Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2016

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Preface
 • Kostelecká, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 1-2. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Měření dotvarování cementových past
 • Padevět, P.
  Defense date 2018-04-12. Associate Professor Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2016

 • POROVNÁNÍ MODULŮ PRUŽNOSTI LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA ZÍSKANÝCH Z NEDESTRUKTIVNÍ A DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 162-165. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Mechanické vlastnosti trabekulární slitiny titanu a její použití v dentální implantologii
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 83-87. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • SMRŠTĚNÍ NEPÁLENÉ HLÍNY PŘIPRAVENÉ Z MONTMORILLONITU
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Mužíková, B.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 211-215. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • The influence of the chosen type of form lubricator in the form for cement paste with fly ash on the fracture process zone
 • Mužíková, B. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 92-97. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • NÁVRAT MODERNÍHO STAVITELSTVÍ K TRADIČNÍMU KONSTRUKČNÍMU MATERIÁLU – NEPÁLENÉ HLÍNĚ
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 347-352. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Ensemble of Surrogates
 • Myšáková, E. - Lepš, M. supervisor
  Defense date 2016-02-08. Doctoral Minimum. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. LEPŠ.
  2016

 • Identification of Aleatory Uncertainty in Parameters of Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E. - Kučerová, A. supervisor
  Defense date 2016-06-23. Doctoral Minimum. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by A. KUČEROVÁ.
  2016

 • Calibration of Hypoplastic Models for Soils
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 503-511. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Structural behavior and damage investigation of a neo-gothic masonry arcade
 • Bejarano Urrego, L. - Karanikoloudis, G. - Puliga, M. - Kabele, P., - Biggs, D.
  In: Structural analysis of historical constructions Anamnesis, diagnosis, therapy, controls. Londýn: Taylor & Francis Group, 2016. p. 1691-1698. ISBN 978-1-138-02951-4.
  2016

 • Modelling of Synchronized Jumping Crowds on Grandstands
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-2643-6.
  2016

 • Detekce poškození malých zděných sloupků pomocí modální analýzy
 • Hubka, J. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 216-220. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení – změna národní přílohy
 • Máca, J. - Schenk, V, - Schenková, Z
  Časopis Stavebnictví. 2016, 2016(03/2016), 52-59. ISSN 1802-2030.
  2016

 • Integrated numerical-experimental study on cracking of quasi-brittle composite structures
 • Kabele, P. - Antoš, J., - Nežerka, V.
  In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. pp. 48-49. ISBN 978-961-94081-0-0.
  2016

 • Human-Induced Loads on Grandstands as Non-Stationary Gaussian Processes
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. pp. 191-197. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • DIC analysis of shear failure in functionally graded cementitious composite beams
 • Kabele, P. - Sajdlová, T. - Rydval, M. - Kolísko, J., - Somr, M.
  In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. pp. 74-75. ISBN 978-961-94081-0-0.
  2016

 • Utilisation of PID controller in explicit solver
 • Vorel, J. - Marcon, M. - Wendner, W. - Pelessone, D., - Cusatis, G.
  In: Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2016. pp. 487-490. ISBN 978-1-138-02927-9.
  2016

 • VD Vrané nad Vltavou - sledování dynamických vlastností konstrukce lávky - 3. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2016. Report no. 132001/2016.
  2016

 • Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
 • Zlámal, P. - Fíla, T., - Králík, V.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Manganová austenitická ocel - Hadfieldova - modifikovaná zirkoniem, hořčíkem, kovy vzácných zemin a komplexními přísadami
 • Sýkora, P. - Kramár, T. - Žižka, V., - Kopecký, L.
  In: Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2016. pp. 5-16. ISBN 978-80-02-02687-7.
  2016

 • Application of zirconium for grain refinement in production of austenitic manganese steel castings
 • Sýkora, P. - Kramár, T. - Žižka, V., - Kopecký, L.
  In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 228-236. ISBN 978-80-87583-17-3.
  2016

 • Laboratorní zkoušky a optimalizace plastové příkopové tvarovky
 • Lidmila, M. - Nežerka, V. - Somr, M., - Antoš, J.
  [Research Report] Stabilplastik, spol. s r.o., 2016. Report no. 8301504A139.
  2016

 • 7th International Conference Nano & Macro Mechanics 2016
 • Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plachý, T. org. - Bittnar, P. org. - Otcovská, T. org., - Topič, J. org.
  [Conference Hosting] 2016.
  2016

 • Modal Analysis of Small Masonry Columns
 • Plachý, T. - Hubka, J., - Polák, M.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Kabelová komora Zekan – monolitické dno
 • Bakštein, V. - Kabele, P., - Surovec, J.
  [Technical Report] Praha: PSDS s.r.o., 2016.
  2016

 • Kabelová komora Zekan Grande XXL
 • Bakštein, V. - Kabele, P., - Surovec, J.
  [Technical Report] Praha: PSDS s.r.o., 2016.
  2016

 • STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 03-20-02
 • Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • Review of discrete fracture network modeling
 • Somr, M. - Nežerka, V. - Kabele, P., - Švagera, O.
  [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. Report no. 74/2016/ENG.
  2016

 • OOFEM-SHCC
 • Havlásek, P. - Kabele, P.
  [Software] 2016.
  2016

 • A detailed description of the computer implementation of SHCC material model in OOFEM.
 • Havlásek, P. - Kabele, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016.
  2016

 • Knihovna materiálových charakteristik základních konstrukčních prvků - výsledek typu „X“ - TA04030307-2016V003
 • Šimler, M. - Smeták, T. - Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] Praha 4: Pontex, spol. s r.o., 2016. Report no. TA04030307-2016V003.
  2016

 • An Experimental Analysis of Large Vibrations of Selected Cable-Stays on a Cable-Stayed Bridge
 • Polák, M. - Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T., - Šimler, M.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. p. 85-88. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Závěrečná zpráva z měření - most Oskar
 • Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • ATENA Science – GiD FRC Examples & Tutorial
 • Sajdlová, T. - Kabele, P. - Červenka, J., - Janda, Z.
  [Research Report] Praha: Červenka Consulting, s.r.o., 2016.
  2016

 • Parallel Computing in Multi-scale Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structures
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Šejnoha, M.
  In: High Performance Computing in Science and Engineering. Basel: Springer, 2016. pp. 50-59. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-40360-1.
  2016

 • Coupled Heat, Moisture and Salt Transport in Civil Engineering Structures Performed on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT'16). Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2016. ISBN 978-1-927877-20-3.
  2016

 • Nanoindentation: applications in practice
 • Němeček, J. - Lukeš, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyon: Nanocem. 2016-10-17.
  2016

 • Numerical Optimization and Practical Implementation of the Tube Extrusion Process of Mg Alloys with Micromechanical Analysis of the Final Product
 • Milenin, A - Kustra, P - Byrska-Wójcik, D - Plonka, B - Koudelková, V. - Hrbek, V., - Němeček, J.
  In: Metal Forming 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 55-62. Key Engineering Materials. vol. 716. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-03835-704-9.
  2016

 • A Comparison of Spectators Induced Grandstand Vibrations and Fans Behavior during Two Ice Hockey Games between the Same Teams in the Regular Season and in the Playoffs
 • Polák, M. - Plachý, T., - Verner, M.
  In: SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-2643-6.
  2016

 • EXPLOITATION OF STEREOPHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF A FOOT IN ANALYSIS OF PLANTAR PRESSURE DISTRIBUTION
 • Koudelka, T. - Pavelka, K. - Pánková, B. - Jelen, K, - Janura, M.
  In: XXIII ISPRS Congress, Commission V. Göttingen: Copernicus GmbH, 2016. p. 153-158. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). vol. XLI-B5. ISSN 2194-9034.
  2016

 • METR 2016
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • MEFEL 2016
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • GEFEL 2016
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • An Analysis of the Fans’ Behavior during Two Ice Hockey Games and Its Influence on the Level of Grandstand Vibrations
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • A Comparison of Spectators Induced Grandstand Vibrations and Fans Behavior during Two Football Matches between the Same Teams
 • Polák, M. - Plachý, T., - Verner, M.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • LABORATORNÍ ZKOUŠKY PRO CERTIFIKACI PLASTOVÉ PŘÍKOPOVÉ TVAROVKY
 • Tesárek, P. - Prošek, Z., - Fládr, J.
  [Research Report] Stabilplastik, spol. s r.o., 2016.
  2016

 • Two-dimensional Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structures
 • Krejčí, T.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Calibration and Validation of Material Models for Concrete
 • Vorel, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Stellenbosch: Stellenbosch University. 2016-09-07.
  2016

 • Software Solutions for ICME
 • Schmitz, G. J. - Engstrom, A. - Bernhardt, R. - Prahl, U., - Patzák, B.
  The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). 2016, 68(1), 70-76. ISSN 1047-4838.
  2016

 • Optical and thermal simulation chain for LED package
 • Tapaninen, O. - Myohanen, P. - Majanen, M. - Sitomaniemi, A. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: 17th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE). IEEE, 2016. p. 1-6. ISBN 978-1-5090-2106-2.
  2016

 • Two-scale Approach for the Coupled Heat and Moisture Transport
 • Kruis, J. - Krejčí, T.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • 3D Multi-scale Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport and its Parallel Implementation
 • Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Damage-plasticity Model of the Host Rock in a Nuclear Waste Repository
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: Betonárské dni 2016 Zborník prednášok. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. pp. 227-232. ISBN 978-80-227-4622-9.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. ISBN 978-80-906097-6-1.
  2016

 • Volume Preserving Smoothing of Triangular Isotropic Three-dimensional Surface Meshes
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 101 3-26. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Verified Technology] 2016.
  2016

 • Nový přístup k měření osových sil v ocelových prvcích stavebních konstrukcí metodou založenou na magnetoelastickém principu
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Smeták, T., - Šimler, M.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Výzkumná zpráva o postupu prací a o dosažených výsledcích za rok 2016; projekt MACRec
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Valentová, T. - Suda, J., - Čížková, Z.
  [Research Report] 2016. Report no. MACRec_2016.
  2016

 • The influence of peritubular and intertubular dentin for the development of the micromechanical properties
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Trabecular structures of dental implants formed by 3D printing and their mechanical properties
 • Řehounek, L. - Denk, F., - Jíra, A.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  Czechia. Patent Application.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A.
  Czechia. Patent CZ 306457. 2016-12-21.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Lerach, AL
  Czechia. Patent CZ 306456. 2016-12-21.
  2016

 • EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ RYCHLOSTI VYSYCHÁNÍ DUSANÉ NEPÁLENÉ HLÍNY
 • Otcovská, T. - Padevět, P., - Mužíková, B.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 341-346. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Výzkumná zpráva popisující postup prací a dosažené výsledky za rok 2016
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T., - Fišer, M.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • Vyhodnocování kontaktních úhlů pomocí obrazové analýzy
 • Tesárek, P.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.
  2016

 • Víceúrovňová analýza chování ocelové vystýlky předpjatého betonového kontejnmentu
 • Bílý, P. - Kohoutková, A. supervisor - Čajka, R. opon. - Vítek, J. opon., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2016-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by A. KOHOUTKOVÁ.
  2016

 • CONSTITUTIVE MODEL OF STEEL FIBRE REINFORCEDCONCRETE SUBJECTED TO HIGH TEMPERATURES
 • Blesák, L. - Goremikins, V. - Wald, F., - Sajdlová, T.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(6)(417), 417-424. ISSN 1210-2709.
  2016

 • MODELOVÁNÍ KOROZE VÝZTUŽE VLIVEM CHLORIDŮ V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
 • Hájková, K. - Šmilauer, V. - Jendele, L., - Červenka, J.
  In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. pp. 1-6. ISBN 978-80-906097-6-1.
  2016

 • ThaLeS: Software Package
 • Rypl, R. - Sýkora, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Variati​onal_QC-damage
 • Rokoš, O.
  [Software] 2016.
  2016

 • Variati​onal_QC-plasticity
 • Rokoš, O.
  [Software] 2016.
  2016

 • A Galerkin view of FFT-based homogenization methods
 • Zeman, J. - Vondřejc, J. - Marek, I. - Mishra, N. - de Geus, T. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D
  In: ECCOMAS Congress 2016. Paříž: ECCOMAS, 2016. ISBN 978-618-82844-0-1.
  2016

 • Adaptive Techniques in Variational Quasicontinuum Method
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Beex, L.A.A., - Peerlings, R.H.J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, Université catholique de Louvain. 2016-09-08.
  2016

 • Fourier spectral methods in image-based homogenization of composites with complex microstructure
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké určení technické v Praze. 2016-10-12.
  2016

 • Variationally-based quasi-continuum methods for discrete dissipative systems
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Matematicko-fyzikální fakulta UK. 2016-11-24.
  2016

 • Numerical Modeling of Fresh Concrete Flow through Porous Medium
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Zkušební série lehkých mobilních ochranných bariér
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Jelínek, V.J.
  [Functional Sample] 2016.
  2016

 • Návrh robustního experimentu založený na globální citlivosti
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Janouchová, E. - Chleboun, J., - Jarušková, D.
  [Invited unpublished scientific lecture] Janov nad Nisou: 2016-06-20.
  2016

 • Tunnel 2D3D: FEM Program for Modeling Tunnel-Structure Interaction
 • Šejnoha, M. - Janda, T., - Šejnoha, J.
  In: Underground construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2016. pp. 94. ISBN 978-80-906452-1-9.
  2016

 • Modeling of variable stiffness of soil
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Kadlíček, T.
  In: Underground construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2016. pp. 101. ISBN 978-80-906452-1-9.
  2016

 • Comparing nano and macroindentation in search for microbril angle in spruce
 • Kucíková, L. - Vorel, J. - Hrbek, V. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance and Optimum Design of Structures and Materials II. Southampton: WIT Press, 2016. ISBN 978-1-78466-143-4.
  2016

 • Finite element models for laminated glass units with viscoelastic interlayer for dynamic analysis
 • Janda, T. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance and Optimum Design of Structures and Materials II. Southampton: WIT Press, 2016. ISBN 978-1-78466-143-4.
  2016

 • General method for simulating laboratory tests with constitutive models for geomechanics
 • Janda, T. - Mašín, D.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2016, 41(2), 304-312. ISSN 0363-9061.
  2016

 • CZECH FLUID SULFOCALCIC ASH AND FLY ASH
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Formáček, P. - Snop, R. - Peterová, A. - Cílová, Z., - Kopecký, L.
  Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 344-352. ISSN 0862-5468.
  2016

 • Calibration and Validation of Material Models for Concrete
 • Vorel, J.
  Praha: Defense date 2016-10-13. Associate Professor Lecture. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.
  2016

 • Effective Properties of Wood
 • Vorel, J. - Kucíková, L. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, pp. 262.
  2016

 • Dynamická relaxace - kritický útlum u membránových konstrukcí
 • Hüttner, M. - Fajman, P., - Máca, J.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 1-9. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Ncorr_post_v2
 • Nežerka, V. - Somr, M., - Antoš, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Mechanical Response of Composites with Respect to Inclusion Interaction
 • Šulc, S.
  Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. CTU RCTU. CTU Archive.
  2016

 • Wang Tiles with Adaptive Edges in Material Engineering
 • Šedlbauer, D.
  In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 119-120. ISBN 978-80-261-0647-0.
  2016

 • Low-Rank Approximation of Stochastic Systems
 • Kučerová, A. - Havelka, J., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
  2016

 • Using GPU Computing for the Solution of a CDEM Problem
 • Vančík, V. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Micro-scale Quantities in Heterogeneous Stochastic Microstructures by Means of Wang Tiles
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 270.
  2016

 • μMECH, The Micromechanics Library
 • Svoboda, L. - Šulc, S. - Janda, T. - Vorel, J., - Novák, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 100 148-160. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Korelační vztahy pro hypoplastický model jemnozrnných zemin
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2016. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2016. pp. 39-44. ISBN 978-80-87920-04-6.
  2016

 • Approximation methods for post-processing of large data from the finite element analysis
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2016, 11(3), 165-176. ISSN 1788-1994.
  2016

 • LAMINATED GLASS STRUCTURES IN BENDING: TIME/TEMPERATURE-DEPENDENT FINITE ELEMENT MODELS
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 610-613. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Latin Hypercube Designs for Meta-Model Construction Based on Quasi-Random Sequences
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 186.
  2016

 • Robust Experiment Design for Identication of Thermophysical Parameters Part I: Acceleration Using Polynomial Chaos Expansion and Sobol Indicies
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Janouchová, E.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 147.
  2016

 • VLIV POŠKOZENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU NA JEHO DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Macho, M. - Schindler, J. - Fišer, M., - Vender, B.
  In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2016. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2016. pp. 337-343. ISBN 978-80-86604-68-8.
  2016

 • Jaký je potenciál mechano-chemické aktivace u vybraných vedlejších produktů či recyklátů?
 • Valentin, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Karra´a, G., - Faltus, M.
  In: Podkladní vrstvy a podloží vozovek. Praha 4: PRAGOPROJEKT,a.s., 2016. pp. 53-65. ISBN 978-80-903925-8-8.
  2016

 • SOUDRŽNOST MODIFIKOVANÝCH KARBONOVÝCH VLÁKEN S CEMENTOVOU MATRICÍ: PLAZMATICKÉ ÚPRAVY
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Havrda, J. - Holub, P., - Tesárek, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 188-191. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Hygro-thermo-mechanical modeling of transport phenomena for simulation of building envelopes detachment
 • Maděra, J. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2016 (ICCMSE-2016). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1454-9.
  2016

 • Subdifferential-based implicit return-mapping operators in computational plasticity
 • Sysala, S. - Cermak, M. - Koudelka, T. - Kruis, J., - Zeman, J.
  Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2016, 96(11), 1318-1338. ISSN 0044-2267.
  2016

 • Vliv drceného vápence a mikromleté mramorové moučky jako náhrady za běžně využívaný písek: Makromechanick
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Šeps, K. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • Vliv uhlíkových vláken na mechanické vlastnosti cementového kompozitu
 • Tesárek, P. - Holub, P. - Havrda, J. - Antoš, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Plachý, T.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • A variational formulation of dissipative quasicontinuum methods
 • Rokoš, O. - Beex, L.A.A. - Zeman, J., - Peerlings, R.H.J.
  International Journal of Solids and Structures. 2016, 102-103 214-229. ISSN 0020-7683.
  2016

 • Software TunnelCond pro výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
 • Šmilauer, V. - Pruška, J., - Vítek, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Platforms for ICME
 • Hashibon, A - Babur, Ö - Hanzich, M - Houzeaux, G, - Patzák, B.
  In: Handbook of Software Solutions for ICME. Weinheim: WILEY - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2016. p. 533-564. ISBN 978-3-527-33902-0.
  2016

 • Multifunkční silikátový kompozit programovatelných vlastností nejen pro rychlé opravy cementobetonových konstrukcí
 • Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Reiterman, P.
  Materiály pro stavbu. 2016, 22(9), 34-37. ISSN 1213-0311.
  2016

 • Contact Angle Measurement Tool based on Image Analysis
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Antoš, J. - Trejbal, J., - Prošek, Z.
  [Software] 2016.
  2016

 • Vyhodnocení stavu železničního mostu u Červené nad Vltavou – experimentální část
 • Ryjáček, P. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Kuznetsov, S. - Pospíšil, S. - Michal, O. - Vachutka, T., - Glöckner, M.
  Časopis stavebnictví. 2016, 2016(09), 34-41. ISSN 1802-2030.
  2016

 • Dlouhodobý vývoj pevnosti cementové pasty s úletovým popílkem
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. pp. 54-59. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • ConTemp
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Mareš, T., - Patzák, B.
  [Software] 2016.
  2016

 • Low-Rank Approximation of Stochastic Systems
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 111.
  2016

 • Computational aspects of RBFN meta-models for reliability problems
 • Lepš, M. - Šmejkal, M.
  In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 69-70. ISBN 978-80-261-0647-0.
  2016

 • Vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Fládr, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29870. 2016-10-11.
  2016

 • Tenkovrstvá cementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29854. 2016-10-04.
  2016

 • Tenkovrstvá vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29855. 2016-10-04.
  2016

 • Tvarovka pro výplňové zdivo
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Šeps, K., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29871. 2016-10-11.
  2016

 • Tenkovrstvá cementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Lidmila, M.
  Czechia. Utility Model CZ 29872. 2016-10-11.
  2016

 • Plná betonová tvarovka
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Lidmila, M., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29873. 2016-10-11.
  2016

 • Silniční pojivo
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Suda, J. - Šedina, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29910. 2016-10-25.
  2016

 • Běžná cementová zdící malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29853. 2016-10-04.
  2016

 • Optimalizace vývoje teplot v masivních betonových konstrukcích s použitím semi-adiabatické kalibrace a víceúrovňového modelování
 • Šmilauer, V. - Matschei, T.
  [Verified Technology] 2016.
  2016

 • Multi-decade Creep of Concrete
 • Šmilauer, V. - Jirásek, M. - Havlásek, P. - Koudelka, T. - Bittnar, Z. - Kruis, J., - Vráblík, L.
  In: 31st Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 89-95.
  2016

 • Zhroucení budov Světového obchodního centra z hlediska stavební mechaniky
 • Bažant, Z. P. - Jirásek, M.
  Československý časopis pro fyziku. 2016, 66(5), 280-283. ISSN 0009-0700.
  2016

 • Micromechanical analysis of blended cement-based composites
 • Hlobil, M.
  Defense date 2016-10-14. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2016

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 32nd Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 12-18.
  2016

 • Applying Hypoplastic Model for Soft Soils to the Analysis of Anchored Sheeting Wall
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2016, 13(2 (182)), 125-136. ISSN 1214-9705.
  2016

 • CALIBRATION PROGRAM FOR FINE GRAINED SOILS
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 266-269. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • NUMERICAL MODELING OF FOUNDATION SLAB WITH CONCENTRATED LOAD
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2016, 11(3), ISSN 1788-1994.
  2016

 • CONCRETE PLASTICITY MODEL AND ITS APPLICATION TO PLANE STRESS STATE
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 150-153. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Finite Element Simulation of Four Point Bending of Laminated Veneer Lumber (LVL) Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Conference Proceedings, Prague Czech Republic Jul 07-08, 2016, 18(7) Part III. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2016. ISSN 2010-376X.
  2016

 • Zařízení pro zajištění kloubového uložení vzorku
 • Litoš, J. - Nežerka, V. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  Czechia. Utility Model CZ 29655. 2016-07-19.
  2016

 • Laboratorní zkoušky a optimalizace plastové příkopové tvarovky
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Somr, M.
  In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. ISBN 978-80-7561-005-8.
  2016

 • Computational Homogenization of Fresh Concrete Flow Around Reinforcing Bars
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 294-297. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Influence of the Oxygen Plasma Treatments on Surface Wettability of Glass Micro Fibers Used as Reinforcement in any Mortars
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 148-151. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Vliv plasmatické úpravy na vybrané vlastnosti svazků karbonových mikrovláken
 • Havrda, J. - Holub, P., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 88-92. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Parameter Identification Methodology
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Vliv rozptýlení uhlíkových mikrovláken na mechanické vlastnosti cementové matrice
 • Holub, P. - Havrda, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 52-58. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Sampling, Metamodeling and Statistical Interpretation
 • Lepš, M. - Myšáková, E.
  [Software] 2016.
  2016

 • Změna smáčivosti plazmaticky modifikovaných polymerních vláken v čase
 • Trejbal, J. - Prošek, Z., - Potocký, Š.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 36-40. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Soudržnost plazmaticky modifikovaných polymerních vláken s cementovou matricí
 • Trejbal, J. - Bartošová, L., - Fládr, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Vliv plazmatických modifikací na mechanické vlastnosti polymerních makro vláken
 • Strnad, P. - Trejbalová, H., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 28-31. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Comparison of Modulus of Elasticity of Glued Laminated Timber
 • Klapálek, P. - Prošek, Z., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 29-32. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Vlastnosti hlinˇených smˇesí v závislosti druhu použitého jílu a hodnotˇe vodního souˇcinitele
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 102-105. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Cable-Membrane Structures - Numerical Analysis and Practical Application
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. pp. 99-102. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Properties of the Superabsorbent Polymer in Cement Paste
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 40-43. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Dynamic stability of the Golden Gate Bridge deteriorated by roadway wind barriers
 • Buljac, A. - Hrvoje, K. - Pospíšil, S. - Macháček, M., - Král, R.
  In: Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation. Northeastern University, 2016.
  2016

 • An Experiment Focused on Fans Behaviour and Induced Grandstand Vibrations During a Football Match
 • Verner, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. p. 75-78. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation
 • Kuznetsov, S. - Pospíšil, S. - Macháček, M. - Michalcova, V. - Uruba, V. - Jonaš, P., - Kozmar, H.
  In: Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation. Northeastern University, 2016.
  2016

 • FINE RECYCLED CONCRETE POWDER USED AS FILLER AND CEMENT REPLACEMENT IN NEW CONCRETE
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Fládr, J., - Plachý, T.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 1320-1324. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Cement Paste with Recycled Concrete Powder: Long Term Development of the Strength
 • Topič, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Vliv mletí betonového recyklátu na vývin hydratačního tepla cementové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Influence of Finely Ground Recycled Concrete on Microstructure of Cement-Based Composite Material
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, George
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 111-115. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • NLD-10 Methods of identification of the characteristic length
 • Novák, J. - Horák, M. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0013-CTU.
  2016

 • Non-local Damage Mechanics (NLD-6) Validation Report
 • Novák, J. - Horák, M. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0012-CTU.
  2016

 • TC6: Report: Probabilistic life prediction of the thrust chamber
 • Myšáková, E. - Janouchová, E. - Horák, M. - Novák, J., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0008-CTU.
  2016

 • TC6: Report: Strategy for probabilistic life prediction
 • Myšáková, E. - Hlobilová, A. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0007-CTU.
  2016

 • TC1 - Parameter Identification Methodology: Final Report
 • Janouchová, E. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0006-CTU.
  2016

 • Bayesian Identification of Lattice Discrete Particle Model for Concrete
 • Sýkora, J. - Janouchová, E. - Kučerová, A. - Vorel, J., - Wendner, R.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 247.
  2016

 • Quantification of Aleatory Uncertainties in Properties of Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 122.
  2016

 • DETERMINATION OF STEEL CORROSION RATE
 • Hájková, K. - Šmilauer, V.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. p. 186-189. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • REINFORCEMENT CORROSION IN CONCRETE DUE TO CARBONATION AND CHLORIDE INGRESS UP AND BEYOND INDUCTION PERIOD
 • Hájková, K. - Jendele, L. - Šmilauer, V. - Sajdlová, T., - Červenka, J.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016.
  2016

 • Robust Experiment Design for Identification of Thermophysical Parameters - Part II: A Multi-objective Approach
 • Kučerová, A. - Hlobilová, A., - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 151.
  2016

 • Reliability-based Design Optimization Using Local Radial Basis Function Interpolations
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, pp. 204.
  2016

 • The Behavior of Fly Ash in Concrete Mixture
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Bittnar, Z. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 103-106. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Výstavba a monitoring VD Orlík
 • Zobal, O.
  Zpravodaj WTAcz. 2016,(1-2), 18-21. ISSN 1213-7308.
  2016

 • Běžná cementová zdící malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29828. 2016-09-27.
  2016

 • Vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra'a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29827. 2016-09-27.
  2016

 • Tenkovrstvá vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Fládr, J., - Šeps, K.
  Czechia. Utility Model CZ 29826. 2016-09-27.
  2016

 • Vliv mikrostruktury na smrštění cementového kompozitu s jemně mletým recyklovaným betonem
 • Hrůza, J. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 46-51. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Smrštění cementového kompozitu s odpadním materiálem na bázi vápence
 • Hlubocký, L. - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 66-71. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Vliv odpadní mikromleté mramorové moučky na hydrataci portlandského cementu
 • Prošek, Z. - Topič, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 59-65. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Problematika lomové procesní zóny cementové malty
 • Mužíková, B. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 117-122. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Shear fracture – testing mode II and determining fracture toughness
 • Mužíková, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 35-40. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Shear Fracture - Testing Configuration for Cement Paste in Mode II
 • Mužíková, B.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. pp. 103-104. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Quasicontinuum method combined with anisotropic microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: ISCAMI 2016 Book of Abstracts. Ostrava: Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy m, 2016, pp. 43.
  2016

 • Quasicontinuum method combined with anisotropic microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016,
  2016

 • External Thermal Insulation Composite System and Problem with Biodegradation
 • Ryparová, P. - Tesárek, P. - Rácová, Z., - Trejbal, J.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. p. 93-94. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Modelování materiálů s nepravidelnou mikrostrukturou pomocí kvazikontinua a mikroploškového modelu
 • Mikeš, K.
  In: Sborník konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-214-5311-1.
  2016

 • Comparison of quasicontinuum approaches using various levels of simplification
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 394-397. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Quasicontinuum simulation of nanotextile based on the microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 143-147. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Free warping analysis and numerical implementation
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 141-148. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Jednostranně opláštěné stěnové panely lehkých dřevěných skeletů
 • Celler, J. - Dolejš, J. - Pošta, J., - Hlavatá, V.
  Dřevo&Stavby PROFI speciál 2015. 2016,
  2016

 • ON THE ISOGEOMETRIC FORMULATION OF PLANAR CURVED BEAMS
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 138-141. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • TC2-3: Report: Sampling methodology
 • Myšáková, E. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  [Research Report] MUNICH: Astrium GmbH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0003-CTU.
  2016

 • Non-periodic representation of microstructures by means of Wang tiles: Level-set based design
 • Doškář, M. - Novák, J. - Zeman, J. - Sonon, B, - Massart, T. J.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016, Available from: https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/11982.pdf
  2016

 • Mechanical behaviour and durability of high volume fly ash cementitious composites
 • Haider, U. - Bittnar, Z. - Kopecký, L. - Bittnar, P. - Němeček, J. - Ali, A., - Pokorný, J.
  Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, 38 305-318. ISSN 1971-8993.
  2016

 • Cement-Based Composite with Recycled Concrete Powder: Development of Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 84-87. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Influence of Homogenization of Mixtures with Cement and Waste Micronized Marble Powder on Resulting Mechanical Properties of Cement Composites
 • Prošek, Z.
  In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 80-83. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Vnější kontaktní zateplovací systém budov odolný proti biodteriogenům
 • Ryparová, P. - Balík, L. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  Czechia. Utility Model CZ 29087. 2016-01-26.
  2016

 • Effect of a plasticizer and micronized stone powder on mechanical properties of a cement matrix
 • Tesárek, P. - Holub, P. - Havrda, J. - Fládr, J., - Prošek, Z.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Effect of particle size distribution waste micronized marble powder on the mechanical properties of the cement composite
 • Prošek, Z. - Šeps, K. - Topič, J., - Tesárek, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Modulus Mapping and Its Use to Determine the Effect Process of Drying on the Cells of Spruce
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 25-28. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • ACCELERATED CHLORIDE MIGRATION TESTS IN CONCRETE
 • Hlaváček, P. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 1-4. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • ELECTROCHEMICAL INJECTION OF NANOPARTICLES INTO CONCRETE
 • Němeček, J. - Hlaváček, P. - Kouřil, M, - Jamborová, T
  In: Proceedings of the RILEM Conference. Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016, Segment on Electrochemistry in Civil Engineering. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2016. pp. 81-87. Proceedings PRO 111. ISBN 978-2-35158-176-6.
  2016

 • Significant improvement in structural features,mechanical and physical properties of a novel CAR processed Al foam by nano-SiCp addition
 • Hosseini, SM - Habibolahzadeh, A - Králík, V., - Němeček, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2016, 670(2016), 342-350. ISSN 0921-5093.
  2016

 • COMBINED INVESTIGATION OF LOW-SCALE FRACTURE IN HYDRATED CEMENT ASSESSED BY NANOINDENTATION AND FIB
 • Němeček, J. - Hrbek, V. - Polívka, L, - Jager, A
  In: 9th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Fracture Mechanics for Concrete and Concrete Structures, 2016. pp. 1-6.
  2016

 • Tensile strength of hydrated cement paste phases assessed by micro- bending tests and nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V. - Šmilauer, V. - Polívka, L, - Jager, A
  Cement and Concrete Composites. 2016, 73(2016), 164-173. ISSN 0958-9465.
  2016

 • Microstructure of lime and lime-pozzolana pastes with nanosilica
 • Nunes, C - Slížková, Z - Stefanidou, M, - Němeček, J.
  Cement and Concrete Research. 2016, 83(2016), 152-163. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Influence of nano-SiCp on the foamability and microstructure of Al/TiH2 foam sheet manufactured by continual annealing and roll-bonding process
 • Hosseini, SM - Habibolahzadeh, A - Koudelková, V., - Němeček, J.
  Materials & Design. 2016, 97(2016), 483-491. ISSN 0264-1275.
  2016

 • Part 1 Classification of brown coal raw fly ash fractions by wet, magnetic separation methods, and determination of physical, morphological, and chemical properties of separated fractions
 • Haider, U.
  Cement Wapno Beton. 2016, ISSN 1425-8129.
  2016

 • Influence of distribution of finger joints and timber flaws on the damage evolution of laminated glued timber beams during four point bending
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2016 CD-ROM Proceedings. Wien: Vienna University of Technology, 2016. ISBN 978-3-903039-00-1.
  2016

 • Mechanical Properties of Refractory Composites with Granulated Ceramic Fibers
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2016.
  2016

 • Compressive Strength and Dynamic Modulus of Elasticity of the Concrete from the Dam Orlík
 • Zobal, O. - Plachý, T., - Padevět, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Tensile failure of mortar and concrete: a microfracturemechanics-inspired damage model including size-effect
 • Hlobil, M. - Göstl, M. - Burrus, J. - Hellmich, Ch., - Pichler, B.
  In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 87. ISBN 978-80-214-5357-9.
  2016

 • Impact of surface plasma treatment on the performance of PET fiber reinforcement in cementitious composites
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Tesárek, P. - Fládr, J. - Antoš, J. - Somr, M., - Nežerka, V.
  Cement and Concrete Research. 2016, 89 276-287. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Influence of Recycled Materials on Resulting Mechanical Properties of Cement Composites
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Trejbal, J. - Šeps, K., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 53-56. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • ConTemp – A virtual thermo-mechanical simulator for hydrating reinforced concrete blocks with extension to service life
 • Šmilauer, V. - Baquerizo, L - Matschei, T - Havlásek, P. - Leal Da Silva, W., - Hájková, K.
  In: Service Life of Cement-Based Materials and Structures. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2016. pp. 463-472. ISBN 978-2-35158-172-8.
  2016

 • Influence of metakaolin addition on fracture properties of refractory concretes reinforced with basalt fibres
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Cement Wapno Beton. 2016, 21(3), 140-148. ISSN 1425-8129.
  2016

 • Multi-Objective Reliability-Based Design Optimization using Subset Simulation Enhanced by Meta-Models
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 427-440.
  2016

 • DETERMINING THE ROLE OF INDIVIDUAL FLY ASH PARTICLES IN INFLUENCING THE VARIATION IN THE OVERALL PHYSICAL, MORPHOLOGICAL, AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY ASH
 • Haider, U. - Bittnar, Z. - Kopecký, L. - Šmilauer, V. - Pokorný, J. - Záleská, M. - Prošek, Z., - Hrbek, V.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 265-282. ISSN 1210-2709.
  2016

 • RESPONSE OF HIGH-PERFORMANCE FIBRE REINFORCED CONCRETE REINFORCED BY TEXTILE REINFORCEMENT TO IMPACT LOADING
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 328-335. ISSN 1210-2709.
  2016

 • Micromechanical characteristics of hardly deformable Mg alloys
 • Gupta, S. - Petráňová, V. - Hrbek, V., - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 33-36. Defect and Diffusion Forum. ISSN 1662-9507.
  2016

 • Nanoindentation assessed fracture toughness of cement paste
 • Němeček, J. - Hrbek, V.
  In: Local Mechanical Properties. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 186-189. Defect and Diffusion Forum. ISSN 1662-9507.
  2016

 • Impact of hydrophobic modifications on microstructure and micromechanics of cementitious material
 • Hrbek, V. - Petráňová, V., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 218-221. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Deterioration and assessment of steel bridges
 • Ryjáček, P. - Stančík, V. - Macho, M., - Polák, M.
  In: Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks - Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016. Leiden: CRC Press/Balkema, 2016. pp. 1188-1195. ISBN 9781138028517.
  2016

 • Coefficients of Transverse Contraction of the Wood Cell Constituents and their Effect on the Cell Behavior
 • Hlavatá, V. - Kuklík, P., - Hataj, M.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 20-24. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015)
 • Kostelecká, M. ed. - Kuklík, P. ed.
  Praha, 2015-11-12/2015-11-13. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Potentials for Using Pulverized (Micro-Milled) Mineral Waste Materials as Stabilizing Agents or Fillers in Cold Recycled Mixes
 • Suda, J. - Čížková, Z. - Topič, J. - Valentin, J., - Tesárek, P.
  In: Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Solutions in Asphalt Pavements. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2016. pp. 29-37. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8005-2.
  2016

 • ZaKo – software pro výpočet zatlačení kolejnice
 • Krejčiříková, H. - Somr, M. - Nežerka, V., - Hřebíček, Z.
  [Software] 2016.
  2016

 • Compression and reconstruction of random microstructures using accelerated lineal path function
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  Computational Materials Science. 2016, 122 102-117. ISSN 0927-0256.
  2016

 • Variational Quasicontinuum methods for lattice structures with plasticity and localized damage
 • Rokoš, O. - Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Luxembourg: Computational Science Seminar, University of Luxembourg. 2016-07-20.
  2016

 • Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016
 • Tesárek, P. ed. - Somr, M. ed., - Nežerka, V. ed.
  Praha, 2016-06-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství"
 • Valentin, J. ed. - Čížková, Z. ed. - Nežerka, V. ed., - Somr, M. ed.
  Praha, 2016-06-20. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Dependence of Compressive Strength of Rammed Earth on Used Clay Composition
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. pp. 107-108. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Použitelnost illiticko-kaolinitického jílu v nosných konstrukcích z dusané hlíny
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE ZDRAVÉ DOMY 2016. Brno: Fakulta architektury, 2016. pp. 114-122. ISBN 978-80-904593-3-5.
  2016

 • Hydrothermal Conditions Influence on Aluminous Cement Pastes with Metakaolin
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 313-314. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Application of Fibers in Refractory Composites
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 321-322. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2015
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. Report no. LD12023/4.
  2016

 • Acceleration of Robust Experiment Design using Sobol Indices and Polynomial Chaos Expansion
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Janouchová, E. - Jarušková, D., - Chleboun, J.
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 411-426.
  2016

 • Bayesian calibration of lattice discrete particle model for concrete
 • Janouchová, E. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Vorel, J., - Wendner, Roman
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 399-410.
  2016

 • Residual properties of fiber-reinforced refractory composites with a fireclay filler
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2016, 56 27-32. ISSN 1210-2709.
  2016

 • Performance of Plasma Treated Polymer Macro-Fibers
 • Trejbal, J. - Fládr, J., - Kopecký, L.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • A comparative study on low-memory iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  Journal of Computational Physics. 2016, 321 151-168. ISSN 0021-9991.
  2016

 • Global topology weight optimization of 52-bar benchmark truss with discrete cross-sections
 • Tyburec, M. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 558-561. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • ON PARALLELIZATION OF ASSEMBLY OPERATIONS IN FINITE ELEMENT SOFTWARE
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 82-85. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Mechanical response of composites with respect to inclusion interaction
 • Šulc, S. - Janda, T., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 542-545. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Microstructure-informed Enrichment Functions in Extended Finite Element Method
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 130-133. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Epistemic Uncertainty Identification via Different Bayesian Inference Methods
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 246-249. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Synthesized Micromechanical Fields Based on the Synergy of Wang Tiles and FEM
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 622-625. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Comparison of different simulation techniques for reliability-based design optimization
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 474-477. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • PRESS Weighted Average Surrogate: Trial Tests in 2D
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 410-413. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Multiscale modeling of drying shrinkage and creep of concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  Cement and Concrete Research. 2016, 85 55-74. ISSN 0008-8846.
  2016

 • An integrated experimental-numerical study of the performance of lime-based mortars in masonry piers under eccentric loading
 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Litoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  Construction and Building Materials. 2016, 114 913-924. ISSN 0950-0618.
  2016

 • Hybridní panely s výztuhami ve tvaru I
 • Celler, J. - Dolejš, J. - Hlavatá, V., - Pošta, J.
  In: Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ Volyně, 2016. pp. 137-140. ISBN 978-80-86837-84-0.
  2016

 • Comparison of comprebive strength and young's modulus of cement samples with different types of aggregate
 • Topič, J. - Osvald, A. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Lidmila, M. - Valentin, J., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 207-210. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Influence of recycled concrete composition on its elastic stiffness
 • Prošek, Z. - Osvald, A. - Topič, J. - Valentin, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 288-291. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Approximation of large data from the finite element analysis allowing fast post-processing
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 97 17-28. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Behaviour of Fans During the Football Match
 • Verner, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 77-80. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • An Experimental Analysis of Grandstand Vibrations Caused by Crowd of Spectators during Two Football Matches
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 312-315. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • An Experimental Analysis of the Real Dynamic Behavior and the Reliability Verification of an Existing Footbridge
 • Fanfulová, E. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 308-311. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Detection of Cracks on Small Specimens Based on Modal Analysis
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 304-307. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Pulse Method used for Non-destructive Assessment of Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 231-234. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Micromechanical multiscale fracture model for compressive strength of blended cement pastes
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V., - Chanvillard, G.
  Cement and Concrete Research. 2016, 83 188-202. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 31st Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 21-25.
  2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Bodlák, D.B., - Goldmann, T.
  [Research Report] 2016. Report no. 3.
  2016

 • Experimentální a numerická analýza hliníkových pěn pomocí nanoindentace a víceúrovňového modelování
 • Králík, V.
  Praha: CTU Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05903-6.
  2016

 • EXPERIMENTAL ANALYSIS OF STRESS-STRAIN FIELD WITH STRESS CONCENTRATOR USING DIGITAL IMAGE CORRELATION
 • Jandejsek, I.
  Praha: CTU Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05890-9.
  2016

 • Damage Detection of Masonry Columns Using Modal Analysis
 • Hubka, J. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 49-52. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Changes of the properties of cement paste with fly ash exposed to the high temperature
 • Lovichová, R. - Padevět, P., - Fornůsek, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 138-143. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • OOFEM, ver. 2.4
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Kolařík, F. - Ohman, M. - Beňo, M. - Horák, M. - Dvořáková, E., - Mikeš, K.
  [Software] 2016.
  2016

 • Recycled Plastic Material Properties Defined by Nanoindentation
 • Procházková, Z. - Šejnoha, M. - Němeček, J., - Králík, V.
  Advanced Materials Letters. 2016, 7(1), 78-82. ISSN 0976-3961.
  2016

 • Artificial neural networks in the calibration of nonlinear mechanical models
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  Advances in Engineering Software. 2016, 95 68-81. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Comparison of Numerical Approaches to Bayesian Updating
 • Rosić, B. - Sýkora, J. - Pajonk, O. - Kučerová, A., - Matthies, H.
  In: Computational Methods for Solids and Fluids. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 427-462. Computational Methods in Applied Sciences. vol. 41. ISSN 1871-3033. ISBN 978-3-319-27996-1.
  2016

 • Cement Composite Reinforced with Synthetic Fibers: Comparison of Three-point and Four-point Bending Test Results
 • Topič, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 332-335. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Analysis of size effect on strength of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models
 • Havlásek, P. - Grassl, P., - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2016, 157 72-85. ISSN 0013-7944.
  2016

 • DiPro an open-source tool for processing of load-displacement diagram
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Antoš, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  [Software] 2016.
  2016

 • Mesoscale Modeling of Nonlinear Influence of Ambient Relative Humidity on Drying Shrinkage of Concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 129-134. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Compressive Strength of Lime-Based Mortars Reinforced by Micro Glass Fibers
 • Trejbal, J. - Kopecký, L., - Potocký, Š.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 292-295. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Effect of Reinforcement on Flexural Strength and Ductility of Gypsum-Based Composites with Recycled Wires from Automobile Tires
 • Tesárek, P. - Trejbal, J. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 348-351. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Composite Middle Lamella Hardness and Young’s modulus of Artificial Dried Spruce Wood by Nanoindentation
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 320-323. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • A jigsaw puzzle framework for homogenization of high porosity foams
 • Doškář, M. - Novák, J.
  Computers and Structures. 2016, 166 33-41. ISSN 0045-7949.
  2016

 • Effect of Curing Humidity on Stiffness of Cement Based Mortars with Recycled Fillers
 • Jarolím, M. - Osvald, A. - Nežerka, V. - Topič, J. - Ťoupek, R. - Antoš, J., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 19-22. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Development of Mechanical Properties of Cement Based Composites with Recycled Concrete Aggregate
 • Hrůza, J. - Topič, J. - Hlubocký, L., - Plachý, T.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 11-14. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Mechanical Properties of Gypsum Matrix Reinforced with Recycled Fibers
 • Hlubocký, L. - Hrůza, J. - Novák, L., - Topič, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 3-6. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Wang tilings in numerical homogenization
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 489-494. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Stochastic Wang tiles generation using the discrete element method
 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 392-398. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Plasticity Calculation of Plates Using Layered Model
 • Koudelka, T. - Fiedler, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 111-118. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Creep of the Four Month Old Cement Paste with Content of Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 251-254. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Creep of Eight Years Old Cement Paste
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 41-44. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Clay Building Materials and Their Properties
 • Žabičková, I. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 247-250. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Destructive and Nondestructive Evaluation of Frost Resistance of Cement Pastes with Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 296-299. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II
 • Padevět, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Influence of Fly Ash on Properties of Fresh and Hardened Cement Screed
 • Zobal, O. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Padevět, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 85-88. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Non-destructive Testing of Glued Laminated Timber Beams With Use of Pilodyn 6J – Method of Spike
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 23-26. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Analysis of Stability of Mode II Crack Growth
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 161-164. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Carrying Capacity Testing of Membrane Connection
 • Hüttner, M. - Fajman, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 15-18. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Optimized Wang Tiles Generation for Heterogeneous Materials Modelling
 • Šedlbauer, D. - Doškář, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 183-190. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Experimental Investigation of the Interface between Synthetic and Glass Fibers and Lime-Based Mortars
 • Přinosil, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 57-62. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Influence of Oxygen Plasma Surface Treatment of PET Micro Fibers on Flexural Strength of Reinforced Cement Pastes
 • Trejbal, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Ryparová, P., - Potocký, Š.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 73-76. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Influence of the Bell-Jar Magma Chamber Geometry on a Caldera Formation
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 165-169. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Replacement of Cement with Finely Ground Recycled Concrete: Influence on Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 69-72. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Approximation of Mechanical Fields around Short-Cylinder-Shaped Inclusions by Means of Artificial Neural Network
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 191-194. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Four-Node Quadrilateral Shell Element MITC4
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 99-104. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Compressive Strength of Unburned Clay Masonry
 • Žabičková, I. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 31-34. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Different Approaches to Parallelization of Vector Assembly
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  Applied Mechanics and Materials. 2016,(821), 341-348. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Wang Tiling for Microstructure-Informed Enrichment Functions: A One-Dimensional Study
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 105-110. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Comparison of DEM-Based Wang Tilings and PUC
 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 170-175. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Different Approaches to Parallelization of Sparse Matrix Assembly Operation
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 91-98. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Using 2D Digital Image Analysis to Locate Position of Micro Fibers in Cross-Sections of Fiber-Reinforced Concrete
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Fládr, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Prošek, Z.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 169-174. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Stochastic Model Calibration Based on Measurements from Different Experiments
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 135-140. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Tuning of Shape Parameters for Radial Basis Functions in Nonlinear Meta-Modeling
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 149-152. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Study on Multi-Objective Reconstruction of Random Media
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 153-160. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2015-09-17. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Estimation of Orthotropic Mechanical Properties of Wood Based on Non-Destructive Testing
 • Melzerová, L. - Kucíková, L. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Wood Research. 2016, 2016(61), 861-870. ISSN 1336-4561.
  2016

 • Multi-Functional High-performance Cement Based Composite
 • Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Litoš, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 53-56. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Nonlinear Behaviour of Concrete Foundation Slab
 • Koudelka, T. - Fiedler, J.
  Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 495-502. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Localization properties of Desmorat's anisotropic damage model
 • Jirásek, M. - Suárez, F.
  Computers and Structures. 2016, 174 139-153. ISSN 0045-7949.
  2016

 • Localization analysis of an energy-based fourth-order gradient plasticity model
 • Rokoš, O. - Zeman, J., - Jirásek, M.
  European Journal of Mechanics - A/Solids. 2016, 55 256-277. ISSN 0997-7538.
  2016

 • Enhancing engineered cementitious composite by external and internal hydrophobization
 • Hrbek, V. - Petráňová, V., - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 57-63. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Micromechanical Homogenization of Ultra-High Performance Concrete
 • Petráňová, V. - Sajdlová, T., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 518-525. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Lateral Vibration Induced by Crossing Pedestrian
 • Šána, V.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 176-182. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Assessment of Serviceability of the Footbridge Across Opatovska Street
 • Šána, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 263-266. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Algorithmic framework for stochastic Galerkin method
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 123-128. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian