-03835-550-2. Available from: http://www.ttp.net/978-3-03835-550-2.html
  2015

 • Numerická simulace nanotextilu pomocí kvazikontinua a microplane modelu
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015, pp. 44-45. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Fluidní sulfátovápenatý popílek
 • Šulc, R. - Škvára, F. - Snop, R. - Zlámalová Cílová, Z. - Peterová, A., - Kopecký, L.
  In: Popílky ve stavebnictví. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. pp. 201-212. ISBN 978-80-214-5192-6.
  2015

 • Utilization of dual-source X-ray tomography for reduction of scanning time of wooden samples
 • Fíla, T. - Kumpová, I. - Jandejsek, I. - Kloiber, M. - Tureček, D., - Vavřík, D.
  JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2015, 2015(10), ISSN 1748-0221.
  2015

 • Experimental measurement of elastic-plastic fracture parameters using Digital Image Correlation method
 • Jandejsek, I. - Vavřík, D. - Gajdoš, L.G., - Šperl, M.Š.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 112-113. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Development of Mechanical Properties of a Cement Composite Reinforced with Synthetic Fibers
 • Topič, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Fládr, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 442-445. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Influence of Specimen Shape on Compressive Strength of Gypsum Composite Reinforced by RecycledWires
 • Tesárek, P. - Novák, L. - Prošek, Z. - Topič, J., - Lidmila, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 427-430. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Influence of Drying on the Micromechanical Properties ofWood
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 328-331. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Vliv jemně mletého recyklovaného betonu na mikrostrukturu cementového kompozitního materiálu
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J., - Tesárek, P.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 79-84. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Modulus mapping a jeho využití pro stanovení vlivu procesu vysoušení na buňky smrkového dřeva
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 56-61. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Porovnání modulu pružnosti lepeného lamelového dřeva
 • Klapálek, P. - Prošek, Z., - Králík, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 28-32. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Mechanické vlastnosti PVA nanotextilií a jejich závislost na velikosti inkorporovaných nanodiamantových částic
 • Indrová, K. - Tesárek, P. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 23-27. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Vliv mikrostruktury popílku na vybrané vlastnosti cementového pojiva a betonu
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Bittnar, Z. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 101-105. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Biocidní účinnost nanočástic stříbra na vybrané plísně nacházející se v ovzduší okolo UCEEBu
 • Ryparová, P. - Trejbal, J., - Rácová, Z.
  In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2015. pp. 68-72. ISBN 978-80-01-05767-4.
  2015

 • Physical and Mechanical Properties of Composites Made with Aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High Temperature Application
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 1-10. ISSN 1687-8434.
  2015

 • Převod diagramu F-delta v na diagram sigma x – epsilon x
 • Novotná, E. - Šejnoha, J.
  In: Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3756-7.
  2015

 • Nanomechanical Analysis of Civil Engineering Materials
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Barcelona: 2015-04-21.
  2015

 • Simulation of Chloride Extraction Tests on Concrete Specimens
 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Electrochemical injection of nanoparticles into existing reinforced concrete structures
 • Němeček, J. - Xi, Y.
  In: Nanotechnology in Construction. New York: Springer, 2015. pp. 213-218. ISBN 978-3-319-17087-9.
  2015

 • Fracture Process in a Fine-Grained Cement-based Composite monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission
 • Němeček, J. - Keršner, Z. - Schmid, P. - Havlíková, I. - Šimonová, H. - Topolář, L. - Veselý, V., - Rovnaník, P.
  In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 47-50. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
  2015

 • Local mechanical characterization of metal foams by nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V.
  In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015, pp. 59-62. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
  2015

 • Modeling of Nonlinear Behavior of Textile Composites
 • Urbanová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 332-333. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Zdící vápenopucolánová malta
 • Nežerka, V. - Zeman, J., - Tesárek, P.
  Czechia. Utility Model CZ 28520. 2015-08-03.
  2015

 • signalproc 2.0
 • Šána, V.
  [Software] 2015.
  2015

 • Popílkový stabilizát v konstrukci pražcového podloží
 • Lidmila, M. - Lojda, V. - Kopecký, L., - Prošek, Z.
  VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-214-5250-3.
  2015

 • human_footbridge 2.1
 • Šána, V.
  [Software] 2015.
  2015

 • Experimental Testing of Fly-Ash Stabilized Mixes
 • Mráz, V. - Suda, J. - Kopecký, L., - Valentin, J.
  In: Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 81-91. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015

 • Numerical Modeling of Laminated Glass Units
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Applied Mechanics and Materials. 2015, 769 316-319. ISSN 1662-7482.
  2015

 • Experimental Analysis of Hydrothermal Curing Influence on Properties of Fiber-Cement Composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 55-58. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering
 • Valentin, J. ed. - Suda, J. ed. - Čížková, Z. ed. - Nežerka, V. ed., - Somr, M. ed.
  Prague, 2015-09-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-01-05813-8.
  2015

 • Quasicontinuum Approach Applied to Inelastic Materials
 • Mikeš, K.
  In: ISCAMI 2015, Book of Abstracts. 2015, pp. 27. ISBN 978-80-227-4350-1.
  2015

 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami
 • Neuhäuserová, M. - Kytýř, D. - Jandejsek, I. opon., - Koudelka, P.
  Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
  2015

 • Quasicontinuum Method Extended to Disordered Materials
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • WG2: Model of carbonation and chloride ingress for cracked concrete structures
 • Šmilauer, V. - Hájková, K.
  In: TU 1404 COST ACTION, Research posters’ eBook. University of Ljubljana, 2015. pp. 30.
  2015

 • Comparison of Theoretical Dynamic Analysis of the Footbridge with Experiment
 • Šána, V.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 177-178. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Different Approaches to Modeling of Proportional Damping
 • Šána, V.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 166-171. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.
  2015

 • Modelling Fresh Concrete Flow through Reinforcing Bars with Computational Homogenization
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Fresh Concrete Flow through Reinforcing Bars using Homogenization Approach
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 140-141. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Quasicontinuum Approach Applied to Inelastic Materials
 • Mikeš, K.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 200-201. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Initial boundary value problems for some damped nonlinear conservation laws
 • Yadav, M.
  Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2015, ISSN 1417-3875.
  2015

 • Dynamic analysis of the structure exposed to the moving periodic force and viscoelastic models of the human body
 • Šána, V.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 270-271. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Recycled plastic material properties defined by nanoindentation
 • Procházková, Z. - Králík, V. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings and Abstracts Book - Advanced Materials World Congress. 2015. ISBN 978-91-88252-00-5.
  2015

 • A Multiscale Model for Compressive Strength Evolution of Blended Cement Pastes
 • Šmilauer, V. - Hlobil, M., - Chanvillard, G.
  In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
 • Kruis, J. ed. - Tsompanakis, Y. ed., - Topping, B.H.V. ed.
  Praha, 2015-09-01/2015-09-04. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
  2015

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 30th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 16-28.
  2015

 • Updating of Meta-Models in Hyperspherical Domains beyond the Original Bounds
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015

 • Microstructure Compression and Reconstruction Techniques based on Schur Complements
 • Kruis, J. - Novák, J., - Doškář, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-62-1.
  2015

 • What can jigsaw puzzles bring to material modelling
 • Doškář, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ottawa: Prof. Ronald E. Miller, Department of Mechanical and Aerospace Enginering, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, Kanada. 2015-02-05.
  2015

 • Efficient Modelling of Random Heterogeneous Materials
 • Novák, J.
  In: ICMM4 Book of Abstracts. 2015. pp. 47.
  2015

 • Wang Tiles in Numerical Homogenization Models
 • Doškář, M. - Kruis, J., - Novák, J.
  In: ICMM4 Book of Abstracts. 2015. pp. 56.
  2015

 • Wang tilings for microstructure compression and RVE synthesis
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Online programme of 9th European Solid Mechanics Conference. 2015.
  2015

 • Stochastic Wang Tiles Generation Using the Discrete Element Method
 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 296-297. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • A new tool for the structural assessment of historical carpentry joints
 • Šobra, K. - Fonseca Ferreira, C. - Riggio, M. - D'Ayala, D. - Arriaga, F., - Aira, J.R.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 129-136. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015

 • Behaviour of a dovetail joint solved using force analyses
 • Šobra, K. - Branco, J.M., - Fajman, P.
  In: Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS 15. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 120-128. ISSN 0860-2395. ISBN 978-83-7125-255-6.
  2015

 • Artificial Neural Network in Approximation of Solution for Short-Cylinder-Shaped Inclusion Problem
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 382-383. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Influence of Compressed Area on Capacity of Headed Studs Used as Wall/Slab Reinforcement
 • Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Behaviour of Wall/Slab Joint Reinforced by Headed Studs
 • Fornůsek, J. - Lovichová, R. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 98-101. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Mechanical Properties of Fiber Reinforced Lime-Based Mortar Evaluated From Four-Point Bending Test
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 242-243. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Multi-Objective Reliability-Based Design Optimization utilizing an Adaptively Updated Surrogate Model
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015

 • Multi-Objective Reconstruction of Random Media using GPU Computing
 • Pospíšilová, A. - Havelka, J., - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015

 • Polynomial Chaos Construction for Structural Reliability Analysis
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-64-5.
  2015

 • Uncertainty analysis of earth dam
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015,
  2015

 • RILEM draft recommendation: TC-242-MDC multi-decade creep and shrinkage of concrete: material model and structural analysis
 • Bazant, Z.P. - Jirásek, M. - Hubler, M. - Wendner, R. - Lepš, M. - Šmilauer, V. - Vráblík, L. - Carol, I. - Cedolin, L. - Cusatis, G. - Le, J. - Maekawa, K. - Xi, Y., - Zi, G.
  Materials and Structures. 2015, 48(4), 753-770. ISSN 1359-5997.
  2015

 • CrossChar 3.0
 • Přinosil, M.
  [Software] 2015.
  2015

 • Multiscale Hierarchical Modeling of Hydrating Conctrete
 • Šmilauer, V.
  Stirlingshire: Saxe-Coburg Publications, 2015. ISBN 978-1-874672-51-7.
  2015

 • The Experimental Analysis of the Textile Reinforced Concrete
 • Vogel, F. - Machovec, J., - Konvalinka, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 479-483. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • The Experimental Testing of the Tensile Strength of the Steel Fibre Reinforced Cement Matrix
 • Machovec, J. - Vogel, F., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 197-200. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015

 • Comparison of Stress-Strain Diagrams in Different Age of the Cement Matrix for Textile Reinforced Concrete
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 155-159. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015

 • Scaling Resistance of Special High Performance Composites with Burnt Clay Additive
 • Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Southampton: WIT Press, 2015. pp. 325-332. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
  2015

 • Impact of Metakaolin Additive on Residual Mechanical Properties of Cement Based Composites Loaded by High Temperature
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Computational Methods and Experimental Measurements XVII. Southampton: WIT Press, 2015. pp. 315-323. WIT Transactions on Modelling and Simulation. ISSN 1746-4064. ISBN 978-1-84564-922-7.
  2015

 • Mechanické vlastnosti žárobetonů s příměsí cihelného prachu
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  In: CONSTRUMAT 2015. Brno: Brno University, 2015. ISBN 978-80-214-5205-3.
  2015

 • Experimental Analysis of Fire Resistant Composite Containing Fine Ceramic Powder
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 090008-1-090008-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015

 • Wang Tilings in Numerical Homogenization
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 50-51. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Long-term Resistance of HPC to Action of Deicing Salts
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Jandeková, D., - Konvalinka, P.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. pp. 090007-1-090007-4. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015

 • Fracture characteristics of refractory composites containing metakaolin and ceramic fibers
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  Advances in Mechanical Engineering. 2015, 7(3), ISSN 1687-8132.
  2015

 • Ncorr_post_CSTool: DIC post-processing tool to evaluate strains in a cross-section
 • Nežerka, V.
  [Software] 2015.
  2015

 • Vlákny vyztužená vápenopucolánová malta se zvýšenou deformační kapacitou
 • Přinosil, M. - Kabele, P.
  Czechia. Utility Model CZ 28521. 2015-08-03.
  2015

 • Calibration of hypoplastic models for soils
 • Kadlíček, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 134-135. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • POUŽITÍ HYPOPLASTICKÉHO MODELU JEMNOZRNNÝCH ZEMIN PŘI NUMERICKÉM MODELOVÁNÍ RAŽBY METODOU NRTM
 • Kadlíček, T. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Kuňák, J., - Urbánková, M.
  Tunel. 2015, 24(2), 69-82. ISSN 1211-0728.
  2015

 • Influence of the wood mechanical properties in the dovetail joint behavior
 • Šobra, K. - Branco, J.M., - Fajman, P.
  In: REHAB 2015 - Proceedings of the 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures. Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, 2015. pp. 231-241. ISBN 978-989-8734-10-5.
  2015

 • Compression Testing of Gypsum-Based Composite Reinforced by Recycled Wires from Automobile Tires
 • Tesárek, P. - Novák, L. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 393-396. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Non-Destructive Testing of Composite Gypsum Material Properties – Long Time Measurement
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 321-324. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Development of Mechanical Properties of Cement Paste with Different Addition of Polyvinyl Alcohol
 • Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 81-84. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Evaluation Biocidal Effect of Nanofiber Textiles Prepeared Based on PVA and Biocidal Compounds Against Mold and Wood Decaying Fungi
 • Ryparová, P. - Rácová, Z. - Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P., - Černohorská, P.
  In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. pp. 496-500. ISBN 978-80-87294-53-6.
  2015

 • Finite element analysis of test configurations for identification of interface parameters in layered FRCC systems
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: HPFRCC-7: Proceedings of the 7th RILEM Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cement Composites. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2015. pp. 425-432. ISBN 978-2-35158-145-2.
  2015

 • Modeling of High-Strength FRC Structural Elements with Spatially Non-Uniform Fiber Volume Fraction
 • Kabele, P. - Sajdlová, T. - Rydval, M., - Kolísko, J.
  Journal of Advanced Concrete Technology. 2015, 13(6), 311-324. ISSN 1346-8014.
  2015

 • An Experimental Study Focused to Spectators-Induced Vibrations of a Cantilever Grandstand During Two Sport Matches
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 460-465. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Binder for Refractory Cement Composites - Hydration, Changing due to High Temperatures and Fracture Energy
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: 7th International Conference on Building Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 185-190. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-509-0.
  2015

 • Dvouplášťové ostění podzemních děl
 • Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F., - Sovják, R.
  Czechia. Utility Model CZ 28425. 2015-07-07.
  2015

 • Stochastic properties of heterogeneous material: identification from a set of destructive experiments
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015.
  2015

 • Stochastic Properties of Heterogeneous Material: Identification from Observations on a Set of Specimens
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: UNCECOMP 2015. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2015.
  2015

 • Influence of incorporated nanodiamond particles on mechanical properties of composite material based on multi-layer pva nanofiber textiles
 • Prošek, Z. - Indrová, K. - Rácová, Z. - Ryparová, P. - Nežerka, V. - Topič, J. - Tesárek, P., - Kromka, A.
  In: NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2015. p. 452-456. ISBN 978-80-87294-53-6.
  2015

 • 53rd conference on experimental stress analysis
 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Experimental Stress Analysis 2015
 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokročilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace
 • Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Máca, P. - Maršík, V. - Sovják, R. - Vavřiník, T., - Zatloukal, J.
  Czechia. Patent CZ 305246. 2015-05-20.
  2015

 • Localization study of a regularized variational damage model
 • Jirásek, M. - Zeman, J.
  International Journal of Solids and Structures. 2015, 69-70 131-151. ISSN 0020-7683.
  2015

 • An over-nonlocal implicit gradient-enhanced damage-plastic model for trabecular bone under large compressive strains
 • Hosseini, H.S. - Horák, M. - Zysset, P.K., - Jirásek, M.
  International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. 2015, 31 1-32. ISSN 2040-7939.
  2015

 • Nonlocal models with damage-dependent interactions motivated by internal time
 • Desmorat, R. - Gatuingt, F., - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2015, 142 255-275. ISSN 0013-7944.
  2015

 • Modeling of fiber orientation in viscous fluid flow with application to self-compacting concrete
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Thrane, L.N.
  Computers and Structures. 2015, 154 91-100. ISSN 0045-7949.
  2015

 • Measurement of Frost Resistance of Cement Concrete with Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. pp. 488-491. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Experimental Stress Analysis 2015
 • Padevět, P. ed. - Bittnar, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. první, CD-ROM - full text of papers. ISBN 978-80-01-05734-6.
  2015

 • Mechanical properties of PVA nanofiber textiles with incorporated nanodiamonds, copper and silver ions
 • Indrová, K. - Prošek, Z. - Topič, J. - Ryparová, P. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 14-21. ISSN 1210-2709.
  2015

 • A description of the microstructure and the micromechanical properties of spruce wood
 • Prošek, Z. - Králík, V. - Topič, J. - Nežerka, V. - Indrová, K., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 39-49. ISSN 1210-2709.
  2015

 • Effect of mechanical damage on moisture transport in concrete
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 139-147. ISSN 0096-3003.
  2015

 • Coupled shrinkage and damage analysis of autoclaved aerated concrete
 • Koudelka, T. - Kruis, J., - Maděra, J.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2015, 267 427-435. ISSN 0096-3003.
  2015

 • Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
 • Králík, V. - Zlámal, P., - Fíla, T.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 420-427. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 29th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 51-55.
  2015

 • Uncertainty analysis of earth dam
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 84-85. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • LOW CO2 BINDER FROM CFBC FLY ASH: MODEL OF PHASE EVOLUTION DURING HYDRATION
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Šulc, R., - Škvára, F.
  In: Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing. 2015.
  2015

 • Fly ash cementitious composites
 • Hlaváček, P. - Šulc, R. - Leal Da Silva, W., - Šmilauer, V.
  In: 29th Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2015. pp. 173-175.
  2015

 • Engineering properties of alkali activated fly ash foams
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V., - Vorel, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Insufficient Maintenance an Achilles Heel Of the Broumov Group of Churches
 • Facelli, G. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015. pp. 3-288. Advanced Materials Research Vol. 1122. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-506-9.
  2015

 • Parameter identification of heterogeneous materials from a set of destructive experiments
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 118-119. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Adaptive Updating of Meta-Models in Hyperspherical Domains
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 206-207. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Úletové popílky v masivních betonových konstrukcích – vývoj teplot a modelování
 • Šmilauer, V. - Leal Da Silva, W. - Bittnar, Z. - Zobal, O., - Snop, R.
  In: Popílky ve stavebnictví. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. pp. 213-224. ISBN 978-80-214-5192-6.
  2015

 • Vysokohodnotný cementový kompozit
 • Konvalinka, P. - Máca, P., - Sovják, R.
  Czechia. Patent CZ 305168. 2015-04-15.
  2015

 • Fem Models of Glued Laminated Timber Beams Enhanced by Bayesian Updating of Elastic Moduli
 • Melzerová, L. - Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. 2015, 2015(9), 599-605. ISSN 1307-6892.
  2015

 • Finite element model based on refined plate theories for laminated glass units
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Latin American Journal of Solids and Structures _ electronic version. 2015, 12(6), 1158-1181. ISSN 1679-7825.
  2015

 • Methods of Non-Destructive Assessment of Timber
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 369-372. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Effect of Distribution of Knots on the Strength of the Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015. pp. 365-368. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Reconstruction of Random Media via Multi-Objective Optimization
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 240-241. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
  2015

 • Optimization of Fly Ash Properties for the Use in Cement and Concrete
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Šmilauer, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015. pp. 407-410. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-413-0.
  2015

 • Engineering properties of alkali-activated composites
 • Hlaváček, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Graduiertenkolleg, Bauhaus-Universität Weimar: Graduiertenkolleg, Bauhaus-Universität Weimar. 2015-05-20.
  2015

 • Engineering properties of alkali-activated composites
 • Hlaváček, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Weimar: F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar. 2015-04-30.
  2015

 • Unloading-Based Stiffness Characterisation of Cement Pastes During the Second, Third and Fourth Day After Production
 • Karte, P. - Hlobil, M. - Reihsner, R. - Doerner, W. - Lahayne, O. - Eberhardsteiner, J., - Pichler, B.
  Strain. 2015, 51(2), 156-169. ISSN 1475-1305.
  2015

 • Dřevěné lepené nosníky s I-průřezy
 • Jára, R. - Pošta, J. - Dolejš, J., - Pohl, K.
  In: Dřevostavby 2015. Volyně: VOŠ Volyně, 2015. pp. 176-178. ISBN 978-80-86837-72-7.
  2015

 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses
 • Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M.
  Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2015, 22(8), 670-680. ISSN 1537-6494.
  2015

 • Nomogram for Maximum Temperature of Mass Concrete
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  Concrete International. 2015, 35(5), 30-36. ISSN 0162-4075.
  2015

 • Vliv popílků na vybrané vlastnosti cementových pojiv
 • Zobal, O. - Šmilauer, V. - Leal Da Silva, W. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, 15(2), 42-47. ISSN 1213-3116.
  2015

 • Numerical modeling of coupled hydro-thermo-mechanical behavior of concrete structures
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2015, 10(1), 19-30. ISSN 1788-1994.
  2015

 • Comparison of crack propagation criteria in linear elastic fracture mechanics
 • Mikeš, K.
  In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015, pp. 142-149. ISBN 978-80-85823-64-6.
  2015

 • Experimental Assessment of Fly-Ash Stabilized and Recycled Mixes
 • Mráz, V. - Valentin, J. - Suda, J., - Kopecký, L.
  Journal of Testing and Evaluation. 2015, 43(2), 264-278. ISSN 0090-3973.
  2015

 • Numerical modeling of aluminium foam on two scales
 • Němeček, J. - Denk, F., - Zlámal, Petr
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 506-516. ISSN 0096-3003.
  2015

 • Existence results for incompressible magnetoelasticity
 • Kružík, M. - Stefanelli, Ulisse, - Zeman, J.
  Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A. 2015, 35(6), 2615-2623. ISSN 1078-0947.
  2015

 • Modeling of damage due to shrinkage in autoclaved aerated concrete
 • Koudelka, T. - Kruis, J. - Sysala, S., - Vokáč, M.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015

 • Moisture and salt transport coupled with damage mechanics
 • Kruis, J. - Koudelka, T., - Maděra, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  2015

 • Effective thermoelastic properties of polysiloxane matrix-based plain weave textile composites
 • Vorel, J. - Grippon, E., - Šejnoha, M.
  International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2015, 13(3), 181-200. ISSN 1543-1649.
  2015

 • Characterization of concrete failure behavior: a comprehensive experimental database for the calibration and validation of concrete models
 • Wendner, R. - Vorel, J. - Smith, J. - Hoover, C.G. - Bažant, Z.P., - Cusatis, G.
  Materials and Structures. 2015, 48(11), 3603-3626. ISSN 1359-5997.
  2015

 • Development of Mechanical Properties of Steel Fibers Reinforced High Strength Concrete
 • Vogel, F. - Holčapek, O. - Jogl, M. - Kolář, K., - Konvalinka, P.
  In: Advanced Engineering and Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 113-117. ISBN 978-3-03835-369-0.
  2015

 • Effect of PVA Modificatio on the Properties of Cement Composites
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Indrová, K. - Plachý, T. - Nežerka, V. - Kopecký, L., - Tesárek, P.
  Acta Polytechnica. 2015, 55(1), 64-75. ISSN 1210-2709.
  2015

 • Vliv geometrie vláken na lomové parametry vysokohodnotného betonu
 • Imlauf, T. - Máca, P., - Padevět, P. opon.
  Defense date 2015-01-28. Master Thesis. CTU FCE. Experimental Centre.
  2015

 • Upscaling semi-adiabatic measurements for simulating temperature evolution of mass concrete structures
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V., - Štemberk, P.
  Materials and Structures. 2015, 48(4), 1031-1041. ISSN 1359-5997.
  2015

 • Využití elektrárenského popílku ve stavebnictví - VD Orlík
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Bittnar, Z.
  In: Juniorstav 17. odborná konference doktorského studia, fakulta stavební. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-214-5091-2.
  2015

 • Multi-time-step Domain Decomposition Method with Non-matching Grids for Parabolic Problems
 • Beneš, M. - Nekvinda, A., - Yadav, M.
  Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 571-582. ISSN 0096-3003.
  2015

 • Fuzzy affinity hydration model
 • Leal Da Silva, W. - Šmilauer, V.
  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, 28(1), 127-139. ISSN 1064-1246.
  2015

 • Temperature-dependent microindentation data of an epoxy composition in the glassy region
 • Králík, V. - Minster, JM
  Mechanics of Time-Dependent Materials. 2015, 19(1), 75-85. ISSN 1385-2000.
  2015

 • Efficient methods to visualize finite element meshes
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2015, 79 81-90. ISSN 0965-9978.
  2015

 • Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation
 • Nežerka, V. - Němeček, J. - Slížková, Z., - Tesárek, P.
  Cement and Concrete Composites. 2015, 55 122-128. ISSN 0958-9465.
  2015

 • Inorganic foams made from alkali-activated fly ash: Mechanical, chemical and physical properties
 • Hlaváček, P. - Šmilauer, V. - Škvára, F. - Šulc, R., - Kopecký, L.
  Journal of the European Ceramic Society. 2015, 35(2), 703-709. ISSN 0955-2219.
  2015

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian