České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2019

** probiha hledani a vyber.. dokonceno za 18.7 s **

<< zpět

 • Numerical Modelling of Plate Load Tests on Unsaturated Silt Loams in Laboratory Stands

 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. vol. 362. ISSN 1755-1315.
  2019
 • Domain decomposition methods in special geotechnical problems

 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Sixth International Conference on Parallel, Distributed, GPU and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2019. Civil-Comp Proceedings. vol. 112. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-67-6.
  2019
 • Spolupráce při realizaci přestavby žehlírny na byt v bytovém domě v Bubenči.

 • Fajman, P. - Filsak, P.
  [Architectual Work] - Prov. org. Bytové družstvo, Praha, dat. prov. - zač. 2019-11-20
  2019
 • Sbírka příkladů stavební mechaniky - SNK

 • Jíra, A. - Jandeková, D. - Novotná, E. - Hájková, P. - Řehounek, L. - Štěpánek, J., - Voříšek, J.
  Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2019. ISBN 978-80-01-06677-5.
  2019
 • NANOINDENTATION ASSISTED SMALL SCALE TENSILE PROPERTIES OF HYDRATED CEMENT AND AAFA PASTES

 • Němeček, J. - Němeček, J. - Němečková, J., - Maňák, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Durability, Monitoring and Repair of Structures. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. p. 218-223. vol. Vol. 3. ISBN 978-2-35158-217-6.
  2019
 • Study of aeroelastic interference effect among four cylinders arranged in rectangular configuration

 • Macháček, M. - Hračov, S., - Michálek, P.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 76-79. ISBN 978-80-261-0889-4.
  2019
 • Experimental study of aeroelastic stability of hanger in rectangular array vibrating in the wake

 • Macháček, M. - Hračov, S., - Pospíšil, S.
  In: Proceedings of the 15th International Conference on Wind Engineering. Peking: Beijing Jiaotong University, 2019. vol. 1.
  2019
 • Densitometry-Based FEM Simulations of Novel Trabecular Implants and Corresponding Stress Distribution at the Peri-Implant Area

 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: eCM Meeting Abstracts 2019, Collection 2. Davos: AO Research Institute, 2019. p. 59. ISSN 2522-235X.
  2019
 • Numerical Analyses of the Gyroid Structure for Use in Dental and Orthopaedic Implants

 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 544-547. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Interaction between Railroad Ballast and Sleeper: A DEM-FEM Approach

 • Song, W. - Huang, B. - Shu, X. - Stránský, J., - Wu, H.
  International Journal of Geomechanics. 2019, 15(5), 1-10. ISSN 1532-3641.
  2019
 • Modelling of the drag force of agricultural seeds applied to the discrete element method

 • Binelo, M.O. - de Lima, R.F. - Khatchatourian, O.A., - Stránský, J.
  Biosystems Engineering. 2019, 178 168-175. ISSN 1537-5110.
  2019
 • Optimalizace cementobetonového krytu vozovky pomocí měření teplot, deformací a počítačových simulací

 • Šmilauer, V. - Slánský, B. - Vysloužil, L. - Ohnutek, M. - Mach, L. - Dvořák, R., - Klusáček, L.
  [Verified Technology] 2019.
  2019
 • Výroba lehčených bloků s obsahem upraveného betonového recyklátu

 • Karra´a, G. - Cibulka, M. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Verified Technology] 2019.
  2019
 • Funkční vzorek měřicí ústředny pro měření realizované magnetoelastickými snímači

 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Aggregate clustering and casting direction effects in lattice discrete particle model simulations

 • Podrouzek, J. - Marcon, M. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019. p. 1-19.
  2019
 • Creep rate based time-to-failure prediction of adhesive anchor systems under sustained load

 • Boumakis, I. - Nincevic, K. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Composites Part B: Engineering. 2019, 178 ISSN 1359-8368.
  2019
 • Využití obrazové analýzy v geotechnice

 • Somr, M. org.
  [Workshop Hosting] 2019.
  2019
 • ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů

 • Studničková, M. - Polák, M., - Král, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
  2019
 • ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

 • Král, J. - Polák, M.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
  2019
 • Program řešící vliv změny deformační zóny v podloží na napjatost stěny kostela.

 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  [Software] 2019.
  2019
 • Bearing Capacity of Masonry Walls in Churches by Means of a Probabilistic Assessment

 • Kuklík, P. - Susanti, E. - Válek, M. - Novák, D., - Pukl, R.
  In: Structural Analysis of Historical Constructions. Dordrecht: Springer Netherlands, 2019. p. 1036-1044. RILEM. vol. 18. ISBN 978-3-319-99441-3.
  2019
 • Several Comments on Bearing Capacities of Selected Parts of Enclosure Walls from the Broumov Region

 • Kuklík, P. - Gajjar, P. - Scacco, J., - Válek, M.
  In: Key Engineering Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 15-26. vol. 808. ISSN 1662-9795.
  2019
 • Modifikovaný magnetoelastický snímač určený pro dočasnou dodatečnou montáž na stávající konstrukci

 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  [Prototype] 2019.
  2019
 • Aplikace modifikované elastomagnetické metody

 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.
  2019
 • The Basic Tasks in Evaluation of Ancient Structures Sustainability and in Estimation of Enclosure Walls Bearing Capacity

 • Kuklík, P. - Válek, M. - Gajjar, P., - Scacco, J.
  International Journal of Structural and Civil Engineering Research. 2019, 8(4), 290-293. ISSN 2319-6009.
  2019
 • METR 2019

 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2019.
  2019
 • GEFEL 2019

 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2019.
  2019
 • MEFEL 2019

 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2019.
  2019
 • Synthesis and modification of Ti2SnC nanolaminates with high-fluence 35 keV Ar+ ions

 • Horak, P. - Bakardjieva, S. - Vacik, J. - Klie, R., - Němeček, J.
  In: 25th International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735419056.
  2019
 • The effect of introducing nanoparticles on the fracture toughness of well cement paste

 • Al Wakeel, S. - Němeček, J. - Li, L. - Xi, Y., - Hubler, M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2019, 84 147-153. ISSN 1750-5836.
  2019
 • ANALYSIS OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE USING FINITE ELEMENT METHOD

 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Pavelcová, V., - Poklopová, T.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019
 • POSOUZENÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY ZEMĚTŘESENÍ METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ

 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Poklopová, T., - Pavelcová, V.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019
 • Inovativní test pro stanovení materiálových parametrů betonu pomocí tlakové zkoušky se sevřením

 • Bittnar, Z. - Bittnar, P. - Havlásek, P., - Padevět, P.
  [Verified Technology] 2019.
  2019
 • Tenkostěnný komorový nosník s funkčně orientovanou výplní

 • Tyburec, M. - Novák, J., - Poul, R.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Vývoj konstrukce nového zevního fixačního aparátu s permanentní biomechanickou stimulací novotvorby kostní tkáně

 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 33-35. ISBN 978-80-01-06625-6.
  2019
 • Základní nosný modul jednostranného zevního aparátu

 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Stabilizační modul jednostranného zevního aparátu

 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • ANALYSIS OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE USING FINITE ELEMENT METHOD

 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Poklopová, T., - Pavelcová, V.
  In: Book of Abstracts 14th International Conference Underground Construction Prague 2019. Praha: Czech Tunnelling Association ITA-AITES, 2019. p. 87. ISBN 978-80-906452-2-6.
  2019
 • The response of underground structures to seismic loading

 • Pruška, J. - Pavelcová, V. - Poklopová, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Tunnels and Underground Cities. Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art: Proceedings of the WTC 2019 ITA-AITES World Tunnel Congress (WTC 2019), May 3-9, 2019, Naples, Italy. London: CRC Press, 2019. p. 6081-6090. ISBN 9781138388659.
  2019
 • Malcolm version 1.0

 • Havlásek, P.
  [Software] 2019.
  2019
 • Identification of material model parameters for concrete

 • Janouchová, E. - Mikeš, K., - Kučerová, A.
  [Software] 2019.
  2019
 • Silniční betony s příměsí minerálních materiálů pro trvanlivější cementobetonové kryty

 • Šmilauer, V. - Snop, R., - Reiterman, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Jednostupňová dokumentace studie a projektu pro stavební povolení přestavby žehlírny na byt v bytovém domě v Bubenči.

 • Filsak, P. - Fajman, P.
  [Project for Area Management or Building Permition] Zadavatel Bytové družstvo, Praha 6 2019-12-31.
  2019
 • PyOBMPM

 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Nežerka, V.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2019.
  2019
 • 3D-printed internal structure for composite beams by semidefinite programming

 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J. - Lepš, M. - Plachý, T., - Poul, R.
  In: ISCAMI 2019, Book of Abstracts. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2019.
  2019
 • Effective material properties of wood based on homogenization

 • Šejnoha, M. - Kucíková, L. - Vorel, J. - Sýkora, J., - De Wilde, W.P.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2019, 7(2), 167-180. ISSN 2046-0546.
  2019
 • Local tilings informed synthesis of micro-mechanical fields by means of Wang tiles

 • Zrůbek, L. - Doškář, M., - Kučerová, A.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 254-256. ISBN 978-80-261-0889-4.
  2019
 • Wang tiling for modelling of heterogeneous materials

 • Doškář, M. - Novák, J. supervisor - Fritzen, F. opon. - Vořechovský, M. opon., - Zeman, J. supervisor
  Defense date 2019-12-18. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by J. ZEMAN and J. NOVÁK.
  2019
 • Application of Boundary Inverse Methods in Civil Engineering

 • Havelka, J. - Sýkora, J. supervisor - Zeman, J. opon., - Vořechovský, M. opon.
  Defense date 2019-06-20. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by J. SÝKORA.
  2019
 • TRFEL 2019

 • Krejčí, T. - Kruis, J.
  [Software] 2019.
  2019
 • Optimised 3D-printed internal beam structure

 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J., - Poul, R.
  JEC Composites Magazine. 2019, 56(127), 115. ISSN 1639-965X.
  2019
 • Vnitřní struktury navíjených kompozitních nosníků

 • Tyburec, M. - Poul, R.
  Pražská technika. 2019,(01), 14. ISSN 1213-5348.
  2019
 • ConcreteFcmViscoelastic - viscoelastic material model with tensile cracking

 • Havlásek, P. - Šmilauer, V.
  [Software] 2019.
  2019
 • QC Tiles

 • Hlůžek, R. - Tyburec, M.
  [Software] 2019.
  2019
 • Topology optimization of discrete structures by semidefinite programming

 • Tyburec, M. - Novák, J.
  [Unpublished Lecture] 2019-11-11.
  2019
 • Vlastnosti stříkaného betonu s příměsí Sorfixu a drcené pryže na mock-up experimentu

 • Pešková, Š. - Sovják, R. - Konvalinka, P. - Šmilauer, V. - Růžička, P., - Vydrová, L.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019
 • Reduced-order Modelling Scheme for Problems with Fully Resolved Microstructures Generated by Generalized Periodic Unit Cells

 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Computational Methods in Multi-scale, Multi-uncertainty and Multi-physics Problems. Barcelona: Eccomas, 2019. p. 35-36.
  2019
 • Wang2d4T3d - Preprocessor of 2D Wang Tiles for T3D - version 2.0

 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019
 • Wang2d4T3d - Preprocessor of 2D Wang Tiles for T3D - version 1.0

 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019
 • Wang3d4T3d - Preprocessor of 3D Wang Tiles for T3D - version 2.0

 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019
 • PHASE-FIELD DAMAGE OF LAMINATED GLASS PLATES

 • Schmidt, J. - Zemanová, A.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 335-338. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019
 • Bayesian inference in thermal tomography

 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Modelling 2019, Book of Abstract. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2019. p. 85. ISBN 978-80-86407-79-1.
  2019
 • APLIKACE HRANIČNÍCH INVERZNÍCH METOD VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ

 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, 2019. p. 282-287. ISBN 978-80-86433-71-4.
  2019
 • KUNZEL MODEL AND BOUNDARY INVERSE

 • Sýkora, J. - Havelka, J.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019.
  2019
 • MoZOP 1.0

 • Nežerka, V. - Somr, M.
  [Software] 2019.
  2019
 • Different Types of Damages of Glued Laminated Timber Beams

 • Melzerová, L. - Šmídová, E.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Vliv praní drceného kameniva na mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou cementu latentně hydraulickou příměsí

 • Fládr, J. - Bílý, P. - Trtík, T. - Chylík, R., - Hrbek, V.
  In: 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.
  2019
 • Kompozitní směs pro výrobu SDK desek (sádrová hmota) se zlepšenými užitnými vlastnostmi s ohledem na omezení biologické degradace

 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Sekavová, H., - Tesárek, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Porenwasser von Beton unter hohen Temperature

 • Pohl, C.
  [Unpublished Lecture] J. Unger. 2019-04-30.
  2019
 • Stavební systém s vysokým obsahem recyklovaných surovin na bázi mikromletého betonu

 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  WASTE FORUM. 2019,(4), 391-398. ISSN 1804-0195.
  2019
 • Comparison of the effects of explosions initiated at different locations in multiphase media: Air and structure

 • Procházka, P.
  In: WIT Transactions on Engineering Sciences. Southampton: WIT Press, Ashurst Lodge, 2019. p. 43-51. vol. 123. ISSN 1743-3533.
  2019
 • Zjednodušená výrobní linka pro míchání lehčené betonové směsi a výrobu lehčených zdících prvků

 • Karra´a, G. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Prototype] 2019.
  2019
 • Poloprovozní ověření výroby kompozitní směsi a lehčených zdících prvků

 • Karra´a, G. - Cibulka, M. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Pilot Plant] 2019.
  2019
 • Underground Structures Endangered by Explosion

 • Procházka, P.
  In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-10. vol. 603. ISSN 1757-8981.
  2019
 • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

 • Procházka, P. ed.
  Praha, 2019-06-17/2019-06-21. London: Institute of Physics Publishing, 2019. vol. 603. ISSN 1757-8981.
  2019
 • Damage to structures due to explosion by discontinuous boundary elements

 • Procházka, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2019, 16(3), 301-314. ISSN 1214-9705.
  2019
 • Tunnel lining damage due to explosions using DGBEM

 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2019. ISBN 978-613-9-82002-3.
  2019
 • Discontinuous boundary elements applied to the effect of explosion

 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2019. ISBN 978-620-0-11700-7.
  2019
 • Topology optimization of discrete structures by semidefinite programming

 • Tyburec, M. - Novák, J.
  [Unpublished Lecture] 2019-10-16.
  2019
 • Analysis of self-similar rate-dependent interfacial crack propagation in mode II

 • Jirásek, M. - Allix, O.
  International Journal of Fracture. 2019, 220(1), 45-83. ISSN 0376-9429.
  2019
 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby

 • Celler, J. - Dolejš, J., - Celler, V.
  DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2019/2020. 2019, 10 18-21.
  2019
 • Damage model for plastic materials at finite strains

 • Melching, D. - Scala, R., - Zeman, J.
  Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2019, 99(9), ISSN 0044-2267.
  2019
 • Pore water state in heated concrete

 • Pohl, C. - Unger, J.
  In: Computational Methods in Multi-scale, Multi-uncertainty and Multi-physics Problems. Barcelona: Eccomas, 2019.
  2019
 • Fe-stabilized duplex alpha/beta microstructure containing gamma titanium hydride in Ti grade 2 obtained by volumetrically incomplete phase transition

 • Tesař, K. - Gartnerova, V. - Němec, M., - Jäger, A.
  Materials Characterization. 2019, 153 128-135. ISSN 1044-5803.
  2019
 • Preconditioning and error estimation for spectral homogenization solvers

 • Zeman, J. - Ladecký, M. - Pultarová, I., - Vondřejc, J.
  [Unpublished Lecture] International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). 2019-09-04.
  2019
 • FFT-based homogenisation accelerated by low-rank approximation

 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Modelling 2019, Book of Abstract. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2019. p. 156. ISBN 978-80-86407-79-1.
  2019
 • MECHANICAL PROPERTIES OF RAMMED EARTH WITH RESPECT TO CLAY MIXTURE COMPOSITION

 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  Acta Polytechnica. 2019, 59(4), ISSN 1805-2363.
  2019
 • Unfired Earth and Diagnostics with Methylene Blue Test

 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 137-140. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Finite Element Simulation of a Glued Laminated Timber Arch

 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: The Sixteenth International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2019.
  2019
 • Acceleration of FFT-based homogenisation by low-rank tensors approximation

 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Book of Abstracts of Rektorys Competition. Prague: Czech Technical University, 2019. p. 9-10.
  2019
 • Self-excited Vibrations of a Bridge Deck with Single and Double Wind Barriers

 • Macháček, M. - Buljac, A. - Kozmar, H., - Pospíšil, S.
  In: Proceedings of the XV Conference of the Italian Association for Wind Engineering. Cham: Springer, 2019. p. 124-132. ISSN 2366-2557. ISBN 978-3-030-12814-2.
  2019
 • Acceleration of FFT-based homogenisation by low-rank tensors approximations

 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Proceedings of the conference SNA'19. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. p. 134-137. ISBN 978-80-86407-73-9.
  2019
 • Numerical Analyses of the Gyroid Structure for Use in Dental and Orthopaedic Implants

 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 544-547. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Experimental Studies of Accelerated Chloride Transport in Concrete

 • Zacharda, V. - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 139-144. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019
 • Numerical simulation of degradation of porous building materials caused by freeze-thaw cycles

 • Maděra, J. - Kruis, J.
  In: 4th Central European Symposium on Building Physics 2019 (CESBP). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2019. vol. 282. ISSN 2261-236X.
  2019
 • Moisture induced strains in spruce from homogenization and transient moisture transport analysis

 • Šejnoha, M. - Sýkora, J. - Vorel, J. - Kucíková, L. - Antoš, J. - Pokorný, J., - Pavlík, Z.
  Computers and Structures. 2019, 220 114-130. ISSN 0045-7949.
  2019
 • Predicting Time-Dependent Behavior of Post-Tensioned Concrete Beams: Discrete Multiscale Multiphysics Formulation

 • Abdellatef, M. - Vorel, J. - Wan-Wendner, R., - Alnaggar, M.
  Journal of Structural Engineering. 2019, 145(7), 04019060-1-04019060-13. ISSN 0733-9445.
  2019
 • Microscale Fracture Properties Of Alkali-Activated Fly Ash

 • Němeček, J. - Šmilauer, V. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: 10th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2019.
  2019
 • Zpráva z řešení projektu dle smlouvy mezi ProSpon a ČVUT

 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2019. Report no. 1.
  2019
 • Ternary binder made from coal combustion products: mechanical properties and microstructure evolution

 • Šmilauer, V. - Šulc, R. - Reiterman, P. - Hlaváček, P. - Šídlová, M. - Škvára, F. - Peterová, A., - Snop, R.
  In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) New Generation of Construction Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. p. 415-422. 1. ISBN 978-2-35158-217-6.
  2019
 • Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt

 • Šmilauer, V.
  [Unpublished Lecture] Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-04-18.
  2019
 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.

 • Šmilauer, V.
  [Unpublished Lecture] Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-02-21.
  2019
 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.

 • Šmilauer, V.
  [Unpublished Lecture] Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-02-14.
  2019
 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.

 • Šmilauer, V.
  [Unpublished Lecture] Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-01-17.
  2019
 • Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část II.

 • Hlavatý, J. - Šmilauer, V. - Slánský, B., - Dvořák, R.
  Silniční obzor. 2019, 80(7-8), 193-197. ISSN 0322-7154.
  2019
 • Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část I.

 • Hlavatý, J. - Šmilauer, V. - Slánský, B., - Dvořák, R.
  Silniční obzor. 2019, 80 164-168. ISSN 0322-7154.
  2019
 • Effect of vacuum and Focused Ion Beam generated heat on fracture properties of hydrated cement paste

 • Němeček, J. - Maňák, J. - Němeček, J., - Krejčí, T.
  Cement and Concrete Composites. 2019, 100 139-149. ISSN 0958-9465.
  2019
 • Hygro-mechanical modeling of restrained ring test: COST TU1404 benchmark

 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Gasch, T. - Delaplace, A. - Bouhjiti, D.E.-M. - Benboudjema, F. - Briffaut, M. - Kanavaris, F., - Azenha, M.
  Construction and Building Materials. 2019, 229 ISSN 0950-0618.
  2019
 • Optimization of cement composites composition with milled recycled concrete and admixture of slag and lime hydrate

 • Tesárek, P. - Zobal, O. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 529-534. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Foamed cement paste with micronized recycled concrete-measuring of compressive strength and thermal conductivity

 • Ďureje, J. - Prošek, Z.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 66-69. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Microscopical and micromechanical features of high performance concrete containing low levels of fly ash

 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Chylík, R., - Vráblík, L.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 10-15. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019
 • Bayesian inference approach to identification of aleatory uncertainties in heterogeneous material properties

 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019.
  2019
 • Nitrokostní část dříku dentálního implantátu

 • Jíra, A. - Hájková, P., - Denk, F.
  Czech Republic. Utility Model CZ 32804. 2019-04-23.
  2019
 • Nitrokostní část dříku dentálního implantátu

 • Jíra, A. - Hájková, P. - Čejka, Z. - Bodlák, D., - Denk, F.
  [Prototype] 2019.
  2019
 • USE OF FINELY GROUND RECYCLED CONCRETE FOR IMPROVEMENT OF INTERFACIAL ADHESION IN FIBER-REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES

 • Hlůžek, R. - Trejbal, J.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 5-9. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019
 • Metodika pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech

 • Šejnoha, J. - Sýkora, J., - Novotná, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2019.
  2019
 • Trabekulární struktura 4

 • Hájková, P. - Jíra, A., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • CHLORIDE RESISTANCE OF NANO-PARTICLE REPAIRED CONCRETE

 • Šulc, R. - Himmel, M., - Němeček, J.
  Acta Polytechnica. 2019, 22 107-112. ISSN 2336-5382.
  2019
 • NONUNIFORM TRANSFORMATION FIELD ANALYSIS APPLIED TO DISCRETE ELASTOPLASTIC MICROSTRUCTURE

 • Mikeš, K. - Jirásek, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 251-254. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019
 • Mechanical properties of cement pastes with fine old concrete, influence of different type of approach mixing

 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Trejbal, J., - Plachý, T.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 434-437. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Hydrophobicity and resistance against microorganisms of heat and chemically crosslinked poly(vinyl alcohol) nanofibrous membranes

 • Kumar, A. - Ryparová, P. - Hosseinpourpia, R. - Adamopoulos, S., - Prošek, Z.
  Chemical Engineering Journal. 2019, 360 788-796. ISSN 1385-8947.
  2019
 • Role alkali activated binders in cement pastes containing recycled concrete fines

 • Hlůžek, R. - Prošek, Z., - Nežerka, V.
  In: International Conference on Natural Science and Environment. Cannes: THE IIER INTERNATIONAL CONFERENCE, 2019. p. 1-3. 2. ISBN 978-93-89469-31-8.
  2019
 • Reduced-order FFT-based homogenisation by tensor approximation

 • Liu, D. - Vondřejc, J. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2019, 19(1), ISSN 1617-7061.
  2019
 • Design & Macromechanical Analysis of Trabecular Structures Produced by SLM

 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: eCM Meeting Abstracts 2019, Collection 2. Davos: AO Research Institute, 2019. ISSN 2522-235X.
  2019
 • Trabecular Structures as Efficient Surface of Dental Implants

 • Hájková, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 169-174. ISBN 9788021457669.
  2019
 • Reference material preconditioning for FFT-based solvers

 • Ladecký, M. - Pultarová, I. - Zeman, J., - Vondřejc, J.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2019, 19(1), ISSN 1617-7061.
  2019
 • Preconditioning of the spectral Fourier method for homogenization of periodic media

 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts of the 90th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM 2019). Wien: TU Wien, 2019. ISBN 978-3-903024-84-7.
  2019
 • POZNATKY Z DLOUHODOBÉHO MONITORINGU MOSTU OSKAR

 • Kašpárek, J. - Ryjáček, P. - Rotter, T. - Polák, M. - Stančík, V., - Rose, D.
  In: Sborník příspěvků 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019. Brno: Sekurkon, 2019. p. 255-260. ISBN 978-80-86604-79-4.
  2019
 • Modul funkčně orientované výplně nosníku

 • Tyburec, M.
  Czech Republic. Utility Model CZ 32648. 2019-03-12.
  2019
 • Optimization of Modular Truss Structures Composed of Wang Tiles

 • Tyburec, M. - Zeman, J., - Lepš, M.
  In: The 13th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization. Book of Abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019.
  2019
 • Designing modular 3D printed reinforcement of wound composite hollow beams with semidefinite programming

 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J. - Lepš, M. - Plachý, T., - Poul, R.
  Materials & Design. 2019, 183 ISSN 0264-1275.
  2019
 • Mechanical Properties Improvement of Fiber Reinforced Concrete

 • Trejbal, J. - Nežerka, V. - Hlůžek, R., - Prošek, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 123-127. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019
 • Recycling of Construction Waste Using High-Speed Milling Process: Determination of Waste Concrete

 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Trejbal, J., - Horová, T.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 88-93. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019
 • Short-Term Corrosion Response of Metals in Lime Mortar

 • Bauerová, P. - Prošek, Z. - Krejsová, J., - Keppert, M.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 12-16. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019
 • Wang tiling for particle heterogeneous materials: Algorithms for generation of tiles/cubes via molecular dynamics

 • Šedlbauer, D. - Lepš, M.
  Applied and Computational Mechanics. 2019, 13(1), 53-76. ISSN 1802-680X.
  2019
 • Real-Time Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration

 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Experimental Techniques. 2019, 43(3), 315-323. ISSN 0732-8818.
  2019
 • Mobilní balistická stěna

 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O. - Prokeš, J. - Dufka, D., - Jelínek, V.
  Czech Republic. Utility Model CZ 33078. 2019-08-06.
  2019
 • On tuning of finite element load balancing framework

 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 61-64. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019
 • Suchá sádrová směs

 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Nyč, M.
  Czech Republic. Utility Model CZ 33058. 2019-07-30.
  2019
 • Suchá sádrová směs

 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Zobal, O. - Karra'a, G. - Nyč, M., - Sekavová, H.
  Czech Republic. Utility Model CZ 33057. 2019-07-30.
  2019
 • Experimental and Numerical Study of Viscoelastic Properties of Polymeric Interlayers Used for Laminated Glass: Determination of Material Parameters

 • Hána, T. - Janda, T. - Schmidt, J. - Zemanová, A. - Šejnoha, M. - Eliášová, M., - Vokáč, M.
  Materials. 2019, 12(14), ISSN 1996-1944.
  2019
 • Localization analysis of nonlocal models with damage-dependent nonlocal interaction

 • Jirásek, M. - Desmorat, R.
  International Journal of Solids and Structures. 2019, 174-175 1-17. ISSN 0020-7683.
  2019
 • Macroscopic and Microscopic Properties of High Performance Concrete with Partial Replacement of Cement by Fly Ash

 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R., - Prošek, Z.
  In: 25th Concrete Days 2018. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 108-113. Solid State Phenomena. vol. 292. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1459-3.
  2019
 • The Effect of Homogenization Procedure on Mechanical Properties of High-Performance Concrete with Partial Replacement of Cement by Supplementary Cementitious Materials

 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R. - Šeps, K., - Hrbek, V.
  In: 25th Concrete Days 2018. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 102-107. Solid State Phenomena. vol. 292. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1459-3.
  2019
 • Impact of new developed adhesion promoters for bituminous binder doping purposes on performance-based behavior of asphalt mixes

 • Valentová, T. - Valentin, J., - Trejbal, J.
  In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor & Francis, 2019. p. 727-732. první. ISBN 9780429021596.
  2019
 • Vliv příměsí na smrštění a vývoj mikrotrhlin v cementových pastách s betonovým recyklátem

 • Hlůžek, R. - Nežerka, V.
  WASTE FORUM. 2019, 2019(2), 96-108. ISSN 1804-0195.
  2019
 • Utilisation of Coal Combustion Products as a Ternary Binder in Shotcrete

 • Šmilauer, V. - Sovják, R. - Pešková, Š. - Šulc, R. - Škvára, F. - Šídlová, M. - Snop, R., - Růžička, P.
  In: EuroCoalAsh 2019 Proceedings. Dundee: University of Dundee, 2019. p. 115-122. ISBN 978-0-9573263-2-3.
  2019
 • Dynamic response of structures with tuned mass dampers in modal coordinates

 • Štěpánek, J. - Máca, J.
  In: Vibroengineering Procedia. Neringa: JVE International, 2019. p. 13-17. ISSN 2345-0533.
  2019
 • MODELING OF PRECAST COLUMNS WITH INNOVATIVE MULTI-SPIRAL REINFORCEMENT

 • Havlásek, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: CONCRETE Innovations in Materials, Design and Structures - Proceedings of the fib Symposium 2019. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2019. p. 2301-2307. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-00-4.
  2019
 • BALBAR | Ochranná a balistická bariéra s vysokým stupněm mobility

 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O., - Dufka, D.
  TecniCall. 2019, 2019(1), 22-24. ISSN 1805-1030.
  2019
 • Využití stabilizované vysokopecní strusky jako alternativy pro stavební kompozity v dopravním stavitelství

 • Valentin, J. - Vacková, P., - Prošek, Z.
  [Unpublished Lecture] DESTRO s.r.o.. 2019-05-23.
  2019
 • Impact of silica fume, fly ash, and metakaolin on the thickness and strength of the ITZ in concrete

 • Nežerka, V. - Bílý, P. - Fládr, J., - Hrbek, V.
  Cement and Concrete Composites. 2019, 103 252-262. ISSN 0958-9465.
  2019
 • Modeling of Elastic Membranes in Liquid Lenses

 • Jirásek, M. - Šmejkal, F., - Horák, M.
  In: ISCAMI 2019, Book of Abstracts. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2019.
  2019
 • Chemická aktivace mikromletého recyklovaného betonu

 • Trejbal, J. - Zobal, O., - Prošek, Z.
  TZB info. 2019, 21(16), ISSN 1801-4399.
  2019
 • Probabilistic Identification of Unsaturated Soil Hydraulic Properties from Single Ring Infiltration Experiment

 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Kuráž, M.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 165-168. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019
 • Dimensionality reduction in thermal tomography

 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  Computers and Mathematics with Applications. 2019, 78(9), 3077-3089. ISSN 0898-1221.
  2019
 • Freeze-Thaw Resistance of Cement Screed with Various Supplementary Cementitious Materials

 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Zobal, O., - Keppert, M.
  Reviews on Advanced Materials Science. 2019, 58(1), 66-74. ISSN 1605-8127.
  2019
 • Mobilní balistická bariéra ML06 (malá)

 • Tesárek, P. - Lidmila, M. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Sedláček, O., - Prokeš, J.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Mobilní balistická bariéra ML05 (velká)

 • Tesárek, P. - Lidmila, M. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Sedláček, O., - Prokeš, J.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikromletí

 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Sekavová, H. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  In: RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2019. p. 113-116. ISBN 978-80-214-5728-7.
  2019
 • Alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví

 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Sekavová, H. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  In: RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2019. p. 109-112. ISBN 978-80-214-5728-7.
  2019
 • Bayesian inference as a tool for improving estimates of effective elastic parameters of wood

 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Vorel, J. - Kucíková, L. - Padevět, P., - Hrbek, V.
  Computers and Structures. 2019, 218 94-107. ISSN 0045-7949.
  2019
 • Lehčený kompozitní stavební prvek

 • Tesárek, P. - Prošek, Z., - Karra'a, G.
  Czech Republic. Utility Model CZ 32790. 2019-04-16.
  2019
 • Beton netradičně

 • Říhová, Z. - Hrbek, V., - Mára, M.
  Pražská technika. 2019, ISSN 1213-5348.
  2019
 • Stříkaný beton

 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czech Republic. Utility Model CZ 32650. 2019-03-12.
  2019
 • Aktivace vysokopecní strusky a její využití ve stavebnictví

 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Valentin, J.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
  2019
 • Initiation of fluid-induced fracture in a thick-walled hollow permeable sphere

 • Grassl, P. - Jirásek, M., - Gallipoli, D.
  European Journal of Mechanics - A/Solids. 2019, 76 123-134. ISSN 0997-7538.
  2019
 • Assessment of adhesion between bituminous binder and mineral aggregate using digital image analysis

 • Trejbal, J. - Horová, T., - Valentová, T.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 38-41. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019
 • Inverse analysis of traction-separation relationship based on sequentially linear approach

 • Vorel, J. - Kabele, P.
  Computers and Structures. 2019, 212 125-136. ISSN 0045-7949.
  2019
 • Asfaltová směs se struskovým kamenivem

 • Vacková, P. - Valentin, J., - Prošek, Z.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. p. 1-11. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
  2019
 • Plasma Modification of Polyvinyl Alcohol Microfibers to Improve Cohesion with Cement Matrix

 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 1-4. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019
 • Microscopic performance of cementitious composite with recycled concrete admixture

 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 204-209. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019
 • Characterization of old concrete for new use: Grid nanoindentation and scanning electron microscopy

 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Hrbek, V.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 736-741. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019
 • Utilization of crumb rubber and FBC-based ternary binder in shotcrete lining

 • Sovják, R. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Mára, M. - Růžička, P. - Černá Vydrová, L., - Konvalinka, P.
  Case Studies in Construction Materials. 2019, 11 1-12. ISSN 2214-5095.
  2019
 • Linked simulation for fire-exposed elements using CFD and thermomechanical models

 • Šulc, S. - Šmilauer, V. - Patzák, B. - Cábová, K., - Wald, F.
  Advances in Engineering Software. 2019, 131 12-22. ISSN 0965-9978.
  2019
 • Recycling and its Use in Concrete Waste Processing by High-Speed Milling

 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Trejbal, J.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 28-32. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019
 • Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu pomoci semi-automatických metod

 • Trejbal, J. - Nežerka, V. - Valentin, J., - Valentová, T.
  Silniční obzor. 2019, 80(2), 35-38. ISSN 0322-7154.
  2019
 • Mechanická aktivace odpadního betonu: stanovení efektivity pro různé druhy odpadních betonů

 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Hrbek, V., - Tesárek, P.
  TZB info. 2019, ISSN 1801-4399.
  2019
 • Adhesion improvement between bitumen and mineral aggregate: theoretical principles and their impact on pavement structure lifetime

 • Trejbal, J. - Demo, P. - Nežerka, V. - Sveshnikov, A. - Valentová, T., - Valentin, J.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 192-197. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019
 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby

 • Celler, J. - Dolejš, J., - Hlavatá, V.
  TZB info. 2019, ISSN 1801-4399.
  2019
 • Selected geotechnical problems solved by the FETI method

 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Seminar on numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2019. p. 72-75. ISBN 978-80-86407-73-9.
  2019
 • Lehčený zdící prvek na bázi minerálních vedlejších produktů s aplikací vláken

 • Karra'a, G. - Prošek, Z. - Hrbek, V., - Tesárek, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019
 • Pravděpodobnostní kalibrace modelu kinematického a izotropního zpevnění pro slitinu mědi

 • Janouchová, E.
  In: Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, 2019. p. 270-275. ISBN 978-80-86433-71-4.
  2019
 • Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics

 • Kočí, V. - Maděra, J. - Krejčí, T. - Kruis, J., - Černý, R.
  Advances in Civil Engineerings. 2019, 2019 ISSN 1687-8086.
  2019
 • Role of lime, fly ash, and slag in cement pastes containing recycled concrete fines

 • Prošek, Z. - Nežerka, V. - Hlůžek, R. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  Construction and Building Materials. 2019, 201 702-714. ISSN 0950-0618.
  2019
 • The effect of cement replacement and homogenization procedure on concrete mechanical properties

 • Bílý, P. - Fládr, J. - Chylík, R. - Vráblík, L., - Hrbek, V.
  Magazine of Civil Engineering. 2019, 86(2), 46-60. ISSN 2071-0305.
  2019

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell