Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2017

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • 8th Conference Nano & Macro Mechanics 2017
 • Bittnar, P. org. - Padevět, P. org. - Plachý, T. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org. - Mužíková, B. org., - Prošek, Z. org.
  [Conference Hosting] 2017.
  2017

 • Micronized recycled concrete as an alternative binder/active filler for stabilized and cold recycled mixtures
 • Čížková, Z. - Šedina, J. - Valentin, J. - Tesárek, P., - Karra´a, G.
  In: IRF Middle East & North Africa Regional Congress & Exhibition - Technical & Scientific Papers. Paris: IRF (International Road Federation), 2017. p. 620-630.
  2017

 • CATHIONIC CORROSION INHIBITORS FOR PROTECTION OF STEEL IN CHLORIDE CONTAMINATED CONCRETE
 • Lovasi, T. - Msallamova, S. - Kouril, M. - Jamborova, T. - Stoulil, J. - Němeček, J., - Šulc, R.
  In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 1361-1366. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
  2017

 • Modely pro hodnocení rizika poruch vlivem interakce dopravních a okolních staveb
 • Šejnoha, J. - Janda, T.
  [Software] 2017.
  2017

 • Thermo-mechanical simulations of early-age concrete cracking with durability predictions
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Jandová, K., - Baquerizo, L.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. p. 1-7. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-899X.
  2017

 • Dry Separation of Brown Coal Fly Ash, Determination of Properties of Separated Parts, and Their Application in High Volume Cementitious Pastes
 • Haider, U. - Bittnar, Z. - Ali, A. - Kopecký, L. - Šmilauer, V. - Bittnar, P., - Pokorný, J.
  Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2017, 61(3), 590-601. ISSN 0553-6626.
  2017

 • Analysis of Tensile Strength in Bending of Plasterboard with Use of Optical Correlation
 • Zobal, O. - Litoš, J., - Antoš, J.
  In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 459-463. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Modeling thermomechanical damage mechanisms of concrete
 • Pohl, C. - Unger, J.F.
  In: Coupled Problems in Science and Engineering VII. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. ISBN 978-84-946909-2-1.
  2017

 • Obtaining macroscopic properties from a mesoscale thermomechanical model of concrete
 • Pohl, C. - Unger, J.F.
  In: 7th GACM Colloquium on Computational Mechanics for Young Scientists from Academia and Industry : proceedings ; a conference under the auspice of the German Association for Computational Mechanics (GACM) ; 11 - 13 October 2017, Stuttgart, Germany. Stuttgart: Universitaet Stuttgart, 2017.
  2017

 • Experimental and numerical analysis of tensile properties of textile reinforced concrete with steel fibres
 • Machovec, J. - Vogel, F. - Linforth, S., - Konvalinka, P.
  In: Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 275-280. ISSN 1013-9826. ISBN 9783035710793.
  2017

 • The Occurrence of Synchronized Jumping Crowd at Sports Stadiums
 • Verner, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 152-156. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Wang Tiles Local Tilings Created by Merging Edge-compatible Finite Element Meshes
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Doškář, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 162-165. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Micromechanical quantities based on Wang tiles with local tilings
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Doškář, M.
  In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 159-160. ISBN 978-80-261-0748-4.
  2017

 • DRYING CHARACTERISTIC OF RAMMED EARTH WITH ILLITIC-KAOLINITIC CLAY CONTENT
 • Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 89-92. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • PORUCHY STAVEB Z NEPÁLENÉ HLÍNY PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ VODY A LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI NEPÁLENÉ HLÍNY VE VODĚ
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Proceedings of 15th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2017. p. 9-14. ISBN 978-80-227-4732-5.
  2017

 • Využití povrchově modifikovaných polymerních a skleněných mikro-vláken jako výztuž v cementových kompozitních materiálech
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Fládr, J., - Tesárek, P.
  In: 14. konference Speciální betony 2017. Praha: Sekurkon, 2017. p. 11-17. ISBN 978-80-86604-73-2.
  2017

 • Modeling Chloride Migration in Reinforced Concrete
 • Němeček, J. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Němečková, J.
  In: ICCES 2017 International Conference on Computational & Experimental Engineering and Science. Coimbra: ITeCons - Institute for Research and Technological Dev. in Construction Sciences, 2017. p. 1-6.
  2017

 • Microstructure and Micromechanical Properties of Mg Microtubes Prepared by Laser Dieless Drawing
 • Jäger, A. - Tesař, K. - Němeček, J. - Minenin, A., - Němeček, J.
  In: Book of Abstracts - LMP 2017. Košice: IMR SAS, 2017. pp. 24-25.
  2017

 • Fracture Properties of Cement Studied by Nanoindentation and FIB
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: Book of Abstracts - LMP 2017. Košice: IMR SAS, 2017. pp. 10.
  2017

 • VARIATIONALLY-BASED EFFECTIVE DYNAMIC THICKNESS FOR LAMINATED GLASS BEAMS
 • Schmidt, J. - Zemanová, A. - Janda, T. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 109-114. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního silikátového kompozitu
 • Kolář, K. - Bažantová, Z., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent CZ 306663. 2017-03-15.
  2017

 • Interfacial shear strength enhancement of polymeric macro-fibers via plasma treatment
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Kopecký, L.
  Advanced Materials Proceedings. 2017, 2(12), 789-792. ISSN 2002-4428.
  2017

 • Methodology for Measuring the Shear Stress of Plasterboards
 • Zobal, O. - Jára, R., - Hataj, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 157-161. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Evaluation of Micromechanical Properties of Carbon Fiber Fabric Using Nanoindetation
 • Klapálek, P. - Prošek, Z. - Jíra, A., - Melzerová, L.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 66-70. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Flutter and galloping of cable-supported bridges with porous wind barriers
 • Buljac, A. - Kozmar, H. - Pospíšil, S., - Macháček, M.
  Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2017, 2017(171), 304-318. ISSN 0167-6105.
  2017

 • NUMERICAL ANALYSIS OF RURAL TIMBER FRAMED MASONRY INFLUERNCED BY SHALLOW FOUNDATION
 • Ramesh, M. - Kuklík, P., - Hlavatá, V.
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions PROHITECH´17. Lisboa: IST Press, 2017. ISBN 978-989-8481-58-0.
  2017

 • The Influence of Microfibril Angle on the Wood Stiffness Parameters
 • Vaněrek, J. - Martínek, R. - Čada, P., - Kuklík, P.
  In: Procedia Engineering. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 259-264. vol. 195. ISSN 1877-7058.
  2017

 • Several comments on numerical modeling of shallow foundations
 • Ramesh, M. - Kuklík, P., - Válek, M.
  In: Procedia Engineering. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 73-80. vol. 195. ISSN 1877-7058.
  2017

 • Multiscale hierarchical modeling of concrete
 • Šmilauer, V.
  Defense date 2018-04-04. Doctoral Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2017

 • Additive manufacturing of tiles with functionally oriented geometry
 • Novák, J. - Tyburec, M. - Somr, M., - Janda, T.
  [Verified Technology] 2017.
  2017

 • Comparison of Creep of the Cement Pastes Included Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017. ISSN 2261-236X.
  2017

 • Creep of Unfired Clay Mortar Based on Illitic Clay
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 472-476. ISBN 9788055331676.
  2017

 • Pasportizace stavu CB desky, posouzení návrhu opravy, úsek D5, km 150,700 – 144,600
 • Mondschein, P. - Kopecký, L.
  [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Road Structures, 2017. Report no. ZP/136002/2017.
  2017

 • Vliv hydraulických gradientů a kolísání hladiny podzemních vod na stabilitu staveb
 • Kuklík, P. - Brouček, M.
  Zpravodaj ČSVTS. 2017, 2017(43), 48-51.
  2017

 • Random Heterogeneous Materials: Wang Tile Size vs Circular Particle Packing
 • Šedlbauer, D.
  In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 127-128. ISBN 978-80-261-0748-4.
  2017

 • Dynamic response of footbridges with tuned mass dampers
 • Máca, J.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-8981.
  2017

 • The dynamic behavior of the extremely skew railway bridge “Oskar“
 • Ryjáček, P. - Polák, M. - Plachý, T., - Kašpárek, J.
  In: 2nd International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4-7 September 2017, Funchal, Madeira, Portugal. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 1051-1056. Procedia Structural Integrity. vol. 5. ISSN 2452-3216.
  2017

 • DIFFERENT VIEWS ON ADDITIONAL RANDOM PARAMETERS IN EXPERIMENT DESIGN FOR THERMOPHYSICAL PARAMETERS ESTIMATION
 • Jarušková, D. - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2017. National Technical University of Athens, 2017. p. 543-553. 1. ISBN 978-618-82844-4-9.
  2017

 • 複数微細ひび割れ型繊維補強セメント複合材料
 • Kanda, T. - Sakata, N. - Hayashi, D. - Hashimoto, M. - Nagai, K. - Suryanto, B. - Maekawa, K., - Kabele, P.
  Japan. Patent JP 6214393 B2. 2017-10-18.
  2017

 • Chemical processes
 • Schlangen, E. - van Zijl, G., - Kabele, P.
  In: A Framework for Durability Design with Strain-Hardening Cement-Based Composites. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2017. p. 79-100. RILEM State-of-the-Art Reports. vol. 22. ISSN 2213-204X. ISBN 978-94-024-1012-9.
  2017

 • Strain-Hardening Cement-Based Composites
 • Mechtcherine, V. ed. - Slowik, V. ed., - Kabele, P. ed.
  Dresden, 2017-09-18/2017-09-20. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2017. RILEM Bookseries. ISSN 2211-0844. ISBN 978-94-024-1193-5.
  2017

 • A Dynamic Analysis of the Cable-Stayed Footbridge in Čelákovice Town
 • Šána, V. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 2877-2882. vol. 199. ISSN 1877-7058.
  2017

 • Free vibration analysis of laminated glass beams using dynamic effective thickness and other approaches
 • Zemanová, A. - Zeman, J. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1122-1125. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Challenges of Finite Element Discretization of Wang Cubes
 • Rypl, D. - Doškář, M.
  In: Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. Lublin: Lublin University of Technology, 2017. ISBN 978-83-7947-264-2.
  2017

 • Metodika pro moderní metodu měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2017.
  2017

 • Verifikace a aplikace in situ moderní metody pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: Sanace 2017 - sborník recenzovaných přednášek. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2017. p. 71-80. ISBN 978-80-214-5499-6.
  2017

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: Sborník příspěvků 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. Brno: Sekurkon, 2017. p. 197-202. ISBN 978-80-86604-71-8.
  2017

 • FICTITIOUS DOMAIN METHOD FOR NUMERICAL SIMULATION OF INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLOW AROUND RIGID BODIES
 • Beňo, M. - Patzák, B.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(4), 245-251. ISSN 1210-2709.
  2017

 • Balisticky odolná lehká bariéra
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J., - Konvalinka, P.
  [Prototype] 2017.
  2017

 • Zábradelní panely z UHPC pro rekonstrukci mostu v městě Sázava
 • Tichý, J. - Ryjáček, P. - Šmilauer, V. - Slánský, B.Jr., - Ševčík, S.
  In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. p. 1-11. ISBN 978-80-906759-0-2.
  2017

 • WATER ABSORPTION CAPACITY COEFFICIENT AND MASS MOISTURE OF RAMMED EARTH MATERIAL
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 85-88. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  Czechia. Patent CZ 307126. 2017-12-13.
  2017

 • Trabekulární struktura 1
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2017.
  2017

 • Modelling of Synchronized Jumping Crowds on Grandstands
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 645-652. vol. 190. ISSN 1877-7058.
  2017

 • On Random Spatial Distribution of Active Crowds on Grandstands and Their Effects on Dynamic Response
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 2838-2843. vol. 199. ISSN 1877-7058.
  2017

 • Synthesized Enrichment Functions for Extended Finite Element Analyses with Fully Resolved Microstructure
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 29-34. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • MEFEL 2017
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2017.
  2017

 • METR 2017
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2017.
  2017

 • GEFEL2017
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2017.
  2017

 • Two-scale framework for coupled problems
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017, ICCMSE 2017. New York: AIP Conference Proceedings, 2017. vol. 1906. ISBN 9780735415966.
  2017

 • Processor farming in two-level analysis of historical bridge
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Šejnoha, M.
  In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017, ICCMSE 2017. New York: AIP Conference Proceedings, 2017. vol. 1906. ISBN 9780735415966.
  2017

 • Processor Farming Method for Multi-Scale Analysis of Masonry Structures
 • Krejčí, T. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). New York: AIP Conference Proceedings, 2017. AIP Conference Proceedings. vol. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
  2017

 • Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport on Parallel Computers
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). New York: AIP Conference Proceedings, 2017. AIP Conference Proceedings. vol. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
  2017

 • Wang Tile Size in Terms of Circular Particle Dynamics
 • Šedlbauer, D.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 102-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Hierarchical stochastic model of terrain subsidence during tunnel excavation
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-8981.
  2017

 • Calibration of model for laminated glass polymer interlayer based on rheometer data
 • Schmidt, J. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 1-7. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • EXPERIMENTAL DETERMINATION OF VISCO-ELASIC PROPERTIES OF LAMINATED GLASS INTERLAYER
 • Schmidt, J. - Janda, T. - Šejnoha, M., - Valentin, J.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 850-853. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • PARALLEL APPROACH TO SOLVE OF THE DIRECT SOLUTION OF LARGE SPARSE SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 50-53. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Pedestrian load models of footbridges
 • Máca, J. - Štěpánek, J.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2017. ISSN 2261-236X.
  2017

 • Digital image analysis for assessment of contact angles and stiffness of fiber reinforcement
 • Nežerka, V. - Hlůžek, R., - Trejbal, J.
  In: PROCEEDINGS OF ISER 94th INTERNATIONAL CONFERENCE. IRAJ, 2017. p. 10-12. ISBN 978-93-87405-61-5.
  2017

 • Microanalysis of Interfacial Tranzition Zone between Surface Modified Polymeric Fibers and Cement Matrix
 • Prošek, Z. - Rácová, Z. - Trejbal, J., - Hrbek, V.
  In: Nanotech / Biotech / Surtech Middle East 2017. Dubai: Science, Engineering, Technology Conferences Organisers, 2017.
  2017

 • Plasma treatment impact on physical and chemical properties of polymeric fibers
 • Hlůžek, R. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Fládr, J., - Potocký, Š.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 49-54. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Performance of cement composites reinforced with surface-modified polypropylene micro- and macro-fibers
 • Antoš, J. - Dejdar, L. - Trejbal, J., - Prošek, Z.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 11-15. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Pullout behavior of oxygen plasma treated polymer fibers from cement matrix
 • Trejbal, J. - Horová, T., - Prošek, Z.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 130-134. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • HYDRATION PROCESS AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE WITH RECYCLED CONCRETE POWDER AND SILICA SAND POWDER
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 125-129. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Influence of Distribution of Finger Joints and Timber Flaws on the Damage Evolution of Laminated Glued Timber Beams
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 280-285. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Ověření chování skloviny pru určení lomové houževnatosti
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 52. ISBN 978-80-01-06195-4.
  2017

 • Combining Homogenization, Indentation and Bayesian Inference in Estimating the Microfibril Angle of Spruce
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Vorel, J. - Kucíková, L., - Padevět, P.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 310-317. vol. 190. ISSN 1877-7058.
  2017

 • ADAPTIVE QUASICONTINUUM SIMULATION OF ELASTIC-BRITTLE DISORDERED LATTICES
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 80-84. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • GEOMETRICAL OPTIMIZATION OF DENTAL IMPLANTS WITH REGARD TO OSSEOINTEGRATION
 • Řehounek, L. - Denk, F., - Jíra, A.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 97-101. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Výzkumná zpráva o vyhodnocení podélných odporů monitoringu
 • Kašpárek, J. - Stančík, V. - Ryjáček, P. - Polák, M., - Rotter, T.
  [Research Report] 2017.
  2017

 • Numerical benchmark campaign of COST Action TU1404 – microstructural modelling
 • Wyrzykowski, M. - Sanahuja, J. - Charpin, L. - Šmilauer, V., - Hájková, K.
  RILEM Technical Letters. 2017, 2(1), 99-107. ISSN 2518-0231.
  2017

 • MICRO-MECHANICAL PERFORMANCE OF CONCRETE USED AS RECYCLED RAW MATERIAL IN CEMENTITIOUS COMPOSITE
 • Hrbek, V. - Koudelková, V. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 55-60. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • EVALUATION OF EFFECTIVE PROPERTIES OF BASALT TEXTILE REINFORCED CERAMIC MATRIX COMPOSITES
 • Valentová, S. - Hrbek, V., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 142-147. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • USING HOMOGENIZATION AND NANOINDENTATION FOR MICROFIBRIL ANGLE DETERMINATION OF SPRUCE
 • Kucíková, L. - Hrbek, V. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 71-74. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Three-dimensional isogeometric curved beam element with locking treatment and its computational performance
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Proceedings of V International Conference on Isogeometric Analysis. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017.
  2017

 • On development of the interactive design tool based on Isogeometric analysis
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-42. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Výzkumná zpráva popisující postup prací a dosažené výsledky za rok 2017
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T. - Valentin, J., - Fišer, M.
  [Research Report] 2017.
  2017

 • TIME DEPENDENCE OF BONDING CAPACITY OF PLASMA-TREATED POLYMER FIBERS
 • Trejbal, J. - Somr, M., - Antoš, J.
  In: PROCEEDINGS OF ISER 94th INTERNATIONAL CONFERENCE. IRAJ, 2017. p. 13-16. ISBN 978-93-87405-61-5.
  2017

 • IMPACT OF SURFACE PLASMA TREATMENT ON THE PERFORMANCE OF PET SCATTERED FIBER REINFORCEMENT
 • Antoš, J. - Trejbal, J.
  In: PROCEEDINGS OF ISER 94th INTERNATIONAL CONFERENCE. IRAJ, 2017. p. 17-20. ISBN 978-93-87405-61-5.
  2017

 • Coupled Simulation for Fire-Exposed Structures using CFD and Thermo-Mechanical Models
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Long-Time Investigation of Cement Composite Material with Micronized Waste Marble Powder: Dynamic Modules
 • Prošek, Z. - Topič, J.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 93-96. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • THE EFFECT OF PLASTICIZER ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE CEMENT PASTE WITH FINE GROUND RECYCLED CONCRETE
 • Hrůza, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 61-65. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Foamed Cement Composites: Detection of the Modulus of Elasticity Using Dic Analysis and Comparison with Other Methods
 • Ďureje, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 35-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • MuPIF, ver. 2.0
 • Patzák, B. - Šmilauer, V., - Horák, M.
  [Software] 2017.
  2017

 • OOFEM, ver. 2.5
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Horák, M. - Havlásek, P. - Dvořáková, E. - Kolařík, F. - Mikeš, K., - Ohman, M.
  [Software] 2017.
  2017

 • Modeling Adhesive Anchors in a Discrete Element Framework
 • Marcon, M. - Vorel, J. - Nincevic, K., - Wan-Wendner, R.
  Materials. 2017, 10(8), ISSN 1996-1944.
  2017

 • EFFECTIVE HEAT AND MOISTURE TRANSPORT PROPERTIES OF SPRUCE
 • Kucíková, L. - Vorel, J. - Sýkora, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 550-553. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • BACK ANALYSIS FOR DETERMINATION OF TENSION-SOFTENING DIAGRAM
 • Vorel, J. - Kabele, P.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1042-1045. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • The complex approach to optimization of composite bridges
 • Žitný, J. - Ryjáček, P., - Lepš, M.
  In: Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure. Londýn: Taylor & Francis Group, 2017. p. 1881-1890. ISBN 978-1-138-02847-0.
  2017

 • OPTIMIZATION-BASED APPROACH TO TILING OF FINITE AREAS WITH ARBITRARY SETS OF WANG TILES
 • Tyburec, M. - Zeman, J.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 135-141. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • COMPARISON OF FAILURE CRITERIA FOR WOOD IN TENSILE-SHEAR STRESS STATE
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 115-120. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2017-09-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Overview of Ensemble of Surrogates
 • Myšáková, E.
  In: Parametric Uncertainty. Braunschweig: Technical University of Braunschweig, 2017.
  2017

 • Comparison of Methods Used for Seismic Analysis of Structures
 • Čada, P. - Máca, J.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 20-28. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Modeling glulams in linear range with parameters updated using Bayesian inference
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Melzerová, L. - Nežerka, V., - Šejnoha, J.
  Engineering Structures. 2017, 138 293-307. ISSN 0141-0296.
  2017

 • Rehabilitation of Reinforced Concrete by Electrochemical chloride extraction and Nanoparticle Injection
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] University of California San Diego: UCSD. 2017-03-10.
  2017

 • Electrokinetic nanoparticle injection for remediating leaks in oil well cement
 • Němeček, J. - Li, L., - Xi, Y.
  Construction and Building Materials. 2017, 156 63-72. ISSN 0950-0618.
  2017

 • Static and dynamic responses of a novel Al nanocomposite foam/sandwich structure under bending, impact and quasi-static compression tests
 • Hosseini, S.M. - Habibolahzadeh, A., - Němeček, J.
  Journal of Sandwich Structures and Materials. 2017, 2017 1-22. ISSN 1099-6362.
  2017

 • Deformation of a prestressed liquid lens membrane
 • Pokorný, P. - Šmejkal, F. - Kulmon, P. - Novák, P. - Novák, J. - Mikš, A. - Horák, M., - Jirásek, M.
  Applied Optics. 2017, 56(34), 9368-9376. ISSN 1559-128X.
  2017

 • Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu
 • Hadraba, D. - Sovják, R. - Hošek, J. - Černý, R. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent CZ 307020. 2017-10-04.
  2017

 • Optimal shape of truss structures supporting protective walls
 • Procházka, P. - Válek, M.
  In: Safety and Security Engineering VII. Wessex: WIT PRESS, 2017. p. 108-120. ISBN 978-1-78466-211-0.
  2017

 • Modeling the impacts of explosion in enclosed spaces using discontinuous boundary element and finite volume methods
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: Boundary Elements and other Mesh Reduction Methods XXXX. Southampton: Witpress, 2017. p. 96-108. ISBN 978-1-78466-227-1.
  2017

 • Sensitivity Analysis of Laser Drawing Process of Mg tubes
 • Janouchová, E. - Lepš, M.
  In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISBN 978-80-261-0748-4.
  2017

 • CONSTRUCTION OF RANDOM FIELD BASED ON IMAGE ANALYSIS
 • Sýkora, J. - Kučerová, A., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 958-961. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Comparison of viscoelastic finite element models for laminated glass beams
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  International Journal of Mechanical Sciences. 2017, 131 380-395. ISSN 0020-7403.
  2017

 • Hydrophonic and Biocidal Properties of Electrospun SiO2 Nanofibers
 • Tichá, P. - Rácová, Z. - Sveshnikov, A. - Trejbal, J. - Baudys, M., - Demo, P.
  In: NANOCON 2017 ABSTRACTS. Ostrava: TANGER, 2017. ISBN 978-80-87294-78-9.
  2017

 • Processor farming in two-level analysis of historical bridge
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2017. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-66-9.
  2017

 • Hybrid parallel approach to homogenization of transport processes in masonry
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Šejnoha, M., - Koudelka, T.
  Advances in Engineering Software. 2017, 113 25-33. ISSN 0965-9978.
  2017

 • Coupled Hydro-Mechanical Model for Expansive Clays
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016). New York: AIP Conference Proceedings, 2017. AIP Conference Proceedings. vol. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
  2017

 • MODELING OF CHLORIDE MIGRATION IN CONCRETE
 • Němeček, J. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 710-713. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • NUMERICAL MODELLING OF EXPANSIVE CLAYS
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 502-505. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Numerical analysis of coupled heat and moisture transport in masonry
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Šejnoha, M., - Koudelka, T.
  Computers and Mathematics with Applications. 2017, 74(1), 229-248. ISSN 0898-1221.
  2017

 • Influence of alloying element Zn on the microstructural, mechanical and corrosion properties of binary Mg-Zn alloys after severe plastic deformation
 • Němec, M. - Jäger, A. - Tesař, K., - Gärtnerová, V.
  Materials Characterization. 2017, 2017(134), 69-75. ISSN 1044-5803.
  2017

 • An Additively Manufactured Modular Metamaterial Composed of a Single Cell
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Janda, T. - Doškář, M. - Zeman, J., - Novák, J.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 325-330. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • The Response of a SDOF System Driven by a Periodic Random Force
 • Šána, V. - Rokoš, O., - Máca, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. p. 153-158. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Influence of Stationary Vehicles on Bridge Aerodynamic and Aeroelastic Coefficients
 • Kozmar, H - Buljac, A - Pospíšil, S - Macháček, M. - Král, R, - Kuznětsov, S
  Journal of Bridge Engineering. 2017, 4(22), ISSN 1084-0702.
  2017

 • Aerodynamic and aeroelastic characteristics of typical bridge decks equipped with wind barriers at the windward bridge-deck edge
 • Buljac, A. - Kozmar, H. - Pospíšil, S., - Macháček, M.
  Engineering Structures. 2017, 2017(137), 310-322. ISSN 0141-0296.
  2017

 • Calculation of Shell Structures by Using Layered Model
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 306-309. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • ON PARALLELIZATION OF LINEAR SYSTEM EQUATION SOLVER IN FINITE ELEMENT SOFTWARE
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Proceedings of Engineering Mechanics 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 198-201. ISSN 1805-8248. ISBN 9788021454972.
  2017

 • Micromechanical performance of interfacial transition zone in fiber-reinforced cement matrix
 • Zacharda, V. - Němeček, J., - Štemberk, P.
  In: Fibre Concrete 2017. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 246. ISSN 1757-899X.
  2017

 • Study on time-dependent surface properties of plasma treated polymer micro-fibers
 • Trejbal, J. - Valentová, T. - Potocký, Š. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  In: European Advanced Materials Congress. Linkoping: VBRI Press AB, 2017. ISBN 978-91-88252-06-7.
  2017

 • Interfacial shear strength enhancement of polymeric macro-fibers via plasma treatment
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P. - Kopecký, L., - Potocký, Š.
  In: European Advanced Materials Congress. Linkoping: VBRI Press AB, 2017. ISBN 978-91-88252-06-7.
  2017

 • ASSESSMENT OF 2D-DIC STOCHASTIC PATTERNS
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Somr, M.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-10. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • Evaluation of glued laminated timber beams reinforced with carbon fiber fabric for use in FEM modelling
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 231-234. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Microscopic Analysis of Interfacial Transition Zone of Cementitious Composites Prepared by Various Mixing Procedures
 • Bílý, P. - Fládr, J. - Němeček, J., - Koudelková, V.
  In: 19. WASET Conference Proceedings. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. p. 2259-2263. San Francisco USA. vol. 19(9)XVIII. ISSN 2010-376X.
  2017

 • A Comparison of Spectators Induced Grandstand Vibrations and Fans Behavior during Two Ice Hockey Games between the Same Teams in the Regular Season and in the Playoffs
 • Polák, M. - Plachý, T., - Verner, M.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 510-515. vol. 190. ISSN 1877-7058.
  2017

 • An Experimental Study Focused on Spectators' Behavior and Induced Vibrations of a Reinforced Concrete Grandstand on a Football Stadium
 • Plachý, T. - Polák, M., - Verner, M.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 2871-2876. vol. 199. ISSN 1877-7058.
  2017

 • Assessment of an Old Steel Railway Bridge Using Dynamic Tests
 • Plachý, T. - Polák, M., - Ryjáček, P.
  In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 3053-3058. vol. 199. ISSN 1877-7058.
  2017

 • The in Situ Application of a New Approach to Experimental Estimation of Tensile Forces in Prestressed Structural Elements by Method Based on the Magnetoelastic Principle
 • Klier, T - Míčka, T - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M, - Smeták, T
  In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 122-132. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Probabilistic Approach to Damage of Tunnel Lining Due to Fire
 • Šejnoha, J. - Sýkora, J. - Novotná, E., - Šejnoha, M.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-8981.
  2017

 • Comparison of Fans' Behavior and Grandstand Dynamic Response During Two Hockey Matches Between the Same Teams
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 607-610. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Comparison of the Fans´ Behaviour and the Induced Grandstand Vibrations on Two Different Football Stadia
 • Plachý, T. - Polák, M., - Verner, M.
  In: DYNAMICS OF CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT STRUCTURES AND WIND ENGINEERING (DYN-WIND'2017). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. ISSN 2261-236X.
  2017

 • The Verification of a New Approach to the Experimental Estimation of Tensile Forces in Prestressed Structural Elements by Method Based on the Magnetoelastic Principle
 • Klier, T - Míčka, T - Plachý, T. - Polák, M. - Smeták, T, - Šimler, M
  In: DYNAMICS OF CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT STRUCTURES AND WIND ENGINEERING (DYN-WIND'2017). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. ISSN 2261-236X.
  2017

 • Tvarová optimalizace dentálního implantátu pro zlepšení osteointegrace a mechanické únosnosti
 • Řehounek, L. - Denk, F., - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06195-4.
  2017

 • Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
 • Maděra, J. - Kočí, J. - Kočí, V., - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
  2017

 • Micromechanical Analysis of Complex Structures by Nanoindentation
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 60-65. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Numerical model of a 3D-printed titanium structure for use in implant dentistry
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 21-26. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Sbírka příkladů stavební mechaniky
 • Jíra, A. - Jandeková, D. - Hlobilová, A. - Janouchová, E., - Zrůbek, L.
  Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, 2017. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06301-9.
  2017

 • Nanoindentace a její aplikace pro cementové materiály
 • Němeček, J. - Rymeš, J. - Koudelková, V., - Němeček, J.
  In: Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. ISBN 978-80-214-5473-6.
  2017

 • An adaptive variational Quasicontinuum methodology for lattice networks with localized damage
 • Rokoš, O. - Peerlings, R. H. J. - Zeman, J., - Beex, L. A. A.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2017, 112(2), 174-200. ISSN 0029-5981.
  2017

 • Наноиндентирование и его применение для определения микромеханического поведения бетона.
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Khmurovska, Y.
  In: Сборник научных трудов «Актуальные вопросы машиноведения». Выпуск 6. Объединенный институт машиностроения национальной академии наук Беларуси, 2017. p. 301-305. ISSN 2306-3084.
  2017

 • Nanoindentace a její aplikace pro cementové materiály
 • Němeček, J. - Rymeš, J. - Koudelková, V., - Němeček, J.
  In: Juniorstav 2017, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. pp. 75. ISBN 978-80-214-5462-0.
  2017

 • Different Approaches to Estimation of Variability in Properties of Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E.
  In: Parametric Uncertainty. Braunschweig: Technical University of Braunschweig, 2017.
  2017

 • Durability assessment of reinforced concrete structures due to chloride ingress up and beyond induction period
 • Šmilauer, V. - Hájková, K. - Jendele, L., - Červenka, J.
  In: 39th IABSE Symposium. Zürich: IABSE c/o ETH Hönggerberg, 2017. p. 2488-2495. ISBN 978-3-85748-153-6.
  2017

 • Validation of CTU Prague thermo-mechanical simulator with TU Graz restraining frame experiments
 • Hájková, K. - Schlicke, D. - Turner, K. - Šmilauer, V., - Heinrich, P.
  In: 2ND INTERNATIONAL RILEM/COST CONFERENCE ON EARLY AGE CRACKING AND SERVICEABILITY IN CEMENT-BASED MATERIALS AND STRUCTURES Volume 2. Cachan: RILEM Publications, 2017. p. 703-708. ISBN 978-2-35158-200-8.
  2017

 • MoleMOD: On design specification and applications of a self-reconfigurable constructional robotic system
 • Petrš, J. - Havelka, J. - Florián, M., - Novák, J.
  In: ShoCK! Sharing of Computable Knowledge! Proceedings of the 35th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 20th-22nd September 2017, Rome, Italy. Volume 1.. Řím: Sapienza University of Rome, 2017. p. 159-166. vol. 1. ISBN 9789491207129.
  2017

 • The calibration program for the hypoplastic sand model
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 430-433. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Influence of increasing amount of recycled concrete powder on mechanical properties of cement paste
 • Topič, J. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-8981.
  2017

 • Utilization of the waste from the marble industry for application in transport infrastructure: mechanical properties of cement pastes
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Topič, J. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. ISSN 1757-8981.
  2017

 • Application of Boundary Inverse Methods in Civil Engineering
 • Havelka, J.
  In: Parametric Uncertainty. Braunschweig: Technical University of Braunschweig, 2017.
  2017

 • Analysis of Experimental and Calculated Values of Shear Broken Cement Paste
 • Mužíková, B. - Padevět, P. - Bittnar, P., - Antoš, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. p. 20-26. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Computational performance of a DSG-based isogeometric beam element
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 290-293. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • MICROSCOPIC FEATURES OF CEMENT PASTE MODIFIED BY FINE PERLITE
 • Hrbek, V. - Koudelkova, V. - Padevět, P., - Sasek, P.
  In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 12-16. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
  2017

 • Grid indentation and statistic deconvolution: Limitations and accuracy
 • Hrbek, V. - Koudelková, V.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 15-22. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Svetelná linka
 • Sivý, D. - Antoš, J.
  [Technical and Art Work] - Prov. org. FEL ČVUT, Fak. elektrotechnická, Technická 2 166 27 Praha 6, dat. prov. - zač. 2017-07-01 ukonč. 2017-07-31.
  2017

 • Cyclic Temperature Loading: Residual Flexural Strength of Refractory Slabs
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(2), 97-104. ISSN 1210-2709.
  2017

 • Water absorption properties of rammed earth material with montmorillonite clay
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 398-401. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Usage of Illite-kaolinitic Clay for Rammed Earth Manufacturing and Its Drying Rate
 • Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 388-391. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Measurements of dynamic wind pressures on gable roofs - Comparison with ČSN en 1991-1-4
 • Pospíšil, S. - Macháček, M. - Hračov, S. - Kuznetsov, S., - Trush, A.
  In: DYNAMICS OF CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT STRUCTURES AND WIND ENGINEERING (DYN-WIND'2017). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. ISSN 2261-236X.
  2017

 • Computational aspects of RBFN meta-models for multi-objective RBDO formulation
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: UNCECOMP 2017. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2017.
  2017

 • Parallelization of Reliability-based Design Optimization using Surrogates
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2017. p. 1-16. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-66-9.
  2017

 • Stochastic Finite Element Method
 • Havelka, J.
  [Software] 2017.
  2017

 • Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
 • Mračková, M. - Patzák, B. - Šmilauer, V., - Pruška, J.
  Tunel. 2017, 26(3), 40-47. ISSN 1211-0728.
  2017

 • Příkopová tvarovka
 • Lidmila, M. - Lojda, V. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Czechia. Industrial Design CZ 37103. 2017-08-30.
  2017

 • MECHANICAL BEHAVIOR OF A TITANIUM ALLOY TRABECULAR STRUCTURE
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 818-821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Experimental and numerical analyses of a 3D-printed titanium trabecular dental implant
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 218-228. ISSN 1805-2363.
  2017

 • Determination of fracture toughness of human enamel by nanoindentation based on energy release method
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 15-20. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Comparation of mechanical responses of dental implants manufactured by 3D printing and machining
 • Jíra, A. - Denk, F.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 45-49. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Doškář, M. - Lepš, M., - Novák, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Copenhagen: 2017-06-23.
  2017

 • Properties and microstructure of cement paste including recycled concrete powder
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(1), 49-57. ISSN 1210-2709.
  2017

 • Shrinkage of cement composite with material based on waste marble and limestone
 • Hlubocký, L. - Prošek, Z.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 80-85. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Hydration heat evolution of the cement paste with recycled concrete: Influence of grain size distribution of recycled concrete powder
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 37-42. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Destructive Testing of cement paste with micronized waste marble powder as partial replacement for cement - Long time development of mechanical properties
 • Prošek, Z. - Topič, J., - Tesárek, P.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 451-454. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Influence of Different Admixtures on Hydration Process and Mechanical Properties of Cement Paste
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T., - Tesárek, P.
  In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 455-458. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Effect of Poly(vinyl-alcohol) amount on flexural strength of cement mortars with micronized recycled concrete
 • Tesárek, P. - Prošek, Z., - Fládr, J.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 509-512. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • Interaction enhancement between recycled PET macro-fiber reinforcement and cement matrix via plasma treatment
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Dejdar, L.
  In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 577-580. ISBN 978-80-553-3167-6.
  2017

 • EFFECTIVE ELASTIC AND STRENGTH PROPERTIES OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS CERAMIC COMPOSITES
 • Valentová, S. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1010-1013. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Quasicontinuum method extended to irregular lattices
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  Computers and Structures. 2017, 192 50-70. ISSN 0045-7949.
  2017

 • A finite element perspective on nonlinear FFT-based micromechanical simulations
 • Zeman, J. - de Geus, T. W. J. - Vondřejc, J. - Peerlings, R. H. J., - Geers, M.G.D.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2017, 111(10), 903-926. ISSN 0029-5981.
  2017

 • Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles
 • Tyburec, M. - Zeman, J., - Kučerová, A. opon.
  Defense date 2017-02-09. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics; CTU FCE. Experimental Centre.
  2017

 • Non-invasive Inverse Problem in Civil Engineering
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: NMM 2017 - Nano & Macro Mechanics 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 43-48. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 13. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06346-0.
  2017

 • ON EFFICIENCY OF QUASICONTINUUM SIMULATION OF CRACK PROPAGATION IN ELASTIC-BRITTLE DISORDERED LATTICES
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 662-665. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Adaptive Quasicontinuum Simulation of Crack Propagation in Disordered Lattices
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: ISCAMI2017, Proceedings of the 18th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics. University of Ostrava, 2017. p. 33-34. ISBN 978-80-7464-921-9.
  2017

 • Shifting of LHS Design for Surrogate Modeling
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 690-693. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Identification of Variability in Heterogeneous Material Properties Based on Hierarchical Modelling
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2017. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2017.
  2017

 • Dvouplášťové ostění podzemních děl a způsob stanovení únosnosti tohoto ostění
 • Hořejší, J. - Mařík, L. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Procházka, P. - Konvalinka, P. - Vogel, F., - Sovják, R.
  Czechia. Patent CZ 306781. 2017-05-24.
  2017

 • Boundary Inverse for General Transport Model
 • Havelka, J.
  [Software] 2017.
  2017

 • Calculation of nonlinearly deformed membrane shape of liquid lens caused by uniform pressure
 • Pokorný, P. - Šmejkal, F. - Kulmon, P. - Novák, P. - Novák, J. - Mikš, A. - Horák, M., - Jirásek, M.
  Applied Optics. 2017, 56(21), 5939-5947. ISSN 1559-128X.
  2017

 • Role of Random Factors in Nonlinear Regression: a Case Study for Estimation of Thermophysical Parameters
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 410-413. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • EVALUATION OF THE APPLICATION OF A THERMAL INSULATION SYSTEM: IN-SITU COMPARISON OF SEASONAL AND DAILY CLIMATIC FLUCTUATIONS
 • Fořt, J. - Černý, R. - Konvalinka, P. - Pavlík, Z., - Beran, P.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(3), 159-166. ISSN 1210-2709.
  2017

 • Application of Boundary Inverse Methods in Civil Engineering
 • Havelka, J. - Sýkora, J. supervisor
  Defense date 2017-02-23. Doctoral Minimum. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by J. SÝKORA.
  2017

 • EFFECT OF AMBIENT CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF CONCRETE CONTAINING WASTE MATERIALS AS PARTIAL PORTLAND CEMENT REPLACEMENT
 • Černý, R. - Čáchová, M. - Koňáková, D. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P.
  In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 131-138. Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. vol. 17. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-13-3.
  2017

 • ENGINEERING PROPERTIES OF CONCRETE SUITABLE FOR CONSTRUCTING PHYSICAL BARRIERS IN RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL FACILITIES
 • Vejmelková, E. - Koťátková, J. - Bezdička, P. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 147-154. Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. vol. 17. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-13-3.
  2017

 • Calderón's Inverse Problem in Civil Engineering
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 370-373. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Künzel Model and Boundary Inverse Problem
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2017. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2017.
  2017

 • Numerical solution of deformation of circular membrane of liquid lens under uniform hydrostatic pressure
 • Pokorný, P. - Šmejkal, F. - Kulmon, P. - Mikš, A. - Novák, J. - Novák, P. - Jirásek, M., - Horák, M.
  In: Proceedings of SPIE: Modeling Aspects in Optical Metrology VI. Baltimore: SPIE, 2017. p. 1033016-1-1033016-8. vol. 10330. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510611054.
  2017

 • IMPLEMENTATION OF 3D VOF TRACKING ALGORITHM BASED ON BINARY SPACE-PARTITIONING
 • Kolařík, F. - Patzák, B.
  Acta Polytechnica. 2017, 57(2), 105-115. ISSN 1210-2709.
  2017

 • eXtended variational quasicontinuum methodology for lattice networks with damage and crack propagation
 • Rokoš, O. - Peerlings, R. H. J., - Zeman, J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2017, 320 769-792. ISSN 0045-7825.
  2017

 • Coupled Simulation for Fire-Exposed Structures using CFD and Thermo-Mechanical Models
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2017

 • Static response of double shell concrete lining with a spray-applied waterproofing membrane
 • Vogel, F. - Sovják, R., - Pešková, Š.
  Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 68 106-112. ISSN 0886-7798.
  2017

 • Experimentální vyšetřování mechanické energie absorbované prvky z vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu
 • Konrád, P. - Sovják, R., - Kabele, P. opon.
  Defense date 2017-02-14. Master Thesis. CTU FCE. Experimental Centre.
  2017

 • Finite-element modeling of magma chamber–host rock interactions prior to caldera collapse
 • Kabele, P. - Žák, J., - Somr, M.
  Geophysical Journal International. 2017, 209(3), 1851-1865. ISSN 0956-540X.
  2017

 • Ocelový most v Mirošově s extrémně stlačenou stavební výškou - projekt, realizace a experiment
 • Ryjáček, P. - Stančík, V. - Polák, M. - Plachý, T., - Pokorný, M.
  In: Sborník příspěvků 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. Brno: Sekurkon, 2017. p. 343-349. ISBN 978-80-86604-71-8.
  2017

 • Engineering microstructures of slag-blended cements and alkali-activated foams - experiments and modelling
 • Šmilauer, V. - Hlobil, M., - Hlaváček, P.
  In: Proceedings of the 5th international slag valorization symposium. Katholieke University Leuven, 2017. p. 411-424. 1. vol. 1. ISBN 9789090302942.
  2017

 • Interface Enhancement Between Polymeric Macro Fibers and Cement Matrix by Plasma Treatment
 • Trejbal, J. - Šmilauer, V. - Kopecký, L. - Artemenko, A., - Potocký, Š.
  In: NANOCON 2016 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2017. p. 368-373. ISBN 978-80-87294-71-0.
  2017

 • Carbon Microfibers Surface Changes Induced by Oxygen Plasma Treatment
 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Trejbal, J. - Holub, P. - Havrda, J., - Potocký, Š.
  In: NANOCON 2016 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2017. p. 330-334. ISBN 978-80-87294-71-0.
  2017

 • Origin of reverse compositional and textural zoning in granite plutons by localized thermal overturn of stratified magma chambers
 • Trubač, J. - Janoušek, V. - Žák, J. - Somr, M. - Kabele, P. - Švancara, J. - Gerdes, A., - Žáčková, E.
  Lithos. 2017, 277 315-336. ISSN 0024-4937.
  2017

 • Durability of Concrete with Fly Ash from the Dam Orlík after 55 Years
 • Zobal, O. - Reiterman, P. - Plachý, T., - Bittnar, Z.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. p. 81-87. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Dependence of Tensile Bending Strength of Rammed Earth on Used Clay Composition and Amount of Mixture Water
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 48-53. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Early Stage Microstructure Development of Cement Paste Modified by Crystalline Admixture
 • Hrbek, V. - Koudelková, V., - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 92-99. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Fracture Properties of Mg - Alloys Assessed with Nanoindentation
 • Němeček, J. - Hrbek, V. - Koudelková, V., - Hlaváček, P.
  In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 257-262. Materials Science Forum. vol. 891. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.
  2017

 • Numerical aspects of microplane constitutive models for concrete
 • Huang, L. C. - Li, J. - Tue, N. V., - Němeček, J.
  Applied Mathematical Modelling. 2017, 41 530-548. ISSN 0307-904X.
  2017

 • Nano-SiCp effects on the production, microstructural evolution and compressive properties of highly porous.Al/CaCO3 foam fabricated via continual annealing and roll-bonding process
 • Hosseini, S. M. - Habibolahzadeh, A. - Králík, V. - Petráňová, V., - Němeček, J.
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2017, 680 157-167. ISSN 0921-5093.
  2017

 • Příkopová tvarovka z recyklovaného plastu
 • Lojda, V. - Lidmila, M. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Czechia. Industrial Design Application.
  2017

 • Příkopová tvarovka z recyklovaného plastu
 • Lidmila, M. - Lojda, V. - Somr, M., - Nežerka, V.
  Czechia. Patent Application.
  2017

 • Příkopová tvarovka z recyklovaného plastu
 • Lojda, V. - Lidmila, M. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Czechia. Patent Application.
  2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Bodlák, D
  [Research Report] Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2017. Report no. 4.
  2017

 • Dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  Czechia. Utility Model CZ 30382. 2017-02-21.
  2017

 • Finite strain FFT-based non-linear solvers made simple
 • de Geus, T.W.J. - Vondřejc, J. - Zeman, J. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2017, 318 412-430. ISSN 0045-7825.
  2017

 • Time Depend Wettability Deterioration of Plasma Treated Polymeric Macro-Fibers
 • Trejbal, J. - Tesárek, P., - Potocký, Š.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 43-48. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Utilization of Plasma Treated Polymeric Macro-Fibers as Reinforcement in Concrete Constructions
 • Trejbal, J. - Fládr, J., - Kopecký, L.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. p. 70-75. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (projekt TA04031603)
 • Šejnoha, M.
  [Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2017.
  2017

 • Ternary binder incorporating CFBC fly ash: microstructure evolution and micromechanical strength predictions
 • Šmilauer, V. - Hlaváček, P. - Šulc, R. - Škvára, F., - Snop, R.
  In: EuroCoalAsh 2017. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 82-86. 1. vol. 1. ISBN 978-80-214-5469-9.
  2017

 • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu
 • Mádlová, J. - Štemberk, P., - Kruis, J. opon.
  Praha: Defense date 2017-02-13. Master Thesis. CTU FCE. Department of Concrete and Masonry Structures.
  2017

 • Microstructural Analysis of Fly Ash-Based Stabilizer for Track Bed
 • Lojda, V. - Zikmund, T. - Sojka, K. - Kaiser, J. - Prošek, Z., - Lidmila, M.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 66-73. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • OCELOVÝ MOST V MIROŠOVĚ S EXTRÉMNĚ STLAČENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU - PROJEKT, REALIZACE A EXPERIMENT
 • Ryjáček, P. - Stančík, V. - Polák, M. - Plachý, T., - Pokorný, M.
  In: Železniční mosty a tunely 2017, sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2017. p. 125-133. ISBN 978-80-906789-0-3.
  2017

 • Experimentální činnosti při a po výstavbě mostu Oskar
 • Ryjáček, P. - Polák, M. - Litoš, J. - Stančík, V., - Rose, D.
  In: Železniční mosty a tunely 2017, sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2017. p. 9-16. ISBN 978-80-906789-0-3.
  2017

 • The dependence of the shrinkage of the cement composite with fine ground recycled concrete on its microstructure
 • Hrůza, J. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 103-108. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Mechanical Properties of the Cement Paste with Fine Ground Recycled Concrete Depending on the Microstructure
 • Hrůza, J. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 22-27. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Comparing Nano And Macroindentation In Search Of Microfibril Angle In Spruce
 • Kucíková, L. - Vorel, J. - Hrbek, V. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017, 5(2), 135-143. ISSN 2046-0546.
  2017

 • Flexural and Compressive Strength of the Cement Paste with Recycled Concrete Powder
 • Topič, J. - Fládr, J., - Prošek, Z.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 65-69. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Quasicontinuum Method Combined with Anisotropic Microplane Model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 142-147. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • The Effect of Micronized Waste Marble Powder as Partial Replacement for Cement on Resulting Mechanical Properties of Cement Pastes
 • Prošek, Z. - Šeps, K., - Topič, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 54-58. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Experiments on Wall Panels with One-sided Board Sheathing for Timber Structures
 • Celler, J. - Dolejš, J., - Hlavatá, V.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 3-8. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Microfiber Angle and its Effect on Wood Cell Behavior
 • Hlavatá, V. - Kuklík, P. - Celler, J., - Vaněrek, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 88-96. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Locking Removal Techniques for the Isogeometric Formulation of Curved Beams
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 109-114. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Evaluation of Different Approaches to Solution of the Direct Solution of Large, Sparse Systems of Linear Equations
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 97-101. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Advanced Materials Research
 • Bošanský, M. ed.
  Curich: Trans Tech Publications, 2017.
  2017

 • Membrane Structures – Aspects of Form-Finding Process
 • Hüttner, M. - Fajman, P., - Máca, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 28-33. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering
 • Ryparová, P. ed. - Tesárek, P. ed.
  Praha, 2016-06-15. Curich: Trans Tech Publications, 2017. 731. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1138-7.
  2017

 • Adaptive Boundaries of Wang Tiles for Heterogeneous Material Modelling
 • Šedlbauer, D.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 159-166. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Comparison of Semidefinite Solvers for Topology Optimization of Cantilever Trusses Subject to Fundamental Eigenvalue Constraint
 • Tyburec, M. - Zeman, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 172-177. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Synthesized Fields Fluctuations by Means of Wang Tiles and Local Tilings
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 178-183. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Microstructure-Based Evolution Of Compressive Strength Of Blended Mortars: A Continuum Micromechanics Approach
 • Hlobil, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 121-127. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Galerkin-Eshelby Meshless Approach to Multiple Inclusion Problem
 • Šulc, S. - Novák, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 167-171. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Parameter Study on Subset Simulation for Reliability Assessment
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 128-135. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Wang Tiling Based Enrichment Functions for Extended Finite Element Method
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 102-108. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Künzel Model and Boundary Inverse Problem
 • Havelka, J. - Sýkora, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 115-120. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Surrogate Based Evaluation of the Design of Experiments
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 148-152. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Bayesian Updating of Aleatory Uncertainties in Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. pp. 136-141. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction II
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2016-09-22. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2017. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-0357-1092-2.
  2017

 • Micromechanics-based simulations of compressive and tensile testing on lime-based mortars
 • Nežerka, V. - Zeman, J., - Němeček, J.
  Mechanics of Materials. 2017, 105 49-60. ISSN 0167-6636.
  2017

 • Relationship between Compressive Strength and Young´s Modulus of Cement Paste with Recycled Concrete Powder
 • Topič, J. - Trejbal, J. - Plachý, T., - Prošek, Z.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 254-259. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Mechanical Properties of Cement Composites Reinforced by Carbon Microfibers: Compressive and Bending Strength
 • Tesárek, P. - Holub, P. - Havrda, J. - Fládr, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Plachý, T.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 351-356. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Influence of Waste Crushed Limestone and Waste Micronized Marble Powder on Mechanical Properties of Cement Composite
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Šeps, K., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 222-227. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Effect of Microfillers on Selected Destructive and Nondestructive Mechanical Properties of Cement Mortars: Different Types of Recycled Materials
 • Plachý, T. - Tesárek, P. - Hlubocký, L. - Hrůza, J. - Trejbal, J., - Prošek, Z.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 195-200. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Estimation of thermophysical parameters revisited from the point of view of nonlinear regression with random parameters
 • Jarušková, D. - Kučerová, A.
  International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 106 135-141. ISSN 0017-9310.
  2017

 • Fiber Reinforced Fly Ash Concrete and Extreme Fires
 • Brouček, M. - Šejnoha, M., - Reiterman, P.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 12-17. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

 • Long-Term Development of Strength of Cement Paste with Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: Special Concrete and Composites 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 151-156. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.
  2017

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell