Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2020

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • MECHANICAL TESTING AND NUMERICAL MODELLING OF POROUS STRUCTURES IMPROVING OSEINTEGRATION OF IMPLANTS
 • Vakrčka, P. - Jíra, A., - Kálalová, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 126-132. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • 11th Conference Nano & Macro Mechanics 2020
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org., - Mužíková, B. org.
  [Conference Hosting] 2020.
  2020

 • Experimental dynamic analysis of the railway bridge near Žatec.
 • Plachý, T. - Polák, M., - Ryjáček, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 417-422. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Morphological reconstruction method of irregular shaped ballast particles and application in numerical simulation of ballasted track
 • Xiao, J. - Zhang, X. - Zhang, D. - Xue, L. - Sun, S. - Stránský, J., - Wang, Y.
  Transportation geotechnics. 2020, 24 1-12. ISSN 2214-3912.
  2020

 • REDUCTION OF FORMWORK PRESSURES IN SELF-COMPACTING CONCRETE
 • Němeček, J. - Zacharda, V., - Trávníček, P.
  In: PROCEEDINGS IRF2020. INEGI-FEUP, 2020. p. 545-546. ISBN 978-989-54756-1-2.
  2020

 • MODELING OF VISCOELASTIC RESPONSE OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS COMPOSITES MADE OF BASALT AND CARBON FIBERS
 • Šejnoha, M. - Valentová, S. - Vorel, J. - Padevět, P. - Sedláček, R. - Tomková, B., - Novotná, J.
  WIT Transactions on the Built Environment. 2020, 196(1), 19-29. ISSN 1743-3509.
  2020

 • Comparison Of Micromotion Of Different Femoral Stems During Gait: A Quantitative CT-Based Finite Element Analysis
 • Řehounek, L. - Mimata, H.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Methodology of Methylene Blue Test for Earth Analysis
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 410-416. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Mechanical properties of rammed earth with high water-clay ratio in tensile bending test
 • Plaček Otcovská, T. - Padevět, P., - Mužíková, B.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 331-333. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • The influence of the use of recycled gypsum on the properties of gypsum products in labor conditions
 • Sekavová, H. - Herrmann, J. - Prošek, Z. - Nyč, M., - Karra'a, G.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 81-85. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Sbírka příkladů pružnosti a pevnosti
 • Jíra, A. - Jandeková, D. - Novotná, E. - Řehounek, L. - Prošek, Z. - Štěpánek, J., - Voříšek, J.
  Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2020. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06810-6.
  2020

 • Effects of additives increasing biological resistance of gypsum on mechanical properties of resulting composite
 • Prošek, Z. - Tesárek, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 423-426. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Influence of Plasma Treatment on Polypropylene Microfibers in Foamed Cement Paste Containing Recycled Concrete
 • Ďureje, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 70-73. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Influence of the clay mechanical properties of construction made of rammed earth
 • Padevět, P. - Plaček Otcovská, T., - Mužíková, B.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Interakční experiment – Průběžná zpráva etap 7-9 č. 2 - doplněk
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Svoboda, J.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 478/2020.
  2020

 • Autonomní systém pro sledování celkového a diferenčního sedání historických staveb
 • Záleský, J. - Kuklík, P.
  [Pilot Plant] 2020.
  2020

 • Transport of radionuclides from deep geological repository/Testing of conceptual and numeric models – Final report
 • Gvoždík, L. - Kabele, P. - Říha, J. - Švagera, O. - Trpkošová, D., - Vetešník, A.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 463/2020/ENG.
  2020

 • Transport radionuklidů z hlubinného úložiště/Testování koncepčních a výpočetních modelů – Závěrečná zpráva
 • Gvoždík, L. - Kabele, P. - Říha, J. - Švagera, O. - Trpkošová, D., - Vetešník, A.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 463/2020.
  2020

 • TK01030031 - Inženýrská bariéra 200C - Průběžná zpráva za rok 2019
 • Svoboda, J. - Vašíček, R. - Šťástka, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Mašín, D. - Najser, J. - Franěk, J. - Rukavičková, L. - Laufek, F., - Mikeš, J.
  [Annual Report] Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2020.
  2020

 • Technologie určování dynamických pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií.
 • Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L. - Antoš, F. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Litoš, J. - Plachý, T., - Macho, M.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Rammed Earth and Its Properties for Design of Construction
 • Padevět, P. - Mužíková, B., - Plaček Otcovská, T.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Homogenization of Elastic Properties of Trabecular Structuresfor Modern Implants
 • Krejčí, T. - Řehounek, L. - Jíra, A. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. vol. 2293. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Coupled Hydro-Mechanical Model for Geotechnical Applications
 • Koudelka, T. - Krejčí, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Vliv písků na vlastnosti samozhutnitelných betonů
 • Tichý, J. - Trefil, V. - Němeček, J., - Zacharda, V.
  In: 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2020. p. 31-36. ISBN 978-80-86604-83-1.
  2020

 • Effect of Ar+ irradiation of Ti3InC2 at different ion beam fluences
 • Bakardjieva, S. - Horak, P. - Vacik, J. - Cannavo, A., - Němeček, J.
  Surface & Coatings Technology. 2020, 394 ISSN 0257-8972.
  2020

 • MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020
 • Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org.
  [Conference Hosting] 2020.
  2020

 • Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek
 • Slánský, B. - Dvořák, R. - Šmilauer, V. - Valentin, J. - Stryk, J., - Grošek, J.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2020.
  2020

 • Modifikovaná elastomagnetická technologie
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbavný, M.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Application of the Modified Magnetoelastic Method
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbávný, M.
  In: 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB Virtual Conference: “Global Trends in Testing, Diagnostics & Inspection for 2030”. Warsaw: IMEKO TC10, 2020. p. 344-349. ISBN 978-92-990084-6-1.
  2020

 • Ochranná proti-výbuchová stěna podpíraná příhradovými nosníky
 • Procházka, P. - Válek, M.
  Czechia. Patent CZ 308620. 2020-11-26.
  2020

 • INFLUENCE OF MATERIAL DAMPING ON THE RESPONSE OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE
 • Pavelcová, V. - Poklopová, T. - Šejnoha, M., - Janda, T.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64-70. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví
 • Kuklík, P. org. - Válek, M. org. - Záleský, J. org. - Sněhota, M. org., - Kovářová, K. org.
  [Workshop Hosting] 2020.
  2020

 • Pokles únosnosti stavebních materiálů a staveb v důsledku nezvládnutí srážkových vod
 • Kuklík, P.
  TZB info. 2020, ISSN 1801-4399.
  2020

 • Bezpečnostní bariéra
 • Dufka, D. - Pohůnek, J. - Soukup, J. - Tesárek, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Czechia. Utility Model CZ 34540. 2020-11-16.
  2020

 • Katalog možných použití recyklátu mimo výrobu sádrokartonových desek
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Karra´a, G. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Research Report] 2020.
  2020

 • Stříkaný beton použitý při realizaci klenby obsahující drcenou pryž a/nebo úletové popílky
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V., - Konvalinka, P.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Uplatnění ternárního pojiva ve stříkaném betonu při výstavbě průzkumných štol v rámci inženýrskogeologického průzkumu pro budoucí linku metra D
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V., - Konvalinka, P.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • NEWMARK ALGORITHM FOR DYNAMIC ANALYSIS WITH MAXWELL CHAIN MODEL
 • Schmidt, J. - Janda, T. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Acta Polytechnica. 2020, 60(6), 502-511. ISSN 1210-2709.
  2020

 • Hygro-thermo-mechanical model for building materials exposed to different climate loads
 • Kruis, J. - Maděra, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Numerical assessment of radionuclide leakage in a low or intermediate level waste geological repository
 • Maděra, J. - Kruis, J., - Medveď, I.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Určování maximálních výšek nenosných dělících stěn a šachtových stěn v podmínkách ČR
 • Nyč, M. - Fajman, P. - Bittnar, Z., - Zobal, O.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Suchá směs pro výrobu materiálů a prvků se zvýšenými tepelnými vlastnostmi
 • Trejbal, J. - Domonkos, M. - Zobal, O. - Tesárek, P. - Karra´a, G., - Pokrivčák, M.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Distrakční modul jednostranného zevního aparátu – V11
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Stimulační modul jednostranného zevního aparátu – V13
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Nové zevní fixační zařízení s permanentní regulací novotvorby kostní tkáně
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Goldmann, T., - Zdeněk, Č.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 23-26. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • SW řídící jednotky elektronického zevního fixátoru
 • Tomášek, S. - Jíra, A., - Denk, F.
  [Software] 2020.
  2020

 • SIZE EFFECT ON THE ULTIMATE DRYING SHRINKAGE OF CONCRETE – MODELING WITH MICROPRESTRESS SOLIDIFICATION THEORY
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 122-125. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • Mesoscopic aspects of the computational homogenization with meshless modeling for masonry material
 • La Malfa Ribolla, E. - Giambanco, G., - Spada, A.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2020, 121(16), 3610-3635. ISSN 0029-5981.
  2020

 • Brief overview of platform for microstructural representation and modelling
 • Doškář, M. - Novák, J., - Krueger, S.
  [Audiovisual Work] 2020.
  2020

 • Platforma pro zadávání vstupů a vizualizaci výstupů z mikromechanických úloh
 • Beneš, Š. - Doškář, M.
  [Software] 2020.
  2020

 • Soubor nástrojů pro kvantifikaci, syntézu a analýzu vzorků mikrostruktury generovaných pomocí Wangova dláždění
 • Doškář, M. - Novák, J., - Beneš, Š.
  [Software] 2020.
  2020

 • Soubor nástrojů pro tvorbu komprimované materiálové reprezentace ve formě Wangových dlaždic
 • Doškář, M. - Novák, J., - Štěpán, B.
  [Software] 2020.
  2020

 • Experimental verification of the bending stiffness of the wall for the program for design of high walls in dry construction
 • Zobal, O. - Bittnar, Z. - Fajman, P. - Nyč, M. - Jára, R. - Pošta, J., - Hataj, M.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 566-569. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Phase-Field Fracture Modelling of Thin Monolithic and Laminated Glass Plates under Quasi-Static Bending
 • Schmidt, J. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Materials. 2020, 13(22), ISSN 1996-1944.
  2020

 • Porézní dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Utility Model CZ 34645. 2020-12-08.
  2020

 • Kruhové zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F. - Čejka, Z., - Goldmann, T.
  Czechia. Utility Model CZ 33989. 2020-05-19.
  2020

 • Jednostranné zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Utility Model CZ 33988. 2020-05-19.
  2020

 • Jednostranné zevní distrakčně-fixační zařízení
 • Denk, F. - Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  Czechia. Patent CZ 308516. 2020-09-02.
  2020

 • Poznatky o snížení vlivu biologické degradace SDK
 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Tesárek, P. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Research Report] 2020. Report no. SDK Bio Nano.
  2020

 • Zhodnocení rizik souvisejících se zpětným sběrem sádrokartonových desek ze staveb
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Nyč, M. - Sekavová, H. - Zobal, O., - Karra´a, G.
  [Research Report] 2020. Report no. SDK_01.
  2020

 • Global optimality in minimum-compliance topology optimization by moment-sum-of-squares hierarchy
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  [Invited unpublished scientific lecture] 2020-11-25.
  2020

 • GLOBAL TOPOLOGY STIFFNESS OPTIMIZATION OF FRAME STRUCTURES BY MOMENT-SUM-OF-SQUARES HIERARCHY
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 492-495. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • Uncertainty Quantification Through Bayesian Nonparametric Modelling
 • Kočková, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 274-277. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
  2020

 • SIMPLIFIED IMPACT ANALYSIS IN FENICS USING HERTZ CONTACT LAW
 • Schmidt, J. - Janda, T.
  In: WIT Transactions on the Built Environment. Wessex: WIT PRESS, 2020. p. 97-103. High Performance and Optimum Design of Structures and Materials IV. vol. 196. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-78466-389-6.
  2020

 • Pokročilá lehká konstrukce s akustickými vlastnostmi
 • Nyč, M. - Nováček, J. - Bittnar, Z., - Zobal, O.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Object-oriented design and implementation of contact mechanics into finite element code OOFEM
 • Faltus, O.
  2020. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2020

 • PointCloud2BIM - UI
 • Dvořáková, E. - Patzák, B. - Rypl, D., - Voříšek, J.
  [Software] 2020.
  2020

 • Linked CFD-Thermo-Mechanical Simulation for Virtual Horizontal Furnace
 • Šulc, S. - Cábová, K. - Zeman, F. - Šejna, J. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  In: Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF 2020). Brisbane QLD: The University of Queensland, 2020. p. 579-589. ISBN 978-1-74272-343-3.
  2020

 • Porézní struktura na bázi gyroidu z materiálu PA12 – funkční vzorek pro plastické analýzy
 • Jíra, A. - Řehounek, L.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Porézní struktura na bázi gyroidu pro tahové zkoušky
 • Jíra, A. - Denk, F., - Čejka, Z.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Stěnová porézní struktura jako základ implantátů
 • Jíra, A. - Řehounek, L. - Javorská, G., - Denk, F.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 80-81. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Interakční experiment – Průběžná zpráva etap 7-9 č. 2
 • Svoboda, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Rukavičková, L., - Večerník, P.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2020. Report no. 478/2020.
  2020

 • Zařízení pro léčení Peyronieho nemoci
 • Pešková, Š. - Konvalinka, P. - Křístek, V. - Petrtýl, M. - Válek, M. - Litoš, J. - Drlík, P. - Podhorský, J., - Podhorský, J.A.
  Czechia. Utility Model CZ 33806. 2020-02-27.
  2020

 • Statické zatěžovací zkoušky a numerické porovnání rozdělení napětí dentálních implantátů s externím a interním připojením abutmentu
 • Řehounek, L. - Jíra, A. - Javorská, G., - Bodlák, D.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 27-28. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Ověřená technologie recyklační linky v laboratorních podmínkách
 • Karra´a, G. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Provoz recyklační linky v laboratorních podmínkách
 • Karra´a, G. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nyč, M. - Sekavová, H., - Zobal, O.
  [Pilot Plant] 2020.
  2020

 • Recyklace sádrokartonových desek z výroby do výroby
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Karra´a, G. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Mobilní balistická stěna
 • Lidmila, M. - Tesárek, P. - Sedláček, O. - Prokeš, J. - Dufka, D., - Jelínek, V.
  Czechia. Patent CZ 308469. 2020-07-22.
  2020

 • Optimalizovaná sádrokartonová deska s recyklátem
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Karra´a, G.
  [Prototype] 2020.
  2020

 • Sádrokartonová deska s recyklátem
 • Sekavová, H. - Nyč, M. - Zobal, O. - Prošek, Z. - Tesárek, P., - Karra´a, G.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Ověření výroby cementobetonových krytů ze silničních betonů s minerálními příměsmi
 • Šmilauer, V. - Snop, R. - Vysloužil, L., - Nováková, N.
  [Verified Technology] 2020.
  2020

 • Předběžný návrh betonů a postupu výstavby návodního líce polderu Kutřín na řece Krounka
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P. - Havlásek, P., - Huňka, P.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2020, 20(6), 44-49. ISSN 1213-3116.
  2020

 • Biomateriály a jejich povrchy XIII.
 • Suchý, T. ed. - Sedláček, R. ed. - Tolde, Z. ed., - Vištejnová, L. ed.
  Herbertov, Horní mlýn, 2020-09-15/2020-09-18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06754-3.
  2020

 • Applicability of Superabsorbent Polymer as a Protective Carrier in the Bio-based Self-healing Concrete
 • Schreiberová, H. - Fládr, J. - Šeps, K. - Trtík, T. - Prošek, Z., - Kohoutková, A.
  In: Proceedings of the 2020 Session of the 13th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2020. p. 110-117. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-06-6.
  2020

 • What information can be provided by the asphalt crack propagation test done on semicylindric specimens?
 • Vacková, P. - Valentin, J., - Belhaj, M.
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, 960(4), ISSN 1757-8981.
  2020

 • Thermo-mechano-chemical modeling and computation of thermosetting polymers used in post-installed fastening systems in concrete structures
 • Abali, B. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Continuum Mechanics and Thermodynamics. 2020, 1-19. ISSN 0935-1175.
  2020

 • The Modified Elastomagnetic Sensor Intended for a Quick Application on an Existing Prestressed Concrete Structures
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 204-212. ISBN 978-80-248-4451-0.
  2020

 • Wireless Testing of Cementitious Composites
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 1551-7616. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Small Scale Plastic Yielding of Mg Alloys Assessed with Nanoindentation
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Maňák, J.
  In: Defect and Diffusion Forum Vol. 405. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. p. 339-344. vol. 405. ISBN 978-3-0357-1612-2.
  2020

 • Transformation of Surface Roughness of Mg Alloy Tubes During Laser Dieless Drawing
 • Milenin, A. - Furushima, T., - Němeček, J.
  Journal of Materials Engineering and Performance. 2020, 29(11), 7736-7743. ISSN 1059-9495.
  2020

 • Speciální zařízení pro měření bočního tlaku na bednění
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Laboratorní zařízení pro měření bočního tlaku čerstvé směsi betonu
 • Trávníček, P. - Němeček, J.
  [Functional Sample] 2020.
  2020

 • Robustní a dostupný test pro efektivní návrh betonových konstrukcí s vlivem sevření
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P. - Bittnar, P. - Padevět, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2020. p. 6-11. ISBN 978-80-86604-83-1.
  2020

 • ANALYSIS OF DISPLACEMENT OF CENTER OF ROTATION DURING REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY
 • Kratochvíl, A. - Daniel, M., - Fulín, P.
  In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 42-44. ISBN 978-80-01-06791-8.
  2020

 • Numerická a experimentální analýza C/PPS Y profilu
 • Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T.
  [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. Report no. 12105/20/16.
  2020

 • Úhlově stabilní dlaha tibiální distální
 • Sedláček, R. - Bernard, P. - Koutecký, J. - Mašek, M. - Mach, P. - Ruber, V. - Kraus, J., - Burget, F.
  Czechia. Utility Model CZ 34 522. 2020-11-10.
  2020

 • Úhlově stabilní dlaha humerální proximální
 • Sedláček, R. - Bernard, P. - Koutecký, J. - Mašek, M. - Mach, P. - Ruber, V. - Kraus, J., - Burget, F.
  Czechia. Utility Model CZ 34 521. 2020-11-10.
  2020

 • A Newton solver for micromorphic computational homogenization enabling multiscale buckling analysis of pattern-transforming metamaterials
 • van Bree, S.E.H.M. - Rokoš, O. - Peerlings, R.H.J. - Doškář, M., - Geers, M.G.D.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 372 ISSN 0045-7825.
  2020

 • Gradient polyconvex material models and their numerical treatment
 • Horák, M. - Kružík, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2020, 195 57-65. ISSN 0020-7683.
  2020

 • Možnosti využití recyklovaného stavebního sádrokartonového odpadu - problematika hydrofobizace
 • Prošek, Z. - Nežerka, V. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Tesárek, P.
  In: RECYCLING 2020 " Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů ". Brno: Vysoké učení technické Brno, 2020. p. 125-128. ISBN 978-80-214-5894-9.
  2020

 • MUPIF WORKFLOW EDITOR AND AUTOMATIC CODE GENERATOR
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 107-111. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Opatření pro vyšší životnost CBK – výsledky pilotního projektu
 • Slánský, B. - Vysloužil, L. - Šmilauer, V., - Veselý, J.
  In: Sborník Betonové vozovky 2020. Praha 5: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2020. p. 32-48. 1. vol. 1. ISBN 978-80-906541-5-0.
  2020

 • Implementation of the ternary binder in shotcrete during the construction of the metro tunnel in Prague, Czech Republic
 • Pešková, Š. - Sovják, R. - Šmilauer, V. - Růžička, P., - Konvalinka, P.
  In: WIT Transactions on the Built Environment. Wessex: WIT PRESS, 2020. p. 161-167. High Performance and Optimum Design of Structures and Materials IV. vol. 196. ISSN 1746-4498. ISBN 978-1-78466-389-6.
  2020

 • Electrospun SiO2 Nanotextiles for Preservation of a Tangible Cultural Heritage
 • Tichá, P. - Domonkos, M. - Trejbal, J. - Prošek, Z., - Demo, P.
  In: Proceedings of the 21st Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials Vol. 868. Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 86-91. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-3653-3.
  2020

 • Magnesium Oxychloride Cement Composites Lightened with Granulated Scrap Tires and Expanded Glass
 • Pavlíková, M. - Pivák, A. - Záleská, M. - Jankovský, O. - Reiterman, P., - Pavlík, Z.
  Materials. 2020, 13(21), ISSN 1996-1944.
  2020

 • Experience with modified semicircular bending test for qualitative evaluation of asphalt mixtures
 • Vacková, P. - Valentin, J., - Belhaj, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] WebForum: Polski Kongres Drogowy. 2020-10-29.
  2020

 • Church enclosure walls bearing capacity estimations and its validation on 3D models
 • Kuklík, P. - Válek, M. - Božulic, I. - Gajjar, P. - Mahato, C., - Scacco, J.
  In: 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. p. 1-650. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Stability Analysis of St Barbara Church in Otovice
 • Božulic, I. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 21st Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials Vol. 868. Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 1-200. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-3653-3.
  2020

 • Reliability Analysis of St. Barbara’s Church in Otovice
 • Mahato, C. - Kuklík, P.
  In: Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. p. 1-200. Key Engineering Materials. vol. 868. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1653-5.
  2020

 • T-Profile with Effective Lay-up in One Shot
 • Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T.
  In: 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites - Conference Proceedings. Bremen: Congres Bremen und Messe Bremen, 2020. p. 41-44.
  2020

 • Localization Analysis of an Orthotropic Multi-Surface Plasticity Model Under Uniaxial Stress
 • Pagani, C. - Jirásek, M., - Horák, M.
  In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 56-63. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Alternativy minerálních přísad jako filerů v asfaltových směsích
 • Valentin, J. - Valentová, T. - Trejbal, J., - Nežerka, V.
  Silniční obzor. 2020, 81(9), 223-230. ISSN 0322-7154.
  2020

 • Small scale tests of cement with focused ion beam and nanoindentation
 • Němeček, J. - Maňák, J. - Krejčí, T., - Němeček, J.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Densitometry-based FEM simulations of novel porous implants and corresponding stress distribution at the peri-implant area
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 76-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • muFFT-FEM
 • Ladecký, M.
  [Software] 2020.
  2020

 • Diagnostics of unfired earth with methylene blue test
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 50-55. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • MICROMECHANICAL CHARACTERIZATION OF CEMENT PASTE MODIFIED BY NANOCLAYS
 • Zacharda, V. - Němeček, J.
  In: 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 101-106. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019
 • Němeček, J. ed. - Haušild, P. ed., - Čtvrtlík, R. ed.
  CIIRC, Praha, 2019-11-06/2019-11-08. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • Scaling of wind turbine aerodynamics: wind tunnel experiments.
 • Macháček, M. - Pospíšil, S., - Kozmar, H.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Aerodynamic interference of wind flow around three cylindrical bodies with surface roughness.
 • Macháček, M. - Urushadze, S. - Pospišil, S. - Trush, A., - Pirner, M.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Effects of Wind-Barrier Layout and Wind Turbulence on Aerodynamic Stability of Cable-Supported Bridges
 • Macháček, M. - Pospíšil, S. - Buljac, A. - Kozmar, H., - Kuznetsov, S.
  Journal of Bridge Engineering. 2020, 2020 ISSN 1943-5592.
  2020

 • The Peierls–Nabarro finite element model in two-phase microstructures – A comparison with atomistic
 • Bormann, F. - Mikeš, K. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  Mechanics of Materials. 2020, 150 ISSN 0167-6636.
  2020

 • PRE-PROCESSING OF ADDITIVE MANUFACTURING INPUT FILES FOR NUMERICAL SIMULATION
 • Voříšek, J. - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 144-148. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Finite Element Simulation of Single Edge Notched Timber Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P., - Šejnoha, M.
  In: ESCO 2020 - 7th European Seminar on Computing. Plzeň: University of West Bohemia, 2020.
  2020

 • ESCO 2020 - 7th European Seminar on Computing
 • Šmídová, E. ed.
  Plzeň: University of West Bohemia, 2020.
  2020

 • Comparing Mori-Tanaka Method and First-Order Homogenization Scheme in the Viscoelastic Modeling of Unidirectional Fibrous Composites
 • Valentová, S. - Šejnoha, M., - Vorel, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 133-138. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Chloride resistance of concrete with fly ash
 • Himmel, M. - Šulc, R., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 107-112. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Kompozitní směs na bázi sádry
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Ryparová, P. - Sekavová, H., - Nyč, M.
  Czechia. Utility Model CZ 34414. 2020-09-22.
  2020

 • NANOINDENTATION AND ACCELERATED PROPERTY MAPPING OF PORTLAND CEMENT PASTE
 • Němeček, J. - Němeček, J., - Lukeš, J.
  In: 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOCAL MECHANICAL PROPERTIES - LMP 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 96-100. ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. vol. 27. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06735-2.
  2020

 • MICRO-MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT AND SLAG COMPOSITES MEASURED BY NANOINDENTATION
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 45-49. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Cement paste containing micronized recycled concrete - influence of hardening accelerators on the modulus of elasticity
 • Ďureje, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 19-23. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Využití odpadního mramorového kalu jako zdroje vápníku pro samohojivé betony s využitím bioremediace
 • Prošek, Z. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  WASTE FORUM. 2020,(3), 177-187. ISSN 1804-0195.
  2020

 • Reference Material Based Preconditioning for the Finite Element Homogenization
 • Ladecký, M. - Zeman, J. - Pultarová, I., - Junge, T.
  In: Proceedings of the 21th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. p. 43-44. ISBN 9788075991997.
  2020

 • Experimental Dynamic Analysis of the Existing Footbridge in Dobřichovice Town
 • Polák, M. - Plachý, T. - Čítek, A. - Berková, K. - Hájková, P., - Čáp, M.
  In: MATEC Web Conf., 2020 Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. vol. 313. ISSN 2261-236X.
  2020

 • On the Low-Velocity Impact Response of Laminated Glass with Different Types of Glass and Interlayers
 • Zemanová, A. - Hála, P. - Konrád, P. - Schmidt, J. - Sovják, R., - Šejnoha, M.
  In: Challenging Glass 7 - Conference on Architectural and Structural Applications of Glass. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2020. vol. 7. ISBN 978-94-6366-296-3.
  2020

 • ON PRE- AND POST-FRACTURE BEHAVIOUR OF LAMINATED GLASS UNDER BENDING
 • Zemanová, A. - Schmidt, J., - Šejnoha, M.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(3), 195-207. ISSN 2046-0546.
  2020

 • EULER AND EXPONENTIAL ALGORITHM IN VISCOELASTIC ANALYSES OF LAMINATED GLASS
 • Schmidt, J. - Zemanová, A.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 86-93. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • The influence of washing of crushed aggregate on mechanical properties of high-performance concrete containing supplementary cementitious materials
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Trtík, T. - Chylík, R., - Hrbek, V.
  In: Solid State Phenomena Vol. 309. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2020. p. 26-30. ISSN 1662-9779.
  2020

 • Zařízení pro monitoring deformací a teplot cementobetonových krytů vozovek
 • Šmilauer, V. - Reiterman, P. - Slánský, B. - Vysloužil, L. - Ohnutek, M. - Mach, L., - Dvořák, R.
  Czechia. Utility Model CZ 34284. 2020-08-18.
  2020

 • FFT-based homogenisation accelerated by low-rank tensor approximations
 • Vondřejc, J. - Liu, D. - Ladecký, M., - Matthies, H.G.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 2020(364), ISSN 0045-7825.
  2020

 • ON OPTIMUM DESIGN OF FRAME STRUCTURES
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 117-125. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Natural moisture of milled recycled concrete and influence on selected properties of the cement composite
 • Tesárek, P. - Zobal, O. - Horová, T., - Prošek, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Correction to: Reduced integration schemes in micromorphic computational homogenization of elastomeric mechanical metamaterials (Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, (2020), 7, 1, (19), 10.1186/s40323-020-00152-7)
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Doškář, M., - Krysl, P.
  Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences. 2020, 7(1), ISSN 2213-7467.
  2020

 • Study on the Performance of Finely Ground Recycled Concretes in Cementitious Pastes
 • Nežerka, V. - Prošek, Z., - Hlůžek, R.
  International Journal of Structural and Civil Engineering Research. 2020, 9(3), 269-272. ISSN 2319-6009.
  2020

 • Experimental and Numerical Investigation of Cement Paste Microstructure and its Hydration under Short-Term Exposure to Acetone
 • Khmurovska, Y. - Štemberk, P. - Němeček, J., - Doleželová, M.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 34-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • PointCloud2BIM
 • Dvořáková, E. - Patzák, B. - Rypl, D., - Voříšek, J.
  [Software] 2020.
  2020

 • Long-term monitoring of the track–bridge interaction on an extremely skew steel arch bridge
 • Kašpárek, J. - Ryjáček, P. - Rotter, T. - Polák, M., - Calçada, R.
  The Journal of Civil Structural Health Monitoring. 2020, 10(3), 377-387. ISSN 2190-5452.
  2020

 • Direct extrusion of thin Mg wires for biomedical applications
 • Tesař, K. - Balik, K. - Sucharda, Z., - Jäger, A.
  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2020, 30(2), 373-381. ISSN 1003-6326.
  2020

 • Modelling of crack propagation: Comparison of discrete lattice system and cohesive zone model
 • Mikeš, K. - Bormann, F. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 39-44. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Reduced integration schemes in micromorphic computational homogenization of elastomeric mechanical metamaterials
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Doškář, M., - Krysl, P.
  Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences. 2020, 7(1), ISSN 2213-7467.
  2020

 • Level-set Based Design of Wang Tiles for Modelling Complex Microstructures
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Rypl, D., - Novák, J.
  Computer-Aided Design. 2020, 123 ISSN 0010-4485.
  2020

 • Sádrokartonový odpad a jeho recyklace
 • Prošek, Z. - Sekavová, H. - Karra'a, G., - Tesárek, P.
  Odpadové fórum. 2020, 21(3), 23-25. ISSN 1212-7779.
  2020

 • Enhancing cementitious pastes with waste marble sludge
 • Prošek, Z. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  Construction and Building Materials. 2020, 255 ISSN 1879-0526.
  2020

 • DESIGN OF TUNED MASS DAMPERS FOR LARGE STRUCTURES USING MODAL ANALYSIS
 • Štěpánek, J. - Máca, J.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 100-106. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Pressurized axisymmetric membrane deforming into a prescribed shape
 • Jirásek, M. - Šmejkal, F., - Horák, M.
  International Journal of Solids and Structures. 2020, 198 1-16. ISSN 0020-7683.
  2020

 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FIRE RESISTANCE OF GLT BEAMS
 • Kucíková, L. - Janda, T. - Šejnoha, M., - Sýkora, J.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(2), 99-110. ISSN 2046-0546.
  2020

 • Concrete pavement deterioration in the Czech Republic and a newly built 7 km trial
 • Šmilauer, V.
  [Invited unpublished scientific lecture] Berlin: BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung]. 2020-02-18.
  2020

 • Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury - zavádění do praxe
 • Stryk, J. - Grošek, J. - Šmilauer, V., - Doupal, E.
  [Certified Methodology (for RIV)] 2020.
  2020

 • Effects of Wet Separated and High Speed Milling Fly Ash Added in High Volume to Cementitious Materials
 • Haider, U. - Alit, A. - Bittnar, Z. - Humayon, M., - Valentin, J.
  Periodica Polytechnica-Civil Engineering. 2020, 64(1), 81-100. ISSN 0553-6626.
  2020

 • Damage of solid phase due to explosion effect using Uzawa’s algorithm
 • Procházka, P.
  key engineering materials. 2020, 827(237019), 1-6. ISSN 1662-9795.
  2020

 • Effect of explosion source location on tunnel damage
 • Procházka, P. - Jandeková, D.
  International Journal of Protective Structures. 2020, 4(1), 448-467. ISSN 2041-4196.
  2020

 • Homogenization of trabecular structures
 • Krejčí, T. - Jíra, A. - Řehounek, L. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Size effect on the ultimate drying shrinkage of concrete - experimental evidence and engineering practice
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 13-18. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • NMM 2019 Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2019-09-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Monitorovací jednotka obrazových dat pro nepřístupný terén
 • Somr, M. - Antoš, J., - Mayer, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33759. 2020-02-18.
  2020

 • Long-time investigation of cement pastes with micronized old concrete, influence of different type of mixing approach on mechanical properties
 • Prošek, Z. - Tesárek, P.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 71-75. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Mechanical properties of cement composite containing recycled concrete and alkali activated blast furnace slag
 • Horych, J. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-33. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Silniční směsné hydraulické pojivo s aktivovanou vysokopecní struskou a minerálními odprašky
 • Valentin, J. - Prošek, Z., - Vacková, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33780. 2020-02-25.
  2020

 • Alternativní hydraulické pojivo s aktivovanou vysokopecní struskou
 • Valentin, J. - Prošek, Z., - Vacková, P.
  Czechia. Utility Model CZ 33781. 2020-02-25.
  2020

 • Multilevel a posteriori error estimator for greedy reduced basis algorithms
 • Gaynutdinova, L. - Čertíková, M., - Pultarová, I.
  SN Applied Sciences. 2020, 2(4), ISSN 2523-3963.
  2020

 • New information about practical application of the modified magnetoelastic method
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Hedbávný, M., - Krejčíková, L.
  In: MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2020. vol. Volume 310. ISSN 2261-236X.
  2020

 • Mitigating inclusion-induced shrinkage cracking in cementitious composites by incorporating recycled concrete fines
 • Nežerka, V. - Havlásek, P., - Trejbal, J.
  Construction and Building Materials. 2020, 2020(248), ISSN 1879-0526.
  2020

 • High-speed mechanical mapping of blended cement pastes and its comparison with standard modes of nanoindentation
 • Němeček, J. - Lukeš, J., - Němeček, J.
  Materials Today Communications. 2020, 23 ISSN 2352-4928.
  2020

 • SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference
 • Reiterman, P. ed.
  Lísek, Bystřice nad Pernštejnem, 2019-10-16/2019-10-17. New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2210. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1961-2.
  2020

 • Coupled Hydro-Mechanical Model for Geotechnical Applications
 • Koudelka, T. - Kruis, J., - Krejčí, T.
  In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). New York: AIP Conference Proceedings, 2020. AIP Conference Proceedings. vol. 2293. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4025-8.
  2020

 • Effect of FIB milling on NiTi films and NiTi/Si micro-bridge sensor
 • Vokoun, D. - Kadeřávek, L. - Balogova, J. - Fekete, L., - Němeček, J.
  SMART MATERIALS & STRUCTURES. 2020, 29(1), ISSN 0964-1726.
  2020

 • Room-temperature micro and macro mechanical properties of the metastable Ti-29Nb-14Ta-4.5Zr alloy holding nano-sized precipitates
 • Haftlang, F. - Zarei-Hanzaki, A. - Abedi, H.R. - Kalaei, M.A. - Němeček, J., - Málek, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2020, 771 1-11. ISSN 1873-4936.
  2020

 • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštěnı́ betonu
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P., - Vráblík, L. opon.
  Praha: Defense date 2020-02-12. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
  2020

 • Experimental measurement of disjoining force at the glass–salt interface: A direct evidence of salt degradation potential caused by crystallization pressure
 • Koudelková, V. - Wolf, B. - Hrbek, V., - Vítů, T.
  Journal of Cultural Heritage. 2020, 42 1-7. ISSN 1296-2074.
  2020

 • The effect of temperature on bacterial self-healing processes in building materials
 • Ryparová, P. - Tesárek, P. - Schreiberová, H., - Prošek, Z.
  In: IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Madeira: IOPscience, 2020. IOP Conference series. vol. 726. ISSN 1757-899X.
  2020

 • Micromechanical characteristics of high-performance concrete subjected to modifications of composition and homogenization
 • Bílý, P. - Fládr, J. - Chylík, R. - Hrbek, V., - Vráblík, L.
  Magazine of Civil Engineering. 2020, 2(94), 145-157. ISSN 2071-0305.
  2020

 • Application of Bacteria as Self-Healing Agent for the Concrete and Microscopic Analysis of the Microbial Calcium Precipitation Process
 • Prošek, Z. - Ryparová, P., - Tesárek, P.
  In: Key Engineering Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2020. p. 237-242. vol. 846. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1605-4.
  2020

 • The influence of washing of crushed aggregate on mechanical properties of high-performance concrete containing supplementary cementitious materials
 • Fládr, J. - Bílý, P. - Chylík, R. - Trtík, T., - Hrbek, V.
  In: 26th Concrete Days. Durnten-Zurich: Scientific.net, 2020. ISBN 978-3-0357-1668-9.
  2020

 • Homogenization Procedure Effect on Microscopical Performance of Concrete Containing Supplementary Cementitious Materials
 • Prošek, Z. - Hrbek, V. - Bílý, P., - Vráblík, L.
  In: Frontiers of Composite Materials IV - Selected peer-reviewed papers from 4th International Conference on Frontiers of Composite Materials (ICFCM 2019) and 4th International Conference on Energy Engineering and Smart Materials (ICEESM 2019). Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 168-173. Materials Science Forum. vol. 995. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1596-5.
  2020

 • Validation of micromechanical model for prediction of ITZ thickness of high-strength concrete containing secondary cementitious materials
 • Bílý, P. - Nežerka, V. - Hrbek, V., - Fládr, J.
  In: Frontiers of Composite Materials IV - Selected peer-reviewed papers from 4th International Conference on Frontiers of Composite Materials (ICFCM 2019) and 4th International Conference on Energy Engineering and Smart Materials (ICEESM 2019). Zürich: Transtech Publications, 2020. p. 143-148. Materials Science Forum. vol. 995. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1596-5.
  2020

 • Recovery of residual anhydrous clinker in finely ground recycled concrete
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Nežerka, V. - Goliáš, V. - Faltus, M., - Tesárek, P.
  Resources, Conservation and Recycling. 2020, 155 ISSN 0921-3449.
  2020

 • Reduced order model of glass plate loaded by low-velocity impact
 • Janda, T. - Zemanová, A. - Hála, P. - Konrád, P., - Schmidt, J.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2020, 8(1), 36-46. ISSN 2046-0546.
  2020

 • On evaluation of the three-dimensional isogeometric beam element
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 24-29. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • RESPONSE AND DAMAGE EVOLUTION OF SINGLE EDGE NOTCHED TIMBER BEAMS UNDER THREE-POINT BENDING
 • Šmídová, E. - Kabele, P., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2019 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 94-99. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 26. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06720-8.
  2020

 • Isogeometric Bernoulli beam element with an exact representation of concentrated loadings
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020, 361(01.04.2020), ISSN 0045-7825.
  2020

 • Assessment of aggregate-bitumen coverage using entropy-based image segmentation
 • Nežerka, V. - Trejbal, J.
  Road Materials and Pavement Design. 2020, 21(8), 2364-2375. ISSN 1468-0629.
  2020

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell