Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2018

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • 9th Conference Nano & Macro Mechanics 2018
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org. - Mužíková, B. org., - Prošek, Z. org.
  [Conference Hosting] 2018.
  2018

 • Dynamic stability of multi-functional composite developed for application in permanent way of Prague underground
 • Kolář, K. - Litoš, J. - Reiterman, P., - Petrtýl, M.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 147-151. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • TRFEL 2018
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Šejnoha, M.
  [Software] 2018.
  2018

 • Theoretical description, implementation and validation of the developed software tools
 • Pukl, R. - Bittnar, Z. - Havlásek, P., - Jirásek, M.
  [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. Report no. TF05000040-2018V004.
  2018

 • Identification of material parameters, design of a new compression test
 • Bittnar, Z. - Havlásek, P. - Mikeš, K. - Janouchová, E. - Kučerová, A., - Bittnar, P.
  [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. Report no. TF05000040-2018V007.
  2018

 • Software pro uplatnění pokročilých metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech
 • Novotná, E. - Sýkora, J., - Šejnoha, J.
  [Software] 2018.
  2018

 • DETERMINATION OF DRYING TIME OF THE RAMMED EARTH WALLS
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 81-87. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Constitutive Model for Timber Fracture used for FE Simulation of LVL Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 15 109-113. ISSN 2336-5382.
  2018

 • Lávka pro pěší Radotín - zatížení větrem dle EN 1991-1-4 a měření ve větrném tunelu
 • Macháček, M. - Hračov, S., - Göringer, J.
  In: 23. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2018. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2018. p. 167-171. ISBN 978-80-86604-74-9.
  2018

 • WHICH FANS ARE THE BIGGEST ACCELERATION OF THE GRANDSTAND?
 • Verner, M.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 137-141. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • MODULUS OF ELASCITY OF UNFIRED RAMMED EARTH
 • Mužíková, B. - Plaček Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 63-68. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Tvarová optimalizace trabekulární struktury
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06471-9.
  2018

 • The effect of micro-silica on the microscopic features of the uhpc composite and its inter-facial transition zone
 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Chylík, R., - Vráblík, L.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 31-35. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Assessment of Adhesion between Mineral Aggregate and Bituminous Binder using Digital Image Analysis
 • Trejbal, J. - Prošek, Z., - Valentová, T.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 126-130. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Obvodový plášť s integrovanými funkcemi PaSolERD
 • Kučeravý, V. - Pohloudek, J. - Zobal, O., - Bittnar, Z.
  [Functional Sample] 2018.
  2018

 • Nová generace lehkého obvodového pláště FAQUAPA
 • Nyč, M. - Bittnar, P., - Zobal, O.
  [Functional Sample] 2018.
  2018

 • RELATION BETWEEN STATIONARY AND MOVING PEDESTRIAN LOAD MODELS
 • Štěpánek, J. - Máca, J.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 114-119. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • TRAFAPA
 • Koudelka, T.
  [Software] 2018.
  2018

 • EFFECT OF VISCOUS DAMPING IN NUMERICAL CALCULATION OF CABLE-MEMBRANE STRUCTURES BY THE METHOD OF DYNAMIC RELAXATION
 • Hüttner, M. - Fajman, P.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 36-40. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Material Properties of Rammed Earth Prepared from Illitic - Kaolinitic Clay
 • Padevět, P. - Plaček Otcovská, T., - Mužíková, B.
  WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics. 2018, 2018(Volume 13), 187-192. ISSN 1991-8747.
  2018

 • Optimalizace podzemních částí HÚ referenčního projektu
 • Butovič, A. - Bittnar, Z. - Kobylka, D. - Grűnwald, L. - Bureš, P. - Špinka, O. - Fiedler, F. - Nohejl, J. - Zahradník, O., - Pořízek, J.
  [Research Report] ČVUT-SATRA-Mott MacDonald CZ, 2018. Report no. 134/2017.
  2018

 • Modeling of Monocrystalline Magnesium Microbeam Bending
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 69-73. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Geometry and Mechanical Properties of a 3D-printed Titanium Microstructure
 • Řehounek, L. - Hájková, P. - Vakrčka, P., - Jíra, A.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • ISOGEOMETRIC BEAM ELEMENT EXTENDED FOR GRIDSHELL ANALYSIS
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 25-30. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • MOLECULAR STATICS SIMULATION OF NANOINDENTATION USING ADAPTIVE QUASICONTINUUM METHOD
 • Mikeš, K. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 57-62. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Two-level hygro-thermo-mechanical analysis of masonry on PC clusters
 • Krejčí, T. - Kruis, J. - Šejnoha, M., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the International Masonry Society Conferences. Whyteleafe, Surrey: International Masonry Society, 2018. p. 1790-1805. vol. 222279. ISSN 2523-532X.
  2018

 • Application of the Modified Magnetoelastic Method and an Analysis of the Magnetic Field
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M. - Jelínek, R., - Bláha, F.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 46-50. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Aplikace modifikované elastomagnetické metody a analýza magnetického pole
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Hedbávný, M., - Jelínek, R.
  In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
  2018

 • Modifikovaný magnetoelastický snímač se dvěma sekundárními civkami určený pro dodatečnou montáž
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Jelínek, R.
  [Prototype] 2018.
  2018

 • Cement Matrix Containing Micronized Recycled Concrete and the Influence of Additives
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Hrůza, J., - Tesárek, P.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 20-24. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov - Matematické modelování
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Koudelka, T., - Svoboda, J.
  [Research Report] 2018. Report no. 314/2018.
  2018

 • Torsion of reinforced concrete elements – behaviour and modelling
 • Křístek, V. - Průša, J., - Vítek, J.
  In: Fib Congres 2018, Better - Smarter - Stronger (Extended Abstracts). Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2018. p. 1813-1820. ISBN 978-1-877040-14-6.
  2018

 • Wang3d4T3d - Preprocessor of 3D Wang Tiles for T3D
 • Rypl, D.
  [Software] 2018.
  2018

 • Measuring Overpressure Caused by the Detonation of Explosives in a Horizontal Tube
 • Procházka, P. - Jandeková, D., - Válek, M.
  In: Design, Experiment and Analysis of Protective Structures - Proceedings of the 5th International Conference on Protective Structures. Poznaň: Poznan University of Technology, 2018. p. 10-17. ISBN 978-83-89333-71-1.
  2018

 • The effect of explosion in a tunnel tube on its damage
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Key Engineering Materials. 2018, XVII 265-270. ISSN 1013-9826.
  2018

 • Comparison of Modelling Approaches to Analyzing Masonry Arch Bridges
 • Knudtsen, J. - Kabele, P., - Biggs, D.
  In: Proceedings of 10th IMC - 10th International Masonry Ronference. Whyteleafe, Surrey: International Masonry Society, 2018.
  2018

 • VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY NOVÉHO TYPU MOSTNÍHO ZÁVĚRU
 • Ryjáček, P. - Kašpárek, J. - Rotter, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Fišer, M., - Vender, B.
  In: 23. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2018. Praha: Sekurkon, 2018. p. 210-215. ISBN 978-80-86604-74-9.
  2018

 • Data Integration and Analysis System (DIAS) as a Platform for Data and Model Integration: Cases in the Field of Water Resources Management and Disaster Risk Reduction (17) (PDF) Data Integration and Analysis System (DIAS) as a Platform for Data and Model Integration: Cases in the Field of Water Resources Management and Disaster Risk Reduction
 • Kawasaki, A. - Koudelová, P., - Tamakawa, K.
  Codata Science Journal. 2018, 17(29), 1-14. ISSN 1683-1470.
  2018

 • Comparison of drying shrinkage and drying creep kinetics in concrete
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 12-19. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • THE INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE RESPONSE OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE
 • Pavelcová, V. - Poklopová, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 74-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • MODELING OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE BY COMBINING 1D FREE-FIELD AND 2D PSEUDO-STATIC ANALYSES
 • Poklopová, T. - Pavelcová, V. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 88-93. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • SEIZMICKÁ ANALÝZA TUNELŮ POMOCÍ 2D METODY KONEČNÝCH PRVKŮ
 • Pruška, J. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Zakládání staveb Brno 2018. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2018. p. 147-152. ISBN 978-80-87920-06-0.
  2018

 • Posouzení podzemních konstrukcí na seizmické zatížení
 • Kučera, D. - Šejnoha, M. - Janda, T., - Pruška, J.
  In: Tunely a podzemné stavby 2018. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. ISBN 978-80-973073-9-4.
  2018

 • DETERMINATION OF HYGROEXPANSION COEFFICIENTS OF WOOD USING ANALYTICAL AND NUMERICAL HOMOGENIZATION
 • Kucíková, L. - Šejnoha, M., - Vorel, J.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 51-56. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • UHPC railing panels for a bridge renovation in sázava municipality
 • Tichý, J. - Ryjáček, P. - Šmilauer, V. - Slánský, B., - Ševčík, S.
  In: Solid State Phenomena. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2018. p. 299-304. vol. 272. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1284-1.
  2018

 • The steel railway arch bridge behaviour under short-time brake and acceleration loading
 • Ryjáček, P. - Polák, M., - Werunský, M.
  In: IABSE SYMPOSIUM NANTES, 2018. Zürich: IABSE c/o ETH Hönggerberg, 2018. p. S5-191. ISBN 978-3-85748-161-1.
  2018

 • Numerical simulation of chloride transport in concrete
 • Kruis, J. - Němeček, J.
  In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 47-48. ISBN 978-80-261-0819-1.
  2018

 • Trabekulární struktura 3
 • Hájková, P. - Jíra, A. - Řehounek, L., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2018.
  2018

 • Trabekulární struktura 2
 • Hájková, P. - Jíra, A. - Čejka, Z., - Řehounek, L.
  [Functional Sample] 2018.
  2018

 • Application of Calderón’s inverse problem in civil engineering
 • Havelka, J. - Sýkora, J.
  Applications of mathematics. 2018, 63(6), 687-712. ISSN 0862-7940.
  2018

 • Multi-scale Damage Model for Compressive Strength of Cement Pastes
 • Kolařík, F. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
  2018

 • Microscopic and Phase Analysis of Cement Paste Containing Waste Micronized Marble Powder
 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Trejbal, J.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 94-98. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Applicability of Carbon Fibres in Refractory Cement Composites
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2018, 58(6), 346-354. ISSN 1210-2709.
  2018

 • ANISOTROPIC PHASE-FIELD DESCRIPTION OF VON KÁRMÁN BEAMS
 • Schmidt, J. - Janda, T. - Zeman, J. - Zemanová, A., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 741-744. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Mechanické vlastnosti dusané hlíny
 • Padevět, P. - Mužíková, B., - Plaček Otcovská, T.
  TZB info. 2018, 20(43), ISSN 1801-4399.
  2018

 • Modeling alkali-silica-reaction in reinforced concrete structures combining kinetics and fracture mechanics
 • Jendele, L. - Jandová, K. - Šmilauer, V., - Červenka, J.
  In: ECCM-ECFD 2018. Madrid: ECCOMAS, 2018.
  2018

 • Dislocation Pileup Analysis With Quasicontinuum Method
 • Mikeš, K. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  In: Proceedings of the 19th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics. University of Ostrava, 2018. ISBN 9788074641121.
  2018

 • Modeling of Gridshell Structures using Isogeometric Approach
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Proceedings of Isogeometric Analysis and Applications 2018. Delft: Delft University of Technology, 2018.
  2018

 • Strength of Composite Yarn under Biaxial Loading
 • Valentová, S. - Hrbek, V. - Vorel, J., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 131-136. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Degradation of Foundations and Foundation’s Structures, Achilles’ Heel of the All Saints Church from the Broumov Group
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Susanti, E.
  Key Engineering Materials. 2018,(776), 207-214. ISSN 1662-9795.
  2018

 • AKTIVACE JEMNÉ FRAKCE RECYKLOVANÉHO BETONU: KOMBINACE MECHANICKÉ A CHEMICKÉ AKTIVACE
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Hrbek, V. - Zobal, O., - Tesárek, P.
  Czech Journal of Civil Engineering. 2018,(2), 107-113. ISSN 2336-7148.
  2018

 • Dynamická zkouška zábradelního panelu z UHPC
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Fládr, J. - Tichy, J. - Slansky, B., - Sevcik, S.
  In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
  2018

 • EVALUATION OF TENSILE STRENGTH OF GLASS FROM COMBINED EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF LAMINATED GLASS
 • Zemanová, A. - Schmidt, J., - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of HPSM/OPTI 2018 - the 2018 International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials. Southampton: WIT Press, Ashurst Lodge, 2018. p. 29-39. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-78466-289-9.
  2018

 • Použití směsných pojiv pro výstavbu cementobetonových krytů s prodlouženou trvanlivostí
 • Šmilauer, V. - Slánský, B. - Vysloužil, L. - Uhlířová, M., - Ohnutek, M.
  [Verified Technology] 2018.
  2018

 • Polynomial chaos in evaluating failure probability: A comparative study
 • Janouchová, E. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  Applications of mathematics. 2018, 63(6), 713-737. ISSN 0862-7940.
  2018

 • Bayesian Inference of Heterogeneous Viscoplastic Material Parameters
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 41-45. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Kunzel Model and Non-Intrusive Inverse Problem
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: UQ18 Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2018. p. 145.
  2018

 • Robust Experiment Design for Nonlinear Model Calibration using Polynomial Chaos
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Jarušková, D., - Janouchová, E.
  In: UQ18 Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2018. p. 146.
  2018

 • Heterogeneous Material Model Calibration using Stochastic Inversion
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: UQ18 Abstracts. Philadelphia: SIAM, 2018. p. 146.
  2018

 • Image synthesis of metal foam micro-structure with the use of Wang tiles
 • Zrůbek, L. - Doškář, M. - Kučerová, A. - Meneses-Guzmán, M. - Rodríguez-Méndez, F., - Chiné, B.
  In: NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 142-147. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Wang tiles and metal foam micro-structure image synthesis
 • Zrůbek, L. - Doškář, M. - Kučerová, A. - Meneses-Guzmán, M. - Rodríguez-Méndez, F., - Chiné, B.
  In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 143-144. ISBN 978-80-261-0819-1.
  2018

 • On modal analysis of laminated glass: Usability of simplified methods and Enhanced Effective Thickness
 • Zemanová, A. - Zeman, J. - Janda, T. - Schmidt, J., - Šejnoha, M.
  Composites Part B: Engineering. 2018, 151 92-105. ISSN 1359-8368.
  2018

 • Výzkumná zpráva o vyhodnocení chování mostu z dlouhodobého monitoringu
 • Kašpárek, J. - Rotter, T. - Ryjáček, P. - Polák, M., - Stančík, V.
  [Research Report] 2018.
  2018

 • Validation of Linked Simulation for Fire-Exposed Concrete Structures
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 120-125. 17. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06459-7.
  2018

 • DIMINISHING CHLORIDE INDUCED STEEL CORROSION IN CONCRETE BY ELECTROMIGRATION OF NANOPARTICLES AND ITS MODELING
 • Němeček, J. - Němečková, J., - Kruis, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Viglaš: CSTI. 2018-09-26.
  2018

 • SMALL SCALE FRACTURE PROPERTIES OF CEMENT PASTE AND ALKALI-ACTIVATED FLY ASH
 • Němeček, J. - Němečková, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: SynerCrete'18. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2018. p. 779-784. 1. vol. 1&2. ISBN 978-2-35158-202-2.
  2018

 • Design of the laser dieless drawing process of tubes from magnesium alloy using FEM model
 • Milenin, A. - Kustra, P. - Furushima, T. - Du, P., - Němeček, J.
  Journal of Materials Processing Technology. 2018, 262 65-74. ISSN 0924-0136.
  2018

 • Numerical Modeling of Accelerated Transport of Chlorides and Nanoparticles in Concrete
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Boulder, Colorado: 2018-04-14.
  2018

 • Fracture Properties of Cement hydrates determined from microbending tests and multiscale modeling
 • Němeček, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Boulder, Colorado: 2018-04-13.
  2018

 • Fracture Properties of Cement Studied by Nanoindentation and FIB
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: Local Mechanical Properties XIII. Curich: Trans Tech Publications, 2018. p. 3-8. Key Engineering Materials. vol. 784. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-1242-1.
  2018

 • Influence of Interfacial Transition Zone on Local and Overall Fracture Response of Cementitious Composites
 • Zacharda, V. - Němeček, J. - Šimonová, H. - Kucharczyková, B. - Vyhlídal, M., - Keršner, Z.
  In: Local Mechanical Properties XIII. Curich: Trans Tech Publications, 2018. p. 97-102. Key Engineering Materials. vol. 784. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-1242-1.
  2018

 • Microstructure and Micromechanical Properties of Mg Microtubes Prepared by Laser Dieless Drawing
 • Jäger, A. - Tesař, K. - Němeček, J. - Milenin, A., - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties XIII. Curich: Trans Tech Publications, 2018. p. 21-26. Key Engineering Materials. vol. 784. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-1242-1.
  2018

 • Applying Bayesian approach to predict deformations during tunnel construction
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2018, 42(15), 1765-1784. ISSN 0363-9061.
  2018

 • Modeling temperature-driven moisture flow in porous media
 • Pohl, C. - Unger, J.F.
  In: Proccedings of the 6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) and the 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics. Barcelona: Eccomas, 2018.
  2018

 • BETONY ODOLNÉ KE VZNIKU MIKRO A MAKROTRHLIN NA CEMENTOBETONOVÝCH KRYTECH
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Reiterman, P., - Martauz, P.
  In: Betonové vozovky 2018. Praha 5: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2018. p. 127-139. ISBN 978-80-906541-2-9.
  2018

 • Studie přetváření a porušování nosníků z lepeného lamelového dřeva
 • Melzerová, L.
  Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2018. ISBN 978-80-01-06399-6.
  2018

 • HYGRIC PROPERTIES OF CONCRETE CASING FOR RADIOACTIVE WASTE DEPOSITION
 • Konvalinka, P. - Vejmelková, E. - Scheinherrová, L. - Doleželová, M., - Bezdička, P.
  In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 - Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 3-10. vol. 18. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-71-3.
  2018

 • Strength scaling from nm to m and the effect of internal defects
 • Šmilauer, V. - Kolařík, F. - Němeček, J., - Maňák, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ladce: Cementáreň Ladce. 2018-11-28.
  2018

 • Využití moderních materiálů při rekonstrukci mostu v městě Sázava
 • Tichý, J. - Slánský, B. - Slánský ml, B. - Ševčík, S. - Ryjáček, P. - Šmilauer, V., - Bílý, P.
  In: 23. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2018. Praha: Sekurkon, 2018. p. 349-354. ISBN 978-80-86604-74-9.
  2018

 • Příkopová tvarovka z recyklovaného plastu
 • Lojda, V. - Lidmila, M. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Czechia. Patent CZ 307338. 2018-05-02.
  2018

 • Makroskopické a mikroskopické vlastnosti vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou cementu popílkem
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R., - Prošek, Z.
  In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
  2018

 • Efekt smykových deformací při ohybových zkouškách kvazikřehkých materiálů
 • Padevět, P. - Křístek, V., - Strobach, C.
  In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
  2018

 • Discrete element framework for modeling tertiary creep of concrete in tension and compression
 • Boumakis, I. - Di Luzio, G. - Marcon, M. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Engineering Fracture Mechanics. 2018, 200 263-282. ISSN 0013-7944.
  2018

 • Investigation of fracture based on sequentially linear analysis
 • Czernuschka, L. - Wan-Wendner, R., - Vorel, J.
  Engineering Fracture Mechanics. 2018, 202 75-86. ISSN 0013-7944.
  2018

 • Vliv postupu míchání na mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou cementu latentně hydraulickou příměsí
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Šeps, K. - Chylík, R., - Hrbek, V.
  In: 25. betonářské dny. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.
  2018

 • Optimized Wang Cubes for reconstruction of heterogeneous materials
 • Šedlbauer, D.
  In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 97-98. ISBN 978-80-261-0819-1.
  2018

 • Time Integration of Hypoplastic Model for Expansive Clays
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. p. 1-4. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
  2018

 • Primal and dual numerical framework for description of material interface degradation
 • Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
  2018

 • Nonlocal Theories
 • Jirásek, M.
  In: Encyclopedia of Continuum Mechanics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018. p. 1-24. ISBN 978-3-662-53605-6.
  2018

 • Transient model and boundary inverse problem
 • Havelka, J. - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 297-300. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Vliv mikrosiliky a popílku z pohledu mikrostruktury a mikrome-chanických vlastností hpc
 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Chylík, R., - Vráblík, L.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 2018(5), 50-55. ISSN 1213-3116.
  2018

 • Vliv částečné náhrady cementu latentně hydraulickou příměsí na mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Hrbek, V., - Vráblík, L.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 2018(5), 44-49. ISSN 1213-3116.
  2018

 • MACROSCOPIC HYGRO-MECHANICAL MODELING OF RESTRAINED RING TEST - RESULTS FROM COST TU1404 BENCHMARK
 • Šmilauer, V. - Gasch, T. - Delaplace, A. - Bouhjiti, D. - Kanavaris, F. - Azenha, M., - Lacarrière, L.
  In: SynerCrete'18. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2018. p. 79-84. 1. vol. 1&2. ISBN 978-2-35158-202-2.
  2018

 • STRENGTH SCALING FROM C-S-H GLOBULES TO CEMENT PASTE USING MULTISCALE HIERARCHICAL MODELING
 • Šmilauer, V. - Kolařík, F. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: Proceedings of the Workshop on Concrete Modelling and Materials Behaviour in honor of Professor Klaas van Breugel. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2018. p. 48-58. 1. vol. 1. ISBN 978-2-35158-214-5.
  2018

 • NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2018-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3.
  2018

 • Vyšetřování mechanických vlastností betonu s přídavkem drcené pryže určeného k výstavbě liniových podzemních konstrukcí
 • Sovják, R. - Pešková, Š. - Konvalinka, P. - Růžička, P., - Černá-Vydrová, L.
  In: Geotechnika 2018. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 1-6. ISBN 978-80-248-4216-5.
  2018

 • High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
 • Vejmelková, E. - Koňáková, D. - Čáchová, M. - Záleská, M. - Svora, P. - Keppert, M. - Rovnaníková, P., - Černý, R.
  Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
  2018

 • EVALUATION OF LINEAR SYSTEM EQUATIONS SOLVERS ON MULTICORE ARCHITECTURES
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 78-81. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Mikromechanické Vlastnosti Nových 3D-tištěných Kovových Struktur
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. p. 35-36. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • The effect of inclination of scarf joints with four pins
 • Fajman, P. - Máca, J.
  International Journal of Architectural Heritage. 2018, 12(4), 599-606. ISSN 1558-3058.
  2018

 • Stiffness of scarf joints with dowels
 • Fajman, P. - Máca, J.
  Computers and Structures. 2018, 207 194-199. ISSN 0045-7949.
  2018

 • Numerická simulace nanoindentace pomocí adaptivního kvazikontinua
 • Mikeš, K. - Rokoš, O.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Automatic online calibration software Excalibre
 • Kadlíček, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 353-356. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Heat effect on tensile properties of textile reinforced concrete
 • Machovec, J. - Reiterman, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 245-249. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Validation of Orthotropic Parameters of Timber by Means of Elastic Layer Theory
 • Hlavatá, V. - Kuklík, P., - Vaněrek, J.
  In: Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Zurich: Trans Tech Publications, 2018. p. 29-34. Key Engineering Materials. vol. Vol.776. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1361-9.
  2018

 • Dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Řehounek, L.
  Czechia. Utility Model CZ 31769. 2018-05-15.
  2018

 • Mikromechanické vlastnosti zubní skloviny ovlivněné působením nápojů s hydroxylovými deriváty uhlovodíků
 • Jíra, A. - Hájková, P., - Tomanec, M.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06471-9.
  2018

 • FFT homogenisation in Matlab
 • Ladecký, M.
  [Software] 2018.
  2018

 • Hodnocení interakce mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí obsahující recyklovaný jemně mletý beton
 • Hlůžek, R. - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Microstructure-informed reduced modes assembled by means of Wang tiles
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: EUROMECH Colloquium 597 on Reduced order modeling in mechanics of materials -- Book of Abstracts. Stuttgart: University of Stuttgart, 2018. p. 32.
  2018

 • Synthesis of microstructure-informed enrichment functions by means of Wang tiles
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 193-196. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Tiling concept in the RVE size determination: a step beyond Periodic Unit Cell in modelling heterogeneous materials
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Jarušková, D., - Novák, J.
  In: 16th Edition of the European Mechanics of Material Conference -- Book of Abstracts. Nantes: Ecole Centrale de Nantes, 2018. p. 486-469.
  2018

 • Plasma modification of polyvinyl alcohol microfibers to improve coaction with cement matrix
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Assessment of adhesion between bituminous binder and mineral aggregate using digital image analysis
 • Trejbal, J. - Valentová, T., - Horová, T.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Využití elektronové mikroskopie pro popsání efektu bakterií při samohojeni betonové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Ryparová, P. - Sokolová, M., - Kopecký, L.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Využití vodorozpustných polymerů jako nosičů pro bakterie při samohojení cementové pasty
 • Prošek, Z. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • Recyklace a její využití při zpracování betonového odpadu pomocí vysokorychlostního mletí
 • Prošek, Z. - Tesárek, P.
  In: Sborník konference Moderní materiály a technologie ve stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2018. ISBN 978-80-01-06485-6.
  2018

 • NEW TYPE OF MULTIFUNCTIONAL SILICATE COMPOSITE
 • Kolář, K. - Litoš, J. - Kočová, M. - Říhová, Z., - Konvalinka, P.
  In: CONSTRUMAT 2018. London: Institute of Physics Publishing, 2018. p. 1-6. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 385. ISSN 1757-899X.
  2018

 • Developing the Optimal Geometry of the Trabecular Structure
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 358-362. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • MOLECULAR STATICS SIMULATION OF DISLOCATION PILEUP USING QUASICONTINUUM METHOD
 • Mikeš, K. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  In: Proceedings 24th Engineering Mechanics 2018. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018. p. 553-556. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-91-8.
  2018

 • Drying Rate of Rammed Earth with Illite-kaolinitic Clay
 • Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI DUSANÉ HLÍNY
 • Padevět, P. - Mužíková, B., - Otcovská, T.
  In: ZDRAVÉ DOMY 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018. p. 69-75. ISBN 978-80-904593-5-9.
  2018

 • Shrinkage of Rammed Earth Based on Illitic Clay
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Determining Fracture Energy of unstabilised Rammed Earth by Using Three-Point Bending Test
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 20-23. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Hydrophobic and Biocidal Properties of Electrospun SiO2 Nanofibers
 • Tichá, P. - Rácová, Z. - Sveshnikov, A. - Trejbal, J. - Baudys, M., - Demo, P.
  In: NANOCON 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2018. p. 206-211. ISBN 978-80-87294-81-9.
  2018

 • Zhodnocení možnosti determinace lomové houževnatosti skloviny s využitím nanoindentace a metody založené na disipaci energie
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06471-9.
  2018

 • Influence of non-alcoholic beverages on micromechanical properties of human enamel
 • Jíra, A. - Tomanec, M., - Hájková, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 157-161. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • VERIFICATION OF BEHAVIOUR OF HUMAN ENAMEL FOR FRACTURE TOUGHNESS DETERMINATION
 • Hájková, P. - Řehounek, L., - Jíra, A.
  Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 226-231. ISSN 1210-2709.
  2018

 • Computational homogenization of fresh concrete flow around reinforcing bars
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  Computers and Structures. 2018, 207 37-49. ISSN 0045-7949.
  2018

 • An isogeometric extension of Trefftz method for elastostatics in two dimensions
 • Horák, M. - Patzák, B., - Novák, J.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2018, 114(11), 1213-1227. ISSN 0029-5981.
  2018

 • Integration of material and process modelling in a business decision support system: Case of COMPOSELECTOR H2020 project
 • Belouettar, S. - Kavka, C. - Patzák, B. - Koelman, H. - Rauchs, G. - Giunta, G. - Madeo, A. - Pricl, S., - Daouadji, A.
  Composite Structures. 2018, 204 778-790. ISSN 0263-8223.
  2018

 • Evolution of micro-mechanical properties of cement and fly-ash composite measured by nanoindentation over one year period
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Koudelková, V.
  In: Proceedings of the 12th International fib PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018. p. 117-122. fib PhD Symposia. vol. 12. ISBN 978-80-01-06401-6.
  2018

 • Mechanical Properties of Lime-based Mortars Reinforced with Plasma Treated Glass Fibers
 • Trejbal, J.
  Construction and Building Materials. 2018, 2018(190), 929-938. ISSN 1879-0526.
  2018

 • NUMERICAL SIMULATIONS OF STATIC STRENGTH OF NOVEL DENTAL IMPLANTS
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 259-263. ISSN 1210-2709.
  2018

 • Numerical and Experimental Modal Analysis of Laminated Glass Beams
 • Zemanová, A. - Plachý, T. - Schmidt, J. - Zeman, J. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 485-495. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. vol. Volume 249. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-96600-7.
  2018

 • Effect of Interlayer Mechanical Properties on Quasi-static and Free Vibration Response of Laminated Glass
 • Zemanová, A. - Janda, T. - Zeman, J. - Schmidt, J., - Šejnoha, M.
  In: Challenging Glass 6 - International Conference on the Architectural and Structural Application of Glass. Delft: TU Delft, 2018. p. 485-494. vol. 6. ISBN 978-94-6366-044-0.
  2018

 • Numerical Modeling of Accelerated Chloride Transport in Concrete
 • Němeček, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. p. 1-5. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
  2018

 • Optimization of production process of Mg tubes produced with laser dieless drawing method and related microstructural analysis
 • Lepš, M. - Janouchová, E. - Jäger, A. - Němeček, J., - Milenin, A.
  Procedia Manufacturing. 2018, 15(2018), 311-319. ISSN 2351-9789.
  2018

 • A jigsaw puzzle metamaterial concept
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Janda, T. - Vorel, J. - Doškář, M. - Antoš, J. - Zeman, J., - Novák, J.
  Composite Structures. 2018, 202 1275-1279. ISSN 0263-8223.
  2018

 • Micromechanical Characterization and Modelling of Recycled Concrete
 • Hrbek, V. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Hlůžek, R.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 126-130. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Wound composite beam internal structure optimization
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Lepš, M. - Novák, J., - Poul, R.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 873-876. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • ExCalibre
 • Janda, T. - Šejnoha, M. - Kadlíček, T. - Mašín, D. - Šula, I., - Beneš, Š.
  [Software] 2018.
  2018

 • Mechanical and thermal properties of concrete suitable for radioactive waste disposal sites
 • Vejmelková, E. - Čáchová, M. - Scheinherrová, L. - Konvalinka, P. - Keppert, M. - Bezdička, P., - Černý, R.
  In: CONSTRUMAT 2018. London: Institute of Physics Publishing, 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 385. ISSN 1757-899X.
  2018

 • Structural Performance of Double Laminated Glass Panels with EVA and PVB Interlayer in Four-Point Bending Tests
 • Hána, T. - Eliášová, M., - Sokol, Z.
  International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research. 2018, ISSN 2616-4515.
  2018

 • Modification of the quadratic 10-node tetrahedron for thin structures and stiff materials under large-strain hyperelastic deformation
 • Nguyen, P. - Doškář, M. - Pakravan, A., - Krysl, P.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2018, 114(6), 619-636. ISSN 0029-5981.
  2018

 • Fracture properties of cement hydrates determined from mircobending tests and multiscale modeling
 • Němeček, J. - Šmilauer, V. - Němeček, J. - Kolařík, F., - Maňák, J.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 113-119. ISBN 978-1-138-74117-1.
  2018

 • Changes of refractory composite's mechanical properties due to different temperature loadings
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: THERMOPHYSICS 2018: 23rd International Meeting of Thermophysics 2018. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2018. AIP Conference Proceedings. vol. 1988. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735417045.
  2018

 • Experimental analysis of various temperature loadings influence on cement composite
 • Holčapek, O. - Reiterman, P., - Konvalinka, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 114-117. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • On application of isogeometric beam elements to modeling of gridshell structures
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 201-204. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Bayesian parameter identification of lattice discrete particle model for concrete
 • Janouchová, E. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Vorel, J., - Wendner, R.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 325-328. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Response of Refractory Cement Based Composite to Gradual Temperature Loading
 • Holčapek, O. - Koťátková, J. - Konvalinka, P., - Reiterman, P.
  Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2018, 62(3), 670-675. ISSN 0553-6626.
  2018

 • Numerical simulation of microlevel experiments on Mg alloy
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 581-584. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Comparison of Micromechanical Properties of Interfacial Transition Zone in Fiber-Reinforced Cement Paste Samples of Different Age
 • Zacharda, V. - Štemberk, P., - Němeček, J.
  In: Mechanika 2018 Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 183-187. ISSN 1822-2951.
  2018

 • Long-term behavior of concrete slabs prestressed with CFRP rebars subjected to four-point bending
 • Sovják, R. - Havlásek, P., - Vítek, J.
  Construction and Building Materials. 2018, 188 781-792. ISSN 0950-0618.
  2018

 • Effect of cement/water ratio on mechanical properties of cement pastes containing recycled micronized concrete powder and chemical additives
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Ryparová, P. - Hrůza, J. - Nežerka, V., - Fládr, J.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 416-420. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Investigation of mechanical properties of cement pastes with fine recycled concrete as partial replacement for Portland cement: kind of method high-speed milling
 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Ďureje, J. - Trejbal, J., - Zobal, O.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 338-341. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Interaction assessment between fiber reinforcement and cement matrix containing finely ground recycled concrete
 • Trejbal, J. - Ďureje, J. - Hlůžek, R., - Prošek, Z.
  In: International Conference Building Materials, Products and Technologies. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 379. ISSN 1757-8981.
  2018

 • Dynamic moduli of cement paste with different kinds of recycled concrete admixtures
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Ďureje, J.
  In: International Conference Building Materials, Products and Technologies. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 379. ISSN 1757-8981.
  2018

 • Characterization of Micromechanical Properties of Different Types of Portland and Blended Cements
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Koudelková, V.
  In: Mechanika 2018 Proceedings of the 23rd International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 122-125. ISSN 1822-2951.
  2018

 • Plasma Modification of Microfiber Reinforcement to Improve Adhesion with Cement Matrix Containing Recycled Concrete
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 91-95. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Effect of Activation Recycled Concrete Using Different Admixtures on the Strength and Modulus of Elasticity of the Resulting Cement Composite
 • Hrbek, V. - Zobal, O. - Prošek, Z. - Ďureje, J., - Tesárek, P.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 118-125. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Prediction of reinforcement corrosion due to chloride ingress and its effects on serviceability
 • Jandová, K. - Šmilauer, V. - Jendele, L., - Červenka, J.
  Engineering Structures. 2018, 174 768-777. ISSN 0141-0296.
  2018

 • VLIV RYCHLOSTI HYDRATACE CEMENTU NA VZNIK MIKROTRHLIN A JEJICHVLIV NA TRVANLIVOST CBK
 • Šmilauer, V. - Kopecký, L., - Faltýnek, J.
  In: Pozemní komunikace 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1-16. ISBN 978-80-01-06427-6.
  2018

 • RTCorr Real-Time Correlation
 • Antoš, J. - Nežerka, V.
  [Software] 2018.
  2018

 • Linka pro zkoušení a měření betonářské kompozitní výztuže
 • Dupák, J. - Fornůsek, J. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Sovják, R.
  Czechia. Patent CZ 307384. 2018-06-06.
  2018

 • PyPAIS: Python Phase Analyzer based on Image Segmentation
 • Nežerka, V. - Hlůžek, R.
  [Software] 2018.
  2018

 • Four Point Bending Tests of Double Laminated Glass Panels
 • Hána, T. - Eliášová, M., - Sokol, Z.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 285-288. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Micromechanical characterization and modeling of cement pastes containing waste marble powder
 • Nežerka, V. - Hrbek, V. - Prošek, Z. - Somr, M. - Tesárek, P., - Fládr, J.
  Journal of Cleaner Production. 2018, 195 1081-1090. ISSN 0959-6526.
  2018

 • Vliv jemnosti recyklované betonové moučky na vývin hydratačního tepla a vliv jejího množství na mechanickofyzikální vlastnosti cementové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J., - Tesárek, P.
  WASTE FORUM. 2018,(2), 268-274. ISSN 1804-0195.
  2018

 • Srovnání vlivu mikromletého betonu a mramorové moučky na mechanické vlastnosti cementových past
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Ďureje, J., - Trejbal, J.
  WASTE FORUM. 2018,(2), 262-267. ISSN 1804-0195.
  2018

 • VLIV JEMNĚ MLETÉ MRAMOROVÉ MOUČKY JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY ZA PORTLANDSKÝ CEMENT NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝSLEDNÉHO KOMPOZITU
 • Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: RECYCLING 2018 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 131-135. ISBN 978-80-214-5602-0.
  2018

 • Lightweight Masonry Block made from Recycled Concrete
 • Trejbal, J. - Hrbek, V. - Ďureje, J., - Hlůžek, R.
  In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 435-439. ISBN 978-80-270-4062-9.
  2018

 • Validation of Coupled Simulation for Fire-Exposed Structures
 • Šulc, S. - Šmilauer, V. - Blesák, L. - Cábová, K. - Zeman, F., - Wald, F.
  In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 829-832. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.
  2018

 • Determination of the refractive index and Abbe number of glass of spherical lenses
 • Mikš, A. - Šmejkal, M.
  Applied Optics. 2018, 57(17), 4728-4734. ISSN 1559-128X.
  2018

 • On the localisation of damage under pure bending using a nonlocal approach
 • Suárez, F.
  International Journal of Solids and Structures. 2018, 141-142 45-59. ISSN 0020-7683.
  2018

 • Vliv kinetiky cementů na životnost CB krytů
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2018-05-24.
  2018

 • Proč je dnes životnost CB krytů pouze 25 let a ne 40 let?
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká silniční společnost. 2018-01-17.
  2018

 • Příkopová tvarovka z recyklovaného plastu
 • Lidmila, M. - Lojda, V. - Somr, M., - Nežerka, V.
  Czechia. Patent CZ 307338. 2018-05-02.
  2018

 • Layer-wise numerical model for laminated glass plates with viscoelastic interlayer
 • Zemanová, A. - Zeman, J. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Structural Engineering and Mechanics. 2018, 65(4), 369-380. ISSN 1225-4568.
  2018

 • Wang tiling aided statistical determination of the Representative Volume Element size of random heterogeneous materials
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Jarušková, D., - Novák, J.
  European Journal of Mechanics - A/Solids. 2018, 70 280-295. ISSN 0997-7538.
  2018

 • Minimum-Weight Truss Reinforcement of a Composite Beam to Increase the Free-Vibrations Fundamental Eigenfrequency
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Lepš, M. - Somr, M. - Plachý, T. - Novák, J., - Poul, R.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 219-224. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Recyklovaný jemně mletý beton jako hodnotná surovina pro výrobu stavebních materiálů
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Valentin, J., - Karra'a, G.
  In: RECYCLING 2018 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 125-130. ISBN 978-80-214-5602-0.
  2018

 • Využití odpadu z mramorového průmyslu jako částečné náhrady za cement – vliv mramorové moučky na proces hydratace Portlandského cementu
 • Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2018. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2018. ISBN 978-80-85990-30-0.
  2018

 • Využití recyklovaného betonu při výrobě nových stavebních materiálů
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Valentin, J.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2018. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2018. ISBN 978-80-85990-30-0.
  2018

 • COST TU1404 Benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: proof-of-concept stage
 • Jedrzejewska, A. - Benboudjema, F. - Lacarriere, L. - Jandová, K., - Šmilauer, V.
  Construction and Building Materials. 2018, 2018(174), 173-189. ISSN 0950-0618.
  2018

 • Měření mechanických vlastností pevných stavebních materiálů
 • Padevět, P.
  Praha: Defense date 2018-04-12. Associate Professor Lecture. CTU. Czech Technical University Publishing House.
  2018

 • Vyhodnocení receptur UHPFRC s rozdílným způsobem vyztužení
 • Fládr, J. - Šmilauer, V.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018.
  2018

 • Microscale Tests of Cement Paste Performed with FIB and Nanoindentation
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 239-244. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Chloride Resistance of Nanoparticle Repaired Concrete Measured by Accelerated Tests
 • Šulc, R. - Himmel, M., - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 91-95. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Nanomechanical Performance of Interfacial Transition Zone in Fiber Reinforced Cement Matrix
 • Zacharda, V. - Štemberk, P., - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 251-256. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Nanoparticles in Concrete: Application in Fresh and Hardened State
 • Němeček, J. - Šulc, R. - Němečková, J., - Kruis, J.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 3-9. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Mathematical modeling of brittle fractures in rock mass by means of the DFN method
 • Kabele, P. - Švagera, O. - Somr, M. - Nežerka, V. - Zeman, J. - Bukovská, Z. - Franěk, J. - Jelínek, J., - Soejono, I.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2018. Report no. 286/2018/ENG.
  2018

 • Deterioration of bonding capacity of plasma-treated polymer fiber reinforcement
 • Trejbal, J. - Nežerka, V. - Somr, M. - Fládr, J. - Potocký, Š. - Artemenko, A., - Tesárek, P.
  Cement and Concrete Composites. 2018, 89 206-215. ISSN 0958-9465.
  2018

 • Ternary binder made of CFBC fly ash, conventional fly ash, and calcium hydroxide: Phase and strength evolution
 • Hlaváček, P. - Šulc, R. - Šmilauer, V. - Rossler, C., - Snop, R.
  Cement and Concrete Composites. 2018, 90 100-107. ISSN 0958-9465.
  2018

 • Regularized Continuum Damage Formulations Acting as Localization Limiters
 • Jirásek, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 25-41. ISBN 978-1-138-74117-1.
  2018

 • Porous Structure and Hygric Properties of Concrete for Radioactive Waste Repositories
 • Čáchová, M. - Koťátková, J. - Doleželová, M. - Vejmelková, E. - Konvalinka, P., - Černý, R.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 127-131. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Influence of Supplementary Cementitious Materials on the Properties of Concrete for Secondary Protection Barrier in Radioactive Waste Repositories
 • Koťátková, J. - Čáchová, M. - Bezdička, P. - Vejmelková, E. - Konvalinka, P. - Zemanová, L., - Černý, R.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 96-101. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Singular Value Decomposition used for compression of results from the Finite Element Method
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2018, 117 8-17. ISSN 0965-9978.
  2018

 • Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures
 • Bažant, Z.P. - Jirásek, M.
  Dordrecht: Springer, 2018. Solid Mechanics and Its Applications. vol. 225. ISSN 0925-0042. ISBN 978-94-024-1136-2.
  2018

 • Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem
 • Vlasák, M. - Ryjáček, P. - Plachý, T. - Macho, M., - Polák, M.
  In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. p. 9-16. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.
  2018

 • Utilization of Surface-Modified Polymer and Glass Micro-Fibers as Reinforcement in Cement Composites
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Fládr, J., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2017. Zürich: Transtech Publications, 2018. p. 225-230. Key Engineering Materials. vol. 760. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1240-7.
  2018

 • Contact Angle Measurement Tool Based on Image Analysis
 • Somr, M. - Nežerka, V., - Trejbal, J.
  Experimental Techniques. 2018, 41(262), 1-8. ISSN 1747-1567.
  2018

 • Fire risk analysis focused on damage of the tunnel lining
 • Sýkora, J. - Jarušková, D. - Šejnoha, M., - Šejnoha, J.
  Fire Safety Journal. 2018, 95 51-65. ISSN 0379-7112.
  2018

 • A FETI-based mixed explicit–implicit multi-time-step method for parabolic problems
 • Beneš, M. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  Journal of Computational and Applied Mathematics. 2018, 333 247-265. ISSN 0377-0427.
  2018

 • Simulation of chloride migration in reinforced concrete
 • Němeček, J. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Krejčí, T.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 575-585. ISSN 0096-3003.
  2018

 • Multi-time-step domain decomposition and coupling methods for nonlinear parabolic problems
 • Beneš, M. - Kruis, J.
  Applied Mathematics and Computation. 2018, 319 444-460. ISSN 0096-3003.
  2018

 • Potentials for Using Mechanically Activated Concrete Powder in Stabilized Granular Pavement Mixtures
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Šedina, J. - Suda, J. - Prošek, Z., - Karra´a, G.
  In: Advancement in the Design and Performance of Sustainable Asphalt Pavements. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. p. 203-220. Sustainable Civil Infrastructures. vol. 12. ISSN 2366-3413. ISBN 978-3-319-61908-8.
  2018

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian