Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Publications 2019

A complete list of publications at the department of mechanics can be found here. The publications of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • 10th Conference Nano & Macro Mechanics 2019
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org. - Mužíková, B. org., - Prošek, Z. org.
  [Conference Hosting] 2019.
  2019

 • Numerical Modelling of Plate Load Tests on Unsaturated Silt Loams in Laboratory Stands
 • Brouček, M. - Kuklík, P.
  In: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. vol. 362. ISSN 1755-1315.
  2019

 • Domain decomposition methods in special geotechnical problems
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Sixth International Conference on Parallel, Distributed, GPU and Cloud Computing for Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2019. Civil-Comp Proceedings. vol. 112. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-67-6.
  2019

 • Spolupráce při realizaci přestavby žehlírny na byt v bytovém domě v Bubenči.
 • Fajman, P. - Filsak, P.
  [Architectual Work] - Prov. org. Bytové družstvo, Praha, dat. prov. - zač. 2019-11-20
  2019

 • Sbírka příkladů stavební mechaniky - SNK
 • Jíra, A. - Jandeková, D. - Novotná, E. - Hájková, P. - Řehounek, L. - Štěpánek, J., - Voříšek, J.
  Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2019. ISBN 978-80-01-06677-5.
  2019

 • NANOINDENTATION ASSISTED SMALL SCALE TENSILE PROPERTIES OF HYDRATED CEMENT AND AAFA PASTES
 • Němeček, J. - Němeček, J. - Němečková, J., - Maňák, J.
  In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Durability, Monitoring and Repair of Structures. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. p. 218-223. vol. Vol. 3. ISBN 978-2-35158-217-6.
  2019

 • Study of aeroelastic interference effect among four cylinders arranged in rectangular configuration
 • Macháček, M. - Hračov, S., - Michálek, P.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 76-79. ISBN 978-80-261-0889-4.
  2019

 • Experimental study of aeroelastic stability of hanger in rectangular array vibrating in the wake
 • Macháček, M. - Hračov, S., - Pospíšil, S.
  In: Proceedings of the 15th International Conference on Wind Engineering. Peking: Beijing Jiaotong University, 2019. vol. 1.
  2019

 • Densitometry-Based FEM Simulations of Novel Trabecular Implants and Corresponding Stress Distribution at the Peri-Implant Area
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: eCM Meeting Abstracts 2019, Collection 2. Davos: AO Research Institute, 2019. p. 59. ISSN 2522-235X.
  2019

 • Numerical Analyses of the Gyroid Structure for Use in Dental and Orthopaedic Implants
 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 544-547. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Interaction between Railroad Ballast and Sleeper: A DEM-FEM Approach
 • Song, W. - Huang, B. - Shu, X. - Stránský, J., - Wu, H.
  International Journal of Geomechanics. 2019, 15(5), 1-10. ISSN 1532-3641.
  2019

 • Modelling of the drag force of agricultural seeds applied to the discrete element method
 • Binelo, M.O. - de Lima, R.F. - Khatchatourian, O.A., - Stránský, J.
  Biosystems Engineering. 2019, 178 168-175. ISSN 1537-5110.
  2019

 • Optimalizace cementobetonového krytu vozovky pomocí měření teplot, deformací a počítačových simulací
 • Šmilauer, V. - Slánský, B. - Vysloužil, L. - Ohnutek, M. - Mach, L. - Dvořák, R., - Klusáček, L.
  [Verified Technology] 2019.
  2019

 • Výroba lehčených bloků s obsahem upraveného betonového recyklátu
 • Karra´a, G. - Cibulka, M. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Verified Technology] 2019.
  2019

 • Funkční vzorek měřicí ústředny pro měření realizované magnetoelastickými snímači
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Aggregate clustering and casting direction effects in lattice discrete particle model simulations
 • Podrouzek, J. - Marcon, M. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019. p. 1-19.
  2019

 • Creep rate based time-to-failure prediction of adhesive anchor systems under sustained load
 • Boumakis, I. - Nincevic, K. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Composites Part B: Engineering. 2019, 178 ISSN 1359-8368.
  2019

 • Využití obrazové analýzy v geotechnice
 • Somr, M. org.
  [Workshop Hosting] 2019.
  2019

 • ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů
 • Studničková, M. - Polák, M., - Král, J.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
  2019

 • ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
 • Král, J. - Polák, M.
  [Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
  2019

 • Program řešící vliv změny deformační zóny v podloží na napjatost stěny kostela.
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  [Software] 2019.
  2019

 • Bearing Capacity of Masonry Walls in Churches by Means of a Probabilistic Assessment
 • Kuklík, P. - Susanti, E. - Válek, M. - Novák, D., - Pukl, R.
  In: Structural Analysis of Historical Constructions. Dordrecht: Springer Netherlands, 2019. p. 1036-1044. RILEM. vol. 18. ISBN 978-3-319-99441-3.
  2019

 • Several Comments on Bearing Capacities of Selected Parts of Enclosure Walls from the Broumov Region
 • Kuklík, P. - Gajjar, P. - Scacco, J., - Válek, M.
  In: Key Engineering Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 15-26. vol. 808. ISSN 1662-9795.
  2019

 • Modifikovaný magnetoelastický snímač určený pro dočasnou dodatečnou montáž na stávající konstrukci
 • Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  [Prototype] 2019.
  2019

 • Modelling a Masonry Arch Bridge – Comparing Methods
 • Knudtsen, J. - Kabele, P., - Biggs, D.T.
  Masonry International. 2019, 32(1), 23-34. ISSN 0950-2289.
  2019

 • Aplikace modifikované elastomagnetické metody
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.
  2019

 • The Basic Tasks in Evaluation of Ancient Structures Sustainability and in Estimation of Enclosure Walls Bearing Capacity
 • Kuklík, P. - Válek, M. - Gajjar, P., - Scacco, J.
  International Journal of Structural and Civil Engineering Research. 2019, 8(4), 290-293. ISSN 2319-6009.
  2019

 • METR 2019
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2019.
  2019

 • GEFEL 2019
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2019.
  2019

 • MEFEL 2019
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2019.
  2019

 • Synthesis and modification of Ti2SnC nanolaminates with high-fluence 35 keV Ar+ ions
 • Horak, P. - Bakardjieva, S. - Vacik, J. - Klie, R., - Němeček, J.
  In: 25th International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735419056.
  2019

 • The effect of introducing nanoparticles on the fracture toughness of well cement paste
 • Al Wakeel, S. - Němeček, J. - Li, L. - Xi, Y., - Hubler, M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2019, 84 147-153. ISSN 1750-5836.
  2019

 • ANALYSIS OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE USING FINITE ELEMENT METHOD
 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Pavelcová, V., - Poklopová, T.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019

 • POSOUZENÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY ZEMĚTŘESENÍ METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ
 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Poklopová, T., - Pavelcová, V.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019

 • Inovativní test pro stanovení materiálových parametrů betonu pomocí tlakové zkoušky se sevřením
 • Bittnar, Z. - Bittnar, P. - Havlásek, P., - Padevět, P.
  [Verified Technology] 2019.
  2019

 • Tenkostěnný komorový nosník s funkčně orientovanou výplní
 • Tyburec, M. - Novák, J., - Poul, R.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Vývoj konstrukce nového zevního fixačního aparátu s permanentní biomechanickou stimulací novotvorby kostní tkáně
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 33-35. ISBN 978-80-01-06625-6.
  2019

 • Základní nosný modul jednostranného zevního aparátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Stabilizační modul jednostranného zevního aparátu
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • ANALYSIS OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE USING FINITE ELEMENT METHOD
 • Pruška, J. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Poklopová, T., - Pavelcová, V.
  In: Book of Abstracts 14th International Conference Underground Construction Prague 2019. Praha: Czech Tunnelling Association ITA-AITES, 2019. p. 87. ISBN 978-80-906452-2-6.
  2019

 • The response of underground structures to seismic loading
 • Pruška, J. - Pavelcová, V. - Poklopová, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: Tunnels and Underground Cities. Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art: Proceedings of the WTC 2019 ITA-AITES World Tunnel Congress (WTC 2019), May 3-9, 2019, Naples, Italy. London: CRC Press, 2019. p. 6081-6090. ISBN 9781138388659.
  2019

 • Malcolm version 1.0
 • Havlásek, P.
  [Software] 2019.
  2019

 • Identification of material model parameters for concrete
 • Janouchová, E. - Mikeš, K., - Kučerová, A.
  [Software] 2019.
  2019

 • Silniční betony s příměsí minerálních materiálů pro trvanlivější cementobetonové kryty
 • Šmilauer, V. - Snop, R., - Reiterman, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Jednostupňová dokumentace studie a projektu pro stavební povolení přestavby žehlírny na byt v bytovém domě v Bubenči.
 • Filsak, P. - Fajman, P.
  [Project for Area Management or Building Permition] Zadavatel Bytové družstvo, Praha 6 2019-12-31.
  2019

 • PyOBMPM
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Nežerka, V.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2019.
  2019

 • 3D-printed internal structure for composite beams by semidefinite programming
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J. - Lepš, M. - Plachý, T., - Poul, R.
  In: ISCAMI 2019, Book of Abstracts. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2019.
  2019

 • Effective material properties of wood based on homogenization
 • Šejnoha, M. - Kucíková, L. - Vorel, J. - Sýkora, J., - De Wilde, W.P.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2019, 7(2), 167-180. ISSN 2046-0546.
  2019

 • Local tilings informed synthesis of micro-mechanical fields by means of Wang tiles
 • Zrůbek, L. - Doškář, M., - Kučerová, A.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 254-256. ISBN 978-80-261-0889-4.
  2019

 • Wang tiling for modelling of heterogeneous materials
 • Doškář, M. - Novák, J. supervisor - Fritzen, F. opon. - Vořechovský, M. opon., - Zeman, J. supervisor
  Defense date 2019-12-18. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by J. ZEMAN and J. NOVÁK.
  2019

 • Application of Boundary Inverse Methods in Civil Engineering
 • Havelka, J. - Sýkora, J. supervisor - Vořechovský, M. opon., - Zeman, J. opon.
  Defense date 2019-06-20. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by J. SÝKORA.
  2019

 • TRFEL 2019
 • Krejčí, T. - Kruis, J.
  [Software] 2019.
  2019

 • Optimised 3D-printed internal beam structure
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J., - Poul, R.
  JEC Composites Magazine. 2019, 56(127), 115. ISSN 1639-965X.
  2019

 • Vnitřní struktury navíjených kompozitních nosníků
 • Tyburec, M. - Poul, R.
  Pražská technika. 2019,(01), 14. ISSN 1213-5348.
  2019

 • ConcreteFcmViscoelastic - viscoelastic material model with tensile cracking
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V.
  [Software] 2019.
  2019

 • QC Tiles
 • Hlůžek, R. - Tyburec, M.
  [Software] 2019.
  2019

 • Topology optimization of discrete structures by semidefinite programming
 • Tyburec, M. - Novák, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Prague: 2019-11-11.
  2019

 • Vlastnosti stříkaného betonu s příměsí Sorfixu a drcené pryže na mock-up experimentu
 • Pešková, Š. - Sovják, R. - Konvalinka, P. - Šmilauer, V. - Růžička, P., - Vydrová, L.
  In: Underground Construction Prague 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.
  2019

 • Krounka, Kutřín, výstavba poldru – ověření základních vlastností betonů
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P. - Havlásek, P. - Huňka, P., - Moravec, T.
  [Technical Report] 2019. Report no. 1.
  2019

 • Reduced-order Modelling Scheme for Problems with Fully Resolved Microstructures Generated by Generalized Periodic Unit Cells
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Computational Methods in Multi-scale, Multi-uncertainty and Multi-physics Problems. Barcelona: Eccomas, 2019. p. 35-36.
  2019

 • Wang2d4T3d - Preprocessor of 2D Wang Tiles for T3D - version 2.0
 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019

 • Wang2d4T3d - Preprocessor of 2D Wang Tiles for T3D - version 1.0
 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019

 • Wang3d4T3d - Preprocessor of 3D Wang Tiles for T3D - version 2.0
 • Rypl, D.
  [Software] 2019.
  2019

 • PHASE-FIELD DAMAGE OF LAMINATED GLASS PLATES
 • Schmidt, J. - Zemanová, A.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 335-338. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019

 • Bayesian inference in thermal tomography
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Modelling 2019, Book of Abstract. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2019. p. 85. ISBN 978-80-86407-79-1.
  2019

 • APLIKACE HRANIČNÍCH INVERZNÍCH METOD VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, 2019. p. 282-287. ISBN 978-80-86433-71-4.
  2019

 • KUNZEL MODEL AND BOUNDARY INVERSE
 • Sýkora, J. - Havelka, J.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019.
  2019

 • MoZOP 1.0
 • Nežerka, V. - Somr, M.
  [Software] 2019.
  2019

 • Different Types of Damages of Glued Laminated Timber Beams
 • Melzerová, L. - Šmídová, E.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 283-285. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Vliv praní drceného kameniva na mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu s částečnou náhradou cementu latentně hydraulickou příměsí
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Trtík, T. - Chylík, R., - Hrbek, V.
  In: 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.
  2019

 • Kompozitní směs pro výrobu SDK desek (sádrová hmota) se zlepšenými užitnými vlastnostmi s ohledem na omezení biologické degradace
 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Sekavová, H., - Tesárek, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Porenwasser von Beton unter hohen Temperature
 • Pohl, C.
  [Invited unpublished scientific lecture] Berlin: J. Unger. 2019-04-30.
  2019

 • Stavební systém s vysokým obsahem recyklovaných surovin na bázi mikromletého betonu
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  WASTE FORUM. 2019,(4), 391-398. ISSN 1804-0195.
  2019

 • Comparison of the effects of explosions initiated at different locations in multiphase media: Air and structure
 • Procházka, P.
  In: WIT Transactions on Engineering Sciences. Southampton: WIT Press, Ashurst Lodge, 2019. p. 43-51. vol. 123. ISSN 1743-3533.
  2019

 • Zjednodušená výrobní linka pro míchání lehčené betonové směsi a výrobu lehčených zdících prvků
 • Karra´a, G. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Prototype] 2019.
  2019

 • Poloprovozní ověření výroby kompozitní směsi a lehčených zdících prvků
 • Karra´a, G. - Cibulka, M. - Prošek, Z., - Tesárek, P.
  [Pilot Plant] 2019.
  2019

 • Underground Structures Endangered by Explosion
 • Procházka, P.
  In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-10. vol. 603. ISSN 1757-8981.
  2019

 • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 • Procházka, P. ed.
  Praha, 2019-06-17/2019-06-21. London: Institute of Physics Publishing, 2019. vol. 603. ISSN 1757-8981.
  2019

 • Damage to structures due to explosion by discontinuous boundary elements
 • Procházka, P.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2019, 16(3), 301-314. ISSN 1214-9705.
  2019

 • Tunnel lining damage due to explosions using DGBEM
 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2019. ISBN 978-613-9-82002-3.
  2019

 • Discontinuous boundary elements applied to the effect of explosion
 • Procházka, P.
  Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2019. ISBN 978-620-0-11700-7.
  2019

 • Topology optimization of discrete structures by semidefinite programming
 • Tyburec, M. - Novák, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Birmingham: 2019-10-16.
  2019

 • Analysis of self-similar rate-dependent interfacial crack propagation in mode II
 • Jirásek, M. - Allix, O.
  International Journal of Fracture. 2019, 220(1), 45-83. ISSN 0376-9429.
  2019

 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby
 • Celler, J. - Dolejš, J., - Celler, V.
  DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2019/2020. 2019, 10 18-21.
  2019

 • Damage model for plastic materials at finite strains
 • Melching, D. - Scala, R., - Zeman, J.
  Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2019, 99(9), ISSN 0044-2267.
  2019

 • Pore water state in heated concrete
 • Pohl, C. - Unger, J.
  In: Computational Methods in Multi-scale, Multi-uncertainty and Multi-physics Problems. Barcelona: Eccomas, 2019.
  2019

 • Fe-stabilized duplex alpha/beta microstructure containing gamma titanium hydride in Ti grade 2 obtained by volumetrically incomplete phase transition
 • Tesař, K. - Gartnerova, V. - Němec, M., - Jäger, A.
  Materials Characterization. 2019, 153 128-135. ISSN 1044-5803.
  2019

 • Preconditioning and error estimation for spectral homogenization solvers
 • Zeman, J. - Ladecký, M. - Pultarová, I., - Vondřejc, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). 2019-09-04.
  2019

 • FFT-based homogenisation accelerated by low-rank approximation
 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Modelling 2019, Book of Abstract. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2019. p. 156. ISBN 978-80-86407-79-1.
  2019

 • MECHANICAL PROPERTIES OF RAMMED EARTH WITH RESPECT TO CLAY MIXTURE COMPOSITION
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  Acta Polytechnica. 2019, 59(4), ISSN 1805-2363.
  2019

 • Unfired Earth and Diagnostics with Methylene Blue Test
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 137-140. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Finite Element Simulation of a Glued Laminated Timber Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: The Sixteenth International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2019.
  2019

 • Acceleration of FFT-based homogenisation by low-rank tensors approximation
 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Book of Abstracts of Rektorys Competition. Prague: Czech Technical University, 2019. p. 9-10.
  2019

 • Self-excited Vibrations of a Bridge Deck with Single and Double Wind Barriers
 • Macháček, M. - Buljac, A. - Kozmar, H., - Pospíšil, S.
  In: Proceedings of the XV Conference of the Italian Association for Wind Engineering. Cham: Springer, 2019. p. 124-132. ISSN 2366-2557. ISBN 978-3-030-12814-2.
  2019

 • Acceleration of FFT-based homogenisation by low-rank tensors approximations
 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  In: Proceedings of the conference SNA'19. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2019. p. 134-137. ISBN 978-80-86407-73-9.
  2019

 • Numerical Analyses of the Gyroid Structure for Use in Dental and Orthopaedic Implants
 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 544-547. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Experimental Studies of Accelerated Chloride Transport in Concrete
 • Zacharda, V. - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 139-144. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019

 • Numerical simulation of degradation of porous building materials caused by freeze-thaw cycles
 • Maděra, J. - Kruis, J.
  In: 4th Central European Symposium on Building Physics 2019 (CESBP). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2019. vol. 282. ISSN 2261-236X.
  2019

 • Moisture induced strains in spruce from homogenization and transient moisture transport analysis
 • Šejnoha, M. - Sýkora, J. - Vorel, J. - Kucíková, L. - Antoš, J. - Pokorný, J., - Pavlík, Z.
  Computers and Structures. 2019, 220 114-130. ISSN 0045-7949.
  2019

 • Predicting Time-Dependent Behavior of Post-Tensioned Concrete Beams: Discrete Multiscale Multiphysics Formulation
 • Abdellatef, M. - Vorel, J. - Wan-Wendner, R., - Alnaggar, M.
  Journal of Structural Engineering. 2019, 145(7), 04019060-1-04019060-13. ISSN 0733-9445.
  2019

 • Microscale Fracture Properties Of Alkali-Activated Fly Ash
 • Němeček, J. - Šmilauer, V. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: 10th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Vail: IA-FraMCoS, 2019.
  2019

 • Zpráva z řešení projektu dle smlouvy mezi ProSpon a ČVUT
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2019. Report no. 1.
  2019

 • Ternary binder made from coal combustion products: mechanical properties and microstructure evolution
 • Šmilauer, V. - Šulc, R. - Reiterman, P. - Hlaváček, P. - Šídlová, M. - Škvára, F. - Peterová, A., - Snop, R.
  In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) New Generation of Construction Materials. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. p. 415-422. 1. ISBN 978-2-35158-217-6.
  2019

 • Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Běchovice: Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-04-18.
  2019

 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha - Běchovice: Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-02-21.
  2019

 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-02-14.
  2019

 • Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba, pokládka cementobetonového krytu.
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Sdružení pro výstavbu silnic, Viakontrol s.r.o., Pragoprojekt. 2019-01-17.
  2019

 • Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část II.
 • Hlavatý, J. - Šmilauer, V. - Slánský, B., - Dvořák, R.
  Silniční obzor. 2019, 80(7-8), 193-197. ISSN 0322-7154.
  2019

 • Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část I.
 • Hlavatý, J. - Šmilauer, V. - Slánský, B., - Dvořák, R.
  Silniční obzor. 2019, 80 164-168. ISSN 0322-7154.
  2019

 • Effect of vacuum and Focused Ion Beam generated heat on fracture properties of hydrated cement paste
 • Němeček, J. - Maňák, J. - Němeček, J., - Krejčí, T.
  Cement and Concrete Composites. 2019, 100 139-149. ISSN 0958-9465.
  2019

 • Hygro-mechanical modeling of restrained ring test: COST TU1404 benchmark
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Gasch, T. - Delaplace, A. - Bouhjiti, D.E.-M. - Benboudjema, F. - Briffaut, M. - Kanavaris, F., - Azenha, M.
  Construction and Building Materials. 2019, 229 ISSN 0950-0618.
  2019

 • Optimization of cement composites composition with milled recycled concrete and admixture of slag and lime hydrate
 • Tesárek, P. - Zobal, O. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 529-534. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Foamed cement paste with micronized recycled concrete-measuring of compressive strength and thermal conductivity
 • Ďureje, J. - Prošek, Z.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 66-69. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Microscopical and micromechanical features of high performance concrete containing low levels of fly ash
 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Chylík, R., - Vráblík, L.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 10-15. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019

 • Bayesian inference approach to identification of aleatory uncertainties in heterogeneous material properties
 • Janouchová, E. - Kučerová, A.
  In: UNCECOMP 2019. Athens: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, NTUA, 2019.
  2019

 • Nitrokostní část dříku dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Hájková, P., - Denk, F.
  Czechia. Utility Model CZ 32804. 2019-04-23.
  2019

 • Nitrokostní část dříku dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Hájková, P. - Čejka, Z. - Bodlák, D., - Denk, F.
  [Prototype] 2019.
  2019

 • USE OF FINELY GROUND RECYCLED CONCRETE FOR IMPROVEMENT OF INTERFACIAL ADHESION IN FIBER-REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES
 • Hlůžek, R. - Trejbal, J.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 5-9. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019

 • Metodika pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech
 • Šejnoha, J. - Sýkora, J., - Novotná, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2019.
  2019

 • Trabekulární struktura 4
 • Hájková, P. - Jíra, A., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • CHLORIDE RESISTANCE OF NANO-PARTICLE REPAIRED CONCRETE
 • Šulc, R. - Himmel, M., - Němeček, J.
  Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2019, 22 107-112. ISSN 2336-5382.
  2019

 • NONUNIFORM TRANSFORMATION FIELD ANALYSIS APPLIED TO DISCRETE ELASTOPLASTIC MICROSTRUCTURE
 • Mikeš, K. - Jirásek, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 251-254. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019

 • Mechanical properties of cement pastes with fine old concrete, influence of different type of approach mixing
 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Trejbal, J., - Plachý, T.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 434-437. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Hydrophobicity and resistance against microorganisms of heat and chemically crosslinked poly(vinyl alcohol) nanofibrous membranes
 • Kumar, A. - Ryparová, P. - Hosseinpourpia, R. - Adamopoulos, S., - Prošek, Z.
  Chemical Engineering Journal. 2019, 360 788-796. ISSN 1385-8947.
  2019

 • Role alkali activated binders in cement pastes containing recycled concrete fines
 • Hlůžek, R. - Prošek, Z., - Nežerka, V.
  In: International Conference on Natural Science and Environment. Cannes: THE IIER INTERNATIONAL CONFERENCE, 2019. p. 1-3. 2. ISBN 978-93-89469-31-8.
  2019

 • Reduced-order FFT-based homogenisation by tensor approximation
 • Liu, D. - Vondřejc, J. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2019, 19(1), ISSN 1617-7061.
  2019

 • Design & Macromechanical Analysis of Trabecular Structures Produced by SLM
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: eCM Meeting Abstracts 2019, Collection 2. Davos: AO Research Institute, 2019. ISSN 2522-235X.
  2019

 • Trabecular Structures as Efficient Surface of Dental Implants
 • Hájková, P. - Jíra, A., - Řehounek, L.
  In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 169-174. ISBN 9788021457669.
  2019

 • Reference material preconditioning for FFT-based solvers
 • Ladecký, M. - Pultarová, I. - Zeman, J., - Vondřejc, J.
  PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2019, 19(1), ISSN 1617-7061.
  2019

 • Preconditioning of the spectral Fourier method for homogenization of periodic media
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts of the 90th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM 2019). Wien: TU Wien, 2019. ISBN 978-3-903024-84-7.
  2019

 • POZNATKY Z DLOUHODOBÉHO MONITORINGU MOSTU OSKAR
 • Kašpárek, J. - Ryjáček, P. - Rotter, T. - Polák, M. - Stančík, V., - Rose, D.
  In: Sborník příspěvků 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019. Brno: Sekurkon, 2019. p. 255-260. ISBN 978-80-86604-79-4.
  2019

 • Modul funkčně orientované výplně nosníku
 • Tyburec, M.
  Czechia. Utility Model CZ 32648. 2019-03-12.
  2019

 • Optimization of Modular Truss Structures Composed of Wang Tiles
 • Tyburec, M. - Zeman, J., - Lepš, M.
  In: The 13th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization. Book of Abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019.
  2019

 • Designing modular 3D printed reinforcement of wound composite hollow beams with semidefinite programming
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Novák, J. - Lepš, M. - Plachý, T., - Poul, R.
  Materials & Design. 2019, 183 ISSN 0264-1275.
  2019

 • Mechanical Properties Improvement of Fiber Reinforced Concrete
 • Trejbal, J. - Nežerka, V. - Hlůžek, R., - Prošek, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 123-127. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019

 • Recycling of Construction Waste Using High-Speed Milling Process: Determination of Waste Concrete
 • Prošek, Z. - Tesárek, P. - Trejbal, J., - Horová, T.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 88-93. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019

 • Short-Term Corrosion Response of Metals in Lime Mortar
 • Bauerová, P. - Prošek, Z. - Krejsová, J., - Keppert, M.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 12-16. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 22. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06594-5.
  2019

 • Wang tiling for particle heterogeneous materials: Algorithms for generation of tiles/cubes via molecular dynamics
 • Šedlbauer, D. - Lepš, M.
  Applied and Computational Mechanics. 2019, 13(1), 53-76. ISSN 1802-680X.
  2019

 • Real-Time Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Somr, M.
  Experimental Techniques. 2019, 43(3), 315-323. ISSN 0732-8818.
  2019

 • Mobilní balistická stěna
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O. - Prokeš, J. - Dufka, D., - Jelínek, V.
  Czechia. Utility Model CZ 33078. 2019-08-06.
  2019

 • On tuning of finite element load balancing framework
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 61-64. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019

 • Suchá sádrová směs
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Nyč, M.
  Czechia. Utility Model CZ 33058. 2019-07-30.
  2019

 • Suchá sádrová směs
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Zobal, O. - Karra'a, G. - Nyč, M., - Sekavová, H.
  Czechia. Utility Model CZ 33057. 2019-07-30.
  2019

 • Analysis of plaster detachment and experimental determination of plaster–masonry interface shear capacity
 • Maděra, J. - Kruis, J. - Koudelka, T., - Sovják, R.
  In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 1-4. AIP Conference Proceedings. vol. 2116. ISSN 1551-7616. ISBN 978-0-7354-1854-7.
  2019

 • Experimental and Numerical Study of Viscoelastic Properties of Polymeric Interlayers Used for Laminated Glass: Determination of Material Parameters
 • Hána, T. - Janda, T. - Schmidt, J. - Zemanová, A. - Šejnoha, M. - Eliášová, M., - Vokáč, M.
  Materials. 2019, 12(14), ISSN 1996-1944.
  2019

 • Localization analysis of nonlocal models with damage-dependent nonlocal interaction
 • Jirásek, M. - Desmorat, R.
  International Journal of Solids and Structures. 2019, 174-175 1-17. ISSN 0020-7683.
  2019

 • Macroscopic and Microscopic Properties of High Performance Concrete with Partial Replacement of Cement by Fly Ash
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R., - Prošek, Z.
  In: 25th Concrete Days 2018. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 108-113. Solid State Phenomena. vol. 292. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1459-3.
  2019

 • The Effect of Homogenization Procedure on Mechanical Properties of High-Performance Concrete with Partial Replacement of Cement by Supplementary Cementitious Materials
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R. - Šeps, K., - Hrbek, V.
  In: 25th Concrete Days 2018. Curich: Trans Tech Publications, 2019. p. 102-107. Solid State Phenomena. vol. 292. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1459-3.
  2019

 • Impact of new developed adhesion promoters for bituminous binder doping purposes on performance-based behavior of asphalt mixes
 • Valentová, T. - Valentin, J., - Trejbal, J.
  In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: Taylor & Francis, 2019. p. 727-732. první. ISBN 9780429021596.
  2019

 • Vliv příměsí na smrštění a vývoj mikrotrhlin v cementových pastách s betonovým recyklátem
 • Hlůžek, R. - Nežerka, V.
  WASTE FORUM. 2019, 2019(2), 96-108. ISSN 1804-0195.
  2019

 • Utilisation of Coal Combustion Products as a Ternary Binder in Shotcrete
 • Šmilauer, V. - Sovják, R. - Pešková, Š. - Šulc, R. - Škvára, F. - Šídlová, M. - Snop, R., - Růžička, P.
  In: EuroCoalAsh 2019 Proceedings. Dundee: University of Dundee, 2019. p. 115-122. ISBN 978-0-9573263-2-3.
  2019

 • Dynamic response of structures with tuned mass dampers in modal coordinates
 • Štěpánek, J. - Máca, J.
  In: Vibroengineering Procedia. Neringa: JVE International, 2019. p. 13-17. ISSN 2345-0533.
  2019

 • MODELING OF PRECAST COLUMNS WITH INNOVATIVE MULTI-SPIRAL REINFORCEMENT
 • Havlásek, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: CONCRETE Innovations in Materials, Design and Structures - Proceedings of the fib Symposium 2019. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2019. p. 2301-2307. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-00-4.
  2019

 • BALBAR | Ochranná a balistická bariéra s vysokým stupněm mobility
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O., - Dufka, D.
  TecniCall. 2019, 2019(1), 22-24. ISSN 1805-1030.
  2019

 • Využití stabilizované vysokopecní strusky jako alternativy pro stavební kompozity v dopravním stavitelství
 • Valentin, J. - Vacková, P., - Prošek, Z.
  [Invited unpublished scientific lecture] DESTRO, Huťská 229, Kladno: DESTRO s.r.o.. 2019-05-23.
  2019

 • Impact of silica fume, fly ash, and metakaolin on the thickness and strength of the ITZ in concrete
 • Nežerka, V. - Bílý, P. - Fládr, J., - Hrbek, V.
  Cement and Concrete Composites. 2019, 103 252-262. ISSN 0958-9465.
  2019

 • Modeling of Elastic Membranes in Liquid Lenses
 • Jirásek, M. - Šmejkal, F., - Horák, M.
  In: ISCAMI 2019, Book of Abstracts. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2019.
  2019

 • Chemická aktivace mikromletého recyklovaného betonu
 • Trejbal, J. - Zobal, O., - Prošek, Z.
  TZB info. 2019, 21(16), ISSN 1801-4399.
  2019

 • Probabilistic Identification of Unsaturated Soil Hydraulic Properties from Single Ring Infiltration Experiment
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Kuráž, M.
  In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 165-168. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.
  2019

 • Dimensionality reduction in thermal tomography
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  Computers and Mathematics with Applications. 2019, 78(9), 3077-3089. ISSN 0898-1221.
  2019

 • Freeze-Thaw Resistance of Cement Screed with Various Supplementary Cementitious Materials
 • Reiterman, P. - Holčapek, O. - Zobal, O., - Keppert, M.
  Reviews on Advanced Materials Science. 2019, 58(1), 66-74. ISSN 1605-8127.
  2019

 • Mobilní balistická bariéra ML06 (malá)
 • Tesárek, P. - Lidmila, M. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Sedláček, O., - Prokeš, J.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Mobilní balistická bariéra ML05 (velká)
 • Tesárek, P. - Lidmila, M. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Sedláček, O., - Prokeš, J.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikromletí
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Sekavová, H. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  In: RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2019. p. 113-116. ISBN 978-80-214-5728-7.
  2019

 • Alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Sekavová, H. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  In: RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2019. p. 109-112. ISBN 978-80-214-5728-7.
  2019

 • Bayesian inference as a tool for improving estimates of effective elastic parameters of wood
 • Šejnoha, M. - Janda, T. - Vorel, J. - Kucíková, L. - Padevět, P., - Hrbek, V.
  Computers and Structures. 2019, 218 94-107. ISSN 0045-7949.
  2019

 • Lehčený kompozitní stavební prvek
 • Tesárek, P. - Prošek, Z., - Karra'a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 32790. 2019-04-16.
  2019

 • Beton netradičně
 • Říhová, Z. - Hrbek, V., - Mára, M.
  Pražská technika. 2019, ISSN 1213-5348.
  2019

 • Stříkaný beton
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 32650. 2019-03-12.
  2019

 • Aktivace vysokopecní strusky a její využití ve stavebnictví
 • Trejbal, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Valentin, J.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
  2019

 • Initiation of fluid-induced fracture in a thick-walled hollow permeable sphere
 • Grassl, P. - Jirásek, M., - Gallipoli, D.
  European Journal of Mechanics - A/Solids. 2019, 76 123-134. ISSN 0997-7538.
  2019

 • Assessment of adhesion between bituminous binder and mineral aggregate using digital image analysis
 • Trejbal, J. - Horová, T., - Valentová, T.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 38-41. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019

 • Inverse analysis of traction-separation relationship based on sequentially linear approach
 • Vorel, J. - Kabele, P.
  Computers and Structures. 2019, 212 125-136. ISSN 0045-7949.
  2019

 • Asfaltová směs se struskovým kamenivem
 • Vacková, P. - Valentin, J., - Prošek, Z.
  In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. p. 1-11. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
  2019

 • Plasma Modification of Polyvinyl Alcohol Microfibers to Improve Cohesion with Cement Matrix
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 1-4. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019

 • Microscopic performance of cementitious composite with recycled concrete admixture
 • Hrbek, V. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 204-209. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019

 • Characterization of old concrete for new use: Grid nanoindentation and scanning electron microscopy
 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Hrbek, V.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 736-741. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019

 • Utilization of crumb rubber and FBC-based ternary binder in shotcrete lining
 • Sovják, R. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Mára, M. - Růžička, P. - Černá Vydrová, L., - Konvalinka, P.
  Case Studies in Construction Materials. 2019, 11 1-12. ISSN 2214-5095.
  2019

 • Linked simulation for fire-exposed elements using CFD and thermomechanical models
 • Šulc, S. - Šmilauer, V. - Patzák, B. - Cábová, K., - Wald, F.
  Advances in Engineering Software. 2019, 131 12-22. ISSN 0965-9978.
  2019

 • Recycling and its Use in Concrete Waste Processing by High-Speed Milling
 • Prošek, Z. - Tesárek, P., - Trejbal, J.
  In: CONTEMPORARY MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN CIVIL ENGINEERING 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 28-32. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 21. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06547-1.
  2019

 • Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu pomoci semi-automatických metod
 • Trejbal, J. - Nežerka, V. - Valentin, J., - Valentová, T.
  Silniční obzor. 2019, 80(2), 35-38. ISSN 0322-7154.
  2019

 • Mechanická aktivace odpadního betonu: stanovení efektivity pro různé druhy odpadních betonů
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Hrbek, V., - Tesárek, P.
  TZB info. 2019, ISSN 1801-4399.
  2019

 • Adhesion improvement between bitumen and mineral aggregate: theoretical principles and their impact on pavement structure lifetime
 • Trejbal, J. - Demo, P. - Nežerka, V. - Sveshnikov, A. - Valentová, T., - Valentin, J.
  In: NANOCON 2018 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 192-197. ISBN 978-80-87294-89-5.
  2019

 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby
 • Celler, J. - Dolejš, J., - Hlavatá, V.
  TZB info. 2019, ISSN 1801-4399.
  2019

 • Selected geotechnical problems solved by the FETI method
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  In: Seminar on numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2019. p. 72-75. ISBN 978-80-86407-73-9.
  2019

 • Lehčený zdící prvek na bázi minerálních vedlejších produktů s aplikací vláken
 • Karra'a, G. - Prošek, Z. - Hrbek, V., - Tesárek, P.
  [Functional Sample] 2019.
  2019

 • Pravděpodobnostní kalibrace modelu kinematického a izotropního zpevnění pro slitinu mědi
 • Janouchová, E.
  In: Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, 2019. p. 270-275. ISBN 978-80-86433-71-4.
  2019

 • Torsion of reinforced concrete elements – behaviour and modelling
 • Křístek, V. - Průša, J., - Vítek, J.
  In: Fib Congres 2018, Better - Smarter - Stronger (Full papers). Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2019. p. 1813-1820. ISBN 978-1-877040-14-6.
  2019

 • Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
 • Kočí, V. - Maděra, J. - Krejčí, T. - Kruis, J., - Černý, R.
  Advances in Civil Engineerings. 2019, 2019 ISSN 1687-8086.
  2019

 • Role of lime, fly ash, and slag in cement pastes containing recycled concrete fines
 • Prošek, Z. - Nežerka, V. - Hlůžek, R. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, G.
  Construction and Building Materials. 2019, 201 702-714. ISSN 0950-0618.
  2019

 • The effect of cement replacement and homogenization procedure on concrete mechanical properties
 • Bílý, P. - Fládr, J. - Chylík, R. - Vráblík, L., - Hrbek, V.
  Magazine of Civil Engineering. 2019, 86(2), 46-60. ISSN 2071-0305.
  2019

 • Numerical modeling
 • Pesavento, F. - Knoppik, A. - Šmilauer, V. - Briffaut, M., - Rossi, P.
  In: Thermal Cracking of Massive Concrete Structures. Basel: Springer, 2019. p. 181-255. 1. vol. 1. ISSN 2213-204X. ISBN 978-3-319-76616-4.
  2019

 • Hydration and heat development
 • Lacarriere, L. - Knoppik, A. - Leal Da Silva, W. - Honorio, T. - Šmilauer, V. - Asamoto, S., - Fairbairn, E.M.R.
  In: Thermal Cracking of Massive Concrete Structures. Basel: Springer, 2019. p. 13-46. 1. vol. 1. ISSN 2213-204X. ISBN 978-3-319-76616-4.
  2019

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian